• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมิถุนายน 2024

บรรจุศพ ฟรังซิสโก ธราวุฒิ  นันทวิสัย วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2024 โซน 7 หลุม 0911
บรรจุศพ เทเรซา จุรีย์  ลิมปสุข วัน .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนพฤษภาคม 2024

บรรจุศพ มารีอา ประพีร์  ศรีสนั่น วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2024 โซน 8 หลุม 0152
บรรจุศพ แอนนา(เซซีลีอา มารีอา) จันทนา ส .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนเมษายน 2024

บรรจุกระดูก อัลฟอนโซ โรเบิร์ต จันทิมาภา วันอังคารที่ 2 เมษายน 2024 โซน 7 หลุม 0716 
บรรจุศพ มารีอา จริยา  เทียนต .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมีนาคม 2024

บรรจุศพ โรซา อมรรัตน์  ศรีภิรมย์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2024 โซน 9 หลุม 0602
บรรจุศพ อันตน สนทัศน์  สกุลทอง วันเสาร .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกุมภาพันธ์ 2024

บรรจุศพ มารีอา สุนีย์  ฉัตรภูมิรุจี   วันศุกร์ที่  2 กุมภาพันธ์ 2024 โซน 9 หลุม 0401
บรรจุศพ ยวง คงยุทธ  มุ่ง .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมกราคม 2024

บรรจุศพ อากาทา ศุภลักษณ์  โลกาพัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2024 โซน 3 หลุม 2213
บรรจุศพ ธีโอดอร์ สแตนเล  ดีโซซ่ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนธันวาคม 2023

บรรจุศพ แคธริน เข็มทอง  สวีรวงศ์ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2023 โซน 5 หลุม 5717
บรรจุศพ มารีอา ซกจิน(กรรณิการ์)  แซ่เ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนพฤศจิกายน 2023

บรรจุศพ ยอห์น เซ้ง  ชูชื่นพฤกษาพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2023 โซน 8 หลุม 0339 
บรรจุศพ ยอแซฟ สุรศักดิ์  .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนตุลาคม 2023

บรรจุศพ มารีอา อบิเกล พลอยไพลิน  อโดเก วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2023 โซน 7 หลุม 0807
บรรจุศพ โจเซฟิน ริญรภัสร์  ฐิติ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกันยายน 2023

บรรจุศพ มารีอา เทเรซา นวลจันทร์  จันทรสันติ วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2023 คอนโด 2-5-0213
บรรจุศพ SAUL JEREMIAH TAMBAGO ROSENTHAL วันจันทร .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนสิงหาคม 2023

บรรจุศพ เปโตร เกรียงไกร สาริสระ วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2023 โซน 7 หลุม 0724
บรรจุศพ เทเรซา สมหมาย โยมสิน วันพฤหัสบด .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกรกฎาคม 2023

บรรจุศพ มารีอา วรนุช งามวสุศิริ (อุดมเดช) วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2023 โซน 8 หลุม 1144
บรรจุศพ ยอแซฟ ภสุ(สมศักดิ์)  ล .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมิถุนายน 2023

บรรจุกระดูก วิคตอเรีย เอมอร  รุ่งเรืองผล วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2023 โซน 9 หลุม 0707
บรรจุศพ แอนดรู อภิชาติ  วั .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนพฤษภาคม 2023

บรรจุศพ เทเรซา ทิพย์อักษร  เกิดกิจการ วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2023 คอนโด 2-5-0206
บรรจุศพ โทมัส เพียร  ลิ้มปิติ วั .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนเมษายน 2023

บรรจุศพ ยอแซฟ สุเทพ  จันทร์สังสรรค์ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน  2023 โซน 9 หลุม 0515
บรรจุศพ มารีอา สมพร  จันท์มุข วัน .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมีนาคม 2023

บรรจุศพ มารีอา วรรณี  หลักคำ วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2023 คอนโด 2-5-0204
บรรจุศพ เซซีลีอา ขำ  จันทร์อ่อน วันศุกร์ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกุมภาพันธ์ 2023

บรรจุศพ ฟรังซิสเซเวียร์ วิสิทธิ์  พงษ์วิรัชไชย วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 โซน 7 หลุม 0709
บรรจุกระดูก SILVERIO JOHN .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมกราคม 2023

บรรจุศพ อันนา เสาวลักษณ์  กลั่นพจน์  วันอังคารที่ 3 มกราคม 2023 โซน 4 หลุม 2628
บรรจุศพ แอนด์ เอมิลี่  เกตุทัต ว .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนธันวาคม 2022

บรรจุศพ ยอแซฟ นาวาตรี พันธ์ศักดิ์  ประสาทพร วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2022 โซน 5 หลุม 4007
บรรจุศพ มารีอา ทอง  ศรี .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนพฤศจิกายน 2022

บรรจุศพ เฮเลนนา พรรณี  ดำรงค์สุนันท์ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022 โซน 3 หลุม 3221
บรรจุศพ เปาโล สมชาย  เจริญพงศ์ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนตุลาคม 2022

บรรจุศพ เปาโล สุดจิตต์  ชีพชล วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2022 โซน 4 หลุม 2136
บรรจุศพ เอลิซาเบธ สมบูรณ์  มะกรครรภ์ วัน .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกันยายน 2022

บรรจุศพ ยอแซฟ ปฎิพัทธ์  สิงหโกวินท์ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2022 โซน 5 หลุม 6420
บรรจุศพ เซซีลีอา สอางค์  เจริญสุข( .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนสิงหาคม 2022

บรรจุศพ เซซีลีอา อนงค์  รงศิริกุล วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2022 โซน 3 หลุม 3903
บรรจุศพ ยอแซฟ เสี่ยวมิ้ง  แซ่โง้ว ว .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกรกฎาคม 2022

