• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา อุบลรัตน์ เกษมสัมพันธ์ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 1633/ บรรจุศพ อักแนส อันนา เพ็ญศรี อรัญญกานนท์ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 1634

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2554/2011

อันตน เยรอน พันธ์รัตน์ โซนใหม่ หลุม 08-0247 บรรจุศพวันที่ 2 ตุลาคม 2554/2011
ยอแซฟ สุพจน์ จูฑะสมพากร โซนใหม่ หลุม 08-0248 บรรจุศพวันที่ 6 ตุลาคม 2554/2011
มารีอา ฟุ้ง สัตตมงคล หลุม 3410 บรรจุศพวันที่ 6 ตุลาคม 2554/2011
ยวงบัปติสตา ทวี ศรีนภาวรรณ โซนใหม่ หลุม 08-0249 บรรจุศพวันที่ 8 ตุลาคม 2554/2011
ฟิลิป สมาน โชติวุฒิ หลุม 4009 บรรจุศพวันที่ 8 ตุลาคม 2554/2011
ฟรังซิสโก เจียรณ์ ลดาพงษ์พัฒนา โซนใหม่ หลุม 08-0329 บรรจุศพวันที่ 11 ตุลาคม 2554/2011
เบเนดิ๊กตา เมี่ยวเอ็ง แซ่เตียว พงษ์วิรัชไชย และบรรจุกระดูก ยวง บักจั๊ว แซ่ตั๊ง โซนใหม่ หลุม 08-0250 บรรจุศพวันที่ 15 ตุลาคม 2554/2011
มารีอา พรทิพย์ เรืองรองปัญญา บรรจุอัฐิที่ใต้กางเขน P11 วันที่ 16 ตุลาคม 2554/2011
เปโตร โรจน์ ศุภางค์ ย้ายศพมาบรรจุ หลุม 2705 บรรจุศพวันที่ 17 ตุลาคม 2554/2011
ลูซีอา สมสมัย กิจสมัคร หลุม 5333 บรรจุศพวันที่ 21 ตุลาคม 2554/2011
เทเรซา โส้ยหมวย แซ่เตีย โซนใหม่ หลุม 08-0330 บรรจุศพวันที่ 24 ตุลาคม 2554/2011
เปโตร สมศักดิ์ สัจจะทิพวรรณ โซนใหม่ หลุม 08-0331 บรรจุศพวันที่ 24 ตุลาคม 2554/2011
มารีอา ประภัสสร เอนกสุรพจน์ โซนใหม่ หลุม 08-0332 บรรจุศพวันที่ 29 ตุลาคม 2554/2011
ฟรังซิสเซเวียร์ ชาตรี(พิศิษฐ์) ดุษฎีอิสริยกุล หลุม 3613 บรรจุศพวันที่ 31 ตุลาคม 2554/2011 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009