• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 27 กุมพาพันธ์ 2565 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

 

มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน) 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.00 น.
         ประธาน

เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27 กุมภาพันธ์ 2565

         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.00 น.
         ประธาน 
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27 มีนาคม 2565
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30 น.
         ประธาน  

เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24 เมษายน 2565

         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00 น.
         ประธาน  
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22 พฤษภาคม 2565
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00 น.
        ประธาน  

เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26 มิถุนายน 2565

       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24 กรกฎาคม 2565
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28 สิงหาคม 2565

       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25 กันยายน 2565
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.0 น.
       ประธาน  

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23 ตุลาคม 2565

       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.00  น.
       ประธาน  
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   27 พฤศจิกายน 2565
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00  น.
        ประธาน  

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25 ธันวาคม 2565

       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00  น.
       
ประธาน  

รายชื่อประจำเดือน พฤษภาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0433
ยอแซฟ เหยี่ยนฝาน-ไช่
10-05-1967
8
หลุมศพ
0946
เปโตร สาวิตร-ไกรสินธุ์
28-05-2015
8
หลุมศพ
5033
มารีอา ประไพ-ไกรฤกษ์
21-05-2008
6
หลุมศพ
4716
อันตน ชาติชาย-โอษฐศิริยานนท์
27-05-1998
5
หลุมศพ
1850
ยอแซฟ ปรีชา-โสรินทร์
15-05-2020
8
หลุมศพ
3825
หลุยส์ หลุยส์-โล้ว
20-05-1957
3
หลุมศพ
2121
เทเรซา เกียว-โรมสาคร
19-05-1985
3
หลุมศพ
4317
ยอแซฟ สุธรรม-โคมินทร์
22-05-1997
5
หลุมศพ
1128
เปโตร โกวิน-โกเมนกุล
23-05-1965
2
หลุมศพ
2509
อันโตนีโอ ไกรวิชญ์-โกวงศ์
21-05-2016
3
หลุมศพ
6421
ยอแซฟ วิรัช-โกวงศ์
30-05-2007
5
หลุมศพ
0443
เทเรซา ไขศรี-โกกิลานนท์
22-05-2007
2
หลุมศพ
5015
มารีอา อารีย์-แฮตอินตอง
17-05-1999
5
หลุมศพ
6306
มารีอา พัชรี-แสงเนียม
11-05-2003
5
หลุมศพ
0219
เทเรซา บุญส่ง-แสงจันทร์
29-05-2015
3
คอนโด
0247
อันนา ซิวลั้ง-แซ่โจว
19-05-1992
2
หลุมศพ
0811
มารีอา งวงเจ็ง-แซ่โง้ว
16-05-1963
1
หลุมศพ
1128
อังเดร อิ่วสิ่ง-แซ่โง้ว
30-05-1909
2
หลุมศพ
3503
ยอแซฟ ฮุยฮั้ว-แซ่โง้ว
21-05-1987
3
หลุมศพ
0220
เปโตร ก๊กเคี้ยง-แซ่แต้
26-05-1977
1
หลุมศพ
5811
เปโตร เต็กสูน-แซ่แต้
19-05-2001
5
หลุมศพ
1901
มารีอา กิมเฮง-แซ่เฮ้ง
28-05-1947
3
หลุมศพ
5013
มาร์โก เอ็กตี่-แซ่เอี้ยว
11-05-1999
5
หลุมศพ
0934
มารีอา เพ็กลั้ง-แซ่เอี้ย
13-05-1975
2
หลุมศพ
0926
โปเตียง-แซ่เบ๊
15-05-1996
2
หลุมศพ
0711
ยอแซฟ เก้า-แซ่เตียว
23-05-1960
1
หลุมศพ
0608
ฟรังซิสโก ฮั่วยิ้ง-แซ่เจ็ง
14-05-1969
1
หลุมศพ
0719
อันตน ซำเหลียง-แซ่เจ็ง
18-05-1959
1
หลุมศพ
1534
ยอแซฟ ฮะเส็ง-แซ่เจี้ย
19-05-1981
2
หลุมศพ
1734
เปาโล มุ่ยฮง-แซ่เจีย
26-05-1995
2
หลุมศพ
0124
- น่ำกั๊ว-แซ่อื้อ
13-05-1993
1
หลุมศพ
0614
ยวงบัปติสตา เกียเซ็ง-แซ่อึ้ง
24-05-1972
1
หลุมศพ
1539
เทเรซา ซู่จิง-แซ่อึ้ง
20-05-2018
8
หลุมศพ
1338
โรซา สอน-แซ่หลิม
29-05-1991
2
หลุมศพ
0518
ปีเตอร์ หงุยกิม-แซ่หยี่
13-05-1916
1
หลุมศพ
0602
เทเรซา ซกตวง-แซ่ล้อ
30-05-1958
1
หลุมศพ
0322
แอนโทนี่ เล็กเคี้ยว-แซ่ลี้
12-05-1985
1
หลุมศพ
0209
มารีอา แทบ-แซ่ลิ้ม
30-05-2005
