• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน) 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2566
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 9.00 น.(เสกสุสาน) และ 16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อวิทยา  ลัดลอย 

เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25 กุมภาพันธ์ 2567

         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24 มีนาคม 2567
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อวสันต์  พิรุฬห์วงศ์

เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28 เมษายน 2567

         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26 พฤษภาคม 2567
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00 น.
        ประธาน  คุณพ่อเทพรัตน์  ปิติสันต์

เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23 มิถุนายน 2567

       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อเดชา  อาภรณ์รัตน์
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28 กรกฎาคม 2567
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อประทีป  สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25 สิงหาคม 2567

       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อเชิดชัย  เลิศจิตรเลขา

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22 กันยายน 2567
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อปรีดา  เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27 ตุลาคม 2567

       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.00  น.
       ประธาน  คุณพ่อเรืองฤทธิ์  ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   24 พฤศจิกายน 2567
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00  น.
        ประธาน  คุณพ่อมิเกล  กาไรซาบาล

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22 ธันวาคม 2567

       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00  น.
       
ประธาน  คุณพ่อธีรพล  กอบวิทยากุล

รายชื่อประจำเดือน เมษายน
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
2147
เบเนดิกต์ ต่อบุญ-ไกรฤกษ์
11-04-2022
8
หลุมศพ
1302
ฟิโรมีนา ยุรี-ไกรประสิทธิ์
29-04-2006
1
หลุมศพ
0139
มารีอา จำรัส-ไกรประสิทธิ์
27-04-1980
2
หลุมศพ
0115
มารีอา มักดาเลนา วิเชียร-ใจจงรัก
12-04-2004
1
คอนโด
6303
เรนาโต อารีย์-โอมุเณ
20-04-2003
5
หลุมศพ
3107
วินเซนต์ สันต์-โลหะวิริยะศิริ
23-04-1988
3
หลุมศพ
0118
เทเรซา พิทยา-โรจนอำไพ
06-04-1997
1
หลุมศพ
4904
เปโตร เลอสรรค์-โมไนยกุล
07-04-2011
5
หลุมศพ
2443
มาเรีย เงิน-โภควัฒน์
04-04-1957
4
หลุมศพ
4604
เอากุสติน อัศนีย์-โภคทวี
21-04-1974
5
หลุมศพ
1651
ฟรังซิสกา บานเย็น-โพธิชัย
02-04-2019
8
หลุมศพ
1233
พันโท เอิบ-โพชนะกิจ
14-04-2019
2
หลุมศพ
1235
- สร้อย-โทรกิจ (ปทุมราช)
09-04-1982
2
หลุมศพ
5028
มารีอา จำนง-โชติกเสถียร(สุทัศน์กุล)
17-04-2008
6
หลุมศพ
2127
เทเรซา เวียต-โงกี
21-04-2012
4
หลุมศพ
0346
อัลเฟรต อนันต์-โกญจนาท
30-04-1995
2
หลุมศพ
0347
แบร์นาแด๊ต ทิพย์วรรณ-โกญจนาท
01-04-2020
2
หลุมศพ
1845
จอห์น (John) ลีโอนาร์ด (Leonard)-แฮธาเวย์ (Hathaway)
05-04-2020
8
หลุมศพ
0132
ล้วน-แหล่งเกียรติ
08-04-1948
2
แฟลต
1008
อันนา สมพิศ-แสงเนตร
28-04-2012
9
หลุมศพ
1629
เกรโกรีโอ นิวัฒน์-แย้มกันชู
23-04-2000
2
หลุมศพ
0923
ยูจีนี วลี-แท่นชวาล
14-04-2013
1
หลุมศพ
2402
AUGUSTINE เปี้ยะชิง-แซ่โล้ว
01-04-1952
3
หลุมศพ
2403
ANTHONY เป็งซ้ง-แซ่โล้ว
29-04-1964
3
หลุมศพ
0807
มารีอา แต้สี (แต่เล่าเฮียง)-แซ่โจว
30-04-2013
1
หลุมศพ
0137
ปีโอ ห่วยแซ-แซ่โง้ว
26-04-1972
1
แฟลต
0611
โรซา คาล้วน-แซ่โง้ว
17-04-1995
1
หลุมศพ
2608
อันนา เช็งเน้ย-แซ่โง้ว
16-04-2007
3
หลุมศพ
3103
อากาทา ฮุ้ยกุง -แซ่โง้ว
15-04-1940
3
หลุมศพ
3603
มารีอา เซี่ยมลั้ง-แซ่โง้ว
26-04-2009
3
หลุมศพ
3604
มารีอา เซี่ยมเตียง-แซ่โง้ว
09-04-2005
3
หลุมศพ
0553
อันตน ชยพล-แซ่โค้ว
25-04-2014
2
แฟลต
0309
เปาโล สมพร-แซ่โก
08-04-2022
1
คอนโด
0640
ยอแซฟ ยงจั้ง-แซ่โก
23-04-1930
2
หลุมศพ
0321
มารีอา เซี่ยมจี้-แซ่เฮ้ง
12-04-1989
1
หลุมศพ
3625
อันนา ฮง-แซ่เอี้ยว
24-04-1997
3
หลุมศพ
4229
ยอแซฟ เฮียกกิม-แซ่เอี้ยว
18-04-2007
6
หลุมศพ
0638
ซีมอน น่ำเฮี้ยว-แซ่เอี้ยว
22-04-2013
8
หลุมศพ
1535
อักแนส ง้อ-แซ่เอง
12-04-1986
2
หลุมศพ
3909
เทเรซา เน้ยเซียม(เล้ามุ้ยเซี้ยม)-แซ่เล้า
21-04-2022
3
หลุมศพ
2610
ยอแซฟ อดิศร (อนุวัตร์)-แซ่เลี่ยว
01-04-2019
3
หลุมศพ
4730
นายเต็งฮี่-แซ่เยาว์
30-04-1976
6
หลุมศพ
1039
อันนา โชวเอง-แซ่เตียว
17-04-2010
2
หลุมศพ
3141
อักแนส กิ่งเต็ง-แซ่เตียว
18-04-2019
4
หลุมศพ
0123
- พัวสี-แซ่เตีย
21-04-1939
1
หลุมศพ
3411
เปาโล กีฮี-แซ่เตีย
28-04-1982
3
หลุมศพ
4102
อันนา ไซคิ้ม-แซ่เตีย
14-04-1982
5
หลุมศพ
5807
มาทีอุส เคียมเอีย-แซ่เตีย
25-04-2001
5
หลุมศพ
1428
ยวงบัปติสตา เจียบเซ้ง-แซ่เจ็ง
01-04-1951
2
หลุมศพ
1838
เทเรซา จินตนา-แซ่เจ็ง
06-04-2016
2
หลุมศพ
0641
เซซีลีอา หมุยจู-แซ่เจี่ย
30-04-1954
2
หลุมศพ
0432
มารีอา หมุยอิม-แซ่เจี่ย
02-04-2012
8
หลุมศพ
5804
ยอแซฟ เทียม-แซ่อื้อ
10-04-2001
5
หลุมศพ
2215
มาร์โก ซุ่นเฮียง-แซ่อึ้ง
29-04-1966
3
หลุมศพ
5006
ยวงบัปติสตา ถนอม-แซ่อึ้ง
24-04-1999
5
หลุมศพ
0748
ยออากิม ซู่หลี-แซ่หรือ
10-04-2014
8
หลุมศพ
2132
มารีอา คิ้ม (อาอี้)-แซ่หงุ่ย
30-04-1972
4
หลุมศพ
0116
มารีอา เทเรซา ไฉงิ้ม-แซ่ส่ง
18-04-2003
1
หลุมศพ
0113
มารีอา สมจิตต์-แซ่ล้อ
20-04-2016
3
คอนโด
0302
มีคาแอล กิมคุ้ย-แซ่ล้อ
14-04-1996
1
หลุมศพ
4623
เทเรซา คาเฮียง-แซ่ล้อ
16-04-1998
5
หลุมศพ
0242
ยอแซฟ เลี่ยงเว้ง-แซ่ลี้
12-04-1950
1
แฟลต
0107
ยวงบัปติส กิมไล้-แซ่ลี้
04-04-1962
1
หลุมศพ
2028
อันนา ต้าเอ็ง-แซ่ลี้
30-04-1977
4
หลุมศพ
5801
ยอแซฟ เกเต่ง-แซ่ลี้
05-04-2009
5
หลุมศพ
6224
มารีอา ประเทือง-แซ่ลี้
27-04-2019
5
หลุมศพ
6308
- เฮ้าชุ้น-แซ่ลี้
25-04-1979
5
หลุมศพ
0205
ยอแซฟ จุ่นยก-แซ่ลิ้ม
23-04-1994
1
หลุมศพ
1008
มารีอา เลี่ยงกี่-แซ่ลิ้ม
18-04-2015
1
หลุมศพ
2807
มารีอา กุ้ยเฮียง-แซ่ลิ้ม
29-04-1965
3
หลุมศพ
0506
- หว่องฉ่อย-แซ่มัด
25-04-1905
1
แฟลต
3118
อาลิซาเบ็ธ หลีจือ-แซ่ผ่าน
17-04-2009
3
หลุมศพ
2134
ลูกา ซุ่นไล้-แซ่ปึง
27-04-1952
4
หลุมศพ
6506
