• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน) 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2566
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 9.00 น.(เสกสุสาน) และ 16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อวิทยา  ลัดลอย 

เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25 กุมภาพันธ์ 2567

         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24 มีนาคม 2567
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อวสันต์  พิรุฬห์วงศ์

เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28 เมษายน 2567

         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26 พฤษภาคม 2567
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00 น.
        ประธาน  คุณพ่อเทพรัตน์  ปิติสันต์

เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23 มิถุนายน 2567

       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อเดชา  อาภรณ์รัตน์
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28 กรกฎาคม 2567
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อประทีป  สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25 สิงหาคม 2567

       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อเชิดชัย  เลิศจิตรเลขา

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22 กันยายน 2567
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อปรีดา  เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27 ตุลาคม 2567

       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.00  น.
       ประธาน  คุณพ่อเรืองฤทธิ์  ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   24 พฤศจิกายน 2567
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00  น.
        ประธาน  คุณพ่อมิเกล  กาไรซาบาล

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22 ธันวาคม 2567

       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00  น.
       
ประธาน  คุณพ่อธีรพล  กอบวิทยากุล

รายชื่อประจำเดือน กรกฎาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0153
ANTHONY สุเมธ-ไวทยะวัฒน์
26-07-1970
2
แฟลต
2142
ยวง สรยุทธ-ไม้ประเสริฐ
13-07-2023
8
หลุมศพ
1001
มารีอา ยุ้มเจา-ไพโรจน์เจริญค้า
27-07-2005
9
หลุมศพ
0348
มารีอา มณี-ไกรสมสุข
16-07-2002
2
หลุมศพ
0140
คริสตินา วันคำ-ไกรประสิทธิ์
09-07-1998
2
หลุมศพ
0336
มารีอา ราตรี-โอภาสบุตร
02-07-2005
2
หลุมศพ
3108
มารีอา จันจิรา-โลหะวิริยะศิริ
05-07-1960
3
หลุมศพ
4526
โซฟิโร โซฟิโอ แอล-โรซาลดาจูเนียร์
27-07-2007
6
หลุมศพ
0443
เปาโล ชาญปรีชา-โรจน์ประสิทธิ์พร
31-07-2012
8
หลุมศพ
0440
มารีย์ อังคณา-โรจนพิเชฐ
16-07-2021
8
หลุมศพ
0803
เทเรซา สมหมาย-โยมสิน(ตรัวกูล)
30-07-2023
7
หลุมศพ
4904
มารีโอ วิวัฒนากร-โมไนยกุล
09-07-1973
5
หลุมศพ
3127
ยอแซฟ สฤษดิ์-โมระเสริฐ
29-07-2005
4
หลุมศพ
1351
อันโตนี สรรัตน์-โตตันติกุล
28-07-2017
8
หลุมศพ
4722
SABINUS ประกิจ-โคมินทร์
06-07-1998
5
หลุมศพ
5401
ฟรังซิสโก ประสงค์-โคมิน
17-07-1978
5
หลุมศพ
5401
มารีอา เทเรซา บุญศรี-โคมิน
06-07-2015
5
หลุมศพ
2507
เทเรซา ไกรศรี-โกวงศ์
25-07-2008
3
หลุมศพ
3404
วินิเฟรด วีณา-โกมลกิตติ
23-07-2012
3
หลุมศพ
0544
มารีอา มักดาเลนา สมสวิง-โกกิลานนท์
23-07-2019
2
หลุมศพ
4609
แอนโทนี่ เต็กอั๋น-โกกระกูล
18-07-1961
5
หลุมศพ
0461
โยเซฟ เอดูอาร์โด (EDUARDO)-แอนเจเลส (ANGELES)
29-07-2022
2
แฟลต
3038
เทเรซา อินนิ-แอดดิสัน
19-07-2005
4
หลุมศพ
2043
อันนา มารีอา มณฑา-แสงไพวรรณ
31-07-2021
8
หลุมศพ
0107
อันนา ศรี-แย้มศิริ
09-07-2006
2
คอนโด
0115
เปโตร หรั่ง-แย้มกันชู
07-07-2007
2
คอนโด
1629
เปโตร ธงไชย-แย้มกันชู
30-07-2019
2
หลุมศพ
6320
มารีอา หมุยกิม-แซ่โอ๊ว
02-07-2003
5
หลุมศพ
0449
ยอแซฟ ใช้-แซ่โล้ว (เผ่าสุขถาวร)
19-07-2016
2
แฟลต
0520
วินเซนต์ เป็งเอี่ยม-แซ่โล้ว
05-07-1959
1
หลุมศพ
0521
ยอแซฟ เอี่ยมพ้ง-แซ่โล้ว
01-07-1984
1
หลุมศพ
1008
มารีอา นิตยา-แซ่โชย
17-07-1993
9
หลุมศพ
0141
หลุยส์ อิ้วเกียง-แซ่โง้ว
25-07-1982
1
แฟลต
0911
อันนา ซุ้งพิ้ง-แซ่โง้ว
19-07-1947
1
หลุมศพ
1229
ยอแซฟ อิ๋วเลี้ยง-แซ่โง้ว
19-07-1947
2
หลุมศพ
1229
เทเรซา ป๋วยฮวง-แซ่โง้ว
20-07-2021
2
หลุมศพ
2212
เอี่ยมเลี้ยง-แซ่โง้ว
03-07-1959
3
หลุมศพ
2411
ร็อค อิ๋วซัม-แซ่โง้ว
02-07-1979
3
หลุมศพ
4010
อากาทา เพ็กเช็ง-แซ่โง้ว
06-07-2016
5
หลุมศพ
0613
ยอแซฟ เสี่ยวมิ้ง-แซ่โง้ว
27-07-2022
7
หลุมศพ
1347
ยอแซฟ เส็งฮง(หลินมิ้ง)-แซ่โง้ว
05-07-2017
8
หลุมศพ
0301
ลูเซีย วดี-แซ่แต้
15-07-2021
5
คอนโด
4725
เทเรซา สุดา-แซ่แต้
13-07-1998
5
หลุมศพ
0343
มารีอา เพ็งลั้ง-แซ่แต้
11-07-2016
8
หลุมศพ
0827
มารีอา หมุยจู-แซ่เฮ้ง
01-07-2001
2
หลุมศพ
4206
อิสเบล เซียมเกียว-แซ่เฮ้ง
01-07-1947
5
หลุมศพ
1035
มารีอา ภัทรภร (นุสรา)-แซ่เฮ้ง
16-07-2015
8
หลุมศพ
1024
ยอแซฟ จี-แซ่เฮง
18-07-1955
1
หลุมศพ
1026
อันนา กิมกี-แซ่เฮง
10-07-1953
2
หลุมศพ
0142
มารีอา ตั่วม่วย-แซ่เอ็ง
25-07-1971
1
แฟลต
4723
ฟรังซิสโก หลี่ชิม-แซ่เอี๊ย
11-07-1998
5
หลุมศพ
3042
สตีเฟน เคียมหลี-แซ่เอี้ย
27-07-2005
4
หลุมศพ
2723
คลารา มุ้ยเซียง-แซ่เล้า
18-07-1965
3
หลุมศพ
4821
ยวงบัปติสตา สุวัธน์-แซ่เลี่ยว
25-07-1978
5
หลุมศพ
5226
มารีอา วนิดา-แซ่เบ๊
04-07-2008
6
หลุมศพ
5105
ยอแซฟ เลียกเคียม-แซ่เบ้
11-07-1999
5
หลุมศพ
5410
ยอแซฟ เง็กเซ้ง-แซ่เตียว
07-07-1946
5
หลุมศพ
0834
มารีอา อุษา-แซ่เตียว
17-07-2014
8
หลุมศพ
6431
เซ็งปิง-แซ่เซ็ง
31-07-1982
6
หลุมศพ
1430
อักแนส อู้ตี๋-แซ่เจ็ง
21-07-2005
2
หลุมศพ
2024
ยาโกเบ เอ็กหยิน-แซ่เจี่ย
07-07-1995
3
หลุมศพ
5408
มารีอา เมตตา-แซ่เจา
03-07-2021
5
หลุมศพ
0234
เอ็สเวิร์ด(เอดัว) คี่เอ้(เอ้)-แซ่ฮ้อ
02-07-2011
8
หลุมศพ
1918
ยอแซฟ จี่ตั๊ก-แซ่อ๊วง
17-07-1961
3
หลุมศพ
2022
มารีอา ซิ้วเจ็ง-แซ่อื้อ
05-07-2009
3
หลุมศพ
0126
มารีอา อารี-แซ่อึ้ง (แซ่โง้ว)
26-07-2015
2
หลุมศพ
4626
เปโตร เต็กจุ่น-แซ่อึ้ง
09-07-2007
6
หลุมศพ
5133
ยอแซฟ ฮั่วเซ็ง-แซ่อึ้ง
22-07-1986
6
หลุมศพ
1732
อักแนส ยู่กุน-แซ่อั้ง
07-07-2019
8
หลุมศพ
0638
มารีอา บุญส่ง-แซ่ห่าน
20-07-2020
2
หลุมศพ
2812
มารีอา ฮ้อ-แซ่หว่อง
20-07-1972
3
หลุมศพ
2216
อักแนส เมี่ยวกี่-แซ่หวม
07-07-1961
3
หลุมศพ
3437
หลุยส์ ซุ่นแช-แซ่ล้อ
05-07-2006
4
หลุมศพ
2322
มารีอา เง็กฮวย-แซ่ลี้ (แซ่ตั้ง)
20-07-2012
3
หลุมศพ
0116
ยูลีอา เตียหยู-แซ่ลี้
27-07-1963
1
หลุมศพ
2044
ดอมินิกโก เต็กช้วง-แซ่ลี้
27-07-1961
4
หลุมศพ
5407
อากาทา โส่ย-แซ่ลี้
09-07-1988
5
หลุมศพ
5503
ยวง มอเต็กอี้-แซ่ลี้
09-07-2000
5
หลุมศพ
1829
มารีอา เซียะ-แซ่ลิ้ม
30-07-1998
2
หลุมศพ
1910
มารีอา มุ่งเค็ง-แซ่ลิ้ม
25-07-2005
3
หลุมศพ
1924
เปโตร เงี่ยงคิม-แซ่ลิ้ม
18-07-2005
3
หลุมศพ
0718
ร็อค อิ่มเคว้ง-แซ่ลิ้ม
25-07-2023
9
หลุมศพ
0613
ลูซีอา ลิ่วยกโม้ย-แซ่ลิ่ว
21-07-2021
9
หลุมศพ
4807
อันนา บุญมี-แซ่ย้ง
27-07-2527
5
หลุมศพ
