• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมีนาคม 2023

บรรจุศพ มารีอา วรรณี  หลักคำ วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2023 คอนโด 2-5-0204
บรรจุศพ เซซีลีอา ขำ  จันทร์อ่อน วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2023 โซน 6 หลุม 5331
บรรจุศพ ลูซีอา บุศรินทร์  ติยะคุณภักดี วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2023 โซน 7 หลุม 0711
บรรจุกระดูก WILLIAM ROBERTO BRUNO GOZZOLI วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2023 โซน 7 หลุม 0706
บรรจุศพ มารีอา มาลินี  โลกาพัฒนา วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2023 โซน 8 หลุม 0131
บรรจุกระดูก โมเสส จินทัก ยุน วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2023 ช่องกระดูก P-58
บรรจุศพ ยากอบ บพิตร อานามนารถ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2023 โซน 7 หลุม 0712
บรรจุศพ มารีอา ขวัญใจ  ปัณฑวังกูร วันพุธที่ 15 มีนาคม 2023 โซน 4 หลุม 3028
บรรจุศพ มักดาเลนา กรรณิการ์ เขมะโยธิน วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2023 โซน 7 หลุม 0713
บรรจุศพ เปาโล มนัส  ณรงค์รักษ์ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2023 โซน 8 หลุม 0949
บรรจุกระดูก เปโตร ปฏิพน  สืบสาย วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2023 โซน 8 หลุม 0545
บรรจุกระดูก อันนา ระรวย แขกเพ็ง และกระดูกอันนา เพลินเพ็ญ  บุณยประพันธ์ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023 โซน 4 หลุม 2936
บรรจุศพ อันนา ดารณี  ดุรงค์วิริยะ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023 โซน 2 หลุม 0127
บรรจุศพ มารีอา มารศรี พงษ์วิรัชไชย วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023 โซน 7 หลุม 0709
บรรจุศพ ยอแซฟ พณพัสสนัย(อมร)  สุนทรกิจชัย วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2023 โซน 1 หลุม 0724
บรรจุศพ ดอมินิก ทัศนัย  อังศุธร  วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2023 โซน 7 หลุม 0714
บรรจุศพ อักแนส นวลฉวี  โกสุมาพันธุ์ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2023 โซน 5 หลุม 5512 
บรรจุศพ มารีอา งามใจ  รัตนระพี วันพุธที่ 29 มีนาคม 2023 คอนโด 2-5-0205


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009