ยอแซฟ ซือเฮ้า-แซ่นิ้ม
10-04-2004
5
หลุมศพ
0704
อันนา ซาซู้-แซ่ตั้ง
12-04-1997
1
หลุมศพ
0729
มุ่ยเอ็ง-แซ่ตั้ง
24-04-1996
2
หลุมศพ
5003
ยูดา เลียก-แซ่ตั้ง
04-04-1999
5
หลุมศพ
5007
อักแนส ลุกขิม-แซ่ตั้ง
23-04-1999
5
หลุมศพ
5314
มารีอา ขาน้อย-แซ่ตั้ง
27-04-1951
5
หลุมศพ
5806
เทเรซา เฮียะสี-แซ่ตั้ง
25-04-2001
5
หลุมศพ
5027
ยอแซฟ หยูเคี้ยน-แซ่ตั้ง
12-04-2008
6
หลุมศพ
0303
- ลิม-แซ่ตัน
13-04-1965
1
คอนโด
0802
มารีอา ไซ้เกียว-แซ่ซิ้ม
15-04-1975
1
หลุมศพ
1546
ยอแซฟ อี่กวง-แซ่ฉั่ว
19-04-1981
2
หลุมศพ
0401
อันนา วรรณี-แซ่ฉั่ว
11-04-1948
9
หลุมศพ
1633
ยอแซฟ พัดหย่ง-แซ่งุ้ย
12-04-1995
2
หลุมศพ
5008
มารีอา รัชนี-แซ่คู
27-04-1999
5
หลุมศพ
1727
เทเรซา วราวดี-แก้วจันทึก(วัชราทิตย์)
18-04-2019
8
หลุมศพ
0442
เทเรซา บรรจบ-เฮงรัศมี
26-04-2018
2
หลุมศพ
3921
ยอแซฟ เตียว-เอ๊กเพียว
06-04-1996
3
หลุมศพ
1417
ฟรังซิสอัสซีซี ศิริ-เอียงผาสุข
13-04-2004
1
หลุมศพ
6507
เปโตร สวัสดิ์-เหรียญทอง
16-04-2004
5
หลุมศพ
1021
ยอแซฟ สุดใจ-เสรีวงศ์
22-04-2003
1
หลุมศพ
3014
เซซีลีอา เฉลียว-เสรีวงศ์
25-04-1996
3
หลุมศพ
5029
มารีอา มณีรัตน์-เสรีวงศ์
25-04-2008
6
หลุมศพ
4016
ยอห์น บอสโก เสนี-เสริมศิริโรจน์
02-04-2014
5
หลุมศพ
0310
มารีอา แฉล้ม-เสนาจักร
22-04-2022
1
คอนโด
1848
เอลิซาเบธ วงเดือน-เวสประชุม (ผิวเกลี้ยง)
22-04-2020
8
หลุมศพ
0819
ยวง สมศักดิ์-เล็งหงษ์ตระกูล
22-04-2004
1
หลุมศพ
0815
อันตน สกล-เลิศสุขประเสริฐ
10-04-2000
1
หลุมศพ
1331
มารีอา จุรีวัลย์-เลิศล้ำอำไพวงศ์
22-04-2017
8
หลุมศพ
0914
เทเรซา วนิดา-เลิศยนต์ประดิษฐ์
07-04-2021
1
หลุมศพ
2148
อันตน สุชาติ-เลิศทนงศักดิ์
14-04-2022
8
หลุมศพ
0430
- ต้อย-เลิศคชสีห์
27-04-1972
1
แฟลต
0124
ลีไว (LEVI)-เลกัสปิ (LEGASPI)
06-04-2017
3
คอนโด
3119
มารีอา สมพร-เรืองกูล
05-04-1993
3
หลุมศพ
4524
สุรีนา เดือนเพ็ญ-เมณฑ์กูล
07-04-2006
5
หลุมศพ
2811
เปาโล ณรงค์-เผ่าศิริพงศ์
08-04-2018
3
หลุมศพ
4803
อนาสตารีอา ล้วนลักษณ์-เผ่าลามาช
24-04-2010
5
หลุมศพ
0315
ฟรังซิสเซเวียร์ นพพร-เปรมสุข
21-04-2018
4
คอนโด
5816
- วิลเลี่ยม-เบลมมี่
12-04-2004
5
หลุมศพ
2915
ยอแซฟ กฤษดา-เทียนตระกูล
15-04-2016
3
หลุมศพ
5010
มารีอา ประถม-เถวัฒน์
25-04-1999
5
หลุมศพ
0413
ยอแซฟ แสวง-เตียวไพบูลย์
24-04-1974
1
หลุมศพ
0107
ยอแซฟ สาวิตร-เด่นอำไพ
11-04-2020
4
คอนโด
0206
อัลมอง เอดิเซียม-เดอลาพลอร์
25-04-1905
2
แฟลต
2543
เปโตร ทวี-เซ็ทเจริญ
01-04-2009
4
หลุมศพ
3222
ยอแซฟ ง้วน-เซี๊ยะสมยา
29-04-1980
3
หลุมศพ
1728
มารีอา จินตนา-เชาวนปรีชา
29-04-2000
2
หลุมศพ
3916
ANTHONY ชูชิต-เจียรสถิต
01-04-1996
3
หลุมศพ
6330
ยอแซฟ เล็ก-เจียนตระกูล
04-04-1984
6
หลุมศพ
3205
อันนา บุสรินทร์-เจริญสุข
13-04-2018
3
หลุมศพ
3121
สเตฟาโน เจริญ-เจริญศุข
23-04-1970
3
หลุมศพ
4130
เปาโล เจริญ-เจริญพงษ์
02-04-2007
6
หลุมศพ
1728
เปโตร อภิสิทธิ์-เจริญพงษ์
14-04-1982
8
หลุมศพ
1728
มารีอา วราภรณ์-เจริญพงษ์
14-04-1982
8
หลุมศพ
1728
เปโตร อภิรัตน์-เจริญพงษ์
14-04-1982
8
หลุมศพ
0239
เด็กหญิงปัลลาวี -เจน
13-04-2006
1
แฟลต
2740
เทเรซา มาณี-เจตษณีนาถ
10-04-2019
4
หลุมศพ
6625
มารีอา ดาราพร-เข้มตระกูล
21-04-2005
5
หลุมศพ
1147
มารีอา วาณี-เขมกวัฒน์
02-04-1972
2
หลุมศพ
1917
เปาโล จัง-เกียฮะ
23-04-1946
3
หลุมศพ
0206
เทเรซา ทิพย์อักษร-เกิดกิจการ
25-04-2023
5
คอนโด
0123
มารีอา กิมเชง-อ่อนนิ่ม
01-04-2017
3
คอนโด
0410
มารีอา สุรางค์-อุปริพุทธิ
16-04-2001
1
หลุมศพ
0516
ไมเคิล วีเฮียง-อุทัยฉาย
24-04-1940
1
หลุมศพ
3614
ยอแซฟ จรินทร์-อุดมสุข
04-04-2015
3
หลุมศพ
5011
สเตฟาโน ทวีสุข-อุดมสุข
29-04-1999
5
หลุมศพ
5932
อักแนส จินตนา-อุกฤษฎ์
09-04-2020
6
หลุมศพ
2836
ยอแซฟ เนียน-อุกฤษ
20-04-1973
4
หลุมศพ
0229
เทเรซา พัชรียา-อิ่มอโนทัย
16-04-2011
8
หลุมศพ
1901
อันนา นิพาภรณ์-อิงฉัตรทอง
02-04-2009
3
หลุมศพ
5214
ฟรังซิสเซเวียร์ ประสพ-อานามนารถ
13-04-1979
5
หลุมศพ
5703
อักแนส วันดี-อานามนารถ
26-04-1993
5
หลุมศพ
6302
ยอแซฟ ณรงค์-อานามนารถ
22-04-2003
5
หลุมศพ
0302
คลอดิอุส ประสานศักดิ์-อัศวนนท์
27-04-2017
4
คอนโด
4923
คาทารีนา จริยาภรณ์-อัลวาเลซ
22-04-2002
5
หลุมศพ
2030
มารีอา สาโรช-อัมพรประภา
14-04-2021
8
หลุมศพ
3039
มารีอา วารุณี-อภิชัยทวีสิน
01-04-2010
4
หลุมศพ
6510
เดวิด แมทธิว คเชนทร์-อนันควานิช
26-04-2004
5
หลุมศพ
0334
ดอมินิโก ซาวีโอ ชัชชัย-อนงค์จรรยา
05-04-1997
2
หลุมศพ
0213
มาร์ธา ยวน-ห้าด่านจาก
11-04-2015
3
คอนโด
0637
ฟรังซิสเซเวียร์ นำ-ห่อเตรียม
16-04-2013
8
หลุมศพ
2935
เปาโล จำปา-หอมวิไล
09-04-1958
4
หลุมศพ
0846
มีคาแอล เพิ่มศักดิ์-หอมนิยม
24-04-2015
2
หลุมศพ
2416
คาบีแอล อารมณ์-หวังภุชเคนทร์
14-04-2008
3
หลุมศพ
0216
ยอแซฟ กิมชุน-หงีใจงาม
30-04-2015
3
คอนโด
6533
มารีอา สงวนศรี-หงษ์สิทธิวงศ์
22-04-2019
6
หลุมศพ
1732
ยอแซฟ วิชัย-หงษ์สิทธิวงศ์
04-04-2020
8
หลุมศพ
1639
ยอแซฟ สุวิทย์-สุวรรณรังษี
26-04-1995
2
หลุมศพ
0140
ยอแซฟ กิม (ขุนชลภาคฯ )-สุวรรณกุล
13-04-1905
2
แฟลต
0441
คลารา ราตรี-สุริยวรรณ์
26-04-1992
2
หลุมศพ
0938
ยอแซฟ อภิชัย-สุริยวรรณ์
10-04-2015
8
หลุมศพ
0205
อันนา เต๊ย-สุภาษิต
22-04-1964
1
คอนโด
2039
ซาลวีโอ พรสรรค์-สุภาพันธ์
18-04-2021
8
หลุมศพ
0120
เปาโล วรวิทย์-สุนทรวิภาต
19-04-2021
4
คอนโด
0633
ยวง ทรงชัย-สุทธิจิตต์
02-04-2013
8
หลุมศพ
0633
เซซีลีอา ชูสิริย์-สุทธิจิตต์
17-04-2014
8
หลุมศพ
0546
เปโตร นาวี-สุขะวิริยะ
14-04-2010
2
หลุมศพ
2124
ฟรังซิส สมบูรณ์-สุขภักตร์
30-04-1961
3
หลุมศพ
4312
แอนนา น้อย-สุขนิรันดร์
21-04-1998
5
หลุมศพ
4712
ไมเกิ้ล สาทร-สิริสิงห์
06-04-2018
5
หลุมศพ
2326
ยอแซฟ สมพล-สิขรางกูร
11-04-1977
4
หลุมศพ
2326
ริชาร์ด ไพรัช-สิขรางกูร
17-04-1991
4
หลุมศพ
0636
เซราฟีนา สุภา-สาริสระ
14-04-2013
8
หลุมศพ
6309
- เค็น-สารสิน
26-04-2003
5
หลุมศพ
5423
มัทธีอัส อุภัย-สามิภักดิ์
07-04-2000
5
หลุมศพ
4402
ALEXANDRE เดชา-สาทิสสะรัต
29-04-2013
5
หลุมศพ
6233
อันตน ชวลิต-สอนบุตรนาค
03-04-2010
6
หลุมศพ
1748
นาย จ้อน-สวัสดิการ
13-04-1964
8
หลุมศพ
2036
เซซีลีอา เป้า-สมตระกูล
26-04-2012
4
หลุมศพ
3236
มารีอา กุลนิตย์-สถิรแพทย์
15-04-2013
4
หลุมศพ
4703
ลูกา พงษ์-สถิตย์กาญจน์
17-04-2016
5
หลุมศพ
6015
ดอมินิก สุรศักดิ์-สติถิตย์
08-04-2002
5
หลุมศพ
1420
เปโตร คมสัน-ศุระศรางค์
26-04-2010
1
หลุมศพ
