• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน สิงหาคม 2017

บรรจุศพ อันโตนี สรรัตน์  โตตันติกุล  วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2017 โซน 8 หลุม 1351
บรรจุศพ ฮอเรซ เอ็ม คลีแลนด์ (HORACE M. CLELAND) วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2017 โซน 8 หลุม 1427
บรรจุศพ วาเลนไทน์ ทองย้อย  ทัตตวร วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม  2017 โซน 3 หลุม 2104
บรรจุกระดูก มาเรีย สงวน ลัคน์กิตติ์  วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2017  โซน 8 หลุม 1148
บรรจุศพ เทเรซา ชรอยพร  จันไกรผล  วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2017  โซน 8 หลุม 1428
บรรจุศพ ซิสเตอร์โรซา ซ่อนกลิ่น  ระดมกิจ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2017 โซน 4 หลุม 3828
บรรจุศพ มารีอา บุบผา  เฟื่องธุระ วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2017 โซน 3 หลุม 2822
บรรจุศพ เทเรซา  กรุงศรี  ศิริยง  วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2017  โซน 3 หลุม 3702
บรรจุศพ เปาโล พิเศก  สรกุล  วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2017 โซน 2 หลุม 0333
บรรจุศพ เฟลิกซ์ อันตน  มนตรี  สวีรวงศ์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 โซน 5 หลุม 5717
บรรจุศพ มารีอา นันทนา ชัยสำเร็จ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2017 โซน 8 หลุม 1429
บรรจุศพ เปาโล ซิมฟุก  แซ่ซิน(หม่อยฟู้  แซ่ฉิ่น)  วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2017 โซน 8 หลุม 1430
บรรจุศพ  ยอแซฟ ใจเพชร  ระดมกิจ  วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม  2017  โซน 5  หลุม  5214
บรรจุศพ อันนา สมหวัง  แซ่เซียว วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2017 โซน 3 หลุม 3425
บรรจุศพ มารีอา หงาน  แซ่ก๋าน  วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017  โซน 1 หลุม 1803
บรรจุศพ เทเรซา  สายจันทนา  ศุภางค์  วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017  โซน 3  หลุม 2707
บรรจุศพ เปโตร หวาน  ศรีวรกุล วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 โซน 6 หลุม 4629
บรรจุศพ มารีอา เทเรซา มาลี อิสรานุลักษณ์ วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2017 โซน 8 หลุม 1431
บรรจุกระดูก ยอแซฟ สุธี  ธิติพันธุ์ , เปาโลถัวเพ้ง  แซ่โง้ย , มารีอา โค้ว  เพ็กเอี้ย วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 โซน 8 หลุม 1432
บรรจุศพ อันนา ตาม  ก้องเกียรติกมล วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2017 โซน 8 หลุม 0143
บรรจุศพ อันตน ชาญศักดิ์  วงศ์ธนะกุล วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 โซน 8 หลุม 1433
บรรจุศพ มารีอา ณิชชาภัทร์  สุภาพันธ์ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 โซน 1 หลุม 1722
บรรุศพ มาชาลิโน ณัฐพงษ์  สมสินสวัสดิ์ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 โซน 8 หลุม 1434
บรรจุศพ อันนา สมศรี  ปุคะละนันท์ (มารดาของคุณพ่อสุทธิ  ปุคะละนันท์) วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017 โซน 1 หลุม 1815
บรรจุศพ ยวงบัปติสตา วัฒนกร  สติถิตย์ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017 โซน 5 หลุม 6015


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009