1712
แอนโทนี่ อือฮงควร-แซ่ยู
15-07-1989
1
หลุมศพ
1115
ยออากิม เส็ง-แซ่ฟ่ง
25-07-1975
1
หลุมศพ
0423
- ฮั้วช้วง-แซ่บ่ง
27-07-1960
1
แฟลต
3433
เปโตร เม่งจั่น-แซ่นิ้ม (แซ่ลิ้ม)
20-07-2017
4
หลุมศพ
0132
ดอมินิก ซาวี ก๊กใช้-แซ่ตั้ง
08-07-1971
1
แฟลต
0723
ยอแซฟ ตงเฮียง-แซ่ตั้ง
03-07-1962
1
หลุมศพ
1908
โรซา ละม้าย-แซ่ตั้ง
28-07-2006
3
หลุมศพ
2616
มารีอา กิมพิ้ง-แซ่ตั้ง
21-07-1980
3
หลุมศพ
0645
ยอแซฟ ชูเซี้ย-แซ่ตั้ง
07-07-2013
8
หลุมศพ
0723
มารีอา มุ้ยจวง-แซ่ตัน
16-07-2014
1
หลุมศพ
2513
โยเซฟฟิน โยแซฟฟิน-แซ่ตัน
15-07-1999
3
หลุมศพ
6321
เทเรซา นันทา-แซ่ซึง
04-07-2003
5
หลุมศพ
5822
ฟรังซิสโก เป้งเซ้ง-แซ่ซิ
13-07-2001
5
หลุมศพ
0113
ซีมอน ท่งหมง-แซ่ฉั่ว
13-07-1974
1
หลุมศพ
0729
อันเดร เลี่ยงเพียว-แซ่ฉั่ว
08-07-1994
2
หลุมศพ
1533
ตี๋งั้ง-แซ่ฉั่ว
02-07-1991
2
หลุมศพ
1923
ราฟาแอล คาเทียม-แซ่ฉั่ว
15-07-1968
3
หลุมศพ
4419
ยวงบัปติสตา ท่งเซี้ยง-แซ่ฉั่ว
13-07-1974
5
หลุมศพ
2725
ยอแซฟ เล็กฮิม-แซ่จู
15-07-2015
3
หลุมศพ
5525
เบเนดิกโต จุ้นเอ็ง-แซ่ก๊วย
01-07-1985
5
หลุมศพ
2936
อันนา ระรวย-แขกเพ็ง
19-07-2021
4
หลุมศพ
0227
อันนา มานิตย์-เฮ้งตระกูล
28-07-2011
8
หลุมศพ
0436
แอนนา โมรีน-เฮาเวอร์ด
12-07-2009
2
หลุมศพ
3914
ยอแซฟ ประสิทธิ์-เอี่ยมรานนท์
16-07-2021
3
หลุมศพ
0103
คุณพ่อ ยอแซฟ อนันต์-เอี่ยมมโน
12-07-2023
7
หลุมศพ
0239
มารีอา ธนัชธร-เอกพัฒนพาณิชย์
29-07-2011
8
หลุมศพ
1315
มารีอา เตือนใจ-เหยื่อแสวง
12-07-1994
1
หลุมศพ
0216
- ลักษณา-เสวตรวิทย์(ลุลิตานนท์)
30-07-2011
2
คอนโด
0612
ยอแซฟ สงบ-เสงี่ยมงาม
08-07-1984
1
หลุมศพ
1211
อันโตนีโอ นิคม-เวียร์ร่า
20-07-1968
1
หลุมศพ
5113
เจซัส เอฟ-เวอร์การ่า
27-07-1999
5
หลุมศพ
1935
มารีอา สงวน-เวสุวรรณ
31-07-1982
4
หลุมศพ
6105
คลารา นันทนา-เวสส์สุภารัตน์
14-07-2002
5
หลุมศพ
0233
หลุยส์ นาฬิกา-เลิศในเกียรติ
02-07-2011
8
หลุมศพ
0612
ดอมินิก อดุลย์-เลาหเกียรติ
24-07-2021
7
หลุมศพ
0340
เปโตร วีระ-เลค
19-07-2018
2
หลุมศพ
2323
เทเรซา กัญญา-เรืองเกียรติวงศ์
13-07-2004
3
หลุมศพ
0215
ยอห์น โชติพงษ์-เรืองวิวัฒนกิจ
04-07-2019
4
คอนโด
0106
- บุญเรือง-เรืองพิชิต
30-07-1971
1
คอนโด
1816
ยวงบัปติสตา รำพึง-เยาวสังข์
05-07-1995
1
หลุมศพ
0224
วิกตอเรีย ซาน ซาน-เมี๊ยะ
26-07-2015
3
คอนโด
0101
ริชาร์ด-เมนชาห์
12-07-2005
1
คอนโด
4323
มารีอา อาภรณ์-เพ็ชรตระกูล
18-07-2000
5
หลุมศพ
1432
มารีอา โค้ว-เพ็กเอี้ย
31-07-1935
8
หลุมศพ
0223
เปาโล สรรพล-เปรมสุข
05-07-2015
3
คอนโด
6324
มารีอา นิภา-เปรมสุข
11-07-2003
5
หลุมศพ
5432
มารีอา เล็ก-เบญจริทธิ์
17-07-2011
6
หลุมศพ
0103
มารีอา สีอ่อน-เทียมกนก
28-07-1985
1
หลุมศพ
2432
ยวงบอสโก เจริญ-เต็กอวยพร
15-07-1985
4
หลุมศพ
6433
ยวง มงคล-เตียวไพบูลย์
24-07-2010
6
หลุมศพ
6433
อันนา อัมพร-เตียวไพบูลย์
08-07-2014
6
หลุมศพ
0744
เทเรซา พนิดา-เดชศิริเจริญชัย
25-07-2002
2
หลุมศพ
2128
โยอันนา สมบุญ (Jane)-เชาว์มั่น (CHAPMAN)
30-07-2020
4
หลุมศพ
2409
มารีอา อุมาภรณ์-เจียรวุฑฒิ
12-07-2021
3
หลุมศพ
0329
นิรันดร-เจียรพันธ์
10-07-1960
2
แฟลต
0605
มาร์โก ทวี-เจียรพันธ์
21-07-1971
1
หลุมศพ
1029
มัทเธว สุวพล-เจริญศรี
27-07-1997
8
หลุมศพ
6323
เทเรซา วรวรรณ-เจริญวงศ์
12-07-2003
5
หลุมศพ
0836
อังเดร ลูกา ธำรงศักดิ์-เจริญพานิช
31-07-2014
8
หลุมศพ
0414
มารีอา ริ้ว-เจริญผล
10-07-1958
2
แฟลต
5821
ยอแซฟ พิทยาธร-เจนบรรจง
11-07-2001
5
หลุมศพ
0802
สเตเฟน เซี่ยงกุ่ย-เจนบรรจง
26-07-2023
7
หลุมศพ
2830
ปีเตอร์ ฉั่ว-เคงเตียว
22-07-1936
4
หลุมศพ
6102
เรยีนา บุปผา-เกียรตินิยม
08-07-2002
5
หลุมศพ
5823
คล็อต-ฮินช์
22-07-1992
5
หลุมศพ
2137
อันโตนีโอ วิศาล (ร.ต.อ.)-อุมอักษร
29-07-1970
4
หลุมศพ
1349
เปาโล สำลี-อุปพงศ์
10-07-2017
8
หลุมศพ
0224
ฟรังซิสโก ปราโมทย์-อุดมเดช
05-07-2010
2
คอนโด
5011
เปโตร สมจิตร-อุดมสุข
04-07-2002
5
หลุมศพ
6632
มารีอา โรซา จุไร-อุดมสุข
25-07-2019
6
หลุมศพ
2835
มาร์ธา วนิดา-อุกฤษ
08-07-1980
4
หลุมศพ
5433
มารีอา พัดศรี-อิงคนารถ
25-07-1995
6
หลุมศพ
2829
เทเรซา ลิ้ม-อาเยียว
15-07-1922
4
หลุมศพ
0202
เปโตร มงคล-อาทิจวงศ์
09-07-2014
3
คอนโด
0237
เปโตร สุวิทย์-อังคสุวรรณสิริ
16-07-2011
8
หลุมศพ
0114
ยวงบัปติสตา วิโรจน์-อัครสมบูรณ์
01-07-2004
1
คอนโด
6025
มักดาเลนา มักดาเลนา-อักกะวิลี่
06-07-2002
5
หลุมศพ
2826
คาเบรียล อำไพ-อร่ามพงศ์
16-07-1983
4
หลุมศพ
6612
มารีอา จรินทร์-อมาตยกุล
29-07-2012
5
หลุมศพ
3131
มารีอา วรรณา-อภิชาตโรจนกุล
15-07-2018
4
หลุมศพ
3039
ยอแซฟ สุมิตร-อภิชัยทวีสิน
21-07-2005
4
หลุมศพ
0104
มารีอา รัตนา-อนุศักดิ์สิริ
11-07-2016
1
หลุมศพ
0912
ยวง ประทีป-อดุลศิริสวัสดิ์
24-07-1972
1
หลุมศพ
0124
ลูซีอา ละออ-ห่อเหรียญกูล
10-07-2008
2
คอนโด
0201
ยอแซฟ เอิน-ห่อเหงี่ยน
02-07-2014
3
คอนโด
6024
ยอซาฟัด โสภณ(พระ) -หิรัณยกิจ
02-07-1938
5
หลุมศพ
5104
เปโตร จำรัส-หัวใจ
07-07-1999
5
หลุมศพ
5102
อันนา หมุยจู-หัตถการกุล
04-07-1999
5
หลุมศพ
2413
มารีอา หมุยง้อ-หวังภุชเคนทร์
27-07-1939
3
หลุมศพ
2415
มารีอา มาลี-หวังภุชเคนทร์
13-07-1981
3
หลุมศพ
6431
อันนา ไปล่-หวังดี
25-07-2005
6
หลุมศพ
4801
ฟรังซิสโก ประการ-หงษ์สิทธิวงศ์
21-07-1998
5
หลุมศพ
3528
ยอแซฟ สุชาติ-สูงสว่าง
09-07-2006
4
หลุมศพ
1137
ยอแซฟ ทันตแพทย์ วีรภัทร-สุหฤทดำรง
12-07-2020
8
หลุมศพ
4414
อัมโบรซีโอ ประเสริฐ-สุวรรณ์ประไพ
30-07-2004
5
หลุมศพ
0928
อันนา สังเวียน-สุวรรณราช
21-07-1994
2
หลุมศพ
2039
ยอแซฟ พรสถิต-สุภาพันธ์
01-07-2021
8
หลุมศพ
5908
ลูกา ทัพ-สุทธินาวิน
20-07-1990
5
หลุมศพ
1214
มารีอา มาลี-สุตรา
28-07-2013
1
หลุมศพ
0040
เปโตร สมยศ-สุขพัฒน์
29-07-2021
P
กางเขน
0407
ยอแซฟ บุญรัตน์-สุขถาวร
21-07-2021
1
หลุมศพ
4701
หลุยส์ เชิงชาย-สินะวัฒน์
04-07-1984
5
หลุมศพ
3720
มารีอา รัชนี-สินประยูร
31-07-2020
3
หลุมศพ
1209
ยอแซฟ ประยงค์-สิทธิเดชศักดิ์
12-07-2007
1
หลุมศพ
0549
เปโตร สง่า-สิทธิประเสริฐ
27-07-1958
8
หลุมศพ
5702
ลูซีอา ศรี-สิงหรา ณ อยุธยา
12-07-1986
5
หลุมศพ
0724
เปโตร เกรียงไกร-สาริสระ
30-07-2023
7
หลุมศพ
0636
ยอห์น อัครสาวก สุขุม-สาริสระ
09-07-2021
8
หลุมศพ
3040
เทเรซา กัญญารัตน์-สันติโยธิน
27-07-2005
4
หลุมศพ
1033
มีคาแอล สติ-สันตสวัสดิ์กุล
06-07-2015
8
หลุมศพ
6319
มารีอา วรรณพร (วันเพ็ญ)-สังขรัตน์ (จงเจริญ)
03-07-2003
5
หลุมศพ
0434
เทเรซา สุรีย์-สังขจันทร์
24-07-1941
8
หลุมศพ
1443
อักแนส ลดาวัลย์-สวีรวงศ์
31-07-2006
2
หลุมศพ
0322
โรซาเลีย ยุพเรศ (โรซาลิน มิลลิแกน)-สรณอัตต์
26-07-2022
5
คอนโด
2736
นางกาญจนา-สมิต
10-07-2013
4
หลุมศพ
1316
คริสตินา ภาวิณี-สมานกล
18-07-2022
1
หลุมศพ
2036
อันตน อนันต์-สมตระกูล
14-07-2006
4
หลุมศพ
5101
ยอห์น เบอร์ชแมนส์ มานะ-สงวนสัตย์
01-07-1999
5
หลุมศพ
1509
จอร์จ มานะ-สงวนชาติ
19-07-2018
1
หลุมศพ
0211
สกอลัสติกา วิภา-สกุลเอฬา
01-07-2009
2
คอนโด
3438
ยวงบอสโก จักราทิตย์-สกุลทอง
06-07-2006
4
หลุมศพ
2705
เปโตร โรจน์-ศุภางค์
26-07-2004
3
หลุมศพ
