• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30 น. และเวลา 16.30 น. ที่วัดพระเยซูเจ้าฯ ตลอดเดือนพฤศจิกายน / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง /งดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน เวลา 16.30 น.ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน) 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  มกราคม  2020/2563
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน 
คุณพ่อศิริพจน์   สกุลทอง
เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23  กุมภาพันธ์   
2020/2563
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  มีนาคม 2020/2563
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30 น.
         ประธาน  
คุณพ่อบุญเลิศ  ปณีตัธยาศรัย
เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  เมษายน  
2020/2563
         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อสำรวย   กิจสำเร็จ
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24  พฤษภาคม  2020/2563
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
        ประธาน  คุณพ่อวสันต์   วิรุฬห์วงศ์

เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  มิถุนายน  
2020/2563
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่ออนุรัตน์   ณ สงขลา
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  กรกฎาคม  2020/2563
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อประทีป   สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23  สิงหาคม  
2020/2563
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อสุทธิ   ปุคะละนันท์

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27  กันยายน  2020/2563
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อปรีดา   เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25  ตุลาคม  
2020/2563
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30  น.
       ประธาน  คุณพ่อเรืองฤทธิ์   ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   22   พฤศจิกายน  2020/2563
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
        ประธาน  คุณพ่อมิเกล   กาไรซาบาล

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27  ธันวาคม   
2020/2563
       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
       
ประธาน  คุณพ่ออนุสรณ์   แก้วขจร

รายชื่อประจำเดือน มกราคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0243
ซอร์ซิโม นิวัฒน์-ไวย์วิทยา
19-01-1999
2
หลุมศพ
0429
มาเรีย เมนาแดด สุจิตรา-ไมตรีจิตต์
13-01-1951
2
แฟลต
1002
เปโตร ไพโรจน์-ไพโรจน์เจริญค้า
14-01-2011
9
หลุมศพ
4804
เทเรซา อังเยลา วิไลลักษณ์-ไชยราช
27-01-2011
5
หลุมศพ
4526
นาง สง่า-โรซาลดาจูเนียร์
27-01-2015
6
หลุมศพ
5401
เปโตร เกียรติวงศ์-โคมิน
25-01-2000
5
หลุมศพ
0346
มารีอา อันเจลา ปาริชาติ-โคมิน
11-01-2012
8
หลุมศพ
0346
ยอห์น ประวิตร์-โคมิน
30-01-2020
8
หลุมศพ
0702
ยอแซฟ วิชัย-โกเมนกุล
28-01-1988
1
หลุมศพ
5602
อันโตนี อันโตนี-โกสียพงศ์
15-01-2014
5
หลุมศพ
2526
เซซีลีอา ลาวัลย์ (คุณหญิง)-โกมารภัจ (มิกานนท์)
24-01-1987
4
หลุมศพ
0920
อากาทา ธีราวรรณ-โกญจนาท
16-01-2015
1
หลุมศพ
6614
มีคาแอล วินัย-แสงแก้ว
16-01-2005
5
หลุมศพ
5630
ยอแซฟ มงคล-แสงหาญ
20-01-2009
6
หลุมศพ
6009
เทเรซา จันทรา-แสงวงศ์
16-01-2005
5
หลุมศพ
0809
มารีอา โลลิต้า โรเมโร่-แฟร์แรร์
11-01-2020
9
หลุมศพ
3604
มารีอา เซี่ยมเชง-แซ่โง้ว
12-01-1996
3
หลุมศพ
1132
ยอแซฟ เอี่ยมก๊ก -แซ่โง้ว
30-01-2016
8
หลุมศพ
0716
อักแนส กิ้มสี-แซ่แต้
31-01-1957
1
หลุมศพ
0139
- สิ้ว-แซ่เฮ้ง
10-01-1958
1
แฟลต
0902
ยอแซฟ ยุ่นเซ็ง-แซ่เฮ้ง
11-01-1961
1
หลุมศพ
1207
อันตน ตั่วฉุ่ย-แซ่เฮ้ง
19-01-1951
1
หลุมศพ
4708
มาเรีย ซิมเจง-แซ่เฮ้ง
19-01-1981
5
หลุมศพ
0201
อักแนส อักแนส-แซ่เอี้ย
13-01-1963
1
หลุมศพ
0084
อีเน็ตซือ ชูฮวง-แซ่เล้า
23-01-1999
P
กางเขน
0242
อักแนส เพ็กเช็ง-แซ่เล้า
25-01-1990
1
แฟลต
4509
มารีอา โบ๋วตัว-แซ่เล้า
29-01-2015
5
