• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน) 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 9.00 น.(เสกสุสาน) และ 16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่ออนุรัตน์  ณ สงขลา 

เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2566

         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26 มีนาคม 2566
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อถนอมศักดิ์  เลื่อนประไพ

เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23 เมษายน 2566

         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28 พฤษภาคม 2566
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00 น.
        ประธาน  ชวลิต  กิจเจริญ

เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25 มิถุนายน 2566

       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  อนุรัตน์  ณ สงขลา
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23 กรกฎาคม 2566
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อประทีป  สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27 สิงหาคม 2566

       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อวิชชุกรณ์  เกตุภาพ

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24 กันยายน 2566
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อปรีดา  เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22 ตุลาคม 2566

       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.00  น.
       ประธาน  เรืองฤทธิ์  ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   26 พฤศจิกายน 2566
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00  น.
        ประธาน  คุณพ่อธีรพล  กอบวิทยากุล

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่  17 ธันวาคม 2566

       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00  น.
       
ประธาน  คุณพ่อสุรศักดิ์  อัมพาภรณ์

รายชื่อประจำเดือน มีนาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
5223
อักแนส วราภร-ไวย์วิทยา(บุนนาค)
25-03-2012
5
หลุมศพ
0152
ชิต-ไพศาล
18-03-1982
8
หลุมศพ
0318
ฟรังซิสโก กุนเธอร์-ไกส์มาน
15-03-2022
5
คอนโด
4224
มารีอา มาลี-โอฬารวนกิจ
29-03-1997
5
หลุมศพ
3407
แอนโทนี่ ประสิทธิ์-โลหะวิริยศิริ
15-03-2016
3
หลุมศพ
0144
มารีอา เปรื่อง-โพธิเนตร์
16-03-1998
2
หลุมศพ
0232
ร็อค ธัชชัย-โปวิบูลย์
22-03-2011
2
หลุมศพ
6301
มีคาแอล สุเชษฐ์-โชติวุฒิ
29-03-2003
5
หลุมศพ
0460
มารีอา อนงค์-โชติชินเชาวน์
16-03-1969
1
แฟลต
1023
ลูซีอา ทองปิ่น-โควินทวงศ์
30-03-1975
1
หลุมศพ
5722
HELENA พะเยาว์-โกมลเสน
13-03-2001
5
หลุมศพ
0544
ราฟาแอล มนูญ-โกกิลานนท์
14-03-1992
2
หลุมศพ
5108
โทมัส โทมัส-โก
13-03-1950
5
หลุมศพ
2238
โทมาส ธานินทร์-แสงเทียน
27-03-1973
4
หลุมศพ
0532
มาเรีย มณฑา-แสงศรี
28-03-1954
2
แฟลต
1629
อันนา รัตนา-แย้มกันชู
14-03-2006
2
หลุมศพ
3033
อันนา สมบุญ-แย้มกันชู
12-03-2020
4
หลุมศพ
0206
ยอแซฟ อวยชัย (ฮวยไช้)-แม้นจิตร (แซ่โง้ว)
21-03-2019
4
คอนโด
0708
เทเรซา ส่วงกุง (ซ่องกุง)-แซ่โล้ว (แซ่นิ้ม)
16-03-2018
1
หลุมศพ
0604
ยอแซฟ กิ้งเอี้ยง-แซ่โล้ว
21-03-1968
1
หลุมศพ
0709
AUGUSTINE ฮ่องเชียง-แซ่โง้ว
29-03-1965
1
หลุมศพ
0710
มาร์ตินา บุญยิ่ง-แซ่โง้ว
23-03-1998
1
หลุมศพ
0710
ยอแซฟ ฮกช้วน-แซ่โง้ว
19-03-1993
1
หลุมศพ
1127
ยอแซฟ เป็งกวง-แซ่โง้ว
26-03-1970
2
หลุมศพ
2506
ยอแซฟ หลีอัญ-แซ่โก
12-03-1978
3
หลุมศพ
4708
ยอแซฟ เลี้ยง-แซ่เฮ้ง
12-03-1975
5
หลุมศพ
2340
ยวงเดอมาธา เท่งเลี๊ยก-แซ่เอี๊ยว
13-03-1986
4
หลุมศพ
0935
ยอแซฟ เซียวจือ-แซ่เอี้ย
25-03-2001
2
หลุมศพ
4018
ฟรังซิสโก ธีรชัย-แซ่เอี้ย
12-03-1997
5
หลุมศพ
0118
อักแนส มุ่ยเช็ง-แซ่เล้า
15-03-1995
1
หลุมศพ
2028
ยอแซฟ เตียวนี้-แซ่เตีย
14-03-1927
4
หลุมศพ
5001
อันเดร บุ่นตง-แซ่เตีย
23-03-1966
5
หลุมศพ
0216
มารีอา แล-แซ่เตาะ
17-03-1979
1
หลุมศพ
6430
ยอแซฟ ไกแช-แซ่เซียะ
23-03-1978
6
หลุมศพ
0717
มารีอา ลี่กุง-แซ่เจ็ง
20-03-2020
9
หลุมศพ
0403
มักดาเลนา ฟกหยก-แซ่เจี้ยง
14-03-1977
1
หลุมศพ
0647
เรยีนา เรยีนา-แซ่เจี่ย
21-03-1998
2
หลุมศพ
0606
เปาโล ลิ้มเต็ก-แซ่เจีย
22-03-1962
1
หลุมศพ
1726
ยวงบัปติสตา บุ้นไก-แซ่อุ่น
12-03-1994
2
หลุมศพ
1601
ยอแซฟ หย่วน-แซ่ห่าน
16-03-1994
1
หลุมศพ
1601
โรซา ลมัย-แซ่ห่าน
21-03-2022
1
หลุมศพ
6504
เปโตร แฮฮง (แฮงฮวง)-แซ่หลี
30-03-2004
5
หลุมศพ
0105
ยอแซฟ กวงฮะ-แซ่ลี้
31-03-1972
1
หลุมศพ
2212
ไหม-แซ่ลี้
12-03-1938
3
หลุมศพ
6224
ยอแซฟ อ่อน-แซ่ลี้
18-03-2003
5
หลุมศพ
0714
ยอแซฟ เต็กฮุย-แซ่ลิ้ม
24-03-1968
1
หลุมศพ
0539
อากาทา ประหยัด-แซ่ลิ้ม
18-03-2013
2
หลุมศพ
0607
ยอแซฟ เกียงซื๋อ-แซ่นิ้ม