6107
ยอแซฟ วิวัฒน์-ศิริยงวัฒนา
26-07-2002
5
หลุมศพ
2627
เทเรซา ละม่อม-ศิริยงค์
24-07-1985
4
หลุมศพ
3704
ยอแซฟ ธานี-ศิริยง
30-07-1999
3
หลุมศพ
3706
เปาโล มารีอา สานุ-ศิริยง
23-07-2016
3
หลุมศพ
4431
ยอแซฟ ศิริศักดิ์-ศิริถนอมวงศ์
13-07-2007
6
หลุมศพ
0216
ยอแซฟ สุภัทร-ศิริกาญจนโรจน์
17-07-2019
4
คอนโด
4705
มีคาแอล ชัจชม-ศักดิ์เสรี
26-07-2022
5
หลุมศพ
2728
เปาโล รัตน์-ศรีอุ่นดี
15-07-2005
4
หลุมศพ
0115
ลูซีอา ชลอม-ศรีสมพงษ์
01-07-2016
3
คอนโด
4310
อันนา อำนวย-ศรีภิรมย์
06-07-1967
5
หลุมศพ
0434
มารีอา มักดาเลนา อำไพ-ศรีประภา
03-07-2014
8
หลุมศพ
6010
อันตน ปรีดานันท์-ศรีนภาวรรณ
11-07-1985
5
หลุมศพ
1141
เรจินัลด์ มาเรีย เชาว์เลิศ-ศรีกรกุล
08-07-2020
2
หลุมศพ
4911
นาย สนิท-ศตัษเฐียร
04-07-2012
5
หลุมศพ
1733
การ์โล ธนพล-วีระศิลป์
07-07-2019
8
หลุมศพ
2636
ยวงบัปติสตา ธงชัย-วิเศษศิริ
18-07-2004
4
หลุมศพ
0836
มารีอา สำเนียง-วิวัฒนเวช
15-07-1994
2
หลุมศพ
5820
มารีอา ลักขณา-วิบูลย์กิจวรกุล
11-07-2001
5
หลุมศพ
0611
นาย ชัยรัตน์-วิบุลลานนท์
17-07-2017
9
หลุมศพ
4923
มารีอา เทเรซา อัจฉรา-วิทยานนท์
21-07-2017
5
หลุมศพ
5109
ยอแซฟ ณรงค์-วิทยประไพพันธ์
15-07-1999
5
หลุมศพ
0236
เซซีลีอา ชุติมา-วาทยานนท์
12-07-2011
8
หลุมศพ
0203
เทเรซา วิรัตน์-วันกมลสวัสดิ์
26-07-2014
3
คอนโด
5202
มารีอา ดั่งเค้งตี้-วัฒนไพบูลย์ (แซ่ด่าน)
11-07-1980
5
หลุมศพ
2540
แคทารีนา อารีลักษณ์-วัฒนโยธิน
29-07-1969
4
หลุมศพ
2540
ยอแซฟ นายแพทย์วิสูตร-วัฒนโยธิน
21-07-2012
4
หลุมศพ
5615
ยวง บอสโก ชุมพล-วัฒนาหาญนุวัฒน์
02-07-2010
5
หลุมศพ
2042
มารีอา บุษยา-วัชราเกียรติ
15-07-2021
8
หลุมศพ
4512
เปาโล วีรวัฒน์-วนาโรจน์สุวิช
06-07-2015
5
หลุมศพ
5103
อันตน สเกรน-วงษ์สกุล
16-07-2015
5
หลุมศพ
1235
ยอแซฟ วิษณุ-วงศ์ไสว
29-07-2013
2
หลุมศพ
0302
ยอห์น พงษ์ศักดิ์-วงศ์เสถียรโสภณ
04-07-2021
5
คอนโด
0302
ยอห์น ชาญยุทธ-วงศ์เสถียรโสภณ
17-07-2021
5
คอนโด
3530
อันตน ปราโมทย์-วงศ์เงินยวง
25-07-2006
4
หลุมศพ
1233
ฟรังซิส ประเสริฐ-ลือกระจ่างธรรม
26-07-2016
8
หลุมศพ
1635
วินเซนต์เต วีรชน-ลี้ละภัย
11-07-1995
2
หลุมศพ
2041
ยอแซฟ ชูชาติ-ลีลาศรชัย
11-07-2021
8
หลุมศพ
5608
มาร์การิตา ประภา-ลิ้มประสูตร์
26-07-2017
5
หลุมศพ
3307
แมรี่-หลุยส์ จรัญ-ลิมปสุข
12-07-1999
3
หลุมศพ
6225
เทเรซา นุชนาถ-ลิขนะไพศาล
23-07-2021
5
หลุมศพ
6021
ชาร์ล ชาร์ล-ลามาช
10-07-2002
5
หลุมศพ
5502
เปโตร นิสิต-ลวนะพิพัฒน์
12-07-2020
5
หลุมศพ
6504
โยเซฟิน ปราณี-ฤทธิ์ภิญโญ
01-07-2008
5
หลุมศพ
1231
โรซา นิยม-ฤทธิไกร
24-07-1990
2
หลุมศพ
3519
เยโนเวฟา เวณิกา-รุ่งเรืองผล
28-07-2020
3
หลุมศพ
1020
เอลีซาแบ็ธ เวทย์-รุจิรัต
04-07-1982
1
หลุมศพ
1734
ยอแซฟ ประเสริฐ-ริวัฒนา
24-07-2019
8
หลุมศพ
0235
อันนา ประมวล-รัตนไพบูลย์
11-07-2011
8
หลุมศพ
3208
ฟรังซิสกา สุนันท์ -รัตนเกื้อกังวาน
08-07-2001
3
หลุมศพ
2429
จอห์น โกสินทร์-รัตนาวะดี
05-07-2018
4
หลุมศพ
2109
เปาลิน วารุณี-รัตนวิชัย (donno)
05-07-2016
3
หลุมศพ
1239
มารีย์ หลุยส์ ประพิม-รัตตมณี
06-07-2013
2
หลุมศพ
6430
โรซา มัธนา-รักมโนธรรม
09-07-2010
6
หลุมศพ
0201
ซิสเตอร์ มาร์การีตา มณฑา-ระดมกิจ
23-07-2019
9
หลุมศพ
3903
เซซีลีอา อนงค์-รงศิริกุล
26-07-2022
3
หลุมศพ
0248
ยอแซฟ อุดม-ย้วยความดี
14-07-1990
2
หลุมศพ
0527
เลาแรนเต อู๋-ย้วยความดี
14-07-1983
2
หลุมศพ
0527
เทเรซา เฉลา(รุ่งจิตต์)-ย้วยความดี
06-07-2009
2
หลุมศพ
1531
มารีอา วิดาศรี-ย้วยความดี
20-07-2018
2
หลุมศพ
4918
ลูเซีย เจริญ-ยูเนียร์
15-07-2011
5
หลุมศพ
0210
ยอแซฟ ทองคำ-ยั่งยืน
12-07-2023
5
คอนโด
3533
อักแนส บัวเงิน-ยันต์เจริญ
04-07-2009
4
หลุมศพ
1232
เปาโล พงษ์สัณฑ์-มีบุตรภักดี
24-07-2016
8
หลุมศพ
4207
ยอแซฟ ธนา-มาร์โลว์
09-07-2006
5
หลุมศพ
5129
แมรี่ จอห์น สมวิภา-มาร์ติน
02-07-2022
6
หลุมศพ
5504
มาอุโร-มาร์ซี่
18-07-2000
5
หลุมศพ
0203
อันนา ด่วน-มากมายสิน
19-07-1957
1
คอนโด
0432
อากาทา ประจวบ-มนทิรกนก
07-07-2021
2
หลุมศพ
3222
เปโตร ไพรัช-ภาคสุวรรณ
22-07-2010
3
หลุมศพ
4430
ปีเตอร์ นิโคลาส สกนธ์-ภัทโรดม
01-07-2007
6
หลุมศพ
2602
ยอห์น สุธาศิน-ฟิรานนท์
23-07-1995
3
หลุมศพ
0117
เทเรซา รุ่งทิพย์-พ่วงสุวรรณ
10-07-2003
1
คอนโด
0150
อันนา ทรัพย์-พุดหอม
04-07-1952
1
แฟลต
5222
มารีอา สุพรรณนี-พิศมัย
11-07-2016
5
หลุมศพ
6322
มารีอา สุจินดา-พินิจสถิล
10-07-2003
5
หลุมศพ
4021
ยอห์นบัปติส กิตติ-พิชิตพสุธาดล
02-07-2008
5
หลุมศพ
5120
มารีอา สมร-พาณิชย์พิศาล
01-07-1999
5
หลุมศพ
2102
เมรี่ เจริญ-พัฒโนดม
11-07-2005
3
หลุมศพ
1231
ยอแซฟ เพ็ชร-พัฒนภิรมย์
24-07-2016
8
หลุมศพ
0324
ลอเรนซ์ เสริมพงค์-พลอยบริสุทธิ์
23-07-2012
2
คอนโด
4724
ยอแซฟ เม่งเสียว-พฤกษ์พาดี
14-07-1998
5
หลุมศพ
1631
เปาโล จันทร์-พรรณวิไล
23-07-2002
2
หลุมศพ
0304
เทเรซา สุรพีพรรณ์-พรพิมล
07-07-2020
2
แฟลต
2804
มารีอา โสภา-พรประทีปเทวา
25-07-1986
3
หลุมศพ
6623
มารีอา กานดา-ป้อมจักรศิลป์
22-07-2017
5
หลุมศพ
1603
แมรี่ แอนจลินนา-ปีเตอร์สัน
14-07-2019
1
หลุมศพ
6429
เทเรซา สุนันทา-ปิ่นมณีกุล
02-07-2010
6
หลุมศพ
3608
แอนโทนี่ จีระพันธ์ -ปานะกุล
20-07-2023
3
หลุมศพ
0238
อันนา เนาวลักษณ์-ปานรัตน์
22-07-2011
8
หลุมศพ
1445
ลูซีอา มะลิสา-ปัญญาวงศ์อุดม
03-07-2021
2
หลุมศพ
2606
- เซี๊ยะ จาง-ปอ
05-07-1959
3
หลุมศพ
0205
มารีอา อ้อ-ปรีชาวุฒิ
14-07-1973
1
คอนโด
4007
เทเรซา นาราภัทร-ประสาทพร(โพธิสัตย์)
04-07-2023
5
หลุมศพ
0309
ลูซีอา พันธ์-ประสพลาภ(ในสำเร็จ)
01-07-2011
2
คอนโด
0130
วินเซนต์ ชูศักดิ์-ปณีตัธยาศัย
05-07-2019
2
หลุมศพ
1616
เทเรซา จินดา-บูรกิจบำรุง
20-07-1989
1
หลุมศพ
0303
ซูซาน-บูซู
08-07-2012
3
คอนโด
1037
ซูซานนา สุนีย์-บุรจรรย์
15-07-1999
2
หลุมศพ
4432
ฟรังซิสโก ประทาน-บุณยานันทน์
17-07-2007
6
หลุมศพ
0324
ปอล-บุญแท้
16-07-1962
2
แฟลต
6616
โรซารีอา เฉลา-บุญเต็ม
21-07-2002
5
หลุมศพ
0452
ยอแซฟ วิเชียร-บัณฑิตวิมล
06-07-2019
2
แฟลต
0214
เวโรนิกา วีระ-บริกร
15-07-2004
1
คอนโด
0110
ตีตุส รุ่ง(นพดล,ธนกร)-น้ำสมบูรณ์
20-07-2008
1
หลุมศพ
0944
อันตน สงกรานต์-นีลวัชระ
15-07-1997
2
หลุมศพ
6401
ยอแซฟ ประสงค์-นิ่มเจริญ
16-07-2003
5
หลุมศพ
0315
ยอแซฟ วิชัย-นิ่มสุวรรณ์
20-07-2011
2
คอนโด
0326
ฟรังซิสโก ประสงค์-นิลแสง
03-07-1991
2
หลุมศพ
0327
รอเล้นซ์ ประสิทธิ์-นิลแสง
29-07-1993
2
หลุมศพ
1150
ฟรังซิสกา สุคนธ์-นิลวรรณ
10-07-2016
8
หลุมศพ
2919
ซาร๊อด สมบัติ-นิยมจ้อย
30-07-1999
3
หลุมศพ
0647
บี.บี. แอนนา วีณา-นิมมานฤดีสุทธิ์
01-07-2013
2
หลุมศพ
0118
เปโตร เผชิญ-นาครินธร
21-07-2007
2
คอนโด
3041
ยอแซฟ ชัยสันต์-นันทวิสัย
21-07-2005
4
หลุมศพ
6203
ลูซีอา เรียม-นันทนิตติ
09-07-2022
5
หลุมศพ
1628
เอดิลลินา วีณา-ธูปบูชา
05-07-2018
2
หลุมศพ
3411
ยอแซฟ กิตตินันท์ (กี้ฮ้ง)-ธีระวรรณวิไล (แซ่เตียว)
21-07-2018
3
หลุมศพ
2336
มารีอา อุไรวรรณ-ธีระวรรณ
29-07-1978
4
หลุมศพ
4603
เปาโล ศุกรีย์-ธีระประทีป
22-07-2006
5
หลุมศพ
0131
โดมินิโก ซาริโอ สุธน-ธีรกร ด.ช.