หลุมศพ
0341
มารีอา เทียนไง๊-แซ่เบ๊
18-01-1986
1
แฟลต
2512
อื้อสี-แซ่เตีย
14-01-1947
3
หลุมศพ
1939
เรนาโต โงกัง-แซ่เตีย
31-01-2001
4
หลุมศพ
5006
อันนา เอี้ยวเมียว (เอี้ยวเตียง)-แซ่เตีย
13-01-2020
5
หลุมศพ
5629
ยวงบัปติสตา เฮี้ยง -แซ่ฮ้อ
17-01-2009
6
หลุมศพ
1250
ลูซีอา จรูญศรี-แซ่อื้อ
13-01-2017
8
หลุมศพ
0201
เบเนดิก เทียมฮวด-แซ่อึ้ง
10-01-2006
1
หลุมศพ
0217
ยอแซฟ ไล่กี้ด-แซ่อึ้ง
30-01-1980
1
หลุมศพ
0915
มารีอา เอี้ยงฮุย-แซ่อึ้ง
19-01-1976
1
หลุมศพ
0242
เปาโล ซิวเม้ง-แซ่อึ้ง
24-01-1985
2
หลุมศพ
0848
อากาทา มุ่ยกิม-แซ่อึ้ง
29-01-2002
2
หลุมศพ
4826
ยอแซฟ เองค้วง-แซ่อึ้ง
18-01-2008
6
หลุมศพ
1403
มารีอา จงกล (อุบล)-แซ่ห่าน (โพธิ์ทอง)
17-01-2011
1
หลุมศพ
6004
ยอแซฟ ซู่หยิน-แซ่หรือ
20-01-2002
5
หลุมศพ
0103
ยอแซฟ จงเต็ก-แซ่ลิ้ม
18-01-2006
2
คอนโด
0121
มารีอา ม่วย-แซ่ลิ้ม
28-01-2017
3
คอนโด
2043
มารีอา เตี้ยกุง-แซ่ลิ้ม
30-01-1988
4
หลุมศพ
2134
อากาทา เล๊ะ-แซ่ลิ้ม
18-01-1977
4
หลุมศพ
4732
อากาทา สมสุข-แซ่ลิ้ม
15-01-2008
6
หลุมศพ
0325
ยอแซฟ ลิ่มฮก-แซ่ลิ่ม
31-01-1983
1
หลุมศพ
5312
ไรฟ่า-แซ่ฟู
15-01-1999
5
หลุมศพ
0205
- จูซวง-แซ่ปึง
31-01-1958
1
คอนโด
0525
มารีอา อ้ายเจ็ง-แซ่ตั้ง
22-01-1994
1
หลุมศพ
4001
มารีอา โซม่วย-แซ่ตั้ง
20-01-2000
5
หลุมศพ
4502
มารีอา เรวดี-แซ่ตั้ง
15-01-2018
5
หลุมศพ
5220
เปาโล อู้จั้ว-แซ่ตั้ง
12-01-2013
5
หลุมศพ
4730
มารีอา ฮ่างไต๋-แซ่ตั้ง
12-01-2008
6
หลุมศพ
0345
โทมัส เซ้ง-แซ่ตั้ง
10-01-2012
8
หลุมศพ
0610
มารีอา เก็กเอ็ง-แซ่ฉั่ว
11-01-1986
1
หลุมศพ
2313
มารีอา ซิ้วเจ็ง-แซ่ฉั่ว
16-01-1985
3
หลุมศพ
6418
ฟรังซิส งี้เลียก-แซ่ฉั่ว
25-01-2004
5
หลุมศพ
0648
เมรี่-แซ่คึง
11-01-1979
2
หลุมศพ
1324
ลูซีอา ชุนฮวง-แซฉั่ว
27-01-2004
1
หลุมศพ
0149
ยอแซฟ เจริญ-แก้วเนตร
31-01-1992
2
หลุมศพ
3729
ยอแซฟ สุขุม-แก้วประสิทธิ์
12-01-2019
4
หลุมศพ
3315
เฮียริอนิโม เฉลิม-แก้วขจร
24-01-1997
3
หลุมศพ
6419
เวโรณิกา มาลัย-เอี่ยมสุวรรณ
26-01-2004
5
หลุมศพ
4623
มารีอา จันทร์จิรา-เอี่ยมฤทธิไกร
25-01-2018
5
หลุมศพ
1614
มารีอา มาทินทิน-เอย์
12-01-2001
1
หลุมศพ
1131
ยอแซฟ มานพ-เหลืองรุ่งนภา
17-01-2017
2
หลุมศพ
3336
ยากอบ จิรกรณฑ์-เสวตรวิทย์
28-01-2013
4
หลุมศพ
3716
มารีอา ประณีต-เยื้องสวัสดิ์
15-01-2015
3
หลุมศพ
0930
ยอแซฟ อิว-เมธีพิทักษ์กุล
19-01-2015
8
หลุมศพ
1644
อันนา เครือศิริ-เภกะนันทน์
18-01-2019
8
หลุมศพ
0208
ยอแซฟ สมพงษ์-เพ็ญรุ่งเรืองกุล
24-01-1975
1
หลุมศพ
4202
แบร์นาแดท กนกพร-เพียรประเสริฐกุล
12-01-1997
5
หลุมศพ
3734
ยอห์นบอสโก สุรินทร์-เปศะรัตน์
17-01-2007
4
หลุมศพ
0120
เปาโล นพรัตน์-เปรมสุข
31-01-2002
1
คอนโด
4925
ยอแซฟ ณรงค์-เทียมฉิม
12-01-2010
5
หลุมศพ
4028
อากาทา ปราณี-เทพไพบูลย์รัตน์
29-01-2007
6
หลุมศพ
4028
เปาโล สันติ-เทพไพบูลย์รัตน์
22-01-1999
6
หลุมศพ
0546
มารีอา ดวงรัตน์-เตียรถ์เจริญกุล
22-01-2013
8
หลุมศพ
2329
เปาโล เตรียม-เดชาเลิศ
13-01-1977
4
หลุมศพ
0811
วิคตอริอุส วีรพงศ์-เชื้อประเสริฐ
29-01-2020
9
หลุมศพ
0324
ยากอบ สุวัฒน์-เจริญธนากิต
13-01-2014
3
คอนโด
2742
ซิลวานุช ธีรวัฒน์-เจนวิทยา
18-01-2016
4
หลุมศพ
4027
โยเซฟฟิน สุธี-เจนวิทยา
24-01-2007
6
หลุมศพ
3733
หลุยส์ ประยูร-เกรียงไกรเลิศ
11-01-2007
4
หลุมศพ
0349
มารีอา สมพร-เกตุผล
25-01-2012
8
หลุมศพ
0117
ยอแซฟ ไพโรจน์-ฮั้นตระกูล
22-01-1971
1
หลุมศพ
0638
มารีอา แปลก-อ้นสำราญ
14-01-1982
2
หลุมศพ
2612
โรเจอร์-อี.ไรอัน
15-01-1980
3
หลุมศพ
1901
อากาทา วนิดา-อิงฉัตรทอง
19-01-2017
3
หลุมศพ
4812
แบร์นาแด็ต วาณี-อาภามงคล
14-01-2015
5
หลุมศพ
5214
อันนา อำนวย-อานามนารถ
15-01-2014
5
หลุมศพ
5316
เปโตร นภดล-อานามนารถ
13-01-2000
5
หลุมศพ
0507
เทเรซา สุรีย์-อังศวานนท์
17-01-2012
1
หลุมศพ
1529
คริสตินา ฟาติมา-อรรถพรรณ
13-01-1995
2
หลุมศพ
4731
มารีอา วรินทร์พร-อมรวรรัตน์
11-01-2008
6
หลุมศพ
5402
ซาบีนา อัมพันธ์-หมิ่นอวยไชย
26-01-2000
5
หลุมศพ
6213
ยอห์น ปอล ชิงรวย-หง
30-01-2003
5
หลุมศพ
3708
โรซา พันธุ์ทิพย์-ส่องจ้า
20-01-2020
3
หลุมศพ
0204
หลุยส์ ปีเตอร์-สุวรรณกุล (ร.อ.ต.)