26-03-2021
9
หลุมศพ
0429
มารีอา สุทินี-แซ่ถ่ำ
23-03-2012
8
หลุมศพ
0734
เซซีลีอา ยุพิน(เสียมจู)-แซ่ตั้ง(แซ่โง้ว)
22-03-2022
8
หลุมศพ
0501
อันนา ป๋อฮุ้ง-แซ่ตั้ง
14-03-1983
1
หลุมศพ
0723
เทเรซา เซ็ง-แซ่ตั้ง
29-03-2021
1
หลุมศพ
3418
มารีอา คาซิม-แซ่ตั้ง
17-03-2018
3
หลุมศพ
5729
มารีอา หวั่งตี้-แซ่ตั้ง
25-03-2009
6
หลุมศพ
2622
มารีอา ซุ่นง้อ-แซ่ตัน
20-03-1998
3
หลุมศพ
5604
ยอแซฟ ไคฮี-แซ่ซึง
23-03-1959
5
หลุมศพ
4909
เปโตร โมเฮี้ยง-แซ่ซี
29-03-1999
5
หลุมศพ
0204
ยอแซฟ ไจ้กิด-แซ่ซิ้ม
12-03-1951
1
หลุมศพ
1525
มารีอา เพ็กเฮี้ย-แซ่ฉั่ว
27-03-1994
1
หลุมศพ
0927
มารีอา หมุ่ยจู-แซ่ฉั่ว
21-03-2003
2
หลุมศพ
0203
หยก-แซ่ฉั่น
22-03-1958
1
คอนโด
0315
อันนา เบ็กเลี้ยง-แซ่จู
21-03-1963
1
หลุมศพ
2725
ยอแซฟ เตียงซู้-แซ่จู
21-03-1975
3
หลุมศพ
1023
ยอแซฟ ฮกลิ้ม-แซ่จึง
12-03-2022
9
หลุมศพ
1325
เทเรซา ชูจิตต์-แซฉั่ว
20-03-2011
1
หลุมศพ
1336
มารีอา ชนินทร-แจ้งประเสริฐ
10-03-2021
2
หลุมศพ
0147
อันนา ฉลวย-แก้วขจร
31-03-2011
8
หลุมศพ
0227
อันตน โยธิน-เฮ้งตระกูล
30-03-2011
8
หลุมศพ
1649
ลูกา กวินท์ภัทร์-เอกประเสริฐกุล
24-03-2019
8
หลุมศพ
0937
มารีอา ณัฐมน-เหล่าศิริหงษ์ทอง
28-03-2015
8
หลุมศพ
1822
ยอแซฟ ไพบูลย์-เสวกพิบูลย์
17-03-1990
1
หลุมศพ
3133
อันนา เขมนิจ-เสนาจักร
28-03-2018
4
หลุมศพ
5723
เทเรซา สุวภี-เสนะวีณิน
17-03-2001
5
หลุมศพ
0439
ยอแซฟ บริบูรณ์-เศวตรวิทย์
21-03-1927
2
แฟลต
5727
เปโตร วิสูตร-เลื่อนประไพ
21-03-2009
6
หลุมศพ
3426
ฟรังซิสเซเวียร์ พิชัย-เลิศวิสุทธิพงษ์
18-03-2006
4
หลุมศพ
1739
เทเรซา สุภาณี-เลิศกีรติวาณิชย์
11-03-2020
8
หลุมศพ
1032
มากาแร็ต มณี-เลาสมบูรณ์
25-03-2013
2
หลุมศพ
4932
อัลเบิร์ต ปีเตอร์ ปิอุส-เรื้อก
13-03-2008
6
หลุมศพ
6005
มารีอา อังเจลา สายใจ-เรืองสมบูรณ์ (ทองประเสริฐ)
25-03-2007
5
หลุมศพ
0328
ฟรังซิสโก สุรยุทธ-เรืองปราชญ์
14-03-2015
2
หลุมศพ
3019
โทมาส มนตรี-เฟื่องธุระ
12-03-1984
3
หลุมศพ
5004
ยอแซฟ สุรเสกข์-เพชรตระกูล
16-03-1999
5
หลุมศพ
2812
ยอแซฟ อนันต์-เผ่าศิริพงศ์
19-03-2002
3
หลุมศพ
0107
มารีอา ขจร-เนียมวิวัฒน์
13-03-1978
2
แฟลต
0314
ยอแซฟ พงษ์พัฒน์-เนตรศรี
13-03-2018
4
คอนโด
0414
ยวงบัปติสตา ประสิทธิ์-เตียวไพบูลย์
21-03-1940
1
หลุมศพ
0451
คาธารีนา เฮียง-เตียวเจริญ
27-03-1960
1
แฟลต
1521
ยอแซฟ โยแซฟ-เตชะวณิช
12-03-1994
1
หลุมศพ
0151
ยอแซฟ พวง-เชิดเกียรติกำจาย
21-03-2011
8
หลุมศพ
0211
ยอแซฟ วิชัย-เจียมวงศ์
28-03-2015
3
คอนโด
1623
มารีอา ภรธิพา-เจษฎากร
19-03-1994
1
หลุมศพ
3122
รูฟีนา ดุษณี-เจริญศุข
25-03-1983
3
หลุมศพ
3122
วินเซนต์ อุดม-เจริญศุข
25-03-1996
3
หลุมศพ
4721
ลูโดวิกา วจี (รัตนกิจ)-เจริญศุข
31-03-2018
5
หลุมศพ
1535
แอนโทนี่ ดำรง-เจริญพงษ์
18-03-2018
8
หลุมศพ
0533
อากาทา พรทิพา-เคหสุขเจริญ
11-03-2018
8
หลุมศพ
0225
เปโตร พันเอก(พิเศษ) วุฒิสนธิ์-เข็มสว่าง
25-03-2013
4
คอนโด
1246
เปโตร ไชโย-เขมกวัฒน์
10-03-1986
2
หลุมศพ
2517
ANTHONY วิษณุ-เกวลี
27-03-2001
3
หลุมศพ
0940
ยวงบัปติสตา โยธิน-เกตุผล
24-03-2000
2
หลุมศพ
1541
นาย จรูญ( CHAROON)-อุ่นจิตติกุล (OONCHITTIKUL)
13-03-1993
8
หลุมศพ
3025
แพทริค พัฒน์-อิศรางกูร ณ อยุธยา
28-03-2018
3
หลุมศพ
3025
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัญพัฒน์-อิศรางกูร ณ อยุธยา
17-03-1978
3
หลุมศพ
5407
มารีอา นิภา-อาศัยธรรมกุล
14-03-2000
5
หลุมศพ
3004
มารีอากอเร็ตตรี พัชรี-อานามนารถ
25-03-2005
3
หลุมศพ
0507
เซซีเลีย เลียบ-อังศวานนท์
30-03-1987
1
หลุมศพ
0507
ยวง หลวงชาญสำรวจ หยวย-อังศวานนท์
23-03-1933
1
หลุมศพ
0507
เบเนดิกต์ สุรพันธ์-อังศวานนท์
16-03-2013
1
หลุมศพ
0603
มารีอา ซิวเซ็ง-อวิรุทธา
28-03-2010
1
หลุมศพ
0743
เซซีลีอา สุนีย์-อภิรักษ์ทานนท์
11-03-2014
8
หลุมศพ
2101
ดอนบอสโก ทนง-หะสิตะเวช
25-03-2021
3
หลุมศพ
0319
ยอแซฟ สุรพล-หอมนิยม
28-03-2022
5
คอนโด
2144
เทเรซา วลี-หฤษฎางค์กูร
28-03-2022
8
หลุมศพ
4216
มารีอา ฉลวย (มุ้ยเกียง)-หฤทัย
18-03-2020
5
หลุมศพ
2007
เปาโล บุญเลิศ-หมั้นทรัพย์
21-03-2003
3
หลุมศพ
1403
มารีอา เซลีนา เนาวรัตน์-หงษ์ไพโรจน์
26-03-2018
1
หลุมศพ
1404
โคทิลดา สละ-หงษ์ไพโรจน์
23-03-2002
1
หลุมศพ
0402
มาร์ธา ฮ่ออี้-หงษ์
28-03-1952
1
หลุมศพ
6503
ยอแซฟ ถนอม-สุหฤทดำรง
27-03-2004
5
หลุมศพ
6223
มอนิกา อารีย์-สุวรรณเกษร
19-03-2003
5
หลุมศพ
1307
คาธารีนา คัทรินทร์-สุวกูล
18-03-2013
1
หลุมศพ
6621
อันนา เพ็ชรา-สุวกูล
16-03-2005
5
หลุมศพ
4427
เซซีลีอา พิมพา-สุภาพันธ์ (วงศ์พานิช)
20-03-2000
6
หลุมศพ
5726
มารีอา บางวลัย-สุภานัย
12-03-2009
6
หลุมศพ
0317
ลูกา สุกัลย์-สุชาติเวชภูมิ
16-03-2022
5
คอนโด
2534
เฟอร์มิน สมพร-สิริสิงห์
12-03-1982
4
หลุมศพ
0308
แปร์เปตูอา มณี-สิทธิบุตร
17-03-1968