บรรจุศพ สตีเฟน ลือชัย  จิรวินิจนันท์ วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 โซน 9 หลุม 0507
บรรจุกระดูก แมรี่ จอห์น สมวิภา  .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมิถุนายน 2022

บรรจุศพ เปโตร หลี่โซ่  แซ่หล่อ (เหว่ยว่าน เจิง) วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2022 โซน 7 หลุม 0606
บรรจุศพ  ซิสเตอร์ อันน .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนพฤษภาคม 2022

บรรจุศพ โยนออฟอาร์ค พรทิพย์  วีระชุนย์ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2022 โซน 8 หลุม 2151
บรรจุศพ ยอแซฟ ซูงี้  แซ่หลื .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนเมษายน 2022

บรรจุศพ เทเรซา แพทย์หญิง วลี  หฤษฎางค์กูร วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2022 โซน 8 หลุม 2144
บรรจุศพ อันตน สมชาย  รัตนรังส .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมีนาคม 2022

บรรจุศพ มารี อันนา วีนัส  อมรินทร์ วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2022 โซน 4 หลุม 3731
บรรจุศพ แอนโทนี่ อดิศัย  เอี่ยมวิศิ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

บรรจุศพ อันนา ประเพียร  ตรันเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2022 โซน 4 หลุม 3627
บรรจุศพ ยวงบัปติสตา ปิยะ  ตรี .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมกราคม 2022

บรรจุศพ ยอแซฟ รุ่งศักดิ์  ประพิณวงศ์ วันพุธที่ 5 มกราคม 2022 โซน 8 หลุม 2140
บรรจุศพ อักแนส สุภาพร  ประเสริฐศิริ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนธันวาคม 2021

บรรจุศพ มารีอา มักดาเลนา วาสนา  นิ่มเสมอ วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2021 โซน 1 หลุม 0621
บรรจุศพ ยอห์นบอสโก วีรนนท์& .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนพฤศจิกายน 2021

บรรจุศพ แคธรีน จินตนา  จันทรสันติ  วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2021 คอนโด 2-5-0309
บรรจุกระดูก หลุยส์ สุมิตร  จันทร .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนตุลาคม 2021

บรรจุศพ มารีอา สุทิน  ศรีอุ่นดี วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2021 โซน 4 หลุม 2728
บรรจุศพ เปโตร ปิติ  พจีดำรง  วันจันทร์ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกันยายน 2021

บรรจุศพ มารีอา มักดาเลนา เยาวลักษณ์  กีร์ตะเมคินทร์ วันพุธที่ 1 กันยายน 2021 โซน 5 หลุม 4124
บรรจุศพ เทเรซา สีไพร .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนสิงหาคม 2021

บรรจุศพ อันนา มารีย์ มณฑา  แสงไพรวรรณ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2021 โซน 8 หลุม 2043
บรรจุศพ มารีอา แพทย์หญิง สุดสงว .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกรกฎาคม 2021

บรรจุอัฐิ มารีอา เมตตา  แซ่เจา วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2021 โซน 5 หลุม 5408
บรรจุศพ ยอแซฟ พรสถิต  สุภาพันธ์ วันจันท .....


อ่านต่อ

พิธีบรรจุศพผู้เสียชีวิตจากโควิดที่สุสาน

 "ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการนำศพที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโ .....


อ่านต่อ

พิธีบรรจุศพผู้เสียชีวิตจากโควิดที่สุสาน

"ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการนำศพที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา มาบรรจุที่สุสานศานติคาม" 


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมิถุนายน 2021

บรรจุศพ อันโตเนีย เทเรซา เซเกวรา วนิดา  ภูวณิชย์ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2021 โซน 8 หลุม 0629
บรรจุศพ มาร์ค มารีย์ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนพฤษภาคม 2021

บรรจุศพ เทเรซา บุญใจ  ปลื้มเปรม วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2021 โซน 8 หลุม 1343
บรรจุศพ ยอแซฟ เศรษฐ์  อริยะนววงศ์ วัน .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนเมษายน 2021

บรรจุศพ เปาโล สุมิตร  พิมพิสาร วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2021 โซน 8 หลุม 2028
บรรจุศพ อันตน วีรไชย  นพทีปกังวาล วันเส .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมีนาคม 2021

บรรจุศพ มารีอา ชนินทร  แจ้งประเสริฐ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2021 โซน 2 หลุม 1336
บรรจุศพ มารีอา ทิพยวรรณ  ไกรสมสุข .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกุมภาพันธ์ 2021

บรรจุศพ มารีอา ซิวไน้  แซ่กวย วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2021 โซน 8 หลุม 0234
บรรจุศพ เอลิซาเบธ ไสว จันทิวงศ์  วัน .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมกราคม 2021

บรรจุศพ ยอห์นบอสโก เหล็ก  เรืองสมบูรณ์ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021 โซน 9 หลุม 0819
บรรจุศพ ยอแซฟ เลอชัย  ชัยสำเร็ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนธันวาคม 2020

บรรจุกระดูก Konrad Frederich Rieger วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2020 ช่องกระดูก 3-2-0458
บรรจุศพ มารีอา วฤดา  สารลักษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 3 ธ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนพฤศจิกายน 2020

บรรจุศพ ยวงบัปติสตา สมศักดิ์   เมืองรัตน์ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2020 โซน 8 หลุม 1942
บรรจุเถ้าอัฐิ เปโตร มงคล& .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนตุลาคม 2020

บรรจุศพ อังเดร เรวัตร  มุทริกานนท์ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020 โซน 8 หลุม 1938
บรรจุศพ นายบรูโน่ อังฟงส์ อาร์ เกล .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกันยายน 2020

