• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา อุษา นาฎประเสริฐ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1647/ บรรจุศพ เปโตร นิพนธ์ เปรมสุข วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0204/ บรรจุศพ เกอทรูด ฉวีวรรณ ยอดประสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0205/ บรรจุศพ ยอแซฟ อติพงศ์ พงศ์หว่าน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 โซน 9 หลุม 1017/ บรรจุศพ อันตน เกียรติศักดิ์ ชีวบัณฑิตย์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1546 มิสซาปลงศพวัดพระเยซูเจ้าฯ เวลา 9.00 น/ บรรจุศพ ยวง บัปติสตา สนิท รุ่งเรืองแสนยากร วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1648/ บรรจุศพ ยอแซฟ ธเดช มีเจริญ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 โซน 6 หลุม 5533

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2017

บรรจุศพ มารี อันนา  จรรยา   เหลืองรุ่งนภา  วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560  โซน 2 หลุม 1130
บรรจุศพ วินเซนต์  วีระ   ทรงคุ้มครอง  วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560  โซน 4 หลุม 2830
บรรจุศพ มีคาแอล  นพดล   นะมะหุต  วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560  โซน 8 หลุม 1443
บรรจุศพ เทเรซา  อาภา   สกุลทอง  วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560  โซน 6 หลุม 6530
บรรจุศพ เทเรซา  ศรีสุวรรณ์   สุระประพันธ์  วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560  โซน 5 หลุม 4915
บรรจุศพ แอนโทนี่ เอื้อ   เกวลี  วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560  โซน 8 หลุม 1444
บรรจุศพ กวอกแมนฮิง (บุ่งเคง)  แซ่ก๊วย  วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โซน 8 หลุม 1445
บรรจุศพ มารีอา แพรวพรรณ   ธิติพันธ์ุ  วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โซน 8 หลุม 1432
บรรจุศพ ยวง บัปติสตา  บุญชัย   หล่อวัฒนศิริกุล  วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560  โซน 8 หลุม 1446


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009