1
คอนโด
2604
ยอแซฟ ตี๋-แซ่ลิ้ม
18-05-2016
3
หลุมศพ
3423
อันนา ฟุงงักหลาน-แซ่ฟุง
10-05-2004
3
หลุมศพ
2116
หลุยส์ บุ้นฮุย-แซ่น้า
19-05-1976
3
หลุมศพ
0138
ยอแซฟ พิชัย-แซ่ตั้ง
30-05-1975
1
แฟลต
0138
ยวง ซิวกี่-แซ่ตั้ง
25-05-1957
1
แฟลต
0254
มารีอา ซุ้งคิ้ม-แซ่ตั้ง
29-05-1973
2
แฟลต
0124
อร-แซ่ตั้ง
13-05-1993
1
หลุมศพ
1303
มารีย์-โยเซฟ ไซ้จู-แซ่ตั้ง
20-05-2000
1
หลุมศพ
0331
มารีอา กิมฮง (กิมฮุ้ง)-แซ่ตั้ง
30-05-1991
2
หลุมศพ
6305
เปาโล จิว-แซ่ตั้ง
10-05-2003
5
หลุมศพ
0944
อักแนส ตั้งเตียวสี (อิกจู)-แซ่ตั้ง
11-05-2015
8
หลุมศพ
0952
มารีอา ยู่เกียว-แซ่ตั้ง
18-05-2019
8
หลุมศพ
1334
มารีอา ลั้งเจ็ง-แซ่ตั้ง
12-05-2017
8
หลุมศพ
5928
มารีอา จิตรา-แซ่ซิ
30-05-2016
6
หลุมศพ
2012
ยอห์น เม้ง-แซ่ฉั่ว
30-05-2004
3
หลุมศพ
2803
มารีอา ซิ่วเล้า-แซ่ฉั่ว
22-05-1946
3
หลุมศพ
0205
ยอแซฟ บุ่นเจียว-แซ่จู
25-05-1967
1
คอนโด
2724
ซูซานนา ชอฮุ้น-แซ่จู
11-05-1958
3
หลุมศพ
6401
เทเรซา เง็กเซี้ยง-แซ่จัง
28-05-2016
5
หลุมศพ
0123
เปาโล ธงชัย-แซ่กัง
20-05-1966
1
แฟลต
2728
โทมัส วิทวัส-แก้วลัดดากร
22-05-1986
4
หลุมศพ
0435
อันตน ทวีศักดิ์-แก้วขจร
28-05-2012
8
หลุมศพ
1538
อังเดร ประเสริฐ-เอื้อกุศลกุล
18-05-2018
8
หลุมศพ
0225
อันโตนีโอ ชาลี-เอกวรรณสกุล
19-05-1991
1
หลุมศพ
5016
อันตน ปรีชา-เสรีวงศ์
18-05-1999
5
หลุมศพ
0230
เปาโล ประหยัด-เสนาวีเนีย
10-05-1927
2
แฟลต
1935
มารีอา สมใจ-เสนาจักร (ทรัพย์เกษม)
26-05-2010
4
หลุมศพ
5505
แบร์นาแด๊ต วีรวรรณ-เสนะวีณิน
31-05-2015
5
หลุมศพ
5723
มารีอา ผล-เสนะวีณิน
27-05-1978
5
หลุมศพ
6411
พอล กิตติศักดิ์-เลิศวัตรกานต์
17-05-2017
5
หลุมศพ
4421
เทเรซา เพลินพิศ-เลาหเกียรติ
11-05-1989
5
หลุมศพ
0341
มารีอา บุญศรี-เลค
12-05-1986
2
หลุมศพ
2741
เปโตร มิค-เลขะวิจิตเลิศ
22-05-2005
4
หลุมศพ
3119
เทเรซา ชวนพิศ-เรืองกูล
14-05-1951
3
หลุมศพ
6018
เทเรซา ดารา-เยาวสังข์
26-05-2002
5
หลุมศพ
2042
อันนา อีดิท-เมเนิท
22-05-2005
4
หลุมศพ
3019
ฟรังซิสเซเวียร์ ไพศาล -เฟื่องธุระ
21-05-2000
3
หลุมศพ
6324
มารีอา คณาคำ-เปรมสุข
22-05-2008
5
หลุมศพ
5604
อากาทา พิมสิริ-เบ็ญจสิริสรรค์
12-05-2005
5
หลุมศพ
0404
RAYMOND ปลีออง-เบร์เนียร์เรย์
25-05-1902
1
หลุมศพ
0413
โรซา กิมเป้า-เตียวไพบูลย์
22-05-1992
1
หลุมศพ
4713
เปโตร บุญนำ-เตียวตระกูล
17-05-1998
5
หลุมศพ
5019
ANTHONY ปรีชา-เตชะวณิช
30-05-1999
5
หลุมศพ
6332
อันตน วิชัย-เด่นอำไพ
15-05-2010
6
หลุมศพ
2428
เคลเมนตินา สุพิน-เดอ เยซูซ์
15-05-2021
4
หลุมศพ
2329
มารีอา จำเนียร-เดชาเลิศ
24-05-2010
4
หลุมศพ
1839
อังแนส เพ็ญพรรณ-เซี่ยงใช้
25-05-2008
2
หลุมศพ
1511
ยอแซฟ สุเทพ-เชื่อปัญญา
18-05-1994
1
หลุมศพ
4316
มารีอา นิภา-เชิดบุญชาติ
22-05-1997
5
หลุมศพ
3034
เทเรซา อุทัย-เจิดนภา
31-05-2005
4
หลุมศพ
5012
มารีอา สงวน-เจริญเอง
10-05-1999
5
หลุมศพ
0641
หลุยส์ พิชัย-เจริญสุข
27-05-2013
8
หลุมศพ
0049
เปโตร ธนู-เจริญพงษ์
29-05-1989
P
กางเขน
2740
ฟรังซิสเซเวียร์ เรืองศักดิ์-เจตษณีนาถ
18-05-1976
4
หลุมศพ
0740
มารีอา ซ่อนกลิ่น-เงินยวง
15-05-2018
8
หลุมศพ
1540
เทเรซา พรเพ็ญ-เกื้อกมลสุข
23-05-2018
8
หลุมศพ
1940
มาเรีย วันวิสาข์-เกียรติมงคล
22-05-2021
8
หลุมศพ
1852
ยอแซฟ สมชาย-เกสโสภา
29-05-2020
8
หลุมศพ
1145
ยอแซฟ ชัยชาญ-เกษตรรุ่งเรือง
17-05-2016
8
หลุมศพ
0516
เทเรซา สุมนา-อุทัยฉาย
16-05-1949
1
หลุมศพ
0516
เทเรซา วาณี-อุทัยฉาย
16-05-1989
1
หลุมศพ
1143
กาทารีนา บุญเยี่ยม-อุดมเดช
14-05-2016
8
หลุมศพ
1729
เทเรซา มาลิน-อุงอำรุง
13-05-2019
8
หลุมศพ
2033
คริสติน่า นิภา-อุงอำรุง
19-05-2021
8
หลุมศพ
1406
ยอแซฟ สมชัย -อิฐรัตน์
25-05-2003
1
หลุมศพ
0209
อันนา แท้-อังศวานนท์
16-05-1989
2
แฟลต
0406
เปโตร เจริญ-อังศวานนท์
29-05-1954
1
หลุมศพ
6307
ยอแซฟ เกียรติ-อมตวณิชย์
11-05-2003
5
หลุมศพ
0210
ยอแซฟ สมชาย-อภิรักษ์ทานนท์
13-05-2005
1
คอนโด
4013
เทเรซา กฤษณา-อนันจิตสุภา
31-05-1977
5
หลุมศพ
0121
เปาโล เยื้อ-ห่อเหวียนกุล
12-05-1960
1
แฟลต
1337
เปโตร ไพรัช-หล่อโลหชาญ
23-05-2017
8
หลุมศพ
0928
เปโตร ถนอม-สุวรรณราช
22-05-2010