บรรจุศพ เทเรซา หงัน  โยธินะเวคิน วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2020 โซน 8 หลุม 1934
บรรจุศพ ฟรังซิสเซเวียร์ สมร  แสงว .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนสิงหาคม 2020

บรรจุศพ เยโนเวฟา เวณิกา  รุ่งเรืองผล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020 โซน 3 หลุม 3519
บรรจุศพ โยอันนา สมบุญ  เชาว์มั่น .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกรกฎาคม 2020

บรรจุศพ ยอแซฟ มนตรี  พิชิตพสุธาดล วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2020 คอนโด 2-4-0110
บรรจุศพ เทเรซา สุนีย์  อังกุระวราน .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมิถุนายน 2020

บรรจุศพ ยอแซฟ สมชาย  เกสโสภา วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2020 โซน 8 หลุม 1852
บรรจุศพ มารีอา โรซารี  พิมล  จอนสมจิ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนพฤษภาคม 2020

บรรจุศพ เปโตร ฆฤณภณ   สุนทรธรรมวาที วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2020 โซน 8 หลุม 1849
บรรจุศพ เฮเลนา ฉลวย  แก้วขจร วัน .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนเมษายน 2020

บรรจุศพ เปโตร เวทย์   ศรีสมพงษ์ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2020 คอนโด 2-4-0106
บรรจุศพ อันนา สมสุข  จูฑะโยธิน  วัน .....


อ่านต่อ

ประกาศงดพิธีมิสซา สามารถร่วมพิธีกรรมทางออนไลน์ การถ่ายทอดสดมิสซา และการติดตามข่าวสารของพระศาสนจักรคาทอลิก ได้ที่ www.csct.or.th หรือ www.facebook.com/thaicatholicmedia

 ช่องทางการติดตามพิธีมิสซาของวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
1.https://www.facebook.com/susansantikham
อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมีนาคม 2020

บรรจุศพ ทีโอดอร์ ทินกร  คมกฤส วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2020 โซน 1 หลุม 1401
บรรจุศพ มารีอา ปราณี  ฤชาสิน วันจันทร์ที่ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกุมภาพันธ์ 2020

บรรจุศพ วิคตอริอุส วีรพงศ์   เชื้อประเสริฐ วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 9 หลุม 0811
บรรจุศพ มารีอา วรรณา  .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมกราคม 2020

บรรจุศพ ลูซีอา หงวนก้วย  แซ่เล้า  วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2020 โซน 5 หลุม 4501 
บรรจุศพ อันตน เรวัตร  พิมพิสาร  .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนธันวาคม 2019

บรรจุศพ โทมัส ภาวิน  วนัปติกุล  วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2019 โซน 8 หลุม 0150
บรรจุศพ เอ็ดเวิร์ด เปรม   สันตสมบั .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2019

บรรจุศพ เปโตร ชีพ  อัครเรศวิมาน วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2019 โซน 6 หลุม 4030
บรรจุศพ ยวงบอสโก อุดมศักดิ์   ลี้ร .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2019

บรรจุศพ มารีอา ยุง   แซ่เหวียน วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2019 โซน 5 หลุม 4523
บรรจุศพ ฟรังซิสโก สมบัติ   กิจเจริญ วันศ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2019

บรรจุศพ มารีอา สุภา   จูฑะสมพากร  วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2019 โซน 9 หลุม 0806
บรรจุศพ ยอแซฟ คุยกี   แซ่ลิ้ม  .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนสิงหาคม 2019

บรรจุศพ เปโตร ธงไชย   แย้มกันชู วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2019 โซน 2 หลุม 1629
บรรจุกระดูก ยอแซฟ สุรพล   ชมจินดา  .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกรกฎาคม 2019

บรรจุศพ มารีอา สุภาณี  ล่าสกุล วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2019  คอนโด 2-4-0214
บรรจุศพ มารีอา ลี่เตียง  แซ่แต้ วันเส .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมิถุนายน 2019

บรรจุศพ มารีอา มักดาเลนา ชูศรี  ธีระประทิีป (เปล่งสัญญา) วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2019 โซน 5 หลุม 4603
บรรจุศพ ยอแซฟ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2019

บรรจุศพ MR.IAN  TAIT  วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019 คอนโด 2-4-0207   มิสซาปลงศพที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล เวลา 14.00 น.
บรรจุศพ ลูซ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2019

บรรจุศพ ยอแซฟ อดิศร(อนุวัตร์)  แซ่เลี่ยว วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2019 โซน 3 หลุม 2610
บรรจุกระดูก ออกัสติน รา  แย้มก .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มีนาคม 2019

บรรจุศพ ฟรานซิส สกล (โสภณ)   แฮตอินตอง  วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019 โซน 5 หลุม 5015
บรรจุศพ ยอแซฟ เอกลักษณ์  มีบุต .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กุมภาพันธ์ 2019

บรรจุกระดูก แพทริค พัฒน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ โซน 3 หลุม 3025
บรรจุกระดูก อันนา เครือสิร .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมกราคม 2019

บรรจุศพ ยวง เดชณรงค์   จิตรานุเคราะห์  วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2019 โซน 4 หลุม 2130
บรรจุกระดูก เปโตร พจนารถ   เ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2018

บรรจุศพ เทเรซา สมบูรณ์   เชื้อหอม  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018    คอนโด 2-4-0202
บรรจุศพ มารีอา มาลี   อดุลศิ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2018

บรรจุศพ ยอห์น อัครสาวก สุจินต์   กิจสวัสดิ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2018 คอนโด 2-4-0324
บรรจุศพ MARIA ESPERANZA   PENALOSA  วั .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2018

บรรจุศพ มารีิอา ชมภูนุช    ไพศาลวงศ์ดี  วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2018 โซน 8 หลุม 1629
บรรจุศพ คุณพ่อ ซิกมูนด์ โจเซฟ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2018

