• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน) 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 9.00 น.(เสกสุสาน) และ 16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่ออนุรัตน์  ณ สงขลา 

เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2566

         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26 มีนาคม 2566
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อถนอมศักดิ์  เลื่อนประไพ

เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23 เมษายน 2566

         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28 พฤษภาคม 2566
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00 น.
        ประธาน  ชวลิต  กิจเจริญ

เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25 มิถุนายน 2566

       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  อนุรัตน์  ณ สงขลา
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23 กรกฎาคม 2566
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อประทีป  สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27 สิงหาคม 2566

       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อวิชชุกรณ์  เกตุภาพ

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24 กันยายน 2566
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อปรีดา  เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22 ตุลาคม 2566

       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.00  น.
       ประธาน  เรืองฤทธิ์  ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   26 พฤศจิกายน 2566
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00  น.
        ประธาน  คุณพ่อธีรพล  กอบวิทยากุล

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่  17 ธันวาคม 2566

       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00  น.
       
ประธาน  คุณพ่อสุรศักดิ์  อัมพาภรณ์

รายชื่อประจำเดือน ธันวาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0243
มารีอา เฉลียว-ไวย์วิทยา
22-12-2005
2
หลุมศพ
5223
มารีอา ยุพดี-ไวย์วิทยา
12-12-1999
5
หลุมศพ
2015
อันตน สุวิทย์-ไตรวิวิธ
14-12-1999
3
หลุมศพ
6414
เทเรซา บงกช-ใจจงรักษ์
25-12-2003
5
หลุมศพ
4716
เปาโล ชัยสิทธิ์-โอษฐศิริยานนท์
21-12-2015
5
หลุมศพ
1947
ยอห์นบัปติส จักรพันธุ์-โสรัจจกิจ
18-12-2020
8
หลุมศพ
6220
ฟรังซิสโก สวาท-โลหะเวช
31-12-2006
5
หลุมศพ
0736
มารีอา วสุ-โลหวริตานนท์
23-12-2013
8
หลุมศพ
1823
ยากอบ วิจิตร-โรจนอำไพ
29-12-2017
1
หลุมศพ
0341
อักแนส อรุณลักษณ์-โคมินทร์
24-12-2011
8
หลุมศพ
6121
- อุไรวรรณ-โกสิยพงษ์
14-12-2003
5
หลุมศพ
0347
อักแนส อักแนส-โกญจนาท
28-12-1996
2
หลุมศพ
3633
มารีอา สุปราณี-แสงเปล่า
12-12-2007
4
หลุมศพ
2239
มารีอา โชติรส-แสงเทียน
17-12-1970
4
หลุมศพ
3126
ออกัสติน รา-แย้มกันชู
11-12-1968
4
หลุมศพ
0114
ยอแซฟ จ๊ะ-แซ่โล้ว
10-12-1950
1
หลุมศพ
0519
มารีอา ตั้วสี-แซ่โล้ว
26-12-1993
1
หลุมศพ
0703
ยอแซฟ เม่งเพียว-แซ่โล้ว
21-12-1982
1
หลุมศพ
1019
เปโตร ฮะเสียว-แซ่โล้ว
27-12-2008
1
หลุมศพ
0202
เปาโล จี่หงี-แซ่โจว
17-12-1972
1
หลุมศพ
0911
ยอแซฟ ใต้จั๊ว-แซ่โง้ว
27-12-1965
1
หลุมศพ
1435
ยอแซฟ คีซิน-แซ่โง้ว
22-12-1994
2
หลุมศพ
2607
- เพียวซ่ง-แซ่โง้ว
13-12-1958
3
หลุมศพ
2607
ยวงบัปติสตา เซ่งลิบ-แซ่โง้ว
25-12-2013
3
หลุมศพ
3501
อากาทา เพ็กคิ้ม-แซ่โง้ว
13-12-1995
3
หลุมศพ
5002
อากาทา งกสี (โง้ว โง้วสี)-แซ่โง้ว
16-12-1983
5
หลุมศพ
5930
ยอแซฟ ฮะ-แซ่โค้ว
12-12-1966
6
หลุมศพ
0419
มอร์ลิส ก๊กฮุย-แซ่แต้
24-12-1993
1
หลุมศพ
0715
มีคาแอล ซุ่นเซ้ง-แซ่แต้
13-12-1954
1
หลุมศพ
0825
อิกญาซีโอ เกียง-แซ่แต้
24-12-1965
1
หลุมศพ
2003
ฮุยรีแปง บุ้งตั๊ก-แซ่แต้
31-12-1966
3
หลุมศพ
3111
ยอแซฟ สาธิต-แซ่เอ็ง
13-12-2013
3
หลุมศพ
3913
อากาทา อาอ้วง-แซ่เอี้ยว
16-12-1945
3
หลุมศพ
3303
ฟาโรห์ จุงเฮ้า-แซ่เล้า
11-12-1995
3
หลุมศพ
4727
ยอแซฟ กวงก๊ก-แซ่เล้า
18-12-2550
6
หลุมศพ
1051
มารีอา หลีฮั้ว-แซ่เลี่ยว
14-12-2015
8
หลุมศพ
5525
มารีอา เซี๊ยะน้อย-แซ่เตียว
20-12-2005
5
หลุมศพ
0159
โรซา เกลี้ยง-แซ่เตีย
20-12-1935
2
แฟลต
2902
มารีอา พรรณราย-แซ่เตีย
28-12-2004
3
หลุมศพ
1939
อักแนส เง็กเจง-แซ่เตีย
12-12-1961
4
หลุมศพ
1641
เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู ง่วนเตียง (KHAO XIM (XIN)-แซ่เตีย
20-12-2018
8
หลุมศพ
0310
มารีอา ทอย-แซ่เซี้ย
13-12-2021
5
คอนโด
0721
เทเรซา เจืองตี๋-แซ่เจ็ง
16-12-1996
1
หลุมศพ
0641
อันนา หมุยเง็ก-แซ่เจี่ย
12-12-1950
2
หลุมศพ
1941
คลารา ดารา-แซ่เจี่ย
27-12-2001
4
หลุมศพ
0304
- ฉื่อเล้ง-แซ่เจา
10-12-1960
1
คอนโด
1006
ยวง เชียงเต็ก-แซ่อึ้ง
13-12-1998
1
หลุมศพ
4724
มารีอา ชุ้น-แซ่อึ้ง
13-12-2011
5
หลุมศพ
4727
มารีอา ชุ้น-แซ่อึ้ง
13-12-2011
6
หลุมศพ
2601
ยอแซฟ เจียหก-แซ่ล้อ
10-12-1976
3
หลุมศพ
3909
ยวงบัปติสตา เง็กฮุย-แซ่ล้อ
24-12-1998
3
หลุมศพ
0720
มารีอา ฮงเฮี๊ยะ-แซ่ลี้
27-12-1979
1
หลุมศพ
1445
อันนา นับฝ่า-แซ่ลี้
10-12-2019
2
หลุมศพ
5613
ซีมอน ยูหลุ่น-แซ่ลี้
19-12-2000
5
หลุมศพ
1924