2
หลุมศพ
0141
ถนอม-สุวรรณกุล
22-05-1905
2
แฟลต
0231
อากาทา พนมพรรณ-สุริยวรรณ์(ศรีทองท้วม)
13-05-2011
8
หลุมศพ
4924
เปโตร กมล-สุทธิภาศิลป์
19-05-1966
5
หลุมศพ
5908
เปโตร ประเชิญ-สุทธินาวิน
25-05-1988
5
หลุมศพ
1136
มารีอา สุพรรณี-สุขเกษม
23-05-2020
2
หลุมศพ
6017
มารีอา พาณี-สุขะกูล
19-05-2002
5
หลุมศพ
0314
เรอเน เนตร-สุขดารา
21-05-1989
1
คอนโด
2533
ยวงบัปติสตา ชัย-สิริสิงห์
23-05-1975
4
หลุมศพ
4712
ยอแซฟ สกล-สิริสิงห์
14-05-1998
5
หลุมศพ
5017
เทเรซา อุดมพร-สิมะกรัย
30-05-1999
5
หลุมศพ
4707
ฟรังซิสเซเวียร์ ทอง-สินะวัฒน์
19-05-1987
5
หลุมศพ
6310
มอนิกา ปราณี-สิทธิ์ศิริชัยนนท์
24-05-2003
5
หลุมศพ
5831
ยอแซฟ ปวรปรัชญ์-สิทธิคู
12-05-2017
6
หลุมศพ
6611
ลูซีอา หยา-สิงห์เสน่ห์
12-05-1993
5
หลุมศพ
3810
ซีมอน นเรศ-สันตสมบัติ
23-05-2009
3
หลุมศพ
1833
ลูซีอา ชุ่มจิต-สัจจพงศ์
21-05-1995
2
หลุมศพ
5111
อัลฟอนโซ สมนึก-สังขรัตน์
25-05-2002
5
หลุมศพ
5111
มารีอา รังษี-สังขรัตน์
20-05-2012
5
หลุมศพ
0452
อันเดร จำรัส-สังขรัตน์
28-05-2007
8
หลุมศพ
0304
ยวงบัปติสตา อาทิตย์-สรกุล
27-05-2008
1
หลุมศพ
0304
ลูซีอา ทองคำ-สรกุล
22-05-2017
1
หลุมศพ
0222
ยอแซฟ นำยศ-สมิตเมฆ
10-05-1967
2
แฟลต
1316
เดวิด วรวิทย์-สมานกล
25-05-1996
1
หลุมศพ
4703
มารีอา เทเรซา วารี-สถิตย์กาญจน์
25-05-2013
5
หลุมศพ
1330
มาการีตา งามตา-ศุภพงศ์
28-05-2012
2
หลุมศพ
1330
ฟรังซัว พงศ์สันต์-ศุภพงศ์
28-05-2012
2
หลุมศพ
4122
ยอแซฟ ชาญ-ศิริโยธากุล
19-05-2010
5
หลุมศพ
0222
อันนา พัชรินทร์-ศิริสวัสดิ์
20-05-2010
2
คอนโด
3705
โรซา ดุษณี-ศิริยง
29-05-2005
3
หลุมศพ
0905
ร็อก อนิรุธ-ศิริจรรยากุล
21-05-2019
9
หลุมศพ
2615
ยอแซฟ วิสุทธิ์-ศิริกรกุล
18-05-1980
3
หลุมศพ
6311
มารีอา มะลิ-ศรีรัตน์สิริ
23-05-2003
5
หลุมศพ
0528
เปโตร แม้น-ศรีมังกร
27-05-1993
2
หลุมศพ
0217
ซีเปรียล ยุทธนา-ศรีพรไพรพฤกษ์
10-05-2015
3
คอนโด
0752
อักแนส สุภาพ-ศรีธัญญรัตน์
30-05-2014
8
หลุมศพ
1133
ราฟาแอล ปรัชญา-ศรีตระกูล
26-05-2018
8
หลุมศพ
0236
มารีอา อุไรวรรณ-วุฒินันท์
11-05-2020
2
หลุมศพ
6134
มารีอา แพทริเซีย อุซุลา บุณยรา-วีระกานนท์
21-05-2018
6
หลุมศพ
1146
ยวงบัปติสตา วิชัย-วิศรุตวงศ์
25-05-2016
8
หลุมศพ
5320
มารีอา บุญนาค-วิริยะเลิศ
17-05-2018
5
หลุมศพ
1338
เซบาสเตียน พัฑฒา-วิชชาธร
27-05-2017
8
หลุมศพ
0709
อันเดร อนุชาติ-วัฒนพงศ์พันธุ์
17-05-1997
1
หลุมศพ
1035
ลอเรนซ์ รังสิต-วัชรศิริ
26-05-1991
2
หลุมศพ
4330
มารีอา อาภรณ์-วลัยเสถียร
25-05-2007
6
หลุมศพ
1851
เปาโล พงษ์ศักดิ์-วณิชกาญจนกุล
18-05-2020
8
หลุมศพ
5733
เปาโล ศักดิ์สิทธิ์-วงค์ชัยเกษม
14-05-2009
6
หลุมศพ
0751
เอากุสติโน เกษม-ลีนานุรักษ์
27-05-2014
8
หลุมศพ
3430
เซซีลิอา ฉลวย-ลิ้มเจริญ
12-05-2006
4
หลุมศพ
4329
เปโตร สุทัศน์-ลิขนะไพศาล
10-05-2007
6
หลุมศพ
0950
มารีอา โยเซฟิน สิตา-ลำพันธ์
27-05-2013
8
หลุมศพ
1301
มารีโอ สมชาย-ฤทธิ์ไกรเกรียง
12-05-1998
1
หลุมศพ
5126
พัทธมน-รุ่งวิทยา
17-05-2008
6
หลุมศพ
2024
เปโตร ปิติ-รุจานุรักษ์
29-05-2007
3
หลุมศพ
0446
มารีอา เมรี่-รุจานุรักษ์
11-05-2017
8
หลุมศพ
0617
ยอห์น บัปติสตา พินิจ-รัศมีมารีย์
30-05-2005
9
หลุมศพ
0235
ยอแซฟ อุดมศักดิ์-รัตนไพบูลย์
30-05-2019
8
หลุมศพ
6308
มารีอา ศิริลักษณ์-รัตนภูพันธ์
17-05-2003
5
หลุมศพ
4108
OTTO วิรัตน์-รัตนปิยานนท์
31-05-2001
5
หลุมศพ
5802
ยอแซฟ วิบูล-รักษ์บุญยวง
26-05-2002
5
หลุมศพ
3714
อันนา เสงี่ยม-ยิ่งภักดี
24-05-1975
3
หลุมศพ
5014
ยอแซฟ วิทยา-ยิ่งภักดี
15-05-1999
5
หลุมศพ
6333
ยอนาเวนตุส อิกเนทียสโบนาเวนเจ้อร์-มานิกัมปิลไล
14-05-2010
6
หลุมศพ
0945
จอห์น บัปติส ชุงแมน-มอย
12-05-2015
8
หลุมศพ
0629
อันโตเนีย เทเรซา เซเกวรา วนิดา-ภูวณิชย์
28-05-2021
8
หลุมศพ
4203
มาตินา บาน-ภูรีโรจน์
28-05-1968
5
หลุมศพ
0232
เซซีลีอา สมพร-ภูรีโรจน์
21-05-2011
8
หลุมศพ
0637
มารีอา ชลอ-ภูมิพิศิษฐ
15-05-1989
2
หลุมศพ
2443
วิกตอเรีย อนงค์-ฟูสมบัติ
23-05-2015
4
หลุมศพ
4223
มารีอา ซูซานนา ละเอียด-ฟอนซีกา
11-05-2003
5
หลุมศพ
0540
มารีอา อูลหลา-ฟรังโบเอนสกี้
26-05-1948
2
แฟลต
0744
