• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2017

บรรจุศพ  คลอดิอุส  ประสานศักดิ์   อัศวนนท์   วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม  2017  คอนโด  เลขที่ 2-4-0302 มิสซา วัดมหาไถ่ เวลา 9.00 น.
บรรจุศพ โดโรธี  โดโรธี   ตันติประสุต   วันพฤหัสบดีที่ 4  พฤษภาคม  2017  โซน 1  หลุมเลขที่  1605  มิสซา วัดมหาไถ่ เวลา 9.00 น.
บรรจุศพ ยอแซฟ ยงค์ชัย  ศิริวัฒนเจริญ  วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม  2017 โซน 8  หลุม 1332  มิสซาวัด แม่พระฟาติมา ดินแดง  เวลา 9.00 น.
บรรจุศพ อักแนส   รัตนา  ชาโรจน์ (ประพันธ์พจน์)  วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม  2017  โซน  8  หลุม  1333  มิสซา วัดฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  เวลา 9.00 น.
บรรจุศพ มารีอา ลั้งเจ็ง  แซ่ตั้ง  วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม  2017  โซน 8  หลุม 1334  มิสซา  วัดกาลหว่าร์  เวลา 9.00 น.
บรรจุศพ ยอแซฟ ปราการ(ปวรปรัชญ์) สิทธิคู   วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม  2017 โซน 6 หลุม 5831 มิสซา วัดมหาไถ่ เวลา 8.30 น.
บรรจุศพ ไมเกิ้ล วัชรชัย  ชัยสุรินทร์  วันเสาร์ที่  20  พฤษภาคม  2017  โซน 8 หลุม 1335  มิสซา วัดกาลหว่าร์ เวลา 9.00 น.
บรรจุศพ มารีอา อัมพร  ทรัพย์เจริญ  วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2017 โซน 6 หลุม 5327 มิสซา วัดฟรังซิสเซเวียร์ เวลา 9.30 น.
บรรจุศพ  โรซา  กำช่อ  ธรรมธาดา  วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม  2017  โซน 4  หลุม  3439  มิสซา วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (วัดบางเชือกหนัง)  เวลา 9.00 น.
บรรจุศพ  พอล  กิตติศักดิ์  เลิศวัตรกานต์  วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม  2017  โซน 5  หลุม  6411  มิสซา วัดพระมหาไถ่ เวลา 9.00 น.
บรรจุศพ ลูซีอา ทองคำ  สรกุล  วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017  โซน  1  หลุม  0304  มิสซา วัดซางตาครู้ส  เวลา 9.30 น.
บรรจุศพ ยวงบัปติสตา  พลเพชร  ทิพย์ชลาธาร  วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม  2017  โซน 5  หลุม  5719   มิสซาวัดอัครเทวดาราฟาแอล เวลา 9.00 น.
บรรจุศพ  เปโตร ไพรัช  หล่อโลหชาญ  วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม  2017 โซน 8  หลุม 1337 มิสซา วัดนักบุญเปโตร สามพราน  เวลา 10.00 น.


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009