อันนา เซียมเง็ก-แซ่ลิ้ม
16-12-2008
3
หลุมศพ
2012
ฟีโลมีนา มา-แซ่ลิ้ม
29-12-1961
3
หลุมศพ
4102
ยอแซฟ ไจเจ้า-แซ่ลิ้ม
31-12-1996
5
หลุมศพ
0108
เทเรซา หยิวเนี้ยะ-แซ่ตั้ง
15-12-1968
1
หลุมศพ
1421
มารีอา สุดา-แซ่ตั้ง
23-12-1995
1
หลุมศพ
1429
ยวง อิมเท้ง-แซ่ตั้ง
31-12-1974
2
หลุมศพ
3417
เปาโล เม่งหุย-แซ่ตั้ง
31-12-1974
3
หลุมศพ
0805
ยอแซฟ เฮียเทง-แซ่ตั้ง
28-12-2019
9
หลุมศพ
0138
ยอแซฟ หยิ่งไอ่-แซ่ตัน
30-12-1970
2
แฟลต
0420
อากาทา มุ่ยเอ็ง-แซ่ซิ้ม
11-12-1993
1
หลุมศพ
6031
อันนา ไซ้ฮุ้ง-แซ่ซิ
26-12-2009
6
หลุมศพ
1005
หลุยส์ โจวอัน-แซ่จู
13-12-1998
1
หลุมศพ
0501
สเตเฟน เตียงคุง-แซ่จัง
24-12-1946
1
หลุมศพ
4826
อากาทา กรองแก้ว-แซ่จัง
22-12-2009
6
หลุมศพ
0919
เอลิซาเบ็ธ ล้วน-แซ่ก๊วย
31-12-1971
1
หลุมศพ
6416
ลูเซีย ลูเซีย-แซมมี่
29-12-2003
5
หลุมศพ
0637
มารีอา เทเรซา วันดี-แก้วมงคล(ห่อเตรียม)
31-12-2016
8
หลุมศพ
1228
มารีอา เทเรซา จู-เอกสาโรจน์
25-12-2015
2
หลุมศพ
0819
มารีอา รัตนา-เล็งหงษ์ตระกูล
27-12-2009
1
หลุมศพ
5222
เซซีลีอา สุภาพ-เลื่อนประไพ
31-12-2006
5
หลุมศพ
5424
มาเรีย แอลิส-เลียวนาร์ดี
19-12-1986
5
หลุมศพ
0815
มารีอา ปัทมา-เลิศสุขประเสริฐ
19-12-2012
1
หลุมศพ
0737
เทเรซา ประนอม-เลาหพันธ์
22-12-2013
8
หลุมศพ
0343
เปาโล วิบูลย์-เลค
15-12-2017
2
หลุมศพ
2125
มารีอา กอแรตตี เพ็ญศรี-เมฆสัมพันธ์
20-12-2003
3
หลุมศพ
6207
ยอแซฟ องอาจ-เพิ่มบารมี
10-12-2002
5
หลุมศพ
0344
ดอมินิก ปณัย-เผ่าลินจง
28-12-2011
8
หลุมศพ
0648
มารีนา ประพันธ์-เปศะรัตน์
23-12-1948
8
หลุมศพ
0338
เปาโล ชัยวัฒน์-เทพไพบูลย์รัตน์
13-12-2011
8
หลุมศพ
0132
ยอแซฟ สมัคร-เทพประสิทธิ์
15-12-2010
8
หลุมศพ
0132
อันนา บุญเกิด-เทพประสิทธิ์
14-12-2017
8
หลุมศพ
0928
มารีอา อนงค์นาฏ-เถกิงวิทย์
21-12-2014
8
หลุมศพ
6433
ยอแซฟ สวัสดิ์-เตียวไพบูลย์
18-12-1987
6
หลุมศพ
1426
เทเรซา อมรา-เดชะไกศยะ
10-12-2015
2
หลุมศพ
3222
มารีอา สะอาด-เซี๊ยะสมยา
20-12-1985
3
หลุมศพ
0408
ราฟาแอล อุทัย-เจียรพันธ์
27-12-1993
1
หลุมศพ
5012
มารีย์ อูร์ซูลา บุญสม-เจริญเอง
12-12-2013
5
หลุมศพ
1617
เทเรซา สวีส-เจริญสุข
11-12-2014
1
หลุมศพ
3205
ยอแซฟ ชวน-เจริญสุข
25-12-1995
3
หลุมศพ
0305
ออกัสติน จตุมงคล-เกื้อกูล
10-12-2020
1
คอนโด
0511
แอนด์ เอมิลี่-เกตุทัต
31-12-2022
9
หลุมศพ
1420
มารีอา สำเนียง-อ้วนอ่อน
23-12-2004
1
หลุมศพ
5617
ยอแซฟ วุฒิชัย-อ่องแสงคุณ
20-12-2000
5
หลุมศพ
5617
อันนา สำรวม-อ่องแสงคุณ
14-12-2015
5
หลุมศพ
2237
อากุสติโน เฉลิมเกียรติ-อุทิศทวีธรรม
17-12-2016
4
หลุมศพ
0126
เปาโล เช็งเฮา-อุกฤษ
17-12-1977
2
หลุมศพ
0707
เทเรซา อรวรรณ-อิทธิสัมพันธ์
26-12-2011
1
หลุมศพ
6032
ยอแซฟ วินัย-อำภาพร
28-12-2009
6
หลุมศพ
0927
อากาทา สุนีย์-อารยชาติสกุล
15-12-2014
8
หลุมศพ
6030
ยอแซฟ รุ่งโรจน์-อาภรณ์วรรณกุล
11-12-2009
6
หลุมศพ
1311
ยูลีอันนา พัชนี-อานามนารถ
16-12-2021
1
หลุมศพ
5708
ปอล ประสพ-อานามนารถ
10-12-2000
5
หลุมศพ
0121
อากาทา อัมพร-อัฐวิบูลย์พันธ์
13-12-2007
2
คอนโด
0210
มารีอา อรุณรัตน์-ออมสิน
12-12-1983
1
หลุมศพ
0103
บลูโน วัฒนา-ออนวูจิ ปรินซ์
18-12-2005
1
คอนโด
3913
ยอแซฟ อรุณ-อรุณรักษ์วิลาส
18-12-2021
3
หลุมศพ
2603
มารีอา อุไร-อรุณคง
14-12-1977
3
หลุมศพ
2242
เปาโล ประสิทธิ์-หาญเรืองเกียรติ
23-12-1992
4
หลุมศพ
0843
ยูเลียนา โสภาพรรณ-หอมนิยม
26-12-2021
2
หลุมศพ
1305
อันนา สุภัทรา-หงษ์ดุสิต
15-12-1997
1
หลุมศพ
0246
เปาโล รัฐพล-สุวรรณราช
21-12-2008
1
แฟลต
2828
เซซีลีอา ลัดดา-สุวรรณประไพ
12-12-1977
4
หลุมศพ
4915
อันตน ลอย-สุระประพันธ์
23-12-1978
5
หลุมศพ
0230
เทเรซา จันทนา-สุพรรณพยัคฆ์
31-12-2015
8
หลุมศพ
4923
อนัสตาเซีย สอิ้ง-สุทธิภาศิลป์
16-12-1969
5
หลุมศพ
5532
เปโตร สุรัช-สุขุม
18-12-2008
6
หลุมศพ
5924
บาบาร่า วรรณี-สุขนิรันดร์
31-12-2001
5
หลุมศพ
1008
อันนา เฮียง-สุขขีวัฒน์
16-12-1998
9
หลุมศพ
1246
ยอแซฟ สวัสดิ์-สืบสำราญ
19-12-2016
8
หลุมศพ
0316
ยวงบัปติสตา เฮียบกง-สีแช
27-12-1962
1
หลุมศพ
5017
ยอแซฟ เกียรติ-สิมะกรัย
28-12-1985
5
หลุมศพ
5313
เปโตร แสงตะวัน-สินธุวณิก
21-12-2001
5
หลุมศพ
1637
เปาโล เฉลิม-สิทธีอมร (ไร่ทะ)
12-12-2019
2
หลุมศพ
1118
เทเรซา อัมพร-สิทธิราพร
11-12-2007
1
หลุมศพ
3129
เทเรซา ยุพา-สันติโรจน์ประไพ
24-12-2014
4
หลุมศพ
0340
เปโตร ประพัฒน์-สมัครคามัย
25-12-2011
8
หลุมศพ
1810
มารีอา ตุ๋ย-สมบูรณ์สุข
18-12-2015
1
หลุมศพ
0201
โยเซฟ มารี ประยูร-สมบุณยะวิโรจน์
22-12-1986
1
คอนโด
1050
มารีอา ศศิธร-สงวนสัตย์
11-12-2015
8
หลุมศพ
1837
เทเรซา งามตา-ศุขอินทุ
25-12-1984
2
หลุมศพ
1248
ยอแซฟ ประยุทธ-ศิลปรัศมี
31-12-2016
8
หลุมศพ
1830
เปโตร ดร.ธงชัย-ศิริสวัสดิ์
25-12-2019
8
หลุมศพ
0908
ยอแซฟ ประหยัด-ศิริยงค์
30-12-2018
1
หลุมศพ
5531
อันนา วารี-ศิริชัยเจริญ
14-12-2008
6
หลุมศพ
5531
นาย นำศักดิ์-ศิริชัยเจริญ
29-12-2559
6
หลุมศพ
1643
แอนนา มาลี-ศักดิ์สมวาสน์
21-12-1976
2
หลุมศพ
2623
ยอแซฟ สุเทพ-ศรีสุทธิพันธ์
24-12-2016
3
หลุมศพ
0106
เทเรซา บุญอวน-ศรีประเสริฐ
20-12-1965
1
คอนโด
0309
มารีอา ลักษณา-ศรีนภาวรรณ
25-12-2017
4
คอนโด
6009
มารีอา แหวน-ศรีนภาวรรณ
19-12-1984
5
หลุมศพ
1328
ริชาร์ด ชาญ-ศรีกรกุล