บรรจุศพ มารีอา สมศรี   ศิริวิชยกุล  วันอังคารที่ 4 กันยายน 2018 โซน 8 หลุม  1552
บรรจุศพ แอนโทนี่ วีระ   ปรี .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน สิงหาคม 2018

บรรจุศพ ยอแซฟ บุญสม   จูฑะสมพากร  วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2018  โซน 8 หลุม 1547
บรรจุศพ มารีอา ลัดดา   งามเ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กรกฎาคม 2018

บรรจุศพ คลารา ไอริน   ธรรมธาดาตระกูล   วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018  โซน 8 หลุม 1545
บรรจุศพ เทเรซา อ่อนแก้ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มิถุนายน 2018

บรรจุศพ เทเรซา สุรภา   ถาวรพาณิชย์  วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018 คอนโด 2-4-0317
บรรจุศพ MONA สุวิมล   อุ่นจิตติกุ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2018

บรรจุศพ เทเรซา บุศรา   จิรวินิจนันท์  วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2018  โซน 4 หลุม 2240
บรรจุศพ มารีอา วาสนา   ยุติธ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2018

บรรจุศพ มารีอา เซลีนา เนาวรัตน์  หงษ์ไพโรจน์  วันจันทร์ที่ 2 เมษายน  2018  โซน 1 หลุม 1403
บรรจุศพ ลูโดวิกา วจ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มีนาคม 2018

บรรจุศพ แอนโทนี่ เดช   บุลสุข วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 1529
บรรจุศพ อันนา รำพูน   สุมะนังกุล วัน .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กุมภาพันธ์ 2018

บรรจุศพ ยอห์น บัปติสตา บุญสม   ล้อจรัสศรีวงษ์ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018 โซน 8 หลุม 1527
บรรจุศพ ราฟาแอล ฉ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มกราคม 2018

บรรจุศพ ยากอบ วิจิตร  โรจนอำไพ    วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2018 โซน 1 หลุม 1823
บรรจุศพ ยอแซฟ นรินทร์  กาฬวิจิ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2017

บรรจุศพ ยอแซฟ มีชัย   ศักดิ์ศรียุทธนา     วันจันทร์ที่    4   ธันวาคม   2560   โซน  8 หลุม 1448
บรร .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2017

บรรจุศพ มารี อันนา  จรรยา   เหลืองรุ่งนภา  วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560  โซน 2 หลุม 1130
บรรจุศพ วินเซนต์  วีร .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2017

บรรจุศพ มารีอา อื่อกิม  แซ่โง้ว  วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2017  โซน 8  หลุม 1442
บรรจุศพ นายจอห์นนี่  เอ็ดเวิร์ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2017

บรรจุศพ มารีอา วิลาวัลย์  ภารนันต์  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2017 โซน 8 หลุม 1436
.....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน สิงหาคม 2017

บรรจุศพ อันโตนี สรรัตน์  โตตันติกุล  วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2017 โซน 8 หลุม 1351
บรรจุศพ ฮอเรซ เอ็ม คลีแลนด์ (HORACE M. C .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กรกฎาคม 2017

บรรจุศพ มารีอา สมพร  สนธิรัตน์วศิน  วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2017  โซน 8 หลุม 1347
บรรจุศพ  อันเดร ศิริพงค์  ชัช .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มิถุนายน 2017

บรรจุกระดูก บริจิต  วิจิตรา  วีรบุญชัย  วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน  2017  โซน  4  หลุม  3137
บรรจุศพ ยอแซฟ ชู .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2017

บรรจุศพ  คลอดิอุส  ประสานศักดิ์   อัศวนนท์   วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม  2017  คอนโด  เลขที่ 2-4-0302 มิสซา วัด .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2017

บรรจุศพ  เซซีลีอา   ฐิติณี   ณ นคร  วันอังคารที่ 4 เมษายน  2017  โซน 4  หลุม  2741   มิสซาวัดนักบุญอันต .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มีนาคม 2017

บรรจุศพ ยูรีอันนา  นวรัตน์  จิตตกล  วันพุธที่ 1 มีนาคม  2017  โซน 4  หลุม 2535
บรรจุศพ ราฟาแอล  สถาพร  ทอง .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กุมภาพันธ์ 2017

บรรจุศพ มารีอา ม่วย  แซ่ลิ้ม  วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์  2017 คอนโด 2-3-0121
บรรจุศพ เทเรซา  ประจิตร  ชูประจักษ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มกราคม 2017

บรรจุศพ อันนา  นงนุช  พงษ์นนทกุล วันพุธที่  4  มกราคม  2017  โซน 5  หลุม 4210
บรรจุศพ มารีอา สุดาลักษณ์& .....


อ่านต่อ

เสกสุสานประจำปี 2017

ประชาสัมพันธ์จากสุสาน ปี 2559
ประชาสัมพันธ์จากสุสาน ปี 2560 
                       .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2016

บรรจุศพ เทเรซา  ประภาพร  ชาวแพรกน้อย  วันศุกร์ที่  2  ธันวาคม  2016  โซน  2  หลุม  0444
บรรจุศพ  เปาโล .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2016

บรรจุศพ  โรซา อรุณี  ดุษฏีอริยวงศ์  วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน  2016 โซน 3  หลุม  3611
บรรจุศพ  เทเรซา  ส .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2016

บรรจุกระดูก เปโตร  จิรศักดิ์   มณีพิมพ์  วันจันทร์ที่  3  ตุลาคม  2016  โซน2  หลุมเลขที่  1232
บรรจุก .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2016

บรรจุศพ  ราฟาแอล  ดนัย  อังศวานนท์  วันจันทร์ที่  5  กันยายน  2016  โซน 4  หลุม  2031
บรรจุศพ มารีอา  .....อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน สิงหาคม 2016

