• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา อุษา นาฎประเสริฐ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1647/ บรรจุศพ เปโตร นิพนธ์ เปรมสุข วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0204/ บรรจุศพ เกอทรูด ฉวีวรรณ ยอดประสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0205/ บรรจุศพ ยอแซฟ อติพงศ์ พงศ์หว่าน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 โซน 9 หลุม 1017/ บรรจุศพ อันตน เกียรติศักดิ์ ชีวบัณฑิตย์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1546 มิสซาปลงศพวัดพระเยซูเจ้าฯ เวลา 9.00 น/ บรรจุศพ ยวง บัปติสตา สนิท รุ่งเรืองแสนยากร วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1648/ บรรจุศพ ยอแซฟ ธเดช มีเจริญ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 โซน 6 หลุม 5533

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2016

บรรจุกระดูก เปโตร  จิรศักดิ์   มณีพิมพ์  วันจันทร์ที่  3  ตุลาคม  2016  โซน2  หลุมเลขที่  1232
บรรจุกระดูก มารีอา  สุนทรา   โรจน์รุ่งฤกษ์ (สุวรรณสาร)  วันจันทร์ที่  3  ตุลาคม    ช่องบรรจุกระดูกเลขที่  3-2-0250
บรรจุศพ อาเดรียอาโน  กวี   อังศวานนท์  วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม  2016  โซน 1  หลุม 0508
บรรจุศพ ลูกา  ทวี   ประกอบกิจ   วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม  2016  โซน 4  หลุม  3527
บรรจุศพ เทเรซา อัมพร  กิติโกเศศ  วันจันทร์ที่  10  ตุลาคม  2016  โซน 2  หลุม0542
บรรจุศพ อันนา โยอันนา  พรหมหิตร  วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2016  โซน 8  หลุม 1238
บรรจุศพ มารีอา  มลิวัลย์   ย้วยความดี  วันจันทร์ที่  17 ตุลาคม 2016  โซน 8  หลุม 0627
บรรจุศพ ฟรังซิสโก สวัสดิ์  หวังภุชเคนทร์  วันพุธที่  19  ตุลาคม  2016  โซน 3 หลุม 2416
บรรจุศพ ยอแซฟ สมิง  สนเจริญ  วันเสาร์ที่  22  ตุลาคม  2016  โซน 8  หลุม  1239
บรรจุศพ  BEATRICE   นพมาศ  โกสียพงศ์  วันเสาร์ที่  29  ตุลาคม  2016  โซน 1 หลุม 0625
บรรจุศพ  ยอแซฟ  ชัยพร  สนธิ  วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2016  คอนโด 2-1-0108


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009