• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2561/2018 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561/2018 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-0-09229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560/2017 เวลา 16.30 น. /บรรจุศพ มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธ์ุ วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โซน 8 หลุม 1432

 

ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  มกราคม  2017/2560
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  กุมภาพันธ์   
2017/2560
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017/2560
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อประทีป  กีรติพงศ์  

เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23  เมษายน  
2017/2560
         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม  2017/2560
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
        ประธาน คุณพ่อ
ศิริพจน์ สกุลทอง
เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25  มิถุนายน  
2017/2560
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่ออนุรัตน์  ณ  สงขลา
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23  กรกฎาคม  2017/2560
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่อประทีป   สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27  สิงหาคม  
2017/2560
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่อจรัล  ทองปิยะภูมิ

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน  2017/2560
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่อปรีดา  เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  ตุลาคม  
2017/2560
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30  น.
       ประธาน  คุณพ่อเรืองฤทธิ์  ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   26   พฤศจิกายน  2017/2560
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
        ประธาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31  ธันวาคม   
2017/2560
       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
       
ประธาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

รายชื่อประจำเดือน พฤศจิกายน
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0536
เปโตร จรูญ-ไชยเผือก
13-11-2012
8
หลุมศพ
0128
มาร์โก วีระชาย-ไชยรา
22-11-2010
8
หลุมศพ
3631
มารีอา มักดาเลนา เฉลิมวรรณ-โสมขันเงิน
22-11-2006
4
หลุมศพ
4904
อักแนส ยุรี-โมในยกุล
13-11-2004
5
หลุมศพ
0144
เปโตร ยุทธ (ร.อ.)-โพธิเนตร์
18-11-1969
2
หลุมศพ
4722
มารีอา สมทรง-โคมินทร์
25-11-2009
5
หลุมศพ
0346
มารีอา อันเจลา ปาริชาติ-โคมิน
01-11-2012
8
หลุมศพ
6421
โยเซฟิน เจี่ยกิมน้อย-โกวงศ์
25-11-1992
5
หลุมศพ
4610
เรอเน วิสูตร์-โกกระกูล
06-11-2009
5
หลุมศพ
5015
- รุชชาญ (จ.ส.ต.)-แฮตอินตอง
25-11-2004
5
หลุมศพ
0407
หลุยส์ ชุน-แสงไพรวรรณ
06-11-1993
1
หลุมศพ
6306
มารีอา พัชรี-แสงเนียม
05-11-2003
5
หลุมศพ
6412
ยวง ศิริ-แสงหาญ
28-11-2003
5
หลุมศพ
0119
เทเรซา ประสพสุข-แสงสุริยะ
19-11-2007
2
คอนโด
3237
เปโตร ประดิษฐ์-แสงศิริวิวัฒน์
25-11-2005
4
หลุมศพ
5217
ยอแซฟ สุกิจ-แสงพลสุข
27-11-1999
5
หลุมศพ
0122
เทเรซา อรนงค์-แสงทองดี
28-11-2000
1
คอนโด
0540
เปโตร เก้าเที้ย-แซ่โป่ว
24-11-2012
8
หลุมศพ
0635
วินเซนต์ อิ๋วลิม-แซ่โง้ว
26-11-1987
2
หลุมศพ
2805
กาทารีนา หงิ่มเอ็ง-แซ่โง้ว
14-11-1972
3
หลุมศพ
4509
AUGUSTINE กิมสุน-แซ่โง้ว
16-11-1997
5
หลุมศพ
3409
เปโตร เคี่ยนเฮี้ยน-แซ่โค้ว
19-11-2008
3
หลุมศพ
1030
ยอแซฟ หยู่ฮี้-แซ่โค้ว
21-11-1992
8
หลุมศพ
0343
มารีอา เพ็งลั้ง-แซ่แต้
07-11-2016
8
หลุมศพ
0333
มารีอา เง้าเอง-แซ่เฮ้า
15-11-2011
8
หลุมศพ
0139
- โอ๊ย-แซ่เฮ้ง
14-11-1953
1
แฟลต
0902
ยอแซฟ ยุ่นเซ็ง-แซ่เฮ้ง
01-11-1961
1
หลุมศพ
5408
ยอแซฟ เจริญ-แซ่เฮง
20-11-2000
5
หลุมศพ
5523
โรซา กิมเฮี้ยะ-แซ่เฮง
10-11-2000
5
หลุมศพ
4723
ฟรังซิสโก มีซิม-แซ่เอี๊ย
07-11-1998
5
หลุมศพ
0219
ตงเหลี่ยม-แซ่เอี้ยว
30-11-1972
2
แฟลต
5013
มาร์โก เอ็กตี่-แซ่เอี้ยว
05-11-1999
5
หลุมศพ
2622
ไต่ย้ง-แซ่เอี้ย
09-11-1951
3
หลุมศพ
0809
มารีอา อาเฮียง-แซ่เล้า
26-11-1971
1
หลุมศพ
2714
ลูกา ซุ่ยก๊ก-แซ่เล้า
18-11-1959
3
หลุมศพ
3303
ฟาโรห์ จุงเฮ้า-แซ่เล้า
12-11-1995
3
หลุมศพ
4910
เปาโล อึ่งเยี้ยง-แซ่เล้า
02-11-1999
5
หลุมศพ
5105
ยอแซฟ เลียกเคียม-แซ่เบ้
07-11-1999
5
หลุมศพ
0451
ดอมินิโก ยู่ลิ้ม-แซ่เตียว