27-07-1957
2
แฟลต
1544
มารีอา สุรางค์-ธีนานนท์
12-07-2002
2
หลุมศพ
1544
ยอห์น อนันต์-ธีนานนท์
24-07-2002
2
หลุมศพ
2135
ยอห์น บอสโก วุฒิชัย-ธาดาธิเบศร์
08-07-2021
8
หลุมศพ
1040
เปาโล อนุเทพ-ธรรมศิริบุญ
04-07-2021
2
หลุมศพ
1545
คลารา ไอริน-ธรรมธาดาตระกูล (ชีวบัณฑิตย์)
01-07-2018
8
หลุมศพ
3439
ยวง สุมิตร-ธรรมธาดา
07-07-2006
4
หลุมศพ
2818
ริชาร์ด สมรรถ-ธนะสิริ
25-07-1996
3
หลุมศพ
2810
ริชาร์ด ธนพงศ์-ธนธรกิจ
20-07-1966
3
หลุมศพ
5522
ยาโกเบ ปรีชา-ท้วมเทียบ
06-07-1990
5
หลุมศพ
0328
ฟรังซิสโก วันชัย-ท่ามุก
26-07-1984
2
แฟลต
6523
เปโตร ราศรี-ทิวไผ่งาม
21-07-2004
5
หลุมศพ
1230
อันเดร สวัสดิ์-ทิวไผ่งาม
15-07-2016
8
หลุมศพ
2125
อันนา อรวรรณ-ทิพย์ไกรลาศ
17-07-2015
3
หลุมศพ
5910
มารีอา จิตรลดา-ทิพย์ชลาธาร
13-07-2016
5
หลุมศพ
2104
วาเลนไทน์ ทองย้อย-ทัตตะวร
31-07-2017
3
หลุมศพ
2040
ลูเชีย ลูเซีย-ทังสุพานิช
06-07-2021
8
หลุมศพ
1808
มารีอา-อักแนส รัตนา-ทองคำผลา
17-07-1995
1
หลุมศพ
4816
ฟรังซิสเซเวียร์ ยุทธนา-ทองกำผลา
28-07-2011
5
หลุมศพ
6325
มารีอา ละเมียด-ทรัพย์เจริญ
13-07-2003
5
หลุมศพ
2005
เซซีลีอา พนอ-ทรัพย์เขื่อนขันธ์
15-07-1995
3
หลุมศพ
6104
อันนา ปลื้มจิตร-ทรัพย์วัฒน์
11-07-2002
5
หลุมศพ
1624
เทเรซา สมทรง-ทรรทรานนท์
14-07-2002
1
หลุมศพ
6024
ฟีโลมีนา ทองอยู่-ทรรทรานนท์
03-07-2002
5
หลุมศพ
5228
มารีอา มักดาเลนา สว่าง-ทรงเสี่ยงไชย
24-07-2008
6
หลุมศพ
2229
หลุยส์ เดอคอนซัค นรินทร์-ตุงคะรักษ์
01-07-1966
4
หลุมศพ
2441
ฟิลลิป วิชัย-ตันบุญชัย
24-07-1970
4
หลุมศพ
2441
มารีอา ประจวบ-ตันบุญชัย
08-07-2020
4
หลุมศพ
1902
อันนา ภัทรภร-ตันติเวชศักดิ์
24-07-2016
3
หลุมศพ
0705
ยอแซฟ จงเศรษฐ-ตันติสัจจธรรม
11-07-1971
1
หลุมศพ
1608
ฟิลิกซ์ พิชิต-ตันติประสุต
26-07-2018
1
หลุมศพ
1348
อันนา ดารา-ตันตสูติ
04-07-2017
8
หลุมศพ
0644
เซซีลีอา สุวรรณี-ตรีธารา
01-07-2013
8
หลุมศพ
0945
มารีอา เลื่อน-ตรัวกูล
23-07-1988
2
หลุมศพ
3611
ยอแซฟ ชาลี-ดุษฏีอิสริยวงศ์
31-07-2022
3
หลุมศพ
1240
เปาโล ปัมฟีริโอ ชาคริต-ดิษาภิรมณ์
16-07-2008
2
หลุมศพ
0544
มารีอา ดารา-ดำริ
17-07-1996
3
แฟลต
0144
มารีอา สมัย-ดาววิสุทธิ์
25-07-1976
2
หลุมศพ
0460
มาร์โก มากัส วิลลี่บอร์ด -ดอน กาเบรียล
19-07-2022
2
แฟลต
0742
มารีอา ปราณี-ณัมคนิสรณ์
11-07-2020
8
หลุมศพ
0948
มารีอา เพ็ญศรี-ณรงค์รักษ์
17-07-2017
8
หลุมศพ
5227
ยอแซฟ ปรีชา-ฐิติวิริยาภรณ์
24-07-2008
6
หลุมศพ
6531
มารีอา อนัติ-ฌัมคนิสรณ์
08-07-2018
6
หลุมศพ
6525
เทเรซา นริสรา-ซ่อมประดิษฐ์
26-07-2004
5
หลุมศพ
3615
เปาโล ปราโมทย์-ซื่อตรง
24-07-1996
3
หลุมศพ
3615
มารีอา เพ็ญพรรณ-ซื่อตรง
26-07-2004
3
หลุมศพ
0009
ยวงปับติสตา ชัยโรจน์-ซือสวัสดิ์
13-07-2007
P
กางเขน
0225
เทเรซา ไอวี่-ซีแกร่า
19-07-1981
1
หลุมศพ
0315
นาจิ๊บ ซามอน-ซามอน
03-07-2009
1
คอนโด
0570
ชุบ-ช้อยเชิดสุข
24-07-1953
1
แฟลต
0517
มารีอา สม-ช้อยเชิดสุข
07-07-1945
1
หลุมศพ
0229
เฟรด ทวีศักดิ์-ช่างสมบัติ
05-07-1957
2
แฟลต
1835
ยอห์น ม.ล. จิตรสาร-ชุมสาย
11-07-2000
2
หลุมศพ
6431
สเตเฟน เอกพล(กิมซ้ง)-ชื่อรุ่งเรือง
13-07-2010
6
หลุมศพ
6316
เวก-ชื่มชุ่มจิตร์
30-07-1968
5
หลุมศพ
1112
เปโตร สุนทร-ชินพงสานนท์
24-07-1967
1
หลุมศพ
1227
เทเรซา วรวรรณ-ชาญศิริศักดิ์สกุล
03-07-2016
8
หลุมศพ
0444
อากาทา สุพร-ชาญชัยพิทักษ์
31-07-2012
8
หลุมศพ
5834
อันเดร ศิริพงค์-ชัชวัสวิมล
04-07-2017
6
หลุมศพ
0833
คาทารีนา จรัส-ชมนารถ
23-07-1984
2
หลุมศพ
0442
บาบารา-ชมธวัช
10-07-1937
8
หลุมศพ
0442
ฟาติมา อลิสา-ชมธวัช
06-07-2023
8
หลุมศพ
1427
ปอล ชาลี-ชมจินดา
18-07-1997
2
หลุมศพ
1740
เปโตร ธนา (สุรพันธ์)-ชมจินดา
21-07-2015
2
หลุมศพ
4818
ยอแซฟ สุรพล-ชมจินดา
24-07-2019
5
หลุมศพ
0728
เปโตร ทองศุข-ฉวัฒนะกุล
13-07-1991
2
หลุมศพ
0610
อักแนส อรวรรณ-จ่างพันธุ์
02-07-2022
7
หลุมศพ
1545
เปาโล บรรยง -จูฑาธิปัตย์
25-07-2018
2
หลุมศพ
1547
ยอแซฟ บุญสม-จูฑะสมพากร
29-07-2018
8
หลุมศพ
0063
มาร์ธา สุวลักษณ์-จุ้ยเจริญ
31-07-2014
P
กางเขน
0835
มอนิกา นาฏยา-จิวากานนท์
21-07-2014
8
หลุมศพ
2424
มารีอา อรัญญา-จิรวุฒิวรวงษ์
05-07-1962
3
หลุมศพ
2044
มารีอา เอมอร-จิรวุฒิวรวงษ์
31-07-2021
8
หลุมศพ
1034
ดอมินิก พงศ์วัชระ-จินตมนูญธรรม
11-07-2015
8
หลุมศพ
1034
มารีอา ตุ๊กตา-จินตมนูญธรรม
17-07-1969
8
หลุมศพ
0117
เปโตร คีรีพล-จินดาสัมพันธ์
10-07-2007
2
คอนโด
1749
มารีอา วราพร-จินดาสัมพันธ์
30-07-2022
8
หลุมศพ
2425
มารีอา ทองอยู่-จิตรานุเคราะห์
11-07-1981
3
หลุมศพ
1219
มารีอา นงนุช-จำเริญวิทย์
09-07-2019
1
หลุมศพ
0303
ลินดา มาเรีย สุทิพย์-จารุรัตน์
20-07-2021
5
คอนโด
0558
ฟรังซิสโก เสน่ห์-จันทร์เจริญจิตต์
07-07-2017
2
แฟลต
4026
เทเรซา อ่อนแก้ว-จันทร์ตะเครือ
05-07-2018
6
หลุมศพ
0136
โยเซฟ สิทธิพร-จันทรัคคะ
10-07-2021
2
หลุมศพ
1107
อากาทา อารยา(Heng lek kiow)-จันทรนิภ
19-07-2011
1
หลุมศพ
5828
ฟิลิป จิระพงษ์-จันชะนะกิจ
18-07-2009
6
หลุมศพ
5824
มารีอา ศิรินัฐดา-จริยากูล
19-07-2001
5
หลุมศพ
0240
ดอมินิกา สุรภี-จรัสวิริยะกุล
15-07-2006
1
แฟลต
1322
ยอแซฟ ประทีบ-คูตระกูล
30-07-1991
1
หลุมศพ
0311
นางวาสนา-คุ้มชนม์
18-07-1947
3
คอนโด
1220
โทมัส วีระ-คันธเศรษฐ
31-07-1966
1
หลุมศพ
1427
เบเนดิกซ์ ฮอเรซ เอ็ม(HORACE M)-คลีแลนด์(CLELAND)
31-07-2017
8
หลุมศพ
1428
ยวงบัปติสตา วิรุฬห์-ครองบุญศรี
23-07-2022
2
หลุมศพ
0312
มารีอา เล็ก-คงสาลี
17-07-2001
1
หลุมศพ
1319
ยอแซฟ อรรถ-คงธนะเจริญชัย
24-07-1996
1
หลุมศพ
1319
ยอแซฟ สุนทร-คงธนะเจริญชัย
02-07-1997
1
หลุมศพ
6432
เทเรซา สุชานุช-ขุนหมื่น
18-07-2010
6
หลุมศพ
4306
เปโตร กิจจา-กู้เกียรตินาม
16-07-1989
5
หลุมศพ
2511
ยวงบัปติสตา กิจจา-กุลมาโนชวงศ์
03-07-1995
3
หลุมศพ
6524
ยวงบัปติสตา สมศักดิ์-กุลมาโนชวงศ์
23-07-2004
5
หลุมศพ
6119
ยอแซฟ พงษ์กมล-กุมมาระกะ
09-07-2004
5
หลุมศพ
0101
คุณพ่อ ยอแซฟ ประทีป-กีรติพงศ์
08-07-2022
7
หลุมศพ
1229
เปโตร สวัสดิ์-กิมสวัสดิ์
12-07-2016
8
หลุมศพ
1350
มารีอา ชลธิชา-กิตติคุณ
25-07-2017
8
หลุมศพ
4031
โรซา บุญยิ่ง-กิจเจริญ
31-07-2009
6
หลุมศพ
0124
ปุลเกรีอา นิชาภา-กิจสวัสดิ์
05-07-2021
4
คอนโด
0036
มีคาแอล เจริญ-กิจนิซี
11-07-1978
P
กางเขน
6117
มารีอา เซี่ยมหง-กายรองทอง
27-07-1997
5
หลุมศพ
4012
อันตน จิระพันธ์-กวยมงคล
14-07-2008
5
หลุมศพ
1009
ยอแซฟ ยรรยงค์-กมลพจน์
30-07-1997
1
หลุมศพ
1009
ยอแซฟ สมรักษ์-กมลพจน์
10-07-2023
1
หลุมศพ
5825
ยอแซฟ ชาญวิทย์-กนกเฉลิมพรรณ
19-07-2001
5
หลุมศพ
0363
JACK-TILBROOK
07-07-1912
1
แฟลต
0318
FELIPE I-TAGLE
21-07-1964
2
แฟลต
0418
EDWARD -T. MORGAN
30-07-1983
2
แฟลต
0156
PHYA VARASIRI-SUBHASEVI
17-07-1928
1
แฟลต
0518
TANIA-SHNOOROVA
15-07-1969
2
แฟลต
0303
FRANCISCO XAVIER-SEQUEIRA
11-07-1960
2
แฟลต
0503
CECILIA-SEQUEIRA
01-07-1938
2
แฟลต
2438
JOSEPH SOUCE ANTONY-SAMY
02-07-1964
4
หลุมศพ