15-01-1938
2
แฟลต
1307
มีคาแอล สุพัฒน์-สุวกูล
18-01-1997
1
หลุมศพ
0615
มารีอา มักดาเลนา สุภรณ์-สุรชาติชัยฤทธิ์
16-01-2017
1
หลุมศพ
0616
ยอแซฟ ชัยวัฒน์-สุรชาติชัยฤทธิ์
24-01-1985
1
หลุมศพ
1127
มาการีตา สุภางค์-สุภาพวานิช
17-01-2016
8
หลุมศพ
4924
เปโตร สุกิจ-สุทธิภาศิลป์
30-01-2005
5
หลุมศพ
5908
เซซีลีอา สนั่น-สุทธินาวิน
13-01-1989
5
หลุมศพ
2124
เปโตร สมพงษ์-สุขภักตร์
24-01-1978
3
หลุมศพ
0314
มารีย์ เหมือน-สุขดารา
27-01-1970
1
คอนโด
2230
ยอห์นปัปติสตา สรฉัตร-สิริสิงห์
18-01-2014
4
หลุมศพ
5313
มาเรียโยเซฟ ศรีชุมแสง-สินธุวณิก
10-01-2000
5
หลุมศพ
1128
ยอแซฟ ปรีชา-สินกิจจาทรัพย์
20-01-2016
8
หลุมศพ
5406
ยอแซฟ วุธ-สิงหทัต
31-01-2000
5
หลุมศพ
1645
โจเซฟ ไพโรจน์-สายทุ้ม
26-01-2019
8
หลุมศพ
0709
ยูดา ซามี(โรจน์)-สามานันท์
29-01-2011
9
หลุมศพ
0109
เบเนดิกโต หวล-สาทรกิจ
14-01-1964
2
แฟลต
0452
มารีอา เพ็ญศรี-สังขรัตน์
20-01-2015
8
หลุมศพ
5715
เซซีลีอา อรนุช-สวีรวงศ์ (ซาเวียร์)
17-01-2002
5
หลุมศพ
3334
อันตน ทวีชัย-สงวนเรือง
30-01-2006
4
หลุมศพ
5101
มารีอา วรรณี-สงวนสัตย์
15-01-2001
5
หลุมศพ
0832
อันนา ประกอบ-สกุลทอง
20-01-1995
2
หลุมศพ
0142
อันนา จินดา-ศุภพิธ
17-01-2011
8
หลุมศพ
2938
ฟรังซิสโก เอม-ศุภกุล
15-01-1968
4
หลุมศพ
4128
สเตฟาน เกษม-ศิริยงวัฒนา
27-01-2007
6
หลุมศพ
0908
เปาโล เพ็ชร-ศิริยงค์
15-01-2011
1
หลุมศพ
0249
มารีอา ม่าน-ศิริกานนท์
14-01-1968
1
แฟลต
4929
มารีอา เอม-ศศิประภา
27-01-1940
6
หลุมศพ
5317
เทเรซา วารินทร์-ศรีสมพงษ์
15-01-2000
5
หลุมศพ
0801
อันเดร วีระ-ศรีรัตนะ
24-01-1995
9
หลุมศพ
4026
เปโตร เชิดศักดิ์-ศรีมหาโชตะ
24-01-2007
6
หลุมศพ
5417
เทเรซา เลี้ยน-ศรีภิรมย์
27-01-2003
5
หลุมศพ
4906
ฟรังซิสเซเวียร์ ธวัช-ศรีนภาวรรณ์
28-01-1999
5
หลุมศพ
3828
มารีอา อนนท์-ศรีทน
21-01-2017
4
หลุมศพ
2911
ยวงบัปติสตา ประสงค์-ศกุนตะประเสริฐ
17-01-1971
3
หลุมศพ
4029
อักแนส สมจิตต์-วิลเจริญ
30-01-2007
6
หลุมศพ
5320
AUGUSTINE ประเสริฐ-วิริยะเลิศ
19-01-2000
5
หลุมศพ
5704
เที่ยง-วิริยะมานิตย์
29-01-1960
5
หลุมศพ
1523
ชาร์ล ธงชัย-วิทยปรีชา
10-01-1991
1
หลุมศพ
1643
เทเรซา สิริพร-วาสิกนานนท์
11-01-2019
8
หลุมศพ
0201
เปโตร ลาน-วรรัตน์ชัยพันธ์
26-01-1970
2
แฟลต
0140
อันโตนีโอ ไชยา-วงศ์พิมพ์
14-01-2011
8
หลุมศพ
1527
ยอห์น บัปติสตา บุญสม-ล้อจรัสศรีวงษ์
28-01-2018
8
หลุมศพ
0945
เทเรซา สมปอง-ล่ามกิจจา
13-01-2009
2
หลุมศพ
4420
ยากอบ ชิน-ลิ้มปิติ
28-01-1976
5
หลุมศพ
5606
โยเซฟิน วิจิตรา-ลิ้มประสูตร์
18-01-2012
5
หลุมศพ
5607
เปโตร นิลลา มาลา-ลิ้มประสูตร์
23-01-1983
5
หลุมศพ
3117
มารีอา มาลินี (เมรี่)-ลิตติพานิช
19-01-1974
3
หลุมศพ
6019
มารีอา ศรีสอางค์-ลามาช
17-01-2017
5
หลุมศพ
0113
เปาโล สุวิทย์-ลอไพบูลย์
28-01-2005
1
คอนโด
2301
แคทเธอรีน อาลิน-ลวสุต
15-01-2010
3
หลุมศพ
1301
มักดาเลนา มัทนา-ฤทธิ์ไกรเกรียง
16-01-2002
1
หลุมศพ
1301
มารีอา มาลิน-ฤทธิ์ไกรเกรียง
16-01-2001
1
หลุมศพ
1231
ยอแซฟ ปริญญา-ฤทธิไกร
17-01-2011
2
หลุมศพ
0545
ราฟาแอล ชนินทร์-รุ่งเรืองพล
25-01-2013
2
หลุมศพ
1237
มารีอา เบอร์นาร์ด สุภาพ-รัตตมณี
22-01-2019
2
หลุมศพ
1531
ซีมอน ประหยัด-ย้วยความดี
14-01-1995
2
หลุมศพ
0113
เปโตร สกล-ยิ่งภักดี
23-01-2007
2
คอนโด
1130
เปโตร ฤทธา-ยศสุนทรากุล
26-01-2016
8
หลุมศพ
0203
มารีอา อุทัยวรรณ-มินิชิต
11-01-2019
4
คอนโด
0939
หลุยส์ มาเรีย อรวรรณ-มานิปอน
17-01-2015
2
หลุมศพ
6129
ฟรังซิส ไพศาล-มณีสุวรรณ
15-01-2010
6
หลุมศพ
1342
ยอห์น ปอลที่ 2 ไพบูลย์-มณีสุวรรณ
18-01-2020
8
หลุมศพ
0731
ยออากิม พยงค์-มณีทรัพย์
31-01-1984
2
หลุมศพ
4903
ยอแซฟ อำนาจ-ภาคสังข์
22-01-1999
5
หลุมศพ
4430
มารีอา อังเยลา บุญยรา-ภัทโรดม
20-01-2013
6
หลุมศพ
4530
เปโตร มนัส-ภัทรธรรม
10-01-2010
6
หลุมศพ
4708
มารีอา มาลี-ฟองศิริ
30-01-2013
5
หลุมศพ
0215
มารีอา จินดา-ฟลูเจอร์(สากลแม้น)
27-01-2003
1
คอนโด
6328
ยอแซฟ พิชัย(ณัฏฐ์วัฒน์)-พุฒิภัคภูมิ
22-01-2012
6
หลุมศพ
1419
อักแนส แฉล้ม-พุฒตาลศรี
30-01-1972
1
หลุมศพ
4527
ฟรังซิสเซเวียร์ สมศักดิ์-พานิชเกษม
11-01-2018
6
หลุมศพ