1
หลุมศพ
2326
เวโรนิกา วาณี-สิขรางกูร
12-03-2012
4
หลุมศพ
2326
เวโรนิกา วาณี-สิขรางกูร
12-03-2012
4
หลุมศพ
1842
ยอห์นบอสโก กิตติ-สอนพงษ์
30-03-2020
8
หลุมศพ
5716
มารีอา วรรณา-สวีรวงศ์ (ซาเวียร์)
15-03-2005
5
หลุมศพ
0632
อังเยลา สาลี่-สวนแก้ว
21-03-1976
2
หลุมศพ
3709
เปาโล สมชาย-สมกำลัง
17-03-1996
3
หลุมศพ
1508
มารีอามักดาเลนา จันทร์-สงวนชาติ
15-03-2009
1
หลุมศพ
4226
ยอแซฟ ณรงศักดิ์-สกุลทองวัฒนา
20-03-2007
6
หลุมศพ
4127
วิกตอเรีย แฉล้ม-สกุลทอง
29-03-2007
6
หลุมศพ
6006
เซซีลีอา ธิดา-ศุภศิริชัย
18-03-2016
5
หลุมศพ
4403
ยอแซฟ สิโรจน์-ศิริโกมุท
20-03-2017
5
หลุมศพ
3707
เปาโล นายแพทย์กลนี-ศิริยง
12-03-2018
3
หลุมศพ
4922
ยาโกเบ สมาน-ศรีเจริญ
18-03-2007
5
หลุมศพ
4129
มารีอา สุวรรณา-ศรีสวัสดิ์
19-03-2007
6
หลุมศพ
0106
เปโตร เวทย์-ศรีสมพงษ์
30-03-2020
4
คอนโด
5417
ฟรังซิสเซเวียร์ สวัสดิ์-ศรีภิรมย์
30-03-2004
5
หลุมศพ
0103
ประยงค์ (วราห์)-ศรจิตติ
12-03-1967
2
แฟลต
3927
มอนิกา สะอาด-วีระศิลป์ (ซิสเตอร์)
28-03-1968
4
หลุมศพ
0934
ยอห์น ศกรินทร์-วิเศษะพันธุ์
12-03-2015
8
หลุมศพ
2027
ยอแซฟ ประวิน-วิวัฒน์วานิชวงศ์
21-03-2021
8
หลุมศพ
5633
โทมัส ธวัช-วิภูชนิน
10-03-2009
6
หลุมศพ
4110
มารีย์ ชาล (ซิสเตอร์)-วันเดอร์อาลส์ท
17-03-2005
5
หลุมศพ
5728
ยอห์นบัปติสตา วุฒิชัย-วังศธรธนคุณ
24-03-2009
6
หลุมศพ
0719
แอนโทนี่ ดร.สุวรรณ-วลัยเสถียร
29-03-2020
9
หลุมศพ
0150
มารีอา ชะลูด-วนัปติกุล
13-03-2011
8
หลุมศพ
6502
มารีอา หย่ง-วงษ์สกุล
25-03-2004
5
หลุมศพ
3105
มารีอา อรพิณ-วงศ์อร่าม
24-03-2014
3
หลุมศพ
2321
มารีอา มาร์การิตา วัชรี-วงศ์วิทยา
17-03-2021
3
หลุมศพ
6010
มารีอา เชื้อ-วงศ์รุ่ง
25-03-1991
5
หลุมศพ
5321
โยนออฟอาร์ค จิตรา-วงศ์พานิช
26-03-1993
5
หลุมศพ
5321
มารีอา มาร์การิตา วัชรี-วงศ์พานิช
17-03-2021
5
หลุมศพ
3721
ยอแซฟ องุ่น-ลิวิกร
16-03-1977
3
หลุมศพ
6225
อันนา นิตยา-ลิขนะไพศาล
23-03-2003
5
หลุมศพ
1646
MARIA มาเรีย-ลมัย
23-03-1995
2
หลุมศพ
1648
ยวง บัปติสตา สนิท (BAK KIENG)-รุ่งเรืองแสนยากร
12-03-2019
8
หลุมศพ
0707
ปีโอ ทวี-รุ่งเรืองผล
15-03-1997
9
หลุมศพ
1801
เปโตร เปโตร-รำพึงกิจ
12-03-1994
1
หลุมศพ
1024
มารีอา อันนา อมรรัตน์-รัวตระกูล
18-03-2012
1
หลุมศพ
1245
ฟรังซิสโก คาราริโอ ธนารัตน์-รัตน์สราญจิต
29-03-1998
2
หลุมศพ
6620
อันนา ลัดดา-รัตนิน
14-03-2005
5
หลุมศพ
2145
อันตน สมชาย-รัตนรังสิกุล (แซ่อึ้ง)
29-03-2022
8
หลุมศพ
4708
อัมโบรซีโอ โกศล-รัชชพงศ์รักษ์
21-03-1992
5
หลุมศพ
1617
คลารา สว่าง-รังสินานนท์
24-03-1983
1
หลุมศพ
1542
มารีอา สมจิตร-รังสรรค์
28-03-1990
2
หลุมศพ
0622
macrina รีนา-รังทอง
27-03-2017
1
หลุมศพ
5802
ยอแซฟ วิวัฒน์-รักษ์บุญยวง
25-03-1954
5
หลุมศพ
0248
มารีอา นงลักษณ์-ย้วยความดี
21-03-2022
2
หลุมศพ
0249
ฟรังซิสโก ละออง-ย้วยความดี
18-03-1987
2
หลุมศพ
0249
เปโตร ผ่อง-ย้วยความดี
18-03-1977
2
หลุมศพ
2942
เปาโล อุดม-ยังสมชีพ
12-03-1962
4
หลุมศพ
6222
มารีอา มักดาเลนา ซ่อนกลิ่น-ยังสมชีพ
16-03-2003
5
หลุมศพ
6314
แชร์แมน ชุมพิศ-ยะอัมพันธ์
22-03-1981
5
หลุมศพ
0205
เกอทรูด ฉวีวรรณ-ยอดประสิทธิ์
11-03-2019
4
คอนโด
3511
แอนนา ลัดดาวัลย์-ยอดกมล
17-03-1985
3
หลุมศพ
0715
เอเตียน มงคล-มุ่งสมหมาย
21-03-1981
9
หลุมศพ
5533
ยอแซฟ ธเดช-มีเจริญ
12-03-2019
6
หลุมศพ
2010
เทเรซา ลาวัณย์-มีนานนท์
23-03-1999
3
หลุมศพ
2011
ลูกา ศราวุธ-มีนานนท์
25-03-1996
3
หลุมศพ
4611
ฟิลิปปา ย่ง-มีคิม
11-03-1998
5
หลุมศพ
2020
เปโตร เอก-มาลานิยม
15-03-2007
3
หลุมศพ
2310
คริสติโน สมบัติ-มังคลานนท์
15-03-2001
3
หลุมศพ
5803
ยวงบัปติสตา นิยม-มณีกิจ
28-03-2001
5
หลุมศพ
2038
อันเดร สำเริง-ภูลี
23-03-2007
4
หลุมศพ
4204
ลูกา ประกาส-ภูรีโรจน์
19-03-2001
5
หลุมศพ
0636
มารีอา เนาวรัตน์-ภูมิพิศิษฐ
25-03-1958
2
หลุมศพ
1952
ย็อบ นิวัติ-ภิญโญ
21-03-2021
8
หลุมศพ
0630
อันนา ไพจิตร-ภมรบุตร
14-03-2013
2
หลุมศพ
6122
เบเนดิกโต ประจักษ์-ฟักน้อย
12-03-2003
5
หลุมศพ
0744
เปโตร สมทรง-พูลสวัสดิ์
18-03-2014
8
หลุมศพ
3427
เปาโล ละมูล-พูลวิทยกิจ
28-03-2006
4
หลุมศพ
0845
มารีอา วีนัส-พูลคุณานุกูร
28-03-1991
2
หลุมศพ
1520
ฟิลลิป แสวง-พุฒตาลศรี
18-03-2021
1
หลุมศพ
2218
เทเรซา พเยีย-พิสัณฑ์สุข
24-03-2013
3
หลุมศพ
2028
เปาโล สุมิตร-พิมพิสาร
30-03-2021
8
หลุมศพ
4021
เทเรซา เนาวรัตน์-พิชิตพสุธาดล
21-03-1997
5
หลุมศพ
0629
เทเรซา จุฑาวรรณ-พานิชเกษม
20-03-1994
2
หลุมศพ
0315
แบร์นาแด๊ต วัลลี-พัฒนโชติ
18-03-2013
3
คอนโด
6229
ยอแซฟ ธนพล-พลประทิน
17-03-2010
6
หลุมศพ
1043
เปโตร สมชาย-พงษ์ชาตรี
30-03-2003
2
หลุมศพ
1017
ยอแซฟ อติพงศ์-พงศ์หว่าน
11-03-2019
9
หลุมศพ
1532
เยโนเวฟา สมาน-ปูควะนิช
28-03-1999
2
หลุมศพ
1618
มารีอา พวงพร-ปิ่นรัตน์
19-03-2022
1