11-11-1939
8
หลุมศพ
0123
- จุงเอียม-แซ่เตีย
24-11-1932
1
หลุมศพ
3432
มารีอา เบญจวรรณ-แซ่เซียว
06-11-2006
4
หลุมศพ
2907
อักแนส เฮี๊ยะ-แซ่เจ็ง
02-11-1958
3
หลุมศพ
6202
ยอแซฟ เจียงซันเซียว-แซ่เจียง
13-11-2002
5
หลุมศพ
0718
ยวงบัปติสตา จิ้งชุง-แซ่อึ้ง
20-11-1957
1
หลุมศพ
2506
มารีอา ลี่ฮุ้น-แซ่อึ้ง
29-11-2005
3
หลุมศพ
2407
มารีอา ฝ่ายิน-แซ่หลิว
26-11-1988
3
หลุมศพ
0722
ยวง ลั่งกุ่ย-แซ่ลี้
18-11-1998
1
หลุมศพ
2417
มารีอา ยุพา-แซ่ลี้
15-11-1999
3
หลุมศพ
2419
ยาโกเบ กิมกัง-แซ่ลี้
25-11-1981
3
หลุมศพ
5613
อันนา ซิ้วกี-แซ่ลี้
29-11-2003
5
หลุมศพ
0209
มารีอา สีม่วย-แซ่ลิ้ม
20-11-2014
3
คอนโด
1320
เปาโล ซุ่นเลี่ยง-แซ่ลิ้ม
08-11-2004
1
หลุมศพ
5922
มารีอา เซียมเซ็ง-แซ่ลิ้ม
14-11-2001
5
หลุมศพ
6410
มารีอา จูน้อย-แซ่บู๊
20-11-2003
5
หลุมศพ
6109
เซซีลีอา ป้ายฮั้ว-แซ่ตั้ง
08-11-2006
5
หลุมศพ
0734
ดอมินิก เม่งเจียะ-แซ่ตั้ง
23-11-2013
8
หลุมศพ
0944
อักแนส ตั้งเตียวสี (อิกจู)-แซ่ตั้ง
05-11-2015
8
หลุมศพ
3413
ยอแซฟ เอ็งกวน-แซ่ตัน
11-11-1981
3
หลุมศพ
2132
ยอแซฟ ช่วนฮ้อ-แซ่ตัน
22-11-1949
4
หลุมศพ
0420
อากาทา มุ่ยเอ็ง-แซ่ซิ้ม
12-11-1993
1
หลุมศพ
0610
มารีอา เก็กเอ็ง-แซ่ฉั่ว
01-11-1986
1
หลุมศพ
2013
มัทธิว เทียงสั่น-แซ่ฉั่ว
29-11-1961
3
หลุมศพ
5527
มารีอา สุปราณี-แซ่ฉั่ว
19-11-2008
6
หลุมศพ
2724
ซูซานนา ชอฮุ้น-แซ่จู
05-11-1958
3
หลุมศพ
0648
เมรี่-แซ่คึง
01-11-1979
2
หลุมศพ
0409
เซซีลีอา ลี้-แซ่ก๊วย(แสงแลบ)
28-11-1993
1
หลุมศพ
0229
อากาทา ไน้-แซ่ก๊วย
06-11-2003
2
หลุมศพ
2320
ยอแซฟ กังเจียบฮั้ว -แซ่กัง
24-11-1970
3
หลุมศพ
1417
อันนา กุหลาบ-เอียงผาสุข
18-11-1998
1
หลุมศพ
0316
มารีอา จิตต์ใส-เสรีวงศ์
13-11-2013
2
คอนโด
5911
เปาโล ผิน-เสริฐศรี
10-11-2001
5
หลุมศพ
0109
มารีอา สุกัญญา-เสนาะจิตต์
08-11-2006
2
คอนโด
1210
มาแชลลิโน เปอร์ซี-เวียร์รา
18-11-1997
1
หลุมศพ
6411
เทเรซา กาญจรัตน์-เลิศวัตรกานต์
25-11-2003
5
หลุมศพ
0340
มารีอา จรูญ-เลค
28-11-1980
2
หลุมศพ
0110
ฟรังซิส สมเกียรติ-เมฆาอัมพุท
02-11-2013
1
คอนโด
0504
ฟรังซิสซาเวียร์ ระคน-เภกะนันทน์
17-11-1984
2
แฟลต
2822
มารีอา บุบผา-เฟื่องธุระ
08-11-2560
3
หลุมศพ
6409
ยอแซฟ สมชาย-เพ็ญรุ่งเรืองกุล
20-11-2003
5
หลุมศพ
2505