1036
ยอแซฟ ทองสร้อย-พันธุ์สมบัติ
18-01-1995
2
หลุมศพ
0310
กลารา วิไล-พันธุวงษ์
21-01-2018
4
คอนโด
2308
ยวงบัปติสตา พิสิษฐ์-พันธุมจินดา
14-01-2003
3
หลุมศพ
6201
ยอแซฟ ประพันธ์-พันธุมจินดา
29-01-2012
5
หลุมศพ
0336
แม้น-พัฒนภิรมย์
21-01-1972
2
หลุมศพ
4905
ยอแซฟ ดนัย-พรประทีปเทวา
26-01-1999
5
หลุมศพ
3040
ยอแซฟ ลอน-พงษ์ญวน
28-01-1992
4
หลุมศพ
1043
มารีอา ดารารัตน์-พงษ์ชาตรี
21-01-2018
2
หลุมศพ
0216
มารีอา สมบัติ-ผิวเกลี้ยง
26-01-2004
1
คอนโด
6128
มารีอามักดาเลนา ทองอยู่-ผิวเกลี้ยง
21-01-1982
6
หลุมศพ
5319
ยอแซฟ สำอางค์-ปิโรซา
17-01-2000
5
หลุมศพ
4810
มารีอา แฉล้ม-ปิติปาละ
21-01-2529
5
หลุมศพ
0330
ปีโอ สมศักดิ์-ปานรัตน์
18-01-2004
2
หลุมศพ
4520
ยอแซฟ นิมิตร-ปัทมะสังข์
17-01-1975
5
หลุมศพ
1011
เทเรซา ลัดดาวัลย์-ปัญจมงคล
29-01-2020
9
หลุมศพ
1052
มารีอา จิตรลดา-ปรีชาวุฒิ
16-01-2016
8
หลุมศพ
5711
ยากอบ โชติวิศิษฎ์-ประพิณวงศ์
26-01-2001
5
หลุมศพ
5302
เจมส์ ฟรังซิส วิชิต-บุราสัย
13-01-2018
5
หลุมศพ
1232
มารีอา ประภา-บุณยะวุฒกุล
23-01-1994
2
หลุมศพ
0841
ANTHONY ชิน-บุญเผ่า
20-01-1998
2
หลุมศพ
2733
อักแนส ละไม-บุญเจิม
18-01-2009
4
หลุมศพ
0138
ยอแซฟ ยรรยง-นิลภิรมย์
12-01-2011
8
หลุมศพ
3233
เปาโล บุญท่วม-นิยมจ้อย
19-01-2010
4
หลุมศพ
2026
อันเดร อนันต์-นิตโย
23-01-2018
4
หลุมศพ
4631
โรแลนโด-นาร์ซิโซ
11-01-2007
6
หลุมศพ
1216
ซีมอน ผะอบ-นาทะทัต
14-01-2006
1
หลุมศพ
1129
ยออากิม ชัยนันท์-นันทวิสัย
22-01-2016
8
หลุมศพ
0145
ยอแซฟ อดุล-นรเศรษฐ์
17-01-1988
2
หลุมศพ
4827
ฟรังซิสโก บรรเทา-ธูปเทียน
27-01-2008
6
หลุมศพ
3333
มารีอา สลิล-ธีรกุล
28-01-2006
4
หลุมศพ
3210
เทเรซา พรรณี-ธีมะสมบัติ
19-01-2006
3
หลุมศพ
5627
โทมัส มงคล-ธาดาดลทิพย์
17-01-2009
6
หลุมศพ
4518
ฟรังซิสโก คชฤทธิ์-ธนาสิริชัยกุล
13-01-1998
5
หลุมศพ
3332
ฟรังซิสโก วิโรจน์-ธนากาญจนระวี
15-01-2006
4
หลุมศพ
0311
มารีอา ทิวา-ธงชัย
21-01-2018
4
คอนโด
5325
เซซีเลีย ปริญญา-ทาสุวรรณ์
22-01-2000
5
หลุมศพ
2109
ฟรังซิส เอ็ด-ทัตตะวร
19-01-2012
3
หลุมศพ
6005
ยอแซฟ สายัณห์-ทองประเสริฐ
24-01-2002
5
หลุมศพ
3915
เปโตร ภิบูลย์ชัย-ทราวนันท์
28-01-2015
3
หลุมศพ
1431
อันตน วิรุฬห์-ทรรทรานนท์
31-01-2015
2
หลุมศพ
0210
เปโตร ไพศาล-ทรงศักดิ์
14-01-1987
1
แฟลต
3826
เทเรซา พัชรี-ถาวรพยัคฆ์
25-01-2011
4
หลุมศพ
0312
- ศักดิ์ชัย-ต้นทอง
28-01-1913
1
แฟลต
2229
ยวงบอสโก นิพนธ์-ตุงคะรักษ์
19-01-1991
4
หลุมศพ
3016
มารีอา มาลา-ตาดทองไทร
26-01-2019
3
หลุมศพ
0413
ยอแซฟ เอี้ยว-ตั้วเท้ว
12-01-1990
1
แฟลต
1813
มารีอา วรรณา-ตั้งตระกูล
30-01-2020
1
หลุมศพ
1814
ปีโอ ไพรัช-ตั้งตระกูล
13-01-2000
1
หลุมศพ
1251
ยอแซฟ กวี-ตั้งกิติวงศ์พร
23-01-2017
8
หลุมศพ
0504
โทมัส-ตัน
18-01-1994
1
หลุมศพ
1029
มารีอา ประนอม-ตรีธารา
21-01-2013
2
หลุมศพ
2835
ยอแซฟ วิศิษฎ์-ตริยะกุล
21-01-2019
4
หลุมศพ
1139
เทเรซา สมพิศ-ต วิเชียร
15-01-1995
2
หลุมศพ
0544
อเล็กซานเดอร์ มนตรี (MONTRI)-ดาราไทย
13-01-2013
8
หลุมศพ
0119
ราฟาแอล ฉัตรพล-ดลสุข
29-01-2018
1
คอนโด
2611
ลูซีอา เสนีย์วงศ์-ณ อยุธยา
23-01-1977
3
หลุมศพ
2306
ลูซีอา ดารณี-ญาณกวี
28-01-2003
3
หลุมศพ
1219
อักแนส แต้-ซุ่บกิม
12-01-1939
1
หลุมศพ
5215
โรดริเกซ คาริน-ซัวเรซ
19-01-1999
5
หลุมศพ
0735
เปาโล นภัส-ชีพชล
27-01-2010
2
หลุมศพ
6130
มารีอา วัชรา-ชำนาญภักดี
29-01-2010
6
หลุมศพ
0104
อันนา อำไพ-ชัยศึก
11-01-2020
4
คอนโด
0112
หลุยส์ ฉัตรชัย-ชวนสำราญ
18-01-2007
2
คอนโด
0320
โทมัส ศิริชัย-ฉ่ำสุติ
18-01-2012
2
คอนโด
6131
เปโตร ดนัย-ฉันทานุรักษ์
31-01-2010
6
หลุมศพ
1540
ยอห์น บัปติส ชูเกียรติ-จูทะสมพากร
12-01-2015
2
หลุมศพ
1131
มารีอา ฤดี-จูงหัตถการสาธิต
29-01-2016
8
หลุมศพ
0738
มารีอา สุพรรณี-จิรเดชาพยัคฆ์
25-01-2014
8
หลุมศพ
0347
ยอแซฟ ไพฑูรย์-จิระธนานันต์
13-01-2012
8
หลุมศพ
6003
ยอแซฟ สุเมธี-จิรถาวรกุล
13-01-2002
5
หลุมศพ
6212
มารีอา ซู่งิ้ม-จิรถาวรกุล
24-01-2003
5
หลุมศพ
4521
ยอแซฟ สำราญ-จิตต์ชุ่ม
24-01-1998
5
หลุมศพ
2025
อากาธา วรรณนภา-จันทร์เพ็ญสุข
17-01-2015
3
หลุมศพ
0929
มารีอา นาถฤดี-จตุทิพยคันธา