3429
มารีอา บ้วนบุ้น-ศุภวโรดม
13-04-2006
4
หลุมศพ
2615
อันนา ชื่นฤดี-ศิริกรกุล
25-04-2010
3
หลุมศพ
0321
เทเรซา ศิริพร-ศักดิ์สินสิริพัฒน์
29-04-2012
2
คอนโด
1643
เปโตร ฉอ้อน-ศักดิ์สมวาสน์
28-04-1995
2
หลุมศพ
0117
มารีอา สำราญ-ศรีหิรัญ
21-04-1977
1
หลุมศพ
1008
มารีอา สอน-ศรีสวัสดิ์
22-04-1971
9
หลุมศพ
6505
แบร์นาแด็ต ถาวร-ศรีมาเสริม
03-04-2004
5
หลุมศพ
5418
เซซีลีอา รินนา-ศรีภิรมย์
23-04-2000
5
หลุมศพ
1407
แคทเธอรีน สุรินทร์-วิรุณวงศ์
17-04-2010
1
หลุมศพ
2742
มารีอา ปลิก-วิริตกุล
27-04-2426
4
หลุมศพ
0611
เทเรซา กัลยาณี-วิบุลลานนท์
27-04-2021
9
หลุมศพ
0721
ยูดาห์ สายัณห์-วิทยนคร
07-04-2020
9
หลุมศพ
0939
เดวิด หลุยส์-วายบาร์โบ
11-04-2015
8
หลุมศพ
3329
ยวงบัปติสตา วิเศษ-วัฒนโยธิน
06-04-2009
4
หลุมศพ
1741
ยอแซฟ บุญชัย-วัฒนวิทย์
13-04-1996
2
หลุมศพ
1846
มารีย์ กอแรตตี สุนัน-วัฒนดำรง
08-04-2020
8
หลุมศพ
0232
ยวงบอสโก อำนวย-วรรณางกูร
10-04-1969
1
แฟลต
6502
ยอแซฟ สันติ-วงษ์สกุล
01-04-2014
5
หลุมศพ
1415
เทเรซา ประนอม-วงษ์ยรรยง
23-04-2020
1
หลุมศพ
1913
อากาธา ศรีจุฬา-วงษ์ประเสริฐ
23-04-2008
3
หลุมศพ
1021
อักแนส แก้ว-วงศ์ยังอยู่
14-04-1953
1
หลุมศพ
1532
อากาทา รำเพย-วงศ์ทองมาก
09-04-2018
8
หลุมศพ
3921
มารีอา ประคอง-วงศ์ชวลิต
15-04-2010
3
หลุมศพ
0804
มารีอา โล้ว-ล่วงเซียะ
02-04-1942
1
หลุมศพ
5817
มารีอา ระเมียน-ลีชอ
25-04-2008
5
หลุมศพ
1337
เทเรซา จิตตศรี-ลิ้มวิทยา
05-04-2001
2
หลุมศพ
3917
โรเบิร์ต เบิต-ลิ้มปิติ
06-04-1996
3
หลุมศพ
3721
มอนิกา มอนิกา-ลิวิกร
16-04-1992
3
หลุมศพ
1145
มารีอา สุรางค์-ลิมปิวิโรจน์
02-04-1972
2
หลุมศพ
0034
ฟิลิป มนู-ลัดลอย
18-04-1974
P
กางเขน
3204
พลเรือตรี วิโรจน์-ลักษณะบุตร
04-04-2000
3
หลุมศพ
3204
โรซา ณัฐวรรณ-ลักษณะบุตร
13-04-2014
3
หลุมศพ
6504
ยอห์นบัปติส ไตรรัตน์(Trairatana)-ฤทธิ์ภิญโญ(Ridhibhinyo)
10-04-2020
5
หลุมศพ
0437
ยอห์น วิชัย-ฤทธิบุญไชย
30-04-2012
8
หลุมศพ
1536
มารีอา ธนพร-ฤชาสิน
09-04-2018
8
หลุมศพ
5025
เปโตร บุญเพชร-ฤกษ์ภูริทัต
14-04-1999
5
หลุมศพ
5015
อันตน ชูชาติ-ฤกษ์พิชัย
15-04-2000
5
หลุมศพ
3110
มารีอา สวาท -รุ่งถนอม
21-04-2002
3
หลุมศพ
0212
เปโตร วิสูตร-รุ่งกาญจนวงศ์
12-04-2005
1
คอนโด
3613
ยอห์นบอสโก ปิยะ -รุจิเรขรังสิมา
02-04-2009
3
หลุมศพ
3819
มาร์การีตา มารีอา อัคคพร-รุจิรานนท์
27-04-2012
3
หลุมศพ
4231
เทเรซา ดวงใจ-รินมานะอดิสัย
21-04-2007
6
หลุมศพ
1802
เปาโล กิติภูมิ-รำพึงกิจ
09-04-2018
1
หลุมศพ
1343
มารีอา อัญชลี-ราชกิจ
15-04-2022
2
หลุมศพ
6508
ลูซีอา สุรีย์-ราชกิจ
14-04-2004
5
หลุมศพ
4608
อักแนส ทองสุข-รัตนปราณี
18-04-1967
5
หลุมศพ
5123
มารีอา มัลลิกา-รัตนธนาฤกษ์
13-04-2021
5
หลุมศพ
3826
เทเรซา รัชนิดา-รัชนีลัดดาจิต
12-04-2016
4
หลุมศพ
1334
สมจิตร-ระงับพิศ
20-04-1970
2
หลุมศพ
0316
มารีอา วาสนา-ยุติธรรม
30-04-2018
4
คอนโด
0739
มารีอา วิวรรณ-ยุกตานนท์
15-04-2023
2
หลุมศพ
6624
ยวงบัปติสตา วุฒิ-ยินดีงาม
08-04-1982
5
หลุมศพ
4808
ยอแซฟ สมชาย-ยงเดชาสถิตย์
10-04-2556
5
หลุมศพ
0635
มารีอา บุศรา-มุทริกานนท์
09-04-2013
8
หลุมศพ
2430
ดำรง-มิกานนท์
08-04-1987
4
หลุมศพ
2020
มารีอา พิกุล-มาลานิยม
10-04-2003
3
หลุมศพ
3029
โทมัส สมพร-มาลัยวงศ์
26-04-2005
4
หลุมศพ
1140
(ชาวฝรั่งเศส) แว็งซ็อง ฌอง เอ็มมานูเอล (VINCENT JEAN EMMANUEL)-มาย์แยร์ (MAILLERE)
20-04-2016
8
หลุมศพ
2913
ยวง ธูป-มากมายสิน
19-04-2001
3
หลุมศพ
2335
ชานน์ นีลา ยุสรา-มัลวิลล์
25-04-2010
4
หลุมศพ
2423
ยอแซฟ อรุณ-มันดี
26-04-1980
3
หลุมศพ
2730
มารีอา โยเซฟฟิน ประสารศรี-มนัสศิริ
02-04-1987
4
หลุมศพ
1141
เปาโล พันธวัจน์-มณีสุวรรณ
27-04-2016
8
หลุมศพ
0749
อันนา วิไลวรรณ-มณีฤทธิ์
14-04-2014
8
หลุมศพ
3011
ยวงบัปติสตา ศุภร-มณีประสิทธิ์
28-04-2004
3
หลุมศพ
3011
มอนิกา วรรณา-มณีประสิทธิ์
13-04-2022
3
หลุมศพ
3012
อันโตนีโอ สมบูรณ์-มณีประสิทธิ์
16-04-2006
3
หลุมศพ
0730
มาการีตา นงลักษณ์-มณีทรัพย์
14-04-1999
2
หลุมศพ
1329
เกรกอรี-มารี สามารถ-ภูวณิชย์
16-04-2001
2
หลุมศพ
3428
โทมัส ปอน-ภุกงทอง
04-04-2006
4
หลุมศพ
4221
มาร์ธา จินตนา-ฟ้อนศรีกา
21-04-2009
5
หลุมศพ
2029
อักแนส นิด-ฟิลลิป
10-04-2021
8
หลุมศพ
6328
มารีอา ป่วยเชียง-พุฒิภัคภูมิ
30-04-2010
6
หลุมศพ
6234
มารีอา เทเรซา พัชรินทร์-พีรกิจกุศล
18-04-2010
6
หลุมศพ
2408
ยอแซฟ(ฟรังซิสโก) นิมิต-พันธุมจินดา
08-04-2020
3
หลุมศพ
6201
ยวงบัปติสตา สวัสดิ์-พันธุมจินดา
03-04-2005
5
หลุมศพ
0214
มอนิกา มัลลิกา-พวงทองทิพย์
27-04-2015
3
คอนโด
0342
เบอร์นาร์ด อภิชัย-พวงทองทิพย์
01-04-2004
2
หลุมศพ
5116
ฮาเลียต รื่นจิตต์-พลอยบริสุทธิ์
03-04-2001
5
หลุมศพ
0206
ยอแซฟ ดิเรก-พรประทีปเทวา
24-04-1999
1
หลุมศพ
3628
ยอแซฟ วิสิทธิ์-ผุดประภากุล
29-04-2016
4
หลุมศพ
1615
ยอแซฟ ศักดิ์ชัย-ผาสุขกิจวัฒนา
30-04-1994
1
หลุมศพ
0227
โทมัส ชาญชัย-ผาสุขกิจวัฒนา
08-04-2006
2
หลุมศพ
0440
มารีอา สายหยุด-ผลประมูล
15-04-2004
2
หลุมศพ
2741
นาย ประพจน์-ผดุงพงษ์
21-04-2004
4
หลุมศพ
0703
ฟรังซีสโก ไฉน-ปิ่นรัตน์
18-04-1971
9
หลุมศพ
0613
ยอแซฟ อดุลย์-ปิยางสุ
17-04-2017
1
หลุมศพ
0119
ยอแซฟ ณรงค์-ปิยะโรจน์กิจ
21-04-2021
4
คอนโด
1231
เคลเมนต์ สุรพล-ปานรัตน์
14-04-2021
8
หลุมศพ
1343
เทเรซา บุญใจ-ปลื้มเปรม
30-04-2021
8
หลุมศพ
4328
อันนา อารีย์-ประทะดี
02-04-2007
6
หลุมศพ
5306
เซซีเลีย ส่งศรี-บุราสัย
20-04-2001
5
หลุมศพ
5306
ยอร์จ อำพล-บุราสัย
16-04-2003
5
หลุมศพ
2936
อันนา ทองดี-บุณยะประพันธ์
12-04-1935
4
หลุมศพ
6513
Joanna Nancy (แนนซี่)-บุณยรักษ์ (Bunyaraksh)
04-04-2019
5
หลุมศพ
6014
ฟรังซิสเซเวียร์ ศิริชัย-บุญเต็ม
01-04-2002
5
หลุมศพ
4714
เปาโล สุรชา (ไพบูลย์)-บุญประกอบวงศ์
15-04-2016
5
หลุมศพ
0428
อันนา ส่งศรี-บุญชูช่วย
08-04-2017
2
หลุมศพ
1732
ยอแซฟ อิริซีโอ-บอร์จาส
24-04-1995
2
หลุมศพ
1744
อันนา สมจิตต์-นิลเพ็ชร์
24-04-1995
2
หลุมศพ
0637
ยอแซฟ วรรณภูมิ-นิลวิเวก
05-04-2010
2
หลุมศพ
0436
มารีอา เอิบ-นิรามัย
15-04-2012
8
หลุมศพ
4624
แอนเจล่า นภา-นิธินันทน์
24-04-1998
5
หลุมศพ
1708
มารี หลุยส์ วิมล-นิติรักษ์
06-04-2015
1
หลุมศพ
0111
แอนโทนี ภาคภูมิ-นิซัน
19-04-2005
1
คอนโด
0634
แอนนา เอมอร-นาวิกผล
05-04-2013
8
หลุมศพ
0125
โรซา ปราณี-นางแล
17-04-2017
3
คอนโด
4219
ยอแซฟ ชิด-นันทิทรรภ
09-04-1987
5
หลุมศพ
4219
อันนา ละเมียด-นันทิทรรภ
