• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2017

บรรจุศพ มารี อันนา  จรรยา   เหลืองรุ่งนภา  วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560  โซน 2 หลุม 1130
บรรจุศพ วินเซนต์  วีระ   ทรงคุ้มครอง  วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560  โซน 4 หลุม 2830
บรรจุศพ มีคาแอล  นพดล   นะมะหุต  วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560  โซน 8 หลุม 1443
บรรจุศพ เทเรซา  อาภา   สกุลทอง  วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560  โซน 6 หลุม 6530
บรรจุศพ เทเรซา  ศรีสุวรรณ์   สุระประพันธ์  วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560  โซน 5 หลุม 4915
บรรจุศพ แอนโทนี่ เอื้อ   เกวลี  วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560  โซน 8 หลุม 1444
บรรจุศพ กวอกแมนฮิง (บุ่งเคง)  แซ่ก๊วย  วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โซน 8 หลุม 1445
บรรจุศพ มารีอา แพรวพรรณ   ธิติพันธ์ุ  วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โซน 8 หลุม 1432
บรรจุศพ ยวง บัปติสตา  บ