บรรจุศพ เทเรซา เฮียะ  เลิศปัญญาบุปผา  วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2016  โซน 8  หลุม 1029
บรรจุกระดูก ยอแซฟ ใช้  .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กรกฎาคม 2016

บรรจุศพ  MR.NICOLO  VILLA  วันจันทร์ที่  4  กรกฎาคม  2016  โซน 8  หลุม  1149
บรรจุศพ ลูซีอา ชลอม  ศรีสมพงษ์  วัน .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มิถุนายน 2016

บรรจุศพ  เทเรซา  เง็กเซี้ยง  แซ่จัง  วันพุธที่  1  มิถุนายน  2016  โซน 5  หลุม  6401
บรรจุศพ มารีอา จิต .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2016

บรรจุศพ ยอแซฟ  วิสิทธิ์  ผุดประภากุล   วันพุธที่  4  พฤษภาคม  2016  โซน 4  หลุม  3628
บรรจุกระดูก มารีอ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2016

บรรจุศพ เปโตร  เอี้ยวฉัน   จิระธนานันต์   วันเสาร์ที่  2  เมษายน  2016  โซน  8  หลุม  1136
บรรจุศพ  .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มีนาคม 2016

บรรจุศพ แอนโทนี่  เกื้อ  อังศวานนท์   วันจันทร์ที่  7  มีนาคม  2016  โซน  1  หลุม  0508
บรรจุศพ  ยอห์ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กุมภาพันธ์ 2016

บรรจุศพ  มารีอา   ฤดี  จูงหัตถการสาธิต   วันจันทร์ที่  1  กุมภาพันธ์   2016  โซน  8  หลุม  1131
บร .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มกราคม 2016

บรรจุศพ มารีอา  สมจิตร์  กัลมาพิจิตร  วันอังคารที่  5  มกราคม  2016  โซน 1  หลุม  0422
บรรจุศพ   มารีอ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2015

บรรจุศพ คามิลโล  ประวิทย์  วิจิตรธนาพร  วันจันทร์ที่  7  ธันวาคม  2015  โซน 8  หลุม  1049
บรรจุศพ  ปาตร .....


อ่านต่อ

เสกสุสานประจำปี 2559/2016

อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2015

บรรจุศพ  ยอแซฟ  สุนทร  ปิยะศิริกุล  วันจันทร์ที่  2  พฤศจิกายน  2015  โซน 8 หลุม  1046
บรรจุศพ  อันนา&nb .....อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2015

บรรจุศพ เทเรซา  วิลาวัณย์  สุขประเสริฐ  วันที่  1  ตุลาคม  2015  โซน  8  หลุม  1042
บรรจุศพ  คาธารีนา&nb .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2015

บรรจุศพ เปโตร  ไล  เจริญพงษ์  วันที่ 3 กันยายน  2015  โซน  8  หลุม  1037
บรรจุศพ  เทเรซา  เกษร  ศรีรัตน .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน สิงหาคม 2015

บรรจุศพ มารีอา  อารี  แซ่อึ้ง  วันที่ 1 สิงหาคม  2015  โซน  2  หลุมเลขที่  0126
บรรจุศพ  ลูกา  สุธิชัย  .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กรกฎาคม 2015

บรรจุศพ เทเรซา  ปิ่นทอง  ธนทรัพย์สิน  วันพุธที่  1  กรกฎาคม  2015  โซน  8  หลุม  1030
บรรจุศพ  ยอแซฟ  .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มิถุนายน 2015

บรรจุศพ  เปโตร  สาวิตร  ไกรสิทธุ์   วันจันทร์ที่  1  มิถุนายน  2015  โซน 8  หลุม 0946
บรรจุศพ  แบร์นาแ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2015

บรรจุศพ ยอแซฟ  ฑศพล  หิรัญบุรโชติ  วันจันทร์ที่  4  พฤษภาคม  2015  โซน 8  หลุม  0942
บรรจุศพ มีคาแอล  .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2015

บรรจุศพ แพทริก   รุจิภาส   ดาราล้อมวงศ์   วันอังคารที่ 7 เมษายน  2015  โซน 3  หลุม  3814
บรรจุศพ มารี ห .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มีนาคม 2015

บรรจุศพ มารีอา ปวีณา  สโรจวิสุทธิ์  วันอังคารที่ 3 มีนาคม  2015  โซน 5  หลุม 4201
บรรจุศพ เทเรซา  ริสา  สาม .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กุมภาพันธ์ 2015

บรรจุศพ   มารีอา  โบ๋วตัว    แซ่เล้า     วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2015  โซน  5  หลุม  4509
บรรจ .....


อ่านต่อ

เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2559/2016

                                                                                    & .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มกราคม 2015

บรรจุศพ  มารีโอ  วิรัช   ปรางค์ปรักมะ   วันจันทร์ที่  5  มกราคม  2015   โซน  4  หลุม  2531
บรรจุศ .....อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2014

อากาทา  สมใจ  วงศ์สุวัฒน์  บรรจุศพวันพฤหัสบดีที่  4  ธันวาคม  2014  โซน 8  หลุม 0849
ยอแซฟ   วันชัย  เ .....


อ่านต่อ

เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2558/2015

เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2558/2015  วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015  เวลา 10.00 น. (มีรอบเดียว) ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2& .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2014

มารีอา  เฉลิมศรี  สุนทรวิภาต   บรรจุศพวันเสาร์ที่  1  พฤศจิกายน   2014  โซน  5   หลุม  4720
ยอแซฟ  .....