14-12-2007
2
หลุมศพ
4911
มารีอา วลิตา-ศตัษเฐียร
24-12-2004
5
หลุมศพ
0542
ยอแซฟ เศรษฐสิทธิ์-ศตัษเฐียร
11-12-2012
8
หลุมศพ
2638
โมเสส วิรัช-วีรานนท์
15-12-1982
4
หลุมศพ
2436
เปาโล บุญเลิศ-วิเศษวงศ์
26-12-1964
4
หลุมศพ
2436
เทเรซา เสาวรส-วิเศษวงศ์
19-12-2010
4
หลุมศพ
6110
ยวง ธาดา-วิศิษฎโสภณ
28-12-2007
5
หลุมศพ
1332
มาการีตา มารีอา สุริยา-วิบูลย์วงศ์
27-12-2009
2
หลุมศพ
3329
มารีอา มาลี-วัฒนโยธิน
14-12-2005
4
หลุมศพ
0709
อันเดร เกียรติ-วัฒนพงศ์พันธุ์
10-12-1997
1
หลุมศพ
2734
ยอแซฟ ไชย-วัชรเสถียร
17-12-1966
4
หลุมศพ
2734
มาเรีย ประทุมพร-วัชรเสถียร
20-12-2010
4
หลุมศพ
2735
ยอแซฟ สุนทรสิงห์(รวีวัชร)-วัชรเสถียร
25-12-2008
4
หลุมศพ
1619
โมนิกา มาลี-วัชราธร
27-12-2013
1
หลุมศพ
3330
มาร์ธา อรุณ-วัชราทิตย์
16-12-2005
4
หลุมศพ
6033
ฟิลิป วีรพงษ์-วัชราทิตย์
29-12-2009
6
หลุมศพ
6613
เทเรซา ดารณี-วัชรนุรธร
25-12-2004
5
หลุมศพ
6116
อักแนส วลัยภรณ์-วังศธรธนคุณ
29-12-2011
5
หลุมศพ
2426
มารีอา มารีอา-วงศ์โชติ
22-12-1971
4
หลุมศพ
0522
เปโตร สงวน-วงศ์วิเศษนพคุณ
28-12-1993
1
หลุมศพ
5321
ยวง เต็กจั๊ว-วงศ์พานิช
15-12-1972
5
หลุมศพ
5321
มาเรีย กุหลาบ-วงศ์พานิช
11-12-1978
5
หลุมศพ
2923
โจเซฟิน มาลัย-ลี้ละภัย
22-12-2000
3
หลุมศพ
0313
เทเรซา นฤมล-ลีลานุชกุล
20-12-2014
1
หลุมศพ
4913
อันนา ปราณี-ลัคนาวงศา
12-12-2016
5
หลุมศพ
0329
มารีอา เจียมจิต-ลดาพงษ์พัฒนา
13-12-2012
8
หลุมศพ
1230
ฟรังซิสกา ปรุง-ฤทธิไกร
31-12-1982
2
หลุมศพ
0707
วิคตอเรีย เอมอร-รุ่งเรืองผล
30-12-2022
9
หลุมศพ
4006
ร็อค วิรัตน์-รุจิหิรัญ
25-12-2005
5
หลุมศพ
0103
แพทรีเซีย อรพรรณ-รุจิรานนท์
18-12-2019
4
คอนโด
1020
อันเดร ธงชัย (ประยุทธ)-รุจิรัต
13-12-2003
1
หลุมศพ
0631
เปโตร ไพรัช-รัศมีมารีย์
21-12-2003
2
หลุมศพ
0201
ยอแซฟ สุรพล-รัตนรังคะ
24-12-2022
5
คอนโด
4901
เปาโล สุทัศน์-รัชชพงศ์รักษ์
15-12-1998
5
หลุมศพ
0328
คูเลียนโม ผ่อง-ย้วยความดี
31-12-1992
2
หลุมศพ
1728
มารีอา สุดจิตต์-ยิ้มอยู่
28-12-1994
2
หลุมศพ
1827
ยอแซฟ สมใจ-ยงเดชาสถิตย์
15-12-1994
2
หลุมศพ
0916
อันตน สำเร็จ-มโนนุกูล
11-12-2021
1
หลุมศพ
6506
ยอแซฟ สมกูล-มุ่งเสริมทรัพย์
18-12-2011
5
หลุมศพ
5533
มารีอา วิไลวรรณ(วิรมณ)-มีเจริญ
23-12-2008
6
หลุมศพ
0210
เปโตร สงวน-มีศรี
15-12-2011
9
หลุมศพ
5106
คอนาต้า ประนอม-มินประพาฬ
30-12-2015
5
หลุมศพ
5110
ยอแซฟ ประสาน-มินประพาฬ
18-12-1909
5
หลุมศพ
0555
ฟรังซิสกา ลัดดา-มิตรแสงสุข
27-12-2016
2
แฟลต
3815
โรซา จารุ-มิตตกริน
27-12-2002
3
หลุมศพ
4208
เปโตร ปฏิกร-มาร์โล
26-12-2004
5
หลุมศพ
0101
เฟอร์นานด์ เฮนรี่-มาร์ติน
25-12-2005
2
คอนโด
0626
ยออันนาดาร์ก ปรียา-มานุมาพร
19-12-2022
7
หลุมศพ
0245
ยอแซฟ สมจิตร-มัณฑนันทกุล
29-12-2007
1
แฟลต
0342
มารีอา ศรีรัตน์-มัจฉาชีพ
27-12-2011
8
หลุมศพ
1334
เกรโกรี สมหมาย-มังคลานนท์
25-12-2020
2
หลุมศพ
1013
ยอแซฟ ปรีชา-มนูพิบูลย์
26-12-1999
1
หลุมศพ
4105
ยากอบ สมภพ-มณีดิษฐ์
26-12-1996
5
หลุมศพ
2038
ยาก๊อบ เฉลิม-ภูลี
28-12-1968
4
หลุมศพ
2038
อันโตนีโอ อ๊อด-ภูลี
22-12-1949
4
หลุมศพ
2317
เทเรซา เสาวณีย์-ภาคสุวรรณ์
31-12-1995
3
หลุมศพ
1422
อากาทา มณฑา-ฟอนเซกา
19-12-2016
1
หลุมศพ
3032
แอนโตเนียส มาเรีย ธีโอโดรัส-ฟลูเร้น
26-12-2004
4
หลุมศพ
3427
มารีอา สำเนียง-พูลวิทยกิจ
13-12-2010
4
หลุมศพ
0845
ยอแซฟ เตรียม-พูลคุณานุกูร
26-12-2005
2
หลุมศพ
5223
เยอราล์ด เจษฎายุทธ-พุฒตาลศรี
12-12-1999
5
หลุมศพ
5026
คริสตจักรฯ สุธรรม-พิชิตผจงกิจ
26-12-2003
6
หลุมศพ
1742
AUGUSTINE ปรีดา-พานิชประไพ
17-12-1978
2
หลุมศพ
1829
ยอแซฟ เบเนดิกต์ สุทิน-พันธ์พนมไพร
25-12-2019
8
หลุมศพ
3328
อันนา สุนีย์-พันธะเอเดอร์
12-12-2005
4
หลุมศพ
3726
มารีอา วิไล-พฤกษ์วัฒนานนท์
17-12-2007
4
หลุมศพ
0712
เปโตร สุธรรม-พยอมยงค์
14-12-1967
1
หลุมศพ
1203
ยอแซฟ สมพงษ์-พจนามาตร์
18-12-2005
1
หลุมศพ
4210
อันนา นงนุช-พงษ์นนทกุล
31-12-2016
5
หลุมศพ
4211
เทเรซา สุรภีพรรณ-พงษ์นนทกุล
24-12-2011
5
หลุมศพ
1247
ยอแซฟ พิชิต-พงศ์เชี่ยวบุญ
20-12-2016
8
หลุมศพ
0402
ลอเรนเต เคลิ้ม-พงศะทัต
15-12-1940
2
แฟลต
0610
โดมินิโก อรัญ-ผลสมบูรณ์เพิ่ม
22-12-1982
7
หลุมศพ
5225
เปาโล ไพศาล-ป้อมจักรศิลป์
28-12-1999
5
หลุมศพ
0703
อันนา เสน่ห์-ปิ่นรัตน์
30-12-1947
9
หลุมศพ
6527
มีคาแอล ขวัญชัย-ปันปิน
26-12-2001
6
หลุมศพ
0126
มารีอา วิราณี-ปัญจทรัพย์
24-12-1972
2
หลุมศพ
2531
มารีโอ วิรัช-ปรางค์ปรักมะ
28-12-2014
4
หลุมศพ
0840
ยอแซฟ ไพโรจน์-ประสิทธิ์รัตนพร
15-12-2018
8
หลุมศพ
1809
เทเรซา เทเรศ-ประสาทพร
27-12-1980
1
หลุมศพ
2420
ยอแซฟ เสรี-ปฏิปทานนท์
20-12-2015
3
หลุมศพ
5307
อันตน สุพจน์-บุราสัย
21-12-2005
5
หลุมศพ
1805
เซซีลีอา พรรณมณฑ์-บุณะโอสถ
11-12-2013
1
หลุมศพ
1233
ยอแซฟ สุวภัทย์-บุณยะวุฒกุล
18-12-1986
2
หลุมศพ
1727
มีคาแอล สัญญา-บุญพราหมณ์
15-12-1994
2
หลุมศพ
5712
มอนิกา รัตนา-บุญประสม
14-12-2014
5
หลุมศพ
1633
โรซา ปราณี-บุญญานันทชัย
31-12-1997
2
หลุมศพ
2828
ยอแซฟ ศรีปรีชา-บำเพ็ญเพียร
29-12-1996
4
หลุมศพ
1946
เปโตร ดำริห์-บัวเลี้ยง
13-12-2020
8
หลุมศพ
2515
ยอแซฟ ตัน-บังฮก
29-12-1953
3
หลุมศพ
3925
ยอแซฟ ประสิทธิ์-นึ่งเจริญ
28-12-1996
3