29-04-1976
5
หลุมศพ
1836
ฟรังซิสโก พลตรี สมศักดิ์-นันทวิสัย
20-04-2023
8
หลุมศพ
1010
มารีอา ทัศนีย์-นันทภูษา
11-04-2016
1
หลุมศพ
1513
เปาโล มานิต-นักสอน
03-04-2007
1
หลุมศพ
1139
คริสตินา เทียน-นวังคสัตถุศาสน์
01-04-2016
8
หลุมศพ
5332
มารีอา มักดาเลนา ยุพิน-นวมสำลี
27-04-2019
6
หลุมศพ
0145
เทเรซา ศรีรัตน์-นรเศรษฐ์
07-04-2018
2
หลุมศพ
0609
อันตน วีรไชย-นพทีปกังวาล
04-04-2021
9
หลุมศพ
6326
คริสโตเฟอร์ พล.อ.ร่มเกล้า-ธุวธรรม
11-04-2010
6
หลุมศพ
3634
มารีอา สม-ธนูสิงห์
19-04-2018
4
หลุมศพ
2525
ยอแซฟ ประจวบ-ธงชัย
05-04-1998
3
หลุมศพ
4228
ยอแซฟ อำนวย-ทิพากรโรจนกิจ
16-04-2007
6
หลุมศพ
0212
ยอแซฟ จันดา-ทาสี
07-04-2015
3
คอนโด
4702
ยอแซฟ วศิน-ทับละม่อม
07-04-2013
5
หลุมศพ
2111
ยอแซฟ บุญช่วย-ทัตตะวร
03-04-2001
3
หลุมศพ
2105
โยเซฟฟิน ฟิน-ทัตตวร
24-04-2000
3
หลุมศพ
5730
โยเซฟ โยเซฟ แซม-ทอมมัส
25-04-2009
6
หลุมศพ
6016
เบเนดิกโต เสริมศักดิ์-ทองกิจเลาหชัย
29-04-2002
5
หลุมศพ
0940
ยอแซฟ สันทัด-ทรัพย์เย็น
16-04-2015
8
หลุมศพ
1620
cherubina(เชรูบีนา) บรรจบ-ทรรทรานนท์
12-04-2018
1
หลุมศพ
1624
หลุยส์ สมบัติ-ทรรทรานนท์
23-04-2015
1
หลุมศพ
4115
มารี โยเซฟ บุญประจักษ์-ทรรทรานนท์
13-04-2015
5
หลุมศพ
0207
เยโนเวฟา บุญพร้อม-ติณณารมย์
30-04-1994
2
แฟลต
1652
ฟรังซิสโก ดีน้ำ-ตั้งจิตเป็นธรรม
14-04-2019
8
หลุมศพ
1544
มอนิกา ยุพิน-ตันวิสุทธิ์
17-04-1973
2
หลุมศพ
1605
โดโรธี โดโรธี-ตันติประสุต
30-04-2017
1
หลุมศพ
0105
ยอแซฟ สมคิด-ตันตินราศักดิ์
25-04-2006
2
คอนโด
0308
เปโตร ประยุทธ-ตอวิเชียร
23-04-2011
2
คอนโด
0224
เปาโล เจริญ-ตรีสถาน
29-04-1971
1
แฟลต
0435
อันตน สาโรจน์-ตรีทรัพย์สันติ์
09-04-2012
8
หลุมศพ
6312
มารีอา มักดาเลนา แชม-ตรีกิจจา
19-04-1983
5
หลุมศพ
2150
โยเซฟ อรรถสิทธิ์-ตรัง
18-04-2022
8
หลุมศพ
0561
มารีอา ลาวัณย์-ดิศพัฒน์
06-04-2018
2
แฟลต
0626
แพทริก รุจิภาส(ดนัย)-ดาราล้อมวงศ์
04-04-2015
7
หลุมศพ
0806
แคทรีน ขวัญเรือน-ซื่อเพียรธรรม
11-04-1994
1
หลุมศพ
1805
ปิโลปินา สมร-ซิ้มศิริ
19-04-1994
1
หลุมศพ
2144
แบร์นาร์ด บรรณา-ชโนดม (ชไนเดอร์)
29-04-1977
4
หลุมศพ
1401
เทเรซา บุญมา-ชโนดม
28-04-1964
1
หลุมศพ
1401
ริต้า รุจิรา-ชโนดม
28-04-1998
1
หลุมศพ
2144
แอนนา ถนอม-ชโนดม
02-04-1977
4
หลุมศพ
0639
เซซีลีอา โสภี-ชูทรัพย์
26-04-2013
8
หลุมศพ
0713
เปโตร เหียบ-ชุณหกิจ
19-04-1953
1
หลุมศพ
1914
เรยีนา ศรีจุลินทร์-ชีวะบุตร
14-04-2008
3
หลุมศพ
0228
มารีอา สุปราณี-ชัยสุวรรณ
14-04-2011
8
หลุมศพ
0228
มารีอา ชมภูนุช-ชัยสุวรรณ
28-04-2014
8
หลุมศพ
4626
โรซา ลัดดาวัลย์-ชัยประสิทธิ์
09-04-2021
6
หลุมศพ
5805
มารีอา ส้องอิ่ม-ชัยกิจ
18-04-2001
5
หลุมศพ
1844
ยอแซฟ นิธิโรจน์ (สมบูรณ์)-ชนนท์สิริวรกุล (เดชมงคลกุล)
02-04-2020
8
หลุมศพ
3508
มารีอา โรซา สมทรง-ฉันทศิริพร
01-04-2012
3
หลุมศพ
2123
มารีอา บุญศรี-ฉัตรชัยอุดมสุข
02-04-1978
3
หลุมศพ
0731
ยอแซฟ ชินพันธ์-จิรัฐาเศรษฐ์
17-04-2023
8
หลุมศพ
0301
มารีอา อันนา เจริญศรี-จิระทวีกุล
24-04-2017
4
คอนโด
4401
หลุยส์ มงคลชัย-จินตมนูญธรรม
30-04-2012
5
หลุมศพ
0455
เปโตร แถว-จิตราคณี
30-04-2002
1
แฟลต
2146
อันนา สุกัญญา-จิตปัญโญยศ
01-04-2022
8
หลุมศพ
1135
มารี โรซา สุดจิตต์-จิตตกล
01-04-2012
2
หลุมศพ
0534
แอนนา ส่งศรี-จารุจินดา
24-04-2014
8
หลุมศพ
2704
มารีอา สมพร-จันท์มุข
10-04-2023
3
หลุมศพ
3624
มารีอา สิทธิดา-จันทราทิพย์
23-04-1997
3
หลุมศพ
0136
ยอแซฟ ทองพูน-จันทรัคคะ
18-04-2016
2
หลุมศพ
0148
อันนา วิไล-จันทระ
30-04-2011
2
หลุมศพ
4710
ANTHONY แอนโทนี-จัน (CHAN)
21-04-1968
5
หลุมศพ
6232
ยอแซฟ พิฑูรย์-จรินทิพย์พิทักษ์
04-04-2011
6
หลุมศพ
3701
ฟรังซิสเซเวียร์ ปรีชา-คงตระกูล
27-04-2003
3
หลุมศพ
0541
อันนา อบเชย-กิติโกเศศ
30-04-2002
2
หลุมศพ
0433
ยอแซฟ เซ่งยู้-กิจเจริญ
24-04-1971
2
แฟลต
3928
ซิสเตอร์ มารีอา บำรุง -กิจสำเร็จ
11-04-2007
4
หลุมศพ
0323
อักแนส สุพัตรา-กิจสวัสดิ์
24-04-2018
4
คอนโด
1847
บลาซีลีโอ วันชัย-กิจจิว
17-04-2020
8
หลุมศพ
0835
ลูซีอา รัตติกร-กาฬวิจิตร
29-04-2019
2
หลุมศพ
0715
ยวงบัปติสตา สุรชัย-กาญจนาธีระ(แซ่ตั้ง)
21-04-2023
7
หลุมศพ
6228
อนาสตาซีอา ประนอม-กาญจนธานินทร์
08-04-2015
6
หลุมศพ
1502
มาเรีย ประยงค์-กังวาลสกุล
05-04-1968
1
หลุมศพ
4011
มาเรียมักดาเลนา พยุง-กวยมงคล
15-04-2008
5
หลุมศพ
4011
ยอแซฟ จำรัส-กวยมงคล
07-04-2017
5
หลุมศพ
0247
โยเซฟฟิน จารูญ-กล้าพจน์
29-04-1905
1
แฟลต
6101
ยอแซฟ ไพศาล-กตัญญูทวีทิพย์
25-04-2012
5
หลุมศพ
0461
CECILEA NAMWOON-THRETANA
27-04-1949
1
แฟลต
0207
JOSEP IAN-TAIT
27-04-2019
4
คอนโด
0338
- Kho Jit-Seng
22-04-1931
1
แฟลต
0508
Skaida Clada-Seidel
22-04-1981
1
แฟลต
0122
PATRICIA PATHAMA-SISHOBHON
25-04-1957
2
แฟลต
0538
C.A. DOS-SANTOS
09-04-1905
2
แฟลต
0507
DAVIN DHANAPALAN-S/O THIAGARAJA
16-04-1964
2
แฟลต
0112
CRISATA CRISATA-PENALOSA
11-04-2005
1
คอนโด
0423
OLINKA-OBRUCA
28-04-1905
2
แฟลต
0324
CECELIA LOW-MUIENG
06-04-1933
1
หลุมศพ
0136
AGNES PLOI CARLOS-MICALEEF
25-04-1925
2
แฟลต
2431
ALLANT MICHEAL-MEYNERT
23-04-1953
4
หลุมศพ
2431
HELENE MARGARET-MEYNERT
18-04-1948
4
หลุมศพ
0137
MARGUERITE VIAL-MAZEL
21-04-1937
2
แฟลต
0365
EUGENE-MALGORNE
27-04-1903
1
แฟลต
2331
มารีอา Blanche(ปัญจรัตน์)-Lamache
18-04-2011
4
หลุมศพ
0144
AUGUSTINE MLLE LOUISE-LAMACHE
26-04-1905
2
แฟลต
1614
แอนนา ANNE-KHIN MAUNG GYI
30-04-1994
1
หลุมศพ
0315
MARCEL-HENRY
03-04-1905
2
แฟลต
0554
- DOUGLAS-HEGGIE
11-04-1982
1
แฟลต
5413
JOSEPH AMANDUS-GOTTSCHE
08-04-2000
5
หลุมศพ
2824
AUGUSTINE-GOH
07-04-1986
3
หลุมศพ
0112
LEO FRANCIS-GABRIEL
07-04-1962
2
แฟลต
4411
GALASSI FOUTUNATO-DEJA
11-04-1999
5
หลุมศพ
0509
GINO-DAMIANI
24-04-1905
2
แฟลต
0308
AUGUSTO LUIZ-DA SILYA
13-04-1965
1
คอนโด
0340
FRANCISCO TAY-CHOON KWEE
08-04-1935
2
แฟลต
2240
เทเรซา บุศรา-CHIRAVINIJNANDH (จิรวินิจนันท์)
29-04-2018
4
หลุมศพ
1110
HELENA HELEN-CHAN
07-04-1935
1
หลุมศพ
0415
JOSEPH WILLIAM-CAROLLI
18-04-1952
2
แฟลต
0330
ALMR CARLMA-CARLMARK
16-04-1899
2
แฟลต
0360
FURTADO JOHN-BUPTIST
26-04-1949
2
แฟลต
0519
LEROY JASON-BREITSPRECHER
15-04-1972
2
แฟลต
2628
MARIA CORDILLIA-BEER
03-04-1949
4
หลุมศพ
4110
FRANCIS CLARE-BEEL,OSU.
