• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-0-09229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่อวิทยา ลัดลอย เป็นประธาน /บรรจุศพ ยอแซฟ เพียว แซ่ตั้ง วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 คอนโด 2-4-0313, บรรจุศพ มารีอา เจ๋ ตรันถิ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 โซน 6 หลุม 5632/ บรรจุศพ ยอแซฟ ปัญญา งามกิตติคุณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 โซน 1 หลุม 0305/ บรรจุศพ อากาทา เฉิน ฉ่าย ซิว วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 โซน 5 หลุม 6213

 

ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  มกราคม  2017/2560
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  กุมภาพันธ์   
2017/2560
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017/2560
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อประทีป  กีรติพงศ์  

เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23  เมษายน  
2017/2560
         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม  2017/2560
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
        ประธาน คุณพ่อ
ศิริพจน์ สกุลทอง
เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25  มิถุนายน  
2017/2560
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่ออนุรัตน์  ณ  สงขลา
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23  กรกฎาคม  2017/2560
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่อประทีป   สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27  สิงหาคม  
2017/2560
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่อจรัล  ทองปิยะภูมิ

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน  2017/2560
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่อปรีดา  เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  ตุลาคม  
2017/2560
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30  น.
       ประธาน  คุณพ่อเรืองฤทธิ์  ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   26   พฤศจิกายน  2017/2560
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
        ประธาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31  ธันวาคม   
2017/2560
       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
       
ประธาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

รายชื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
1132
ยอแซฟ นิพนธ์-ไวอาษา
23-02-2003
2
หลุมศพ
0114
โทมัส สุทิน-ไทยเจริญ
05-02-2016
3
คอนโด
0141
ยวง สงบ-ไกรประสิทธิ์
01-02-1987
2
หลุมศพ
0116
วิคตอเรีย-โอฮาเจควี
22-02-2011
2
คอนโด
0149
มอนิกา มัลลิกา-โอษฐ์ศิริยานนท์
19-02-1996
2
หลุมศพ
0336
มารีอา ราตรี-โอภาสบุตร
07-02-2005
2
หลุมศพ
6220
แอนนา องุ่น-โลหะเวช
27-02-2003
5
หลุมศพ
4604
ยอแซฟ อารีย์-โภคทวี
26-02-1998
5
หลุมศพ
2512
มารีอา มาลี-โตกฤษณะ
10-02-1947
3
หลุมศพ
1512
ยอแซฟ ทรัพย์-โชเวท
08-02-1978
1
หลุมศพ
2509
มารีอา จิตใส-โกวงศ์
01-02-2016
3
หลุมศพ
0347
ดาวิด ถาวร-โกญจนาท
25-02-1994
2
หลุมศพ
3610
มารีอา มาลี-แสงวรรณเทศ
21-02-2001
3
หลุมศพ
6520
เทเรซา อำพัน-แม็กเนส
08-02-1986
5
หลุมศพ
6134
เซซีลีอา ประณีต-แพ่สภา
14-02-2010
6
หลุมศพ
0546
จอห์น แฟรงค์-แพงค์กี้วิคส์
13-02-1977
2
แฟลต
6320
มารีอา หมุยกิม-แซ่โอ๊ว
07-02-2003
5
หลุมศพ
0309
ยอแซฟ เงียบเฮง-แซ่โล้ว
29-02-1968
1
หลุมศพ
0915
ยอแซฟ กุ่ยหมง-แซ่โล้ว
01-02-1962
1
หลุมศพ
0206
เทเรซา เซี่ยวเอง-แซ่โง้ว
28-02-2009
2
คอนโด
0615
อากาทา เฮียกเอ็ง-แซ่โง้ว
28-02-1968
1
หลุมศพ
2411
ร็อค อิ๋วซัม-แซ่โง้ว
07-02-1979
3
หลุมศพ
0617
อักแนส สิวหงษ์-แซ่โค้ว
12-02-1976
1
หลุมศพ
1733
ยอแซฟ สุวรรณ-แซ่โค้ว
08-02-1995
2
หลุมศพ
3042
ไซ้จู-แซ่โค้ว
01-02-2000
4
หลุมศพ
6618
ยอแซฟ ซ่งปอ-แซ่โค้ว
17-02-2005
5
หลุมศพ
4201
เซซีเลีย เท่นฝุ่งยุ-แซ่แทน
02-02-1997
5
หลุมศพ
0220
อันนา ไซอิม-แซ่แต้
06-02-1955
1
หลุมศพ
0529
ลูซีอา ชิวซิม-แซ่แต้
24-02-1987
2
หลุมศพ
5720
มารีอา ซุยคอง-แซ่แต
25-02-2001
5
หลุมศพ
0824
มารีอา กวย-แซ่เฮ้ง
18-02-1966
1
หลุมศพ
1229
อักแนส สกเกียง-แซ่เล้า
23-02-1997
2
หลุมศพ
0101
อันนา ซุ่ยน้อย-แซ่เบ้
08-02-1968
1
หลุมศพ
2219
เอลีซาแบ็ธ-แซ่เตียว
20-02-1985
3
หลุมศพ
1007
อันนา ไอ้กิม-แซ่เตีย
16-02-1963
1
หลุมศพ
0933
เทเรซา วัลยา-แซ่เจ็ง
18-02-2015
8
หลุมศพ
0432
มารีอา หมุยอิม-แซ่เจี่ย
04-02-2012
8
หลุมศพ
0234
เอ็สเวิร์ด(เอดัว) คี่เอ้(เอ้)-แซ่ฮ้อ
07-02-2011
8
หลุมศพ
3102
ยอห์น โชยหวุ่น-แซ่ฮิว
26-02-2014
3
หลุมศพ
0533
เปาโล เป้งเซี้ยง-แซ่อุง
19-02-1993
2
หลุมศพ
0317
เอลิซาเบ็ธ ซิวฮุย-แซ่อึ้ง
17-02-1952
1
หลุมศพ
0616
เทเรซา เซียวบุ้น-แซ่อึ้ง
23-02-2008
1