หลุมศพ
2337
ยอแซฟ สนิท-ปิติสันต์
10-03-1986
4
หลุมศพ
6622
ฟิลิป ปราโมทย์-ปิติสันต์
18-03-2005
5
หลุมศพ
0512
ยอห์น เลียว-ปิงเซียง
12-03-1946
1
หลุมศพ
3028
มารีอา ขวัญใจ-ปัณฑวังกูร
11-03-2023
4
หลุมศพ
4612
ยวงบัปติสตา ปัญญา-ปัญญาธนิต
27-03-1998
5
หลุมศพ
1329
มาทินดา วนิดา-ปรีชาวนิช
22-03-2005
8
หลุมศพ
0358
ยอแซฟ ล้วน-ประเสริฐพันธ์
26-03-1960
1
แฟลต
3822
เปาโล สุวิทย์-ประสิทธิ์รัตนพร
27-03-2002
3
หลุมศพ
6634
อันนา ศิริพร-ประสิทธิ์รัตนพร
25-03-2022
6
หลุมศพ
0206
โยแซฟ ทองเย็น-บุราณเศรษฐ์
10-03-1982
1
แฟลต
0713
มารีอา วารุณี-บุณยานันท์
13-03-2020
9
หลุมศพ
1727
ยอห์นบัติสตา ชาญ-บุญหราหมณ์
24-03-2009
2
หลุมศพ
1138
ยาโกเบ ชวลิต-บุญจริง
31-03-2016
8
หลุมศพ
1828
มารีอา บุญมี-บุญคั้นผล
11-03-2014
2
หลุมศพ
1921
มารีอา ศศิธร-บินอารีย์
28-03-2013
3
หลุมศพ
1142
มารีอา ชุนเน้ย-บริบูรณ์
26-03-2018
8
หลุมศพ
3124
มารีอา มักดาเลนา นัดดา-นิ่มเสมอ
19-03-1987
3
หลุมศพ
6012
โยเซฟิน ชนกวรรณ-นิโครวัฒนยิ่งยง
25-03-2002
5
หลุมศพ
2027
วินเซนต์ วินเซนต์-นิตโย
17-03-1924
4
หลุมศพ
5824
ยอแซฟ สมพร-นามวงศ์
29-03-1970
5
หลุมศพ
1647
มารีอา อุษา-นาฏประเสริฐ
10-03-2019
8
หลุมศพ
0145
ยอแซฟ อำนาจ-นรเศรษฐ
28-03-1995
2
หลุมศพ
5818
มารีอา ระเบียบ-ธวัชชูวงศ์
12-03-2016
5
หลุมศพ
0734
ฮีโรนีโม อุดมเดช-ธนูสิงห์
25-03-1988
2
หลุมศพ
2021
มอนิกา นัทภร (นฤมล)-ธกรจีรายุ (ดลบันดาล)
17-03-2018
3
หลุมศพ
3715
จอห์น อภิชาติ-ทิวาวรรณวงศ์
10-03-1988
3
หลุมศพ
0431
โรซา ชมพูนุท-ทวีรัตน์
26-03-2012
8
หลุมศพ
5409
ลูกา โสภณ-ทรัพย์เจริญ
16-03-2000
5
หลุมศพ
1306
เปาโล ชนินทร์-ทรัพย์อนันต์ชัย
18-03-1995
1
หลุมศพ
6013
มาแซลโล วิโรจน์-ทรรทรานนท์
25-03-2002
5
หลุมศพ
1741
ยอแซฟ วิรัช-ทรงสัตย์
28-03-1996
2
หลุมศพ
0747
ฟิลลิป นิธิวัฒน์-ถั่วทอง
27-03-2014
8
หลุมศพ
0747
เปโตร ประยูร-ถั่วทอง
19-03-2020
8
หลุมศพ
1031
ยวงบัปติสตา จิรศักดิ์-ตุ้มกลีบ
13-03-2007
2
หลุมศพ
0114
เปาโล ศักดิ์ชัย-ตั้งอัครภากุล
25-03-2007
2
คอนโด
0935
ฟรังซิสโก มานิตย์-ตันยงศิริ
17-03-2015
8
หลุมศพ
4113
MERE ซ.แอนเจลา-ตัน
13-03-2000
5
หลุมศพ
1831
เออชีนี สายหยุด-ตัณสถิตย์
31-03-1995
2
หลุมศพ
0445
มารีอา มาลีอา-ตังมาลี
28-03-1949
1
แฟลต
2837
มารีอา วันเพ็ญ-ตริยะกุล
19-03-1952
4
หลุมศพ
0151
อันเยลา สาย-ตราชูกุล
20-03-1948
1
แฟลต
3904
ลูซีอา หทัยรัตน์-ตรัยวรกุล
10-03-2016
3
หลุมศพ
0742
เปโตร มานะ-ณัมคนิสรณ์
10-03-2014
8
หลุมศพ
2741
เซซีลีอา ฐิตินี-ณ นคร
31-03-2017
4
หลุมศพ
0314
ยอแซฟ บุญมี-ชื่นจิตร
10-03-2013
3
คอนโด
1914
อันตน ศรีรัตน์-ชีวะบุตร
27-03-2017
3
หลุมศพ
1546
อันตน เกียรติศักดิ์-ชีวบัณฑิตย์
12-03-2019
8
หลุมศพ
6408
มารีอา ศรีสอาด-ชีรานนท์
25-03-2016
5
หลุมศพ
1701
ปีโอ อัครวีร์-ชัยอัมพร
18-03-1994
1
หลุมศพ
1650
มารีอา สุนา-ชัยพรพิศุทธิ์
26-03-2019
8
หลุมศพ
1044
ยอแซฟ บุญเหลือ-ชัชวัสวิมล
10-03-1983
2
หลุมศพ
0008
ดอมินิค หวาน-ชัชวลิต
27-03-2001
P
กางเขน
4618
เปโตร สมภพ-ชมจินดา
28-03-1979
5
หลุมศพ
0327
มารีอา รักษ์เดือน-ฉันทานุรักษ์
29-03-1973
2
แฟลต
4220
มารีอา รักษ์เดือน-ฉันทานุรักษ์
29-03-1973
5
หลุมศพ
0547
อันนา สมสุข-จูฑะโยธิน
31-03-2020
2
หลุมศพ
2315
มารีอา วรรณี-จูงหัตถการสาธิต
12-03-1974
3
หลุมศพ
1136
เปโตร เอี้ยวฉัน -จิระธนานันต์
20-03-2016
8
หลุมศพ
2130
นาง ชดช้อย-จิตรานุเคราะห์
28-03-2010
4
หลุมศพ
2536
เปาโล ประกาศ-จิตตกล
20-03-2018
4
หลุมศพ
6011
มารีอา สิริรัตน์-จำรัสเลิศสัมฤทธิ์
10-03-2002
5
หลุมศพ
0746
เทเรซา มาลี-จันทะชา
21-03-2014
8
หลุมศพ
5331
เปโตร อนันต์-จันทร์อ่อน
23-03-2009
6
หลุมศพ
1825
อันนา บุญมี-จันทร์อิทธิกุล
12-03-1983
1
หลุมศพ
2319
มารีอา ละเอียด-จันทร์พิทักษ์
11-03-1975
3
หลุมศพ
5107
เทเรซา ทัศพร-จันทรเจริญ
12-03-2009
5
หลุมศพ
5112
ยอแซฟ วันดี-คะเนเร็ว
27-03-1986
5
หลุมศพ
0127
มาเรีย จาคประดิษฐ์-คอสเนอร์
24-03-1988
2
แฟลต
0569
อันโตนิโอ จุ้ย -คฤศโตปราการ หมื่น
30-03-1905
1
แฟลต
1401
เอลีซาแบ็ธ แอลซา-คมกฤส
28-03-1984
1
หลุมศพ
0430
คาเบรียล เกื้อศักดิ์-คชนาค
25-03-2012
8
หลุมศพ
1927
Joannes (ยอห์น) เอนก (Joannes Lim)-ขวัญชัยพฤกษ์
29-03-2022
4
หลุมศพ
0207
มารีอา เพ็ชรวลัย-กิจธนธำรงค์
18-03-2009
2
คอนโด
4227
เทเรซา คูซูมาเดวี-การ์โยปราโนโต
24-03-2022
6
หลุมศพ
6228
ฟรังซิสโก วิจิตร์-กาญจนธานินทร์
13-03-2010
6
หลุมศพ
4908
ฟรังซิสโก พลโท ประสงค์-กรีกุล
10-03-2014
5
หลุมศพ
1841
ฮูโก เปโตร นารา-กรองทอง
11-03-2013
2
หลุมศพ
6230
เอดรัว รุธิระ-กรองทอง
20-03-2010
6
หลุมศพ
2131
แคทเธอรีน มาลินี-กมลพร
12-03-2010
4
หลุมศพ
5324
lee ming tong-mimi charity
14-03-2007
5
หลุมศพ
4513
REGINA RAMSAY-VIERRA
21-03-1938
5
หลุมศพ
2726
- WILLIAM-TRAILL CAPT.