มารีอา เสนอ-พูลสวัสดิ์
11-05-2018
8
หลุมศพ
2133
ฟรังซิสโก โกสินทร์-พิริยะพันธุ์
18-05-1968
4
หลุมศพ
4527
แมททิว สมชาย-พานิชเกษม
10-05-2009
6
หลุมศพ
1742
GLORIA MARIA ปลื้มจิต-พานิชประไพ
14-05-1995
2
หลุมศพ
2103
Johannem Berchmans เนาวรัตน์-พัฒโนดม
15-05-2018
3
หลุมศพ
1820
มาการีตา ศิริพร-พัฒนเมธินทร์
11-05-1994
1
หลุมศพ
3031
มารีอา สอิ้ง-พัฒนภิรมย์
20-05-2005
4
หลุมศพ
3727
ยอแซฟ ยิ่ง-พฤกษ์วัฒนานนท์
23-05-2016
4
หลุมศพ
3512
มารีอา ผุสดี-พรหมเพ็ชร (เขียวพันธุ์)
11-05-2021
3
หลุมศพ
0506
มารีอา แช่ม-พรหมเกษร
30-05-1978
2
แฟลต
2941
ยวงบัปติสตา ทองคำ-พรรณวิไล
18-05-1980
4
หลุมศพ
6434
ลูซีอา วราภรณ์ (อำภา)-ปุตระเศรณี
25-05-2014
6
หลุมศพ
0239
ยวงบัปติสตา กิ้ว-ปิยะกิจ
21-05-1973
2
หลุมศพ
0208
มีคาแอล สุชัย-ปัญญาเลิศวุฒิ
24-05-2009
2
คอนโด
1329
หลุยส์ มนตรี-ปรีชาวนิช
24-05-1974
8
หลุมศพ
3527
มารีอา กัลยา-ประกอบกิจ
31-05-2006
4
หลุมศพ
0640
ยอแซฟ ไชโย-ปกสว่างเจริญ
21-05-2013
8
หลุมศพ
4318
เปาโล โกวิท-บูระวัตรเดชา
30-05-2005
5
หลุมศพ
5422
อันนา พนอ-บุตรแสงดี
13-05-2000
5
หลุมศพ
0203
มารีอา สุนีย์-บุญเผ่า
12-05-1965
1
คอนโด
1140
สมจิตต์-บุญภินนท์
19-05-2013
2
หลุมศพ
4714
มารีอา ฉันทนา-บุญประกอบวงศ์
18-05-1998
5
หลุมศพ
0254
มักดาเลนา ชื่น-น่วมลมัย
13-05-1965
1
แฟลต
3022
มารีอา วันดี-นิยมจ้อย
10-05-1985
3
หลุมศพ
0750
เดวิท วีรวัฒน์-นิมมานฤดีสุทธิ์
16-05-2014
8
หลุมศพ
2341
มาเรีย เก็บ-นิตตะโย
21-05-1942
4
หลุมศพ
0218
JULIE BILLIART (จูลี่ แห่งบิลลิอาร์ต) เวอร์จิเนีย (VIRGINIA)-นวธรรม (NAWATHAM)
24-05-2015
3
คอนโด
0132
ยอแซฟ วงศ์-นภาสว่างวงศ์
22-05-2013
2
หลุมศพ
4603
มารีอา มักดาเลนา ชูศรี-ธีระประทีป (เปล่งสัญญา)
27-05-2019
5
หลุมศพ
3720
สโกลาสติกา ละเอียด-ธวัชชูวงศ์
19-05-2004
3
หลุมศพ
3439
โรซา กำช่อ-ธรรมธาดา
18-05-2017
4
หลุมศพ
2302
เทเรซา จันทนา-ธนิยผล
29-05-2007
3
หลุมศพ
2523
อันนา ติ๋ว-ธงชัย(โตมร)
19-05-2010
3
หลุมศพ
1834
โทมัส ธานินทร์-ธงชัย
13-05-2021
8
หลุมศพ
5719
ยวงบัปติสตา พลเพชร-ทิพย์ชลาธาร
25-05-2017
5
หลุมศพ
0554
เซซีลีอา สมทรง-ทัศคร
14-05-2016
2
แฟลต
5327
มารีอา อัมพร-ทรัพย์เจริญ
16-05-2017
6
หลุมศพ
6104
เปโตร สุรชาติ-ทรัพย์วัฒน์
26-05-2015
5
หลุมศพ
1620
ยอห์น ดามาเซน ไพรัช-ทรรทรานนท์
28-05-1991
1
หลุมศพ
4315
เลาแรนซีโอ วิรัช-ทรรทรานนท์
20-05-1997
5
หลุมศพ
0317
เทเรซา สุรภา-ถาวรพาณิชย์
30-05-2018
4
คอนโด
1813
ซีมปรีซีโอ ไพฑูรย์-ตั้งตระกูล
24-05-1992
1
หลุมศพ
3402
อลัน อนันต์-ตันธุวนิตย์
15-05-2014
3
หลุมศพ
1605
ฟรังซิสเซเวียร์ วิชิต-ตันติประสุต
23-05-2008
1
หลุมศพ
4520
อันนา ชื่น-ดีระพัฒน์
30-05-1987
5
หลุมศพ
1821
มารีอา มักดาเลนา ไพฑูรย์-ดีซูซ่า
11-05-1994
1
หลุมศพ
0932
เยโนเวฟา มะปราง-ดาวดี
16-05-2020
8
หลุมศพ
2741
เปโตร อภิชาญ-ณ นคร
17-05-1982
4
หลุมศพ
0203
ยอแซฟ สุกรี-ญาณกวี
25-05-1963
1
หลุมศพ
4314
เบเนดิกโต อรุณ-ชีรานนท์
16-05-1997
5
หลุมศพ
0736
ยวงบัปติสตา นิกร-ชีพชล
15-05-1990
2
หลุมศพ
1112
มารีอา เพ็ญศรี-ชินพงสานนท์
18-05-1986
1
หลุมศพ
3712
มากาเร็ต บุศรา-ชินทร์นลัย
22-05-2016
3
หลุมศพ
1333
อักแนส รัตนา-ชาโรจน์
12-05-2017
8
หลุมศพ
2636
มาเรีย เทเรซา นิตย์-ชาญฉลาด
25-05-1972
4
หลุมศพ
1335
ไมเคิ้ล วัชรชัย-ชัยสุรินทร์
15-05-2017
8
หลุมศพ
6321
ชาญชัย-ชัยชโลทรกุล
26-05-2014
5
หลุมศพ
4921
ยอแซฟ เสม-ชมพะนันท์
26-05-1931
5
หลุมศพ
5813
ยอแซฟ ประหยัด-ฉันนิวัต
27-05-2001
5
หลุมศพ
5127
มารีอา วัฒนา -ฉันทานุรักษ์
30-05-2008
6
หลุมศพ
3526
เทเรซา มาเรีย อุราวรรณ-ฉัตรศรีตระกูล
30-05-2006
4
หลุมศพ
0158
เทเรซา ชั้น-จุ่มจรีย์
22-05-1905
1
แฟลต
1034
ยอแซฟ วิชัย-จินตมนูญธรรม
22-05-1989
8
หลุมศพ
3820
มารีอา สุธีรา-จิตต์สนิทกุล
15-05-2000
3
หลุมศพ
4521
อันนา เจริญ-จิตต์ชุ่ม
11-05-2013
5
หลุมศพ
0108
เปาโล คมศักดิ์-จำปาศรี
25-05-2020
4
คอนโด
1916
เปโตร ชาย-จันทะชา
11-05-1981
3
หลุมศพ
0146
อันนา เสริมทรัพย์-จันทรเวคิน
20-05-2012
2
หลุมศพ
5629
ลูกา ชาญชัย-จัตุรเขษม
11-05-2014
6
หลุมศพ
0108
- ทาเข้ม-จอน
30-05-2006
2
คอนโด