หลุมศพ
1506
มารีอา ชุนลั้ง-แซ่อึ้ง
20-02-2004
1
หลุมศพ
4625
ยอแซฟ คีซี้-แซ่อึ้ง
12-02-1977
5
หลุมศพ
4831
ดอมินิก ยงสิทธิ์-แซ่สี่
16-02-2008
6
หลุมศพ
0216
ยอแซฟ ฮั่วเฮง-แซ่ลี้
29-02-1956
1
หลุมศพ
0420
ยอแซฟ นุ้ย-แซ่ลี้
12-02-1962
1
แฟลต
4010
เปโตร ซุ่ยฮ้ง-แซ่ลี้
19-02-1997
5
หลุมศพ
6226
ยอแซฟ เซ่งเฮง-แซ่ลี้
14-02-2010
6
หลุมศพ
2322
เปาโล ตุ้ย ย๊วก-แซ่ลิ้ม
19-02-1986
3
หลุมศพ
1941
ยอแซฟ กิมติ๋ว-แซ่ลิ้ม
20-02-1959
4
หลุมศพ
6219
ยอแซฟ บุ้นเพ้ง-แซ่ลิ้ม
21-02-2003
5
หลุมศพ
2008
ยอแซฟ หนำ-แซ่ถ่ำ
19-02-1976
3
หลุมศพ
5929
ยอแซฟ จิงย้ง-แซ่ซิ
10-02-2009
6
หลุมศพ
1533
ตี๋งั้ง-แซ่ฉั่ว
07-02-1991
2
หลุมศพ
4832
ยวง ซวงอัน-แซ่ฉั่ว
25-02-2008
6
หลุมศพ
2724
ฟรังซิสโก เตียงห่วง-แซ่จู
01-02-1974
3
หลุมศพ
0016
มารีอา งิ่มจวง-แซ่จู
08-02-1947
P
กางเขน
5901
ยอแซฟ เซียกหยิน-แซ่จัน
02-02-2001
5
หลุมศพ
0301
ยอแซฟ ซิ้นหลิ่ม-แซ่คู
09-02-1968
1
หลุมศพ
3102
มารีอา วนิดา-แซ่กู้
23-02-1999
3
หลุมศพ
6103
รูดอลฟ์ กล้า-แค๊มป์
09-02-2012
5
หลุมศพ
0338
เปโตร ทองใบ-แก้วขจร
26-02-1983
2
หลุมศพ
6014
อันตน ฉลาด-แก้วขจร
06-02-2008
5
หลุมศพ
0147
เฮเลนา เฉลียว-แก้วขจร
23-02-2011
8
หลุมศพ
2626
ยวงบัปติสตา กระจ่าง-เอมซ์บุตร
05-02-1949
4
หลุมศพ
2140
มารีอา ตลับ-เอกตระกูล
20-02-1969
4
หลุมศพ
0352
มารีอา จินดา-เห็นแก้ว
13-02-2012
8
หลุมศพ
6507
เซซีลีอา องุ่น-เหรียญทอง
03-02-2005
5
หลุมศพ
0648
ยอแซฟ จิรพันธ์-เสวตรวิทย์
09-02-2007
2
หลุมศพ
2304
ยวงบัปติสตา ไพรัช-เสวกพิบลูย์
11-02-1990
3
หลุมศพ
4016
ยอห์น บอสโก เสนี-เสริมศิริโรจน์
04-02-2014
5
หลุมศพ
0505
มาตารีกา อิงอร-เวียร์ร่า
18-02-1995
1
หลุมศพ
0505
ยอแซฟ ธวัชชัย -เวียร์ร่า
17-02-2012
1
หลุมศพ
0233
หลุยส์ นาฬิกา-เลิศในเกียรติ
07-02-2011
8
หลุมศพ
2834
มารีอา ทองใบ-เมนะเสวต
13-02-1968
4
หลุมศพ
3502
เอลีน่า คอนแสตนส์-เปเรร่า
18-02-2004
3
หลุมศพ
3119
อักแนส ทองพูน-เปสะรัตน์
02-02-2016
3
หลุมศพ
2532
ยอแซฟ วันชัย-เทียนวัง
12-02-2014
4
หลุมศพ
0414
ยอแซฟ สมจิตต์-เตียวไพบูลย์
03-02-1936
1
หลุมศพ
0250
มอนิกา พร-เตาลยานนท์
11-02-1906
1
แฟลต
3106
อักแนส สมศรี-เดชะไกศยะ
28-02-2012
3
หลุมศพ
1612
แซดดี้ เฮนรี่-เซตด์
09-02-1994
1
หลุมศพ
1617
อันตน วิสนุ-เจริญสุข
12-02-2001
1
หลุมศพ
3121
หลุยส์ซา ปอลลีน-เจริญศุข
22-02-1988
3
หลุมศพ
6221
ยออากิม เยี่ยม-เจริญภูมิ
03-02-2003
5
หลุมศพ
4130
เปาโล เจริญ-เจริญพงษ์
04-02-2007
6
หลุมศพ
2742
ฟิลลิป ธีรพัฒน์-เจนวิทยา
24-02-1989
4
หลุมศพ
0239
นายอมาน กุมาร-เจน
25-02-2014
1
แฟลต
3512
มารีอา ชนิด-เขียวพัน
12-02-2001
3
หลุมศพ
1147
วาณี-เขมกวัฒน์
04-02-1972
2
หลุมศพ
1541
ยวงบัปติสตา สากล-เกริกภุญชัย
20-02-2016
2
หลุมศพ
5229
ยอแซฟ ประพันธ์-เกตุสกุล
08-02-2008
6
หลุมศพ
0244
มารีอา ราตรี-อุกฤษ
20-02-2015
2
หลุมศพ
1901
อันนา นิพาภรณ์-อิงฉัตรทอง
04-02-2009
3
หลุมศพ
1917
อากาทา เฮ้ง-อาหงู
08-02-1965
3
หลุมศพ
1134
อันนา ธัญภา-อาศัยธรรมกุล
20-02-2016
8
หลุมศพ
0533
เทเรซา นวะดี-อาภรณ์
18-02-1980
1
แฟลต
6227
มารีอา ศรีสุวรรณ-อัตถสุริยานันท์
25-02-2010
6
หลุมศพ
3529
เปโตร เกียรติ-อัจฉราวดี
14-02-2006
4
หลุมศพ
0309
อัลแบร์โต จิตต์-อังศวานนท์
13-02-1972
2
แฟลต
2031
ราฟาแอล ดนัย-อังศวานนท์
09-02-2016
4
หลุมศพ
1739
ยอแซฟ กำพล-อนุกูลไพศาล
26-02-1995
2
หลุมศพ
1733
มารีอา มักดาเลนา มาลา-อนัมนาค
05-02-1995
2
หลุมศพ
4523
เปโตร เจริญ-อนันต์พิทยานนท์
22-02-2013
5
หลุมศพ
0201
ยอแซฟ เอิน-ห่อเหงี่ยน
07-02-2014
3
คอนโด
1117
อันนา ราตรี-หลีลำยอง
14-02-1994
1
หลุมศพ
4201
มารีอา ปวีณา-สโรจวิสุทธิ์
25-02-2015
5
หลุมศพ
0201
นิโคลาส กาลัญญู-สุภานัย
08-02-2008
2
คอนโด
0205
เทเรซา วุชรินทร์-สุนทรวิภาค
16-02-1968
1
คอนโด
1721
ยอแซฟ อำพร-สุทธิเพียร
16-02-1997
1
หลุมศพ
0122
ลูกา เธียร-สุทธินนท์
01-02-1964
1
หลุมศพ
0633
ยวง ทรงชัย-สุทธิจิตต์
04-02-2013
8
หลุมศพ
4820
เปโตร ศุภพล-สุขเสริม
22-02-2016
5
หลุมศพ
0351
ยอแซฟ วรชัย-สุขวิบูลย์ผล
13-02-2012
8
หลุมศพ
2533
โปลิน ชื่น-สิริสิงห์
15-02-1982
4
หลุมศพ
2825
CAROLYN ศิริวรรณ-สิมะพิชัยเชษฐ์
24-02-1975
3
หลุมศพ
3720
เปาโล ชาญ-สินประยูร
16-02-1996
3
หลุมศพ
2037
ฟรังซิสเซเวียร์ สิทธิ์-สิทธีอมร
23-02-2004
4
หลุมศพ
6501
มารีอา มาลี-สิงห์คำฟู
21-02-2004
5
หลุมศพ
5404
อากาทา สงวน-สิงหทัต
18-02-2003
5
หลุมศพ
4408
อันนา สาคร-สารสว่าง
14-02-2003
5
หลุมศพ
1422
เทเรซา ริสา-สามานันท์
27-02-2015
1
หลุมศพ
3040
ฟรังซิสเซเวียร์ ศิริชัย-สันติโยธิน
08-02-2014
4
หลุมศพ
1104
มารีอา สุมาลี-สันตะวานนท์
12-02-2016
1
หลุมศพ
5716
มาแชลลิน มารศรี-สวีรจิต
21-02-2010
5
หลุมศพ
4830
เทเรซา สมถวิล-สมุทรคีรี
17-02-2008
6
หลุมศพ
0142
ยอแซฟ เกรียงแสน-สนิทตันสกุล
11-02-1983
2
แฟลต
0830
วิกเตอร์ ประวิทย์-สกุลทอง
12-02-1993
2
หลุมศพ
0831