31-03-1901
4
หลุมศพ
0462
HECEHE-TIMONELLI
10-03-1905
1
แฟลต
0925
เปาลา PAOLA-TAN KONG
12-03-1962
1
หลุมศพ
2940
- BELMIRO-SIMOES
18-03-1905
4
หลุมศพ
0241
ALOYSIUS-SIIVILAI
23-03-1905
2
แฟลต
0355
PIETRO-SIGOT
19-03-1905
1
แฟลต
0316
JOEL OHENE-REYNOLDS
22-03-2013
3
คอนโด
1803
ANNA LILLY (ลิลลี่)-REVATBORVONWONG (เรวัตบวรวงศ์)
19-03-1968
1
หลุมศพ
0220
ยอห์น Jose-Pilara
19-03-2010
2
คอนโด
0103
Frnzricht Er Rer Soc-Oec
22-03-1981
1
แฟลต
0319
EMMA-NOORKHAN
23-03-1947
2
แฟลต
2328
MICHAEL SUVEJ-MICANON
29-03-1984
4
หลุมศพ
2629
VERONICA VERONICA-MCANTYRE
14-03-1974
4
หลุมศพ
6231
มาระโก PETRIG-MARKUS
20-03-2010
6
หลุมศพ
4607
PETER NGUYEN VAN-LAH
23-03-1932
5
หลุมศพ
0410
จือ เอ็ง-INGEGNIEUR
23-03-1943
2
แฟลต
0212
ANNE-DESCHAMPS
14-03-1966
2
แฟลต
0124
JOSEPH KAN-BERLI
25-03-1964
2
แฟลต
2827
FILMENO V. DE JESUS--
28-03-1950
4
หลุมศพ
0111
แมทธิว พงษ์เทพ- ณ ตะกั่วทุ่ง
22-03-2016
3
คอนโด
0157
MARIS LI-
29-03-1929
1
แฟลต
0469
อันนา แจ่ม-
30-03-1905
1
แฟลต
0121
AUGUSTE SIMON GUY EMILE-
18-03-1924
2
แฟลต
0145
ANNA PUSHNOVA-
28-03-1977
2
แฟลต
0220
C.L. MOORE-
21-03-1971
2
แฟลต
0444
ANNA PLAIN-
23-03-1929
2
แฟลต
0524
CECILLO B DE GUZMANN-
10-03-1968
2
แฟลต
0122
ลูกา เอวิน-
15-03-2008
2
คอนโด
1715
GGRRYCHGNGSAWADR CHARAN-
10-03-1984
1
หลุมศพ
2035
อันนา แสง-
18-03-1942
4
หลุมศพ
2428
GEORGE M. DE JESUS-
13-03-1954
4
หลุมศพ
2441
โยเซฟฟิน โกซิวหง-
28-03-1952
4
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน เมษายน
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
2147
เบเนดิกต์ ต่อบุญ-ไกรฤกษ์
11-04-2022
8
หลุมศพ
1302
ฟิโรมีนา ยุรี-ไกรประสิทธิ์
29-04-2006
1
หลุมศพ
0139
มารีอา จำรัส-ไกรประสิทธิ์
27-04-1980
2
หลุมศพ
0115
มารีอา มักดาเลนา วิเชียร-ใจจงรัก
12-04-2004
1
คอนโด
6303
เรนาโต อารีย์-โอมุเณ
20-04-2003
5
หลุมศพ
3107
วินเซนต์ สันต์-โลหะวิริยะศิริ
23-04-1988
3
หลุมศพ
4604
เอากุสติน อัศนีย์-โภคทวี
21-04-1974
5
หลุมศพ
1233
พันโท เอิบ-โพชนะกิจ
14-04-2019
2
หลุมศพ
5028
มารีอา จำนง-โชติกเสถียร(สุทัศน์กุล)
17-04-2008
6
หลุมศพ
2127
เทเรซา เวียต-โงกี
21-04-2012
4
หลุมศพ
0346
อัลเฟรต อนันต์-โกญจนาท
30-04-1995
2
หลุมศพ
1008
อันนา สมพิศ-แสงเนตร
28-04-2012
9
หลุมศพ
1629
เกรโกรีโอ นิวัฒน์-แย้มกันชู
23-04-2000
2
หลุมศพ
0923
ยูจีนี วลี-แท่นชวาล
14-04-2013
1
หลุมศพ
2403
ANTHONY เป็งซ้ง-แซ่โล้ว
29-04-1964
3
หลุมศพ
0807
มารีอา แต้สี (แต่เล่าเฮียง)-แซ่โจว
30-04-2013
1
หลุมศพ
0137
ปีโอ ห่วยแซ-แซ่โง้ว
26-04-1972
1
แฟลต
0611
โรซา คาล้วน-แซ่โง้ว
17-04-1995
1
หลุมศพ
2608
อันนา เช็งเน้ย-แซ่โง้ว
16-04-2007
3
หลุมศพ
3103
อากาทา ฮุ้ยกุง -แซ่โง้ว
15-04-1940
3
หลุมศพ
3603
มารีอา เซี่ยมลั้ง-แซ่โง้ว
26-04-2009
3
หลุมศพ
0553
อันตน ชยพล-แซ่โค้ว
25-04-2014
2
แฟลต
0640
ยอแซฟ ยงจั้ง-แซ่โก
23-04-1930
2
หลุมศพ
0321
มารีอา เซี่ยมจี้-แซ่เฮ้ง
12-04-1989
1
หลุมศพ
3625
อันนา ฮง-แซ่เอี้ยว
24-04-1997
3
หลุมศพ
4229
ยอแซฟ เฮียกกิม-แซ่เอี้ยว
18-04-2007
6
หลุมศพ
0638
ซีมอน น่ำเฮี้ยว-แซ่เอี้ยว
22-04-2013
8
หลุมศพ
1535
อักแนส ง้อ-แซ่เอง
12-04-1986
2
หลุมศพ
3909
เทเรซา เน้ยเซียม(เล้ามุ้ยเซี้ยม)-แซ่เล้า
21-04-2022
3
หลุมศพ
4730
นายเต็งฮี่-แซ่เยาว์
30-04-1976
6
หลุมศพ
1039
อันนา โชวเอง-แซ่เตียว
17-04-2010
2
หลุมศพ
3141
อักแนส กิ่งเต็ง-แซ่เตียว
18-04-2019
4
หลุมศพ
0123
- พัวสี-แซ่เตีย
21-04-1939
1
หลุมศพ
4102
อันนา ไซคิ้ม-แซ่เตีย
14-04-1982
5
หลุมศพ
5807
มาทีอุส เคียมเอีย-แซ่เตีย
25-04-2001
5
หลุมศพ
0641
เซซีลีอา หมุยจู-แซ่เจี่ย
30-04-1954
2
หลุมศพ
5804
ยอแซฟ เทียม-แซ่อื้อ
10-04-2001
5
หลุมศพ
2217
มาร์โก ซุ่นเฮียง-แซ่อึ้ง
29-04-1966
3
หลุมศพ
5006
ยวงบัปติสตา ถนอม-แซ่อึ้ง
24-04-1999
5
หลุมศพ
0748
ยออากิม ซู่หลี-แซ่หรือ
10-04-2014
8
หลุมศพ
2132
มารีอา คิ้ม (อาอี้)-แซ่หงุ่ย
30-04-1972
4
หลุมศพ
0116
มารีอา เทเรซา ไฉงิ้ม-แซ่ส่ง
18-04-2003
1
หลุมศพ
0113
มารีอา สมจิตต์-แซ่ล้อ
20-04-2016
3
คอนโด
0302
มีคาแอล กิมคุ้ย-แซ่ล้อ
14-04-1996
1
หลุมศพ
4623
เทเรซา คาเฮียง-แซ่ล้อ
16-04-1998
5
หลุมศพ
0242
ยอแซฟ เลี่ยงเว้ง-แซ่ลี้
12-04-1950
1
แฟลต
2028
อันนา ต้าเอ็ง-แซ่ลี้
30-04-1977
4
หลุมศพ
6224
มารีอา ประเทือง-แซ่ลี้
27-04-2019
5
หลุมศพ
6308
- เฮ้าชุ้น-แซ่ลี้
25-04-1979
5
หลุมศพ
0205
ยอแซฟ จุ่นยก-แซ่ลิ้ม
23-04-1994
1
หลุมศพ
1008
มารีอา เลี่ยงกี่-แซ่ลิ้ม
18-04-2015
1
หลุมศพ
2807
มารีอา กุ้ยเฮียง-แซ่ลิ้ม
29-04-1965
3
หลุมศพ
0506
- หว่องฉ่อย-แซ่มัด
25-04-1905
1
แฟลต
3118
อาลิซาเบ็ธ หลีจือ-แซ่ผ่าน
