• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / ของดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนมีนาคม เวลา 16.30 น./

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมิถุนายน 2014

นายชาญชัย  ชัยชโลทรกุล บรรจุกระดูกวันที่ 3 มิถุนายน 2014  หลุมที่ 6321
อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์ บรรจุศพวันที่ 3 มิถุนายน 2014 หลุมที่ 08-0752
อักแนส ชุติมา ศรีศักดิ์  บรรจุศพวันที่ 5 มิถุนายน 2014 คอนโด 2-3-0325
มารีอา สำรวม หรรษานนท์ บรรจุศพวันที่ 6 มิถุนายน 2014 หลุมที่ 3409
ยอห์นบัปติส วีระชัย  ฉันทดิสร บรรจุศพวันที่ 7 มิถุนายน 2014 หลุมที่ 08-0827
ยอแซฟ  พลชัย งามพัฒนะกุล  บรรจุศพวันที่  9  มิถุนายน 2014 หลุมที่ 0909
ฟิลิป วิเศษ  ลิ้มประสูตร  บรรจุศพวันที่ 14 มิถุนายน 2014 หลุมที่ 08-0828
ยอแซฟ อำพล  เจียมประเสริฐสุข  บรรจุศพวันที่ 17 มิถุนายน 2014 หลุมที่ 08-0829
ยอแซฟ ฮงหยู แซ่ลิ้ม บรรจุศพวันที่ 20 มิถุนายน 2014 หลุมที่ 08-0830
มารีอา เที้ยงน้อย เปี่ยมพุทธากุล บรรจุศพวันที่ 21 มิถุนายน 2014 หลุม 5903
มารีอา  มักดาเลนา  พรทิพย์  ภู่พัฒน์  บรรจุศพวันที่ 23 มิถุนายน  2014  หลุม  08-0832


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009