อ่านต่อ

รายชื่อผู้ที่ค้างชำระค่าบำรุงสุสาน 10 ปีขึ้นไป

รายชื่อผู้ค้างชำระค่าบำรุงสุสานเกิน  10 ปี สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2014

อัลฟอนโซ  อัศวิน  สาตราคม  บรรจุศพวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2014 โซน 5  หลุม 4311
เซซีลีอา  พรศรี   ศิริวีรว .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2014

ซีมอน  เช็งเคี้ย  แซ่คู บรรจุศพวันอังคารที่ 1 กันยายน 2014  โซน 5 หลุม 5008
มารีอา สมใจ  กุมมาระกะ บรรจุศพวัน .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนสิงหาคม 2014

อังเดร  ลูกา  ธำรงศักดิ์  เจริญพานิช   บรรจุศพวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2014  โซน 8 หลุม 0836
ฟรังซิสเซเวียร์&nbs .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกรกฎาคม 2014

ยอแซฟ  เอิน  ห่อเหงี่ยน  บรรจุศพวันที่ 5 กรกฎาคม 2014 หลุมที่ 2-3-0201
มารีอา มักดาเลนา  อำไพ  ศรีประภา  บรรจ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมิถุนายน 2014

นายชาญชัย  ชัยชโลทรกุล บรรจุกระดูกวันที่ 3 มิถุนายน 2014  หลุมที่ 6321
อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์ บรรจุศพวันที .....


อ่านต่อ

ประกาศจากสุสาน ปี 2557

ประชาสัมพันธ์จากสุสาน ปี 2557 รายละเอียดพิธีเสกสุสานและการชำระเงินค่าบำรุงสุสาน             &nbs .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2014

โดโรธี  จัน  บรรจุศพวันที่ 8 พฤษภาคม 2014   หลุม 1109
ลูกา ชาญชัย จัตุรเขษม บรรจุวันที่ 15 พฤษภาคม  2014 หลุม 5629
.....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2014

มารีอา  ชมพูนุช  ชัยสุวรรณ  วันที่ 2 เมษายน 2014  หลุม 08-0228
ยอแซฟ  สันติ  วงษ์สกุล  วันที่ 4 เมษายน 2014 ห .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มีนาคม 2014

ยอห์น  โชยหวุ่น  แซ่ฮิว  วันที่ 1 มีนาคม 2014  หลุม 3102
นายอมาน  กุมาร เจน  วันที่ 4 มีนาคม 2014 ช่องบรรจุก .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กุมภาพันธ์ 2014

ยอแซฟ มงคล  ชาญชัยพิทักษ์  วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2014 หลุม 08-0739
เปาโล สงัด  เงินยวง  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2 .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มกราคม 2014

อากาทา  กัญญา  ศิริโรจนาภรณ์(แซ่เล้า) วันที่ 4 มกราคม 2014  คอนโด 2-3-0322
มารีอา  ลดาวัลย์  จิรเดชาพยัคฆ์ & .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2013

ยอแซฟ  พิทักษ์  ฤชาสิน  วันที่ 2 ธันวาคม 2013  หลุม 08-0735
นางเพลินตา  มีศรี  วันที่ 4 ธันวาคม 2013  หลุม 2015

อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2013

เปโตร  สุวรรณชาติ  ทะเลแก้ว วันที่ 2 พฤศจิกายน  2013 หลุม 08-0232
โยเซฟ  สมพงษ์  ชีรานนท์  วันที่ 4 พฤศจิก .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2013

ยอแซฟ  วีรวัฒน์  โพธิ์สอน  วันที่ 1 ตุลาคม 2013  คอนโด 2-3-0317
มารีอา  สุนิสา  สุทธิวงศ์  วันที่ 4 ตุลาคม .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2013

ยวงบัปติสตา  เลี่ยงสุน  แซ่จึง  วันที่ 9 กันยายน 2013 หลุม 1039
เทเรซา  สุนันท์  จูทะสมพากร  วันที่ 21 กั .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน สิงหาคม 2013

ยอแซฟ วิษณุ  วงศ์ไสว  วันที่ 1 สิงหาคม 2013 หลุม 1235
มารีอา  มาลี  สุตรา  วันที่ 3 สิงหาคม 2013 หลุม 1214
โย .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กรกฎาคม 2013

บี. บี. แอนนา  วีณา  นิมมานฤดีสุทธิ์  วันที่ 4 กรกฎาคม 2013  หลุม 0647
ซิสเตอร์  ทีโอดอร์ ฮาเนนเฟลด์  วันที่ 4 .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มิถุนายน 2013

เปาโล ทรง  หฤทัย  วันที่ 8 มิถุนายน 2013 หลุม 4216
หลุยส์  สุพจน์  ศิวะเวชช์ชัยพงษ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2013 หลุ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2013

เซซีลีอา  โสภี  ดำเนินสะดวก(ชูทรัพย์)  วันที่ 2 พฤษภาคม 2013  หลุม 08-0639
ALEXANDRE เดชา  สาทิสสะรัต  วันที่ 3   .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2013

มารีอา  ศศิธร  บินอารีย์  วันที่ 1 เมษายน  2013  หลุม 1921
มารีอา มักดาเลนา  กิมเฮียง  ทองสุข  วันที่ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มีนาคม 2013

เวโรนิกา  วีรวรรณ  ตันติประสุต  วันที่ 2 มีนาคม 2013  หลุม 1607
เปาโล  เสียวปิน  เทียมตะวัน  วันที่ 8 ม .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กุมภาพันธ์ 2013

ยากอบ  จิรกรณฑ์  เสวตรวิทย์  วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2013 หลุม 3336
มารีอา  มาลี  ฟองศิริ  วันที่ 2 กุมภาพ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มกราคม 2013

ยอแซฟ กวี  ธรรมศักดิ์  วันที่ 7 มกราคม 2013 หลุม 08-0543
มารีอา  อำนวย  อารีนุกูล  วันที่ 7 มกราคม 2013  หลุม &nb .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2012

