• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-0-09229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ เป็นประธาน /บรรจุศพ อากาทา พรทิพา เคหสุขเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 0533 / บรรจุศพ ยอแซฟ พงษ์พัฒน์ เนตรดี วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 คอนโด 2-4-0314 / บรรจุศพ เปาโล นายแพทย์กลนี ศิริยง วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 โซน 3 หลุม 3707

 

ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  มกราคม  2018/2561
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน 
คุณพ่อสุทธิ  ปุคละนันท์
เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25  กุมภาพันธ์   
2018/2561
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อวิทยา  ลัดลอย
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018/2561
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30 น.
         ประธาน  
คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ
เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22  เมษายน  
2018/2561
         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม  2018/2561
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
        ประธาน 
(จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24  มิถุนายน  
2018/2561
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  กรกฎาคม  2018/2561
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน 
(จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  สิงหาคม  
2018/2561
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน 
(จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน  2018/2561
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน 
(จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  ตุลาคม  
2018/2561
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30  น.
       ประธาน  (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   25   พฤศจิกายน  2018/2561
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
        ประธาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23  ธันวาคม   
2018/2561
       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
       
ประธาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

รายชื่อประจำเดือน มีนาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0445
โยเซฟิน เล็ก-ไศลมณี
08-03-2012
8
หลุมศพ
5223
อักแนส วราภร-ไวย์วิทยา (บุนนาค)
25-03-2012
5
หลุมศพ
0104
จิราพร-ไวทยะวงศ์
08-03-1983
2
แฟลต
0152
ชิต-ไพศาล
18-03-1982
8
หลุมศพ
4224
มารีอา มาลี-โอฬารวนกิจ
29-03-1997
5
หลุมศพ
3407
แอนโทนี่ ประสิทธิ์-โลหะวิริยศิริ
15-03-2016
3
หลุมศพ
4604
อากาทา มาลี-โภคทวี
05-03-2011
5
หลุมศพ
0144
มารีอา เปรื่อง-โพธิเนตร์
16-03-1998
2
หลุมศพ
0232
ร็อค ธัชชัย-โปวิบูลย์
22-03-2011
2
หลุมศพ
0405
เอลิซาแบธ อุไร-โนนน้อย (ตรีกิจจา)
10-03-1969
2
แฟลต
6301
มีคาแอล สุเชษฐ์-โชติวุฒิ
29-03-2003
5
หลุมศพ
0460
มารีอา อนงค์-โชติชินเชาวน์
16-03-1969
1
แฟลต
1023
ลูซีอา ทองปิ่น-โควินทวงศ์
30-03-1975
1
หลุมศพ
5602
เทเรซา ปิ่นเพชร-โกสียพงศ์
11-03-2000
5
หลุมศพ
6421
ยออากิม ศรี-โกวงศ์
01-03-1994
5
หลุมศพ
5722
HELENA พะเยาว์-โกมลเสน
13-03-2001
5
หลุมศพ
0346
อากาทา พนิดา-โกญจนาท
08-03-1989
2
หลุมศพ
0544
ราฟาแอล มนูญ-โกกิลานนท์
14-03-1992
2
หลุมศพ
2238
โทมาส ธานินทร์-แสงเทียน
27-03-1973
4
หลุมศพ
0532
มาเรีย มณฑา-แสงศรี
28-03-1954
2
แฟลต
1629
อันนา รัตนา-แย้มกันชู
14-03-2006
2
หลุมศพ
0604
ยอแซฟ กิ้งเอี้ยง-แซ่โล้ว
21-03-1968
1
หลุมศพ
2214
ฟรังซิสโก งี่ฮ้อ-แซ่โล้ว
08-03-1977
3
หลุมศพ
0709
AUGUSTINE ฮ่องเชียง-แซ่โง้ว
29-03-1965
1
หลุมศพ
0710
มาร์ตินา บุญยิ่ง-แซ่โง้ว
23-03-1998
1
หลุมศพ
0710
ยอแซฟ ฮกช้วน-แซ่โง้ว
19-03-1993
1
หลุมศพ
2212
เอี่ยมเลี้ยง-แซ่โง้ว
07-03-1959
3
หลุมศพ
5410
อลิซาเบธ เกียว-แซ่โง้ว
09-03-2015
5
หลุมศพ
0701
มารีอา ถ่งเอง(เปียะเอ็ง)-แซ่โค้ว
09-03-2011
1
หลุมศพ
1201
มัทธิว เซ็งตง-แซ่โค้ว
06-03-1993
1
หลุมศพ
2340
ยวงเดอมาธา เท่งเลี๊ยก-แซ่เอี๊ยว
13-03-1986
4
หลุมศพ
0935
ยอแซฟ เซียวจือ-แซ่เอี้ย
25-03-2001
2
หลุมศพ
0106
ฟิลิป เป๋งเตีย-แซ่เล้า
01-03-1969
1
หลุมศพ
0118
อักแนส มุ่ยเช็ง-แซ่เล้า
15-03-1995
1
หลุมศพ
2715
ยาโกเบ ซุ่ยเลี้ยง-แซ่เล้า
08-03-1944
3
หลุมศพ
2028
ยอแซฟ เตียวนี้-แซ่เตีย
14-03-1927
4
หลุมศพ
0216
มารีอา แล-แซ่เตาะ
17-03-1979
1
หลุมศพ
0918
ยวง ผิน-แซ่เจี่ย
10-03-1962
1
หลุมศพ
0647
เรยีนา เรยีนา-แซ่เจี่ย
21-03-1998
2
หลุมศพ
0606
เปาโล ลิ้มเต็ก-แซ่เจีย
22-03-1962
1
หลุมศพ
0717
เปโตร ซ้งฮี้-แซ่อึ้ง
11-03-1969
1
หลุมศพ
1601
ยอแซฟ หย่วน-แซ่ห่าน
16-03-1994
1
หลุมศพ
6504
เปโตร แฮฮง-แซ่หลี
30-03-2004
5
หลุมศพ
1839
ยอแซฟ คิ้มเสี่ยง-แซ่ล่าม
05-03-1995
2
หลุมศพ
0105
ยอแซฟ กวงฮะ-แซ่ลี้
31-03-1972
1
หลุมศพ
6224
ยอแซฟ อ่อน-แซ่ลี้
18-03-2003
5
หลุมศพ
0714
ยอแซฟ เต็กฮุย-แซ่ลิ้ม
24-03-1968
1
หลุมศพ
0539