เปาโล ประสิทธิ์-เพชรแสงงาม
23-11-2011
3
หลุมศพ
3236
หลุยส์มารีย์ บุญยัง-เผ่าทัพ
19-11-2005
4
หลุมศพ
0149
อันนา วัฒนา-เปี่ยมวารินทร์
16-11-2010
2
หลุมศพ
6324
มารีอา นิภา-เปรมสุข
07-11-2003
5
หลุมศพ
5432
มารีอา สุธาดา-เบญฤทธิ์
14-11-2008
6
หลุมศพ
2128
อันดรูว์ นิตย์-เชาว์มั่น
02-11-2004
4
หลุมศพ
6404
เจอไมเน่-เฉิน
29-11-2011
5
หลุมศพ
1617
เทเรซา สวีส-เจริญสุข
12-11-2014
1
หลุมศพ
5921
ยวงบัปติสตา ลมัย-เจริญสุข
20-11-2001
5
หลุมศพ
0847
สมชาย-เจริญวีรกุล
23-11-1982
2
หลุมศพ
5821
ยอแซฟ พิทยาธร-เจนบรรจง
07-11-2001
5
หลุมศพ
3733
หลุยส์ ประยูร-เกรียงไกรเลิศ
01-11-2007
4
หลุมศพ
3123
อักแนส อรวรรณ-อึ้งตระกูล
28-11-2012
3
หลุมศพ
3632
โยเซฟ พิทักษ์-อารีนุกูล
27-11-2006
4
หลุมศพ
6030
ยอแซฟ รุ่งโรจน์-อาภรณ์วรรณกุล
12-11-2009
6
หลุมศพ
1004
เปโตร ประสงค์-อานามนารถ
28-11-2005
1
หลุมศพ
1245
ยอแซฟ อิมมานูแอล ธนู-อาจารีย์
26-11-2016
8
หลุมศพ
0505
มาเรีย ทองอยู่-อมาตยกุล
22-11-1963
2
แฟลต
6612
ยอแซฟ พศิน-อมาตยกุล
30-11-2004
5
หลุมศพ
4731
มารีอา วรินทร์พร-อมรวรรัตน์
01-11-2008
6
หลุมศพ
6307
ยอแซฟ เกียรติ-อมตวณิชย์
05-11-2003
5
หลุมศพ
0743
เซซีลีอา สุนีย์-อภิรักษ์ทานนท์
03-11-2014
8
หลุมศพ
0213
มาร์ธา ยวน-ห้าด่านจาก
04-11-2015
3
คอนโด
4510
มารีอา ธารทิพย์-ห่วงตันติวัน
21-11-1997
5
หลุมศพ
0834
มารีอา กิมเฮียง-หอมนิยม
18-11-1990
2
หลุมศพ
0834
ยออากิม พันธ์-หอมนิยม
14-11-1978
2
หลุมศพ
3138
ฟรังซิสเซเวียร์ วันชัย-หอมนิยม
24-11-2013
4
หลุมศพ
1105
มารีอา สุรีรัตน์-ส้มหวาน
19-11-2016
1
หลุมศพ
3235
ยวงบัปติสตา ยิ้ว-สุเสรีชัย
18-11-2005
4
หลุมศพ
3629
ยอแซฟ วิสุทธิ์-สุเมธยุทธ์
15-11-2006
4
หลุมศพ
3630
มารีอา กานดา-สุเมธยุทธ์
20-11-2010
4
หลุมศพ
4020
อักแนส พรรณี-สุวรรณวิทย์เวช
24-11-2008
5
หลุมศพ
4020
เปาโล สุวรรณ-สุวรรณวิทย์เวช
28-11-2016
5
หลุมศพ
3824
มารีอา มักดาเลนา สุจิตรา-สุบรรณพงษ์
20-11-2005
3
หลุมศพ
3338
เคลเมนต์ พีระยุทธ-สุบรรณพงษ์
08-11-2012
4
หลุมศพ
0733
อันตน สุพจน์-สุนทรธรรมวาที
21-11-2013
8
หลุมศพ
5209
มัทธิว พีรพล-สุทธิธรรมพานิช
13-11-1999
5
หลุมศพ
0129
เอากุสติน นิกร์กานต์-สุจริตเวสส์
19-11-2010
8
หลุมศพ
6026
อันนา ละออง-สุขแจ่มใส
14-11-2009
6
หลุมศพ
4205
โทมัส กุศล-สืบสายหาญ
