• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา อุษา นาฎประเสริฐ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1647/ บรรจุศพ เปโตร นิพนธ์ เปรมสุข วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0204/ บรรจุศพ เกอทรูด ฉวีวรรณ ยอดประสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0205/ บรรจุศพ ยอแซฟ อติพงศ์ พงศ์หว่าน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 โซน 9 หลุม 1017/ บรรจุศพ อันตน เกียรติศักดิ์ ชีวบัณฑิตย์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1546 มิสซาปลงศพวัดพระเยซูเจ้าฯ เวลา 9.00 น/ บรรจุศพ ยวง บัปติสตา สนิท รุ่งเรืองแสนยากร วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1648/ บรรจุศพ ยอแซฟ ธเดช มีเจริญ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 โซน 6 หลุม 5533

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2016

บรรจุศพ เทเรซา  ประภาพร  ชาวแพรกน้อย  วันศุกร์ที่  2  ธันวาคม  2016  โซน  2  หลุม  0444
บรรจุศพ  เปาโล  สุวรรณ  สุวรรณวิทย์เวช  วันเสาร์ที่  3  ธันวาคม  2016  โซน 5 หลุม 4020
บรรจุศพ  เทเรซา นิตยา  พงษ์นนทกุล  วันอังคารที่ 6 ธันวาคม  2016  โซน 5 หลุม 4211
บรรจุศพ  มารีอา  สุมาลี  สันตะวานนท์  วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม  2016  โซน 1  หลุม 1104
บรรจุศพ อันนา  ปราณี  ลัคนาวงศา  วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม  2016  โซน 5  หลุม 4913
บรรจุศพ มารีอา  ประลิน  ทรรทรานนท์  วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม  2016  โซน 5  หลุม  5114
บรรจุศพ วินเซนต์  อัครชัย  กุลชนะมณี  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม  2016  โซน 4  หลุม 2235
บรรจุศพ เอากุสติโน  เฉลิมเกียติ  อุทิศทวีธรรม  วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2016 โซน 4 หลุม 2237
บรรจุศพ ยอแซฟ สวัสดิ์  สืบสำราญ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2016  โซน 8 หลุม  1246
บรรจุศพ อากาทา มณฑา  ฟอนเซกา  วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2016 โซน 1 หลุม 1422
บรรจุกระดูก  ยอแซฟ  พิชิต  พงศ์เชี่ยวบุญ   วันอังคารที่  27 ธันวาคม  2016  โซน 8  หลุม  1247
บรรจุศพ โยเซฟ  สุเทพ  ศรีสุทธิพันธ์  วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม  2016  โซน 3  หลุม  2623


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009