อันตน สนอง-สกุลทอง
03-02-1987
2
หลุมศพ
0832
การ์โรโล พิชัย-สกุลทอง
03-02-2000
2
หลุมศพ
0741
ปีเตอร์ ประจง-สกุลทอง
19-02-2014
8
หลุมศพ
6006
โทมัส ศุภชัย-ศุภศิริชัย
15-02-2002
5
หลุมศพ
1837
เวโรนิกา งามเดือน-ศุขอินทุ
03-02-1976
2
หลุมศพ
0235
ยวงบัปติสตา ต่อม-ศุขชาติ
17-02-1951
2
แฟลต
1328
ยอแซฟ ประพันธ์พจน์-ศิริกุล
03-02-2017
8
หลุมศพ
4705
อังเยลา สมจิตต์-ศักดิ์เสรี
01-02-2014
5
หลุมศพ
4928
เฮเลนา สุภาวดี-ศศิประภา
15-02-1978
6
หลุมศพ
4204
เซเลสติโน ณรงค์ศักดิ์-ศรีเมือง
21-02-2002
5
หลุมศพ
0145
นิโคลาส ระพีพัฒน์-ศรีหานู
13-02-2011
8
หลุมศพ
3036
มารีอา อำไพ-ศรีประมง
22-02-2008
4
หลุมศพ
0249
ยอห์นบัปติสตา ทวี-ศรีนภาวรรณ
10-02-2011
8
หลุมศพ
1133
มารีย์ เทแรส ละออ-ศรีตระกูล
15-02-2016
8
หลุมศพ
4911
เทเรซา อุไรศรี-ศตัษเฐียร
23-02-1999
5
หลุมศพ
4514
อักแนส วนิดา-วีรบุญชัย
22-02-1998
5
หลุมศพ
0427
ไมเกิ้ล คชสีห์-วิเศษสุวรรณภูมิ
19-02-2012
8
หลุมศพ
2636
มารีอา เสาวนี-วิเศษศิริ
16-02-2007
4
หลุมศพ
0748
เทเรซา มาลี-วิมานรัตน์
14-02-2015
2
หลุมศพ
1049
คามิลโล ประวิทย์-วิจิตรธนาพร
12-02-2015
8
หลุมศพ
5615
เปาโล กลาง-วัฒนาหาญนุวัฒน์
01-02-2001
5
หลุมศพ
5615
ยวง บอสโก ชุมพล-วัฒนาหาญนุวัฒน์
07-02-2010
5
หลุมศพ
1335
ยอแซฟ อำพัน-วัฒนวิทย์
27-02-1997
2
หลุมศพ
0711
เปโตร อภิชัย-วัฒนพงศ์พันธุ์
20-02-2004
1
หลุมศพ
6619
อากาทา รำพึง-วัชโรทัย
18-02-2005
5
หลุมศพ
6619
มีคาแอล อุทิศ-วัชโรทัย
05-02-2015
5
หลุมศพ
6617
เปาโล เผ่าพงษ์-วรศะริน
18-02-2005
5
หลุมศพ
1415
เปโตร ยรรยง-วงษ์ยรรยงค์
22-02-2003
1
หลุมศพ
3015
ยอแซฟ เชาว์-วงศ์แพทย์
23-02-1997
3
หลุมศพ
2221
ยงยุทธ (พล.อ.ต.)-วงศ์เลิศวิทย์
15-02-2005
3
หลุมศพ
0804
มารีอา โล้ว-ล่วงเซียะ
04-02-1942
1
หลุมศพ
0313
อันนา บุศรินทรา-ลีลานุชกุล
21-02-1977
1
หลุมศพ
1145
สุรางค์-ลิมปิวิโรจน์
04-02-1972
2
หลุมศพ
1230
AUGUSTINE ยินดี-ฤทธิไกร
15-02-1996
2
หลุมศพ
4309
ยอแซฟ เกษม-รุ่งเรืองเดชวัฒนา
27-02-1997
5
หลุมศพ
3613
ยอห์นบอสโก ปิยะ -รุจิเรขรังสิมา
04-02-2009
3
หลุมศพ
1343
เทเรซา จำเนียร-ราชกิจ
16-02-2000
2
หลุมศพ
0205
ยอกอบ เฉลิมชัย-รัตนหิรัญรัตน์
19-02-2009
2
คอนโด
0548
เปโตร ประโยชน์-ย้วยความดี
14-02-1983
2
หลุมศพ
3714
คริสตินา สุรัตน์-ยิ่งภักดี
15-02-1986
3
หลุมศพ
3511
เปโตร ชาญ-ยอดกมล
05-02-1996
3
หลุมศพ
0509
ยอห์น บัปติสตา นที-ม่วงทอง
02-02-1994
1
หลุมศพ
2707
จูเลีย จิราภา-มูลาภา
20-02-2009
3
หลุมศพ
3337
อันนา แฉล้ม-มีชูบท
14-02-2006
4
หลุมศพ
0218
ยอแซฟ ศุภการ-มินประพาฬ
11-02-1999
1
คอนโด
0337
มารีอา กิมหลี-มาลีสวัสดิ์
28-02-1980
2
หลุมศพ
0931
มารีอา ชื่นสุข-มาลีวงศ์
14-02-2015
8
หลุมศพ
3029
อันนา กมลรัตน์-มาลัยวงศ์
24-02-2009
4
หลุมศพ
5429
อลิซาเบธ อนงค์-มหัตตพงษ์
11-02-2008
6
หลุมศพ
2730
มารีอา โยเซฟฟิน ประสารศรี-มนัสศิริ
04-02-1987
4
หลุมศพ
0334
เฮเลนา ประยงค์-ภูษาเกษม
18-02-2004
2
หลุมศพ
0629
บีด สมุทร-ภูวณิชย์
23-02-2013
8
หลุมศพ
4203
นาตาเลีย ประภาพรรณ-ภูรีโรจน์
23-02-2015
5
หลุมศพ
0105
เปาโล สมศักดิ์-ภูริพุทธิพงศ์
13-02-2006
1
หลุมศพ
3222
มาเรีย มักดาเลนา พรรณี-ภาคสุวรรณ
20-02-2008
3
หลุมศพ
3505
ยอแซฟ วรพล-พิศาลอดิศัย
12-02-2008
3
หลุมศพ
0126
ณัฐพงษ์-พิมานทิพย์
08-02-1975
2
แฟลต
4021
ยอห์นบัปติส กิตติ-พิชิตพสุธาดล
07-02-2008
5
หลุมศพ
4131
ยาโกเบ วัธนา-พัชราวลัย
19-02-2007
6
หลุมศพ
0342
มารีอา นฤมล-พวงทองทิพย์
21-02-2007
2
หลุมศพ
3310
ยวง ยุทธศักดิ์-พงษ์นนทกุล
01-02-1996
3
หลุมศพ
5713
เปโตร ทุง-ผ่าม
20-02-2001
5
หลุมศพ
1244
เทเรซา ปราณอม-ปูควะนิช
11-02-2014
2
หลุมศพ
0155
ยอห์นเมรี่ สง่า-ปุณณะหิตานนท์
17-02-1977
2
แฟลต
3906
เบอร์นาร์ด พงษ์อำมาตย์-ปุณณะหิตานนท์
24-02-2015
3
หลุมศพ
1618
มารีอา มักดาเลนา ชูศรี-ปิ่นรัตน์
02-02-2003
1
หลุมศพ
6429
เทเรซา สุนันทา-ปิ่นมณีกุล
07-02-2010
6
หลุมศพ
6329
มารีอา บรรจง-ปิ่นนพเกล้า
16-02-1971
6
หลุมศพ
0219
ยอห์นบัปติสตา อนุวัตร-ปานสง่า
03-02-2010
2
คอนโด
0330
อันนา ตาด-ปานรัตน์
14-02-1991
2
หลุมศพ
4301
เรอเน-เซซีล ราณี-ปัญจสวัสดิ์
01-02-1998
5
หลุมศพ
0245
ยวงบอสโก ปรีชา-ประสาทพร
26-02-1992
2
หลุมศพ
3811
ยาโกเบ สาลี-ประสาทพร
16-02-1996
3
หลุมศพ
0322
เปาโล วีระพล-ประสพลาภ
27-02-2001
1
คอนโด
3010
อากาทา อนงค์ -ประยูรสุข
05-02-1986
3
หลุมศพ
1234
ยอห์นบัปติสตา พ.ต.ท.กรีฑา-ประมวลวิทย์
17-02-2010
2
หลุมศพ
4328
อันนา อารีย์-ประทะดี
04-02-2007
6
หลุมศพ
0903
ยูเลีย ยูเลีย-ปภัสร์พงษ์
26-02-2001
1
หลุมศพ
5303
มารีอา โจเซฟน กฤษณา-บูรณะชาติ
22-02-2007
5
หลุมศพ
1233
ปิโอ สุวภัณฑ์-บุณยะวุฒกุล
24-02-2002
2
หลุมศพ
3812
อากาทา เย็นใจ-บุญรักษาทรัพย์
03-02-2000
3
หลุมศพ
1214
มารีอา มานา-บุญคั้นผล
06-02-1999
1
หลุมศพ
0213
แอดลิน ดรุณี-บริกร
18-02-2005
1
คอนโด
0326
ลูกา ประกอบ-นิลแสง
17-02-2001
2