4425
John George -Pipas
24-07-2008
5
หลุมศพ
0521
MICHAEL SURYANTO-OEI
08-07-1968
2
แฟลต
0117
VIOLET-NUNIS
08-07-1961
2
แฟลต
4516
มารีอา ริตา (RITA)-MONTOCCHIO
03-07-2003
5
หลุมศพ
2430
RENE-MICALLEEF
07-07-1961
4
หลุมศพ
0318
ชาวปากีสถาน MR. MANZOOR (นาย มาซิห์)-MASIH (มาซูร์)
25-07-2016
1
คอนโด
0939
VIRGILIO วีระ-MANIPOL
18-07-1994
2
หลุมศพ
4607
MARIA NGUYEN VAN-LIAM
17-07-1963
5
หลุมศพ
6106
RICHARD RICHARD-LEO MAHONSKI
14-07-2002
5
หลุมศพ
3416
JOSEPH CHAVE-KAUSID
30-07-1932
3
หลุมศพ
0422
STEPHEN PATRICK-GAUNT
07-07-1960
2
แฟลต
2529
AUGUST MANUS-EUEHEEWANNOND
23-07-1976
4
หลุมศพ
0143
CHARLES A.O-DONELL
20-07-1968
1
แฟลต
0302
ALBERT -DE COMPOS
14-07-1946
2
แฟลต
0213
HERBERT-DE SA
22-07-1957
2
แฟลต
6202
โจเซฟิน(JOSEPHINE) TOILAO(เล่าโตย)-CHEANG (แซ่เจียง)
19-07-2011
5
หลุมศพ
1012
ฟรังซิส FRANCIS-CHAN YONG WHAT
26-07-1970
1
หลุมศพ
1717
PABLO-CGSPEDGS
10-07-1984
1
หลุมศพ
2439
ANNA NONGLUCK-BERNDT
15-07-1990
4
หลุมศพ
4117
MARY LUCY-ASHING
23-07-1975
5
หลุมศพ
1626
MARIA AGUN-ANESI
05-07-1921
2
หลุมศพ
0537
- ---
31-07-1967
1
แฟลต
0262
ANTONEO HERMINIA C-
30-07-1911
1
แฟลต
0369
ANTON SANDRECZKI-
17-07-1928
1
แฟลต
0457
อันนา สุด-
27-07-1918
1
แฟลต
0311
ZILDE T. TROMBETTA-
15-07-1973
2
แฟลต
0348
ANNA ROSA-
04-07-1927
2
แฟลต
0409
จือ เอ็ง-
26-07-1974
2
แฟลต
0417
ANTHONY AMAL-
17-07-1952
2
แฟลต
0424
ANGELICA TAMARA-
09-07-1963
2
แฟลต
0443
A. TILBROOK-
07-07-1912
2
แฟลต
0522
PETER TAN-
08-07-1922
2
แฟลต
3106
แอนโทนี่ ซีเลียง-
16-07-1969
3
หลุมศพ
4227
เจมส์ พังกุยเฮียน-
07-07-1904
6
หลุมศพ
5829
ฌองอัลแบร์ เรอเน บูร์กอง-
21-07-2009
6
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน สิงหาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0445
โยเซฟิน เล็ก-ไศลมณี
03-08-2012
8
หลุมศพ
0104
จิราพร-ไวทยะวงศ์
03-08-1983
2
แฟลต
0152
อันนา สุดใจ-ไพศาล
14-08-2009
8
หลุมศพ
0152
ยอแซฟ กรีฑา-ไพศาล
09-08-2006
8
หลุมศพ
0302
ยอห์น ประมวล-ไพรพฤกษ์
21-08-2012
3
คอนโด
4804
ยอห์น โสภณ-ไชยราช
04-08-1998
5
หลุมศพ
0140
ยอแซฟ สำเริง-ไกรประสิทธิ์
28-08-1989
2
หลุมศพ
0149
เอากุสติโน จรัส-โอษฐ์ศิริยานนท์
05-08-2014
2
หลุมศพ
6303
อันนา กอบกุล-โอมุเณ
01-08-2003
5
หลุมศพ
0336
อันนา จิตรา-โอภาสบุตร
21-08-1997
2
หลุมศพ
0336
ซีมอน ประสิทธิ์-โอภาสบุตร
21-08-1997
2
หลุมศพ
1234
เกลเมนต์ กฤษดา-โสรินทร์
12-08-2016
8
หลุมศพ
0736
ยวงบัปติสตา สง่า-โลหวริตานนท์
08-08-1993
8
หลุมศพ
1934
เทเรซา หงั่น (หงัน)-โยธินะเวคิน
27-08-2020
8
หลุมศพ
1934
เปาโล เหว่นจุ้ย-โยธินะเวคิน
23-08-2022
8
หลุมศพ
0202
เปโตร บรรเจิด-โยธินนะเวคิน
24-08-2008
2
คอนโด
1340
ยอแซฟ เสนอ-โทผล
12-08-1989
2
หลุมศพ
3531
อาทานา ซีอุส ธนิน-โตจอ
04-08-2006
4
หลุมศพ
1512
ยอแซฟ ทรัพย์-โชเวท
02-08-1978
1
หลุมศพ
4009
มอนิกา เหมือน-โชติวุฒิ
27-08-1975
5
หลุมศพ
4405
มารีอา จิตรา-โชติวุฒิ
05-08-2017
5
หลุมศพ
1933
วินเซนต์ เดอ ปอล ประมุข-โคมิน
17-08-2020
8
หลุมศพ
5512
ยอแซฟ สุกิจ-โกสุมาพันธุ์
20-08-2000
5
หลุมศพ
1645
แอน อนินทิตา-โกลาโซ
09-08-2009
2
หลุมศพ
4717
ยอแซฟ เรอเน-โกดาท
26-08-2000
5
หลุมศพ
0346
อากาทา พนิดา-โกญจนาท
03-08-1989
2
หลุมศพ
5513
อัลเฟโด อดุลเดช-โกญจนาท
21-08-2000
5
หลุมศพ
2542
เทเรซา ปรียา-โกกิลานนท์
14-08-2022
4
หลุมศพ
0407
มารีอา ละม้าย-แสงไพรวรรณ
17-08-1993
1
หลุมศพ
3414
นาง จิตรา-แสงเดือน
25-08-1995
3
หลุมศพ
6009
ฟรังซิสเซเวียร์ สมร-แสงวงศ์
30-08-2020
5
หลุมศพ
4530
มารีอา อำไพ-แสงกระจ่าง
26-08-2550
6
หลุมศพ
6520
เทเรซา อำพัน-แม็กเนส
02-08-1986
5
หลุมศพ
2629
แบนนา วิเชียร-แมคอินไตร์
31-08-1949
4
หลุมศพ
2127
โยเซฟ เล็ก-แทรตนิค
16-08-2021
8
หลุมศพ
0134
อาบนรส์ หมุยจีง-แซ่โอ๊ว
05-08-1942
1
แฟลต
0118
ยาโกเบ อุ้ยมิ้ง-แซ่โล้ว
21-08-1965
1
หลุมศพ
0521
อันตน เอี่ยวจง-แซ่โล้ว
15-08-1999
1
หลุมศพ
2214
ฟรังซิสโก งี่ฮ้อ-แซ่โล้ว
03-08-1977
3
หลุมศพ
0523
เทเรซา เง็กไน้-แซ่โต๊ะ
17-08-2014
1
หลุมศพ
1738
อากาทา อาฮุย-แซ่โต๊ะ
27-08-2019
8
หลุมศพ
6011
มารีอา เสี่ยมเฮียง (โง่วสี)-แซ่โง้ว (แซ่เอี้ยว)
04-08-2011
5
หลุมศพ
0253
CATHERINA อามุ้ย-แซ่โง้ว
01-08-1995
2
แฟลต
1126
วินเซนต์ อิ๋วเคี้ยง-แซ่โง้ว
10-08-1960
2
หลุมศพ
1733
ยอแซฟ สุวรรณ-แซ่โค้ว
02-08-1995
2
หลุมศพ
5511
ยอแซฟ ฮั่นเคียม-แซ่โค้ว
08-08-2000
5
หลุมศพ
0446
โรซาลิน มุ่ยเช็ง-แซ่โก
06-08-2012
8
หลุมศพ
0419
เทเรซา กิมมุ่ย-แซ่แต้
10-08-2000
1
หลุมศพ
1250
เปตริก เจี้ยเซ็ง-แซ่แต้
19-08-2020
8
หลุมศพ
1339
โยเซฟ ย่งเซี้ยง-แซ่แต้
30-08-1986
8
หลุมศพ
0159
เยนอมิฟา ชม-แซ่เฮ้ง
04-08-1987
2
แฟลต
4531
มาร์ธา เซาะเช็ง-แซ่เฮ้ง
30-08-2550
6
หลุมศพ
4529
มารีอา หม่วยฟ้า-แซ่เฮง
20-08-2550
6
หลุมศพ
4419
มารีอา สิวง้อ-แซ่เอี๊ยะ
30-08-1997
5
หลุมศพ
2715
ยาโกเบ ซุ่ยเลี้ยง-แซ่เล้า
03-08-1944
3
หลุมศพ
0204
มาเกอริต หลีเกียง-แซ่เบ๊
19-08-1965
1
คอนโด
0101
อันนา ซุ่ยน้อย-แซ่เบ้
02-08-1968
1
หลุมศพ
0417
เทเรซา สมหญิง-แซ่เบ้
25-08-1974
1
หลุมศพ
2516
ฮวงโพ้ว-แซ่เตีย
31-08-1948
3
หลุมศพ
3425
อันนา สมหวัง-แซ่เซียว
12-08-2017
3
หลุมศพ
3132
อักแนส ชั้นสุดฟี้-แซ่ฮุ้ง
18-08-2005
4
หลุมศพ
0723
ยอแซฟ อาย้ง-แซ่อุน (แซ่วุ้น)
21-08-2020
9
หลุมศพ
1939
มารีอา ซิ่วตึ้ง-แซ่อึ้ง
07-08-2002
4
หลุมศพ
6109
ยอแซฟ ตงฮั้ว-แซ่อั้ง
08-08-2002
5
หลุมศพ
6113
ยอแซฟ เหงียน-แซ่หว่อง
29-08-2002
5
หลุมศพ
0240
ยอแซฟ ฉุ่น-แซ่หว่อง
05-08-2011
8
หลุมศพ
2406
ยวง จือทัด-แซ่หลิ้ม
23-08-1980
3
หลุมศพ
3522
ยอแซฟ เม่ง-แซ่หลิม
13-08-1996
3
หลุมศพ
0722
เปโตร ลั่งเจียง-แซ่ลี้
25-08-1950
1
หลุมศพ
0820
เปาโล บุ่งเส็ง-แซ่ลี้
09-08-1967
1
หลุมศพ
5233
มารีอา จี่เฮียง-แซ่ลี้
12-08-2008
6
หลุมศพ
1739
ยอแซฟ คุยกี-แซ่ลิ้ม (ฮั่งกี)
31-08-2019
8
หลุมศพ
0538
ยาโกเบ เง็กย่ง-แซ่ลิ้ม
05-08-1959
3
แฟลต
0102
มารีอา ซิ้วโฮ้ง-แซ่ลิ้ม
10-08-2021
5
คอนโด
1320
เปาโล ซุ่นเลี่ยง-แซ่ลิ้ม
11-08-2004
1
หลุมศพ
1918
อากาทา ยู่เอียว-แซ่ลิ้ม
30-08-2000
3
หลุมศพ
2620
โรซา ซุ่งกี่-แซ่ลิ้ม
21-08-1974
3
หลุมศพ
3320
เทเรซา กิมไล้-แซ่ลิ้ม
27-08-1996
3
หลุมศพ
1227
เทเรซา บ้วยฮวง-แซ่พัว
30-08-2000
2
หลุมศพ
6602
มารีอา ซิ้มปึงสี-แซ่ปึง (ธนากิจอำนวย)
19-08-2004
5
หลุมศพ
3319
มารีอา ซุ่ยเข่ง-แซ่ถ่ำ
18-08-1996
3
หลุมศพ
0250
ยวง บักจั๊ว-แซ่ตั๊ง
27-08-1979
8
หลุมศพ
0306
ยอแซฟ คีเจียง-แซ่ตั้ง
25-08-1969
1
หลุมศพ
0810
- แจ่กุง ฮวกเล็ก-แซ่ตั้ง
14-08-1982
1
หลุมศพ
1046
ยวงบัปติสตา จูเกี๊ยด-แซ่ตั้ง
15-08-1994
2
หลุมศพ
2405
มารีอา เง็กลั้ง-แซ่ตั้ง
29-08-2004
3
หลุมศพ
3419
เปาโล มิ่งเฮง-แซ่ตั้ง
18-08-1996
3
หลุมศพ
5121
ยอแซฟ ฮ้อเซ็ง-แซ่ตั้ง
21-08-1964
5
หลุมศพ
6109
เซซีลีอา ป้ายฮั้ว-แซ่ตั้ง