หลุมศพ
5626
แอนนา กระแสร์-นีลวัชระ
17-12-2008
6
หลุมศพ
0621
ยอห์นบัปติสต์ สมชาติ-นิ่มเสมอ
16-12-2021
1
หลุมศพ
2029
ยอแซฟ กำธร-นิลแก้ว
26-12-1979
4
หลุมศพ
2341
ฟรังซิสโก เชิด-นิตตะโย
14-12-1975
4
หลุมศพ
1217
มารีอา มาลี-นาทะทัต
26-12-2020
1
หลุมศพ
0625
เปโตร อธิคม(ชยุต)-ธูปเทียน(ถาวรสิริวุฒิ)
14-12-2022
7
หลุมศพ
3311
แอนโทนี่ ยศ-ธีระวรรณวิไล
13-12-2017
3
หลุมศพ
0321
ยาโกเบ สุรสิทธิ์-ธรรมเสนา
25-12-2001
1
คอนโด
1337
เปโตร บัดดี้-ธรรมวิชัย
23-12-2004
2
หลุมศพ
3634
ฟรังซิสโก ระวี-ธนูสิงห์
21-12-2007
4
หลุมศพ
0348
มารีอา สุเทพ-ทองจ้อย
13-12-1979
2
หลุมศพ
6415
- ไพบูลย์-ทวีผล
22-12-2003
5
หลุมศพ
5114
มารีอา ประลิน-ทรรทรานนท์
14-12-2016
5
หลุมศพ
1619
ยอแซฟ เมรี่-ตุ๊ / วัชราธร
10-12-1960
1
หลุมศพ
0136
มารีอา ไอ๊ไน้-ตั้งสุริยาไพศาล
31-12-2010
8
หลุมศพ
0112
เปาโล สุเทพ-ตั้งทวีสุโข
19-12-2013
1
หลุมศพ
2730
ไมเกิ้ล บุญเกิด-ตั้งตรงใจ
20-12-1965
4
หลุมศพ
3030
ฟรานซิส วรเทพ-ตันตะกุล
14-12-2020
4
หลุมศพ
2629
- ปีเตอร์-ตะลุลานนท์
11-12-1965
4
หลุมศพ
0943
ยวงบัปติสตา ชาญณรงค์-ตรัวกูล
20-12-1994
2
หลุมศพ
0944
เทเรซา ชุติมา-ตรัวกูล
20-12-2010
2
หลุมศพ
0407
มารีอา ฮวย-ดีซูซา
22-12-1972
2
แฟลต
4106
วิลเลี่ยม วิชัย-ดาราไทย
20-12-1996
5
หลุมศพ
0135
แมรี เทแรซ ศิรินันท์-ดวงประเสริฐดี
18-12-2010
8
หลุมศพ
0135
อันตน สมชาย-ดวงประเสริฐดี
25-12-2014
8
หลุมศพ
5224
ยอแซฟ ประสงค์-ซื่อรักษ์วณิช
17-12-1999
5
หลุมศพ
3130
ซิลวาโนเอ (Silvano)-ซินโก้(Sinco) Benjie
19-12-2009
4
หลุมศพ
0339
มารีอา อรทัย-ชูชื่นพฤกษาพันธ์
25-12-2011
8
หลุมศพ
2809
เอากุสติโน พีรภัทร-ชีวะบุตร
22-12-2014
3
หลุมศพ
0736
อันตน นิรุธ-ชีพชล
22-12-2015
2
หลุมศพ
1409
มารีอา อัมพร-ชัชวัสวิมล
10-12-2009
1
หลุมศพ
0536
เทเรซา อนงค์-ชัชวัสวิมล
18-12-1989
2
หลุมศพ
0937
อันนา เครือทิพย์-ชัชวัสวิมล
10-12-1990
2
หลุมศพ
2223
อักแนส หอม-ชัชวลิต
26-12-2005
3
หลุมศพ
1102
เปโตร ประวัติ-ชวากร
16-12-1974
1
หลุมศพ
0225
เปโตร สุรินทร์-ชวนสำราญ
28-12-2011
2
คอนโด
4921
เบเนดิกต์ ประสงค์-ชมพะนันท์
19-12-2014
5
หลุมศพ
0238
อันตน อุดมชัย-ฉิมวงศ์
29-12-1976
2
แฟลต
5925
แบร์นาแดท อรัญญา-ฉายางาม
31-12-2001
5
หลุมศพ
5925
เปาโล จักรพงศ์-ฉายางาม
31-12-2001
5
หลุมศพ
4220
ฟรังซิสโก ดนุช-ฉันทานุรักษ์
28-12-2008
5
หลุมศพ
3508
ยวงบัปติสตา โกศล-ฉันทศิริพร
23-12-1995
3
หลุมศพ
0402
มัทธิว วิรัตน์-ฉัตรภูมิรุจี
15-12-2010
9
หลุมศพ
6210
การ์โรโล สด-จิรัฐติกาล
27-12-2002
5
หลุมศพ
2425
เปาโล วิทยา-จิรวุฒิวรวงษ์
16-12-2017
3
หลุมศพ
2425
ยอห์น ขจรจบ-จิตรานุเคราะห์
27-12-2001
3
หลุมศพ
2130
ยวง กรณรงค์ (เดชณรงค์)-จิตรานุเคราะห์
31-12-2018
4
หลุมศพ
0448
คริสตินา ประณีต-จิตราคนี
31-12-2008
2
หลุมศพ
0448
อันนา วรรณี-จิตราคณี
21-12-1992
2
หลุมศพ
5923
ยอห์น บัปติส เจริญ-จารุพนิช
23-12-2001
5
หลุมศพ
5333
ดอมินิโก สมคิด-จันทร์อ่อน
25-12-2014
6
หลุมศพ
2129
ยอแซฟ ประกอบกลกิจ (พระ)-จันทรเวคิน
12-12-1949
4
หลุมศพ
1532
เปาลา เสงี่ยม-จันทรัคคะ
16-12-1962
2
หลุมศพ
2126
ยูเลียว นารถ-จันทรสันติ
23-12-1987
4
หลุมศพ
2132
ฟรังซิสเซเวียร์ นรินทร์-จันทนาโกเมษ
12-12-2020
4
หลุมศพ
5212
ยอแซฟ ตระกูล-จรินทิพย์พิทักษ์
26-12-1999
5
หลุมศพ
6208
นิโคลัส สุเทพ-งามทรัพย์ทวีคูณ
23-12-2002
5
หลุมศพ
6317
อักแนส สุชาดา-คูสว่างศรี
13-12-2019
5
หลุมศพ
1731
เบเนดิกโต เฉลียว-คำเพราะโสตร์
25-12-2011
2
หลุมศพ
2307
มารีอา มาลี-คงสมัย
17-12-2017
3
หลุมศพ
0343
ยอแซฟ ชาติชาย-คงธนะเจริญชัย
28-12-2011
8
หลุมศพ
2235
วินเซนต์ อัครชัย-กุลชนะมณี
14-12-2016
4
หลุมศพ
2340
อันตน ประสาน-กิจสวัสดิ์
23-12-2019
4
หลุมศพ
2633
ยอแซฟ จินดา-กิจนิชี
19-12-2018
4
หลุมศพ
5530
ยอก๊อบ เสรี-กิจทวี
10-12-2008
6
หลุมศพ
4121
ยอแซฟ นรินทร์-กาฬวิจิตร
29-12-2017
5
หลุมศพ
5924
มารีอา สิริธร-กาหลง
31-12-2001
5
หลุมศพ
3728
ยอแซฟ วัชรินทร์-กาญจนจูฑะ
22-12-2006
4
หลุมศพ
0422
มารีอา สมจิตร์-กัลมาพิจิตร
30-12-2015
1
หลุมศพ
5616
มารีอา วนิดา-กลิ่นอุทัย
21-12-2000
5
หลุมศพ
2628
อันนา เสาวลักษณ์-กลั่นพจน์
29-12-2022
4
หลุมศพ
2838
VINCENT MAURICE-Y.W. WONG M.D. DR.
31-12-1961
4
หลุมศพ
2138
MAXIMINO MONTANO-V.PALMA
17-12-1984
4
หลุมศพ
2231
CATHERRINE LIM SIEW-TIEN
27-12-1969
4
หลุมศพ
2127
ANNA HOANG-THI THUY
22-12-1992
4
หลุมศพ
0516
ADAM PHILIP-SCHREIBER
30-12-1943
2
แฟลต
0223
CHRISTIAN-ROSINA
30-12-2011
1
คอนโด
0336
JOAO DOS REIS-ROCHO
27-12-1980
2
แฟลต
0437
STAN-LOBO
21-12-1956
2
หลุมศพ
0430
S.T. SINNOTT-JAMES
21-12-1914
2
แฟลต
0445
FRANCISCO RENALDO-GUTERRES
12-12-1972
2
แฟลต
4514
MARIO CHAI-NGAM-FLORY
20-12-1997
5
หลุมศพ
0502
- Ppof-Degen
23-12-1956
1
แฟลต
4119
HENRY MOORE-CLESSEN
11-12-1969
5
หลุมศพ
2128
JAMES FRED-CHAPMAN
28-12-1973
4
หลุมศพ
0161
MARIA MAGDALENA THANOM JUANG-BHANICH
31-12-1922
1
แฟลต
2439
GEORGE EDWARD-BERNDT
29-12-1985
4
หลุมศพ
4108
HENRY-ANDERSEN
30-12-1996
5
หลุมศพ
0306
มารีอา เอวา วิภา-(วิทยนคร)ทองวิสุทธิ์
26-12-2013
3
คอนโด
0101
คุณพ่อ เปโตร เชรุตตี้, เอส.เจ-(Fr.Pietro Cerutti,S.J.)