11-04-2013
5
หลุมศพ
0169
CHAELES-BAUDART
14-04-1905
1
แฟลต
0245
MAURA -A . COUGHLIN
16-04-1972
2
แฟลต
4620
CRISTOBAL LEONORA-A
08-04-1998
5
หลุมศพ
0404
อันนา ทองสุข--
09-04-1959
1
แฟลต
0155
ANN PIALET-
19-04-1905
1
แฟลต
0159
SUSANA-
19-04-1905
1
แฟลต
0448
ซาเวียร์ ฌอง-คล็อด โรเบิร์ต-
06-04-2022
1
แฟลต
0468
พระยาวิเทศธรรมมนตรี-
11-04-1905
1
แฟลต
0561
COEDES-
03-04-1905
1
แฟลต
0113
GLOVANNI GVASCO-
06-04-1905
2
แฟลต
0129
PLLV WEST-
21-04-1916
2
แฟลต
0208
MARIA MAI-
21-04-1905
2
แฟลต
0242
มารีอา เตี๊ยก-
26-04-1928
2
แฟลต
0408
มารีอา -
22-04-1905
2
แฟลต
0520
H. W. CHAPMAN-
10-04-1905
2
แฟลต
2429
มารีอา รัตนาวะดี-
22-04-1969
4
หลุมศพ
2541
DANIEL E. GUTIERREZ JR.-
22-04-1964
4
หลุมศพ
4711
อาคาทา ลิ้ม-
08-04-1975
5
หลุมศพ
2149
อันนา เซเซียวจือ(เซียซิ่วกี)-
17-04-2022
8
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน พฤษภาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
5809
ยอแซฟ วิริยะ-ไทยธรรม
05-05-2001
5
หลุมศพ
0433
ยอแซฟ เหยี่ยนฝาน-ไช่
10-05-1967
8
หลุมศพ
0946
เปโตร สาวิตร-ไกรสินธุ์
28-05-2015
8
หลุมศพ
5033
มารีอา ประไพ-ไกรฤกษ์
21-05-2008
6
หลุมศพ
4716
อันตน ชาติชาย-โอษฐศิริยานนท์
27-05-1998
5
หลุมศพ
1850
ยอแซฟ ปรีชา-โสรินทร์
15-05-2020
8
หลุมศพ
3825
หลุยส์ หลุยส์-โล้ว
20-05-1957
3
หลุมศพ
2121
เทเรซา เกียว-โรมสาคร
19-05-1985
3
หลุมศพ
2443
มารีอา แฉล้ม-โภควัฒน์
04-05-1991
4
หลุมศพ
4604
อากาทา มาลี-โภคทวี
03-05-2011
5
หลุมศพ
0208
ยอแซฟ ธงชัย-โชติแสงชัยพฤกษ์
02-05-2019
4
คอนโด
0601
ยอแซฟ สุชาติ-โชติพงษ์
04-05-2022
7
หลุมศพ
4317
ยอแซฟ สุธรรม-โคมินทร์
22-05-1997
5
หลุมศพ
1128
เปโตร โกวิน-โกเมนกุล
23-05-1965
2
หลุมศพ
2823
เคเนต โกวิท-โกวิทวิสิทธิ์
26-05-2023
3
หลุมศพ
2509
อันโตนีโอ ไกรวิชญ์-โกวงศ์
21-05-2016
3
หลุมศพ
6421
ยอแซฟ วิรัช-โกวงศ์
30-05-2007
5
หลุมศพ
0443
เทเรซา ไขศรี-โกกิลานนท์
22-05-2007
2
หลุมศพ
5015
มารีอา อารีย์-แฮตอินตอง
17-05-1999
5
หลุมศพ
1928
แองเจล่า ฟาติมา พูนพร-แสงไชย
09-05-2022
8
หลุมศพ
6306
มารีอา พัชรี-แสงเนียม
11-05-2003
5
หลุมศพ
0219
เทเรซา บุญส่ง-แสงจันทร์
29-05-2015
3
คอนโด
2819
อันตน อันโตนี-แซ่โฟ่วง
07-05-1999
3
หลุมศพ
0247
อันนา ซิวลั้ง-แซ่โจว
19-05-1992
2
หลุมศพ
0811
มารีอา งวงเจ็ง-แซ่โง้ว
16-05-1963
1
หลุมศพ
1128
อังเดร อิ่วสิ่ง-แซ่โง้ว
30-05-1909
2
หลุมศพ
3503
ยอแซฟ ฮุยฮั้ว-แซ่โง้ว
21-05-1987
3
หลุมศพ
6311
วินเซนต์ มุ่ยตี๋-แซ่โง้ว
09-05-2015
5
หลุมศพ
0321
มารีอา สมจิตต์ (จูลั้ง)-แซ่แต้
22-05-2022
5
คอนโด
0220
เปโตร ก๊กเคี้ยง-แซ่แต้
26-05-1977
1
หลุมศพ
5811
เปโตร เต็กสูน-แซ่แต้
19-05-2001
5
หลุมศพ
1901
มารีอา กิมเฮง-แซ่เฮ้ง
28-05-1947
3
หลุมศพ
3112
โยเซฟ ชรินทร์-แซ่เอ็ง
07-05-2021
3
หลุมศพ
3914
ยอแซฟ งี่ใช้-แซ่เอี้ยว
07-05-1966
3
หลุมศพ
5013
มาร์โก เอ็กตี่-แซ่เอี้ยว
11-05-1999
5
หลุมศพ
0934
มารีอา เพ็กลั้ง-แซ่เอี้ย
13-05-1975
2
หลุมศพ
0926
โปเตียง-แซ่เบ๊
15-05-1996
2
หลุมศพ
0711
ยอแซฟ เก้า-แซ่เตียว
23-05-1960
1
หลุมศพ
0310
ยอแซฟ ก๊กอุ๊ย-แซ่เซี้ย
07-05-2001
5
คอนโด
0608
ฟรังซิสโก ฮั่วยิ้ง-แซ่เจ็ง
14-05-1969
1
หลุมศพ
0719
อันตน ซำเหลียง-แซ่เจ็ง
18-05-1959
1
หลุมศพ
1534
ยอแซฟ ฮะเส็ง-แซ่เจี้ย
19-05-1981
2
หลุมศพ
0821
มารีอา งั่งเจ็ง-แซ่เจี่ย
04-05-1984
1
หลุมศพ
4004
หง-แซ่เจียม
03-05-1947
5
หลุมศพ
1734
เปาโล มุ่ยฮง-แซ่เจีย
26-05-1995
2
หลุมศพ
0718
โรซา เซี่ยงหยู-แซ่อู่
10-05-2023
7
หลุมศพ
0124
- น่ำกั๊ว-แซ่อื้อ
13-05-1993
1
หลุมศพ
0614
ยวงบัปติสตา เกียเซ็ง-แซ่อึ้ง
24-05-1972
1
หลุมศพ
1539
เทเรซา ซู่จิง-แซ่อึ้ง
20-05-2018
8
หลุมศพ
2152
ยอแซฟ ซู่งี้-แซ่หลือ
02-05-2022
8
หลุมศพ
1338
โรซา สอน-แซ่หลิม
29-05-1991
2
หลุมศพ
0518
ปีเตอร์ หงุยกิม-แซ่หยี่
13-05-1916
1
หลุมศพ
0602
เทเรซา ซกตวง-แซ่ล้อ
30-05-1958
1
หลุมศพ
1839
ยอแซฟ คิ้มเสี่ยง-แซ่ล่าม
03-05-1995
2
หลุมศพ
0322
แอนโทนี่ เล็กเคี้ยว-แซ่ลี้
12-05-1985
1
หลุมศพ
0209
มารีอา แทบ-แซ่ลิ้ม
30-05-2005
1
คอนโด
0311
มารีอา บุ่นกุ่ย-แซ่ลิ้ม
17-05-2023
1
คอนโด
0320
ยอแซฟ ซ่งเกา-แซ่ลิ้ม
09-05-2002
1
คอนโด
0302
ยอแซฟ ยูสิง-แซ่ลิ้ม
08-05-1994
2
คอนโด
0744
ลูซีอา อาไน้-แซ่ลิ้ม
06-05-1980
2
หลุมศพ
2213
มารีอา หมาย-แซ่ลิ้ม
08-05-1977
3
หลุมศพ
2320
มารีอา จู-แซ่ลิ้ม
06-05-2011
3
หลุมศพ
2604
ยอแซฟ ตี๋-แซ่ลิ้ม
18-05-2016
3
หลุมศพ
4102
ยอแซฟ วิชัย-แซ่ลิ้ม
05-05-1974
5
หลุมศพ
3423
อันนา ฟุงงักหลาน-แซ่ฟุง
10-05-2004
3
หลุมศพ
2116
หลุยส์ บุ้นฮุย-แซ่น้า
19-05-1976
3
หลุมศพ
0952
มารีอา ยู่เกียว-แซ่ตั้ง(แซ่เล้า)
18-05-2019
8
หลุมศพ
0138
ยอแซฟ พิชัย-แซ่ตั้ง
30-05-1975
1
แฟลต
0138
ยวง ซิวกี่-แซ่ตั้ง
25-05-1957
1
แฟลต
0254
มารีอา ซุ้งคิ้ม-แซ่ตั้ง
29-05-1973
2
แฟลต
0124
อร-แซ่ตั้ง
13-05-1993
1
หลุมศพ
1303
มารีย์-โยเซฟ ไซ้จู-แซ่ตั้ง
20-05-2000
1
หลุมศพ
0331
มารีอา กิมฮง (กิมฮุ้ง)-แซ่ตั้ง
30-05-1991
2
หลุมศพ
5822
มารีอา ซิ้วเจ็ง-แซ่ตั้ง
09-05-2019
5
หลุมศพ
6305
เปาโล จิว-แซ่ตั้ง
10-05-2003
5
หลุมศพ
0944
อักแนส ตั้งเตียวสี (อิกจู)-แซ่ตั้ง
11-05-2015
8
หลุมศพ
1334
มารีอา ลั้งเจ็ง-แซ่ตั้ง
12-05-2017
8
หลุมศพ
5928
มารีอา จิตรา-แซ่ซิ
30-05-2016
6
หลุมศพ
2012
ยอห์น เม้ง-แซ่ฉั่ว
30-05-2004
3
หลุมศพ
2803
มารีอา ซิ่วเล้า-แซ่ฉั่ว
22-05-1946
3
หลุมศพ
6331
ยอแซฟ ก๊กง้วน-แซ่ฉั่ว
05-05-2010
6
หลุมศพ
0205
ยอแซฟ บุ่นเจียว-แซ่จู
25-05-1967
1
คอนโด
2724
ซูซานนา ชอฮุ้น-แซ่จู
11-05-1958
3
หลุมศพ
1109
โดโรธี โดโรธี-แซ่จัน
06-05-2014
1
หลุมศพ
6401
เทเรซา เง็กเซี้ยง-แซ่จัง
28-05-2016
5
หลุมศพ
0123
เปาโล ธงชัย-แซ่กัง
20-05-1966
1
แฟลต
1024
เทเรซา เอง-แซ่กัง
03-05-2019
9
หลุมศพ
2728
โทมัส วิทวัส-แก้วลัดดากร
22-05-1986
4
หลุมศพ
5131
เฮเลนา ฉลวย-แก้วขจร
08-05-2020
6
หลุมศพ
0435
อันตน ทวีศักดิ์-แก้วขจร
28-05-2012
8
หลุมศพ
1538
อังเดร ประเสริฐ-เอื้อกุศลกุล
18-05-2018
8
หลุมศพ
2626
ยวงบัปติสตา กระจ่าง-เอมซ์บุตร
02-05-1949
4
หลุมศพ
5729
เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู วีรยา-เอกวิรุฬห์
23-05-2023
6
หลุมศพ
0225
อันโตนีโอ ชาลี-เอกวรรณสกุล
19-05-1991
1
หลุมศพ
2141
เปาโล สุรินทร์-เอกตระกูล
07-05-1978
4
หลุมศพ
5016
อันตน ปรีชา-เสรีวงศ์
18-05-1999
5
หลุมศพ
0230
เปาโล ประหยัด-เสนาวีเนีย
10-05-1927
2
แฟลต
1935
มารีอา สมใจ-เสนาจักร (ทรัพย์เกษม)
26-05-2010
4
หลุมศพ
5505
แบร์นาแด๊ต วีรวรรณ-เสนะวีณิน
31-05-2015
5
หลุมศพ
5723
มารีอา ผล-เสนะวีณิน
27-05-1978
5
หลุมศพ
0922
ธีโอดอร่า ทัศนีย์-เวสสโกวิท