อากาทา ประหยัด-แซ่ลิ้ม
18-03-2013
2
หลุมศพ
1745
จุงเส็ง-แซ่ลิ้ม
01-03-1994
2
หลุมศพ
2421
มารีอา ซิ่วเง็ก-แซ่บึง
01-03-1964
3
หลุมศพ
0429
มารีอา สุทินี-แซ่ถ่ำ
23-03-2012
8
หลุมศพ
0210
มารีอา สมพร-แซ่ตั้ง
01-03-1984
1
หลุมศพ
0501
อันนา ป๋อฮุ้ง-แซ่ตั้ง
14-03-1983
1
หลุมศพ
0723
ยอแซฟ ตงเฮียง-แซ่ตั้ง
07-03-1962
1
หลุมศพ
0803
ยอแซฟ ยู้งี้-แซ่ตั้ง
12-03-1964
1
หลุมศพ
4417
มารีอา งิ้ม-แซ่ตั้ง
09-03-2001
5
หลุมศพ
5007
ยวงบัปติสตา เต็กง้วน-แซ่ตั้ง
02-03-2008
5
หลุมศพ
6516
มารีอา อ่วยเฮียง-แซ่ตั้ง
06-03-2004
5
หลุมศพ
5729
มารีอา หวั่งตี้-แซ่ตั้ง
25-03-2009
6
หลุมศพ
2622
มารีอา ซุ่นง้อ-แซ่ตัน
20-03-1998
3
หลุมศพ
3208
ยอแซฟ ปอเซ็ง-แซ่ซึง
11-03-1988
3
หลุมศพ
4909
เปโตร โมเฮี้ยง-แซ่ซี
29-03-1999
5
หลุมศพ
1525
มารีอา เพ็กเฮี้ย-แซ่ฉั่ว
27-03-1994
1
หลุมศพ
0927
มารีอา หมุ่ยจู-แซ่ฉั่ว
21-03-2003
2
หลุมศพ
2620
มารีอา เง็ก-แซ่ฉั่ว
09-03-2015
3
หลุมศพ
0203
หยก-แซ่ฉั่น
22-03-1958
1
คอนโด
0315
อันนา เบ็กเลี้ยง-แซ่จู
21-03-1963
1
หลุมศพ
2725
ยอแซฟ เตียงซู้-แซ่จู
21-03-1975
3
หลุมศพ
1723
มารีอา เหยา-แซ่จง
12-03-1999
1
หลุมศพ
1325
เทเรซา ชูจิตต์-แซฉั่ว
20-03-2011
1
หลุมศพ
0120
ยอห์น ธีรภัทร-แจ้งกระจ่าง
11-03-2016
3
คอนโด
0442
ยอแซฟ สมโภชน์-แจ่มใส
02-03-1986
2
หลุมศพ
1543
อักแนส อารีย์พร-แก้วเจริญสุข
01-03-1992
2
หลุมศพ
0147
อันนา ฉลวย-แก้วขจร
31-03-2011
8
หลุมศพ
0227
อันตน โยธิน-เฮ้งตระกูล
30-03-2011
8
หลุมศพ
6402
กูลิเอโม เบนนิโต-เอ็มคาราอัน
08-03-2003
5
หลุมศพ
1440
ยอแซฟ วรวัฒน์-เอี่ยมฤทธิไกร
09-03-1994
2
หลุมศพ
0937
มารีอา ณัฐมน-เหล่าศิริหงษ์ทอง
28-03-2015
8
หลุมศพ
1449
เซซีลีอา พรรณี-เหล่าลดา
12-03-2017
8
หลุมศพ
1524
ยอแซฟ ชูเกียรติ์-เหมันตกุล
06-03-2017
1
หลุมศพ
1822
ยอแซฟ ไพบูลย์-เสวกพิบูลย์
17-03-1990
1
หลุมศพ
5723
เทเรซา สุวภี-เสนะวีณิน
17-03-2001
5
หลุมศพ
0439
ยอแซฟ บริบูรณ์-เศวตรวิทย์
21-03-1927
2
แฟลต
5727
เปโตร วิสูตร-เลื่อนประไพ
21-03-2009
6
หลุมศพ
3426
ฟรังซิสเซเวียร์ พิชัย-เลิศวิสุทธิพงษ์
18-03-2006
4
หลุมศพ
1032
มากาแร็ต มณี-เลาสมบูรณ์
25-03-2013
2
หลุมศพ
4932
อัลเบิร์ต ปีเตอร์ ปิอุส-เรื้อก
13-03-2008
6
หลุมศพ
6005
มารีอา อังเจลา สายใจ-เรืองสมบูรณ์ (ทองประเสริฐ)
25-03-2007
5
หลุมศพ
0328
ฟรังซิสโก สุรยุทธ-เรืองปราชญ์
14-03-2015
2
หลุมศพ
5420
มารีอา มักดาเลนา ลดาวัลย์-เมทะนี
05-03-2000
5
หลุมศพ
0104
เทเรซา อวยพร-เมตตาจิตต์
03-03-1970
1
คอนโด
1236
วินเซนต์ สะท้าน-เพ็ชรตระกูล
09-03-2016
8
หลุมศพ
5004
ยอแซฟ สุรเสกข์-เพชรตระกูล
16-03-1999
5
หลุมศพ
2812
ยอแซฟ อนันต์-เผ่าศิริพงศ์
19-03-2002
3
หลุมศพ
0107
มารีอา ขจร-เนียมวิวัฒน์
13-03-1978
2
แฟลต
0630
เปาโล เสี่ยวปิน-เทียมตะวัน
03-03-2013
8
หลุมศพ
0451
คาธารีนา เฮียง-เตียวเจริญ
27-03-1960
1
แฟลต
2329
เทเรซา ละมัย-เดชาเลิศ
10-03-2008
4
หลุมศพ
0515
มารีอา อากาทา สุรางษ์-เซียมน้อย
12-03-1993
1
หลุมศพ
0151
ยอแซฟ พวง-เชิดเกียรติกำจาย
21-03-2011
8
หลุมศพ
0211
ยอแซฟ วิชัย-เจียมวงศ์
28-03-2015
3
คอนโด
1623
มารีอา ภรธิพา-เจษฎากร
19-03-1994
1
หลุมศพ
3122
รูฟีนา ดุษณี-เจริญศุข
25-03-1983
3
หลุมศพ
3122
วินเซนต์ อุดม-เจริญศุข
25-03-1996
3
หลุมศพ
2517
ANTHONY วิษณุ-เกวลี
27-03-2001
3
หลุมศพ
0940
ยวงบัปติสตา โยธิน-เกตุผล
24-03-2000
2
หลุมศพ
5407
มารีอา นิภา-อาศัยธรรมกุล
14-03-2000
5
หลุมศพ
3004
มารีอากอเร็ตตรี พัชรี-อานามนารถ
25-03-2005
3
หลุมศพ
5705
เปโตร ฉาก-อานามนารถ
03-03-1954
5
หลุมศพ
0507
เบเนดิกต์ สุรพันธ์-อังศวานนท์
16-03-2013
1
หลุมศพ
0508
อาเดรียอาโน กวี-อังศวานนท์
10-03-2016
1
หลุมศพ
0603
มารีอา ซิวเซ็ง-อวิรุทธา
28-03-2010
1
หลุมศพ
6034
พิศวง-อยู่คงพันธ์
02-03-2013
6
หลุมศพ
5818
เปโตร บุญศักดิ์-อมรชลานันท์
09-03-2006
5
หลุมศพ
5632
มารีอา นรินทร์ธร-อภิวรชัยโรจน์
03-03-2009
6
หลุมศพ
0531
เซซีลีอา ลัดดาวัลย์-อนันธวัช
10-03-2012
8
หลุมศพ
6435
มารีอา แบร์นาแด็ต ทัศนีย์-หฤษฏางค์กูร
08-03-2010
6
หลุมศพ
4216
เปาโล ทรง-หฤทัย
06-03-2013
5
หลุมศพ
2007
เปาโล บุญเลิศ-หมั้นทรัพย์
21-03-2003
3
หลุมศพ
1404
โคทิลดา สละ-หงษ์ไพโรจน์
23-03-2002
1
หลุมศพ
5020
โซเฟีย ชูศรี-หงษ์สกุล
06-03-2017
5
หลุมศพ
0402
มาร์ธา ฮ่ออี้-หงษ์
28-03-1952
1
หลุมศพ
6503
ยอแซฟ ถนอม-สุหฤทดำรง
27-03-2004
5
หลุมศพ
6223
มอนิกา อารีย์-สุวรรณเกษร
19-03-2003
5
หลุมศพ
1307
คาธารีนา คัทรินทร์-สุวกูล
18-03-2013
1
หลุมศพ
6621
อันนา เพ็ชรา-สุวกูล
16-03-2005
5
หลุมศพ
4915
เทเรซา ศรีสุวรรณ-สุระประพันธ์
11-03-2017
5
หลุมศพ
4427
เซวีเลีย พิมพา-สุภาพันธ์
20-03-2000
6
หลุมศพ
3521
ริต้า พันธ์งาม-สุนาวินวิวัฒ
10-03-1996
3
หลุมศพ
4205
ยวงบัปติสตา ศรัทธา-สืบสายหาญ
06-03-1976
5
หลุมศพ
2230
ยวงบัปติสตา สรรพัชญ์-สิริสิงห์
03-03-1961
4
หลุมศพ
1330
เปาโล นิวัติชัย-สินไชยรัตนากุล
03-03-2017
8
หลุมศพ
0308
แปร์เปตูอา มณี-สิทธิบุตร
17-03-1968
1
หลุมศพ
6426
เปโตร วุทธิ์-สิงห์เสน่ห์
06-03-1984
6
หลุมศพ
0646
อับราฮัม สุธี-สิงห์เสน่ห์
08-03-2013
8
หลุมศพ
6319
มารีอา วรรณพร (วันเพ็ญ)-สังขรัตน์ (จงเจริญ)
07-03-2003
5
หลุมศพ
6233
อันตน ชวลิต-สอนบุตรนาค