09-11-2006
5
หลุมศพ
5832
มารีอา สมหญิง-สิทธิเดชศักดิ์
16-11-2014
6
หลุมศพ
1118
เทเรซา อัมพร-สิทธิราพร
12-11-2007
1
หลุมศพ
6611
มารีอา ลภาพร-สิงห์เสน่ห์
25-11-2004
5
หลุมศพ
2326
ยอแซฟ สมพล-สิขรางกูร
04-11-1977
4
หลุมศพ
1104
ยอแซฟ สมพงษ์-สันตะวานนท์
08-11-2001
1
หลุมศพ
2244
ยอแซฟ จรัญ-สัจจวิทย์
30-11-1981
4
หลุมศพ
5715
สเตฟานา กรรณิการ์-สวีรวงศ์
24-11-2011
5
หลุมศพ
0439
ไมเคิล โจเซฟ พิศาล-สร้อยโมรี
18-11-1989
2
หลุมศพ
0304
เอมิน สอน-สรกุล
14-11-1906
1
หลุมศพ
0319
ฟรังซิสเซเวียร์ ณรงค์-สมสุข
25-11-2013
3
คอนโด
0517
- ปทุม-สมบุญ
28-11-1993
1
หลุมศพ
1239
ยอแซฟ สมิง-สนเจริญ
18-11-2016
8
หลุมศพ
1123
อักแนส ศรีประไพ-สงวนหล่อสิทธิ์
20-11-2003
1
หลุมศพ
1123
มารีอา กิว-สงวนหล่อสิทธิ์
20-11-2003
1
หลุมศพ
1050
มารีอา ศศิธร-สงวนสัตย์
12-11-2015
8
หลุมศพ
0135
อันโตนิโอ ศุข-ศุขชาติ
06-11-1918
2
แฟลต
0651
ยอแซฟ วีระชาติ -ศิริยงวัฒนา
08-11-2013
8
หลุมศพ
5721
เปโตร สนั่น-ศรีโสภา
29-11-2012
5
หลุมศพ
0118
มักดาเลนา มะลิ-ศรีเจริญ
22-11-1906
1
แฟลต
3926
อากาทา หงอ-ศรีอำไพ (ซิสเตอร์)
24-11-1970
4
หลุมศพ
5619
มารีอา สิรี-ศรีสุชาติ
27-11-2009
5
หลุมศพ
0317
อันนา จำปา-ศรีสมพงษ์
26-11-2003
1
คอนโด
6010
อันตน ปรีดานันท์-ศรีนภาวรรณ
07-11-1985
5
หลุมศพ
0542
ยอแซฟ เศรษฐสิทธิ์-ศตัษเฐียร
12-11-2012
8
หลุมศพ
3137
บริจิต ( BRIGID ) วิจิตรา ( VICHITRA)-วีรบุญชัย (VEERABOONCHAI)
21-11-2558
4
หลุมศพ
6110
อันนา เพ็ญศรี-วิศิษฎโสภณ
08-11-2002
5
หลุมศพ
0336
มาร์ซิสซ่า โรซารีโอ วัชรี-วิริยะวัลย์
19-11-2011
8
หลุมศพ
5820
มารีอา ลักขณา-วิบูลย์กิจวรกุล
07-11-2001
5
หลุมศพ
0436
คราลา ซีเอริล-วินเซอร์
21-11-2009
2
หลุมศพ
0939
เดวิด หลุยส์-วายบาร์โบ
04-11-2015
8
หลุมศพ
0344
มาร์กาแร็ดเมซี้-วันเดียยาร์
09-11-1987
2
หลุมศพ
0710
เทเรซา ฉวีวรรณ-วัฒนพงศ์พันธุ์
11-11-1994
1
หลุมศพ
5610
ยอแซฟ บุญชู-วัฒนจริยา
21-11-2000
5
หลุมศพ
3234
เมรี่-แอน สุณีรัตน์-วรรณประทีป
17-11-2005
4
หลุมศพ
5211
เทเรซา ชนิตร์นันทน์-วรรณชัยวงศ์
16-11-1999
5
หลุมศพ
0849
อากาทา สมใจ-วงศ์สุวัฒน์
29-11-2014
8
หลุมศพ
5920
อันตน บุญส่ง-ล้อจรัสศรีวงษ์
16-11-2001
5
หลุมศพ
1635
วินเซนต์เต วีรชน-ลี้ละภัย
07-11-1995
2
หลุมศพ
0538
เทเรซา วันทนีย์-ลี้ละภัย
