• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นประธาน/ บรรจุศพ อันนา นับฝ่า แซ่ลี้ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019 โซน 2 หลุม 1445/ บรรจุศพ สเตเฟน มารีอา อมาเดอุส เชิดชัย วิสุทธิผล วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019 โซน 8 หลุม 1827

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมิถุนายน 2019

บรรจุศพ มารีอา มักดาเลนา ชูศรี  ธีระประทิีป (เปล่งสัญญา) วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2019 โซน 5 หลุม 4603
บรรจุศพ ยอแซฟ อุดมศักดิ์   รัตนไพบูลย์  วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2019 โซน 8 หลุม 0235
บรรจุศพ เทเรซา ลี่จู  แซ่เอี๊ยว วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2019 โซน 6 หลุม 4828
บรรจุศพ เปาโล อรรณพ  อ่องเอิบ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2019 โซน 9 หลุม 0916
บรรจุศพ เทเรซา สำอางค์  สอาดตา วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 คอนโด 2-4-0211
บรรจุศพ เปโตรนิลลา จินตนา   โอภาสบุตร วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 โซน 9 หลุม 0918
บรรจุศพ ยอแซฟ ไพโรจน์  กิจแสวง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019 โซน 8 หลุม 1730
บรรจุศพ แอนนา ขนิษฐา  คงถาวรวัฒนา วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2019 โซน 9 หลุม 0921
บรรจุศพ อันตน นฤนนท์   ดลสฤษฎ์ไชย วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2019 โซน 8 หลุม 1731
บรรจุกระดูก สเตฟานูส ธัชชา  กลั่นนิล วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 โซน 1 หลุม 1308
บรรจุศพ ฟิลลิป ฟิลลิป   วุฒิวราธร วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 คอนโด 2-4-0212
บรรจุศพ เปาโล อุดม   โภคสมบูรณ์กิจ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019 โซน 9 หลุม 0923
บรรจุศพ เปาโล สุรัตน์  เชาว์กิจขจร วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 คอนโด 2-4-0213


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009