• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนกุมภาพันธ์ 2010/2553

มารีอา วัชรา ชำนาญภักดี หลุม 6130 บรรจุศพวันที่ 2 กุมภาฯ
เปโตร ดนัย ฉันทานุรักษ์    หลุม 6131 บรรจุศพวันที่ 3 กุมภาฯ

มารีอา กรวรรณ วานิชอนันเลิศ หลุม 3008 บรรจุศพวันที่ 5 กุมภาฯ
ยวง กิมเซี้ยะ แซ่ลี้ หลุม 0821 บรรจุศพวันที่ 10 กุมภาฯ
มารีอากอบกุล วัฒนไพบูลย์ หลุม 5202  บรรจุศพวันที่ 10 กุมภาฯ
มีคาแอล สมชาย สุทธิจิตต์ หลุม 6132 บรรจุศพวันที่ 11 กุมภาฯ
ALICE GAURIN-KING หลุม 6133 บรรจุศพวันที่ 11 กุมภาฯ
ยวง บัปติสตา เสถียร รังสินานนท์ หลุม 1339 บรรจุศพวันที่ 12 กุมภาฯ
เซซีลีอา ประณีต แพ่งสภา หลุม 6134 บรรจุศพวันที่ 18 กุมภาฯ
เปโตรชูชีพ ชีพชล หลุม 0543 บรรจุศพวันที่ 22 กุมภาฯ
ยอห์น บัปติส พ.ต.ท.กรีฑา ประมวลวิทย์ หลุม 1234 บรรจุศพวันที่ 22 กุมภาฯ
ยอแซฟ เซ่งเฮง แซ่ลี้ หลุม 6226 บรรจุศพวันที่ 22 กุมภาฯ
มาร์แซลรินา มารศรี สวีรจิต หลุม 5716 บรรจุศพวันที่ 25 กุมภาฯ


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009