• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / ของดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนมีนาคม เวลา 16.30 น./

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มีนาคม 2014

ยอห์น  โชยหวุ่น  แซ่ฮิว  วันที่ 1 มีนาคม 2014  หลุม 3102
นายอมาน  กุมาร เจน  วันที่ 4 มีนาคม 2014 ช่องบรรจุกระดูก 3-1-0239
มารีอา  อรพันธ์  แสงเทียน  วันที่ 10 มีนาคม 2014  หลุม 3109
เปโตร  มานะ  ณัมคนิสรณ์  วันที่ 12 มีนาคม 2014 หลุม 08-0742
เซซีลีอา  สุนีย์  อภิรักษ์ทานนท์  วันที่ 14 มีนาคม 2014  หลุม 08-0743
มารีอา  บุญมี  บุญคั้นผล  วันที่ 14 มีนาคม 2014  หลุม 1828
ฟรังซิสโก พลโท ประสงค์  กรีกุล  วันที่ 15 มีนาคม 2014  หลุม 4908
มารีอา  ถาวร  พุ่มเจริญ  วันที่ 19 มีนาคม 2014 คอนโด 2-3-0321
เปโตร  สมทรง  พูลสวัสดิ์  วันที่ 22 มีนาคม 2014 หลุม 08-0744
เทเรซา  มาลี  จันทะชา  วันที่ 27 มีนาคม 2014 หลุม 08-0746
มารีอา  อรพิณ  วงศ์อร่าม  วันที่ 27 มีนาคม 2014  หลุม 3105
ฟิลลิป  นิธิวัฒน์  ถั่วทอง  วันที่ 31 มีนาคม 2014 หลุม  08-0747


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009