24-01-2015
8
หลุมศพ
3318
ยังฟรังซัวส์-คูดูซ์
25-01-1995
3
หลุมศพ
6417
มารีอา วีณา-คำณูนทรัพย์
22-01-2004
5
หลุมศพ
1218
มารีอา พัชรา (เมี่ยวเจ็ง)-คันธเศรษฐ (พัฒนพงษ์)
26-01-2019
1
หลุมศพ
0545
มารีอา ลลนา-ขันดี
20-01-2013
8
หลุมศพ
5023
ครอส ประเสริฐ-กุลเนตุ
19-01-2005
5
หลุมศพ
3415
ยอห์น เยอรัล ธนัท-กุลมาโนชวงศ์
18-01-2011
3
หลุมศพ
0218
ฟิเดลิโอ กุมพงษ์-กุมมาระกะ
13-01-2010
2
คอนโด
0209
ยอแซฟ สุรสิทธิ์-กิจเจริญ
11-01-2012
2
คอนโด
5710
ยอแซฟ เอกชัย-กิจรังสรรค์
25-01-2001
5
หลุมศพ
1133
มารีอา สมพร-กิจนิชี
25-01-1993
2
หลุมศพ
0835
อันเดร ณรงค์-กาฬวิจิตร
31-01-2001
2
หลุมศพ
0931
มารีอา ละเมียด-กานตานนท์
21-01-2010
2
หลุมศพ
3335
ยอแซฟ เชาว์-กาญจนาธีระ
31-01-2006
4
หลุมศพ
0404
โรซา เตี๊ยท-กอเดโร
27-01-1941
2
แฟลต
4012
เปโตร จิระพล-กวยมงคล
25-01-2010
5
หลุมศพ
0348
มอนิกา สมสุข-กวยมงคล
18-01-2012
8
หลุมศพ
0348
ยาโกเบ ฉลวย-กวยมงคล
21-01-1947
8
หลุมศพ
3701
มารีอา จู-กงตระกูล
15-01-1998
3
หลุมศพ
1513
A.-TOLBECO
20-01-1934
1
หลุมศพ
0152
LAMUEL-TISSEMAN
21-01-1908
2
แฟลต
2231
JACOB CHUA HIEN-TECK
14-01-1967
4
หลุมศพ
3026
LUANG SANP-PASDUKICH
10-01-1917
4
หลุมศพ
0306
PIERRE MICHEL-MURIEL
12-01-1970
1
คอนโด
0511
ALOYSIOS MARTIN-MORRIS
10-01-1966
2
แฟลต
5414
EDGARD ECARD-MONTOCCHIO
12-01-1940
5
หลุมศพ
2527
MARIA ลำใย LUMYAI-MICANON
17-01-1984
4
หลุมศพ
3804
ROUDOLPH(รูดอลฟ)-HERMANN(เฮอร์แมน)
23-01-2019
3
หลุมศพ
0513
OLIVER-FIMMERS
14-01-1974
2
แฟลต
0123
JOHN WALTER-FELBER
30-01-1955
2
แฟลต
0370
ERNEST-DIDOT
28-01-1943
1
แฟลต
0305
OSCAR GEORGE-DA COSTA (คอสต้า)
12-01-1970
1
คอนโด
0538
- Danid-Crehan
18-01-1968
1
แฟลต
4116
KATARINA MARIE STANISLAS-BOSNAK
18-01-2003
5
หลุมศพ
0346
ARCHIBALD GEORGE-BEAUMONT
15-01-1944
2
แฟลต
0530
SPENCER-BARZADON
12-01-1961
2
แฟลต
0106
ยอแซฟ คูนา--
24-01-1972
1
คอนโด
0205
มารีอา แช่ม--
22-01-1972
1
คอนโด
2827
MARIA F. RAMCISCA--
21-01-1949
4
หลุมศพ
0148
AGNES SMITEE-
31-01-1949
1
แฟลต
0347
ยวงบัปติสตา -
18-01-1906
1
แฟลต
0348
มารีอา แหวว-
29-01-1948
1
แฟลต
0568
MME BETHE CHILINI-
14-01-1939
1
แฟลต
0216
ANT. BELVINDRA-
19-01-1920
2
แฟลต
0244
DI LIETO CIRO-
27-01-1943
2
แฟลต
0331
EDWARD DONNO-
18-01-1904
2
แฟลต
0420
อุโน-
15-01-1934
2
แฟลต
0502
แอนเจลา พิสมัย-
16-01-1963
2
แฟลต
0523
JANET MAZZA-
14-01-1941
2
แฟลต

 

รายชื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
1132
ยอแซฟ นิพนธ์-ไวอาษา
23-02-2003
2
หลุมศพ
0116
วิคตอเรีย-โอฮาเจควี
22-02-2011
2
คอนโด
0149
มอนิกา มัลลิกา-โอษฐ์ศิริยานนท์
19-02-1996
2
หลุมศพ
6220
แอนนา องุ่น-โลหะเวช
27-02-2003
5
หลุมศพ
4604
ยอแซฟ อารีย์-โภคทวี
26-02-1998
5
หลุมศพ
5931
ชาตรี-โตพิพัฒน์ชัย
12-02-2001
6
หลุมศพ
0347
ดาวิด ถาวร-โกญจนาท
25-02-1994
2
หลุมศพ
5015
ฟรานซิส สกล (โสภณ)-แฮตอินตอง
27-02-2019
5
หลุมศพ
3610
มารีอา มาลี-แสงวรรณเทศ
21-02-2001
3
หลุมศพ
6134
เซซีลีอา ประณีต-แพ่งสภา (ทรรทรานนท์)
14-02-2010
6
หลุมศพ
0546
จอห์น แฟรงค์-แพงค์กี้วิคส์
13-02-1977
2
แฟลต
5709
เปโตร ฮวด-แต่ประยูร
29-02-1940
5
หลุมศพ
0309
ยอแซฟ เงียบเฮง-แซ่โล้ว
29-02-1968
1
หลุมศพ
1020
แอนนา อนัน-แซ่โล้ว
24-02-1991
1
หลุมศพ
0206
เทเรซา เซี่ยวเอง-แซ่โง้ว
28-02-2009
2
คอนโด
0101
ยวงบัปติสตา เอี่ยวฮึง-แซ่โง้ว
10-02-1972
1
หลุมศพ
0615
อากาทา เฮียกเอ็ง-แซ่โง้ว
28-02-1968
1
หลุมศพ
1839
ยอห์น ป้วยเล้ง-แซ่โค้ว (แซ่เฮ้า)
20-02-2020
8
หลุมศพ
6618
ยอแซฟ ซ่งปอ-แซ่โค้ว
17-02-2005
5
หลุมศพ
0529
ลูซีอา ชิวซิม-แซ่แต้
24-02-1987
2
หลุมศพ
5720
มารีอา ซุยคอง-แซ่แต
25-02-2001
5
หลุมศพ
0824
มารีอา กวย-แซ่เฮ้ง
18-02-1966
1
หลุมศพ
1229
อักแนส สกเกียง-แซ่เล้า
23-02-1997
2
หลุมศพ
4910
เปาโล อึ่งเยี้ยง-แซ่เล้า
11-02-1999
5
หลุมศพ
6216
มาร์ติโน ฝ่อ-แซ่เบ๊
12-02-2003
5
หลุมศพ
2219
เอลีซาแบ็ธ-แซ่เตียว
20-02-1985
3
หลุมศพ
1007
อันนา ไอ้กิม-แซ่เตีย
16-02-1963
1
หลุมศพ
2907
อักแนส เฮี๊ยะ-แซ่เจ็ง
11-02-1958