11-08-2006
5
หลุมศพ
6601
มารีอา มุ่ยซวง-แซ่ตั้ง
08-08-2004
5
หลุมศพ
1430
เปาโล ซิมฟุก(หม่อยฟู้)-แซ่ซิน(แซ่ฉิ่น)
12-08-2017
8
หลุมศพ
0529
ยอแซฟ กี่-แซ่ฉั่ว
16-08-1959
1
แฟลต
0016
มารีอา งิ่มจวง-แซ่จู
02-08-1947
P
กางเขน
2723
มารีอา นิตยา-แซ่จู
01-08-2022
3
หลุมศพ
1333
เปโตร กิมเล้ง-แซ่จึง
07-08-1994
2
หลุมศพ
0501
อากาทา เต็กลั้ง-แซ่จัง
24-08-1988
1
หลุมศพ
5008
ซีมอน เช็งเคี้ยง-แซ่คู
30-08-2014
5
หลุมศพ
1803
มารีอา หงาน-แซ่ก๋าน
16-08-2017
1
หลุมศพ
2115
บักบ๊วย-แซ่ก๊วย
04-08-1968
3
หลุมศพ
6112
ชาร์ล เดวิด-แซมเมียน
25-08-2002
5
หลุมศพ
4813
ปีเตอร์ วิลลี่-แชปแมน
12-08-1972
5
หลุมศพ
0649
ยอแซฟ เริงชัย-แก้วไกรสร
09-08-2013
8
หลุมศพ
3316
นิโคลัส สนัด-แก้วขจร
30-08-2003
3
หลุมศพ
6402
กูลิเอโม เบนนิโต-เอ็มคาราอัน
03-08-2003
5
หลุมศพ
3617
ซูนิก้า เอ็ฟเฟโน-เอ
04-08-1996
3
หลุมศพ
0648
โดโรธี โดโรธี-เสวตรวิทย์
30-08-2008
2
หลุมศพ
1022
มารีอา-ลูซีอา อุทัยวรรณ-เสรีวงศ์
26-08-2008
1
หลุมศพ
0109
มารีอา สุกัญญา-เสนาะจิตต์
11-08-2006
2
คอนโด
3133
ยอห์น บัปติสตา เบิ้น-เสนาจักร
19-08-2005
4
หลุมศพ
1804
มาเรีย วิเชียร-เสนะวีณิน
21-08-1962
1
หลุมศพ
5827
อันนา ทัศนีย์-เวียงชัย
08-08-2023
6
หลุมศพ
0922
เลโอ อารีย์-เวสสโกวิท
08-08-2014
1
หลุมศพ
6427
อันนา เฮียงเจ็ง-เลิศเสริมสุข
11-08-2021
6
หลุมศพ
1029
เทเรซา เฮียะ-เลิศปัญญาบุปผา
01-08-2016
8
หลุมศพ
0102
คุณพ่อ ยอแซฟ ศุภกิจ-เลิศจิตรเลขา
31-08-2022
7
หลุมศพ
2129
ยอแซฟ ณัฐพล-เลอลักษณ์สถาพร
29-08-2021
8
หลุมศพ
5118
เทเรซา แสงสุรีย์-เรืองวุฒิชนะพืช
29-08-1999
5
หลุมศพ
5118
ดอมินิโก ซาวีโอ สมเจตน์-เรืองวุฒิชนะพืช
27-08-1999
5
หลุมศพ
4013
อันนา กนิษฐ์-เรืองรัตน์
15-08-2020
5
หลุมศพ
2204
เซซีเลีย จรูญ-เรนางกูร
08-08-1996
3
หลุมศพ
3819
สเตฟานี แฟนนี่ เพ็ชรี-เมเยอร์
16-08-1996
3
หลุมศพ
1644
นาวาตรี อดุลยเดช-เภกะนันทน์
23-08-1966
8
หลุมศพ
2822
มารีอา บุบผา-เฟื่องธุระ
11-08-2560
3
หลุมศพ
5604
ยอแซฟ ไทธัช-เบญจธัชพร
09-08-2019
5
หลุมศพ
1342
ยอแซฟ วิชัย-เที่ยงสุรินทร์
25-08-1991
2
หลุมศพ
4621
มารีอา ชีแซล-เทวัญอิทธิกร
19-08-1998
5
หลุมศพ
5107
โยฮันนา โยฮันนา-เตีย
01-08-1959
5
หลุมศพ
2901
ฟรังซิสโก ใจเพ็ชร-เดชพรเทวัญ
28-08-1998
3
หลุมศพ
6404
อันตน เตี๊ยะ ฮึน-เฉิน
07-08-2003
5
หลุมศพ
3034
ยอแซฟ ปคุณ-เจิดนภา
06-08-2008
4
หลุมศพ
0218
มารีอา จันทร์จิรา-เจศรีชัย
23-08-2019
4
คอนโด
0323
เซซีลีอา สอางค์-เจริญสุข(รังสินานนท์)
29-08-2022
5
คอนโด
5230
เกโกวี ทรงศักดิ์-เจริญวิชา
08-08-2008
6
หลุมศพ
0241
ยาโกเบ สัทธา-เจริญลาภ
09-08-2011
8
หลุมศพ
0823
อันโตนีโอ ดนุ-เจริญธนากิต
28-08-2005
1
หลุมศพ
0823
มะลิวัลย์-เจริญธนากิต
26-08-2005
1
หลุมศพ
6529
อัลแบร์โต โสภณ-เจตนานนท์
15-08-2010
6
หลุมศพ
5601
เทเรซา เล็ก-เกิดสมุทร
16-08-2010
5
หลุมศพ
2049
อันเดร ชาลี-เกิดวิชัย
11-08-2021
8
หลุมศพ
0343
เฮเลนาเฮเลน-เกรเนียร์
07-08-1981
2
หลุมศพ
0249
เปาโล เดชา-เกริกภุญชัย
21-08-1996
2
แฟลต
5229
ยอแซฟ ประพันธ์-เกตุสกุล
02-08-2008
6
หลุมศพ
5823
ลูซี่-ฮินช์
14-08-1977
5
หลุมศพ
1729
บราซิล เจริญ-อุงอำรุง
02-08-2001
8
หลุมศพ
0303
ยอแซฟ ย้อย-อิ่มสำราญ
13-08-1966
1
คอนโด
1431
มารีอา เทเรซา มาลี-อิสรานุลักษณ์
19-08-2017
8
หลุมศพ
1411
มาร์ธา กมยา-อิศทงกรู ณ.อยุธยา
01-08-1979
1
หลุมศพ
0707
วินเซนต์ กิตติ-อิทธิสัมพันธ์
31-08-2002
1
หลุมศพ
1548
มารีอา ธีดา-อิทธิวัฒนพงศ์
10-08-2018
8
หลุมศพ
1418
มารีอา พยุง-อำภาพร
05-08-1909
1
หลุมศพ
1550
เทเรซา ณัฐชา (หทัยชนก)-อำนวยทรัพย์
17-08-2018
8
หลุมศพ
1917
อากาทา เฮ้ง-อาหงู
02-08-1965
3
หลุมศพ
1931
อันนา พูลสุข-อาศัยธรรมกุล
10-08-2020
8
หลุมศพ
0304
เปโตร โยธิน-อานามนารถ
08-08-2021
5
คอนโด
1311
อิชิโดโร บรรจง-อานามนารถ
01-08-2000
1
หลุมศพ
5707
คาทารีนา ชลอ-อานามนารถ
26-08-1968
5
หลุมศพ
6302
อันนา สุนี-อานามนารถ
15-08-2018
5
หลุมศพ
6302
ฟรังซีสโก ชาญ-อานามนารถ
20-08-1994
5
หลุมศพ
0507
มารีอา เลื่อน-อังศวานนท์
23-08-1981
1
หลุมศพ
1735
มารีอา กอแร็ตตี พนิดา-อรุณรัตน์
05-08-2019
8
หลุมศพ
0731
อันนา หนูแดง-อมรญาติ
29-08-2017
8
หลุมศพ
5117
อันตน สุชาติ-อภิรักษ์ทานนท์
16-08-1999
5
หลุมศพ
2401
ยอแซฟ กิตติศักดิ์-อภิธรรมภูษิต
12-08-2005
3
หลุมศพ
3131
ยอแซฟ สิทธิพงษ์-อภิชาตโรจนกุล
13-08-2005
4
หลุมศพ
3311
แมรี่ เอลีซาเบ็ธ ลลิล-อนุจารี
18-08-2023
3
หลุมศพ
0110
เปโตร สมบัติ-อ.วัฒนกุล
31-08-2006
2
คอนโด
4925
อันนา ถนอมศรี-ห่อศิริ
05-08-1976
5
หลุมศพ
1134
นาย วิเชียร-หุตะกมล
26-08-2001
8
หลุมศพ
4704
อันนา รัศมี-หัตถการกุล
22-08-2013
5
หลุมศพ
0843
กอสมา สมโภชน์-หอมนิยม
06-08-2013
2
หลุมศพ
0846
มารีอา ชล๊อต-หอมนิยม
05-08-2004
2
หลุมศพ
0846
เอลิซาเบ็ธ อุ่นเรือน-หอมนิยม
26-08-1979
2
หลุมศพ
2415
ยอแซฟ ใจฮวด-หวังภุชเคนทร์
06-08-1970
3
หลุมศพ
6435
มารีอา แบร์นาแด็ต ทัศนีย์-หฤษฏางค์กูร
03-08-2010
6
หลุมศพ
3709
เทเรซา สำรวม-หยิกประเสริฐ
20-08-2005
3
หลุมศพ
6533
เปโตร ประธาน-หงษ์สิทธิวงศ์
30-08-2010
6
หลุมศพ
6528
ยอแซฟ บุญส่ง-หงษ์ดุสิต
15-08-2010
6
หลุมศพ
0650
บริจิต บงกชเพชร-สโรบล
10-08-2013
8
หลุมศพ
2303
ยอแซฟ ประสพสุข-สุวรรณโรจน์
12-08-2020
3
หลุมศพ
3006
แอนนา สมจิตร-สุวรรณสาโรจน์
27-08-1990
3
หลุมศพ
5405
ลูซีอา นวลปรางค์-สุวรรณศิริ
08-08-2003
5
หลุมศพ
1722
มารีอา ณิชชาภัทร (นิดดา)-สุภาพันธ์
23-08-2017
1
หลุมศพ
0201
นิโคลาส กาลัญญู-สุภานัย
02-08-2008
2
คอนโด
3338
เคลเมนต์ พีระยุทธ-สุบรรณพงษ์
11-08-2012
4
หลุมศพ
0542
อันตน ปิติ-สุทธิชูชีพ
09-08-1994
2
หลุมศพ
1930
เซซีลีอา สุจิตรา-สุจิตต์สกุล
01-08-2020
8
หลุมศพ
4820
อักแนส แฉล้ม-สุขเสริม
28-08-2023
5
หลุมศพ
6017
เปาโล ประสาน-สุขะกูล
18-08-2012
5
หลุมศพ
5514
มารีอา กาหลง-สุขร่วมประยูร
25-08-2000
5
หลุมศพ
1008
อันตน เธอ-สุขขีวัฒน์
10-08-1983
9
หลุมศพ
4205
อันนา ราหุล-สืบสายหาญ
24-08-1967
5
หลุมศพ
2402
วินเซนเดอปอล สุนทร-สิริวิบูลย์
11-08-2021
3
หลุมศพ
0324
วินเซนต์ สุทธิกร-สิริวรนาค
30-08-2022
5
คอนโด
5904
มารีอา มักดาเลนา สุรินดา-สิทธิ์ศิริชัยนนท์
23-08-2022
5
หลุมศพ
6611
ยอแซฟ ลาน-สิงห์เสน่ห์
18-08-1991
5
หลุมศพ
0646
อับราฮัม สุธี-สิงห์เสน่ห์
03-08-2013
8
หลุมศพ
6420
ยอแซฟ ปฎิพัทธ์-สิงหโกวินท์
30-08-2022
5
หลุมศพ
3129
ไมเคิล มนูญ-สันติโรจน์ประไพ
09-08-2005
4
หลุมศพ
3040
ฟรังซิสเซเวียร์ ศิริชัย-สันติโยธิน
02-08-2014
4
หลุมศพ
1104
ยอแซฟ สมพงษ์-สันตะวานนท์
11-08-2001
1
หลุมศพ
0224
นาตาลี อัมพร-สังวาลเพชร
12-08-2013
1
หลุมศพ
0320
มารีอา กัญญารัตน์-สังขรัตน์
22-08-2018
4
คอนโด
5111
เปาโล จอน-สังขรัตน์
23-08-1951
5
หลุมศพ
5717
อันตน มนตรี-สวีรวงศ์
10-08-2017
5
หลุมศพ
0333
ฟรังซิสเซเวียร์ พิศักดิ์-สรกุล
07-08-1989
2
หลุมศพ
0333
เปาโล พิเศก-สรกุล
12-08-2017
2
หลุมศพ
4830
ฟรังซิส สุเทพ-สมุทรคีรี
18-08-2012
6
หลุมศพ