1219
ยอแซฟ ประดิษฐ์-คันธเศรษฐ
12-05-1949
1
หลุมศพ
6312
ลูซีอา มาลา-ขันธสิทธิ์
27-05-2003
5
หลุมศพ
5022
มารีอา มาลี-กุลเนตุ
20-05-2009
5
หลุมศพ
1312
เทเรซา วรรณี-กีรติพงศ์
19-05-2021
1
หลุมศพ
1314
ยอห์น บอสโก เชาว์-กีรติพงศ์
29-05-2021
1
หลุมศพ
5001
อากาทา ศิริมาศ-กิตยานนท์
16-05-2001
5
หลุมศพ
6629
คุณพ่อยอห์น บอสโก ศักดิพัฒน์-กิจสกุล
21-05-2013
6
หลุมศพ
0532
มารีอา ใส-กรรณิกา
26-05-1981
2
หลุมศพ
3824
ยวงบัปติสตา กมล-กมลสุทธิ
19-05-2002
3
หลุมศพ
1607
ลูกา LUKE-YAW LENG LEE
11-05-1997
1
หลุมศพ
0307
JOHANNES HUIJSEN-TRUIJT
31-05-1962
2
แฟลต
4111
MARY WALTER-SANTER,OSU.
21-05-2014
5
หลุมศพ
5814
HERBERT KRAUS-RUDOLE
27-05-2001
5
หลุมศพ
2629
VICTOR VICTOR-MCANTYRE
15-05-1974
4
หลุมศพ
0419
PIERRE ( เปีย )-MATERON ( มาเตอรอง )
25-05-1905
2
แฟลต
0308
M.CLAUDE EUGENE-MABILLARD
21-05-1977
1
คอนโด
0401
JOSEPHINE-LEE
19-05-1946
1
หลุมศพ
0118
ANDRE-LASNIER
29-05-1931
2
แฟลต
0525
ANSGAR-KOETTING
15-05-1963
2
แฟลต
6335
STEPHEN CHUA SIEW-HONG
24-05-2010
6
หลุมศพ
2810
ALOYSIUS-HO KIM HOI
28-05-1970
3
หลุมศพ
5413
EMMA-GOTTSCHE
13-05-1987
5
หลุมศพ
5413
WALTHER-GOTTSCHE
22-05-1968
5
หลุมศพ
2641
EDWARD CHARIES-GARNIER
28-05-1956
4
หลุมศพ
0308
MARIA GORETTI PATCHAREE-GABRIEL
30-05-1977
1
คอนโด
0266
JULIEN NE DOUAIROW MARIN-DU VICTOR HUGO
13-05-1923
1
แฟลต
0366
YVES BELLEC MTRE MECANICIEN-DU VICTOR HUGO
16-05-1993
1
แฟลต
1121
ดาวิด (คุณปู่) DAVIO-DEOCAMPO
20-05-1941
1
หลุมศพ
2427
CLEMENTINA SRIDE (ศรี)-DE JESUS
24-05-1957
4
หลุมศพ
0268
JANE AUGUSTA BERKELEY-CACACE
29-05-1926
1
แฟลต
4117
JOSEPH MICHAEL-ASHING
19-05-2002
5
หลุมศพ
0269
HENRI NICOLAS-ARCCUET
22-05-1905
1
แฟลต
0302
IRENE MERITAN-(NEE GRANDIN)
27-05-1905
1
คอนโด
0111
J. G. CONVERY-
30-05-1964
2
แฟลต
0120
AGNES WHITE-
14-05-1929
2
แฟลต
0243
THERESA PHRING-
19-05-1929
2
แฟลต
0344
EG. BERLANDIER-
26-05-1928
2
แฟลต
3105
AGNE SIM NGEK KIEM-
10-05-1980
3
หลุมศพ
3026
JOSEPHINE SMITH-
22-05-1968
4
หลุมศพ
6334
ANDY CHEUNG KUNG TAI-
17-05-2010
6
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน มิถุนายน
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0617
ยอแซฟ ประสิทธิ์-ไพเขียว
12-06-1986
9
หลุมศพ
3130
โลว์เดล (Lourdes)-โอซินโก้ (Ozoa Sinco)
24-06-2012
4
หลุมศพ
0440
โยเซฟ ยาง-โรจนพิเชฐ
20-06-2012
8
หลุมศพ
0923
เปาโล อุดม-โภคสมบูรณ์กิจ
23-06-2019
9
หลุมศพ
4720
นิโคลาส ฟอร์ฟีรี-โปมอร์เชฟว์
21-06-1998
5
หลุมศพ
0631
มารีอา ทองอยู่-โตพาณิชย์
22-06-1987
2
หลุมศพ
2542
เทเรซา เลียบ-โกกิลานนท์
14-06-2011
4
หลุมศพ
4610
เปโตร จิงอัน-โกกระกูล
18-06-1960
5
หลุมศพ
4610
เรอเน วิสูตร์-โกกระกูล
11-06-2009
5
หลุมศพ
0740
เปาโล สมจิตต์-แสวงทรัพย์
10-06-1982
2
หลุมศพ
0407
หลุยส์ ชุน-แสงไพรวรรณ
11-06-1993
1
หลุมศพ
1344
เอ็ดเวิร์ด เอกพงศ์-แสงมโนมั่น
17-06-2017
8
หลุมศพ
0304
เปโตร สุชน-แพร่ศิริพุฒิพงศ์
14-06-2017
4
คอนโด
0210
จอร์จ วิมล-แบร์เรตตี้
13-06-2009
2
คอนโด
4706
อันนา หมุยส่วน-แซ่โอ้ว
23-06-1981
5
หลุมศพ
5818
เปโตร มู้ฮิน-แซ่โอว
24-06-2001
5
หลุมศพ
0701
ยอแซฟ อิ้วม้วย-แซ่โง้ว
18-06-1983
1
หลุมศพ
0801
ยอแซฟ เต็กโผ้ว-แซ่โง้ว
22-06-1967
1
หลุมศพ
1101
มารีอา ซุ่งงี้-แซ่โค้ว
17-06-1962
1
หลุมศพ
0221
เปาโล กวง (แก้ว)-แซ่แห่ว
13-06-2015
3
คอนโด
1045
มารีอา ลี้เตียง-แซ่แต้
30-06-2019
2
หลุมศพ
5219
มารีอา องุ่น-แซ่แต้
15-06-2008
5
หลุมศพ
2112
จุ่นใช้-แซ่เฮ้ง
15-06-1987
3
หลุมศพ
3433
มารีอา ฮวยลุ้ย-แซ่เล้า
18-06-2006
4
หลุมศพ
2903
พุทธ เซ่งฮุ้ง-แซ่เลี่ยว
25-06-2004
3
หลุมศพ
1735
ยอแซฟ จิ้งกวง-แซ่เบ๊
29-06-1995
2
หลุมศพ
6126
ยอห์น อยู่เซ้ง-แซ่เตาะ (แซ่โต๊ะ)
16-06-2016
6
หลุมศพ
3432
มารีอา เบญจวรรณ-แซ่เซียว
11-06-2006
4
หลุมศพ
3929
อักแนส ซู่ไน้-แซ่อึ้ง
24-06-2015
4
หลุมศพ
5509
มารีอา ยิ้น-แซ่อึ้ง
21-06-1961
5
หลุมศพ
0501
ยวง เซ่งจิ้ง-แซ่ลี้
30-06-1947
1
หลุมศพ
3829
ฟรังซิสโก อาซ้ง -แซ่ลี้