3
หลุมศพ
0933
เทเรซา วัลยา-แซ่เจ็ง
18-02-2015
8
หลุมศพ
3102
ยอห์น โชยหวุ่น-แซ่ฮิว
26-02-2014
3
หลุมศพ
0533
เปาโล เป้งเซี้ยง-แซ่อุง
19-02-1993
2
หลุมศพ
0317
เอลิซาเบ็ธ ซิวฮุย-แซ่อึ้ง
17-02-1952
1
หลุมศพ
0616
เทเรซา เซียวบุ้น-แซ่อึ้ง
23-02-2008
1
หลุมศพ
1506
มารีอา ชุนลั้ง-แซ่อึ้ง
20-02-2004
1
หลุมศพ
2125
มารีอา มาลี-แซ่หุ่น
12-02-1986
3
หลุมศพ
4831
ดอมินิก ยงสิทธิ์-แซ่สี่
16-02-2008
6
หลุมศพ
0216
ยอแซฟ ฮั่วเฮง-แซ่ลี้
29-02-1956
1
หลุมศพ
0221
หมง-แซ่ลี้
10-02-1955
1
หลุมศพ
4010
เปโตร ซุ่ยฮ้ง-แซ่ลี้
19-02-1997
5
หลุมศพ
6226
ยอแซฟ เซ่งเฮง-แซ่ลี้
14-02-2010
6
หลุมศพ
2322
เปาโล ตุ้ย ย๊วก-แซ่ลิ้ม
19-02-1986
3
หลุมศพ
1941
ยอแซฟ กิมติ๋ว-แซ่ลิ้ม
20-02-1959
4
หลุมศพ
6219
ยอแซฟ บุ้นเพ้ง-แซ่ลิ้ม
21-02-2003
5
หลุมศพ
2008
ยอแซฟ หนำ-แซ่ถ่ำ
19-02-1976
3
หลุมศพ
0313
ยอแซฟ เพียว-แซ่ตั้ง
18-02-2018
4
คอนโด
1838
ยอแซฟ เหวงจุ้ย (ซิงกัง แซ่แต้)-แซ่ตั้ง
20-02-2020
8
หลุมศพ
4909
อันนา น้าจงล้วง-แซ่ซี
10-02-1999
5
หลุมศพ
4832
ยวง ซวงอัน-แซ่ฉั่ว
25-02-2008
6
หลุมศพ
4725
ยอแซฟ อาฮวง-แซ่จู
10-02-2016
5
หลุมศพ
3102
มารีอา วนิดา-แซ่กู้
23-02-1999
3
หลุมศพ
4307
มารีอา ตอนหยุ่ง-แซ่กู้
10-02-2008
5
หลุมศพ
3228
มารีอา มุยหอง (มุ่ยหงส์)-แซ่กัง
15-02-2019
4
หลุมศพ
0338
เปโตร ทองใบ-แก้วขจร
26-02-1983
2
หลุมศพ
0147
เฮเลนา เฉลียว-แก้วขจร
23-02-2011
8
หลุมศพ
2140
มารีอา ตลับ-เอกตระกูล
20-02-1969
4
หลุมศพ
0352
มารีอา จินดา-เห็นแก้ว
13-02-2012
8
หลุมศพ
5723
เบเนดิกโต แสวง-เสนะวีณิน
10-02-1998
5
หลุมศพ
1211
มาร์การีตา อิงอร-เวียร์ร่า
18-02-1987
1
หลุมศพ
1211
ยอแซฟ ธวัชชัย -เวียร์ร่า
17-02-2011
1
หลุมศพ
2834
มารีอา ทองใบ-เมนะเสวต
13-02-1968
4
หลุมศพ
0110
ฟรังซิส สมเกียรติ-เมฆาอัมพุท
11-02-2013
1
คอนโด
3502
เอลีน่า คอนแสตนส์-เปเรร่า
18-02-2004
3
หลุมศพ
0648
มารีอา กลิ่น-เปศะรัตน์
14-02-1962
8
หลุมศพ
1505
มารีอา เฉลิมศรี-เบ๊ตระกูล
12-02-2000
1
หลุมศพ
0248
ยอแซฟ ถมยา (พระวิวิชลาภา)-เตาลยานนท์
12-02-1950
1
แฟลต
3106
อักแนส สมศรี-เดชะไกศยะ
28-02-2012
3
หลุมศพ
2128
อันดรูว์ นิตย์ (Austin)-เชาว์มั่น (CHAPMAN)
11-02-2004
4
หลุมศพ
3121
หลุยส์ซา ปอลลีน-เจริญศุข
22-02-1988
3
หลุมศพ
2742
ฟิลลิป ธีรพัฒน์-เจนวิทยา
24-02-1989
4
หลุมศพ
0239
นายอมาน กุมาร-เจน
25-02-2014
1
แฟลต
0740
เปาโล สงัด-เงินยวง
10-02-2014
8
หลุมศพ
1840
มารีอา กิ่งแก้ว-เกียรติพิริยะ
18-02-2020
8
หลุมศพ
1541
ยวงบัปติสตา สากล-เกริกภุญชัย
20-02-2016
2
หลุมศพ
0244
มารีอา ราตรี-อุกฤษ
20-02-2015
2
หลุมศพ
1134
อันนา ธัญภา-อาศัยธรรมกุล
20-02-2016
8
หลุมศพ
0533
เทเรซา นวะดี-อาภรณ์
18-02-1980
1
แฟลต
6227
มารีอา ศรีสุวรรณ-อัตถสุริยานันท์
25-02-2010
6
หลุมศพ
3529
เปโตร เกียรติ-อัจฉราวดี
14-02-2006
4
หลุมศพ
0309
อัลแบร์โต จิตต์-อังศวานนท์
13-02-1972
2
แฟลต
1735
นาย อุดม-อรุณรัตน์
12-02-2006
8
หลุมศพ
0144
เทเรซา วิมล-อยู่ยืนยง
10-02-2011
8
หลุมศพ
1739
ยอแซฟ กำพล-อนุกูลไพศาล
26-02-1995
2
หลุมศพ
4523
เปโตร เจริญ-อนันต์พิทยานนท์
22-02-2013
5
หลุมศพ
1531
มาร์ธา นราพร-หาญวจนวงศ์
24-02-2018
8
หลุมศพ
1117
อันนา ราตรี-หลีลำยอง
14-02-1994
1
หลุมศพ
4201
มารีอา ปวีณา-สโรจวิสุทธิ์
25-02-2015
5
หลุมศพ
1532
อันนา รำพูน-สุมะนังกุล
27-02-2018
8
หลุมศพ
0125
เปโตร ไพรัช-สุภาษิต
16-02-2018
1
หลุมศพ
0205
เทเรซา วุชรินทร์-สุนทรวิภาค
16-02-1968
1
คอนโด
1721
ยอแซฟ อำพร-สุทธิเพียร
16-02-1997
1
หลุมศพ
0357
มารีอา จรัสศรี-สุดจินดา
12-02-1992
2
แฟลต
4820
เปโตร ศุภพล-สุขเสริม
22-02-2016
5
หลุมศพ
0351
ยอแซฟ วรชัย-สุขวิบูลย์ผล
13-02-2012
8
หลุมศพ
2533
โปลิน ชื่น-สิริสิงห์
15-02-1982
4
หลุมศพ
2825
CAROLYN ศิริวรรณ-สิมะพิชัยเชษฐ์
24-02-1975
3
หลุมศพ
2037
ฟรังซิสเซเวียร์ สิทธิ์-สิทธีอมร
23-02-2004
4
หลุมศพ
6501
มารีอา มาลี-สิงห์คำฟู
21-02-2004
5
หลุมศพ
5404
อากาทา สงวน-สิงหทัต
18-02-2003
5
หลุมศพ
4408
อันนา สาคร-สารสว่าง
14-02-2003
5
หลุมศพ
1422
เทเรซา ริสา-สามานันท์
27-02-2015
1
หลุมศพ
5111
มารีอา ส้มจีน-สังขรัตน์
27-02-1969
5
หลุมศพ
0744