08-05-2020
1
หลุมศพ
6411
พอล กิตติศักดิ์-เลิศวัตรกานต์
17-05-2017
5
หลุมศพ
2031
เปโตร วิทยา-เลิศนที
05-05-2021
8
หลุมศพ
4421
เทเรซา เพลินพิศ-เลาหเกียรติ
11-05-1989
5
หลุมศพ
2139
อัลเบิร์ต ธรรมชัย-เลาหะวัฒนะ
08-05-1971
4
หลุมศพ
0341
มารีอา บุญศรี-เลค
12-05-1986
2
หลุมศพ
2741
เปโตร มิค-เลขะวิจิตเลิศ
22-05-2005
4
หลุมศพ
3119
เทเรซา ชวนพิศ-เรืองกูล
14-05-1951
3
หลุมศพ
2310
เซซีลีอา พิมพ์ใจ-เยี่ยมเกียรติ
09-05-2006
3
หลุมศพ
6018
เทเรซา ดารา-เยาวสังข์
26-05-2002
5
หลุมศพ
2042
อันนา อีดิท-เมเนิท
22-05-2005
4
หลุมศพ
5420
มารีอา มักดาเลนา ลดาวัลย์-เมทะนี
03-05-2000
5
หลุมศพ
5419
ยอแซฟ ประสิทธิ์-เฟื่องอารมย์
01-05-2000
5
หลุมศพ
3019
ฟรังซิสเซเวียร์ ไพศาล -เฟื่องธุระ
21-05-2000
3
หลุมศพ
6324
มารีอา คณาคำ-เปรมสุข
22-05-2008
5
หลุมศพ
5604
อากาทา พิมสิริ-เบ็ญจสิริสรรค์
12-05-2005
5
หลุมศพ
0404
RAYMOND ปลีออง-เบร์เนียร์เรย์
25-05-1902
1
หลุมศพ
0413
โรซา กิมเป้า-เตียวไพบูลย์
22-05-1992
1
หลุมศพ
4713
เปโตร บุญนำ-เตียวตระกูล
17-05-1998
5
หลุมศพ
5019
ANTHONY ปรีชา-เตชะวณิช
30-05-1999
5
หลุมศพ
6332
อันตน วิชัย-เด่นอำไพ
15-05-2010
6
หลุมศพ
2428
เคลเมนตินา สุพิน-เดอ เยซูซ์
15-05-2021
4
หลุมศพ
5030
แมรี่ แอน-เดล
08-05-2008
6
หลุมศพ
2329
มารีอา จำเนียร-เดชาเลิศ
24-05-2010
4
หลุมศพ
1839
อังแนส เพ็ญพรรณ-เซี่ยงใช้
25-05-2008
2
หลุมศพ
1511
ยอแซฟ สุเทพ-เชื่อปัญญา
18-05-1994
1
หลุมศพ
4316
มารีอา นิภา-เชิดบุญชาติ
22-05-1997
5
หลุมศพ
3034
เทเรซา อุทัย-เจิดนภา
31-05-2005
4
หลุมศพ
5012
มารีอา สงวน-เจริญเอง
10-05-1999
5
หลุมศพ
0641
หลุยส์ พิชัย-เจริญสุข
27-05-2013
8
หลุมศพ
0049
เปโตร ธนู-เจริญพงษ์
29-05-1989
P
กางเขน
2740
ฟรังซิสเซเวียร์ เรืองศักดิ์-เจตษณีนาถ
18-05-1976
4
หลุมศพ
0740
มารีอา ซ่อนกลิ่น-เงินยวง
15-05-2018
8
หลุมศพ
1540
เทเรซา พรเพ็ญ-เกื้อกมลสุข
23-05-2018
8
หลุมศพ
1940
มาเรีย วันวิสาข์-เกียรติมงคล
22-05-2021
8
หลุมศพ
1852
ยอแซฟ สมชาย-เกสโสภา
29-05-2020
8
หลุมศพ
1145
ยอแซฟ ชัยชาญ-เกษตรรุ่งเรือง
17-05-2016
8
หลุมศพ
1537
ยอแซฟ ธวัชชัย-อุปริพุทธิ
02-05-2018
8
หลุมศพ
0515
มาการีตา ยูร-อุทัยฉาย
01-05-1985
1
หลุมศพ
0516
เทเรซา สุมนา-อุทัยฉาย
16-05-1949
1
หลุมศพ
0516
เทเรซา วาณี-อุทัยฉาย
16-05-1989
1
หลุมศพ
1143
กาทารีนา บุญเยี่ยม-อุดมเดช
14-05-2016
8
หลุมศพ
1729
เทเรซา มาลิน-อุงอำรุง
13-05-2019
8
หลุมศพ
2033
คริสติน่า นิภา-อุงอำรุง
19-05-2021
8
หลุมศพ
0221
เซราฟีนา แพรวใจ-อิ่มเย็น
04-05-2010
2
คอนโด
1406
ยอแซฟ สมชัย -อิฐรัตน์
25-05-2003
1
หลุมศพ
0209
อันนา แท้-อังศวานนท์
16-05-1989
2
แฟลต
0406
เปโตร เจริญ-อังศวานนท์
29-05-1954
1
หลุมศพ
0121
ยอแซฟ เศรษฐ์ (สุรชัย)-อริยะนววงศ์ (ประทีป)
03-05-2021
4
คอนโด
6307
ยอแซฟ เกียรติ-อมตวณิชย์
11-05-2003
5
หลุมศพ
0210
ยอแซฟ สมชาย-อภิรักษ์ทานนท์
13-05-2005
1
คอนโด
1733
มารีอา มักดาเลนา มาลา-อนัมนาค
02-05-1995
2
หลุมศพ
4013
เทเรซา กฤษณา-อนันจิตสุภา
31-05-1977
5
หลุมศพ
0121
เปาโล เยื้อ-ห่อเหวียนกุล
12-05-1960
1
แฟลต
0942
ยอแซฟ ฑศพล-หิรัญบุรโชติ
01-05-2015
8
หลุมศพ
0320
มารีอา จันทร์-หอมทอง
20-05-2021
5
คอนโด
1337
เปโตร ไพรัช-หล่อโลหชาญ
23-05-2017
8
หลุมศพ
5405
มารีอา สมร-สุวรรณศิริ (สิงหทัต)
16-05-2023
5
หลุมศพ
0928
เปโตร ถนอม-สุวรรณราช
22-05-2010
2
หลุมศพ
0141
ถนอม-สุวรรณกุล
22-05-1905
2
แฟลต
0231
อากาทา พนมพรรณ-สุริยวรรณ์(ศรีทองท้วม)
13-05-2011
8
หลุมศพ
0230
ยาโกเบ อารอบ-สุพรรณพยัคฆ์
06-05-2011
8
หลุมศพ
1849
เปโตร ฆฤณภณ-สุนทรธรรมวาที
05-05-2020
8
หลุมศพ
1840
ยวง บัปติส วิธาน-สุนทรฉาย
08-05-2018
2
หลุมศพ
4923
เปโตร ไพรัช-สุทธิภาศิลป์
01-05-1983
5
หลุมศพ
4924
เปโตร กมล-สุทธิภาศิลป์
19-05-1966
5
หลุมศพ
5908
เปโตร ประเชิญ-สุทธินาวิน
25-05-1988
5
หลุมศพ
1136
มารีอา สุพรรณี-สุขเกษม
23-05-2020
2
หลุมศพ
6017
มารีอา พาณี-สุขะกูล
19-05-2002
5
หลุมศพ
0604
ยอแซฟ โอภาส-สุขสัย
21-05-2022
7
หลุมศพ
4312
ยอแซฟ ดี-สุขนิรันดร์
06-05-1997
5
หลุมศพ
0314
เรอเน เนตร-สุขดารา
21-05-1989
1
คอนโด
4123
ยอแซฟ กิตติ-สุขชัย
06-05-2021
5
หลุมศพ
4206
เปโตร สืบ-สืบสว่างกุล
06-05-2009
5
หลุมศพ
5031
มารีอา อัจฉริยากรณ์-สืบนุการณ์
09-05-2008
6
หลุมศพ
2533
ยวงบัปติสตา ชัย-สิริสิงห์
23-05-1975
4
หลุมศพ
4712
ยอแซฟ สกล-สิริสิงห์
14-05-1998
5
หลุมศพ
5017
เทเรซา อุดมพร-สิมะกรัย
30-05-1999
5
หลุมศพ
4707
ฟรังซิสเซเวียร์ ทอง-สินะวัฒน์
19-05-1987
5
หลุมศพ
6310
มอนิกา ปราณี-สิทธิ์ศิริชัยนนท์
24-05-2003
5
หลุมศพ
5831
ยอแซฟ ปวรปรัชญ์-สิทธิคู
12-05-2017
6
หลุมศพ
6611
ลูซีอา หยา-สิงห์เสน่ห์
12-05-1993
5
หลุมศพ
5404
เกรกอรี อุทัย-สิงหทัต
04-05-2005
5
หลุมศพ
3414
เปาโล ปิยะพจน์-สันติสุทธิ์
01-05-2004
3
หลุมศพ
3810
ซีมอน นเรศ-สันตสมบัติ
23-05-2009
3
หลุมศพ
1833
ลูซีอา ชุ่มจิต-สัจจพงศ์
21-05-1995
2
หลุมศพ
5111
อัลฟอนโซ สมนึก-สังขรัตน์
25-05-2002
5
หลุมศพ
5111
มารีอา รังษี-สังขรัตน์
20-05-2012
5
หลุมศพ
0452
อันเดร จำรัส-สังขรัตน์
28-05-2007
8
หลุมศพ
0304
ยวงบัปติสตา อาทิตย์-สรกุล
27-05-2008
1
หลุมศพ
0304
ลูซีอา ทองคำ-สรกุล
22-05-2017
1
หลุมศพ
0222
ยอแซฟ นำยศ-สมิตเมฆ
10-05-1967
2
แฟลต
1316
เดวิด วรวิทย์-สมานกล
25-05-1996
1
หลุมศพ
4703
มารีอา เทเรซา วารี-สถิตย์กาญจน์
25-05-2013
5
หลุมศพ
6015
ยอแซฟ พรชัย-สติถิตย์
14-05-2023
5
หลุมศพ
5101
มารีอา มาลินี-สงวนสัตย์
01-05-2016
5
หลุมศพ
0438
มารีอา อรพินท์-สงวนบุญ
09-05-2012
8
หลุมศพ
4127
โรซารีโอ ฉอ้อน-สกุลทอง
26-05-2023
6
หลุมศพ
0550
แอนนา ชนิดา-ศุภพิธ
08-05-2013
2
แฟลต
1330
มาการีตา งามตา-ศุภพงศ์
28-05-2012
2
หลุมศพ
1330
ฟรังซัว พงศ์สันต์-ศุภพงศ์
28-05-2012
2
หลุมศพ
0720
ลูกา สมชาย-ศุภปิโยดมศิริ
22-05-2023
7
หลุมศพ
2232
โรซา พิมาน-ศิวะโกเศศ
01-05-1981
4
หลุมศพ
4122
ยอแซฟ ชาญ-ศิริโยธากุล
19-05-2010
5
หลุมศพ
0222
อันนา พัชรินทร์-ศิริสวัสดิ์
20-05-2010
2
คอนโด
1332
ยอแซฟ ยงค์ชัย-ศิริวัฒนเจริญ
04-05-2017
8
หลุมศพ
3705
โรซา ดุษณี-ศิริยง
29-05-2005
3
หลุมศพ
0905
ร็อก อนิรุธ-ศิริจรรยากุล
21-05-2019
9
หลุมศพ
2032
ยอแซฟ ประยงค์-ศิริกุล
06-05-2021
8
หลุมศพ
2615
ยอแซฟ วิสุทธิ์-ศิริกรกุล
18-05-1980
3
หลุมศพ
0534
มีคาแอล สมพร-ศรีสุวรรณ
03-05-1973
2
แฟลต
6311
มารีอา มะลิ-ศรีรัตน์สิริ
23-05-2003
5
หลุมศพ
0528
เปโตร แม้น-ศรีมังกร
27-05-1993
2
หลุมศพ
0217
ซีเปรียล ยุทธนา-ศรีพรไพรพฤกษ์
10-05-2015
3
คอนโด
0752
อักแนส สุภาพ-ศรีธัญญรัตน์
30-05-2014
8
หลุมศพ
1133
ราฟาแอล ปรัชญา-ศรีตระกูล
26-05-2018
8
หลุมศพ
0236
มารีอา อุไรวรรณ-วุฒินันท์
11-05-2020
2
หลุมศพ
