• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2015

บรรจุศพ ยอแซฟ  ฑศพล  หิรัญบุรโชติ  วันจันทร์ที่  4  พฤษภาคม  2015  โซน 8  หลุม  0942
บรรจุศพ มีคาแอล  อุทิศ  วัชโรทัย  วันจันทร์ที่  4  พฤษภาคม  2015  โซน 5  หลุม  6619
บรรจุศพ ยอแซฟ  กิมชุน  หงีใจงาม  วันจันทร์ที่  4  พฤษภาคม  2015  คอนโด  2-3-0216
บรรจุศพ ซีเปรียล ยุทธนา ศรีพรไพรพฤกษ์ วันจันทีที่ 11 พฤษภาคม 2015 คอนโด 2-3-0217
บรรจุศพ อันนา  ถี  ริวัฒนา  วันอังคารที่  12  พฤษภาคม  2015  โซน  8  หลุม  0943
บรรจุศพ วินเซนต์ มุ่ยตี๋ แซ่โง้ว วันอังคารที่  12  พฤษภาคม  2015  โซน  5  หลุม  6311
บรรจุศพ อักแนส ตั้งเตียวสี แซ่ตั้ง วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 โซน 8 หลุม 0944
บรรจุศพ ชุง แมน จอห์น มอย วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 โซน 8 หลุม 0945 
บรรจุศพ Julie Billiart Verginia Nawatham วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2015 คอนโด 2-3-0218
บรรจุศพ วิกตอเรีย  อนงค์  ฟูสมบัติ  วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2015  โซน 4 หลุม 2443
บรรจุศพ เปโตร สุรชาติ ทรัพย์วัฒน์ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม  2015 โซน 5 หลุม 6104
บรรจุศพ เทเรซา บุญส่ง  แสงจันทร์  วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคคม   2015  คอนโด  2-3-0219


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009