• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนสิงหาคม 2020

บรรจุศพ เยโนเวฟา เวณิกา  รุ่งเรืองผล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020 โซน 3 หลุม 3519
บรรจุศพ โยอันนา สมบุญ  เชาว์มั่น วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2020 โซน 4 หลุม 2128
บรรจุศพ มารีอา รัชนี  สินประยูร วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2020 โซน 3 หลุม 3720
บรรจุศพ เซซีลีอา สุจิตรา  สุจิตต์สกุล วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2020 โซน 8 หลุม 1930
บรรจุกระดูก เทเรซา สมวงศ์  สุขภักตร์ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020 ช่องกระดูก P-04
บรรจุศพ อันนา พูลสุข  อาศัยธรรมกุล วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 โซน 8 หลุม 1931
บรรจุกระดูก ยอแซฟ ประสพสุข  สุวรรณโรจน์ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2020 โซน 3 หลุม 2303
บรรจุศพ วินเซนต์ อุดม  ศิริจรรยากุล วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2020 โซน 8 หลุม 1932
บรรจุศพ ยอแซฟ อาย้ง  แซ่อุน(แซ่วุ้น) วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2020 โซน 9 หลุม 0723
บรรจุศพ