• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2012

เวโรนิกา  อารมณ์  ผิวเกลี้ยง  วันที่ 1 พฤศจิกายน  2012  คอนโด 2-3-0309
ยูเรียนา  สาโรช  ยันตโกศล  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2012  คอนโด 2-3-0310
ยอแซฟ  ปราโมทย์  ครองบุญศรี  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2012  หลุม 1430
เปาโล  ประวิทย์  อำภาพร  วันที่ 1 พฤศจิกายน  2012 หลุม 08-0537
มารีอา  ดารุณี  ศรีภิรมย์  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2012 หลุม 5418
แบทตินนา ชรด  ตรีโสภา  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2012  หลุม 1638
เปโตร  จรูญ  ไชยเผือก  วันที่ 17 พฤศจิกายน  2012  หลุม 08-0536
เทเรซา  วันทนีย์  ลี้ละภัย  วันที่ 22 พฤศจิกายน  2012  หลุม 08-0538
มารี อันนา  อมรรัตน์  รัวตระกูล  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2012  หลุม 1024
NORBERT  SPOHN วันที่ 23 พฤศจิกายน  2012  ช่องกระดูก P-43
ยวง  วิสุทธิ์   พัฒนวีรมงคล  วันที่ 26  พฤศจิกายน  2012  หลุม 08-0539
ออกุสต้า  แองยีเลรี (AUGUSTA ANGHILERI PARIETTI) วันที่ 27  พฤศจิกายน 2012  หลุม 08-0541
เปโตร  เก้าเที้ย  แซ่โป่ว  วันที่  30 พฤศจิกายน  2012  หลุม  08-0540


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009