17-04-2009
3
หลุมศพ
2134
ลูกา ซุ่นไล้-แซ่ปึง
27-04-1952
4
หลุมศพ
6506
ยอแซฟ ซือเฮ้า-แซ่นิ้ม
10-04-2004
5
หลุมศพ
0704
อันนา ซาซู้-แซ่ตั้ง
12-04-1997
1
หลุมศพ
0729
มุ่ยเอ็ง-แซ่ตั้ง
24-04-1996
2
หลุมศพ
5007
อักแนส ลุกขิม-แซ่ตั้ง
23-04-1999
5
หลุมศพ
5314
มารีอา ขาน้อย-แซ่ตั้ง
27-04-1951
5
หลุมศพ
5806
เทเรซา เฮียะสี-แซ่ตั้ง
25-04-2001
5
หลุมศพ
5027
ยอแซฟ หยูเคี้ยน-แซ่ตั้ง
12-04-2008
6
หลุมศพ
0303
- ลิม-แซ่ตัน
13-04-1965
1
คอนโด
0802
มารีอา ไซ้เกียว-แซ่ซิ้ม
15-04-1975
1
หลุมศพ
1546
ยอแซฟ อี่กวง-แซ่ฉั่ว
19-04-1981
2
หลุมศพ
1633
ยอแซฟ พัดหย่ง-แซ่งุ้ย
12-04-1995
2
หลุมศพ
5008
มารีอา รัชนี-แซ่คู
27-04-1999
5
หลุมศพ
1727
เทเรซา วราวดี-แก้วจันทึก(วัชราทิตย์)
18-04-2019
8
หลุมศพ
0442
เทเรซา บรรจบ-เฮงรัศมี
26-04-2018
2
หลุมศพ
1417
ฟรังซิสอัสซีซี ศิริ-เอียงผาสุข
13-04-2004
1
หลุมศพ
6507
เปโตร สวัสดิ์-เหรียญทอง
16-04-2004
5
หลุมศพ
1021
ยอแซฟ สุดใจ-เสรีวงศ์
22-04-2003
1
หลุมศพ
3014
เซซีลีอา เฉลียว-เสรีวงศ์
25-04-1996
3
หลุมศพ
5029
มารีอา มณีรัตน์-เสรีวงศ์
25-04-2008
6
หลุมศพ
0310
มารีอา แฉล้ม-เสนาจักร
22-04-2022
1
คอนโด
1848
เอลิซาเบธ วงเดือน-เวสประชุม (ผิวเกลี้ยง)
22-04-2020
8
หลุมศพ
0819
ยวง สมศักดิ์-เล็งหงษ์ตระกูล
22-04-2004
1
หลุมศพ
0815
อันตน สกล-เลิศสุขประเสริฐ
10-04-2000
1
หลุมศพ
1331
มารีอา จุรีวัลย์-เลิศล้ำอำไพวงศ์
22-04-2017
8
หลุมศพ
2148
อันตน สุชาติ-เลิศทนงศักดิ์
14-04-2022
8
หลุมศพ
0430
- ต้อย-เลิศคชสีห์
27-04-1972
1
แฟลต
4803
อนาสตารีอา ล้วนลักษณ์-เผ่าลามาช
24-04-2010
5
หลุมศพ
0315
ฟรังซิสเซเวียร์ นพพร-เปรมสุข
21-04-2018
4
คอนโด
5816
- วิลเลี่ยม-เบลมมี่
12-04-2004
5
หลุมศพ
2915
ยอแซฟ กฤษดา-เทียนตระกูล
15-04-2016
3
หลุมศพ
5010
มารีอา ประถม-เถวัฒน์
25-04-1999
5
หลุมศพ
0413
ยอแซฟ แสวง-เตียวไพบูลย์
24-04-1974
1
หลุมศพ
0107
ยอแซฟ สาวิตร-เด่นอำไพ
11-04-2020
4
คอนโด
0206
อัลมอง เอดิเซียม-เดอลาพลอร์
25-04-1905
2
แฟลต
3222
ยอแซฟ ง้วน-เซี๊ยะสมยา
29-04-1980
3
หลุมศพ
1728
มารีอา จินตนา-เชาวนปรีชา
29-04-2000
2
หลุมศพ
3205
อันนา บุสรินทร์-เจริญสุข
13-04-2018
3
หลุมศพ
3121
สเตฟาโน เจริญ-เจริญศุข
23-04-1970
3
หลุมศพ
1728
เปโตร อภิสิทธิ์-เจริญพงษ์
14-04-1982
8
หลุมศพ
1728
มารีอา วราภรณ์-เจริญพงษ์
14-04-1982
8
หลุมศพ
1728
เปโตร อภิรัตน์-เจริญพงษ์
14-04-1982
8
หลุมศพ
0239
เด็กหญิงปัลลาวี-เจน
13-04-2006
1
แฟลต
2740
เทเรซา มาณี-เจตษณีนาถ
10-04-2019
4
หลุมศพ
6625
มารีอา ดาราพร-เข้มตระกูล
21-04-2005
5
หลุมศพ
1917
เปาโล จัง-เกียฮะ
23-04-1946
3
หลุมศพ
0410
มารีอา สุรางค์-อุปริพุทธิ
16-04-2001
1
หลุมศพ
0516
ไมเคิล วีเฮียง-อุทัยฉาย
24-04-1940
1
หลุมศพ
5011
สเตฟาโน ทวีสุข-อุดมสุข
29-04-1999
5
หลุมศพ
2836
ยอแซฟ เนียน-อุกฤษ
20-04-1973
4
หลุมศพ
0229
เทเรซา พัชรียา-อิ่มอโนทัย
16-04-2011
8
หลุมศพ
5214
ฟรังซิสเซเวียร์ ประสพ-อานามนารถ
13-04-1979
5
หลุมศพ
5703
อักแนส วันดี-อานามนารถ
26-04-1993
5
หลุมศพ
6302
ยอแซฟ ณรงค์-อานามนารถ
22-04-2003
5
หลุมศพ
0302
คลอดิอุส ประสานศักดิ์-อัศวนนท์
27-04-2017
4
คอนโด
4923
คาทารีนา จริยาภรณ์-อัลวาเลซ
22-04-2002
5
หลุมศพ
2030
มารีอา สาโรช-อัมพรประภา
14-04-2021
8
หลุมศพ
6510
เดวิด แมทธิว คเชนทร์-อนันควานิช
26-04-2004
5
หลุมศพ
0213
มาร์ธา ยวน-ห้าด่านจาก
11-04-2015
3
คอนโด
0637
ฟรังซิสเซเวียร์ นำ-ห่อเตรียม
16-04-2013
8
หลุมศพ
0846
มีคาแอล เพิ่มศักดิ์-หอมนิยม
24-04-2015
2
หลุมศพ
2416
คาบีแอล อารมณ์-หวังภุชเคนทร์
14-04-2008
3
หลุมศพ
0216
ยอแซฟ กิมชุน-หงีใจงาม
30-04-2015
3
คอนโด
6533
มารีอา สงวนศรี-หงษ์สิทธิวงศ์
22-04-2019
6
หลุมศพ
1639
ยอแซฟ สุวิทย์-สุวรรณรังษี
26-04-1995
2
หลุมศพ
0140
ยอแซฟ กิม (ขุนชลภาคฯ )-สุวรรณกุล
13-04-1905
2
แฟลต
0441
คลารา ราตรี-สุริยวรรณ์
26-04-1992
2
หลุมศพ
0938
ยอแซฟ อภิชัย-สุริยวรรณ์
10-04-2015
8
หลุมศพ
0205
อันนา เต๊ย-สุภาษิต
22-04-1964
1
คอนโด
2039
ซาลวีโอ พรสรรค์-สุภาพันธ์
18-04-2021
8
หลุมศพ
0120
เปาโล วรวิทย์-สุนทรวิภาต
19-04-2021
4
คอนโด
0633
เซซีลีอา ชูสิริย์-สุทธิจิตต์
17-04-2014
8
หลุมศพ
0546
เปโตร นาวี-สุขะวิริยะ
14-04-2010
2
หลุมศพ
2124
ฟรังซิส สมบูรณ์-สุขภักตร์
30-04-1961
3
หลุมศพ
4312
แอนนา น้อย-สุขนิรันดร์
21-04-1998
5
หลุมศพ
2326
ยอแซฟ สมพล-สิขรางกูร
11-04-1977
4
หลุมศพ
2326
ริชาร์ด ไพรัช-สิขรางกูร
17-04-1991
4
หลุมศพ
0636
เซราฟีนา สุภา-สาริสระ
14-04-2013
8
หลุมศพ
6309
- เค็น-สารสิน
26-04-2003
5
หลุมศพ
4402
ALEXANDRE เดชา-สาทิสสะรัต
29-04-2013
5
หลุมศพ
1748
นาย จ้อน-สวัสดิการ
13-04-1964
8
หลุมศพ
2036
เซซีลีอา เป้า-สมตระกูล
26-04-2012
4
หลุมศพ
3236
มารีอา กุลนิตย์-สถิรแพทย์
