• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-0-09229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ เป็นประธาน /บรรจุศพ อากาทา พรทิพา เคหสุขเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 0533 / บรรจุศพ ยอแซฟ พงษ์พัฒน์ เนตรดี วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 คอนโด 2-4-0314 / บรรจุศพ เปาโล นายแพทย์กลนี ศิริยง วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 โซน 3 หลุม 3707

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มกราคม 2555/2012

ดอมินิก ปณัย เผ่าลินจง โซนใหม่ หลุม 08-0344 บรรจุศพวันที่ 3 มกราคม 2555/2012
อักแนส วลัยภรณ์ วังศธรธรคุณ หลุม 6116 บรรจุศพวันที่ 4 มกราคม 2555/2012
ยอแซฟ ประเสริฐ ทรัพย์เขื่อนขันธ์ หลุม 2005 บรรจุศพวันที่ 7 มกราคม 2555/2012
ยอแซฟ สุรสิทธิ์ กิจเจริญ คอนโด 2-2-0209(สงเคราะห์) บรรจุศพวันที่ 14 มกราคม 2555/2012
โทมัส เซ้ง แซ่ตั้ง โซนใหม่ หลุม 08-0345 บรรจุศพวันที่ 16 มกราคม 2555/2012
มารีอา แองเจลา ปาริชาติ โคมิน โซนใหม่ หลุม 08-0346 บรรจุศพวันที่ 17 มกราคม 2555/2012
ยอแซฟ ไพฑูรย์ จิระธนานันต์ โซนใหม่ หลุม 08-0347 บรรจุศพวันที่ 18 มกราคม 2555/2012
โยเซฟิน วิจิตรา ลิ้มประสูตร์ หลุม 5606 บรรจุศพวันที่ 21 มกราคม 2555/2012
เทเรซา สุรีย์ อังศวานนท์ หลุม 0507 บรรจุศพวันที่ 21 มกราคม 2555/2012
มอนิกา สมสุข กวยมงคล โซนใหม่ หลุม 08-0348 บรรจุศพวันที่ 21 มกราคม 2555/2012
ฟรังซิส เอ็ด ทัตตะวร หลุม 2109 บรรจุศพวันที่ 21 มกราคม 2555/2012
โทมัส ศิริชัย ฉ่ำสุขติ คอนโด 2-2-0320 บรรจุศพวันที่ 21 มกราคม 2555/2012
ยอแซฟ ณัฏฐ์วัฒน์ พุฒิภัคภูมิ หลุม 6328 บรรจุศพวันที่ 30 มกราคม 2555/2012
โวล์ฟกัง ครูเซ่ ช่องบรรจุกระดูด 3-2-0148 บรรจุวันที่ 30 มกราคม 2555/2012
มารีอา สมพร เกตุผล โซนใหม่ หลุม 08-0349
บรรจุศพวันที่ 30 มกราคม 2555/2012


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009