หลุมศพ
2026
อักแนส ตัน ง่วย เอง-นิตโย
15-02-1971
4
หลุมศพ
1709
เลโอ สัมพันธ์-นิติรักษ์
05-02-2006
1
หลุมศพ
1709
ซีมอน สันติ-นิติรักษ์
03-02-1997
1
หลุมศพ
1404
เซซีลีอา สลับ-นาคเนียม
25-02-2010
1
หลุมศพ
0337
อักแนส ชินมน-ธีระกร
11-02-2016
2
หลุมศพ
3210
ยอแซฟ เฉลิม-ธีมะสมบัติ
26-02-1967
3
หลุมศพ
5719
เปาโล วีระ-ทิพย์ชลาธาร
20-02-2001
5
หลุมศพ
0834
ราฟาแอล สถาพร-ทองสุข
27-02-2017
8
หลุมศพ
2005
ยอแซฟ ประเสริฐ-ทรัพย์เขื่อนขันธ์
01-02-2012
3
หลุมศพ
0445
อิกญาซีโอ พยนต์-ทรรทรานนท์
11-02-1979
2
หลุมศพ
4729
เอากุสติน ภานุกร-ทรรทรานนท์
12-02-1985
6
หลุมศพ
4930
มารีอา สมจิตต์-ทรงสวัสดิ์
02-02-2008
6
หลุมศพ
2830
มาร์ธา ชรินทร์-ทรงคุ้มครอง
15-02-1995
4
หลุมศพ
4005
ยวงบัปติสตา ชูชัย-ถิระมัย
18-02-1973
5
หลุมศพ
0405
มารีอา ศิริพร-ถาวรศิริทรัพย์
22-02-1940
1
หลุมศพ
1525
เปาโล พรเทพ-ตั้งตรงชนะ
11-02-1985
1
หลุมศพ
4320
เฮเลน ณัฏฐนา-ตันโชติศรีนนท์
26-02-2009
5
หลุมศพ
2702
มารีอา บุญช่วย-ตันยงศิริ
18-02-2009
3
หลุมศพ
1607
เวโรนิกา วีรวรรณ-ตันติประสุต
25-02-2013
1
หลุมศพ
3915
เยราจ อุดม-ตรังกี
12-02-1979
3
หลุมศพ
0932
เปโตร ประเสริฐ-ดาวดี
24-02-2015
8
หลุมศพ
2634
ราฟาแอล สมศักดิ์-ซ้องกัง
22-02-1982
4
หลุมศพ
2144
แอนนา ถนอม-ชโนดม
04-02-1977
4
หลุมศพ
2614
ยอห์น บอสโก ธนู-ชูเกียรติ
22-02-2003
3
หลุมศพ
0543
เปโตร ชูชีพ(สุเทพ)-ชีพชล
18-02-2010
2
หลุมศพ
4927
เทเรซา สุพัตรา -ชีพชล
27-02-2008
6
หลุมศพ
0146
เปโตร สุดใจ-ชีพชล
22-02-2011
8
หลุมศพ
0428
ไมเกิ้ล วิรัตน์-ชินทร์นลัย
22-02-2012
8
หลุมศพ
1327
มารีอา เยาวลักษณ์-ชิตสีทรง
19-02-2017
8
หลุมศพ
1102
มารีอา วารี-ชวากร
15-02-2006
1
หลุมศพ
4130
มารีอา ประครองศรี(ต๋อง)-ชลการ
10-02-2007
6
หลุมศพ
4220
มารีอา หัทยา-ฉันทานุรักษ์
23-02-2007
5
หลุมศพ
0827
ยอห์น บัปติส วีระชัย-ฉันทดิสร
06-02-2014
8
หลุมศพ
2123
มารีอา บุญศรี-ฉัตรชัยอุดมสุข
04-02-1978
3
หลุมศพ
2543
โตเบีย บ๋า-จูประจักษ์
10-02-1942
4
หลุมศพ
0248
ยอแซฟ สุพจน์-จูฑะสมพากร
10-02-2011
8
หลุมศพ
6210
มารีอา วรา-จิรัฐติกาล
16-02-2008
5
หลุมศพ
5510
เปโตร วินัย-จิตราคนี
02-02-2007
5
หลุมศพ
2535
ยูรีอันนา นวรัตน์-จิตตกล
23-02-2017
4
หลุมศพ
1428
เทเรซา ชรอยพร -จันไกรผล
08-02-2017
8
หลุมศพ
2025
ยวง อำนวย-จันทร์เพ็ญสุข
06-02-1995
3
หลุมศพ
3912
เปโตร สมชาย-จันทร์เด่นดวง
24-02-1996
3
หลุมศพ
0137
ฟิลิป ทองหล่อ-จันทรัคคะ
12-02-1998
2
หลุมศพ
3931
ยอแซฟ หว่านยี-คิว
10-02-2010
4
หลุมศพ
1218
ยอแซฟ ธวัช-คันธเศรษฐ
16-02-2001
1
หลุมศพ
1319
ยอแซฟ สุนทร-คงธนะเจริญชัย
07-02-1997
1
หลุมศพ
6501
มารีอา น้อมจิตต์-ขาวมาลา
17-02-2013
5
หลุมศพ
5021
หลุยส์ สุธิทร-กุลเนตุ
05-02-1957
5
หลุมศพ
1312
ยอแซฟ สมชัย-กีรติพงศ์
21-02-1962
1
หลุมศพ
0805
อันนา สุรีรัตน์-กิติศักดิ์กุล
20-02-2000
1
หลุมศพ
0205
- พิชัย-กิจประชุม
15-02-1930
1
คอนโด
6007
เลาแรนเต จือไซ-กิจประชุม
25-02-2002
5
หลุมศพ
6007
เปโตร วีระ (จ.ส.อ.)-กิจประชุม
15-02-2005
5
หลุมศพ
3928
เทเรซา มณี (ซิสเตอร์)-กาญจนานุรักษ์
28-02-2006
4
หลุมศพ
0305
ฟรังซิสเซเวียร์ อาจ-กมลสุทธิ
09-02-2017
4
คอนโด
3338
มารีอา ยุพา-กมลสุทธิ
16-02-2006
4
หลุมศพ
0148
เปาโล WEIJU (เหว่ยจี้)-ZENG (แซ่เจิน)
23-02-2011
8
หลุมศพ
2727
- EVELYN-TRAILL
03-02-1953
4
หลุมศพ
1515
RIGANTI TERESA-SIN
18-02-1964
1
หลุมศพ
4822
ANNA TAN-SIEW LUAN
12-02-1998
5
หลุมศพ
2438
JOSEPH SOUCE ANTONY-SAMY
07-02-1964
4
หลุมศพ
4620
XAVIER-SALHANI
05-02-1998
5
หลุมศพ
2034
เปโตร PEDRC-PURISIMA
23-02-1986
4
หลุมศพ
0116
CAMILLE COUDOUX-NEE LOGOZ
02-02-1976
2
แฟลต
4112
MARIE JEANNE D ARC-MEZIERE
22-02-2004
5
หลุมศพ
0456
TROVOR ETHELRED-MCCABE
20-02-1973
1
แฟลต
0214
ANDRIA-MAZZA
24-02-1958
2
แฟลต
0122
สงเคราะห์ MR.YAGOOB (ยากูบ)-MASIH (มาซิห์)
21-02-2017
3
คอนโด
3114
GULIAMO BIENVENIDO-MANGUESES
17-02-1996
3
หลุมศพ
5412
MARIA VERA (วีรวรรณ)-HERMAN
16-02-2011
5
หลุมศพ
2824
ELEZABETH NGUAN JIM (ง่วนยิ้ม แซ่เฮง)-GOH
03-02-2015
3
หลุมศพ
0318
MR. ANDREWS RAIN-FRIMPONG
10-02-2013
3
คอนโด
0536
JOSEPH ADRIEW-FEPE
23-02-1937
2
แฟลต
0213
- YEO KIM-CHUA
13-02-1940
1
แฟลต
1718
ELIZABETH-CGSPEDES
02-02-1963
1
หลุมศพ
0260
MANDA NINAPHAN-BUSH
06-02-1922
1
แฟลต
5302
JOSEPH LOUIS-BOURGUEIL
11-02-1932
5
หลุมศพ
1327
เทเรซา นิตยา-BERYL COWBURN
17-02-2000
2
หลุมศพ
0102
Lawrence John-Antunes
10-02-1980
1
แฟลต
2428
- PAULLINE-A. DE JESUS
19-02-1987
4
หลุมศพ
0426
Neidhard Nicolai--
10-02-1982
1
แฟลต
0312
DON PEDRO TABOSO-
13-02-1971
1
คอนโด
0168
บริกา เงิน-
26-02-1972
1
แฟลต
0265
EM MEMORIA DE-
29-02-1924
1
แฟลต
0458
UMBERTO MARCATTILTI-
12-02-1912
1
แฟลต
0105
THOMAS TAN-
15-02-1940
2
แฟลต
0248
ANNA BELLARMINA-
26-02-1927