25-12-1984
9
หลุมศพ
0102
คุณพ่อ เออเยน หลุยส์มารี เดอนีส์, เอส.เจ-(Fr.Eugene Denis,S.J.)
11-12-1986
9
หลุมศพ
0102
นาย (ดอกเตอร์) จัคส์ อัมโยต์-(Dr.Jacques Amyot)
21-12-2012
9
หลุมศพ
0360
MARIA FRANCESCHINE SR.-
11-12-1970
1
แฟลต
0150
RICARDO F. ISIDRO-
28-12-1987
2
แฟลต
0218
MARTHA PHAMONMONTRI-
24-12-1915
2
แฟลต
0227
มารีอา เพลินจิตต์-
14-12-1974
2
แฟลต
0323
JOSEPH K ABHIRADEE-
12-12-1967
2
แฟลต
0326
ELEANOR H HIGGINS-
30-12-1962
2
แฟลต
0529
ANNA PIALET-
13-12-1903
2
แฟลต
0111
George Gomes-
17-12-2006
2
คอนโด
1201
อันนา เอี้ยเลียะจื่อ-
17-12-2013
1
หลุมศพ
2035
อันนา ต๋อย-
19-12-1965
4
หลุมศพ
2226
IRINEO JIMENA-
23-12-1983
4
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน มกราคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0243
ซอร์ซิโม นิวัฒน์-ไวย์วิทยา
19-01-1999
2
หลุมศพ
0429
มาเรีย เมนาแดด สุจิตรา-ไมตรีจิตต์
13-01-1951
2
แฟลต
1002
เปโตร ไพโรจน์-ไพโรจน์เจริญค้า
14-01-2011
9
หลุมศพ
4804
เทเรซา อังเยลา วิไลลักษณ์-ไชยราช
27-01-2011
5
หลุมศพ
4526
นาง สง่า-โรซาลดาจูเนียร์
27-01-2015
6
หลุมศพ
5401
เปโตร เกียรติวงศ์-โคมิน
25-01-2000
5
หลุมศพ
0346
มารีอา อันเจลา ปาริชาติ-โคมิน
11-01-2012
8
หลุมศพ
0346
ยอห์น ประวิตร์-โคมิน
30-01-2020
8
หลุมศพ
0702
ยอแซฟ วิชัย-โกเมนกุล
28-01-1988
1
หลุมศพ
5602
อันโตนี อันโตนี-โกสียพงศ์
15-01-2014
5
หลุมศพ
2526
เซซีลีอา ลาวัลย์ (คุณหญิง)-โกมารภัจ (มิกานนท์)
24-01-1987
4
หลุมศพ
0920
อากาทา ธีราวรรณ-โกญจนาท
16-01-2015
1
หลุมศพ
6614
มีคาแอล วินัย-แสงแก้ว
16-01-2005
5
หลุมศพ
5630
ยอแซฟ มงคล-แสงหาญ
20-01-2009
6
หลุมศพ
6009
เทเรซา จันทรา-แสงวงศ์
16-01-2005
5
หลุมศพ
0809
มารีอา โลลิต้า โรเมโร่ (LOLITA ROMERO)-แฟร์แรร์ (FERRER)
11-01-2020
9
หลุมศพ
3604
มารีอา เซี่ยมเชง-แซ่โง้ว
12-01-1996
3
หลุมศพ
5527
ยอแซฟ เปงกุ่ย-แซ่โง้ว
11-01-2022
6
หลุมศพ
1132
ยอแซฟ เอี่ยมก๊ก -แซ่โง้ว
30-01-2016
8
หลุมศพ
0716
อักแนส กิ้มสี-แซ่แต้
31-01-1957
1
หลุมศพ
0139
- สิ้ว-แซ่เฮ้ง
10-01-1958
1
แฟลต
0902
ยอแซฟ ยุ่นเซ็ง-แซ่เฮ้ง
11-01-1961
1
หลุมศพ
1207
อันตน ตั่วฉุ่ย-แซ่เฮ้ง
19-01-1951
1
หลุมศพ
4708
มาเรีย ซิมเจง-แซ่เฮ้ง
19-01-1981
5
หลุมศพ
0201
อักแนส อักแนส-แซ่เอี้ย
13-01-1963
1
หลุมศพ
0084
อีเน็ตซือ ชูฮวง-แซ่เล้า
23-01-1999
P
กางเขน
0242
อักแนส เพ็กเช็ง-แซ่เล้า
25-01-1990
1
แฟลต
4509
มารีอา โบ๋วตัว-แซ่เล้า
29-01-2015
5
หลุมศพ
0341
มารีอา เทียนไง๊-แซ่เบ๊
18-01-1986
1
แฟลต
2512
อื้อสี-แซ่เตีย
14-01-1947
3
หลุมศพ
1939
เรนาโต โงกัง-แซ่เตีย
31-01-2001
4
หลุมศพ
5006
อันนา เอี้ยวเมียว (เอี้ยวเตียง)-แซ่เตีย
13-01-2020
5
หลุมศพ
0064
เปาโล เฮง-แซ่เจี่ย
28-01-1946
P
กางเขน
5629
ยวงบัปติสตา เฮี้ยง -แซ่ฮ้อ
17-01-2009
6
หลุมศพ
1250
ลูซีอา จรูญศรี-แซ่อื้อ
13-01-2017
8
หลุมศพ
0201
เบเนดิก เทียมฮวด-แซ่อึ้ง
10-01-2006
1
หลุมศพ
0217
ยอแซฟ ไล่กี้ด-แซ่อึ้ง
30-01-1980
1
หลุมศพ
0915
มารีอา เอี้ยงฮุย-แซ่อึ้ง
19-01-1976
1
หลุมศพ
0242
เปาโล ซิวเม้ง-แซ่อึ้ง
24-01-1985
2
หลุมศพ
0848
อากาทา มุ่ยกิม-แซ่อึ้ง
29-01-2002
2
หลุมศพ
2217
ยวง โง่วฮวด-แซ่อึ้ง
11-01-2023
3
หลุมศพ
4826
ยอแซฟ เองค้วง-แซ่อึ้ง
18-01-2008
6
หลุมศพ
1403
มารีอา จงกล (อุบล)-แซ่ห่าน (โพธิ์ทอง)
17-01-2011
1
หลุมศพ
6004
ยอแซฟ ซู่หยิน-แซ่หรือ
20-01-2002
5
หลุมศพ
0103
ยอแซฟ จงเต็ก-แซ่ลิ้ม
18-01-2006
2
คอนโด
0121
มารีอา ม่วย-แซ่ลิ้ม
28-01-2017
3
คอนโด
2043
มารีอา เตี้ยกุง-แซ่ลิ้ม
30-01-1988
4
หลุมศพ
2134
อากาทา เล๊ะ-แซ่ลิ้ม
18-01-1977
4
หลุมศพ
4732
อากาทา สมสุข-แซ่ลิ้ม
15-01-2008
6
หลุมศพ
0325
ยอแซฟ ลิ่มฮก-แซ่ลิ่ม
31-01-1983
1
หลุมศพ
5312
ไรฟ่า-แซ่ฟู
15-01-1999
5
หลุมศพ
0205
- จูซวง-แซ่ปึง
31-01-1958
1
คอนโด
0314
มารีอา เง็กลั้ง-แซ่ตั้ง
14-01-2022
5
คอนโด
0525
มารีอา อ้ายเจ็ง-แซ่ตั้ง
22-01-1994
1
หลุมศพ
4001
มารีอา โซม่วย-แซ่ตั้ง
20-01-2000
5
หลุมศพ
4502
มารีอา เรวดี-แซ่ตั้ง
15-01-2018
5
หลุมศพ
5220
เปาโล อู้จั้ว-แซ่ตั้ง
12-01-2013
5
หลุมศพ
4730
มารีอา ฮ่างไต๋-แซ่ตั้ง
12-01-2008
6
หลุมศพ
0345
โทมัส เซ้ง-แซ่ตั้ง
10-01-2012
8
หลุมศพ
0610
มารีอา เก็กเอ็ง-แซ่ฉั่ว
11-01-1986
1
หลุมศพ
1324
ลูซีอา ชุนฮวง-แซ่ฉั่ว
27-01-2004
1
หลุมศพ
2313
มารีอา ซิ้วเจ็ง-แซ่ฉั่ว
16-01-1985
3
หลุมศพ
6418
ฟรังซิส งี้เลียก-แซ่ฉั่ว
25-01-2004
5
หลุมศพ
0648
เมรี่-แซ่คึง
11-01-1979
2
หลุมศพ
0149
ยอแซฟ เจริญ-แก้วเนตร
31-01-1992
2
หลุมศพ
3729
ยอแซฟ สุขุม-แก้วประสิทธิ์
12-01-2019
4
หลุมศพ
3315
เฮียริอนิโม เฉลิม-แก้วขจร
24-01-1997
3
หลุมศพ
6419
เวโรณิกา มาลัย-เอี่ยมสุวรรณ
26-01-2004
5
หลุมศพ
4623
มารีอา จันทร์จิรา-เอี่ยมฤทธิไกร
25-01-2018
5
หลุมศพ
1614
มารีอา มาทินทิน-เอย์
12-01-2001
1
หลุมศพ
1131
ยอแซฟ มานพ-เหลืองรุ่งนภา