15-04-2013
4
หลุมศพ
4703
ลูกา พงษ์-สถิตย์กาญจน์
17-04-2016
5
หลุมศพ
1420
เปโตร คมสัน-ศุระศรางค์
26-04-2010
1
หลุมศพ
3429
มารีอา บ้วนบุ้น-ศุภวโรดม
13-04-2006
4
หลุมศพ
2615
อันนา ชื่นฤดี-ศิริกรกุล
25-04-2010
3
หลุมศพ
0321
เทเรซา ศิริพร-ศักดิ์สินสิริพัฒน์
29-04-2012
2
คอนโด
1643
เปโตร ฉอ้อน-ศักดิ์สมวาสน์
28-04-1995
2
หลุมศพ
0117
มารีอา สำราญ-ศรีหิรัญ
21-04-1977
1
หลุมศพ
1008
มารีอา สอน-ศรีสวัสดิ์
22-04-1971
9
หลุมศพ
5418
เซซีลีอา รินนา-ศรีภิรมย์
23-04-2000
5
หลุมศพ
1407
แคทเธอรีน สุรินทร์-วิรุณวงศ์
17-04-2010
1
หลุมศพ
0611
เทเรซา กัลยาณี-วิบุลลานนท์
27-04-2021
9
หลุมศพ
0939
เดวิด หลุยส์-วายบาร์โบ
11-04-2015
8
หลุมศพ
1741
ยอแซฟ บุญชัย-วัฒนวิทย์
13-04-1996
2
หลุมศพ
0232
ยวงบอสโก อำนวย-วรรณางกูร
10-04-1969
1
แฟลต
1415
เทเรซา ประนอม-วงษ์ยรรยง
23-04-2020
1
หลุมศพ
1913
อากาธา ศรีจุฬา-วงษ์ประเสริฐ
23-04-2008
3
หลุมศพ
1021
อักแนส แก้ว-วงศ์ยังอยู่
14-04-1953
1
หลุมศพ
3921
มารีอา ประคอง-วงศ์ชวลิต
15-04-2010
3
หลุมศพ
5817
มารีอา ระเมียน-ลีชอ
25-04-2008
5
หลุมศพ
3721
มอนิกา มอนิกา-ลิวิกร
16-04-1992
3
หลุมศพ
0034
ฟิลิป มนู-ลัดลอย
18-04-1974
P
กางเขน
3204
โรซา ณัฐวรรณ-ลักษณะบุตร
13-04-2014
3
หลุมศพ
6504
ยอห์นบัปติส ไตรรัตน์(Trairatana)-ฤทธิ์ภิญโญ(Ridhibhinyo)
10-04-2020
5
หลุมศพ
0437
ยอห์น วิชัย-ฤทธิบุญไชย
30-04-2012
8
หลุมศพ
5025
เปโตร บุญเพชร-ฤกษ์ภูริทัต
14-04-1999
5
หลุมศพ
5015
อันตน ชูชาติ-ฤกษ์พิชัย
15-04-2000
5
หลุมศพ
3110
มารีอา สวาท -รุ่งถนอม
21-04-2002
3
หลุมศพ
0212
เปโตร วิสูตร-รุ่งกาญจนวงศ์
12-04-2005
1
คอนโด
3819
มาร์การีตา มารีอา อัคคพร-รุจิรานนท์
27-04-2012
3
หลุมศพ
4231
เทเรซา ดวงใจ-รินมานะอดิสัย
21-04-2007
6
หลุมศพ
1343
มารีอา อัญชลี-ราชกิจ
15-04-2022
2
หลุมศพ
6508
ลูซีอา สุรีย์-ราชกิจ
14-04-2004
5
หลุมศพ
4608
อักแนส ทองสุข-รัตนปราณี
18-04-1967
5
หลุมศพ
5123
มารีอา มัลลิกา-รัตนธนาฤกษ์
13-04-2021
5
หลุมศพ
3826
เทเรซา รัชนิดา-รัชนีลัดดาจิต
12-04-2016
4
หลุมศพ
1334
สมจิตร-ระงับพิศ
20-04-1970
2
หลุมศพ
0316
มารีอา วาสนา-ยุติธรรม
30-04-2018
4
คอนโด
2020
มารีอา พิกุล-มาลานิยม
10-04-2003
3
หลุมศพ
3029
โทมัส สมพร-มาลัยวงศ์
26-04-2005
4
หลุมศพ
1140
(ชาวฝรั่งเศส) แว็งซ็อง ฌอง เอ็มมานูเอล (VINCENT JEAN EMMANUEL)-มาย์แยร์ (MAILLERE)
20-04-2016
8
หลุมศพ
2913
ยวง ธูป-มากมายสิน
19-04-2001
3
หลุมศพ
2335
ชานน์ นีลา ยุสรา-มัลวิลล์
25-04-2010
4
หลุมศพ
2423
ยอแซฟ อรุณ-มันดี
26-04-1980
3
หลุมศพ
1141
เปาโล พันธวัจน์-มณีสุวรรณ
27-04-2016
8
หลุมศพ
0749
อันนา วิไลวรรณ-มณีฤทธิ์
14-04-2014
8
หลุมศพ
3011
ยวงบัปติสตา ศุภร-มณีประสิทธิ์
28-04-2004
3
หลุมศพ
3011
มอนิกา วรรณา-มณีประสิทธิ์
13-04-2022
3
หลุมศพ
3012
อันโตนีโอ สมบูรณ์-มณีประสิทธิ์
16-04-2006
3
หลุมศพ
0730
มาการีตา นงลักษณ์-มณีทรัพย์
14-04-1999
2
หลุมศพ
1329
เกรกอรี-มารี สามารถ-ภูวณิชย์
16-04-2001
2
หลุมศพ
4221
มาร์ธา จินตนา-ฟ้อนศรีกา
21-04-2009
5
หลุมศพ
2029
อักแนส นิด-ฟิลลิป
10-04-2021
8
หลุมศพ
6328
มารีอา ป่วยเชียง-พุฒิภัคภูมิ
30-04-2010
6
หลุมศพ
6234
มารีอา เทเรซา พัชรินทร์-พีรกิจกุศล
18-04-2010
6
หลุมศพ
0214
มอนิกา มัลลิกา-พวงทองทิพย์
27-04-2015
3
คอนโด
0206
ยอแซฟ ดิเรก-พรประทีปเทวา
24-04-1999
1
หลุมศพ
3628
ยอแซฟ วิสิทธิ์-ผุดประภากุล
29-04-2016
4
หลุมศพ
1615
ยอแซฟ ศักดิ์ชัย-ผาสุขกิจวัฒนา
30-04-1994
1
หลุมศพ
0440
มารีอา สายหยุด-ผลประมูล
15-04-2004
2
หลุมศพ
2741
นาย ประพจน์-ผดุงพงษ์
21-04-2004
4
หลุมศพ
0703
ฟรังซีสโก ไฉน-ปิ่นรัตน์
18-04-1971
9
หลุมศพ
0613
ยอแซฟ อดุลย์-ปิยางสุ
17-04-2017
1
หลุมศพ
0119
ยอแซฟ ณรงค์-ปิยะโรจน์กิจ
21-04-2021
4
คอนโด
1231
เคลเมนต์ สุรพล-ปานรัตน์
14-04-2021
8
หลุมศพ
1343
เทเรซา บุญใจ-ปลื้มเปรม
30-04-2021
8
หลุมศพ
5306
เซซีเลีย ส่งศรี-บุราสัย
20-04-2001
5
หลุมศพ
5306
ยอร์จ อำพล-บุราสัย
16-04-2003
5
หลุมศพ
2936
อันนา ทองดี-บุณยะประพันธ์
12-04-1935
4
หลุมศพ
4714
เปาโล สุรชา (ไพบูลย์)-บุญประกอบวงศ์
15-04-2016
5
หลุมศพ
1732
ยอแซฟ อิริซีโอ-บอร์จาส
24-04-1995
2
หลุมศพ
1744
อันนา สมจิตต์-นิลเพ็ชร์
24-04-1995
2
หลุมศพ
0436
มารีอา เอิบ-นิรามัย
15-04-2012
8
หลุมศพ
4624
แอนเจล่า นภา-นิธินันทน์
24-04-1998
5
หลุมศพ
0111
แอนโทนี ภาคภูมิ-นิซัน
19-04-2005
1
คอนโด
0125
โรซา ปราณี-นางแล
17-04-2017
3
คอนโด
4219
อันนา ละเมียด-นันทิทรรภ
29-04-1976
5
หลุมศพ
1010
มารีอา ทัศนีย์-นันทภูษา
11-04-2016
1
หลุมศพ
5332
มารีอา มักดาเลนา ยุพิน-นวมสำลี
27-04-2019
6
หลุมศพ
6326
คริสโตเฟอร์ พล.อ.ร่มเกล้า-ธุวธรรม
11-04-2010
6
หลุมศพ
3634
มารีอา สม-ธนูสิงห์
19-04-2018
4
