• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนเมษายน 2021

บรรจุศพ เปาโล สุมิตร  พิมพิสาร วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2021 โซน 8 หลุม 2028
บรรจุศพ อันตน วีรไชย  นพทีปกังวาล วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2021 โซน 9 หลุม 0609
บรรจุศพ เทเรซา วนิดา  เลิศยนต์ประดิษฐ์ วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2021 โซน 1 หลุม 0914
บรรจุศพ โรซา ลัดดาวัลย์  ชัยประสิทธิ์ วันอังคารที่ 13 เมษายน 2021 โซน 6 หลุม 4626
บรรจุศพ อักแนส นิด  ฟิลลิป วันอังคารที่ 13 เมษายน 2021 โซน 8 หลุม 2029
บรรจุศพ เคลเมนต์ สุรพล  ปานรัตน์ วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2021 โซน 8 หลุม 1231
บรรจุศพ มารีอา มัลลิกา  รัตนธนาฤกษ์ วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2021 โซน 5 หลุม 5123
บรรจุศพ มารีอา สาโรช  อัมพรประภา วันอังคารที่ 20 เมษายน 2021 โซน 8 หลุม 2030
บรรจุศพ ยอแซฟ ณรงค์  ปิยะโรจน์กิจ วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2021 คอนโด 2-4-0119
บรรจุศพ เปาโล วรวิทย์  สุนทรวิภาต วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2021 คอนโด 2-4-0120
บรรจุศพ เทเรซา กัลยาณี  วิบุลลานนท์ วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2021 โซน 9 หลุม 0611


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009