04-03-2010
6
หลุมศพ
5716
มารีอา วรรณา-สวีรวงศ์ (ซาเวียร์)
15-03-2005
5
หลุมศพ
0632
อังเยลา สาลี่-สวนแก้ว
21-03-1976
2
หลุมศพ
3339
เอากุสติน สุรัตน์-สมัครจิต
09-03-2014
4
หลุมศพ
3709
เปาโล สมชาย-สมกำลัง
17-03-1996
3
หลุมศพ
1508
มารีอามักดาเลนา จันทร์-สงวนชาติ
15-03-2009
1
หลุมศพ
4226
ยอแซฟ ณรงศักดิ์-สกุลทองวัฒนา
20-03-2007
6
หลุมศพ
0831
แอสแตร์ ทัศนีย์-สกุลทอง
06-03-2001
2
หลุมศพ
4127
วิกตอเรีย แฉล้ม-สกุลทอง
29-03-2007
6
หลุมศพ
6006
เซซีลีอา ธิดา-ศุภศิริชัย
18-03-2016
5
หลุมศพ
0552
เด็กชาย ร่มธรรม-ศุภลักษณ์
09-03-2014
2
แฟลต
4403
ยอแซฟ สิโรจน์-ศิริโกมุท
20-03-2017
5
หลุมศพ
3026
วรรณา-ศิริทรัพย์
06-03-1975
4
หลุมศพ
4922
ยาโกเบ สมาน-ศรีเจริญ
18-03-2007
5
หลุมศพ
0534
มีคาแอล สมพร-ศรีสุวรรณ
05-03-1973
2
แฟลต
4129
มารีอา สุวรรณา-ศรีสวัสดิ์
19-03-2007
6
หลุมศพ
1038
เทเรซา เกษร-ศรีรัตนะ
09-03-2015
8
หลุมศพ
6505
แบร์นาแด็ต ถาวร-ศรีมาเสริม
04-03-2004
5
หลุมศพ
0434
มารีอา มักดาเลนา อำไพ-ศรีประภา
07-03-2014
8
หลุมศพ
3927
มอนิกา สะอาด-วีระศิลป์ (ซิสเตอร์)
28-03-1968
4
หลุมศพ
3137
แอนโทนี่ เซบัสเตียน วัฒนา (wattana)-วีรบุญชัย(weeraboonchai)
09-03-2005
4
หลุมศพ
5819
วิกตอเรีย รำภา-วิริยะมานพ
06-03-2001
5
หลุมศพ
4110
มารีย์ ชาล (ซิสเตอร์)-วันเดอร์อาลส์ท
17-03-2005
5
หลุมศพ
5808
ยอแซฟ ยง-วัฒนโกศลศรี
05-03-2001
5
หลุมศพ
5728
ยอห์นบัปติสตา วุฒิชัย-วังศธรธนคุณ
24-03-2009
6
หลุมศพ
0838
มารีอา กอแร็ตตี อรษา-วอนขอพร
08-03-2014
8
หลุมศพ
0403
ชื้น-วรรณางกูร
10-03-1937
2
แฟลต
0150
มารีอา ชะลูด-วนัปติกุล
13-03-2011
8
หลุมศพ
0319
มาการีตา แฉล้ม-วงษ์สุขดี
11-03-2002
1
คอนโด
6502
มารีอา หย่ง-วงษ์สกุล
25-03-2004
5
หลุมศพ
3105
มารีอา อรพิณ-วงศ์อร่าม
24-03-2014
3
หลุมศพ
6010
มารีอา เชื้อ-วงศ์รุ่ง
25-03-1991
5
หลุมศพ
6205
มารีโอ มานิต-วงศ์ภักดี
12-03-2002
5
หลุมศพ
5321
โยนออฟอาร์ค จิตรา-วงศ์พานิช
26-03-1993
5
หลุมศพ
4015
ยอห์น สฤษดิ์-ลีลาจินดา
02-03-2002
5
หลุมศพ
3721
ยอแซฟ องุ่น-ลิวิกร
16-03-1997
3
หลุมศพ
6225
อันนา นิตยา-ลิขนะไพศาล
23-03-2003
5
หลุมศพ
4913
ยอแซฟ สงวน-ลัคนาวงศา
03-03-1999
5
หลุมศพ
1646
MARIA มาเรีย-ลมัย
23-03-1995
2
หลุมศพ
3613
เทเรซา รัศมี-รุจิเรขรังสิมา
05-03-2012
3
หลุมศพ
0733
อันนา ดารา-ราชกิจ
03-03-2002
2
หลุมศพ
1024
มารีอา อันนา อมรรัตน์-รัวตระกูล
18-03-2012
1
หลุมศพ
1245
ฟรังซิสโกซาเวียร์ ธนารัตน์-รัตน์สราญจิต
29-03-1998
2
หลุมศพ
6620
อันนา ลัดดา-รัตนิน
14-03-2005
5
หลุมศพ
3410
มารีอา ฟุ้ง-รัตตมงคล
10-03-2011
3
หลุมศพ
1617
คลารา สว่าง-รังสินานนท์
24-03-1983
1
หลุมศพ
1542
มารีอา สมจิตร-รังสรรค์
28-03-1990
2
หลุมศพ
0622
macrina รีนา-รังทอง
27-03-2017
1
หลุมศพ
5802
ยอแซฟ วิวัฒน์-รักษ์บุญยวง
25-03-1954
5
หลุมศพ
0249
ฟรังซิสโก ละออง-ย้วยความดี
18-03-1987
2
หลุมศพ
0249
เปโตร ผ่อง-ย้วยความดี
18-03-1977
2
หลุมศพ
0628
มารีอา แจ่มจำรัส-ย้วยความดี
02-03-2013
8
หลุมศพ
3533
เปโตร ดำริห์-ยันต์เจริญ
08-03-2006
4
หลุมศพ
6222
มารีอา มักดาเลนา ซ่อนกลิ่น-ยังสมชีพ
16-03-2003
5
หลุมศพ
6314
แชร์แมน ชุมพิศ-ยะอัมพันธ์
22-03-1981
5
หลุมศพ
4808
เทเรซา สุพร-ยงเดชาสถิตย์
24-03-2536
5
หลุมศพ
2010
เทเรซา ลาวัณย์-มีนานนท์
23-03-1999
3
หลุมศพ
2011
ลูกา ศราวุธ-มีนานนท์
25-03-1996
3
หลุมศพ
1205
แมรี่ ประทุมรัตน์-มินประพาฬ
10-03-2011
1
หลุมศพ
2020
เปโตร เอก-มาลานิยม
15-03-2007
3
หลุมศพ
5311
- เสมอ (แบน)-มาลานิยม
01-03-2000
5
หลุมศพ
0410
บอนาแวนตูรา สมัคร (ขุน)-มันตสาสห์
09-03-1972
1
แฟลต
2310
คริสติโน สมบัติ-มังคลานนท์
15-03-2001
3
หลุมศพ
4516
มารีอา ริตา-มองโตเคียว
07-03-2003
5
หลุมศพ
5803
ยวงบัปติสตา นิยม-มณีกิจ
28-03-2001
5
หลุมศพ
1329
แจ็คเกอลีน เสาวนุช-ภูวณิชย์
10-03-1999
2
หลุมศพ
2038
อันเดร สำเริง-ภูลี
23-03-2007
4
หลุมศพ
4204
ลูกา ประกาส-ภูรีโรจน์
19-03-2001
5
หลุมศพ
0636
มารีอา เนาวรัตน์-ภูมิพิศิษฐ
25-03-1958
2
หลุมศพ
0630
อันนา ไพจิตร-ภมรบุตร
14-03-2013
2
หลุมศพ
0744
เปโตร สมทรง-พูลสวัสดิ์
18-03-2014
8
หลุมศพ
3427
เปาโล ละมูล-พูลวิทยกิจ
28-03-2006
4
หลุมศพ
0845
มารีอา วีนัส-พูลคุณานุกูร
28-03-1991
2
หลุมศพ
2218
เทเรซา พเยีย-พิสัณฑ์สุข
24-03-2013
3
หลุมศพ
4021
เทเรซา เนาวรัตน์-พิชิตพสุธาดล
21-03-1933
5
หลุมศพ
0629
เทเรซา จุฑาวรรณ-พานิชเกษม
20-03-1994
2
หลุมศพ
6201
ยวงบัปติสตา สวัสดิ์-พันธุมจินดา
04-03-2005
5
หลุมศพ
0315
แบร์นาแด๊ต วัลลี-พัฒนโชติ
18-03-2013
3
คอนโด
5116
ฮาเลียต รื่นจิตต์-พลอยบริสุทธิ์
04-03-2001
5
หลุมศพ
6229
ยอแซฟ ธนพล-พลประทิน
17-03-2010
6
หลุมศพ
4331
นิโกเดโม ศรี-พรรณศิริ
06-03-2007
6
หลุมศพ
1944
มารีอา จิตติมา-พงษ์ศิลป์
12-03-1971
4
หลุมศพ
4211
เทเรซา นิตยา-พงษ์นนทกุล
12-03-2016
5
หลุมศพ
1043
เปโตร สมชาย-พงษ์ชาตรี
30-03-2003
2
หลุมศพ
0535
เซซีเลีย เจียร-พงศทัต
02-03-1963
2
แฟลต
0440
มารีอา นุชสรากรณ์-ผลประมูล
02-03-1989
2
หลุมศพ
1532
เยโนเวฟา สมาน-ปูควะนิช
28-03-1999
2
หลุมศพ
1815
มาร์โก สุเทพ-ปุคะละนันท์
08-03-1991
1
หลุมศพ
6622
ฟิลิป ปราโมทย์-ปิติสันต์
18-03-2005
5
หลุมศพ
4809
อักแนส สมศรี-ปิติปาละ
