• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กรกฎาคม 2016

บรรจุศพ  MR.NICOLO  VILLA  วันจันทร์ที่  4  กรกฎาคม  2016  โซน 8  หลุม  1149
บรรจุศพ ลูซีอา ชลอม  ศรีสมพงษ์  วันอังคารที่  5  กรกฎาคม  2016  คอนโด 2-3-0115
บรรจุศพ เทเรซา  วรวรรณ  ชาญศิริศักดิ์สกุล  วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม  2016  โซน 8 หลุม 1227
บรรจุศพ เปาลิน วารุณี  รัตนวิชัย  วันจันทร์ที่  11  กรกฎาคม  2016  โซน 3  หลุม  2109
บรรจุศพ  อากาทา  เพ็กเช็ง  แซ่โง้ว  วันจันทร์ที่  11  กรกฎาคม  2016  โซน  5  หลุม  4010
บรรจุกระดูก  ฟรังซิสโก  ล้วน  ลัคน์กิตติ์  วันจันทร์ที่ 18  กรกฏาคม  2016  โซน 8 หลุม 1148
บรจจุศพ มารีอา สุพรรณี  พิศมัย (เลื่อนประไพ) วันพฤหัสบดีที่  14  กรกฎาคม 2016  โซน 5  หลุม  5222
บรรจุศพ ฟรังซิสกา  สุคนธ์  นิลวรรณ  วันพฤหัสบดีที่  14  กรกฎาคม  2016  โซน  8  หลุม  1150
บรรจุศพ มารีอา เพ็งลั้ง  แซ่แต้  วันเสาร์ที่  16  กรกฎาคม  2016  โซน  8  หลุม  0343
บรรจุศพ มารีอา รัตนา  อนุศักดิ์สิริ  วันเสาร์ที่  16 กรกฎาคม  2016  โซน 1  หลุม  0104
บรรจุศพ มารีอา จิตรลดา  ทิพย์ชลาธาร  วันเสาร์ที่  16  กรกฎาคม  2016 โซน 5 หลุม 5910
บรรจุศพ เปโตร สวัสดิ์  กิมสวัสดิ์  วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2016  โซน 8  หลุม 1229
บรรจุศพ อันเดร สวัสดิ์  ทิวไผ่งาม วันอังคารที่  19  กรกฎาคม  2016  โซน 8  หลุม 1230
บรรจุศพ ยอแซฟ เพ็ชร  พัฒนภิรมย์  วันพุธที่  27 กรกฎาคม 2016  โซน 8 หลุม 1231
บรรจุศพ เปาโล พงษ์สัณฑ์  มีบุตรภักดี  วันพฤหัสบดีที่  28  กรกฎาคม  2016  โซน 8 หลุม  1232
บรรจุศพ เปาโล มารีอา สานุ  ศิริยง  วันพฤหัสบดีที่  28  กรกฎาคม  2016  โซน  3   หลุม  3706
บรรจุศพ ฟรังซิส ประเสริฐ  ลือกระจ่างธรรม  วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2016  โซน 8  หลุม 1233


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009