1723
เทเรซา จำปี-วีระมล
07-05-2002
1
หลุมศพ
2151
โยนออฟอาร์ค พรทิพย์-วีระชุนย์
02-05-2022
8
หลุมศพ
6134
มารีอา แพทริเซีย อุซุลา บุณยรา-วีระกานนท์
21-05-2018
6
หลุมศพ
1146
ยวงบัปติสตา วิชัย-วิศรุตวงศ์
25-05-2016
8
หลุมศพ
5320
มารีอา บุญนาค-วิริยะเลิศ
17-05-2018
5
หลุมศพ
0517
มารีอา มักดาเลนา นุชสรา-วิทยานุเคราะห์
22-05-2023
9
หลุมศพ
1338
เซบาสเตียน พัฑฒา-วิชชาธร
27-05-2017
8
หลุมศพ
5421
นิโคลาส ปวริศ-วานิชพงษ์พันธุ์
09-05-2000
5
หลุมศพ
5808
ยอแซฟ ยง-วัฒนโกศลศรี
03-05-2001
5
หลุมศพ
0709
อันเดร อนุชาติ-วัฒนพงศ์พันธุ์
17-05-1997
1
หลุมศพ
6619
มีคาแอล อุทิศ-วัชโรทัย
02-05-2015
5
หลุมศพ
2734
แคลรีส มานิดา-วัชรเสถียร
09-05-1990
4
หลุมศพ
1035
ลอเรนซ์ รังสิต-วัชรศิริ
26-05-1991
2
หลุมศพ
0722
แอนดรู อภิชาติ-วังศธรธนคุณ
31-05-2023
7
หลุมศพ
4330
มารีอา อาภรณ์-วลัยเสถียร
25-05-2007
6
หลุมศพ
1851
เปาโล พงษ์ศักดิ์-วณิชกาญจนกุล
18-05-2020
8
หลุมศพ
3530
ลูซีอา นิรมล-วงศ์เงินยวง
04-05-2013
4
หลุมศพ
0140
ยอแซฟ วรวงค์-วงศ์พิมพ์
06-05-2012
8
หลุมศพ
5733
เปาโล ศักดิ์สิทธิ์-วงค์ชัยเกษม
14-05-2009
6
หลุมศพ
0751
เอากุสติโน เกษม-ลีนานุรักษ์
27-05-2014
8
หลุมศพ
0332
ย้ง-ลิ้มเจ็งสี
05-05-1942
2
แฟลต
3430
เซซีลิอา ฉลวย-ลิ้มเจริญ
12-05-2006
4
หลุมศพ
3917
โทมัส เพียร-ลิ้มปิติ
06-05-2023
3
หลุมศพ
0721
เปโตร จิรวัฒน์(พรชัย)-ลิขิตเรืองศิลป์
23-05-2023
7
หลุมศพ
4329
เปโตร สุทัศน์-ลิขนะไพศาล
10-05-2007
6
หลุมศพ
0950
มารีอา โยเซฟิน สิตา-ลำพันธ์
27-05-2013
8
หลุมศพ
1301
มารีโอ สมชาย-ฤทธิ์ไกรเกรียง
12-05-1998
1
หลุมศพ
5126
พัทธมน-รุ่งวิทยา
17-05-2008
6
หลุมศพ
3613
เทเรซา รัศมี-รุจิเรขรังสิมา
03-05-2012
3
หลุมศพ
2024
เปโตร ปิติ-รุจานุรักษ์
29-05-2007
3
หลุมศพ
0446
มารีอา เมรี่-รุจานุรักษ์
11-05-2017
8
หลุมศพ
0943
อันนา ถี-ริวัฒนา
09-05-2015
8
หลุมศพ
0617
ยอห์น บัปติสตา พินิจ-รัศมีมารีย์
30-05-2005
9
หลุมศพ
1530
หลุยส์ ยุทธนา-รัตน์สราญจิต
01-05-1997
2
หลุมศพ
0235
ยอแซฟ อุดมศักดิ์-รัตนไพบูลย์
30-05-2019
8
หลุมศพ
0312
แคทธารีน เพ็ญพรรณ-รัตนวันธุ์
09-05-2011
2
คอนโด
6308
มารีอา ศิริลักษณ์-รัตนภูพันธ์
17-05-2003
5
หลุมศพ
4108
OTTO วิรัตน์-รัตนปิยานนท์
31-05-2001
5
หลุมศพ
5802
ยอแซฟ วิบูล-รักษ์บุญยวง
26-05-2002
5
หลุมศพ
3714
อันนา เสงี่ยม-ยิ่งภักดี
24-05-1975
3
หลุมศพ
5014
ยอแซฟ วิทยา-ยิ่งภักดี
15-05-1999
5
หลุมศพ
3511
เปโตร ชาญ-ยอดกมล
02-05-1996
3
หลุมศพ
6333
ยอนาเวนตุส อิกเนทียสโบนาเวนเจ้อร์-มานิกัมปิลไล
14-05-2010
6
หลุมศพ
0945
จอห์น บัปติส ชุงแมน-มอย
12-05-2015
8
หลุมศพ
0211
ฟิลิป มนัส-มหา
01-05-2005
1
คอนโด
1013
มารีอา อารียา-มนูพิบูลย์
20-05-2023
1
หลุมศพ
0629
อันโตเนีย เทเรซา เซเกวรา วนิดา-ภูวณิชย์
28-05-2021
8
หลุมศพ
2010
มารีอา มักดาเลนา ศรี-ภูรีโรจน์
01-05-2000
3
หลุมศพ
4203
มาตินา บาน-ภูรีโรจน์
28-05-1968
5
หลุมศพ
0232
เซซีลีอา สมพร-ภูรีโรจน์
21-05-2011
8
หลุมศพ
0636
เปโตร วิวัธน์-ภูมิพิศิษฐ
07-05-1985
2
หลุมศพ
0637
มารีอา ชลอ-ภูมิพิศิษฐ
15-05-1989
2
หลุมศพ
0719
ยอแซฟ เมธี-ภัทรากรกุล
15-05-2023
7
หลุมศพ
2443
วิกตอเรีย อนงค์-ฟูสมบัติ
23-05-2015
4
หลุมศพ
4223
มารีอา ซูซานนา ละเอียด-ฟอนซีกา
11-05-2003
5
หลุมศพ
0540
มารีอา อูลหลา-ฟรังโบเอนสกี้
26-05-1948
2
แฟลต
0744
มารีอา เสนอ-พูลสวัสดิ์
11-05-2018
8
หลุมศพ
2133
ฟรังซิสโก โกสินทร์-พิริยะพันธุ์
18-05-1968
4
หลุมศพ
4527
แมททิว สมชาย-พานิชเกษม
10-05-2009
6
หลุมศพ
1742
GLORIA MARIA ปลื้มจิต-พานิชประไพ
14-05-1995
2
หลุมศพ
2103
Johannem Berchmans เนาวรัตน์-พัฒโนดม
15-05-2018
3
หลุมศพ
1820
มาการีตา ศิริพร-พัฒนเมธินทร์
11-05-1994
1
หลุมศพ
3031
มารีอา สอิ้ง-พัฒนภิรมย์
20-05-2005
4
หลุมศพ
3520
มารีอา สุวิมล-พลอยงาม
24-05-2022
3
หลุมศพ
3727
ยอแซฟ ยิ่ง-พฤกษ์วัฒนานนท์
23-05-2016
4
หลุมศพ
5731
มารีอา เพนนี-พรเจริญโรจน์
06-05-2009
6
หลุมศพ
3512
มารีอา ผุสดี-พรหมเพ็ชร (เขียวพันธุ์)
11-05-2021
3
หลุมศพ
0506
มารีอา แช่ม-พรหมเกษร
30-05-1978
2
แฟลต
2941
ยวงบัปติสตา ทองคำ-พรรณวิไล
18-05-1980
4
หลุมศพ
0502
อันนา ดวงใจ-พรพิรุณรักษ์
07-05-2020
1
หลุมศพ
6434
ลูซีอา วราภรณ์ (อำภา)-ปุตระเศรณี
25-05-2014
6
หลุมศพ
0239
เปโตร ปรีชา-ปิยะกิจ
08-05-2023
2
หลุมศพ
0926
อักแนส พรศรี-ปัณฑวาภิรมย์
11-05-2023
9
หลุมศพ
0208
มีคาแอล สุชัย-ปัญญาเลิศวุฒิ
24-05-2009
2
คอนโด
4301
เรอเน-เซซีล ราณี-ปัญจสวัสดิ์
02-05-1998
5
หลุมศพ
1329
หลุยส์ มนตรี-ปรีชาวนิช
24-05-1974
8
หลุมศพ
3010
อากาทา อนงค์ -ประยูรสุข
02-05-1986
3
หลุมศพ
0403
มารีอา ยับ-ประจงทัศ
02-05-1970
9
หลุมศพ
3527
มารีอา กัลยา-ประกอบกิจ
31-05-2006
4
หลุมศพ
0210
เปโตร รุ่งอรุณ-ปติตัน
05-05-2019
4
คอนโด
0640
ยอแซฟ ไชโย-ปกสว่างเจริญ
21-05-2013
8
หลุมศพ
4318
เปาโล โกวิท-บูระวัตรเดชา
30-05-2005
5
หลุมศพ
5422
อันนา พนอ-บุตรแสงดี
13-05-2000
5
หลุมศพ
6513
สตีเฟ่น สิงห์-บุณยรักษ์
01-05-2004
5
หลุมศพ
0203
มารีอา สุนีย์-บุญเผ่า
12-05-1965
1
คอนโด
1140
สมจิตต์-บุญภินนท์
19-05-2013
2
หลุมศพ
4714
มารีอา ฉันทนา-บุญประกอบวงศ์
18-05-1998
5
หลุมศพ
1142
อันตน อดูลย์-บริบูรณ์
07-05-2016
8
หลุมศพ
0254
มักดาเลนา ชื่น-น่วมลมัย
13-05-1965
1
แฟลต
1215
มาเรียโยเซฟฟิน นงพร-นุตสถิตย์
20-05-2007
1
หลุมศพ
5732
ฟรังซิสเซเวียร์ ธนิต-นิยมธรรม
09-05-2009
6
หลุมศพ
3022
มารีอา วันดี-นิยมจ้อย
10-05-1985
3
หลุมศพ
0750
เดวิท วีรวัฒน์-นิมมานฤดีสุทธิ์
16-05-2014
8
หลุมศพ
1709
เลโอ สัมพันธ์-นิติรักษ์
02-05-2006
1
หลุมศพ
2341
มาเรีย เก็บ-นิตตะโย
21-05-1942
4
หลุมศพ
0209
มารีย์ อิกญาซีโอ วชิรวไล-นาควิโรจน์
03-05-2019
4
คอนโด
0218
JULIE BILLIART (จูลี่ แห่งบิลลิอาร์ต) เวอร์จิเนีย (VIRGINIA)-นวธรรม (NAWATHAM)
24-05-2015
3
คอนโด
0132
ยอแซฟ วงศ์-นภาสว่างวงศ์
22-05-2013
2
หลุมศพ
4603
มารีอา มักดาเลนา ชูศรี-ธีระประทีป (เปล่งสัญญา)
27-05-2019
5
หลุมศพ
3720
สโกลาสติกา ละเอียด-ธวัชชูวงศ์
19-05-2004
3
หลุมศพ
3439
โรซา กำช่อ-ธรรมธาดา
18-05-2017
4
หลุมศพ
2302
เทเรซา จันทนา-ธนิยผล
29-05-2007
3
หลุมศพ
2523
อันนา ติ๋ว-ธงชัย(โตมร)
19-05-2010
3
หลุมศพ
1834
โทมัส ธานินทร์-ธงชัย
13-05-2021
8
หลุมศพ
5719
ยวงบัปติสตา พลเพชร-ทิพย์ชลาธาร
25-05-2017
5
หลุมศพ
0554
เซซีลีอา สมทรง-ทัศคร
14-05-2016
2
แฟลต
0311
มารีอา สำเนียง-ทองกระจ่าง
08-05-2011
2
คอนโด
0015
อากาทา เรวดี-ทศบวร
09-05-1970
P
กางเขน
5327
มารีอา อัมพร-ทรัพย์เจริญ
16-05-2017
6
หลุมศพ
6104
เปโตร สุรชาติ-ทรัพย์วัฒน์
26-05-2015
5
หลุมศพ
1620
ยอห์น ดามาเซน ไพรัช-ทรรทรานนท์
28-05-1991
1
หลุมศพ
0743
ยากอบ พิรกร-ทรรทรานนท์