22-03-2553
5
หลุมศพ
4612
ยวงบัปติสตา ปัญญา-ปัญญาธนิต
27-03-1998
5
หลุมศพ
1329
มาทินดา วนิดา-ปรีชาวนิช
22-03-2005
8
หลุมศพ
0358
ยอแซฟ ล้วน-ประเสริฐพันธ์
26-03-1960
1
แฟลต
0349
เทเรซา สุดา-ประเสริฐพันธุ์
01-03-1991
2
หลุมศพ
3822
เปาโล สุวิทย์-ประสิทธิ์รัตนพร
27-03-2002
3
หลุมศพ
0524
ยอห์น บัปติสตา ยงสง่า-ป.สัตยารักษ์
03-03-2016
1
หลุมศพ
1727
ยอห์นบัติสตา ชาญ-บุญหราหมณ์
24-03-2009
2
หลุมศพ
1138
ยาโกเบ ชวลิต-บุญจริง
31-03-2016
8
หลุมศพ
1921
มารีอา ศศิธร-บินอารีย์
28-03-2013
3
หลุมศพ
3124
มารีอา มักดาเลนา นัดดา-นิ่มเสมอ
19-03-1987
3
หลุมศพ
6012
โยเซฟิน ชนกวรรณ-นิโครวัฒนยิ่งยง
25-03-2002
5
หลุมศพ
0326
ฟรังซิสโก ประสงค์-นิลแสง
07-03-1991
2
หลุมศพ
0557
อันตน สุทิน-นันทวิสุทธิ์
06-03-2017
2
แฟลต
1513
เปาโล มานิต-นักสอน
04-03-2007
1
หลุมศพ
0145
ยอแซฟ อำนาจ-นรเศรษฐ
28-03-1995
2
หลุมศพ
1412
อันนา ประคอง-ธันวานนท์
06-03-2003
1
หลุมศพ
0543
ยอแซฟ กวี-ธรรมศักดิ์
01-03-2013
8
หลุมศพ
0734
ฮีโรนีโม อุดมเดช-ธนูสิงห์
25-03-1988
2
หลุมศพ
2111
ยอแซฟ บุญช่วย-ทัตตะวร
04-03-2001
3
หลุมศพ
0431
โรซา ชมพูนุท-ทวีรัตน์
26-03-2012
8
หลุมศพ
5409
ลูกา โสภณ-ทรัพย์เจริญ
16-03-2000
5
หลุมศพ
6425
อิกญาซิโอ วิชิต-ทรัพย์เจริญ
09-03-1993
5
หลุมศพ
1306
เปาโล ชนินทร์-ทรัพย์อนันต์ชัย
18-03-1995
1
หลุมศพ
6013
มาแซลโล วิโรจน์-ทรรทรานนท์
25-03-2002
5
หลุมศพ
6024
ฟีโลมีนา ทองอยู่-ทรรทรานนท์
07-03-2002
5
หลุมศพ
1741
วิรัช-ทรงสัตย์
28-03-1996
2
หลุมศพ
0747
ฟิลลิป นิธิวัฒน์-ถั่วทอง
27-03-2014
8
หลุมศพ
1031
ยวงบัปติสตา จิรศักดิ์-ตุ้มกลีบ
13-03-2007
2
หลุมศพ
1028
ยอแซฟ สุชาติ-ตั้งเจริญพันธ์
10-03-1997
2
หลุมศพ
0114
เปาโล ศักดิ์ชัย-ตั้งอัครภากุล
25-03-2007
2
คอนโด
0935
ฟรังซิสโก มานิตย์-ตันยงศิริ
17-03-2015
8
หลุมศพ
1608
เดนนิส พินิจ-ตันติประสุต
02-03-1993
1
หลุมศพ
4113
MERE ซ.แอนเจลา-ตัน
13-03-2000
5
หลุมศพ
1831
เออชีนี สายหยุด-ตัณสถิตย์
31-03-1995
2
หลุมศพ
0445
มารีอา มาลีอา-ตังมาลี
28-03-1949
1
แฟลต
2837
มารีอา วันเพ็ญ-ตริยะกุล
19-03-1952
4
หลุมศพ
0151
อันเยลา สาย-ตราชูกุล
20-03-1948
1
แฟลต
3318
ยอร์ช-ดีกรูส
03-03-1995
3
หลุมศพ
2741
เซซีลีอา ฐิตินี-ณ นคร
31-03-2017
4
หลุมศพ
0009
หลุยส์ อภิวัฒน์-ซือสวัสดิ์
02-03-2001
P
กางเขน
5827
นาจิ๊บ ซามอน-ซามอน
07-03-2009
6
หลุมศพ
0742
เทเรซา ประจิตร-ชูประจักษ์
02-03-2017
2
หลุมศพ
1914
อันตน ศรีรัตน์-ชีวะบุตร
27-03-2017
3
หลุมศพ
6408
มารีอา ศรีสอาด-ชีรานนท์
25-03-2016
5
หลุมศพ
0738
ยอแซฟ ทวี-ชีพชล
06-03-1975
2
หลุมศพ
1227
เทเรซา วรวรรณ-ชาญชัยศิริศักดิ์สกุล
07-03-2016
8
หลุมศพ
1701
ปีโอ อัครวีร์-ชัยอัมพร
18-03-1994
1
หลุมศพ
1044
ปีโอ สถาพร-ชัชวัสวิมล
01-03-2000
2
หลุมศพ
0008
ดอมินิค หวาน-ชัชวลิต
27-03-2001
P
กางเขน
0327
รักษ์เดือน-ฉันทานุรักษ์
29-03-1973
2
แฟลต
6211
มารีอา จรินทร์-จุลพจน์
01-03-2003
5
หลุมศพ
0738
มารีอา ลัดดาวัลย์-จิรเดชาพยัคฆ์
01-03-2014
8
หลุมศพ
1136
เปโตร เอี้ยวฉัน -จิระธนานันต์
20-03-2016
8
หลุมศพ
6108
โรซา มารีอา สมจิตร-จินตกะวงศ์
02-03-2015
5
หลุมศพ
2130
ชดช้อย-จิตรานุเคราะห์
28-03-2010
4
หลุมศพ
0746
เทเรซา มาลี-จันทะชา
21-03-2014
8
หลุมศพ
5331
เปโตร อนันต์-จันทร์อ่อน
23-03-2009
6
หลุมศพ
0127
มาเรีย จาคประดิษฐ์-คอสเนอร์
24-03-1988
2
แฟลต
0569
อันโตนิโอ จุ้ย -คฤศโตปราการ หมื่น
30-03-1905
1
แฟลต
0148
โวล์ฟกัง -ครูเซ
12-03-2011
2
แฟลต
1401
แอลซา-คมกฤส
28-03-1984
1
หลุมศพ
0430
คาเบรียล เกื้อศักดิ์-คชนาค
25-03-2012
8
หลุมศพ
3109
โธมัส ยอนนี-ก้อสตาร์
03-03-1969
3
หลุมศพ
2511
ยวงบัปติสตา กิจจา-กุลมาโนชวงศ์
07-03-1995
3
หลุมศพ
0207
มารีอา เพ็ชรวลัย-กิจธนธำรงค์
18-03-2009
2
คอนโด
0938
โรซา อรุณี-การาตี้
06-03-2011
2
หลุมศพ
6228
ฟรังซิสโก วิจิตร-กาญจนธานินทร์
13-03-2010
6
หลุมศพ
5324
lee ming tong-mimi charity
14-03-2007
5
หลุมศพ
1640
JOHN-YOSHIMURA
09-03-1995
2
หลุมศพ
4513
REGINA RAMSAY-VIERRA
21-03-1938
5
หลุมศพ
0362
MARIA TRAN THIBAY-TUCLA
11-03-1959
1
แฟลต
2726
- WILLIAM-TRAILL CAPT.
31-03-1901
4
หลุมศพ
0225
LUIGI-SUPPO
08-03-1922
2
แฟลต
2940
- BELMIRO-SIMOES
18-03-1905
4
หลุมศพ
0241
ALOYSIUS-SIIVILAI
23-03-1905
2
แฟลต
0355
PIETRO-SIGOT
19-03-1905
1
แฟลต
0316
JOEL OHENE-REYNOLDS
22-03-2013
3
คอนโด
1803
ANNA LILLY (ลิลลี่)-REVATBORVONWONG (เรวัตบวรวงศ์)
19-03-1968
1
หลุมศพ
0220
ยอห์น Jose-Pilara
19-03-2010
2
คอนโด
0103
Frnzricht Er Rer Soc-Oec
22-03-1981
1
แฟลต
0319
EMMA-NOORKHAN
23-03-1947
2
แฟลต
2328
MICHAEL SUVEJ-MICANON
29-03-1984
4
หลุมศพ
2629
VERONICA VERONICA-MCANTYRE
14-03-1974
4
หลุมศพ
6231
มาระโก PETRIG-MARKUS
20-03-2010
6
หลุมศพ
0115
MARY KONG PEK-LEONG
05-03-1946
2
แฟลต
4607
PETER NGUYEN VAN-LAH
23-03-1932
5
หลุมศพ
0540
HELEN MARGARET-KEMP
11-03-1970
2
หลุมศพ
2327
- SARAKICK (หลวง)-KASETRA KARN
05-03-1955
4
หลุมศพ
0253
HENRY CLMMENT-JOHNSTON
08-03-1906
1
แฟลต
0410
J. RETRIDIS-INGEGNIEUR
23-03-1943
2
แฟลต
0315
MARCEL-HENRY
04-03-1905
2
แฟลต
0224
MICHAEL GUY-FORNEY
