• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมีนาคม 2024

บรรจุศพ โรซา อมรรัตน์  ศรีภิรมย์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2024 โซน 9 หลุม 0602
บรรจุศพ อันตน สนทัศน์  สกุลทอง วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2024 โซน 2 หลุม 1142
บรรจุอัฐิ คาเบรียล ธนรัตน์  สุขถาวร วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2024 ช่องกระดูก 3-2-0401
บรรจุศพ ยอแซฟ วิรัช  วิริยะพลาชัยกูล วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2024 คอนโด 2-5-0106
บรรจุศพ เรมอนด์ วิชัย เซ่ซ่ง วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2024 โซน 7 หลุม 0826
บรรจุศพ อังเยลา ศุภัคศิริ โพธิ์คุณากร วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2024 โซน 7 หลุม 0901
บรรจุศพ เทเรซา ตุ๊ รัตนรังสิกุล วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2024 โซน 8 หลุม 2145
บรรจุศพ มารีอา เล็ก สงวนเรือง วันพุธที่ 20 มีนาคม 2024 โซน 4 หลุม 3334
บรรจุศพ เลโอ ศุภวิทย์ ชีรานนท์ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2024 โซน 7 หลุม 0903
บรรจุศพ ยวงบัปติสตา ประพล มัณฑุกัมพล วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2024 โซน 7 หลุม 0904
บรรจุศพ เทเรซา ศิริพรรณ(ซกฮวง) แซ่ตั้ง(ล้อจรัสศรีวงศ์) วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2024 โซน 5 หลุม 5920
บรรจุกระดูก เอลิซาเบธ กุลวดี(อังคณา)  ชีพธำรง วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2024 โซน 2 หลุม 0545
บรรจุศพ ลูซีอา สุคนธ์ทิพย์ ช่วยคงมา วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2024 คอนโด 2-1-0113
บรรจุกระดูก ยูจีเนีย มารีอา วิณา  ไชยบุตร วันพุธที่ 27 มีนาคม 2024 โซน 7 หลุม 0902


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009