มารีอา ย่าง-สังขรัตน์
22-02-1973
8
หลุมศพ
5716
มาแชลลิน มารศรี-สวีรจิต
21-02-2010
5
หลุมศพ
4830
เทเรซา สมถวิล-สมุทรคีรี
17-02-2008
6
หลุมศพ
0741
ปีเตอร์ ประจง-สกุลทอง
19-02-2014
8
หลุมศพ
6006
โทมัส ศุภชัย-ศุภศิริชัย
15-02-2002
5
หลุมศพ
0235
ยวงบัปติสตา ต่อม-ศุขชาติ
17-02-1951
2
แฟลต
4928
เฮเลนา สุภาวดี-ศศิประภา
15-02-1978
6
หลุมศพ
4204
เซเลสติโน ณรงค์ศักดิ์-ศรีเมือง
21-02-2002
5
หลุมศพ
0145
นิโคลาส ระพีพัฒน์-ศรีหานู
13-02-2011
8
หลุมศพ
3036
มารีอา อำไพ-ศรีประมง
22-02-2008
4
หลุมศพ
1133
มารีย์ เทแรส ลออ-ศรีตระกูล
15-02-2016
8
หลุมศพ
4911
เทเรซา อุไรศรี-ศตัษเฐียร
23-02-1999
5
หลุมศพ
1843
โยเซฟ วีรชัย-ศกุนตะประเสริฐ
23-02-2020
8
หลุมศพ
4514
อักแนส วนิดา-วีรบุญชัย
22-02-1998
5
หลุมศพ
5132
เทเรซา นพวรรณ-วิไลสกุลยง
22-02-1992
6
หลุมศพ
0427
ไมเกิ้ล คชสีห์-วิเศษสุวรรณภูมิ
19-02-2012
8
หลุมศพ
2636
มารีอา เสาวนี-วิเศษศิริ
16-02-2007
4
หลุมศพ
1408
มารีอ อันนา แย้ม-วิรุณวงศ์
12-02-1991
1
หลุมศพ
0748
เทเรซา มาลี-วิมานรัตน์
14-02-2015
2
หลุมศพ
1841
เทเรซา อรุณี-วิชชุประภา
25-02-2020
8
หลุมศพ
0236
ยอแซฟ บัณฑิต-วาทยานนท์
12-02-2014
8
หลุมศพ
1335
ยอแซฟ อำพัน-วัฒนวิทย์
27-02-1997
2
หลุมศพ
0711
เปโตร อภิชัย-วัฒนพงศ์พันธุ์
20-02-2004
1
หลุมศพ
6619
อากาทา รำพึง-วัชโรทัย
18-02-2005
5
หลุมศพ
6617
เปาโล เผ่าพงษ์-วรศะริน
18-02-2005
5
หลุมศพ
1415
เปโตร ยรรยง-วงษ์ยรรยง
22-02-2003
1
หลุมศพ
3015
ยอแซฟ เชาว์-วงศ์แพทย์
23-02-1997
3
หลุมศพ
2221
ยงยุทธ (พล.อ.ต.)-วงศ์เลิศวิทย์
15-02-2005
3
หลุมศพ
0313
อันนา บุศรินทรา-ลีลานุชกุล
21-02-1977
1
หลุมศพ
1230
AUGUSTINE ยินดี-ฤทธิไกร
15-02-1996
2
หลุมศพ
4309
ยอแซฟ เกษม-รุ่งเรืองเดชวัฒนา
27-02-1997
5
หลุมศพ
1837
เปาโล ชัยณรงค์ -รุจิเรขรังสิมา
14-02-2020
8
หลุมศพ
1343
เทเรซา จำเนียร-ราชกิจ
16-02-2000
2
หลุมศพ
3206
ยอแซฟ สุนทร-รัตนเกื้อกังวาน
18-02-2020
3
หลุมศพ
0205
ยอกอบ เฉลิมชัย-รัตนหิรัญรัตน์
19-02-2009
2
คอนโด
0548
เปโตร ประโยชน์-ย้วยความดี
14-02-1983
2
หลุมศพ
3714
คริสตินา สุรัตน์-ยิ่งภักดี
15-02-1986
3
หลุมศพ
2707
จูเลีย จิราภา-มูลาภา
20-02-2009
3
หลุมศพ
3337
อันนา แฉล้ม-มีชูบท
14-02-2006
4
หลุมศพ
0337
มารีอา กิมหลี-มาลีสวัสดิ์
28-02-1980
2
หลุมศพ
0931
มารีอา ชื่นสุข-มาลีวงศ์
14-02-2015
8
หลุมศพ
3029
อันนา กมลรัตน์-มาลัยวงศ์
24-02-2009
4
หลุมศพ
1748
เปาโล พรชัย-มงคลบรรจง
17-02-2020
8
หลุมศพ
0334
เฮเลนา ประยงค์-ภูษาเกษม
18-02-2004
2
หลุมศพ
0629
บีด สมุทร-ภูวณิชย์
23-02-2013
8
หลุมศพ
4203
นาตาเลีย ประภาพรรณ-ภูรีโรจน์
23-02-2015
5
หลุมศพ
0105
เปาโล สมศักดิ์-ภูริพุทธิพงศ์
13-02-2006
1
หลุมศพ
3222
มาเรีย มักดาเลนา พรรณี-ภาคสุวรรณ
20-02-2008
3
หลุมศพ
0545
มักดาเลนา สิริ(บรรทม)-พาณิชเกษม
12-02-2011
2
หลุมศพ
4131
ยาโกเบ วัธนา-พัชราวลัย
19-02-2007
6
หลุมศพ
0342
มารีอา นฤมล-พวงทองทิพย์
21-02-2007
2
หลุมศพ
5713
เปโตร ทุง-ผ่าม
20-02-2001
5
หลุมศพ
0155
ยอห์นเมรี่ สง่า-ปุณณะหิตานนท์
17-02-1977
2
แฟลต
3906
เบอร์นาร์ด พงษ์อำมาตย์-ปุณณะหิตานนท์
24-02-2015
3
หลุมศพ
6329
มารีอา บรรจง-ปิ่นนพเกล้า
16-02-1971
6
หลุมศพ
1530
ยอแซฟ กวงสุง-ปิติการุณวงศ์
24-02-2018
8
หลุมศพ
0330
อันนา ตาด-ปานรัตน์
14-02-1991
2
หลุมศพ
0925
เปาโล ปกรณ์-ปัณฑวาภิรมย์
17-02-1980
9
หลุมศพ
1011
เปาโล มงคล-ปัญจมงคล
10-02-2019
9
หลุมศพ
4829
อันตน อนันต์ -ปรีชาวุฒิ
12-02-2008
6
หลุมศพ
0705
ยอแซฟ อมรินทร์-ปรีชาวุฒิ
15-02-2020
9
หลุมศพ
0245
ยวงบอสโก ปรีชา-ประสาทพร
26-02-1992
2
หลุมศพ
0531
ดอนบอสโก ชูรัตน์-ประสาทพร
10-02-1996
2
หลุมศพ
0531
มอนิกา สนิท-ประสาทพร
10-02-1961
2
หลุมศพ
3811
ยาโกเบ สาลี-ประสาทพร
16-02-1996
3
หลุมศพ
0322
เปาโล วีระพล-ประสพลาภ
27-02-2001
1
คอนโด
1234
ยอห์นบัปติสตา พ.ต.ท.กรีฑา-ประมวลวิทย์
17-02-2010
2
หลุมศพ
0903
ยูเลีย ยูเลีย-ปภัสร์พงษ์
26-02-2001
1
หลุมศพ
5303
มารีอา โจเซฟน กฤษณา-บูรณะชาติ
22-02-2007
5
หลุมศพ
1529
แอนโทนี่ เดช-บุลสุข
23-02-2018
8
หลุมศพ
1233
ปิโอ สุวภัณฑ์-บุณยะวุฒกุล
24-02-2002
2
หลุมศพ
6616
เปโตร มงคล-บุญเต็ม