อักแนส  อรวรรณ  อึ้งตระกูล  วันที่ 3 ธันวาคม  2012 หลุม 3123
แมรี่  พลอยฉัตร  อาชาพิทักษ์กุล  วันที่ 3 & .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2012

เวโรนิกา  อารมณ์  ผิวเกลี้ยง  วันที่ 1 พฤศจิกายน  2012  คอนโด 2-3-0309
ยูเรียนา  สาโรช  ยันตโกศล  วันที .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2012

โรซา  ถนอม  กวยมงคล   วันที่ 1 ตุลาคม  2012  หลุม 0721
อากาทา  ปิยะรัตน์  ธนากาญจนระวี  วันที่ 2 ตุลาคม 2012   .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2012

ยอแซฟ ไพรัช  ทรัพย์เขื่อนขันธ์  วันที่  1  กันยายน  2012  หลุม 2006
ฟรังซิสโก  พรพจน์  พิมพ์กำเนิด &nbs .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน สิงหาคม 2555/2012

มารีอา จรินทร์ แซ่ลี้ (อมาตยกุล) วันที่ 2 สิงหาคม 2012 หลุม 6612
เปาโล ชาญปรีชา โรจน์ประสิทธิ์พร วันที่ 3 สิงหาค .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กรกฎาคม 2555/2012

โรซา เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย หลุม 08-0441 บรรจุศพวันที่ 2 กรกฎาคม 2555/2012
 นายเต็งฮี่ แซ่เยาว์ หลุม 4730 บรรจุอัฐิ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มิถุนายน 2555/2012

 ฟรังซัวส์ พงษ์สันต์ ศุภพงศ์ หลุม 1330 บรรจุศพวันที่ 1 มิถุนายน 2555/2012
เทเรซา อำพร จุลสุคนธ์ หลุม 08-0439 บรรจ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2555/2012

 เทเรซา ศิริพร ศักดิ์สินสิริพัฒน์ คอนโด 2-3-0231 บรรจุศพวันที่ 1 พค.2555/2012
หลุยส์ มงคลชัย จิตมนูญธรรม หลุม 4401 .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2555/2012

 มารี โรซา สุดจิตต์ จิตตระกล หลุม 1135 บรรจุศพวันที่ 2 เมษายน 2555/2012
มารีอา โรซา สมทรง ฉันทศิริพร หลุม 3508 บรรจุศพว .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มีนาคม 2555/2012

อักแนส สมศรี เดชะไกศยะ หลุม 3106 บรรจุศพวันที่ 5 มีนาคม 2555/2012
จุสแตง พล.ร.ต. ทรง กรองทอง หลุม 0209 บรรจุศพวันที่ 10 มีนา .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กุมภาพันธ์ 2555/2012

ยอแซฟ ประพันธ์ พันธุมจินดา หลุม6201 บรรจุศพวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555/2012
ยอแซฟ รัก ภมรศิริโรจน์ โซนใหม่ หลุม08-0350

อ่านต่อ

ประกาศจากสุสาน

1. เสกสุสานประจำปี 2556/2013 วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556 มิสซา 9.00 น. และ 16.30 น.
2. ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555/2012 ป .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มกราคม 2555/2012

ดอมินิก ปณัย เผ่าลินจง โซนใหม่ หลุม 08-0344 บรรจุศพวันที่ 3 มกราคม 2555/2012
อักแนส วลัยภรณ์ วังศธรธรคุณ หลุม&n .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2554/2011

สเตฟานา กรรณิการ์ สวีรวงศ์ หลุม 5715 บรรจุศพวันที่ 1 ธันวาคม 2554/2011
เซซีลีอา เจอไมเน่ เฉิน หลุม 6404 บรรจุศพวันที่  .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2554/2011

อันนา ย้ง ศิริยงวัฒนา หลุม 4128 บรรจุศพวันที่ 1 พ.ย. 2554/2011
มารีอา เง้าเอง แซ่เฮา โซนใหม่ หลุม 08-0333 บรรจุศพวั .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2554/2011

อันตน เยรอน พันธ์รัตน์ โซนใหม่ หลุม 08-0247 บรรจุศพวันที่ 2 ตุลาคม 2554/2011
ยอแซฟ สุพจน์ จูฑะสมพากร โซนใหม่ ห .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2554/2011

ยอแซฟ จิ้นเขียง(สมสุข) ลี้ตระกูล หลุม 1011 บรรจุศพวันที่ 1 กันยายน 2554/2011
นางวรรณา กิจรังสรรค์ หลุม 5710 บรรจุกระดูก .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน สิงหาคม 2554/2011

มารีอา ธนัชธร เอกพัฒนพาณิชย์ โซนใหม่ 08-0239  บรรจุศพวันที่ 2 สิงหาคม 2554/2011
ลักษณา เสวตรวิทย์
(ลุลิต .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กรกฎาคม 2554/2011

มารีอา กอแรตตี สุรินทร์ ประสาทพร หลุม 0245 บรรจุศพวันที่ 2 กรกฎาคม 2554/2011
มารีอา พันธ์ ประสพลาภ คอนโด 2-2-0309 บรรจ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มิถุนายน 2554/2011

โรซา อรุณี การาตี้ หลุม 0938 บรรจุศพวันที่ 6 มิถุนายน 2554/2011
มารีอา เมรี แซ่ลิ้ม หลุม 0607 บรรจุศพวันที่ 8 มิถุนายน 2554/201 .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพเดือน พฤษภาคม 2554/2011

JOHN PAUL SAMUEL IGNACIO Jr. Condo 2-2-0310 บรรจุศพวันที่ 2 พฤษภาคม 2554/2011
อันนา วิไล จันทระ หลุม 0418 บรรจุศพวันที่ 3 พฤษภาคม 2554/2011
.....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนเมษายน 2554/2011

อัตน โยธิน เฮ้งตระกูล หลุม 08-0227(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 2 เมษายน 2554/2011
อันนา ฉลวย แก้วขจร หลุม 08-0147 บรรจ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนมีนาคม 2554/2011

เปาโล ไพโรจน์ เจริญทรัพย์ หลุม 08-0149(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 5 มีนาคม 2554/2011
มารีอา ชะลูด วนัปติกุล หลุม 08-0150 .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนกุมภาพันธ์ 2554/2011

ยูดา โรจน์ สามานันท์ หลุม 1423 บรรจุศพวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554/2011
เลโอ วิเชียร อมรินทร์ หลุม 3731  บรรจุศพวันที่ 7 ก .....