19-11-2012
8
หลุมศพ
4015
เปาโล สงวน-ลีลาจินดา
24-11-2010
5
หลุมศพ
0348
มารีอา สมใจ-ลาดวิไล
17-11-1989
2
หลุมศพ
0735
ยอแซฟ พิทักษ์-ฤชาสิน
28-11-2013
8
หลุมศพ
0335
ยอแซฟ ชะโลม-รุ่งเรืองผล
16-11-2011
8
หลุมศพ
3930
เปโตร เชิญ-รุจิพืช
10-11-2010
4
หลุมศพ
0446
มารีอา เมรี่-รุจานุรักษ์
05-11-2017
8
หลุมศพ
0235
อันนา ประมวล-รัตนไพบูลย์
07-11-2011
8
หลุมศพ
3230
ยอแซฟ พิทักษ์-รงควงศ์
10-11-2005
4
หลุมศพ
6313
มอริส มนิตย์-ยะอัมพันธ์
06-11-2003
5
หลุมศพ
0303
เทเรซา รัศมี-ยงบรรทม
06-11-2017
4
คอนโด
1340
อักแนส ศิรินา-มุ่งนิรันดร์
06-11-2017
8
หลุมศพ
0319
มารีอา ผุสดี-มีแสงธรรม
26-11-2011
2
คอนโด
2015
มารีอา เพลินตา-มีศรี
17-11-2013
3
หลุมศพ
0342
ยอร์ช สมภพ-มีนาวงศ์
26-11-1983
2
หลุมศพ
4611
ฟิลิปปา ย่ง-มีคิม
03-11-1998
5
หลุมศพ
6610
มารีอา ละเมียด-มาลีสวัสดิ์
19-11-2004
5
หลุมศพ
4207
มารีอา สุรางค์-มาร์โลว์
18-11-1997
5
หลุมศพ
5611
ดอมินิกโก โดมิโก-มานิมทิม
25-11-2000
5
หลุมศพ
4105
มาร์ทินดา สงวนศรี-มณีดิษฐ์
20-11-2011
5
หลุมศพ
0433
HELENA ลีนา-มณฑิรกนก
24-11-1991
2
หลุมศพ
0123
มารีอา สายทอง-ภมรสาร
14-11-1998
1
คอนโด
4223
มารีอา ซูซานนา ละเอียด-ฟอนซีกา
05-11-2003
5
หลุมศพ
5222
มารีอา สุพรรณนี-พิศมัย
07-11-2016
5
หลุมศพ
5218
แคทรีน สุชาดา-พินิจธนาลาภ
30-11-1999
5
หลุมศพ
5905
เทเรซา ละมูล-พันธุมจินดา
11-11-2016
5
หลุมศพ
6201
มารีอา ลำเจียก-พันธุมจินดา
15-11-2002
5
หลุมศพ
2102
เมรี่ เจริญ-พัฒโนดม
07-11-2005
3
หลุมศพ
1820
มาการีตา ศิริพร-พัฒนเมธินทร์
05-11-1994
1
หลุมศพ
0539
ยวง วิสุทธิ์-พัฒนวีรมงคล
23-11-2012
8
หลุมศพ
5115
ยวงบัปติสตา ประดับ-พรรณศิริ
08-11-1999
5
หลุมศพ
1841
อันนา รัตนา-พยุงศิลป์
19-11-1994
2
หลุมศพ
6127
ยอแซฟ ยุพา-ผิวเกลี้ยง
18-11-1986
6
หลุมศพ
0161
คริสติน่า สุภร-ปุณณะหิตานนท์
19-11-1942
2
แฟลต
4809
เปโตร อนันต์-ปิติปาละ
15-11-2534
5
หลุมศพ
0424
เปาโล พรชัย-ปัญจทรัพย์
26-11-2013
1
หลุมศพ
6512
ยอแซฟ ประเสริฐ-ปราณี
16-11-1956
5
หลุมศพ
3317
ยวงคาเบรียล ชัยวัฒน์-ประสาทพร
19-11-1986
3
หลุมศพ
3010
ฟรังซิสโก ภักดี-ประยูรสุข
10-11-2009
3
หลุมศพ
6027
ยอแซฟ ปราโมทย์-ประพิณวงศ์
26-11-2009
6
หลุมศพ
2515
มารีอา ลี้-บุ้นกุน
28-11-1999
3
หลุมศพ
5302
แคทรีน อัมพร-บุราสัย