26-05-2023
2
หลุมศพ
4315
เลาแรนซีโอ วิรัช-ทรรทรานนท์
20-05-1997
5
หลุมศพ
6515
อักแนส แถม-ทรรทรานนท์
07-05-2004
5
หลุมศพ
0317
เทเรซา สุรภา-ถาวรพาณิชย์
30-05-2018
4
คอนโด
1813
ซีมปรีซีโอ ไพฑูรย์-ตั้งตระกูล
24-05-1992
1
หลุมศพ
3402
อลัน อนันต์-ตันธุวนิตย์
15-05-2014
3
หลุมศพ
0642
เทเรซา อรุณศรี-ตันทอง
01-05-2001
2
หลุมศพ
1605
ฟรังซิสเซเวียร์ วิชิต-ตันติประสุต
23-05-2008
1
หลุมศพ
3413
แมรี่ วชิรา-ตัน
05-05-2007
3
หลุมศพ
0603
ลูซีอา พิมลวรรณ-ตรีรัตน์อำไพ
18-05-2022
7
หลุมศพ
2924
ยอแซฟ วรวิทย์-ตรีกมล
08-05-2004
3
หลุมศพ
3030
ยอแซฟ เพียรจิตร-ตรั่นวัน
06-05-2005
4
หลุมศพ
0944
เปโตร ไชยยงค์-ตรัวกูล
06-05-1987
2
หลุมศพ
0127
ยอแซฟ พร-ดุรงค์วิริยะ
08-05-2018
2
หลุมศพ
4520
อันนา ชื่น-ดีระพัฒน์
30-05-1987
5
หลุมศพ
1821
มารีอา มักดาเลนา ไพฑูรย์-ดีซูซ่า
11-05-1994
1
หลุมศพ
0932
เยโนเวฟา มะปราง-ดาวดี
16-05-2020
8
หลุมศพ
2741
เปโตร อภิชาญ-ณ นคร
17-05-1982
4
หลุมศพ
0203
ยอแซฟ สุกรี-ญาณกวี
25-05-1963
1
หลุมศพ
2901
มารีอา พรนภา-ช่วยเจริญสุข
17-05-1982
3
หลุมศพ
1835
เออเชนี ประคิณ-ชุมสาย ณ อยุธยา
07-05-2016
2
หลุมศพ
4314
เบเนดิกโต อรุณ-ชีรานนท์
16-05-1997
5
หลุมศพ
0736
ยวงบัปติสตา นิกร-ชีพชล
15-05-1990
2
หลุมศพ
4311
มารีอา มะลิ-ชีพชล
05-05-1997
5
หลุมศพ
1112
มารีอา เพ็ญศรี-ชินพงสานนท์
18-05-1986
1
หลุมศพ
3712
มากาเร็ต บุศรา-ชินทร์นลัย
22-05-2016
3
หลุมศพ
1333
อักแนส รัตนา-ชาโรจน์
12-05-2017
8
หลุมศพ
3601
ลูซีอา จันทร์เพ็ญ-ชาลทอง
07-05-2013
3
หลุมศพ
2636
มาเรีย เทเรซา นิตย์-ชาญฉลาด
25-05-1972
4
หลุมศพ
1335
ไมเคิ้ล วัชรชัย-ชัยสุรินทร์
15-05-2017
8
หลุมศพ
6321
ชาญชัย-ชัยชโลทรกุล
26-05-2014
5
หลุมศพ
3113
ฟรังซิสโก มาโนช-ชัชวลิต
05-05-1996
3
หลุมศพ
6304
ดอมินิก มานพ-ชัชวลิต
06-05-2003
5
หลุมศพ
6304
เปโตร มาลัย-ชัชวลิต
08-05-2003
5
หลุมศพ
4921
ยอแซฟ เสม-ชมพะนันท์
26-05-1931
5
หลุมศพ
5813
ยอแซฟ ประหยัด-ฉันนิวัต
27-05-2001
5
หลุมศพ
5127
ยอแซฟ อันโตนีโอ วัฒนา -ฉันทานุรักษ์
30-05-2008
6
หลุมศพ
3526
เทเรซา มาเรีย อุราวรรณ-ฉัตรศรีตระกูล
30-05-2006
4
หลุมศพ
0158
เทเรซา ชั้น-จุ่มจรีย์
22-05-1905
1
แฟลต
0602
อากาทา ล้วน-จิระธนานันต์
17-05-2022
7
หลุมศพ
2424
อันตน จักรพงษ์-จิรวุฒิวรวงษ์
08-05-1999
3
หลุมศพ
1034
ยอแซฟ วิชัย-จินตมนูญธรรม
22-05-1989
8
หลุมศพ
3820
มารีอา สุธีรา-จิตต์สนิทกุล
15-05-2000
3
หลุมศพ
4521
อันนา เจริญ-จิตต์ชุ่ม
11-05-2013
5
หลุมศพ
0108
เปาโล คมศักดิ์-จำปาศรี
25-05-2020
4
คอนโด
0605
มารีอา เสาวลักษณ์-จามจุรีรักษ์
24-05-2022
7
หลุมศพ
2629
เทเรซา จารุ-จันทโรบล
04-05-1977
4
หลุมศพ
1950
ฟรังซิสเซเวียร์ เอนก-จันทิวงศ์
26-05-1974
8
หลุมศพ
1916
เปโตร ชาย-จันทะชา
11-05-1981
3
หลุมศพ
0936
โยเซฟ เอนก-จันทร์กลิ่น
21-05-2557
8
หลุมศพ
0146
อันนา เสริมทรัพย์-จันทรเวคิน
20-05-2012
2
หลุมศพ
0818
อันนา องุ่น-จันทรัคคะ
06-05-2004
1
หลุมศพ
1110
มาเรีย มาเรีย-จัน
07-05-1944
1
หลุมศพ
5629
ลูกา ชาญชัย-จัตุรเขษม
11-05-2014
6
หลุมศพ
0108
- ทาเข้ม-จอน
30-05-2006
2
คอนโด
0202
ลอเรนต์ วุธ-จรเมือง
07-05-1985
1
คอนโด
0717
อันนา อำนวย-คีรีโชติ
08-05-2023
7
หลุมศพ
1219
ยอแซฟ ประดิษฐ์-คันธเศรษฐ
12-05-1949
1
หลุมศพ
6312
ลูซีอา มาลา-ขันธสิทธิ์
27-05-2003
5
หลุมศพ
0545
ยอแซฟ ทรงพล-ขันดี
09-05-2005
8
หลุมศพ
5021
หลุยส์ สุธิทร-กุลเนตุ
02-05-1957
5
หลุมศพ
5022
มารีอา มาลี-กุลเนตุ
20-05-2009
5
หลุมศพ
5810
ยอแซฟ อดิสัย-กีร์ตะเมคินทร์
08-05-2001
5
หลุมศพ
1312
เทเรซา วรรณี-กีรติพงศ์
19-05-2021
1
หลุมศพ
1314
ยอห์น บอสโก เชาว์-กีรติพงศ์
29-05-2021
1
หลุมศพ
5001
อากาทา ศิริมาศ-กิตยานนท์
16-05-2001
5
หลุมศพ
0209
คุณพ่อยอห์น บอสโก ศักดิพัฒน์-กิจสกุล
21-05-2013
9
หลุมศพ
0532
มารีอา ใส-กรรณิกา
26-05-1981
2
หลุมศพ
3824
ยวงบัปติสตา กมล-กมลสุทธิ
19-05-2002
3
หลุมศพ
1607
ลูกา LUKE-YAW LENG LEE
11-05-1997
1
หลุมศพ
0307
JOHANNES HUIJSEN-TRUIJT
31-05-1962
2
แฟลต
2727
- MISS. MARINA-TRAILL
08-05-1954
4
หลุมศพ
0114
KARL-STIBAL
05-05-1905
2
แฟลต
0435
- DOROTHY-SCHARENGUIVEL
07-05-1970
2
หลุมศพ
4111
MARY WALTER-SANTER,OSU.
21-05-2014
5
หลุมศพ
4620
XAVIER-SALHANI
02-05-1998
5
หลุมศพ
5814
HERBERT KRAUS-RUDOLE
27-05-2001
5
หลุมศพ
2629
VICTOR VICTOR-MCANTYRE
15-05-1974
4
หลุมศพ
0419
PIERRE ( เปีย )-MATERON ( มาเตอรอง )
25-05-1905
2
แฟลต
0308
M.CLAUDE EUGENE-MABILLARD
21-05-1977
1
คอนโด
0115
MARY KONG PEK-LEONG
03-05-1946
2
แฟลต
0401
JOSEPHINE-LEE
19-05-1946
1
หลุมศพ
0118
ANDRE-LASNIER
29-05-1931
2
แฟลต
0118
MARIE RAYMOND-LASNIER
05-05-1932
2
แฟลต
0525
ANSGAR-KOETTING
15-05-1963
2
แฟลต
2327
- SARAKICK (หลวง)-KASETRA KARN
03-05-1955
4
หลุมศพ
0308
BERYL-JAMAL
04-05-1976
1
คอนโด
0446
Agata Lee Siew-Hong
04-05-1902
1
แฟลต
6335
STEPHEN CHUA SIEW-HONG
24-05-2010
6
หลุมศพ
2810
ALOYSIUS-HO KIM HOI
28-05-1970
3
หลุมศพ
5413
EMMA-GOTTSCHE
13-05-1987
5
หลุมศพ
5413
WALTHER-GOTTSCHE
22-05-1968
5
หลุมศพ
2640
ELIZABETH BOONLUA-GARNIER
07-05-1980
4
หลุมศพ
2641
EDWARD CHARIES-GARNIER
28-05-1956
4
หลุมศพ
0308
MARIA GORETTI PATCHAREE-GABRIEL
30-05-1977
1
คอนโด
0266
JULIEN NE DOUAIROW MARIN-DU VICTOR HUGO
13-05-1923
1
แฟลต
0366
YVES BELLEC MTRE MECANICIEN-DU VICTOR HUGO
16-05-1993
1
แฟลต
1121
ดาวิด (คุณปู่) DAVIO-DEOCAMPO
20-05-1941
1
หลุมศพ
0322
ARMELLE-DELABY
03-05-1937
2
แฟลต
2427
CLEMENTINA SRIDE (ศรี)-DE JESUS
24-05-1957
4
หลุมศพ
0413
ROGER-D ANDERSON
06-05-1961
2
แฟลต
1109
มากาเร็ต MARGARET-CHAN
04-05-1939
1
หลุมศพ
0268
JANE AUGUSTA BERKELEY-CACACE
29-05-1926
1
แฟลต
5301
VICTOR VICTOR-BOURGUEIL
30-05-1895
5
หลุมศพ
4117
JOSEPH MICHAEL-ASHING
19-05-2002
5
หลุมศพ
0269
HENRI NICOLAS-ARCCUET
22-05-1905
1
แฟลต
0302
IRENE MERITAN-(NEE GRANDIN)
27-05-1905
1
คอนโด
0149
อันเดร กราน-
09-05-1905
1
แฟลต
0165
THOMAS A. NICOLAY-
03-05-1914
1
แฟลต
0111
J. G. CONVERY-
30-05-1964
2
แฟลต
0120
AGNES WHITE-
14-05-1929
2
แฟลต
0243
THERESA PHRING-
19-05-1929
2
แฟลต
0344
EG. BERLANDIER-
26-05-1928
2
แฟลต
0426
JOSEPH S CRUZ-
09-05-1967
2
แฟลต
0440
อันชีบัส -
03-05-1934
2
แฟลต
3105
AGNE SIM NGEK KIEM-
10-05-1980
3
หลุมศพ
2131
เทเรซา ไซกี้-
04-05-1959
4
หลุมศพ
3026
JOSEPHINE SMITH-
22-05-1968
4
หลุมศพ
6334
ANDY CHEUNG KUNG TAI-
17-05-2010
6
หลุมศพ
0933
CHAN CHIK WING JEFF -
15-05-2021
8
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009