03-03-1964
2
แฟลต
0204
PAUL ALLEN-FALLER
02-03-2009
2
คอนโด
0212
ANNE-DESCHAMPS
14-03-1966
2
แฟลต
0322
ARMELLE-DELABY
05-03-1937
2
แฟลต
0167
ZELINDA LEOPOLDINA ACAPITA -DE UESUS ANTONIO
11-03-1908
1
แฟลต
0124
JOSEPH KAN-BERLI
25-03-1964
2
แฟลต
2628
MARIA CORDILLIA-BEER
04-03-1949
4
หลุมศพ
0558
EMMA EARAH-ADDISSON
12-03-1903
1
แฟลต
0203
- อาเซน--
09-03-1882
1
คอนโด
2827
FILMENO V. DE JESUS--
28-03-1950
4
หลุมศพ
0111
แมทธิว พงษ์เทพ- ณ ตะกั่วทุ่ง
22-03-2016
3
คอนโด
0122
ลูกา เอวิน-
15-03-2008
2
คอนโด
0157
MARIS LI-
29-03-1929
1
แฟลต
0165
THOMAS A. NICOLAY-
05-03-1914
1
แฟลต
0469
อันนา แจ่ม-
30-03-1905
1
แฟลต
0561
COEDES-
04-03-1905
1
แฟลต
0121
AUGUSTE SIMON GUY EMILE-
18-03-1924
2
แฟลต
0130
JOSS-
01-03-1919
2
แฟลต
0145
ANNA PUSHNOVA-
28-03-1977
2
แฟลต
0220
C.L. MOORE-
21-03-1971
2
แฟลต
0247
ARENE NICOLAS-
02-03-1934
2
แฟลต
0440
อันชีบัส -
05-03-1934
2
แฟลต
0444
ANNA PLAIN-
23-03-1929
2
แฟลต
2035
อันนา แสง-
18-03-1942
4
หลุมศพ
2428
GEORGE M. DE JESUS-
13-03-1954
4
หลุมศพ
2441
โยเซฟฟิน โกซิวหง-
28-03-1952
4
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน เมษายน
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
1503
ยอแซฟ สมพงค์-ไพศาล
12-04-1997
1
หลุมศพ
4804
ยอห์น โสภณ-ไชยราช
08-04-1998
5
หลุมศพ
1302
ฟิโรมีนา ยุรี-ไกรประสิทธิ์
29-04-2006
1
หลุมศพ
0139
มารีอา จำรัส-ไกรประสิทธิ์
27-04-1980
2
หลุมศพ
6303
เรนาโต อารีย์-โอมุเณ
20-04-2003
5
หลุมศพ
3107
วินเซนต์ สันต์-โลหะวิริยะศิริ
23-04-1988
3
หลุมศพ
2443
มาเรีย เงิน-โภควัฒน์
04-04-1957
4
หลุมศพ
2443
มารีอา แฉล้ม-โภควัฒน์
05-04-1991
4
หลุมศพ
4604
เอากุสติน อัศนีย์-โภคทวี
21-04-1974
5
หลุมศพ
3531
อาทานา ซีอุส ธนิน-โตจอ
08-04-2006
4
หลุมศพ
4009
ฟิลิป สมาน-โชติวุฒิ
10-04-2011
5
หลุมศพ
5028
มารีอา จำนง-โชติกเสถียร(สุทัศน์กุล)
17-04-2008
6
หลุมศพ
2127
เทเรซา เวียต-โงกี
21-04-2012
4
หลุมศพ
4326
มารีอา สมทรง-โกมุทแดง
03-04-2007
6
หลุมศพ
0346
อนันต์-โกญจนาท
30-04-1995
2
หลุมศพ
2542
ฟรังซิส นคร-โกกิลานนท์
02-04-1962
4
หลุมศพ
1629
อันนา ชั้น-แย้มกันชู
02-04-1995
2
หลุมศพ
1629
เกรโกรีโอ นิวัฒน์-แย้มกันชู
23-04-2000
2
หลุมศพ
5208
เซซีลีอา อรุณ-แพรงาม
11-04-2003
5
หลุมศพ
0923
ยูจีนี วลี-แท่นชวาล
14-04-2013
1
หลุมศพ
0746
ANTHONY เม่งซวง-แซ่โล้ว
10-04-1983
2
หลุมศพ
0807
มารีอา แต้สี (แต่เล่าเฮียง)-แซ่โจว
30-04-2013
1
หลุมศพ
0808
ยอแซฟ ลั้งหยอง(เจียม)-แซ่โจว
10-04-1974
1
หลุมศพ
6011
มารีอา เสี่ยมเฮียง (โง่วสี)-แซ่โง้ว (แซ่เอี้ยว)
08-04-2011
5
หลุมศพ
0137
ปีโอ ห่วยแซ-แซ่โง้ว
26-04-1972
1
แฟลต
0611
โรซา คาล้วน-แซ่โง้ว
17-04-1995
1
หลุมศพ
2608
อันนา เช็งเน้ย-แซ่โง้ว
16-04-2007
3
หลุมศพ
3103
อากาทา ฮุ้ยกุง -แซ่โง้ว
15-04-1940
3
หลุมศพ
3603
มารีอา เซี่ยมลั้ง-แซ่โง้ว
26-04-2009
3
หลุมศพ
0553
อันตน ชยพล-แซ่โค้ว
25-04-2014
2
แฟลต
0642
มารีอา มารีอา-แซ่โกว
03-04-1905
2
หลุมศพ
0640
ยอแซฟ ยงจั้ง-แซ่โก
23-04-1930
2
หลุมศพ
0320
เปโตร ก๊กบุ๊น-แซ่แต้
10-04-2006
1
หลุมศพ
6215
เทเรซา มุ้ยไน้-แซ่แต้
02-04-2003
5
หลุมศพ
0159
เยนอมิฟา ชม-แซ่เฮ้ง
08-04-1987
2
แฟลต
0533
มารีอา ซิวเอง-แซ่เฮ่
11-04-1990
2
หลุมศพ
3625
อันนา ฮง-แซ่เอี้ยว
24-04-1997
3
หลุมศพ
4229
ยอแซฟ เฮียกกิม-แซ่เอี้ยว
18-04-2007
6
หลุมศพ
0638
ซีมอน น่ำเฮี้ยว-แซ่เอี้ยว
22-04-2013
8
หลุมศพ
4730
นายเต็งฮี่-แซ่เยาว์
30-04-1976
6
หลุมศพ
5226
มารีอา วนิดา-แซ่เบ๊
07-04-2008
6
หลุมศพ
1039
อันนา โชวเอง-แซ่เตียว
17-04-2010
2
หลุมศพ
0123
- พัวสี-แซ่เตีย
21-04-1939
1
หลุมศพ
4102
อันนา ไซคิ้ม-แซ่เตีย
14-04-1982
5
หลุมศพ
5807
มาทีอุส เคียมเอีย-แซ่เตีย
25-04-2001
5
หลุมศพ
0432
โตเบีย ยอแซฟ เจียะหยิง-แซ่เตีย
09-04-2015
8
หลุมศพ
0821
มารีอา งั่งเจ็ง-แซ่เจี่ย
05-04-1984
1
หลุมศพ
0641
เซซีลีอา หมุยจู-แซ่เจี่ย
30-04-1954
2
หลุมศพ
2217
มาร์โก ซุ่นเฮียง-แซ่อึ้ง
29-04-1966
3
หลุมศพ
5006
ยวงบัปติสตา ถนอม-แซ่อึ้ง
24-04-1999
5
หลุมศพ
2132
มารีอา คิ้ม (อาอี้)-แซ่หงุ่ย
30-04-1972
4
หลุมศพ
0116
มารีอา เทเรซา ไฉงิ้ม-แซ่ส่ง
18-04-2003
1
หลุมศพ
0113
มารีอา สมจิตต์-แซ่ล้อ
20-04-2016
3
คอนโด
0302
มีคาแอล กิมคุ้ย-แซ่ล้อ
14-04-1996
1
หลุมศพ
4623
เทเรซา คาเฮียง-แซ่ล้อ
16-04-1998
5
หลุมศพ
0107
ยวงบัปติส กิมไล้-แซ่ลี้
04-04-1962
1
หลุมศพ
2028
อันนา ต้าเอ็ง-แซ่ลี้
30-04-1977
4
หลุมศพ
6308
- เฮ้าชุ้น-แซ่ลี้
25-04-1979
5
หลุมศพ
0205
ยอแซฟ จุ่นยก-แซ่ลิ้ม
23-04-1994
1
หลุมศพ
0606
แอนนา ชุนง้อ-แซ่ลิ้ม
03-04-1968
1
หลุมศพ
1008
มารีอา เลี่ยงกี่-แซ่ลิ้ม
18-04-2015
1
หลุมศพ
2807
มารีอา กุ้ยเฮียง-แซ่ลิ้ม
29-04-1965
3
หลุมศพ
0506
- หว่องฉ่อย-แซ่มัด
25-04-1905
1
แฟลต
3118
อาริซาเบท หลีจือ-แซ่ผ่าน
17-04-2009
3
หลุมศพ
3118
อาลิซาเบ็ธ หลีจือ-แซ่ผ่าน
17-04-2009
3
หลุมศพ
2134
ลูกา ซุ่นไล้-แซ่ปึง
27-04-2945
4
หลุมศพ
0203
- ฮม-แซ่ตั้ง
12-04-1956
1
คอนโด
0729
มุ่ยเอ็ง-แซ่ตั้ง
24-04-1996
2
หลุมศพ
5003
ยูดา เลียก-แซ่ตั้ง
04-04-1999
5
หลุมศพ
5007
อักแนส ลุกขิม-แซ่ตั้ง