1434
มาชาลิโน ณัฐพงษ์-สมสินสวัสดิ์
25-08-2017
8
หลุมศพ
3136
ยอแซฟ ยิ่งศักดิ์-สมบูรณ์ธีระ
24-08-2005
4
หลุมศพ
3134
มารีอา บุญมา -สถิตย์กาญจน์
19-08-2005
4
หลุมศพ
6015
ยวงบัปติสตา วัฒนกร-สติถิตย์
27-08-2017
5
หลุมศพ
6530
คริสตินา อัมพร-สกุลทอง
20-08-2010
6
หลุมศพ
2705
อันนา จรูญศรี-ศุภางค์
20-08-1995
3
หลุมศพ
2707
เทเรซา สายจันทนา-ศุภางค์
14-08-2017
3
หลุมศพ
5701
เปโตร สิงหรา-ศิริสวัสดิ์
01-08-1961
5
หลุมศพ
1552
มารีอา สมศรี-ศิริวิชยกุล(พัชราวลัย)
31-08-2018
8
หลุมศพ
0651
ยอแซฟ วีระชาติ -ศิริยงวัฒนา
11-08-2013
8
หลุมศพ
4823
ยอห์น ประเสริฐ-ศิริยงค์
12-08-2000
5
หลุมศพ
3702
เทเรซา กรุงศรี-ศิริยง
10-08-2017
3
หลุมศพ
0329
มารีอา ระเบียบ-ศิริผล
27-08-1989
2
หลุมศพ
5420
เวโรนิกา นพวงศ์-ศิริบุญญา
27-08-1999
5
หลุมศพ
1036
ลูกา สุธิชัย-ศิริธารารัตน์
09-08-2015
8
หลุมศพ
1932
วินเซนต์ อุดม-ศิริจรรยากุล
18-08-2020
8
หลุมศพ
0621
เปโตร หวาน (ฮวาน)-ศรีวรกุล
18-08-2017
7
หลุมศพ
0217
คริสติน่า ศรีวรรณ-ศรีระอัมพุช
14-08-2019
4
คอนโด
1346
มาเรีย มากาแรต มาลี-ศรียาภัย
14-08-1994
2
หลุมศพ
6009
ยอแซฟ บุญธรรม-ศรีนภาวรรณ
26-08-1967
5
หลุมศพ
0103
โยซาฟัต สุรพล-ศรีตระกูล
13-08-2021
5
คอนโด
3927
ซิสเตอร์ เซซีลีอา โสภา-วีระศิลป์
22-08-2006
4
หลุมศพ
0715
โยเซฟิน เยาวรัตน์-วิเศษวงศ์
23-08-2011
9
หลุมศพ
6110
อันนา เพ็ญศรี-วิศิษฎโสภณ
11-08-2002
5
หลุมศพ
0240
ยูลีอานา สุดใจ-วิศาลสิงห์
04-08-1989
2
หลุมศพ
0841
เทเรซา จันทร์เพ็ญ-วินิจฉัยกุล
08-08-2014
8
หลุมศพ
0517
ยอแซฟ ประวิทย์-วิทยานุเคราะห์
30-08-1976
9
หลุมศพ
3135
อากาทา จรินทร์-วัฒนกาญจนะ
21-08-2005
4
หลุมศพ
1341
นาย มานพ-วัชราเกียรติ
27-08-2007
2
หลุมศพ
0838
มารีอา กอแร็ตตี อรษา-วอนขอพร
03-08-2014
8
หลุมศพ
1551
มารีอา สมพร-วรรณาสุนทรไชย
23-08-2018
8
หลุมศพ
4803
เทเรซา น้อย-วงษ์ทวีป ( เผ่าลามาช )
06-08-2005
5
หลุมศพ
3015
มารีอา ชดารัตน์-วงศ์แพทย์
27-08-2005
3
หลุมศพ
6527
อันนา รัตนาภรณ์-วงศ์ภักดี
15-08-2010
6
หลุมศพ
3220
ลูกา วิจิตร-วงศ์ประสิทธิ์
17-08-2007
3
หลุมศพ
1433
อันตน ชาญศักดิ์-วงศ์ธนะกุล
24-08-2017
8
หลุมศพ
6521
ยอแซฟ ไพศาล-วงค์วาณิชวัฒนา
21-08-2013
5
หลุมศพ
1011
ยอแซฟ จิ้นเขียง-ลี้ตระกูล
29-08-2011
1
หลุมศพ
0647
อันนา ศิริพร-ลิมป์ทองทิพย์
05-08-2013
8
หลุมศพ
1146
เปโตร วิวัฒน์-ลิมปิวิโรจน์
10-08-2015
2
หลุมศพ
5231
เปโตร สุวิทย์-ลิขนะไพศาล
09-08-2008
6
หลุมศพ
1148
มาเรีย สงวน-ลัคน์กิตติ์
01-08-2017
8
หลุมศพ
3930
เปโตร ภควัต-รุจิพืช
28-08-2023
4
หลุมศพ
0631
การูโรส มารีอา ไพศาล-รัศมีมารีย์
25-08-2016
2
หลุมศพ
2045
ลูซีอา นวินดา-รัตนวลีดิโรจน์
02-08-2021
8
หลุมศพ
1242
มารีอา มักดาเลนา ไพรินทร์-รัตตมณี
11-08-2018
2
หลุมศพ
3828
ซิสเตอร์ โรซา ซ่อนกลิ่น-ระดมกิจ
08-08-2017
4
หลุมศพ
5214
ยอแซฟ ใจเพชร-ระดมกิจ
13-08-2017
5
หลุมศพ
0248
ยอแซฟ เด็ดดวง-ย้วยความดี
25-08-2018
2
หลุมศพ
4916
มารีอา มักดาเลนา สำลี-ยุพากมล
20-08-2014
5
หลุมศพ
4920
ดอมินิก สุวัฒน์-ยุพากมล
05-08-2019
5
หลุมศพ
1139
เปโตร เฉลิม-ยินดีมิตร
07-08-1994
2
หลุมศพ
3533
เปโตร ดำริห์-ยันต์เจริญ
03-08-2006
4
หลุมศพ
3725
มารีอา กฤษณา-ยังนึก
05-08-1996
3
หลุมศพ
0540
มาร์กาเร็ต เพลิน-ยอนสตัน
22-08-1990
2
หลุมศพ
2011
อันเดร สุทธิชัย-มีนานนท์
30-08-2017
3
หลุมศพ
3337
อาแลง สมาน-มีชูบท
20-08-2022
4
หลุมศพ
1205
คลาริส ประเทือง-มินประพาฬ
28-08-1993
1
หลุมศพ
0801
เอลิซาเบธ กุลปรียา(ระวีวรรณ)-มาร์ตากิ(แสนอินยศ)
04-08-2021
7
หลุมศพ
1737
ยอห์นบัปติส ประจวบ-มะกรครรภ์
21-08-2019
8
หลุมศพ
3023
ยอแซฟ ภัคพล(ประธาน)-มหามณีรัตน์
01-08-2000
3
หลุมศพ
3013
ปีโอ พรชัย-มณีประสิทธิ์
18-08-1983
3
หลุมศพ
0427
เปโตร สวัสดิ์-มณีนาวาชัย
26-08-1998
2
หลุมศพ
0730
เทเรซา พีรนุช-มณีทรัพย์
08-08-1978
2
หลุมศพ
1436
มารีอา วิลาวัลย์-ภารนันต์
27-08-2017
8
หลุมศพ
4405
โยเซฟิน วไล-ฟาวเล่อร์
01-08-2013
5
หลุมศพ
0240
ยอแซฟ สุรเดช-พูลศิริสาโรจน์
12-08-2018
8
หลุมศพ
1419
เปโตร เรื่อง-พุฒตาลศรี
20-08-1952
1
หลุมศพ
0126
ณัฐพงษ์-พิมานทิพย์
02-08-1975
2
แฟลต
0301
ฟรังซิสโก พรพจน์-พิมพ์กำเนิด
31-08-2012
3
คอนโด
0839
มารีอา ถาวร-พิมพิสาร
09-08-2014
8
หลุมศพ
4508
โมเสส ทัศพล-พิพัฒนวงค์
20-08-1974
5
หลุมศพ
0628
มารีอา ชลอศรี-พานิชเกษม
13-08-1998
2
หลุมศพ
0629
อันตน ชัยวัฒน์-พานิชเกษม
10-08-2007
2
หลุมศพ
4415
ยอแซฟ กิตติ-พานิชล้อเจริญ
21-08-1997
5
หลุมศพ
2617
อันนา สมสุข-พานิชกุล
06-08-1995
3
หลุมศพ
1331
เปโตร ขจรศักดิ์-พันสะ
15-08-2015
2
หลุมศพ
0336
มารีอา ล้ำ-พัฒนภิรมย์
21-08-1997
2
หลุมศพ
5116
วาเลนติโน ไพรัช-พลอยบริสุทธิ์
12-08-1999
5
หลุมศพ
4531
ยอแซฟ เมธา-พฤกษ์พาดี
18-08-2011
6
หลุมศพ
3721
โยเซฟิน จรินทร-พรหมสาขา ณ สกลนคร (ลิวิกร)
10-08-2013
3
หลุมศพ
5709
- มณี (กระดูก / พุทธ)-พรหมมี
29-08-2000
5
หลุมศพ
5718
อันโตนีโอ จำรูญ-พรสัจจา
15-08-2014
5
หลุมศพ
5115
ยวงบัปติสตา ประดับ-พรรณศิริ
11-08-1999
5
หลุมศพ
2804
ยอแซฟ เปโตร สันต์-พรประทีปเทวา
27-08-2019
3
หลุมศพ
2046
เปโตร อุดม-พนมเริงศักดิ์
03-08-2021
8
หลุมศพ
1736
คาทารีนา สุกัญญา-พงษ์วิรัชไชย
18-08-2019
8
หลุมศพ
2048
โทมัส สมเกียรติ-พงษ์นนทกุล
09-08-2021
8
หลุมศพ
0136
ยอแซฟ ขวัญทอง-พงษ์ชาตรี
05-08-1986
2
หลุมศพ
0101
มารีอา แพทย์หญิง สุดสงวน-พงษ์คุณากร
03-08-2021
5
คอนโด
0438
วัฒนา ( ฟ. )-พงศะทัต
19-08-1968
2
แฟลต
5319
มารีอา สุรีย์-ผู้ภักดี
01-08-2003
5
หลุมศพ
1532
อันนา ชมพู-ปูควะนิช
08-08-2012
2
หลุมศพ
1815
มาร์โก สุเทพ-ปุคะละนันท์
03-08-1991
1
หลุมศพ
1815
อันนา สมศรี-ปุคะละนันท์
23-08-2017
1
หลุมศพ
0143
เทเรซา ยุพา-ปิ่นรัตน์
22-08-2020
2
หลุมศพ
5204
มาการิต้า ทับทิม-ปิ่นรัตน์
10-08-2004
5
หลุมศพ
2337
ปุลเกรีอา สิรินทร์-ปิติสันต์
04-08-1988
4
หลุมศพ
4520
อันนา เฉลิมพร-ปัทมะสังข์
20-08-2014
5
หลุมศพ
5830
มอนิกา หลี-ปรีชาหาญ
20-08-2009
6
หลุมศพ
6618
อันนา จินดา-ปรีชาวุฒิ
01-08-2019
5
หลุมศพ
1329
แอนโทนี่ วีระ-ปรีชาวนิช
31-08-2018
8
หลุมศพ
0840
ยอแซฟ อัครเดช-ประสิทธิ์รัตนพร
18-08-2014
8
หลุมศพ
0004
เทเรซา สมวงค์-ประทีป (สุขภักตร์)
05-08-2020
P
กางเขน
1134
วิกตอเรีย ไฉน-บุสมาโร
07-08-1987
2
หลุมศพ
1232
- สุพจน์-บุณยะวุฒกุล
16-08-2003
2
หลุมศพ
4225
มารีอา เทเรซา ประชิต-บุญโญภาส
20-08-2015
5
หลุมศพ
1140
ประคองนุช-บุญภินนท์
13-08-2020
2
หลุมศพ
2519
เกรโกรี ปิติ-บุญตันรัตน์
15-08-1997
3
หลุมศพ
6111
- พาทีเซียน ฮวน-บาเลสติโรจ
15-08-2002
5
หลุมศพ
3132
อักแนส มาลี-บารมีบุญ(แซ่ฮุ้ง)
31-08-2018
4
หลุมศพ
0445
มาทิลดา พายัพ-บัวทอง
06-08-2008
2
หลุมศพ
0509
มารีอา อโณมา-นีลวัชระ รุ่งแสงจันทร์
20-08-2022
9
หลุมศพ
0559
อันนา สุด-นิโครธานนท์ (วริวงศ์)
12-08-1957
2
แฟลต
0326
อากาทา สี-นิลแสง
06-08-2003
2
หลุมศพ
5812
มารีอา สมลักษณ์-นิมิต
19-08-2006
5
หลุมศพ
6204