2
แฟลต

 

รายชื่อประจำเดือน มีนาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0445
โยเซฟิน เล็ก-ไศลมณี
08-03-2012
8
หลุมศพ
5223
อักแนส วราภร-ไวย์วิทยา (บุนนาค)
25-03-2012
5
หลุมศพ
0104
จิราพร-ไวทยะวงศ์
08-03-1983
2
แฟลต
0152
ชิต-ไพศาล
18-03-1982
8
หลุมศพ
4224
มารีอา มาลี-โอฬารวนกิจ
29-03-1997
5
หลุมศพ
3407
แอนโทนี่ ประสิทธิ์-โลหะวิริยศิริ
15-03-2016
3
หลุมศพ
4604
อากาทา มาลี-โภคทวี
05-03-2011
5
หลุมศพ
0144
มารีอา เปรื่อง-โพธิเนตร์
16-03-1998
2
หลุมศพ
0232
ร็อค ธัชชัย-โปวิบูลย์
22-03-2011
2
หลุมศพ
0405
เอลิซาแบธ อุไร-โนนน้อย (ตรีกิจจา)
10-03-1969
2
แฟลต
6301
มีคาแอล สุเชษฐ์-โชติวุฒิ
29-03-2003
5
หลุมศพ
0460
มารีอา อนงค์-โชติชินเชาวน์
16-03-1969
1
แฟลต
1023
ลูซีอา ทองปิ่น-โควินทวงศ์
30-03-1975
1
หลุมศพ
5602
เทเรซา ปิ่นเพชร-โกสียพงศ์
11-03-2000
5
หลุมศพ
6421
ยออากิม ศรี-โกวงศ์
01-03-1994
5
หลุมศพ
5722
HELENA พะเยาว์-โกมลเสน
13-03-2001
5
หลุมศพ
0346
อากาทา พนิดา-โกญจนาท
08-03-1989
2
หลุมศพ
0544
ราฟาแอล มนูญ-โกกิลานนท์
14-03-1992
2
หลุมศพ
2238
โทมาส ธานินทร์-แสงเทียน
27-03-1973
4
หลุมศพ
0532
มาเรีย มณฑา-แสงศรี
28-03-1954
2
แฟลต
1629
อันนา รัตนา-แย้มกันชู
14-03-2006
2
หลุมศพ
0604
ยอแซฟ กิ้งเอี้ยง-แซ่โล้ว
21-03-1968
1
หลุมศพ
2214
ฟรังซิสโก งี่ฮ้อ-แซ่โล้ว
08-03-1977
3
หลุมศพ
0709
AUGUSTINE ฮ่องเชียง-แซ่โง้ว
29-03-1965
1
หลุมศพ
0710
มาร์ตินา บุญยิ่ง-แซ่โง้ว
23-03-1998
1
หลุมศพ
0710
ยอแซฟ ฮกช้วน-แซ่โง้ว
19-03-1993
1
หลุมศพ
2212
เอี่ยมเลี้ยง-แซ่โง้ว
07-03-1959
3
หลุมศพ
5410
อลิซาเบธ เกียว-แซ่โง้ว
09-03-2015
5
หลุมศพ
0701
มารีอา ถ่งเอง(เปียะเอ็ง)-แซ่โค้ว
09-03-2011
1
หลุมศพ
1201
มัทธิว เซ็งตง-แซ่โค้ว
06-03-1993
1
หลุมศพ
2340
ยวงเดอมาธา เท่งเลี๊ยก-แซ่เอี๊ยว
13-03-1986
4
หลุมศพ
0935
ยอแซฟ เซียวจือ-แซ่เอี้ย
25-03-2001
2
หลุมศพ
0106
ฟิลิป เป๋งเตีย-แซ่เล้า
01-03-1969
1
หลุมศพ
0118
อักแนส มุ่ยเช็ง-แซ่เล้า
15-03-1995
1
หลุมศพ
2715
ยาโกเบ ซุ่ยเลี้ยง-แซ่เล้า
08-03-1944
3
หลุมศพ
2028
ยอแซฟ เตียวนี้-แซ่เตีย
14-03-1927
4
หลุมศพ
0216
มารีอา แล-แซ่เตาะ
17-03-1979
1
หลุมศพ
0918
ยวง ผิน-แซ่เจี่ย
10-03-1962
1
หลุมศพ
0647
เรยีนา เรยีนา-แซ่เจี่ย
21-03-1998
2
หลุมศพ
0606
เปาโล ลิ้มเต็ก-แซ่เจีย
22-03-1962
1
หลุมศพ
0717
เปโตร ซ้งฮี้-แซ่อึ้ง
11-03-1969
1
หลุมศพ
1601
ยอแซฟ หย่วน-แซ่ห่าน
16-03-1994
1
หลุมศพ
6504
เปโตร แฮฮง-แซ่หลี
30-03-2004
5
หลุมศพ
1839
ยอแซฟ คิ้มเสี่ยง-แซ่ล่าม
05-03-1995
2
หลุมศพ
0105
ยอแซฟ กวงฮะ-แซ่ลี้
31-03-1972
1
หลุมศพ
6224
ยอแซฟ อ่อน-แซ่ลี้
18-03-2003
5
หลุมศพ
0714
ยอแซฟ เต็กฮุย-แซ่ลิ้ม
24-03-1968
1
หลุมศพ
0539
อากาทา ประหยัด-แซ่ลิ้ม
18-03-2013
2
หลุมศพ
1745
จุงเส็ง-แซ่ลิ้ม
01-03-1994
2
หลุมศพ
2421
มารีอา ซิ่วเง็ก-แซ่บึง
01-03-1964
3
หลุมศพ
0429
มารีอา สุทินี-แซ่ถ่ำ
23-03-2012
8
หลุมศพ
0210
มารีอา สมพร-แซ่ตั้ง
01-03-1984
1
หลุมศพ
0501
อันนา ป๋อฮุ้ง-แซ่ตั้ง
14-03-1983
1
หลุมศพ
0723
ยอแซฟ ตงเฮียง-แซ่ตั้ง
07-03-1962
1
หลุมศพ
0803
ยอแซฟ ยู้งี้-แซ่ตั้ง
12-03-1964
1
หลุมศพ
4417
มารีอา งิ้ม-แซ่ตั้ง
09-03-2001
5
หลุมศพ
5007
ยวงบัปติสตา เต็กง้วน-แซ่ตั้ง
02-03-2008
5
หลุมศพ
6516
มารีอา อ่วยเฮียง-แซ่ตั้ง
06-03-2004
5
หลุมศพ
5729
มารีอา หวั่งตี้-แซ่ตั้ง
25-03-2009
6
หลุมศพ
2622
มารีอา ซุ่นง้อ-แซ่ตัน
20-03-1998
3
หลุมศพ
3208
ยอแซฟ ปอเซ็ง-แซ่ซึง
11-03-1988
3
หลุมศพ
4909
เปโตร โมเฮี้ยง-แซ่ซี
29-03-1999
5
หลุมศพ
1525
มารีอา เพ็กเฮี้ย-แซ่ฉั่ว
27-03-1994
1
หลุมศพ
0927
มารีอา หมุ่ยจู-แซ่ฉั่ว
21-03-2003
2
หลุมศพ
2620
มารีอา เง็ก-แซ่ฉั่ว
09-03-2015
3
หลุมศพ
0203
หยก-แซ่ฉั่น
22-03-1958
1
คอนโด
0315
อันนา เบ็กเลี้ยง-แซ่จู
21-03-1963
1
หลุมศพ
2725
ยอแซฟ เตียงซู้-แซ่จู
21-03-1975
3
หลุมศพ
1723
มารีอา เหยา-แซ่จง
12-03-1999
1
หลุมศพ
1325
เทเรซา ชูจิตต์-แซฉั่ว
20-03-2011
1
หลุมศพ
0120
ยอห์น ธีรภัทร-แจ้งกระจ่าง
11-03-2016
3
คอนโด
0442
ยอแซฟ สมโภชน์-แจ่มใส
02-03-1986
2
หลุมศพ
1543
อักแนส อารีย์พร-แก้วเจริญสุข
01-03-1992
2
หลุมศพ
0147
อันนา ฉลวย-แก้วขจร
31-03-2011
8
หลุมศพ
0227
อันตน โยธิน-เฮ้งตระกูล
30-03-2011
8
หลุมศพ
6402
กูลิเอโม เบนนิโต-เอ็มคาราอัน
08-03-2003
5
หลุมศพ
1440
ยอแซฟ วรวัฒน์-เอี่ยมฤทธิไกร
09-03-1994
2
หลุมศพ
0937
มารีอา ณัฐมน-เหล่าศิริหงษ์ทอง
28-03-2015
8
หลุมศพ
1449
เซซีลีอา พรรณี-เหล่าลดา
12-03-2017
8
หลุมศพ
1524
ยอแซฟ ชูเกียรติ์-เหมันตกุล
06-03-2017
1
หลุมศพ
1822
ยอแซฟ ไพบูลย์-เสวกพิบูลย์
17-03-1990
1
หลุมศพ
5723
เทเรซา สุวภี-เสนะวีณิน
17-03-2001
5
หลุมศพ
0439
ยอแซฟ บริบูรณ์-เศวตรวิทย์
21-03-1927
2
แฟลต
5727
เปโตร วิสูตร-เลื่อนประไพ
21-03-2009
6
หลุมศพ
3426
ฟรังซิสเซเวียร์ พิชัย-เลิศวิสุทธิพงษ์
18-03-2006
4
หลุมศพ
1032
มากาแร็ต มณี-เลาสมบูรณ์