23-04-1999
5
หลุมศพ
5806
เทเรซา เฮียะสี-แซ่ตั้ง
25-04-2001
5
หลุมศพ
0025
เปโตร ลิมซ้ง-แซ่ตั้ง
06-04-1944
P
กางเขน
0025
ยอแซฟ กิมซ้ง-แซ่ตั้ง
11-04-1945
P
กางเขน
0303
- ลิม-แซ่ตัน
13-04-1965
1
คอนโด
6321
เทเรซา นันทา-แซ่ซึง
07-04-2003
5
หลุมศพ
0802
มารีอา ไซ้เกียว-แซ่ซิ้ม
15-04-1975
1
หลุมศพ
1546
ยอแซฟ อี่กวง-แซ่ฉั่ว
19-04-1981
2
หลุมศพ
0311
อันตน อาลิบ-แซ่จึง
09-04-1964
1
หลุมศพ
0532
มารีอา ซิวเจียว -แซ่จัง
10-04-2012
8
หลุมศพ
5008
มารีอา รัชนี-แซ่คู
27-04-1999
5
หลุมศพ
2115
บักบ๊วย-แซ่ก๊วย
08-04-1968
3
หลุมศพ
0338
ยอแซฟ เสนาะ-แก้วขจร
06-04-2000
2
หลุมศพ
3315
เปโตร ชวลิต-แก้วขจร
01-04-1995
3
หลุมศพ
1417
ฟรังซิสอัสซีซี ศิริ-เอียงผาสุข
13-04-2004
1
หลุมศพ
3617
ซูนิก้า เอ็ฟเฟโน-เอ
08-04-1996
3
หลุมศพ
6507
เปโตร สวัสดิ์-เหรียญทอง
16-04-2004
5
หลุมศพ
1021
ยอแซฟ สุดใจ-เสรีวงศ์
22-04-2003
1
หลุมศพ
3014
เซซีลีอา เฉลียว-เสรีวงศ์
25-04-1996
3
หลุมศพ
5029
มารีอา มณีรัตน์-เสรีวงศ์
25-04-2008
6
หลุมศพ
0819
ยวง สมศักดิ์-เล็งหงษ์ตระกูล
22-04-2004
1
หลุมศพ
1331
มารีอา จุรีวัลย์-เลิศล้ำอำไพวงศ์
22-04-2017
8
หลุมศพ
0430
- ต้อย-เลิศคชสีห์
27-04-1972
1
แฟลต
0411
ฐานิต-เพ็ชรตระกูล
06-04-1992
1
หลุมศพ
1237
มารีอา นวลศิริ-เพ็ชรตระกูล
02-04-2003
8
หลุมศพ
4803
อนาสตารีอา ล้วนลักษณ์-เผ่าลามาช
24-04-2010
5
หลุมศพ
0546
อากาทา มะลิ-เปศะรัตน์
06-04-1991
2
หลุมศพ
2915
ยอแซฟ กฤษดา-เทียนตระกูล
15-04-2016
3
หลุมศพ
5010
มารีอา ประถม-เถวัฒน์
25-04-1999
5
หลุมศพ
3534
เทเรซา สุทิรัตน์-เตชจงนำชัย
09-04-2006
4
หลุมศพ
0206
อัลมอง เอดิเซียม-เดอลาพลอร์
25-04-1905
2
แฟลต
0745
เบเนดิกโต ทวิ-เดชศิริเจริญชัย
02-04-1983
2
หลุมศพ
1728
มารีอา จินตนา-เชาวนปรีชา
29-04-2000
2
หลุมศพ
6330
ยอแซฟ เล็ก-เจียนตระกูล
04-04-1984
6
หลุมศพ
3120
สเตฟาโน จรวย (วรกร)-เจริญศุข
12-04-1994
3
หลุมศพ
3121
สเตฟาโน เจริญ-เจริญศุข
23-04-1970
3
หลุมศพ
0239
เด็กหญิงปัลลาวี-เจน
13-04-2006
1
แฟลต
6625
มารีอา ดาราพร-เข้มตระกูล
21-04-2005
5
หลุมศพ
1917
เปาโล จัง-เกียฮะ
23-04-1946
3
หลุมศพ
0410
มารีอา สุรางค์-อุปริพุทธิ
16-04-2001
1
หลุมศพ
0516
ไมเคิล วีเฮียง-อุทัยฉาย
24-04-1940
1
หลุมศพ
3614
ยอแซฟ จรินทร์-อุดมสุข
04-04-2015
3
หลุมศพ
5011
สเตฟาโน ทวีสุข-อุดมสุข
29-04-1999
5
หลุมศพ
5011
เปโตร สมจิตร-อุดมสุข
07-04-2002
5
หลุมศพ
2836
ยอแซฟ เนียน-อุกฤษ
20-04-1973
4
หลุมศพ
0221
เซราฟีนา แพรวใจ-อิ่มเย็น
05-04-2010
2
คอนโด
0229
เทเรซา พัชรียา-อิ่มอโนทัย
16-04-2011
8
หลุมศพ
3313
มารีอา อำนวย-อารีนุกูล
01-04-2013
3
หลุมศพ
3005
อันนา อารมณ์-อานามนารถ
06-04-2010
3
หลุมศพ
5214
ฟรังซิสเซเวียร์ ประสพ-อานามนารถ
13-04-1979
5
หลุมศพ
5703
อักแนส วันดี-อานามนารถ
26-04-1993
5
หลุมศพ
6302
ยอแซฟ ณรงค์-อานามนารถ
22-04-2003
5
หลุมศพ
0302
คลอดิอุส ประสานศักดิ์-อัศวนนท์
27-04-2017
4
คอนโด
4923
คาทารีนา จริยาภรณ์-อัลวาเลซ
22-04-2002
5
หลุมศพ
0508
แอนโทนี เกื้อ-อังศวานนท์
03-04-2016
1
หลุมศพ
2841
เซซีลีอา บุญศรี-อรุณพูลศรี
06-04-2010
4
หลุมศพ
3731
เลโอ วิเชียร-อมรินทร์
02-04-2011
4
หลุมศพ
5117
ลูกา สมพร-อภิรักษ์ทานนท์
03-04-2010
5
หลุมศพ
6510
เดวิด แมทธิว คเชนทร์-อนันควานิช
26-04-2004
5
หลุมศพ
0637
ฟรังซิสเซเวียร์ นำ-ห่อเตรียม
16-04-2013
8
หลุมศพ
5102
อันนา หมุยจู-หัตถการกุล
07-04-1999
5
หลุมศพ
0846
มีคาแอล เพิ่มศักดิ์-หอมนิยม
24-04-2015
2
หลุมศพ
2416
คาบีแอล อารมณ์-หวังภุชเคนทร์
14-04-2008
3
หลุมศพ
0216
ยอแซฟ กิมชุน-หงีใจงาม
30-04-2015
3
คอนโด
1639
ยอแซฟ สุวิทย์-สุวรรณรังษี
26-04-1995
2
หลุมศพ
0140
ยอแซฟ กิม (ขุนชลภาคฯ )-สุวรรณกุล
13-04-1905
2
แฟลต
0441
คลารา ราตรี-สุริยวรรณ์
26-04-1992
2
หลุมศพ
0205
อันนา เต๊ย-สุภาษิต
22-04-1964
1
คอนโด
0633
เซซีลีอา ชูสิริย์-สุทธิจิตต์
17-04-2014
8
หลุมศพ
0546
เปโตร นาวี-สุขะวิริยะ
14-04-2010
2
หลุมศพ
2124
โรซา สมยงค์-สุขภักตร์
09-04-2006
3
หลุมศพ
2124
ฟรังซิส สมบูรณ์-สุขภักตร์
30-04-1961
3
หลุมศพ
4312
แอนนา น้อย-สุขนิรันดร์
21-04-1998
5
หลุมศพ
6608
มารีอา เซซีลีอา อำพร-สิริเลิศศักดิ์สกุล
10-04-2004
5
หลุมศพ
4701
หลุยส์ เชิงชาย-สินะวัฒน์
07-04-1984
5
หลุมศพ
0131
โทมาส ติ๊ด-สิงหา
12-04-1962
1
แฟลต
5404
เกรกอรี อุทัย-สิงหทัต
05-04-2005
5
หลุมศพ
2326
ริชาร์ด ไพรัช-สิขรางกูร
17-04-1991
4
หลุมศพ
0636
เซราฟีนา สุภา-สาริสระ
14-04-2013
8
หลุมศพ
6309
- เค็น-สารสิน
26-04-2003
5
หลุมศพ
1930
มัทธีอัส สุ่น-สามิภักดิ์
12-04-1999
4
หลุมศพ
4402
ALEXANDRE เดชา-สาทิสสะรัต
29-04-2013
5
หลุมศพ
1519
เทเรซา สุดา-สะมาลี
05-04-1995
1
หลุมศพ
0207
จ้อน-สวัสดิการ
13-04-1964
2
แฟลต
2036
เซซีลีอา เป้า-สมตระกูล
26-04-2012
4
หลุมศพ
4619
โยเซฟฟิน อัปสร-สนิทวงศ์ฯ
01-04-1999
5
หลุมศพ
4825
มารี แทแรส มาลี-สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
01-04-2011
5
หลุมศพ
3236
มารีอา กุลนิตย์-สถิรแพทย์
15-04-2013
4
หลุมศพ
4703
ลูกา พงษ์-สถิตย์กาญจน์
17-04-2016
5
หลุมศพ
0306
โจเซฟ-สคีเบลลาส
01-04-2011
2
คอนโด
1420
เปโตร คมสัน-ศุระศรางค์
26-04-2010
1
หลุมศพ
3429
มารีอา บ้วนบุ้น-ศุภวโรดม