17-01-2017
2
หลุมศพ
3336
ยากอบ จิรกรณฑ์-เสวตรวิทย์
28-01-2013
4
หลุมศพ
0315
มารีอา เทเรซา พีระเพียร-เวชบุล
15-01-2022
5
คอนโด
3512
เทเรซา พรทิพย์-เวชกิจ
22-01-2022
3
หลุมศพ
0704
ยอแซฟ ธวัชชัย-เลิศสุขประเสริฐ
10-01-2023
7
หลุมศพ
3825
ยอแซฟ บอย-เย็นใจ
26-01-1996
3
หลุมศพ
3716
มารีอา ประณีต-เยื้องสวัสดิ์
15-01-2015
3
หลุมศพ
0930
ยอแซฟ อิว-เมธีพิทักษ์กุล
19-01-2015
8
หลุมศพ
1644
อันนา เครือศิริ-เภกะนันทน์
18-01-2019
8
หลุมศพ
0208
ยอแซฟ สมพงษ์-เพ็ญรุ่งเรืองกุล
24-01-1975
1
หลุมศพ
4202
แบร์นาแดท กนกพร-เพียรประเสริฐกุล
12-01-1997
5
หลุมศพ
3734
ยอห์นบอสโก สุรินทร์-เปศะรัตน์
17-01-2007
4
หลุมศพ
0120
เปาโล นพรัตน์-เปรมสุข
31-01-2002
1
คอนโด
1427
มารีอา มาก-เทเวียนอัน
11-01-1956
2
หลุมศพ
4925
ยอแซฟ ณรงค์-เทียมฉิม
12-01-2010
5
หลุมศพ
4028
อากาทา ปราณี-เทพไพบูลย์รัตน์
29-01-2007
6
หลุมศพ
4028
เปาโล สันติ-เทพไพบูลย์รัตน์
22-01-1999
6
หลุมศพ
0546
มารีอา ดวงรัตน์-เตียรถ์เจริญกุล
22-01-2013
8
หลุมศพ
2329
เปาโล เตรียม-เดชาเลิศ
13-01-1977
4
หลุมศพ
0811
วิคตอริอุส วีรพงศ์-เชื้อประเสริฐ
29-01-2020
9
หลุมศพ
0324
ยากอบ สุวัฒน์-เจริญธนากิต
13-01-2014
3
คอนโด
2141
เปโตร เสถียร-เจนศักดิ์ศรีสกุล
11-01-2022
8
หลุมศพ
2742
ซิลวานุช ธีรวัฒน์-เจนวิทยา
18-01-2016
4
หลุมศพ
4027
โยเซฟฟิน สุธี-เจนวิทยา
24-01-2007
6
หลุมศพ
0705
ยอแซฟ ไพรัตน์-เกษมสัมพันธ์
11-01-2023
7
หลุมศพ
3733
หลุยส์ ประยูร-เกรียงไกรเลิศ
11-01-2007
4
หลุมศพ
0349
มารีอา สมพร-เกตุผล
25-01-2012
8
หลุมศพ
0117
ยอแซฟ ไพโรจน์-ฮั้นตระกูล
22-01-1971
1
หลุมศพ
0638
มารีอา แปลก-อ้นสำราญ
14-01-1982
2
หลุมศพ
5206
อีวอน สุมาลี-อ่วมเกิด
22-01-2021
5
หลุมศพ
0115
ยวงบัปติสตา ชัยรัตน์-อุดมเดช
29-01-2021
4
คอนโด
2612
โรเจอร์-อี.ไรอัน
15-01-1980
3
หลุมศพ
1901
อากาทา วนิดา-อิงฉัตรทอง
19-01-2017
3
หลุมศพ
4812
แบร์นาแด็ต วาณี-อาภามงคล
14-01-2015
5
หลุมศพ
5214
อันนา อำนวย-อานามนารถ
15-01-2014
5
หลุมศพ
5316
เปโตร นภดล-อานามนารถ
13-01-2000
5
หลุมศพ
0507
เทเรซา สุรีย์-อังศวานนท์
17-01-2012
1
หลุมศพ
1529
คริสตินา ฟาติมา-อรรถพรรณ
13-01-1995
2
หลุมศพ
4731
มารีอา วรินทร์พร-อมรวรรัตน์
11-01-2008
6
หลุมศพ
2142
อันนา ไพเราะ-อนามนาท(อานามนารถ)
15-01-2022
8
หลุมศพ
0707
ฟรังซิสเซเวียร์ แทงงุ๊ก-ห่อเหงี่ยน
15-01-2023
7
หลุมศพ
5402
ซาบีนา อัมพันธ์-หมิ่นอวยไชย
26-01-2000
5
หลุมศพ
6213
ยอห์น ปอล ชิงรวย-หง
30-01-2003
5
หลุมศพ
3708
โรซา พันธุ์ทิพย์-ส่องจ้า
20-01-2020
3
หลุมศพ
3528
เทเรซา นุสรา-สูงสว่าง
13-01-2023
4
หลุมศพ
1948
ลอเรนซ์ วิชัย-สุศรีพัฒนากุล
19-01-2021
8
หลุมศพ
0204
หลุยส์ ปีเตอร์-สุวรรณกุล (ร.อ.ต.)
15-01-1938
2
แฟลต
1307
มีคาแอล สุพัฒน์-สุวกูล
18-01-1997
1
หลุมศพ
0615
มารีอา มักดาเลนา สุภรณ์-สุรชาติชัยฤทธิ์
16-01-2017
1
หลุมศพ
0616
ยอแซฟ ชัยวัฒน์-สุรชาติชัยฤทธิ์
24-01-1985
1
หลุมศพ
1127
มาการีตา สุภางค์-สุภาพวานิช
17-01-2016
8
หลุมศพ
4924
เปโตร สุกิจ-สุทธิภาศิลป์
30-01-2005
5
หลุมศพ
5908
เซซีลีอา สนั่น-สุทธินาวิน
13-01-1989
5
หลุมศพ
1407
มารีอา กอแรตตี ดวงทิพย์(สุวิมล)-สุดชีวิต(วิรุณวงศ์)
14-01-2021
1
หลุมศพ
2124
เปโตร สมพงษ์-สุขภักตร์
24-01-1978
3
หลุมศพ
0308
มารีย์ เหมือน-สุขดารา
27-01-1970
1
คอนโด
2230
ยอห์นปัปติสตา สรฉัตร-สิริสิงห์
18-01-2014
4
หลุมศพ
5313
มาเรียโยเซฟ ศรีชุมแสง-สินธุวณิก
10-01-2000
5
หลุมศพ
1128
ยอแซฟ ปรีชา-สินกิจจาทรัพย์
20-01-2016
8
หลุมศพ
5406
ยอแซฟ วุธ-สิงหทัต
31-01-2000
5
หลุมศพ
1645
โจเซฟ ไพโรจน์-สายทุ้ม
26-01-2019
8
หลุมศพ
0709
ยูดา ซามี(โรจน์)-สามานันท์
29-01-2011
9
หลุมศพ
0109
เบเนดิกโต หวล-สาทรกิจ
14-01-1964
2
แฟลต
0452
มารีอา เพ็ญศรี-สังขรัตน์
20-01-2015
8
หลุมศพ
5715
เซซีลีอา อรนุช-สวีรวงศ์ (ซาเวียร์)
17-01-2002
5
หลุมศพ
3334
อันตน ทวีชัย-สงวนเรือง
30-01-2006
4
หลุมศพ
5101
มารีอา วรรณี-สงวนสัตย์
15-01-2001
5
หลุมศพ
0832
อันนา ประกอบ-สกุลทอง
20-01-1995
2
หลุมศพ
0142
อันนา จินดา-ศุภพิธ
17-01-2011
8
หลุมศพ
2938
ฟรังซิสโก เอม-ศุภกุล
15-01-1968
4
หลุมศพ
4128
สเตฟาน เกษม-ศิริยงวัฒนา
27-01-2007
6
หลุมศพ
0908
เปาโล เพ็ชร-ศิริยงค์
15-01-2011
1
หลุมศพ
0249
มารีอา ม่าน-ศิริกานนท์
14-01-1968
1
แฟลต
4929
มารีอา เอม-ศศิประภา
27-01-1940
6
หลุมศพ
5317
เทเรซา วารินทร์-ศรีสมพงษ์
15-01-2000
5
หลุมศพ
0801
อันเดร วีระ-ศรีรัตนะ
24-01-1995
9
หลุมศพ
4026
เปโตร เชิดศักดิ์-ศรีมหาโชตะ
24-01-2007
6
หลุมศพ
5417
เทเรซา เลี้ยน-ศรีภิรมย์
27-01-2003
5
หลุมศพ
4906
ฟรังซิสเซเวียร์ ธวัช-ศรีนภาวรรณ์
28-01-1999
5
หลุมศพ
3828
มารีอา อนนท์-ศรีทน
21-01-2017
4
หลุมศพ
0039
ยอแซฟ สุรศักดิ์-ศรีตระกูล
15-01-2023
P
กางเขน
2911
ยวงบัปติสตา ประสงค์-ศกุนตะประเสริฐ
17-01-1971
3
หลุมศพ
4029
อักแนส สมจิตต์-วิลเจริญ
30-01-2007
6
หลุมศพ