25-03-2013
2
หลุมศพ
4932
อัลเบิร์ต ปีเตอร์ ปิอุส-เรื้อก
13-03-2008
6
หลุมศพ
6005
มารีอา อังเจลา สายใจ-เรืองสมบูรณ์ (ทองประเสริฐ)
25-03-2007
5
หลุมศพ
0328
ฟรังซิสโก สุรยุทธ-เรืองปราชญ์
14-03-2015
2
หลุมศพ
5420
มารีอา มักดาเลนา ลดาวัลย์-เมทะนี
05-03-2000
5
หลุมศพ
0104
เทเรซา อวยพร-เมตตาจิตต์
03-03-1970
1
คอนโด
1236
วินเซนต์ สะท้าน-เพ็ชรตระกูล
09-03-2016
8
หลุมศพ
5004
ยอแซฟ สุรเสกข์-เพชรตระกูล
16-03-1999
5
หลุมศพ
2812
ยอแซฟ อนันต์-เผ่าศิริพงศ์
19-03-2002
3
หลุมศพ
0107
มารีอา ขจร-เนียมวิวัฒน์
13-03-1978
2
แฟลต
0630
เปาโล เสี่ยวปิน-เทียมตะวัน
03-03-2013
8
หลุมศพ
0451
คาธารีนา เฮียง-เตียวเจริญ
27-03-1960
1
แฟลต
2329
เทเรซา ละมัย-เดชาเลิศ
10-03-2008
4
หลุมศพ
0515
มารีอา อากาทา สุรางษ์-เซียมน้อย
12-03-1993
1
หลุมศพ
0151
ยอแซฟ พวง-เชิดเกียรติกำจาย
21-03-2011
8
หลุมศพ
0211
ยอแซฟ วิชัย-เจียมวงศ์
28-03-2015
3
คอนโด
1623
มารีอา ภรธิพา-เจษฎากร
19-03-1994
1
หลุมศพ
3122
รูฟีนา ดุษณี-เจริญศุข
25-03-1983
3
หลุมศพ
3122
วินเซนต์ อุดม-เจริญศุข
25-03-1996
3
หลุมศพ
2517
ANTHONY วิษณุ-เกวลี
27-03-2001
3
หลุมศพ
0940
ยวงบัปติสตา โยธิน-เกตุผล
24-03-2000
2
หลุมศพ
5407
มารีอา นิภา-อาศัยธรรมกุล
14-03-2000
5
หลุมศพ
3004
มารีอากอเร็ตตรี พัชรี-อานามนารถ
25-03-2005
3
หลุมศพ
5705
เปโตร ฉาก-อานามนารถ
03-03-1954
5
หลุมศพ
0507
เบเนดิกต์ สุรพันธ์-อังศวานนท์
16-03-2013
1
หลุมศพ
0508
อาเดรียอาโน กวี-อังศวานนท์
10-03-2016
1
หลุมศพ
0603
มารีอา ซิวเซ็ง-อวิรุทธา
28-03-2010
1
หลุมศพ
6034
พิศวง-อยู่คงพันธ์
02-03-2013
6
หลุมศพ
5818
เปโตร บุญศักดิ์-อมรชลานันท์
09-03-2006
5
หลุมศพ
5632
มารีอา นรินทร์ธร-อภิวรชัยโรจน์
03-03-2009
6
หลุมศพ
0531
เซซีลีอา ลัดดาวัลย์-อนันธวัช
10-03-2012
8
หลุมศพ
6435
มารีอา แบร์นาแด็ต ทัศนีย์-หฤษฏางค์กูร
08-03-2010
6
หลุมศพ
4216
เปาโล ทรง-หฤทัย
06-03-2013
5
หลุมศพ
2007
เปาโล บุญเลิศ-หมั้นทรัพย์
21-03-2003
3
หลุมศพ
1404
โคทิลดา สละ-หงษ์ไพโรจน์
23-03-2002
1
หลุมศพ
5020
โซเฟีย ชูศรี-หงษ์สกุล
06-03-2017
5
หลุมศพ
0402
มาร์ธา ฮ่ออี้-หงษ์
28-03-1952
1
หลุมศพ
6503
ยอแซฟ ถนอม-สุหฤทดำรง
27-03-2004
5
หลุมศพ
6223
มอนิกา อารีย์-สุวรรณเกษร
19-03-2003
5
หลุมศพ
1307
คาธารีนา คัทรินทร์-สุวกูล
18-03-2013
1
หลุมศพ
6621
อันนา เพ็ชรา-สุวกูล
16-03-2005
5
หลุมศพ
4915
เทเรซา ศรีสุวรรณ-สุระประพันธ์
11-03-2017
5
หลุมศพ
4427
เซวีเลีย พิมพา-สุภาพันธ์
20-03-2000
6
หลุมศพ
3521
ริต้า พันธ์งาม-สุนาวินวิวัฒ
10-03-1996
3
หลุมศพ
4205
ยวงบัปติสตา ศรัทธา-สืบสายหาญ
06-03-1976
5
หลุมศพ
2230
ยวงบัปติสตา สรรพัชญ์-สิริสิงห์
03-03-1961
4
หลุมศพ
1330
เปาโล นิวัติชัย-สินไชยรัตนากุล
03-03-2017
8
หลุมศพ
0308
แปร์เปตูอา มณี-สิทธิบุตร
17-03-1968
1
หลุมศพ
6426
เปโตร วุทธิ์-สิงห์เสน่ห์
06-03-1984
6
หลุมศพ
0646
อับราฮัม สุธี-สิงห์เสน่ห์
08-03-2013
8
หลุมศพ
6319
มารีอา วรรณพร (วันเพ็ญ)-สังขรัตน์ (จงเจริญ)
07-03-2003
5
หลุมศพ
6233
อันตน ชวลิต-สอนบุตรนาค
04-03-2010
6
หลุมศพ
5716
มารีอา วรรณา-สวีรวงศ์ (ซาเวียร์)
15-03-2005
5
หลุมศพ
0632
อังเยลา สาลี่-สวนแก้ว
21-03-1976
2
หลุมศพ
3339
เอากุสติน สุรัตน์-สมัครจิต
09-03-2014
4
หลุมศพ
3709
เปาโล สมชาย-สมกำลัง
17-03-1996
3
หลุมศพ
1508
มารีอามักดาเลนา จันทร์-สงวนชาติ
15-03-2009
1
หลุมศพ
4226
ยอแซฟ ณรงศักดิ์-สกุลทองวัฒนา
20-03-2007
6
หลุมศพ
0831
แอสแตร์ ทัศนีย์-สกุลทอง
06-03-2001
2
หลุมศพ
4127
วิกตอเรีย แฉล้ม-สกุลทอง
29-03-2007
6
หลุมศพ
6006
เซซีลีอา ธิดา-ศุภศิริชัย
18-03-2016
5
หลุมศพ
0552
เด็กชาย ร่มธรรม-ศุภลักษณ์
09-03-2014
2
แฟลต
4403
ยอแซฟ สิโรจน์-ศิริโกมุท
20-03-2017
5
หลุมศพ
3026
วรรณา-ศิริทรัพย์
06-03-1975
4
หลุมศพ
4922
ยาโกเบ สมาน-ศรีเจริญ
18-03-2007
5
หลุมศพ
0534
มีคาแอล สมพร-ศรีสุวรรณ
05-03-1973
2
แฟลต
4129
มารีอา สุวรรณา-ศรีสวัสดิ์
19-03-2007
6
หลุมศพ
1038
เทเรซา เกษร-ศรีรัตนะ
09-03-2015
8
หลุมศพ
6505
แบร์นาแด็ต ถาวร-ศรีมาเสริม
04-03-2004
5
หลุมศพ
0434
มารีอา มักดาเลนา อำไพ-ศรีประภา
07-03-2014
8
หลุมศพ
3927
มอนิกา สะอาด-วีระศิลป์ (ซิสเตอร์)
28-03-1968
4
หลุมศพ
3137
แอนโทนี่ เซบัสเตียน วัฒนา (wattana)-วีรบุญชัย(weeraboonchai)
09-03-2005
4
หลุมศพ
5819
วิกตอเรีย รำภา-วิริยะมานพ
06-03-2001
5
หลุมศพ
4110
มารีย์ ชาล (ซิสเตอร์)-วันเดอร์อาลส์ท
17-03-2005
5
หลุมศพ
5808
ยอแซฟ ยง-วัฒนโกศลศรี
05-03-2001
5
หลุมศพ
5728
ยอห์นบัปติสตา วุฒิชัย-วังศธรธนคุณ
24-03-2009
6
หลุมศพ
0838
มารีอา กอแร็ตตี อรษา-วอนขอพร
08-03-2014
8
หลุมศพ
0403
ชื้น-วรรณางกูร
10-03-1937
2
แฟลต
0150
มารีอา ชะลูด-วนัปติกุล
13-03-2011
8
หลุมศพ
0319
มาการีตา แฉล้ม-วงษ์สุขดี
11-03-2002
1
คอนโด
6502
มารีอา หย่ง-วงษ์สกุล
25-03-2004
5
หลุมศพ
3105
มารีอา อรพิณ-วงศ์อร่าม
24-03-2014
3
หลุมศพ
6010
มารีอา เชื้อ-วงศ์รุ่ง