13-04-2006
4
หลุมศพ
1332
ยอแซฟ ยงค์ชัย-ศิริวัฒนเจริญ
05-04-2017
8
หลุมศพ
2615
อันนา ชื่นฤดี-ศิริกรกุล
25-04-2010
3
หลุมศพ
0321
เทเรซา ศิริพร-ศักดิ์สินสิริพัฒน์
29-04-2012
2
คอนโด
1643
เปโตร ฉอ้อน-ศักดิ์สมวาสน์
28-04-1995
2
หลุมศพ
5721
อักแนส อาภา-ศรีโสภา
03-04-2001
5
หลุมศพ
0117
มารีอา สำราญ-ศรีหิรัญ
21-04-1977
1
หลุมศพ
2522
ลูซีอา อรุณ-ศรีสวัสดิ์
06-04-2001
3
หลุมศพ
4911
สนิท-ศตัษเฐียร
07-04-2012
5
หลุมศพ
3340
โกโดเฟรโด้ บัลโบวา-วีลาสโก้ ซินเนีย
03-04-2006
4
หลุมศพ
1016
มารีอา สุดา-วีระสุนทรเดช
06-04-1994
1
หลุมศพ
5206
ปอล วิฑูรย์-วีรฉัตรสกุล
11-04-1999
5
หลุมศพ
0240
ยูลีอานา สุดใจ-วิศาลสิงห์
08-04-1989
2
หลุมศพ
3535
เทเรซา สำอาง-วิวัฒนเวช
10-04-2006
4
หลุมศพ
1407
แคทเธอรีน สุรินทร์-วิรุณวงศ์
17-04-2010
1
หลุมศพ
2742
มารีอา ปลิก-วิริตกุล
27-04-2426
4
หลุมศพ
0202
เชงตุน-วายภาท
03-04-1905
2
แฟลต
1741
ยอแซฟ บุญชัย-วัฒนวิทย์
13-04-1996
2
หลุมศพ
5110
เทเรซา สายทอง-วราธิพงศ์ชัยกุล
01-04-2003
5
หลุมศพ
6603
ยอแซฟ ธีรวุฒิ-วรรณมาลา
09-04-2004
5
หลุมศพ
1913
อากาธา ศรีจุฬา-วงษ์ประเสริฐ
23-04-2008
3
หลุมศพ
3530
ลูซีอา นิรมล-วงศ์เงินยวง
05-04-2013
4
หลุมศพ
3530
มารีอา ทับทิม-วงศ์เงินยวง
09-04-2016
4
หลุมศพ
1021
อักแนส แก้ว-วงศ์ยังอยู่
14-04-1953
1
หลุมศพ
3921
มารีอา ประคอง-วงศ์ชวลิต
15-04-2010
3
หลุมศพ
5817
มารีอา ระเมียน-ลีชอ
25-04-2008
5
หลุมศพ
3721
มอนิกา มอนิกา-ลิวิกร
16-04-1996
3
หลุมศพ
3309
อันนา จุไร-ลิมปสุข
02-04-2002
3
หลุมศพ
5426
เทเรซา นันทนา-ลิขนะไพศาล
10-04-2008
6
หลุมศพ
0034
ฟิลิป มนู-ลัดลอย
18-04-1974
P
กางเขน
3204
พลเรือตรี วิโรจน์-ลักษณะบุตร
04-04-2000
3
หลุมศพ
3204
โรซา ณัฐวรรณ-ลักษณะบุตร
13-04-2014
3
หลุมศพ
0437
ยอห์น วิชัย-ฤทธิบุญไชย
30-04-2012
8
หลุมศพ
5025
เปโตร บุญเพชร-ฤกษ์ภูริทัต
14-04-1999
5
หลุมศพ
5015
อันตน ชูชาติ-ฤกษ์พิชัย
15-04-2000
5
หลุมศพ
4613
เปโตร อภิชาติ-รุ่งศรี
01-04-2006
5
หลุมศพ
3110
มารีอา สวาท -รุ่งถนอม
21-04-2002
3
หลุมศพ
3819
มาร์การีตา มารีอา อัคคพร-รุจิรานนท์
27-04-2012
3
หลุมศพ
1020
- เวทย์-รุจิรัต
07-04-1982
1
หลุมศพ
4231
เทเรซา ดวงใจ-รินมานะอดิสัย
21-04-2007
6
หลุมศพ
6508
ลูซีอา สุรีย์-ราชกิจ
14-04-2004
5
หลุมศพ
0328
AUGUSTINE สำรวย-ย้วยความดี
10-04-1998
2
หลุมศพ
3533
อักแนส บัวเงิน-ยันต์เจริญ
07-04-2009
4
หลุมศพ
3029
โทมัส สมพร-มาลัยวงศ์
26-04-2005
4
หลุมศพ
1140
(ชาวฝรั่งเศส) แว็งซ็อง ฌอง เอ็มมานูเอล (VINCENT JEAN EMMANUEL)-มาย์แยร์ (MAILLERE)
20-04-2016
8
หลุมศพ
2913
ยวง ธูป-มากมายสิน
19-04-2001
3
หลุมศพ
2335
ชานน์ นีลา ยุสรา-มัลวิลล์
25-04-2010
4
หลุมศพ
2423
ยอแซฟ อรุณ-มันดี
26-04-1980
3
หลุมศพ
1141
เปาโล พันธวัจน์-มณีสุวรรณ
27-04-2016
8
หลุมศพ
0749
อันนา วิไลวรรณ-มณีฤทธิ์
14-04-2014
8
หลุมศพ
3012
อันโตนีโอ สมบูรณ์-มณีประสิทธิ์
16-04-2006
3
หลุมศพ
0730
มาการีตา นงลักษณ์-มณีทรัพย์
14-04-1999
2
หลุมศพ
1329
เกรกอรี-มารี สามารถ-ภูวณิชย์
16-04-2001
2
หลุมศพ
4203
เซแลสติโน ทองคำ-ภูรีโรจน์
02-04-1929
5
หลุมศพ
3428
โทมัส ปอน-ภุกงทอง
04-04-2006
4
หลุมศพ
0350
ยอแซฟ รัก-ภมรศิริโรจน์
02-04-2012
8
หลุมศพ
4221
มาร์ธา จินตนา-ฟ้อนศรีกา
21-04-2009
5
หลุมศพ
0150
อันนา ทรัพย์-พุดหอม
07-04-1952
1
แฟลต
6328
มารีอา ป่วยเชียง-พุฒิภัคภูมิ
30-04-2010
6
หลุมศพ
6234
มารีอา เทเรซา พัชรินทร์-พีรกิจกุศล
18-04-2010
6
หลุมศพ
2605
ยวง เต็กง้วน-พันธุ์พานิช
02-04-1965
3
หลุมศพ
0214
มอนิกา มัลลิกา-พวงทองทิพย์
27-04-2015
3
คอนโด
0206
ยอแซฟ ดิเรก-พรประทีปเทวา
24-04-1999
1
หลุมศพ
3628
ยอแซฟ วิสิทธิ์-ผุดประภากุล
29-04-2016
4
หลุมศพ
1615
ยอแซฟ ศักดิ์ชัย-ผาสุขกิจวัฒนา
30-04-1994
1
หลุมศพ
0440
มารีอา สายหยุด-ผลประมูล
15-04-2004
2
หลุมศพ
2741
นาย ประพจน์-ผดุงพงษ์
21-04-2004
4
หลุมศพ
1450
บาซิลิโอ สุเมธ-ปิ่นรัตน์
01-04-2018
8
หลุมศพ
0613
ยอแซฟ อดุลย์-ปิยางสุ
17-04-2017
1
หลุมศพ
2337
ปุลเกรีอา สิรินทร์-ปิติสันต์
08-04-1988
4
หลุมศพ
0425
เปาโล ธีระ-ปัญจทรัพย์
01-04-1997
1
หลุมศพ
2135
เฮเลนา กิมเอ็ง-ประสพพร
10-04-1970
4
หลุมศพ
5306
เซซีเลีย ส่งศรี-บุราสัย
20-04-2001
5
หลุมศพ
5306
ยอร์จ อำพล-บุราสัย
16-04-2003
5
หลุมศพ
4714
เปาโล สุรชา (ไพบูลย์)-บุญประกอบวงศ์
15-04-2016
5
หลุมศพ
1732
ยอแซฟ อิริซีโอ-บอร์จาส
24-04-1995
2
หลุมศพ
1744
อันนา สมจิตต์-นิลเพ็ชร์
24-04-1995
2
หลุมศพ
0436
มารีอา เอิบ-นิรามัย
15-04-2012
8
หลุมศพ
4624
แอนเจล่า นภา-นิธินันทน์
24-04-1998
5
หลุมศพ
0303
เทเรซา เรณู-นิตะโย
12-04-2010
2
คอนโด
2341
เทเรซา สมบูรณ์-นิตตะโย
03-04-1965
4
หลุมศพ
0111
แอนโทนี ภาคภูมิ-นิซัน
19-04-2005
1
คอนโด
0125
โรซา ปราณี-นางแล
17-04-2017
3
คอนโด
4219
อันนา ละเมียด-นันทิทรรภ
29-04-1976
5
หลุมศพ
0127
ยอแซฟ ธีรยุทธ-ธรรมวิสุทธิ์
11-04-2010
8
หลุมศพ
6125
เทเรซา พรรณี-ธรรมธาดา
11-04-2002
5
หลุมศพ
0734
อากาทา สุมาลี-ธนูสิงห์
02-04-2017
2
หลุมศพ
4228
ยอแซฟ อำนวย-ทิพากรโรจนกิจ
16-04-2007
6
หลุมศพ
2105
โยเซฟฟิน ฟิน-ทัตตวร
24-04-2000
3
หลุมศพ
5730
โยเซฟ โยเซฟ แซม-ทอมมัส
25-04-2009
6
หลุมศพ
6016