5320
AUGUSTINE ประเสริฐ-วิริยะเลิศ
19-01-2000
5
หลุมศพ
5704
เที่ยง-วิริยะมานิตย์
29-01-1960
5
หลุมศพ
1523
ชาร์ล ธงชัย-วิทยปรีชา
10-01-1991
1
หลุมศพ
1643
เทเรซา สิริพร-วาสิกนานนท์
11-01-2019
8
หลุมศพ
0306
ยอห์น บอสโก สุรพล-วัฒนาวี
24-01-2021
1
คอนโด
0201
เปโตร ลาน-วรรัตน์ชัยพันธ์
26-01-1970
2
แฟลต
0140
อันโตนีโอ ไชยา-วงศ์พิมพ์
14-01-2011
8
หลุมศพ
1527
ยอห์น บัปติสตา บุญสม-ล้อจรัสศรีวงษ์
28-01-2018
8
หลุมศพ
0945
เทเรซา สมปอง-ล่ามกิจจา
13-01-2009
2
หลุมศพ
4420
ยากอบ ชิน-ลิ้มปิติ
28-01-1976
5
หลุมศพ
5606
โยเซฟิน วิจิตรา-ลิ้มประสูตร์
18-01-2012
5
หลุมศพ
5607
เปโตร นิลลา มาลา-ลิ้มประสูตร์
23-01-1983
5
หลุมศพ
3117
มารีอา มาลินี (เมรี่)-ลิตติพานิช
19-01-1974
3
หลุมศพ
6019
มารีอา ศรีสอางค์-ลามาช
17-01-2017
5
หลุมศพ
1949
เปาโล วิโรจน์-ลัคนาวงศา
24-01-2021
8
หลุมศพ
0113
เปาโล สุวิทย์-ลอไพบูลย์
28-01-2005
1
คอนโด
2301
แคทเธอรีน อาลิน-ลวสุต
15-01-2010
3
หลุมศพ
1301
มักดาเลนา มัทนา-ฤทธิ์ไกรเกรียง
16-01-2002
1
หลุมศพ
1301
มารีอา มาลิน-ฤทธิ์ไกรเกรียง
16-01-2001
1
หลุมศพ
1231
ยอแซฟ ปริญญา-ฤทธิไกร
17-01-2011
2
หลุมศพ
0703
ยอห์น บัปติสต์ วิชัย-ฤกษ์ภูริทัต
10-01-2023
7
หลุมศพ
0545
ราฟาแอล ชนินทร์-รุ่งเรืองพล
25-01-2013
2
หลุมศพ
3823
ฟรังซิส อัสซีซี เจริญ-รุ่งผดุงเกียรติ
26-01-1978
3
หลุมศพ
1530
อักแนส มาลินี-รัตน์สราญจิต
14-01-1995
2
หลุมศพ
1237
มารีอา เบอร์นาร์ด สุภาพ-รัตตมณี
22-01-2019
2
หลุมศพ
1531
ซีมอน ประหยัด-ย้วยความดี
14-01-1995
2
หลุมศพ
0113
เปโตร สกล-ยิ่งภักดี
23-01-2007
2
คอนโด
1130
เปโตร ฤทธา-ยศสุนทรากุล
26-01-2016
8
หลุมศพ
0203
มารีอา อุทัยวรรณ-มินิชิต
11-01-2019
4
คอนโด
0939
หลุยส์ มาเรีย อรวรรณ-มานิปอน
17-01-2015
2
หลุมศพ
6129
ฟรังซิส ไพศาล-มณีสุวรรณ
15-01-2010
6
หลุมศพ
1342
ยอห์น ปอลที่ 2 ไพบูลย์-มณีสุวรรณ
18-01-2020
8
หลุมศพ
0731
ยออากิม พยงค์-มณีทรัพย์
31-01-1984
2
หลุมศพ
4903
ยอแซฟ อำนาจ-ภาคสังข์
22-01-1999
5
หลุมศพ
4430
มารีอา อังเยลา บุญยรา-ภัทโรดม
20-01-2013
6
หลุมศพ
4530
เปโตร มนัส-ภัทรธรรม
10-01-2010
6
หลุมศพ
4708
มารีอา มาลี-ฟองศิริ
30-01-2013
5
หลุมศพ
0215
มารีอา จินดา-ฟลูเจอร์(สากลแม้น)
27-01-2003
1
คอนโด
6328
ยอแซฟ พิชัย(ณัฏฐ์วัฒน์)-พุฒิภัคภูมิ
22-01-2012
6
หลุมศพ
1419
อักแนส แฉล้ม-พุฒตาลศรี
30-01-1972
1
หลุมศพ
4527
ฟรังซิสเซเวียร์ สมศักดิ์-พานิชเกษม
11-01-2018
6
หลุมศพ
1036
ยอแซฟ ทองสร้อย-พันธุ์สมบัติ
18-01-1995
2
หลุมศพ
0310
กลารา วิไล-พันธุวงษ์
21-01-2018
4
คอนโด
2308
ยวงบัปติสตา พิสิษฐ์-พันธุมจินดา
14-01-2003
3
หลุมศพ
6201
ยอแซฟ ประพันธ์-พันธุมจินดา
29-01-2012
5
หลุมศพ
0336
แม้น-พัฒนภิรมย์
21-01-1972
2
หลุมศพ
4905
ยอแซฟ ดนัย-พรประทีปเทวา
26-01-1999
5
หลุมศพ
3040
ยอแซฟ ลอน-พงษ์ญวน
28-01-1992
4
หลุมศพ
1043
มารีอา ดารารัตน์-พงษ์ชาตรี
21-01-2018
2
หลุมศพ
0216
มารีอา สมบัติ-ผิวเกลี้ยง
26-01-2004
1
คอนโด
6128
มารีอามักดาเลนา ทองอยู่-ผิวเกลี้ยง
21-01-1982
6
หลุมศพ
5319
ยอแซฟ สำอางค์-ปิโรซา
17-01-2000
5
หลุมศพ
0239
ยวงบัปติสตา กิ้ว-ปิยะกิจ
21-01-1973
2
หลุมศพ
4810
มารีอา แฉล้ม-ปิติปาละ
21-01-2529
5
หลุมศพ
0330
ปีโอ สมศักดิ์-ปานรัตน์
18-01-2004
2
หลุมศพ
4520
ยอแซฟ นิมิตร-ปัทมะสังข์
17-01-1975
5
หลุมศพ
1011
เทเรซา ลัดดาวัลย์-ปัญจมงคล
29-01-2020
9
หลุมศพ
4212
ยอแซฟ ชัยวัฒน์-ปะสีละเตสังข์
14-01-2021
5
หลุมศพ
1052
มารีอา จิตรลดา-ปรีชาวุฒิ
16-01-2016
8
หลุมศพ
5711
ยากอบ โชติวิศิษฎ์-ประพิณวงศ์
26-01-2001
5
หลุมศพ
5302
เจมส์ ฟรังซิส วิชิต-บุราสัย
13-01-2018
5
หลุมศพ
1232
มารีอา ประภา-บุณยะวุฒกุล
23-01-1994
2
หลุมศพ
1233
มารีอา บังอร-บุณยะวุฒกุล
14-01-2021
2
หลุมศพ
0841
ANTHONY ชิน-บุญเผ่า
20-01-1998
2
หลุมศพ
2733
อักแนส ละไม-บุญเจิม
18-01-2009
4
หลุมศพ
0138
ยอแซฟ ยรรยง-นิลภิรมย์
12-01-2011
8
หลุมศพ
3233
เปาโล บุญท่วม-นิยมจ้อย
19-01-2010
4
หลุมศพ
2026
อันเดร อนันต์-นิตโย
23-01-2018
4
หลุมศพ
4631
โรแลนโด-นาร์ซิโซ
11-01-2007
6
หลุมศพ
1216
ซีมอน ผะอบ-นาทะทัต
14-01-2006
1
หลุมศพ
1129
ยออากิม ชัยนันท์-นันทวิสัย
22-01-2016
8
หลุมศพ
0145
ยอแซฟ อดุล-นรเศรษฐ์
17-01-1988
2
หลุมศพ
4827
ฟรังซิสโก บรรเทา-ธูปเทียน
27-01-2008
6
หลุมศพ
3333
มารีอา สลิล-ธีรกุล
28-01-2006
4
หลุมศพ
3210
เทเรซา พรรณี-ธีมะสมบัติ
19-01-2006
3
หลุมศพ
5627
โทมัส มงคล-ธาดาดลทิพย์
17-01-2009
6
หลุมศพ
4518
ฟรังซิสโก คชฤทธิ์-ธนาสิริชัยกุล
13-01-1998
5
หลุมศพ
3332
ฟรังซิสโก วิโรจน์-ธนากาญจนระวี
15-01-2006
4
หลุมศพ
0311
มารีอา ทิวา-ธงชัย
21-01-2018
4
คอนโด
5325
เซซีเลีย ปริญญา-ทาสุวรรณ์
22-01-2000
5
หลุมศพ
2109
ฟรังซิส เอ็ด-ทัตตะวร
19-01-2012
3
หลุมศพ
6005
ยอแซฟ สายัณห์-ทองประเสริฐ
24-01-2002
5
หลุมศพ
3915
เปโตร ภิบูลย์ชัย-ทราวนันท์
28-01-2015
3
หลุมศพ
1431
อันตน วิรุฬห์-ทรรทรานนท์