หลุมศพ
4228
ยอแซฟ อำนวย-ทิพากรโรจนกิจ
16-04-2007
6
หลุมศพ
2105
โยเซฟฟิน ฟิน-ทัตตวร
24-04-2000
3
หลุมศพ
5730
โยเซฟ โยเซฟ แซม-ทอมมัส
25-04-2009
6
หลุมศพ
6016
เบเนดิกโต เสริมศักดิ์-ทองกิจเลาหชัย
29-04-2002
5
หลุมศพ
0940
ยอแซฟ สันทัด-ทรัพย์เย็น
16-04-2015
8
หลุมศพ
1620
cherubina(เชรูบีนา) บรรจบ-ทรรทรานนท์
12-04-2018
1
หลุมศพ
1624
หลุยส์ สมบัติ-ทรรทรานนท์
23-04-2015
1
หลุมศพ
4115
มารี โยเซฟ บุญประจักษ์-ทรรทรานนท์
13-04-2015
5
หลุมศพ
0207
เยโนเวฟา บุญพร้อม-ติณณารมย์
30-04-1994
2
แฟลต
1652
ฟรังซิสโก ดีน้ำ-ตั้งจิตเป็นธรรม
14-04-2019
8
หลุมศพ
1544
มอนิกา ยุพิน-ตันวิสุทธิ์
17-04-1973
2
หลุมศพ
1605
โดโรธี โดโรธี-ตันติประสุต
30-04-2017
1
หลุมศพ
0105
ยอแซฟ สมคิด-ตันตินราศักดิ์
25-04-2006
2
คอนโด
0308
เปโตร ประยุทธ-ตอวิเชียร
23-04-2011
2
คอนโด
0224
เปาโล เจริญ-ตรีสถาน
29-04-1971
1
แฟลต
6312
มารีอา มักดาเลนา แชม-ตรีกิจจา
19-04-1983
5
หลุมศพ
2150
โยเซฟ อรรถสิทธิ์-ตรัง
18-04-2022
8
หลุมศพ
0806
แคทรีน ขวัญเรือน-ซื่อเพียรธรรม
11-04-1994
1
หลุมศพ
1805
ปิโลปินา สมร-ซิ้มศิริ
19-04-1994
1
หลุมศพ
2144
แบร์นาร์ด บรรณา-ชโนดม (ชไนเดอร์)
29-04-1977
4
หลุมศพ
1401
เทเรซา บุญมา-ชโนดม
28-04-1964
1
หลุมศพ
1401
ริต้า รุจิรา-ชโนดม
28-04-1998
1
หลุมศพ
0639
เซซีลีอา โสภี-ชูทรัพย์
26-04-2013
8
หลุมศพ
0713
เปโตร เหียบ-ชุณหกิจ
19-04-1953
1
หลุมศพ
1914
เรยีนา ศรีจุลินทร์-ชีวะบุตร
14-04-2008
3
หลุมศพ
0228
มารีอา สุปราณี-ชัยสุวรรณ
14-04-2011
8
หลุมศพ
0228
มารีอา ชมภูนุช-ชัยสุวรรณ
28-04-2014
8
หลุมศพ
5805
มารีอา ส้องอิ่ม-ชัยกิจ
18-04-2001
5
หลุมศพ
0301
มารีอา อันนา เจริญศรี-จิระทวีกุล
24-04-2017
4
คอนโด
4401
หลุยส์ มงคลชัย-จินตมนูญธรรม
30-04-2012
5
หลุมศพ
0455
เปโตร แถว-จิตราคณี
30-04-2002
1
แฟลต
0534
แอนนา ส่งศรี-จารุจินดา
24-04-2014
8
หลุมศพ
3624
มารีอา สิทธิดา-จันทราทิพย์
23-04-1997
3
หลุมศพ
0136
ยอแซฟ ทองพูน-จันทรัคคะ
18-04-2016
2
หลุมศพ
0148
อันนา วิไล-จันทระ
30-04-2011
2
หลุมศพ
4710
ANTHONY แอนโทนี-จัน (CHAN)
21-04-1968
5
หลุมศพ
3701
ฟรังซิสเซเวียร์ ปรีชา-คงตระกูล
27-04-2003
3
หลุมศพ
0541
อันนา อบเชย-กิติโกเศศ
30-04-2002
2
หลุมศพ
0433
ยอแซฟ เซ่งยู้-กิจเจริญ
24-04-1971
2
แฟลต
3928
มารีอา บำรุง (ซิสเตอร์)-กิจสำเร็จ
11-04-2007
4
หลุมศพ
0323
อักแนส สุพัตรา-กิจสวัสดิ์
24-04-2018
4
คอนโด
1847
บลาซีลีโอ วันชัย-กิจจิว
17-04-2020
8
หลุมศพ
0835
ลูซีอา รัตติกร-กาฬวิจิตร
29-04-2019
2
หลุมศพ
4011
มาเรียมักดาเลนา พยุง-กวยมงคล
15-04-2008
5
หลุมศพ
0247
โยเซฟฟิน จารูญ-กล้าพจน์
29-04-1905
1
แฟลต
6101
ยอแซฟ ไพศาล-กตัญญูทวีทิพย์
25-04-2012
5
หลุมศพ
0461
CECILEA NAMWOON-THRETANA
27-04-1949
1
แฟลต
0207
JOSEP IAN-TAIT
27-04-2019
4
คอนโด
0338
- Kho Jit-Seng
22-04-1931
1
แฟลต
0508
Skaida Clada-Seidel
22-04-1981
1
แฟลต
0122
PATRICIA PATHAMA-SISHOBHON
25-04-1957
2
แฟลต
0507
DAVIN DHANAPALAN-S/O THIAGARAJA
16-04-1964
2
แฟลต
0112
CRISATA CRISATA-PENALOSA
11-04-2005
1
คอนโด
0423
OLINKA-OBRUCA
28-04-1905
2
แฟลต
0136
AGNES PLOI CARLOS-MICALEEF
25-04-1925
2
แฟลต
2431
ALLANT MICHEAL-MEYNERT
23-04-1953
4
หลุมศพ
2431
HELENE MARGARET-MEYNERT
18-04-1948
4
หลุมศพ
0137
MARGUERITE VIAL-MAZEL
21-04-1937
2
แฟลต
0365
EUGENE-MALGORNE
27-04-1903
1
แฟลต
2331
มารีอา Blanche(ปัญจรัตน์)-Lamache
18-04-2011
4
หลุมศพ
0144
AUGUSTINE MLLE LOUISE-LAMACHE
26-04-1905
2
แฟลต
1614
แอนนา ANNE-KHIN MAUNG GYI
30-04-1994
1
หลุมศพ
0554
- DOUGLAS-HEGGIE
11-04-1982
1
แฟลต
4411
GALASSI FOUTUNATO-DEJA
11-04-1999
5
หลุมศพ
0509
GINO-DAMIANI
24-04-1905
2
แฟลต
0308
AUGUSTO LUIZ-DA SILYA
13-04-1965
1
คอนโด
2240
เทเรซา บุศรา-CHIRAVINIJNANDH (จิรวินิจนันท์)
29-04-2018
4
หลุมศพ
0415
JOSEPH WILLIAM-CAROLLI
18-04-1952
2
แฟลต
0360
FURTADO JOHN-BUPTIST
26-04-1949
2
แฟลต
0519
LEROY JASON-BREITSPRECHER
15-04-1972
2
แฟลต
4110
FRANCIS CLARE-BEEL,OSU.
11-04-2013
5
หลุมศพ
0169
CHAELES-BAUDART
14-04-1905
1
แฟลต
0245
MAURA -A . COUGHLIN
16-04-1972
2
แฟลต
0155
ANN PIALET-
19-04-1905
1
แฟลต
0159
SUSANA-
19-04-1905
1
แฟลต
0468
พระยาวิเทศธรรมมนตรี-
11-04-1905
1
แฟลต
0129
PLLV WEST-
21-04-1916
2
แฟลต
0208
MARIA MAI-
21-04-1905
2
แฟลต
0242
มารีอา เตี๊ยก-
26-04-1928
2
แฟลต
0408
มารีอา -
22-04-1905
2
แฟลต
0520
H. W. CHAPMAN-
10-04-1905
2
แฟลต
2429
มารีอา รัตนาวะดี-
22-04-1969
4
หลุมศพ
2541
DANIEL E. GUTIERREZ JR.-
22-04-1964
4
หลุมศพ
2149
อันนา เซเซียวจือ(เซียซิ่วกี)-
17-04-2022
8
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009