25-03-1991
5
หลุมศพ
6205
มารีโอ มานิต-วงศ์ภักดี
12-03-2002
5
หลุมศพ
5321
โยนออฟอาร์ค จิตรา-วงศ์พานิช
26-03-1993
5
หลุมศพ
4015
ยอห์น สฤษดิ์-ลีลาจินดา
02-03-2002
5
หลุมศพ
3721
ยอแซฟ องุ่น-ลิวิกร
16-03-1997
3
หลุมศพ
6225
อันนา นิตยา-ลิขนะไพศาล
23-03-2003
5
หลุมศพ
4913
ยอแซฟ สงวน-ลัคนาวงศา
03-03-1999
5
หลุมศพ
1646
MARIA มาเรีย-ลมัย
23-03-1995
2
หลุมศพ
3613
เทเรซา รัศมี-รุจิเรขรังสิมา
05-03-2012
3
หลุมศพ
0733
อันนา ดารา-ราชกิจ
03-03-2002
2
หลุมศพ
1024
มารีอา อันนา อมรรัตน์-รัวตระกูล
18-03-2012
1
หลุมศพ
1245
ฟรังซิสโกซาเวียร์ ธนารัตน์-รัตน์สราญจิต
29-03-1998
2
หลุมศพ
6620
อันนา ลัดดา-รัตนิน
14-03-2005
5
หลุมศพ
3410
มารีอา ฟุ้ง-รัตตมงคล
10-03-2011
3
หลุมศพ
1617
คลารา สว่าง-รังสินานนท์
24-03-1983
1
หลุมศพ
1542
มารีอา สมจิตร-รังสรรค์
28-03-1990
2
หลุมศพ
0622
macrina รีนา-รังทอง
27-03-2017
1
หลุมศพ
5802
ยอแซฟ วิวัฒน์-รักษ์บุญยวง
25-03-1954
5
หลุมศพ
0249
ฟรังซิสโก ละออง-ย้วยความดี
18-03-1987
2
หลุมศพ
0249
เปโตร ผ่อง-ย้วยความดี
18-03-1977
2
หลุมศพ
0628
มารีอา แจ่มจำรัส-ย้วยความดี
02-03-2013
8
หลุมศพ
3533
เปโตร ดำริห์-ยันต์เจริญ
08-03-2006
4
หลุมศพ
6222
มารีอา มักดาเลนา ซ่อนกลิ่น-ยังสมชีพ
16-03-2003
5
หลุมศพ
6314
แชร์แมน ชุมพิศ-ยะอัมพันธ์
22-03-1981
5
หลุมศพ
4808
เทเรซา สุพร-ยงเดชาสถิตย์
24-03-2536
5
หลุมศพ
2010
เทเรซา ลาวัณย์-มีนานนท์
23-03-1999
3
หลุมศพ
2011
ลูกา ศราวุธ-มีนานนท์
25-03-1996
3
หลุมศพ
1205
แมรี่ ประทุมรัตน์-มินประพาฬ
10-03-2011
1
หลุมศพ
2020
เปโตร เอก-มาลานิยม
15-03-2007
3
หลุมศพ
5311
- เสมอ (แบน)-มาลานิยม
01-03-2000
5
หลุมศพ
0410
บอนาแวนตูรา สมัคร (ขุน)-มันตสาสห์
09-03-1972
1
แฟลต
2310
คริสติโน สมบัติ-มังคลานนท์
15-03-2001
3
หลุมศพ
4516
มารีอา ริตา-มองโตเคียว
07-03-2003
5
หลุมศพ
5803
ยวงบัปติสตา นิยม-มณีกิจ
28-03-2001
5
หลุมศพ
1329
แจ็คเกอลีน เสาวนุช-ภูวณิชย์
10-03-1999
2
หลุมศพ
2038
อันเดร สำเริง-ภูลี
23-03-2007
4
หลุมศพ
4204
ลูกา ประกาส-ภูรีโรจน์
19-03-2001
5
หลุมศพ
0636
มารีอา เนาวรัตน์-ภูมิพิศิษฐ
25-03-1958
2
หลุมศพ
0630
อันนา ไพจิตร-ภมรบุตร
14-03-2013
2
หลุมศพ
0744
เปโตร สมทรง-พูลสวัสดิ์
18-03-2014
8
หลุมศพ
3427
เปาโล ละมูล-พูลวิทยกิจ
28-03-2006
4
หลุมศพ
0845
มารีอา วีนัส-พูลคุณานุกูร
28-03-1991
2
หลุมศพ
2218
เทเรซา พเยีย-พิสัณฑ์สุข
24-03-2013
3
หลุมศพ
4021
เทเรซา เนาวรัตน์-พิชิตพสุธาดล
21-03-1933
5
หลุมศพ
0629
เทเรซา จุฑาวรรณ-พานิชเกษม
20-03-1994
2
หลุมศพ
6201
ยวงบัปติสตา สวัสดิ์-พันธุมจินดา
04-03-2005
5
หลุมศพ
0315
แบร์นาแด๊ต วัลลี-พัฒนโชติ
18-03-2013
3
คอนโด
5116
ฮาเลียต รื่นจิตต์-พลอยบริสุทธิ์
04-03-2001
5
หลุมศพ
6229
ยอแซฟ ธนพล-พลประทิน
17-03-2010
6
หลุมศพ
4331
นิโกเดโม ศรี-พรรณศิริ
06-03-2007
6
หลุมศพ
1944
มารีอา จิตติมา-พงษ์ศิลป์
12-03-1971
4
หลุมศพ
4211
เทเรซา นิตยา-พงษ์นนทกุล
12-03-2016
5
หลุมศพ
1043
เปโตร สมชาย-พงษ์ชาตรี
30-03-2003
2
หลุมศพ
0535
เซซีเลีย เจียร-พงศทัต
02-03-1963
2
แฟลต
0440
มารีอา นุชสรากรณ์-ผลประมูล
02-03-1989
2
หลุมศพ
1532
เยโนเวฟา สมาน-ปูควะนิช
28-03-1999
2
หลุมศพ
1815
มาร์โก สุเทพ-ปุคะละนันท์
08-03-1991
1
หลุมศพ
6622
ฟิลิป ปราโมทย์-ปิติสันต์
18-03-2005
5
หลุมศพ
4809
อักแนส สมศรี-ปิติปาละ
22-03-2553
5
หลุมศพ
4612
ยวงบัปติสตา ปัญญา-ปัญญาธนิต
27-03-1998
5
หลุมศพ
1329
มาทินดา วนิดา-ปรีชาวนิช
22-03-2005
8
หลุมศพ
0358
ยอแซฟ ล้วน-ประเสริฐพันธ์
26-03-1960
1
แฟลต
0349
เทเรซา สุดา-ประเสริฐพันธุ์
01-03-1991
2
หลุมศพ
3822
เปาโล สุวิทย์-ประสิทธิ์รัตนพร
27-03-2002
3
หลุมศพ
0524
ยอห์น บัปติสตา ยงสง่า-ป.สัตยารักษ์
03-03-2016
1
หลุมศพ
1727
ยอห์นบัติสตา ชาญ-บุญหราหมณ์
24-03-2009
2
หลุมศพ
1138
ยาโกเบ ชวลิต-บุญจริง
31-03-2016
8
หลุมศพ
1921
มารีอา ศศิธร-บินอารีย์
28-03-2013
3
หลุมศพ
3124
มารีอา มักดาเลนา นัดดา-นิ่มเสมอ
19-03-1987
3
หลุมศพ
6012
โยเซฟิน ชนกวรรณ-นิโครวัฒนยิ่งยง
25-03-2002
5
หลุมศพ
0326
ฟรังซิสโก ประสงค์-นิลแสง
07-03-1991
2
หลุมศพ
0557
อันตน สุทิน-นันทวิสุทธิ์
06-03-2017
2
แฟลต
1513
เปาโล มานิต-นักสอน
04-03-2007
1
หลุมศพ
0145
ยอแซฟ อำนาจ-นรเศรษฐ
28-03-1995
2
หลุมศพ
1412
อันนา ประคอง-ธันวานนท์
06-03-2003
1
หลุมศพ
0543
ยอแซฟ กวี-ธรรมศักดิ์
01-03-2013
8
หลุมศพ
0734
ฮีโรนีโม อุดมเดช-ธนูสิงห์
25-03-1988
2
หลุมศพ
2111
ยอแซฟ บุญช่วย-ทัตตะวร
04-03-2001
3
หลุมศพ
0431
โรซา ชมพูนุท-ทวีรัตน์
26-03-2012
8
หลุมศพ
5409
ลูกา โสภณ-ทรัพย์เจริญ
16-03-2000
5
หลุมศพ
6425
อิกญาซิโอ วิชิต-ทรัพย์เจริญ
09-03-1993
5
หลุมศพ
1306
เปาโล ชนินทร์-ทรัพย์อนันต์ชัย
18-03-1995
1
หลุมศพ
6013
มาแซลโล วิโรจน์-ทรรทรานนท์
25-03-2002
5
หลุมศพ
6024
ฟีโลมีนา ทองอยู่-ทรรทรานนท์
07-03-2002
5
หลุมศพ
1741
วิรัช-ทรงสัตย์
28-03-1996
2
หลุมศพ