31-01-2015
2
หลุมศพ
0210
เปโตร ไพศาล-ทรงศักดิ์
14-01-1987
1
แฟลต
3826
เทเรซา พัชรี-ถาวรพยัคฆ์
25-01-2011
4
หลุมศพ
0312
- ศักดิ์ชัย-ต้นทอง
28-01-1913
1
แฟลต
2229
ยวงบอสโก นิพนธ์-ตุงคะรักษ์
19-01-1991
4
หลุมศพ
3016
มารีอา มาลา-ตาดทองไทร
26-01-2019
3
หลุมศพ
0413
ยอแซฟ เอี้ยว-ตั้วเท้ว
12-01-1990
1
แฟลต
0137
เปโตร วิชัย-ตั้งสุริยาไพศาล
13-01-2023
8
หลุมศพ
1813
มารีอา วรรณา-ตั้งตระกูล
30-01-2020
1
หลุมศพ
1814
ปีโอ ไพรัช-ตั้งตระกูล
13-01-2000
1
หลุมศพ
1251
ยอแซฟ กวี-ตั้งกิติวงศ์พร
23-01-2017
8
หลุมศพ
0504
โทมัส-ตัน
18-01-1994
1
หลุมศพ
1029
มารีอา ประนอม-ตรีธารา
21-01-2013
2
หลุมศพ
2835
ยอแซฟ วิศิษฎ์-ตริยะกุล
21-01-2019
4
หลุมศพ
1139
เทเรซา สมพิศ-ต วิเชียร
15-01-1995
2
หลุมศพ
0544
อเล็กซานเดอร์ มนตรี (MONTRI)-ดาราไทย
13-01-2013
8
หลุมศพ
0119
ราฟาแอล ฉัตรพล-ดลสุข
29-01-2018
1
คอนโด
2611
ลูซีอา เสนีย์วงศ์-ณ อยุธยา
23-01-1977
3
หลุมศพ
2306
ลูซีอา ดารณี-ญาณกวี
28-01-2003
3
หลุมศพ
1219
อักแนส แต้-ซุ่บกิม
12-01-1939
1
หลุมศพ
0708
เปโตร จรัสเดช-ซีกเพชรทอง
17-01-2023
7
หลุมศพ
5215
โรดริเกซ คาริน-ซัวเรซ
19-01-1999
5
หลุมศพ
0735
เปาโล นภัส-ชีพชล
27-01-2010
2
หลุมศพ
6130
มารีอา วัชรา-ชำนาญภักดี
29-01-2010
6
หลุมศพ
0104
อันนา อำไพ-ชัยศึก
11-01-2020
4
คอนโด
0112
หลุยส์ ฉัตรชัย-ชวนสำราญ
18-01-2007
2
คอนโด
0320
โทมัส ศิริชัย-ฉ่ำสุติ
18-01-2012
2
คอนโด
6131
เปโตร ดนัย-ฉันทานุรักษ์
31-01-2010
6
หลุมศพ
1540
ยอห์น บัปติส ชูเกียรติ-จูทะสมพากร
12-01-2015
2
หลุมศพ
1131
มารีอา ฤดี-จูงหัตถการสาธิต
29-01-2016
8
หลุมศพ
0738
มารีอา สุพรรณี-จิรเดชาพยัคฆ์
25-01-2014
8
หลุมศพ
0347
ยอแซฟ ไพฑูรย์-จิระธนานันต์
13-01-2012
8
หลุมศพ
6003
ยอแซฟ สุเมธี-จิรถาวรกุล
13-01-2002
5
หลุมศพ
6212
มารีอา ซู่งิ้ม-จิรถาวรกุล
24-01-2003
5
หลุมศพ
4521
ยอแซฟ สำราญ-จิตต์ชุ่ม
24-01-1998
5
หลุมศพ
2025
อากาธา วรรณนภา-จันทร์เพ็ญสุข
17-01-2015
3
หลุมศพ
0929
มารีอา นาถฤดี-จตุทิพยคันธา
24-01-2015
8
หลุมศพ
3318
ยังฟรังซัวส์-คูดูซ์
25-01-1995
3
หลุมศพ
6417
มารีอา วีณา-คำณูนทรัพย์
22-01-2004
5
หลุมศพ
1218
มารีอา พัชรา (เมี่ยวเจ็ง)-คันธเศรษฐ (พัฒนพงษ์)
26-01-2019
1
หลุมศพ
0545
มารีอา ลลนา-ขันดี
20-01-2013
8
หลุมศพ
5023
ครอส ประเสริฐ-กุลเนตุ
19-01-2005
5
หลุมศพ
3415
ยอห์น เยอรัล ธนัท-กุลมาโนชวงศ์
18-01-2011
3
หลุมศพ
0218
ฟิเดลิโอ กุมพงษ์-กุมมาระกะ
13-01-2010
2
คอนโด
0209
ยอแซฟ สุรสิทธิ์-กิจเจริญ
11-01-2012
2
คอนโด
5710
ยอแซฟ เอกชัย-กิจรังสรรค์
25-01-2001
5
หลุมศพ
1133
มารีอา สมพร-กิจนิชี
25-01-1993
2
หลุมศพ
0835
อันเดร ณรงค์-กาฬวิจิตร
31-01-2001
2
หลุมศพ
0931
มารีอา ละเมียด-กานตานนท์
21-01-2010
2
หลุมศพ
3335
ยอแซฟ เชาว์-กาญจนาธีระ
31-01-2006
4
หลุมศพ
0404
โรซา เตี๊ยท-กอเดโร
27-01-1941
2
แฟลต
4012
เปโตร จิระพล-กวยมงคล
25-01-2010
5
หลุมศพ
0348
มอนิกา สมสุข-กวยมงคล
18-01-2012
8
หลุมศพ
0348
ยาโกเบ ฉลวย-กวยมงคล
21-01-1947
8
หลุมศพ
3701
มารีอา จู-กงตระกูล
15-01-1998
3
หลุมศพ
1513
A.-TOLBECO
20-01-1934
1
หลุมศพ
0152
LAMUEL-TISSEMAN
21-01-1908
2
แฟลต
2231
JACOB CHUA HIEN-TECK
14-01-1967
4
หลุมศพ
1626
ERNESTA (เอเนสต้า) KHAEKAI (แขไข)-RAKTIPRAKORN (รักติประกร)
27-01-2008
2
หลุมศพ
3026
LUANG SANP-PASDUKICH
10-01-1917
4
หลุมศพ
0450
PIERRE MICHEL-MURIEL
12-01-1970
2
แฟลต
0511
ALOYSIOS MARTIN-MORRIS
10-01-1966
2
แฟลต
5414
EDGARD ECARD-MONTOCCHIO
12-01-1940
5
หลุมศพ
2527
MARIA ลำใย LUMYAI-MICANON
17-01-1984
4
หลุมศพ
3804
ROUDOLPH(รูดอลฟ)-HERMANN(เฮอร์แมน)
23-01-2019
3
หลุมศพ
4223
R. MICHAEL-FLONSEKA
22-01-1991
5
หลุมศพ
0513
OLIVER-FIMMERS
14-01-1974
2
แฟลต
0123
JOHN WALTER-FELBER
30-01-1955
2
แฟลต
0370
ERNEST-DIDOT
28-01-1943
1
แฟลต
0349
OSCAR GEORGE-DA COSTA (คอสต้า)
12-01-1970
2
แฟลต
0538
- Danid-Crehan
18-01-1968
1
แฟลต
4116
KATARINA MARIE STANISLAS-BOSNAK
18-01-2003
5
หลุมศพ
0346
ARCHIBALD GEORGE-BEAUMONT
15-01-1944
2
แฟลต
0530
SPENCER-BARZADON
12-01-1961
2
แฟลต
0106
ยอแซฟ คูนา--
24-01-1972
1
คอนโด
0205
มารีอา แช่ม--
22-01-1972
1
คอนโด
2827
MARIA F. RAMCISCA--
21-01-1949
4
หลุมศพ
0058
โมเสส (Moses) ยุนจินทัก (YUN JINTAK)-
21-01-2023
P
กางเขน
0148
AGNES SMITEE-
31-01-1949
1
แฟลต
0347
ยวงบัปติสตา -
18-01-1906
1
แฟลต
0348
มารีอา แหวว-
29-01-1948
1
แฟลต
0568
MME BETHE CHILINI-
14-01-1939
1
แฟลต
0216
ANT. BELVINDRA-
19-01-1920
2
แฟลต
0244
DI LIETO CIRO-
27-01-1943
2
แฟลต
0331
EDWARD DONNO-
18-01-1904
2
แฟลต
0420
อุโน-
15-01-1934
2
แฟลต
0502
แอนเจลา พิสมัย-
16-01-1963
2
แฟลต
0523
JANET MAZZA-
14-01-1941
2
แฟลต
1626
KHUN YING ASAVAPATI-
29-01-1936
2
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009