อ่านต่อ

สถิติการบรรจุศพ "สุสาน ศานติคาม" ปี 2553/2010

รวมยอดผู้ล่วงลับที่บรรจุศพในสุสาน ตลอดปี 2553/2010
มกราคม   11 ศพ     กุมภาพันธ์  .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนมกราคม 2554/2011

เปาโล ก๊กเม้ง แซ่ลี้ หลุม 1642 บรรจุศพวันที่ 5 มกราคม 2554/2011
มารีอา ไอ้ไน้ ตั้งสุริยาไพศาล หลุม 08-0136 โซนใหม่ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนธันวาคม 2010/2553

เทเรซา เรณู นิตะโย บรรจุศพคอนโด 2-2-0303 ย้ายกระดูก เซซีลีอา สะอาด และ มาการีตา อุไรวรรณ นิตะโย บรรจุช่องเดียว .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนพฤศจิกายน 2010/2553

ยอแซฟ ธีรยุทธ น้ำเพชร   หลุม 08-0127 (โซนใหม่ 8)  บรรจุศพวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553/2010
เปโตร คชาชัช ปัญญาเ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนตุลาคม 2010/2553

เวโรนิกา ประดับ ปิณฑวนิช หลุม 0308 บรรจุศพวันที่ 1 ตุลาคม 2553/2010
ยอแซฟ ธงชัย สุวรรณวิทยเวช หลุม 4019 บรรจุศพวันที่  .....


อ่านต่อ

เชิญร่วมมิสซาอุทิศผู้ล่วงลับ และผู้บรรจุศพในเดือนตุลาคม

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553/2010
ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
คุณพ่อไพรินทร์ เกิดสม .....


อ่านต่อ

ผู้ล่วงลับที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2010

เบเนดิกยัสเซล ฟอลลี่ เยียร์ (Jazziel Benedict Faller)2-2-0304 บรรจุศพวันที่ 1 กันยายน 2010/2553
เทเรซาสมหมาย ศรีนภาวรรณ หลุม 6532 บร .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนสิงหาคม 2010/2553

มารีอา อันนา แย้ม วิรุณวงศ์ บรรจุกระดูก หลุม 1408 วันที่ 6 สิงหาคม 2010/2553
มารีอา แบร์นาแด็ต ทัศนีย์ หฤษฏางค์กู .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนกรกฎาคม 2010/2553

เปาโล อนันต์ จุฑามณี หลุม 2314 บรรจุศพวันที่ 5 กรกฎาคม 2010
เทเรซา สุนันทา ปิ่นมณีกุล หลุม 6429 บรรจุศพวันที่ 6 ก .....


อ่านต่อ

ผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนมิถุนายน 2010

มารีอา สมใจ เสนาจักร(ทรัพย์เกษม) หลุม 1935 บรรจุศพวันที่ 1 มิถุนายน 2010
อันนา อารมย์ อานามนารถ หลุม 3005 บรรจุศพวันท .....


อ่านต่อ

ผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนพฤษภาคม 2010

มารีอา ป๋วยเซียง พุฒิภัคภูมิ หลุม 6328 บรรจุศพวันที่ 5 พค.2553
มารีอาบรรจง ปิ่นนพเกล้า หลุม 6329 บรรจุกระดูก วันท .....


อ่านต่อ

ผู้ล่วงลับที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2010

มารีอา วารุณี อภิชัยทวีสิน หลุม 3039 บรรจุศพวันที่ 8 เมษายน 2553
ยอแซฟ ประสิทธิ์ พยอมยงค์ หลุม 0712 บรรจุศพวันที่ 8 เ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนมีนาคม2010/2553

มารีอา ศรีสุวรรณ อัตถสุริยานันท์ หลุม 6227 บรรจุศพวันที่ 1 มีนาฯ
เซซีลีอา สลับ นาคเนียม หลุม 1404 บรรจุศพว .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนกุมภาพันธ์ 2010/2553

มารีอา วัชรา ชำนาญภักดี หลุม 6130 บรรจุศพวันที่ 2 กุมภาฯ
เปโตร ดนัย ฉันทานุรักษ์    หลุม 6131 บรรจุศพวันที .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนมกราคม 2010/2553

ฟิลิป วีรพงษ์ วัชรทิตย์ หลุม 6033 วันที่บรรจุศพ 4 มกราคม
ยวงบัปติสตา จำลอง อยู่คงพันธ์ หลุม 6034 วันที่บรรจุ .....


อ่านต่อ

ประมวลภาพพิธีเสกสุสานปี 2009

ประมวลภาพพิธีเสกสุสานปี 2009 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 และ 15 พฤศจิกายน 2009
  
เอื้อเฟื้อภาพโดยคุณพ่อชัชวาล ศุภ .....


อ่านต่อ

วิธีชำระค่าบำรุงสุสาน

- ธนาณัติสั่งจ่ายในนามวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ปณ.สามพราน
   (ส่ง 2/5 ม.6 ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน จ.นครปฐม .....


อ่านต่อ


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009