คริสติน่า นิตย์-นิตะโย
25-08-2015
5
หลุมศพ
2342
ฟรังซิสโก วัลลภ-นิตตะโย
19-08-1981
4
หลุมศพ
3617
ไดอาน่า-นาร์ซิโซ
13-08-1996
3
หลุมศพ
2808
อักแนส ลัดดา-ธนธรกิจ
23-08-2012
3
หลุมศพ
0652
มารีอา นวลจันทร์-ทิพย์สุคนธ์
25-08-2013
8
หลุมศพ
0548
มารีอา มักดาเลนา กิมเฮียง-ทองสุข
20-08-1991
8
หลุมศพ
0447
ฟรังซิสโก อารักษ์-ทองปิยะภูมิ
15-08-2012
8
หลุมศพ
5327
ยออากิม สุริยนต์-ทรัพย์เจริญ
17-08-2008
6
หลุมศพ
2006
ยอแซฟ ไพรัช-ทรัพย์เขื่อนขันธ์
27-08-2012
3
หลุมศพ
2006
โดมินิโก ไพศาล-ทรัพย์เขื่อนขันธ์
29-08-2021
3
หลุมศพ
1826
วาเลนติโน วิชัย-ทรรทรานนท์
29-08-2000
2
หลุมศพ
4315
มารีอา นันทนา-ทรรทรานนท์
27-08-2016
5
หลุมศพ
4729
เรนาโต พเยาว์-ทรรทรานนท์
12-08-2002
6
หลุมศพ
0242
ยอแซฟ ไพศาล-ถาวรพาณิชย์
12-08-2011
8
หลุมศพ
1549
แบรนเดน ยงสิน-ติรชัยมงคล
11-08-2018
8
หลุมศพ
1028
เซซีลีอา ประดับ-ตั้งเจริญพันธ์
27-08-2022
2
หลุมศพ
1812
โรซา อรุณ-ตั้งตะกูล
29-08-1987
1
หลุมศพ
0212
เปาโล วิสุทธิ-ตั้งกุลเกียรติ
18-08-2023
5
คอนโด
5524
เปโตร เกษม-ตั้งกิติวงศ์พร
05-08-2021
5
หลุมศพ
5515
โรซา วรี-ตันติโกสิชฌน์
27-08-2000
5
หลุมศพ
6434
เปโตร เสนอ-ตันติโกศล
10-08-1994
6
หลุมศพ
0204
มารีอา ยอแซฟ สุชาดา-ต.วิเชียร
27-08-2014
3
คอนโด
1042
มารีอา กิ๊ม-ดากรู้ส
09-08-2001
2
หลุมศพ
1235
เทเรซา อารมณ์-ดวงพระทัย
28-08-2016
8
หลุมศพ
4624
ไวโอเล็ตต้า สุมาลี-ณ นคร
29-08-2021
5
หลุมศพ
0203
ลูซีอา เอมอร-ญาณกวี
20-08-2015
1
หลุมศพ
6531
เปโตร ไพบูลย์-ฌัมคนิสรณ์
26-08-2010
6
หลุมศพ
4408
โทมัส สมุทร-ช่างทอง
10-08-1975
5
หลุมศพ
0232
คาทารีนา นิล-ชุ่มกำไร
10-08-1962
2
แฟลต
2538
เปโตร วันชัย-ชีวายนต์
06-08-2013
4
หลุมศพ
0543
มารีอา จุไร-ชีพชล
09-08-2001
2
หลุมศพ
0735
เปโตร นิวัฒน์-ชีพชล
27-08-1983
2
หลุมศพ
0735
อันนา ฉวี-ชีพชล
26-08-2019
2
หลุมศพ
0243
ยอแซฟ ปิตุณัฐ-ชัยสำเร็จ
12-08-2011
8
หลุมศพ
1429
มารีอา นันทนา-ชัยสำเร็จ
06-08-2017
8
หลุมศพ
5834
มารีอา ไพเราะ-ชัชวัสวิมล
21-08-2019
6
หลุมศพ
0813
ยอแซฟ สมชาย-ชัชวัสวิมล
02-08-2023
9
หลุมศพ
4921
อักแนส อรุณ-ชมพะนันท์
19-08-2019
5
หลุมศพ
1740
ยออันนา ดาร์ก วรรณี-ชมจินดา
15-08-2021
2
หลุมศพ
1144
มักดาเลนา มาริสา-ฉันทวโรดม
11-08-1997
2
หลุมศพ
0235
คาทารีนา ประไพ-จูฑะโยธิน
07-08-2009
2
หลุมศพ
6403
ไมเกิ้ล พินิตย์-จูฑะโยธิน
05-08-2003
5
หลุมศพ
0806
มารีอา สุภา-จูฑะสมพากร
27-08-2019
9
หลุมศพ
0140
เก็บกระดูกใส่กล่อง ฟลอร่า-จุลละมณฑล
14-08-1988
1
แฟลต
2643
มาเรีย สังเวียน-จุระเสถียร
25-08-1977
4
หลุมศพ
6405
ลูกา ประยงค์-จีนะวานิช
30-08-2003
5
หลุมศพ
2425
อักแนส สมพร-จิรวุฒิวรวงษ์
22-08-2003
3
หลุมศพ
6108
ยวงบอสโก ประเสริฐ-จินตกะวงศ์
01-08-2002
5
หลุมศพ
2120
มารีอา วรายา-จินดาสัมพันธ์
22-08-2001
3
หลุมศพ
5510
เปาโล วินิจ-จิตราคนี
08-08-2000
5
หลุมศพ
2403
มารีอา ประภา-จิตราคณี
24-08-2013
3
หลุมศพ
2442
- ชัยวัฒน์-จารุธัญ
17-08-1983
4
หลุมศพ
1428
เทเรซา ชรอยพร -จันไกรผล
02-08-2017
8
หลุมศพ
3833
เอวเยนีอา นิภา -จันทร์เด่นดวง
20-08-2009
4
หลุมศพ
2128
อันเยลา มยุรา-จันทร์สืบสาย (บุญเจริญ)
27-08-2021
8
หลุมศพ
0221
เวโรนิกา ศุภรัตน์ ( หนูเล็ก )-จันทร์ธำรงค์
12-08-1956
2
แฟลต
0818
ฮีราลีโอ สง่า-จันทรัคคะ
14-08-1904
1
หลุมศพ
0147
เปโตร สุนทร-จันทระ
11-08-1992
2
หลุมศพ
0148
อันนา ปรุง-จันทระ
11-08-1992
2
หลุมศพ
0213
เทเรซา นวลจันทร์-จันทรสันติ
30-08-2023
5
คอนโด
0309
หลุยส์ สุมิตร-จันทรสันติ
09-08-2021
5
คอนโด
1518
มารีอา ลัดดา-งามเอก
04-08-2018
1
หลุมศพ
2232
อันนา สร้อย-คูแปง
27-08-1976
4
หลุมศพ
1019
มาเรีย ทวี-คุ้มถนอม
16-08-2002
1
หลุมศพ
5415
หลุยส์ อร่าม-ครุวรรณ
07-08-1975
5
หลุมศพ
0648
มารีอา สวาท-ก้อนในเมือง
06-08-2013
8
หลุมศพ
0143
อันนา ตาม-ก้องเกียรติกมล
22-08-2017
8
หลุมศพ
0119
ยอแซฟ นิมิต-ก้องวานิช
05-08-2002
1
หลุมศพ
0421
ยวงบัปติสตา สุรศักดิ์-กุลสันติสุขพงศ์
17-08-2023
9
หลุมศพ
3415
เปโตร การุณย์-กุลมาโนชวงศ์
13-08-1996
3
หลุมศพ
4124
มารีอา มักดาเลนา เยาวลักษณ์-กีร์ตะเมคินทร์
31-08-2021
5
หลุมศพ
0301
เปโตร เซา-กิ้นชุน
12-08-1981
1
หลุมศพ
0043
โยเซฟ วรกร-กิ่งภากรณ์
01-08-2022
P
กางเขน
2047
เปาโล ดนุชา-กิ่งก้าน
09-08-2021
8
หลุมศพ
5002
อักแนส อัคนิตา-กิตยานนท์
25-08-2002
5
หลุมศพ
5710
นางวรรณา-กิจรังสรรค์
26-08-2011
5
หลุมศพ
1741
มารีอา สุนีย์-กิจธนธำรงค์
02-08-1983
2
หลุมศพ
4528
เทเรซา วัลภา-กิจทวี
18-08-2550
6
หลุมศพ
4429
ยวงบัปติสตา เชือน-กัลมาพิจิตร์
20-08-2008
6
หลุมศพ
5326
แมรี่ วิสาข์-กวินเลิศวัฒนา
12-08-2008
6
หลุมศพ
0211
ฟรังซิสอัสซีซี สุทธิ-กมลสุทธิ
08-08-2023
5
คอนโด
2030
ฟรังซิส แห่งอัสซีซี หฤษฎ์-กบิลชลธิศ
14-08-2023
4
หลุมศพ
5603
- NENITA-V.LEGASPI
01-08-1985
5
หลุมศพ
4114
ANTONIO FAVACHO-TONY
12-08-1997
5
หลุมศพ
0225
LUIGI-SUPPO
03-08-1922
2
แฟลต
0437
JOHN KHON-SENG BOON
29-08-1933
2
แฟลต
0929
มากาเรต แมรี่ ลม่อม-MULLER
17-08-2000
2
หลุมศพ
0119
ERNEST FRANCIS-MUDD
18-08-1936
2
แฟลต
4515
EDGARD EDGARD-MONTOCCHIO
24-08-1925
5
หลุมศพ
1107
JOHNNES CHAN CHIN-MONG
10-08-1960
1
หลุมศพ
0217
ROSS ROSS-LARDEN
14-08-2003
1
คอนโด
0253
HENRY CLMMENT-JOHNSTON
03-08-1906
1
แฟลต
2535
JOSEPH (ยอแซฟ) BERT(เบริต์)-JITTAKON (จิตตกล)
04-08-1971
4
หลุมศพ
3128
ANAHID(แอนนาฮิด) BEDROS (เบดรอส)-HEDGENIAN (เฮดเจนเนียน)
04-08-2005
4
หลุมศพ
0465
HENRY MARINDELATRIOMI-HANTD
06-08-1893
1
แฟลต
0103
คุณพ่อ วี ฮาเวียร์ วิลลานูเอวา เอเกีย-Fr.Iker Villanueva,S.J.
10-08-2006
9
หลุมศพ
0352
อันโตนีโอ ANTONIO-FIRMINO ERNEST
31-08-1994
2
แฟลต
0304
JAZZIEL BENEDICT-FALLER
29-08-2010
2
คอนโด
5323
- WONG-ERNEST C.
16-08-2003
5
หลุมศพ
0563
LNMIS LA TRIRTRE MARIN-DUPL BVIER
10-08-1895
1
แฟลต
1121
BUDDY-DEOCAMPO
12-08-1949
1
หลุมศพ
0564
HELOURY MABIN-DE LA VIPBRE E.M.
22-08-1894
1
แฟลต
0448
MATTEO CACACE-CAPITANO
19-08-1932
2
แฟลต
0466
JB LAGAUTERIE-CANONRE LION DR.
21-08-1895
1
แฟลต
5303
LOUIS BERNARD-BOURGUEIL
23-08-1967
5
หลุมศพ
5304
charlie -BOURGUEIL
23-08-1967
5
หลุมศพ
5304
Theresa -BOURGUEIL
23-08-1967
5
หลุมศพ
0356
LOUIS ADOLPHE-BERLANDIER
01-08-1958
1
แฟลต
0454
LOUIS ADOLPHE-BERLANDIER
21-08-1958
1
แฟลต
0368
ERNEST-A FERNANDES
20-08-1976
1
แฟลต
2729
ยอห์น CIT GIT J.A. RUSSEL--
20-08-1953
4
หลุมศพ
0313
พลอย-
06-08-1938
2
แฟลต
0411
PATRICK R PORAN CAPT.-
25-08-1965
2
แฟลต
0412
JAMES E. CAMPBELL CAPT.-
31-08-1962
2
แฟลต
0512
HAROLD F. RENO CAPT.-
31-08-1962
2
แฟลต
0214
SAUL JEREMIAH TAMBAGO ROSENTHAL -
28-08-2023
5
คอนโด
3320
ซีซีเลีย เงียนจู-
29-08-1929
3
หลุมศพ
0614
เบอร์นาร์ด กวาง ยุง ตัง (Mr.Bernard K.Y.Tang)-
07-08-2022
7
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009