29-06-2007
4
หลุมศพ
5216
ยอแซฟ ง่วนฮวด-แซ่ลี้
22-06-1989
5
หลุมศพ
0068
เปาโล ซิม-แซ่ลิ้ม
27-06-2003
P
กางเขน
0222
มัทธิว เง็กลิ้ง-แซ่ลิ้ม
10-06-1944
1
หลุมศพ
0530
ยอแซฟ เฮง-แซ่ลิ้ม
21-06-1983
2
หลุมศพ
0539
ปาตรีซีโอ เอี้ยงโป-แซ่ลิ้ม
17-06-1981
2
หลุมศพ
0634
มารีอา ขาฮุ้ง-แซ่ลิ้ม
28-06-1983
2
หลุมศพ
1127
อักแนส เมี่ยวเฮียง-แซ่ลิ้ม
14-06-2011
2
หลุมศพ
1926
อาลิซาเบธ-แซ่ลิ้ม
22-06-1998
4
หลุมศพ
5501
อันนา หมุยลั้ง-แซ่ลิ้ม
17-06-2000
5
หลุมศพ
5930
เปาโล ซิม-แซ่ลิ้ม
27-06-2003
6
หลุมศพ
0830
ยอแซฟ ฮงหยู-แซ่ลิ้ม
17-06-2014
8
หลุมศพ
0112
เปโตร เตียงฮุ้น-แซ่ตั้ง
24-06-1946
1
หลุมศพ
2725
อันนา งัวอิม-แซ่ตั้ง
10-06-1957
3
หลุมศพ
3830
นาง กิม-แซ่ตั้ง
13-06-2009
4
หลุมศพ
6521
โรซา ตั้งสี-แซ่ตั้ง
15-06-2004
5
หลุมศพ
0952
ยอแซฟ ย่งกิม-แซ่ตั้ง
25-06-2016
8
หลุมศพ
0642
อักแนส เซียะเกียว-แซ่ตัน
26-06-1945
2
หลุมศพ
0218
ยอแซฟ ฉ่องเม้ง-แซ่ฉั่ว
16-06-1939
1
หลุมศพ
5133
อันนา มุ้ยเซ็ง-แซ่ฉั่ว
28-06-2008
6
หลุมศพ
1144
อันเดร ฟุกยุก-แซ่ฉัน
15-06-1948
2
หลุมศพ
0229
อากาทา ไน้-แซ่ก๊วย
11-06-2003
2
หลุมศพ
4003
ยวงบัปติสตา แป๊ะฮุย-แซ่ก้วย
14-06-1972
5
หลุมศพ
4813
เทเรซา พูน-แชปแมน
11-06-1966
5
หลุมศพ
5130
ยอแซฟ ธีระพงษ์-แก้วขจร
10-06-2008
6
หลุมศพ
1346
อันนา วรรณา-แก้วกระจ่าง
25-06-2017
8
หลุมศพ
1224
- พร-แก่นเพ็ชร์
25-06-2006
1
หลุมศพ
0145
ยอแซฟ เบ๊นซ์-เหมังกร
17-06-2001
2
หลุมศพ
6406
โกธิลดา จิราภรณ์-เสวตรวิทย์
27-06-2015
5
หลุมศพ
1433
เปาโล ยิ้ม-เสรีสำราญ
27-06-1961
2
หลุมศพ
5221
โรซา ทวี-เลื่อนประไพ
19-06-2006
5
หลุมศพ
1029
ซีมอน สมเกียรติ-เลิศปัญญาบุปผา
23-06-1996
8
หลุมศพ
0951
ยวง สงบ-เลิศคัมภีร์ศีล
30-06-2015
8
หลุมศพ
4421
AUGUSTINE ไพโรจน์-เลาหเกียรติ
13-06-1959
5
หลุมศพ
0332
ลูซีอา ประยูร-เลาหะพันธ์
20-06-1993
2
หลุมศพ
0341
เบเนดิกต์ วิจิตร-เลค
17-06-2013
2
หลุมศพ
3831
ยอแซฟ ปิยะ-เพชรเทวี
15-06-2009
4
หลุมศพ
4802
โรซา บุญเสริม-เผ่าลามาช
23-06-1998
5
หลุมศพ
5903
มารีอา เที้ยงน้อย-เปี่ยมพุทธากุล
16-06-2014
5
หลุมศพ
0530
มารีอา กอเรตตี ปิยะนุช -เตียรถ์เจริญกุล
25-06-1988
1
แฟลต
0213
เปาโล สุรัตน์-เชาว์กิจขจร
27-06-2019
4
คอนโด
0319
ยวง รัตนพล-เจียมประเสริฐสุข
26-06-2018
4
คอนโด
0829
ยอแซฟ อำพล-เจียมประเสริฐสุข
13-06-2014
8
หลุมศพ
4721
ฟรังซิสโกซาเวียร์ ดิเรก-เจริญศุข
22-06-1998
5
หลุมศพ
3434
เปโตร นรินทร์-เจริญพงศ์ชัย
20-06-2006
4
หลุมศพ
3506
AUGUSTINE ดวงเนตร-เจริญชาติ
15-06-1998
3
หลุมศพ
0224
เทเรซา จันทร์เพ็ญ-เข็มสว่าง
20-06-2013
4
คอนโด
0508
เทเรซา หวาน-เก่งประยูร
15-06-1940
2
แฟลต
1543
เคลาดิอุส มนตรี-เกียรติพิริยะ
11-06-2018
8
หลุมศพ
6318
ลูซีอา ลม้าย-เกษตรบริบูรณ์
20-06-2003
5
หลุมศพ
0940
เปโตร สุพรรณ-เกตุผล
23-06-1991
2
หลุมศพ
3436
อันตน บรรจบ-เกตุดำ
21-06-2006
4
หลุมศพ
1539
ยอแซฟ ลี-ฮกเฮ็ง
13-06-1991
2
หลุมศพ
1143
ราฟาแอล วรศิลป์-อุดมเดช
23-06-2018
8
หลุมศพ
1143
กาเบรียน วรเชษฐ์-อุดมเดช
28-06-1981
8
หลุมศพ
2036
ยากอบ มงคล-อุดมเกษมาลี
22-06-2021
8
หลุมศพ
0244
คอร์เนลีอุส สุรสิทธิ์-อุกฤษ
13-06-2012
2
หลุมศพ
3435
ยอแซฟ เกริก-อิสริยะกมล
19-06-2006
4
หลุมศพ
0123
วินเซนต์ สุวรรณ-อิทธิสัมพันธ์
24-06-2021
4
คอนโด
3313
ยอแซฟ อุดม-อารีนุกูล
13-06-1996
3
หลุมศพ
3005
ลีโอนาโด สุดใจ-อานามนารถ
15-06-2004
3
หลุมศพ
0642
ยาโกเบ วรกิจ-อานามนารถ
10-06-2013
8
หลุมศพ
5225
เอลีซาเบธ สุมาลี-อัศวสนศิริ
23-06-2010
5
หลุมศพ
0406
มารีอา สอิ้ง-อังศวานนท์
29-06-1993
1
หลุมศพ
1929
เทเรซา สุนีย์-อังกุระวรานนท์
30-06-2020
8
หลุมศพ
0731
ยอแซฟ สมชาย-อมรญาติ
29-06-2013
8
หลุมศพ
2601
เปาโล อริยะ-หล่อพิศาลชัย
28-06-2001
3
หลุมศพ
3610
ฟรังซิสโก สัญญา-หร่ายวงศ์
18-06-2008
3
หลุมศพ
1403
ยอแซฟ กำพล-หงษ์ไพโรจน์
14-06-1944
1
หลุมศพ
4427
เปโตร สุนทร -สุภาพันธ์
21-06-2007
6
หลุมศพ
0322
มาร์การิตา พัดชา-สุภัทรขจร
19-06-2012
2
คอนโด
0106
ยอแซฟ บุญยเขต-สุนทรวิภาต
16-06-2006
2
คอนโด
5927
ยอแซฟ เสถียร-สุจริตวนิชวงศ์
13-06-2011
6
หลุมศพ
0537
อันนา ขาว-สุขสำราญ
