• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมกราคม 2022

บรรจุศพ ยอแซฟ รุ่งศักดิ์  ประพิณวงศ์ วันพุธที่ 5 มกราคม 2022 โซน 8 หลุม 2140
บรรจุศพ อักแนส สุภาพร  ประเสริฐศิริสุข วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2022 โซน 3 หลุม 3606
บรรจุศพ ยอแซฟ ภักดี  อานามนารถ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2022 คอนโด 2-5-0312
บรรจุศพ มารีอา ทัศนีย์  ศรีวรกุล วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2022 คอนโด 2-5-0313
บรรจุศพ อันนา รำพรรณ์  เตียวตระกูล วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2022 โซน 5 หลุม 4713
บรรจุศพ ลูซีอา วนาลี  สิงห์เสน่ห์ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2022 โซน 3 หลุม 3410
บรรจุศพ  ยอแซฟ เปงกุ่ย  แซ่โง้ว วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2022 โซน 6 หลุม 5527
บรรจุศพ เปโตร เสถียร  เจนศักดิ์ศรีสกุล วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2022 โซน 8 หลุม 2141
บรรจุศพ มารีอา เทเรซา พีรเพียร  เวชบุล วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2022 คอนโด 2-5-0315
บรรจุศพ มารีอา เง็กลั้ง  แซ่ตั้ง วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2022 คอนโด 2-5-0314
บรรจุศพ อันนา ไพเราะ  อนามนาท วันอังคารที่ 18 มกราคม 2022 โซน 8 หลุม 2142
บรรจุศพ เทเรซา พรทิพย์  เวชกิจ วันอังคารที่ 25 มกราคม 2022 โซน 3 หลุม 3512


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009