10-02-2005
5
หลุมศพ
3016
เทเรซา มาลี-บุญประกอบสุข
26-02-1983
3
หลุมศพ
0213
แอดลิน ดรุณี-บริกร
18-02-2005
1
คอนโด
0326
ลูกา ประกอบ-นิลแสง
17-02-2001
2
หลุมศพ
2026
อักแนส ตัน ง่วย เอง-นิตโย
15-02-1971
4
หลุมศพ
1404
เซซีลีอา สลับ-นาคเนียม
25-02-2010
1
หลุมศพ
1836
อักแนส ศกลวรรณ-นันทวิสัย
12-02-2020
8
หลุมศพ
3210
ยอแซฟ เฉลิม-ธีมะสมบัติ
26-02-1967
3
หลุมศพ
5719
เปาโล วีระ-ทิพย์ชลาธาร
20-02-2001
5
หลุมศพ
0834
ราฟาแอล สถาพร-ทองสุข
27-02-2017
8
หลุมศพ
2830
มาร์ธา ชรินทร์-ทรงคุ้มครอง
15-02-1995
4
หลุมศพ
4005
ยวงบัปติสตา ชูชัย-ถิระมัย
18-02-1973
5
หลุมศพ
0405
มารีอา ศิริพร-ถาวรศิริทรัพย์
22-02-1940
1
หลุมศพ
4320
เฮเลน ณัฏฐนา-ตันโชติศรีนนท์
26-02-2009
5
หลุมศพ
2702
มารีอา บุญช่วย-ตันยงศิริ
18-02-2009
3
หลุมศพ
6434
มารีอา มะลิ-ตันติโกศล
22-02-1991
6
หลุมศพ
1607
เวโรนิกา วีรวรรณ-ตันติประสุต
25-02-2013
1
หลุมศพ
5632
มารีอา เจ๋-ตรันถิ
17-02-2018
6
หลุมศพ
0932
เปโตร ประเสริฐ-ดาวดี
24-02-2015
8
หลุมศพ
2634
ราฟาแอล สมศักดิ์-ซ้องกัง
22-02-1982
4
หลุมศพ
2614
ยอห์น บอสโก ธนู-ชูเกียรติ
22-02-2003
3
หลุมศพ
0543
เปโตร ชูชีพ(สุเทพ)-ชีพชล
18-02-2010
2
หลุมศพ
0736
เวนันซีโอ นิรันดร์-ชีพชล
10-02-2018
2
หลุมศพ
4927
เทเรซา สุพัตรา -ชีพชล
27-02-2008
6
หลุมศพ
0146
เปโตร สุดใจ-ชีพชล
22-02-2011
8
หลุมศพ
0428
ไมเกิ้ล วิรัตน์-ชินทร์นลัย
22-02-2012
8
หลุมศพ
1327
มารีอา เยาวลักษณ์-ชิตสีทรง
19-02-2017
8
หลุมศพ
0739
ยอแซฟ มงคล-ชาญชัยพิทักษ์
10-02-2014
8
หลุมศพ
1102
มารีอา วารี-ชวากร
15-02-2006
1
หลุมศพ
4220
มารีอา หัทยา-ฉันทานุรักษ์
23-02-2007
5
หลุมศพ
6210
มารีอา วรา-จิรัฐติกาล
16-02-2008
5
หลุมศพ
2535
ยูรีอันนา นวรัตน์-จิตตกล
23-02-2017
4
หลุมศพ
3912
เปโตร สมชาย-จันทร์เด่นดวง
24-02-1996
3
หลุมศพ
1013
ลูซี่ โสภา-จันทรนิภ
21-02-2019
9
หลุมศพ
0305
ยอแซฟ ปัญญา-งามกิตติคุณ
17-02-2018
1
หลุมศพ
1322
อันนา สมถวิล-คูตระกูล
13-02-2019
1
หลุมศพ
1218
ยอแซฟ ธวัช-คันธเศรษฐ
16-02-2001
1
หลุมศพ
6501
มารีอา น้อมจิตต์-ขาวมาลา
17-02-2013
5
หลุมศพ
1312
ยอแซฟ สมชัย-กีรติพงศ์
21-02-1962
1
หลุมศพ
0805
อันนา สุรีรัตน์-กิติศักดิ์กุล
20-02-2000
1
หลุมศพ
4031
ซิลเวสเตอร์ สุรพงษ์-กิจเจริญ
11-02-2007
6
หลุมศพ
2340
มารีอา จันทร์-กิจสวัสดิ์
10-02-2009
4
หลุมศพ
6526
มารีอา อุไร-กิจสวัสดิ์
23-02-2018
6
หลุมศพ
0205
- พิชัย-กิจประชุม
15-02-1930
1
คอนโด
6007
เลาแรนเต จือไซ-กิจประชุม
25-02-2002
5
หลุมศพ
6007
เปโตร วีระ (จ.ส.อ.)-กิจประชุม
15-02-2005
5
หลุมศพ
3928
เทเรซา มณี (ซิสเตอร์)-กาญจนานุรักษ์
28-02-2006
4
หลุมศพ
0307
มารีอา สำเนียง-กองสุข
12-02-2011
2
คอนโด
3338
มารีอา ยุพา-กมลสุทธิ
16-02-2006
4
หลุมศพ
0148
เปาโล WEIJU (เหว่ยจี้)-ZENG (แซ่เจิน)
23-02-2011
8
หลุมศพ
5720
NORBERT-SPOHN
12-02-2006
5
หลุมศพ
1515
RIGANTI TERESA-SIN
18-02-1964
1
หลุมศพ
2034
เปโตร PEDRC-PURISIMA
23-02-1986
4
หลุมศพ
4112
MARIE JEANNE D ARC-MEZIERE
22-02-2004
5
หลุมศพ
0456
TROVOR ETHELRED-MCCABE
20-02-1973
1
แฟลต
0214
ANDRIA-MAZZA
24-02-1958
2
แฟลต
0122
สงเคราะห์ MR.YAGOOB (ยากูบ)-MASIH (มาซิห์)
21-02-2017
3
คอนโด
3114
GULIAMO BIENVENIDO-MANGUESES
17-02-1996
3
หลุมศพ
5412
MARIA VERA (วีรวรรณ)-HERMAN
16-02-2011
5
หลุมศพ
0243
ANNA-HAUSER
12-02-2005
1
แฟลต
0536
JOSEPH ADRIEW-FEPE
23-02-1937
2
แฟลต
0213
- YEO KIM-CHUA
13-02-1940
1
แฟลต
1327
เทเรซา นิตยา-BERYL COWBURN
17-02-2000
2
หลุมศพ
0547
Adolfo-Atenta
12-02-2013
8
หลุมศพ
2428
- PAULLINE-A. DE JESUS
19-02-1987
4
หลุมศพ
0103
คุณพ่อ พอลวิลเฟร็ด โอไบรน์-(Fr.Paul O'Brien,S.J.)
10-02-2001
9
หลุมศพ
0168
บริกา เงิน-
26-02-1972
1
แฟลต
0265
EM MEMORIA DE-
29-02-1924
1
แฟลต
0105
THOMAS TAN-
15-02-1940
2
แฟลต
0149
DON PEDRO TABOSO-
13-02-1971
2
แฟลต
0248
ANNA BELLARMINA-
26-02-1927
2
แฟลต
0310
L.PETREDES-
12-02-1961
2
แฟลต
0625
อักแนส โกสียพงศ์-
10-02-1970
1
หลุมศพ
6213
อากาทา เฉิน ฉ่าย ซิว-
20-02-2018
5
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009