เบเนดิกโต เสริมศักดิ์-ทองกิจเลาหชัย
29-04-2002
5
หลุมศพ
0940
ยอแซฟ สันทัด-ทรัพย์เย็น
16-04-2015
8
หลุมศพ
1624
หลุยส์ สมบัติ-ทรรทรานนท์
23-04-2015
1
หลุมศพ
0445
เทเรซา สายัณห์-ทรรทรานนท์
11-04-1998
2
หลุมศพ
4115
มารี โยเซฟ บุญประจักษ์-ทรรทรานนท์
13-04-2015
5
หลุมศพ
1315
เยโนเวฟา บุญพร้อม-ติณณารมย์
30-04-1994
1
หลุมศพ
1812
ยวงบัปติสตา สงวน-ตั้งตระกูล
02-04-1988
1
หลุมศพ
1605
โดโรธี โดโรธี-ตันติประสุต
30-04-2017
1
หลุมศพ
0105
ยอแซฟ สมคิด-ตันตินราศักดิ์
25-04-2006
2
คอนโด
1348
อันนา ดารา-ตันตสูติ
07-04-2017
8
หลุมศพ
0308
เปโตร ประยุทธ-ตอวิเชียร
23-04-2011
2
คอนโด
0224
เปาโล เจริญ-ตรีสถาน
29-04-1971
1
แฟลต
3814
แพทริก รุจิภาส-ดาราล้อมวงศ์
04-04-2015
3
หลุมศพ
1805
ปิโลปินา สมร-ซิ้มศิริ
19-04-1994
1
หลุมศพ
2144
แบร์นาร์ด บรรณา-ชโนดม (ชไนเดอร์)
29-04-1977
4
หลุมศพ
1402
เทเรซา บุญมา-ชโนดม
28-04-1964
1
หลุมศพ
0639
เซซีลีอา โสภี-ชูทรัพย์
26-04-2013
8
หลุมศพ
0713
เปโตร เหียบ-ชุณหกิจ
19-04-1953
1
หลุมศพ
1914
เรยีนา ศรีจุลินทร์-ชีวะบุตร
14-04-2008
3
หลุมศพ
5528
อันนา ยุพิน-ชาญชัยพิทักษ์
03-04-2010
6
หลุมศพ
0228
มารีอา สุปราณี-ชัยสุวรรณ
14-04-2011
8
หลุมศพ
0228
มารีอา ชมภูนุช-ชัยสุวรรณ
28-04-2014
8
หลุมศพ
6633
ยอแซฟ บุญนำ-ชัยวิสุทธิ์
10-04-2010
6
หลุมศพ
5805
มารีอา ส้องอิ่ม-ชัยกิจ
18-04-2001
5
หลุมศพ
5834
อันเดร ศิริพงค์-ชัชวัสวิมล
07-04-2017
6
หลุมศพ
0301
มารีอา อันนา เจริญศรี-จิระทวีกุล
24-04-2017
4
คอนโด
4401
หลุยส์ มงคลชัย-จินตมนูญธรรม
30-04-2012
5
หลุมศพ
4408
พุทธ บุญผ่อง-จิตสำราญ
12-04-2007
5
หลุมศพ
0220
เปโตร แถว-จิตราคณี
30-04-2002
1
คอนโด
0534
แอนนา ส่งศรี-จารุจินดา
24-04-2014
8
หลุมศพ
2629
เทเรซา จารุ-จันทโรบล
05-04-1977
4
หลุมศพ
3624
มารีอา สิทธิดา-จันทราทิพย์
23-04-1997
3
หลุมศพ
0136
ยอแซฟ ทองพูน-จันทระคะ
18-04-2016
2
หลุมศพ
0148
อันนา วิไล-จันทระ
30-04-2011
2
หลุมศพ
6232
ยอแซฟ พิฑูรย์-จรินทิพย์พิทักษ์
04-04-2011
6
หลุมศพ
5612
อันตน ชัยพร-ค้าพลอย
12-04-2000
5
หลุมศพ
3701
ฟรังซิสเซเวียร์ ปรีชา-คงตระกูล
27-04-2003
3
หลุมศพ
1048
ยอห์น วิรัช-กุลเนตุ
02-04-2016
8
หลุมศพ
1249
เปาโล วิสูตร-กุลเนตุ
01-04-2560
8
หลุมศพ
0448
ยอแซฟ สมชัย-กีรติพงศ์
20-04-1922
1
แฟลต
0541
อันนา อบเชย-กิติโกเศศ
30-04-2002
2
หลุมศพ
0433
ยอแซฟ เซ่งยู้-กิจเจริญ
24-04-1971
2
แฟลต
2016
มาร์ติน วิจิตร-กาญจนะวาหะ
12-04-2014
3
หลุมศพ
4011
มาเรียมักดาเลนา พยุง-กวยมงคล
15-04-2008
5
หลุมศพ
0247
โยเซฟฟิน จารูญ-กล้าพจน์
29-04-1905
1
แฟลต
6101
ยอแซฟ ไพศาล-กตัญญูทวีทิพย์
25-04-2012
5
หลุมศพ
0461
CECILEA NAMWOON-THRETANA
27-04-1949
1
แฟลต
0338
- Kho Jit-Seng
22-04-1931
1
แฟลต
0508
Skaida Clada-Seidel
22-04-1981
1
แฟลต
0122
PATRICIA PATHAMA-SISHOBHON
25-04-1957
2
แฟลต
0206
PETER-SEMAR
02-04-1960
1
คอนโด
0507
DAVIN DHANAPALAN-S/O THIAGARAJA
16-04-1964
2
แฟลต
0423
OLINKA-OBRUCA
28-04-1905
2
แฟลต
2328
GEORGE YOD-MICANON
09-04-1974
4
หลุมศพ
0136
AGNES PLOI CARLOS-MICALEEF
25-04-1925
2
แฟลต
2431
ALLANT MICHEAL-MEYNERT
23-04-1953
4
หลุมศพ
2431
HELENE MARGARET-MEYNERT
18-04-1948
4
หลุมศพ
0301
GEORGES-MERITAN
06-04-1905
1
คอนโด
0137
MARGUERITE VIAL-MAZEL
21-04-1937
2
แฟลต
0365
EUGENE-MALGORNE
27-04-1903
1
แฟลต
2331
มารีอา Blanche(ปัญจรัตน์)-Lamache
18-04-2011
4
หลุมศพ
0083
Mr.Jean Francis-Lafont
10-04-2013
P
กางเขน
0264
PITHET POCHANVISUDH-LUANG
10-04-1918
1
แฟลต
0144
AUGUSTINE MLLE LOUISE-LAMACHE
26-04-1905
2
แฟลต
1614
แอนนา ANNE-KHIN MAUNG GYI
30-04-1994
1
หลุมศพ
2535
JOSEPH (ยอแซฟ) BERT(เบริต์)-JITTAKON (จิตตกล)
08-04-1971
4
หลุมศพ
0311
BERYL-JAMAL
05-04-1976
1
คอนโด
0446
Agata Lee Siew-Hong
05-04-1902
1
แฟลต
3128
ANAHID(แอนนาฮิด) BEDROS (เบดรอส)-HEDGENIAN (เฮดเจนเนียน)
08-04-2005
4
หลุมศพ
0509
GINO-DAMIANI
24-04-1905
2
แฟลต
0316
AUGUSTO LUIZ-DA SILYA
13-04-1965
1
คอนโด
1716
THANABRI-CHUENSUKSAWRDI
01-04-1985
1
หลุมศพ
1109
มากาเร็ต MARGARET-CHAN
05-04-1939
1
หลุมศพ
0415
JOSEPH WILLIAM-CAROLLI
18-04-1952
2
แฟลต
0330
ALMR CARLMA-CARLMARK
16-04-1899
2
แฟลต
0519
LEROY JASON-BREITSPRECHER
15-04-1972
2
แฟลต
0416
GIUSEPPE-BERSIGHELLI
10-04-1940
2
แฟลต
0447
AUGUSTIE GODEFREY AMABLE-BERLANDIER
10-04-1934
2
แฟลต
0169
CHAELES-BAUDART
14-04-1905
1
แฟลต
0245
MAURA -A . COUGHLIN
16-04-1972
2
แฟลต
0155
ANN PIALET-
19-04-1905
1
แฟลต
0159
SUSANA-
19-04-1905
1
แฟลต
0555
FILOMENO FIORIO-
10-04-1891
1
แฟลต
0129
PLLV WEST-
21-04-1916
2
แฟลต
0208
MARIA MAI-
21-04-1905
2
แฟลต
0211
THERESA M. K. TROMBETTA-
12-04-1964
2
แฟลต
0242
มารีอา เตี๊ยก-
26-04-1928
2
แฟลต
0348
ANNA ROSA-
07-04-1927
2
แฟลต
0408
มารีอา -
22-04-1905
2
แฟลต
0441
ยอแซฟ เล็ก-
11-04-1935
2
แฟลต
2131
เทเรซา ไซกี้-
05-04-1959
4
หลุมศพ
2429
มารีอา รัตนาวดี-
22-04-1969
4
หลุมศพ
2541
DANIEL E. GUTIERREZ JR.-
22-04-1964
4
หลุมศพ
2726
ยอห์น เตรล-
10-04-1941
4
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009