15-06-1968
2
แฟลต
4622
ยอแซฟ สุชาติ-สุขวัจน์
24-06-1942
5
หลุมศพ
2220
มารีอา รัชนี-สุขบุญนิวาทย์
20-06-2004
3
หลุมศพ
5425
เทเรซา บุษบา-สิริวรนาค
12-06-2000
5
หลุมศพ
6522
เปาโล ทวี-สินบุญเชิญ
17-06-2004
5
หลุมศพ
6023
ฟรังซิสโก ประกาย (ศรี)-สินธุวณิก
24-06-2002
5
หลุมศพ
2037
หลุยส์ซา เฮเลนา วรรณา-สิทธีอมร (ชื่น)
24-06-2021
4
หลุมศพ
6426
เซซีลีอา พิศสมัย-สิงห์เสน่ห์
19-06-2013
6
หลุมศพ
5423
มารีอา มักดาเลนา เพลินพิศ-สามิภักดิ์
23-06-2016
5
หลุมศพ
1927
เปโตร ประพันธ์-สันตสว่าง
21-06-2020
8
หลุมศพ
0438
เฮเลนา ซีซีลีอา ศรี-สร้อยโมรี
21-06-1986
2
หลุมศพ
2035
ยอห์น บัปติสตา พิศิษฐ์-สรกุล
15-06-2021
8
หลุมศพ
1347
มารีอา สมพร-สนธิรัตน์วศิน
26-06-2017
8
หลุมศพ
1031
ยอแซฟ ประสาน-สงวนหล่อสิทธิ์
29-06-2015
8
หลุมศพ
0135
อันโตนิโอ ศุข-ศุขชาติ
11-06-1918
2
แฟลต
0737
มารีอา พิรยา-ศิโรรัตนาวาทย์
14-06-2006
2
หลุมศพ
2719
หลุยส์ เกษม-ศิริออร์
23-06-2008
3
หลุมศพ
0314
เปโตร เสงี่ยม-ศรีสกุล
20-06-2011
2
คอนโด
3036
มารีอา นารี-ศรีประมง
10-06-2005
4
หลุมศพ
4325
พอล พิธาน-ศรีบุญบาล
24-06-1997
5
หลุมศพ
0212
ฟิลลิป (Philip) ฟิลลิป (Philip)-วุฒิวราธร (Vudhivrathorn)
18-06-2019
4
คอนโด
4802
เซซีลีอา สุภา-วีรวัฒน์โยธิน
15-06-1999
5
หลุมศพ
4428
มารีอา โรซา แฉล้ม-วิเศษศิริ
21-06-2007
6
หลุมศพ
2228
ดอมินิกโก ซาวีโอ ประสงค์-วิเศษกิจ
17-06-1982
4
หลุมศพ
3827
ลูซีอา เยาวมาลย์-วิเศษ
23-06-2016
4
หลุมศพ
4912
มารีอา กอแร็ตตี โบว่า-วิรังรอง
15-06-2018
5
หลุมศพ
1332
เปาโล ประดับ-วิบูลย์วงศ์
21-06-2021
2
หลุมศพ
6022
มารีอา กิติมา (ฝาน)-วิจิตรกาญจน์
20-06-1958
5
หลุมศพ
5610
เซซีลีอา ลักขณา-วัฒนจริยา
17-06-2002
5
หลุมศพ
2038
เกรโกรี พิชาญ-วงษ์สิริเดช
24-06-2021
8
หลุมศพ
0214
มารีอา สุภาณี-ล่าสกุล
29-06-2019
4
คอนโด
5817
อักแนส วิไล-ลีชอ
20-06-2001
5
หลุมศพ
0828
ฟิลิป วิเศษ-ลิ้มประสูตร
10-06-2014
8
หลุมศพ
6428
ยวง ธนกฤต (ทิวา)-ลิมปิติเกียรติ
14-06-2010
6
หลุมศพ
3616
เปโตร เส็ง-ละอองตระกูล
18-06-1996
3
หลุมศพ
5502
วินเซนต์ ภวาดล-ลวนะพิพัฒน์
28-06-2000
5
หลุมศพ
3007
อักแนส ราตรี-ฤกษ์พิไชย
26-06-2006
3
หลุมศพ
1801
เทเรซา เหรียญ-รำพึงกิจ
16-06-2004
1
หลุมศพ
1928
อาแดล มารีย์ พัชนี-รัศมีมารีย์
22-06-2020
8
หลุมศพ
0648
อันนา ละมัย-ยุพรัตน์
20-06-1959
8
หลุมศพ
0251
ฟรังซิสโก รัญ-ยืนสกุล
13-06-1997
2
แฟลต
6630
เปาโล อาทิตย์-ยิ้มพัฒน์
21-06-1987
6
หลุมศพ
6313
มอริส มนิตย์-ยะอัมพันธ์
11-06-2003
5
หลุมศพ
0307
มารีอา สกาย-ยศบุญ
21-06-2021
1
คอนโด
0303
เทเรซา รัศมี-ยงบรรทม
11-06-2017
4
คอนโด
1340
อักแนส ศิรินา-มุ่งนิรันดร์
11-06-2017
8
หลุมศพ
4507
มาร์กาเร็ต มาร์เคยริ้ต-มัทนศรุต
24-06-1999
5
หลุมศพ
3012
อันนา สมศรี-มณีประสิทธิ์
25-06-2000
3
หลุมศพ
0832
มารีอา มักดาเลนา พรทิพย์-ภู่พัฒน์
18-06-2014
8
หลุมศพ
2317
อากาทา ทองคำ-ภาคสุวรรณ์
21-06-1995
3
หลุมศพ
4222
เทเรซา ชูศรี-ฟ้อนศรีกา
10-06-2005
5
หลุมศพ
0323
ดอมินิค สมเกียรติ-พูลวิทยกิจ
20-06-2012
2
คอนโด
3826
อันนา จินดา-พุฒตาลศรี (ซิสเตอร์)
16-06-1976
4
หลุมศพ
3618
มารีอาเวอร์จิเนีย รัชนี-พิศตระกูล
18-06-1996
3
หลุมศพ
0110
ยอแซฟ มนตรี-พิชิตพสุธาดล
29-06-2020
4
คอนโด
4613
โรซา วารี-พานิชภักค์
22-06-1959
5
หลุมศพ
1544
ยอแซฟ สุนทร-พฤกษ์วัฒนานนท์
26-06-2018
8
หลุมศพ
4724
ยอแซฟ เม่งเสียว-พฤกษ์พาดี
14-06-1998
5
หลุมศพ
0921
อันนา ขนิษฐา-พรายงาม (คงถาวรวัฒนา)
13-06-2019
9
หลุมศพ
0619
ยาโกเบ เสรี-พรกุลวิไล
18-06-2020
1
หลุมศพ
1002
ฟรังซิสโก ศักดิ์ชัย-พงศ์วิจิตรโชค
29-06-2005
1
หลุมศพ
0222
มารีอา นงคราญ-ป้อมจักรศิลป์
23-06-2015
3
คอนโด
0123
โรเบิต ลินเซ-ปีเตอร์สัน
19-06-2008
2
คอนโด
0143
เปโตร ประจักษ์-ปิ่นรัตน์
22-06-1998
2
หลุมศพ
0330
อากาทา สุวรรณ-ปานรัตน์
17-06-2016
2
หลุมศพ
1343
ยวง พชัย-ปลื้มเปรม
16-06-2017
8
หลุมศพ
3037
อันตน อรุณ-ปรีชาวุฒิ
27-06-2005
4
หลุมศพ
5024
ยวง สมศักดิ์-ปรัชญาประเสริฐ
23-06-1999
5
หลุมศพ
0245
มารีอา กอแรตตี สุรินทร์-ประสาทพร
29-06-2011
2
หลุมศพ
0531
ซิลวาโน ชีวา-ประสาทพร
12-06-1985