0747
ฟิลลิป นิธิวัฒน์-ถั่วทอง
27-03-2014
8
หลุมศพ
1031
ยวงบัปติสตา จิรศักดิ์-ตุ้มกลีบ
13-03-2007
2
หลุมศพ
1028
ยอแซฟ สุชาติ-ตั้งเจริญพันธ์
10-03-1997
2
หลุมศพ
0114
เปาโล ศักดิ์ชัย-ตั้งอัครภากุล
25-03-2007
2
คอนโด
0935
ฟรังซิสโก มานิตย์-ตันยงศิริ
17-03-2015
8
หลุมศพ
1608
เดนนิส พินิจ-ตันติประสุต
02-03-1993
1
หลุมศพ
4113
MERE ซ.แอนเจลา-ตัน
13-03-2000
5
หลุมศพ
1831
เออชีนี สายหยุด-ตัณสถิตย์
31-03-1995
2
หลุมศพ
0445
มารีอา มาลีอา-ตังมาลี
28-03-1949
1
แฟลต
2837
มารีอา วันเพ็ญ-ตริยะกุล
19-03-1952
4
หลุมศพ
0151
อันเยลา สาย-ตราชูกุล
20-03-1948
1
แฟลต
3318
ยอร์ช-ดีกรูส
03-03-1995
3
หลุมศพ
2741
เซซีลีอา ฐิตินี-ณ นคร
31-03-2017
4
หลุมศพ
0009
หลุยส์ อภิวัฒน์-ซือสวัสดิ์
02-03-2001
P
กางเขน
5827
นาจิ๊บ ซามอน-ซามอน
07-03-2009
6
หลุมศพ
0742
เทเรซา ประจิตร-ชูประจักษ์
02-03-2017
2
หลุมศพ
1914
อันตน ศรีรัตน์-ชีวะบุตร
27-03-2017
3
หลุมศพ
6408
มารีอา ศรีสอาด-ชีรานนท์
25-03-2016
5
หลุมศพ
0738
ยอแซฟ ทวี-ชีพชล
06-03-1975
2
หลุมศพ
1227
เทเรซา วรวรรณ-ชาญชัยศิริศักดิ์สกุล
07-03-2016
8
หลุมศพ
1701
ปีโอ อัครวีร์-ชัยอัมพร
18-03-1994
1
หลุมศพ
1044
ปีโอ สถาพร-ชัชวัสวิมล
01-03-2000
2
หลุมศพ
0008
ดอมินิค หวาน-ชัชวลิต
27-03-2001
P
กางเขน
0327
รักษ์เดือน-ฉันทานุรักษ์
29-03-1973
2
แฟลต
6211
มารีอา จรินทร์-จุลพจน์
01-03-2003
5
หลุมศพ
0738
มารีอา ลัดดาวัลย์-จิรเดชาพยัคฆ์
01-03-2014
8
หลุมศพ
1136
เปโตร เอี้ยวฉัน -จิระธนานันต์
20-03-2016
8
หลุมศพ
6108
โรซา มารีอา สมจิตร-จินตกะวงศ์
02-03-2015
5
หลุมศพ
2130
ชดช้อย-จิตรานุเคราะห์
28-03-2010
4
หลุมศพ
0746
เทเรซา มาลี-จันทะชา
21-03-2014
8
หลุมศพ
5331
เปโตร อนันต์-จันทร์อ่อน
23-03-2009
6
หลุมศพ
0127
มาเรีย จาคประดิษฐ์-คอสเนอร์
24-03-1988
2
แฟลต
0569
อันโตนิโอ จุ้ย -คฤศโตปราการ หมื่น
30-03-1905
1
แฟลต
0148
โวล์ฟกัง -ครูเซ
12-03-2011
2
แฟลต
1401
แอลซา-คมกฤส
28-03-1984
1
หลุมศพ
0430
คาเบรียล เกื้อศักดิ์-คชนาค
25-03-2012
8
หลุมศพ
3109
โธมัส ยอนนี-ก้อสตาร์
03-03-1969
3
หลุมศพ
2511
ยวงบัปติสตา กิจจา-กุลมาโนชวงศ์
07-03-1995
3
หลุมศพ
0207
มารีอา เพ็ชรวลัย-กิจธนธำรงค์
18-03-2009
2
คอนโด
0938
โรซา อรุณี-การาตี้
06-03-2011
2
หลุมศพ
6228
ฟรังซิสโก วิจิตร-กาญจนธานินทร์
13-03-2010
6
หลุมศพ
5324
lee ming tong-mimi charity
14-03-2007
5
หลุมศพ
1640
JOHN-YOSHIMURA
09-03-1995
2
หลุมศพ
4513
REGINA RAMSAY-VIERRA
21-03-1938
5
หลุมศพ
0362
MARIA TRAN THIBAY-TUCLA
11-03-1959
1
แฟลต
2726
- WILLIAM-TRAILL CAPT.
31-03-1901
4
หลุมศพ
0225
LUIGI-SUPPO
08-03-1922
2
แฟลต
2940
- BELMIRO-SIMOES
18-03-1905
4
หลุมศพ
0241
ALOYSIUS-SIIVILAI
23-03-1905
2
แฟลต
0355
PIETRO-SIGOT
19-03-1905
1
แฟลต
0316
JOEL OHENE-REYNOLDS
22-03-2013
3
คอนโด
1803
ANNA LILLY (ลิลลี่)-REVATBORVONWONG (เรวัตบวรวงศ์)
19-03-1968
1
หลุมศพ
0220
ยอห์น Jose-Pilara
19-03-2010
2
คอนโด
0103
Frnzricht Er Rer Soc-Oec
22-03-1981
1
แฟลต
0319
EMMA-NOORKHAN
23-03-1947
2
แฟลต
2328
MICHAEL SUVEJ-MICANON
29-03-1984
4
หลุมศพ
2629
VERONICA VERONICA-MCANTYRE
14-03-1974
4
หลุมศพ
6231
มาระโก PETRIG-MARKUS
20-03-2010
6
หลุมศพ
0115
MARY KONG PEK-LEONG
05-03-1946
2
แฟลต
4607
PETER NGUYEN VAN-LAH
23-03-1932
5
หลุมศพ
0540
HELEN MARGARET-KEMP
11-03-1970
2
หลุมศพ
2327
- SARAKICK (หลวง)-KASETRA KARN
05-03-1955
4
หลุมศพ
0253
HENRY CLMMENT-JOHNSTON
08-03-1906
1
แฟลต
0410
J. RETRIDIS-INGEGNIEUR
23-03-1943
2
แฟลต
0315
MARCEL-HENRY
04-03-1905
2
แฟลต
0224
MICHAEL GUY-FORNEY
03-03-1964
2
แฟลต
0204
PAUL ALLEN-FALLER
02-03-2009
2
คอนโด
0212
ANNE-DESCHAMPS
14-03-1966
2
แฟลต
0322
ARMELLE-DELABY
05-03-1937
2
แฟลต
0167
ZELINDA LEOPOLDINA ACAPITA -DE UESUS ANTONIO
11-03-1908
1
แฟลต
0124
JOSEPH KAN-BERLI
25-03-1964
2
แฟลต
2628
MARIA CORDILLIA-BEER
04-03-1949
4
หลุมศพ
0558
EMMA EARAH-ADDISSON
12-03-1903
1
แฟลต
0203
- อาเซน--
09-03-1882
1
คอนโด
2827
FILMENO V. DE JESUS--
28-03-1950
4
หลุมศพ
0111
แมทธิว พงษ์เทพ- ณ ตะกั่วทุ่ง
22-03-2016
3
คอนโด
0122
ลูกา เอวิน-
15-03-2008
2
คอนโด
0157
MARIS LI-
29-03-1929
1
แฟลต
0165
THOMAS A. NICOLAY-
05-03-1914
1
แฟลต
0469
อันนา แจ่ม-
30-03-1905
1
แฟลต
0561
COEDES-
04-03-1905
1
แฟลต
0121
AUGUSTE SIMON GUY EMILE-
18-03-1924
2
แฟลต
0130
JOSS-
01-03-1919
2
แฟลต
0145
ANNA PUSHNOVA-
28-03-1977
2
แฟลต
0220
C.L. MOORE-
21-03-1971
2
แฟลต
0247
ARENE NICOLAS-
02-03-1934
2
แฟลต
0440
อันชีบัส -
05-03-1934
2
แฟลต
0444
ANNA PLAIN-
23-03-1929
2
แฟลต
2035
อันนา แสง-
18-03-1942
4
หลุมศพ
2428
GEORGE M. DE JESUS-
13-03-1954
4
หลุมศพ
2441
โยเซฟฟิน โกซิวหง-
28-03-1952
4
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009