2
หลุมศพ
0130
เทเรซา อัจนา-ปณีตัธยาศัย
27-06-2020
2
หลุมศพ
4225
เปโตร มณี-บุญโญภาส
19-06-1997
5
หลุมศพ
2027
เปาโล นิพนธ์-นิตโย
24-06-2020
4
หลุมศพ
0441
โรซา เสาวนิจ-นิจอนันต์ชัย
27-06-2012
8
หลุมศพ
4827
โซเฟีย สุจิน-ธูปเทียน
17-06-2013
6
หลุมศพ
0223
แอนโทนี สงวน-ธีระวรรณ
18-06-2010
2
คอนโด
2733
ยวง รุ่งโรจน์-ธาดาดลทิพย์
19-06-1998
4
หลุมศพ
1030
เทเรซา ปิ่นทอง-ธนทรัพย์สิน
26-06-2015
8
หลุมศพ
1147
เปโตร ทวี-ทิวไผ่งาม
13-06-2016
8
หลุมศพ
0221
อากาทา เสมอ-ทองเทวินทร์
12-06-2001
1
คอนโด
4719
ดอมินิโก ซาวีโอ พิชัย-ทองกำผลา
16-06-1998
5
หลุมศพ
0444
ซินเวียร์ ศรีน้อย-ทองกระจ่าง (โพวาทอง)
12-06-2018
2
หลุมศพ
1421
ยอแซฟ สมเกียรติ-ทรัพสินกีรติ
12-06-2010
1
หลุมศพ
0234
มัทธิว เลื่อน-ทรรทรานนท์
23-06-1988
2
หลุมศพ
4005
มารีอา กุลนาถ-ถิระมัย
26-06-2008
5
หลุมศพ
2229
ยอห์น บอสโก นพพร-ตุงคะรักษ์
20-06-2015
4
หลุมศพ
1243
เทเรซา ชูนิน-ตันวิสุทธิ์
13-06-2017
2
หลุมศพ
4107
อันนา รัตนา-ดาราไทย
19-06-2017
5
หลุมศพ
1043
เปาโล สมชาย-ดากรู้ส
26-06-1986
2
หลุมศพ
1731
อันตน นายแพทย์ นฤนนท์-ดลสฤษฎ์ไชย
14-06-2019
8
หลุมศพ
0948
เปาโล อธิคม-ณรงค์รักษ์
20-06-2015
8
หลุมศพ
5431
ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-ณ บางช้าง
24-06-2010
6
หลุมศพ
3607
ยอแซฟ รัชพงษ์-ณ นคร
17-06-2001
3
หลุมศพ
5826
โรเมียว-ซาราว
23-06-2009
6
หลุมศพ
6316
ปีร์ยิตตา สละ-ชื่มชุ่มจิตร์
15-06-2003
5
หลุมศพ
1821
เทเรซา ประภาพร(กชกร)-ชื่นวิจิตร
22-06-2009
1
หลุมศพ
0122
ยอห์น บัปติส ศุภเวทย์-ชีรานนท์
17-06-2021
4
คอนโด
0739
มารีอา ละมัย-ชีพชล
29-06-1979
2
หลุมศพ
1111
แพทริค พัฒน์ธร-ชินพงสานนท์
19-06-2018
1
หลุมศพ
3712
มารีอา นารินทร์-ชินทร์นลัย
20-06-1996
3
หลุมศพ
2208
มารีอา อารีรัตน์-ชัยศิริโรจน์
21-06-2009
3
หลุมศพ
5614
ยวง ชุ่ง-จูพงศ์เสรฐ
13-06-1915
5
หลุมศพ
2543
มารีอา ทองดี-จูประจักษ์
17-06-1967
4
หลุมศพ
0547
ยอแซฟ สมโภชน์-จูฑะโยธิน
23-06-2017
2
หลุมศพ
2314
เปาโล อนันต์-จุฑามณี
28-06-2010
3
หลุมศพ
0220
เซนต์ ลาบัส แมรี่ โรจา-จีวาน
14-06-2003
1
คอนโด
4401
มารีอา สำรวย-จินตมนูญธรรม
27-06-1997
5
หลุมศพ
1428
นาย สนอง-จันไกรผล
15-06-1985
8
หลุมศพ
5901
มารีอา เสี้ยม (เสียมป้อ)-จันทร์เด่นดวง
20-06-2017
5
หลุมศพ
2126
มาเรีย จันทร์-จันทรสันติ
19-06-1961
4
หลุมศพ
2019
มารีอา ทองดี-คำสุข
23-06-2016
3
หลุมศพ
5022
เปาโล ประวิท-กุลเนตุ
29-06-1990
5
หลุมศพ
5023
จอห์น กมล-กุลเนตุ
20-06-1999
5
หลุมศพ
4124
ยอแซฟ ธนิต-กีร์ตะเมคินทร์
23-06-2009
5
หลุมศพ
1345
เทเรซา สุวรรณี-กีร์ตะเมคินทร์
18-06-2017
8
หลุมศพ
1730
ยอแซฟ ไพโรจน์-กิจแสวง
10-06-2019
8
หลุมศพ
0639
อากาทา อรนุช-กำจัดดัสกร
19-06-1988
2
หลุมศพ
4429
กลารา กัญญา-กัลมาพิจิตร์
28-06-2007
6
หลุมศพ
1308
สเตฟานูส ธัชชา-กลั่นนิล
17-06-2019
1
หลุมศพ
0614
มารีอา อรนุช-กมลาศน์ ณ อยุธยา
10-06-1996
1
หลุมศพ
1149
ชาวอิตาลี MR.NICOLO (นิโคโล)-VILLA(วิลลา)
30-06-2016
8
หลุมศพ
0325
DANIEL ALEXANDER-RUEGG
16-06-1961
2
แฟลต
0308
FRANCIS KARL-PETERS
24-06-1962
1
คอนโด
3027
MAESTRO ALBERTO-NAZZARI
28-06-1919
4
หลุมศพ
4112
MARIE MADELEINE-MARS
17-06-2005
5
หลุมศพ
1609
แมรี่ MARY-JACKSON
17-06-1992
1
หลุมศพ
0237
PETER CHIM-HUWE
13-06-1935
2
แฟลต
0550
- CHARLES-HEGGIE
26-06-1974
1
แฟลต
4111
MARY THEODORE-HAHNENFELD,O.S.U.
29-06-2013
5
หลุมศพ
1634
มาเรีย MARIA-GINA ORTEGA MORALES
12-06-1994
2
หลุมศพ
1121
มาเรีย (คุณย่า) MARY-DEOCAMPO
27-06-1936
1
หลุมศพ
0162
MELANIA P.M.-DE JESUS
16-06-1906
1
แฟลต
2742
- CARLOS -DE JESUS
18-06-1957
4
หลุมศพ
0643
ELIZABETH ELISA-CRUZ
16-06-2013
8
หลุมศพ
1609
เทเรซา THERESA-BOOPPA CAULFEILD-JAMES
24-06-1993
1
หลุมศพ
2439
talasa(เทเรซา) tussanee(ทัศนีย์)-BERNDT(เบินท์)
18-06-2015
4
หลุมศพ
0003
AMBROISE JEAN CARIOU -
29-06-2019
P
กางเขน
0428
เทเรซา แบ้ว-
24-06-1923
2
แฟลต
2431
- J. BRUHN-
10-06-1915
4
หลุมศพ
2940
MR . C. DESA-
15-06-1911
4
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009