19-11-1967
5
หลุมศพ
1805
เซซีลีอา พรรณมณฑ์-บุณะโอสถ
12-11-2013
1
หลุมศพ
0108
ฟรังซิสโก นพพร-บุญเต็ม
15-11-2015
3
คอนโด
1828
มารีอา บุญมี-บุญคั้นผล
03-11-2014
2
หลุมศพ
3233
มารีอา สำเริง-นิยมจ้อย
13-11-2005
4
หลุมศพ
6204
เปโตร ละเอียด-นิตะโย
29-11-2002
5
หลุมศพ
4631
โรแลนโด-นาร์ซิโซ
01-11-2550
6
หลุมศพ
2501
ยวง บัปติสตา ประเสริฐ-นาจรุง
10-11-2014
3
หลุมศพ
0237
เทเรซา น้อม-นัมคนิสรณ์
18-11-2005
1
แฟลต
1010
มารีอา ทัศนีย์-นันทภูษา
04-11-2016
1
หลุมศพ
6203
ยอแซฟ วิชัย-นันทนิตติ
21-11-2002
5
หลุมศพ
6326
คริสโตเฟอร์ พล.อ.ร่มเกล้า-ธุวธรรม
04-11-2010
6
หลุมศพ
0337
- ปุกคริส-ธานนทร์
15-11-1906
1
แฟลต
0732
ฟรังซิสเซเวียร์ ไพศาล-ธรรมเสนา
13-11-2013
8
หลุมศพ
2818
FLORENCE แข-ธนะสิริ
29-11-1995
3
หลุมศพ
3502
ชาร์ล ชาลี-ธนะสิริ
22-11-2001
3
หลุมศพ
2808
ออสติน ฤทธิ์-ธนธรกิจ
21-11-2001
3
หลุมศพ
1808
มารีอา-อักแนส รัตนา-ทองคำผลา
24-11-1997
1
หลุมศพ
6104
อันนา ปลื้มจิตร-ทรัพย์วัฒน์
07-11-2002
5
หลุมศพ
6511
ฟรังซิสเซเวียร์ พูนพร-ทรรทรานนท์
28-11-2007
5
หลุมศพ
0405
ยอแซฟ พรชัย-ถาวรศิริทรัพย์
17-11-2003
1
หลุมศพ
0208
ยอห์น บัปติส เลื่อน-ตาเจริญ
10-11-2014
3
คอนโด
0219
ยอแซฟ กริช-ตั้งใจสู้
24-11-1986
1
หลุมศพ
6434
ฟรังซิสโก อำนวย-ตันติโกศล
11-11-2015
6
หลุมศพ
0705
ยอแซฟ จงเศรษฐ-ตันติสัจจธรรม
07-11-1971
1
หลุมศพ
2629
- ปีเตอร์-ตะลุลานนท์
12-11-1965
4
หลุมศพ
0416
มารีอา มักดาเลนา ทองเจือ-ตะนุลานนท์
21-11-1993
1
หลุมศพ
1638
แบทตินนา ชรด-ตรีโสภา
13-11-2012
2
หลุมศพ
0306
อันเดร เสนอ-ตรีกิจจา
26-11-1962
2
แฟลต
1821
มารีอา มักดาเลนา ไพฑูรย์-ดีซูซ่า
05-11-1994
1
หลุมศพ
5213
แกเกอร์รี่ ปรารมณ์-ณ สงขลา
21-11-1999
5
หลุมศพ
5433
มารีอา สมใจ-ณ ป้อมเพ็ชร
17-11-2008
6
หลุมศพ
5431
ออกุสต้า อมรา-ณ บางช้าง
11-11-2008
6
หลุมศพ
0203
อากาทา จิงจู-ญาณกวี
30-11-1988
1
หลุมศพ
2635
อันตน จำรูญ-ซ้องกัง
23-11-1969
4
หลุมศพ
0806
แคทรีน ขวัญเรือน-ซื่อเพียรธรรม
04-11-1994
1
หลุมศพ
0225
โรเรนโซ มาเรีย-ซีแกร่า
14-11-1992
1
หลุมศพ
1835
ยอห์น ม.ล. จิตรสาร-ชุมสาย
07-11-2000
2
หลุมศพ
0742
โยนออฟอาร์ค ประชิต-ชำนาญธรรม
19-11-2014
2
หลุมศพ
0444
เทเรซา ประภาพร-ชาวแพรกน้อย
28-11-2016
2
หลุมศพ
4113
MARIE ซ. แมรี-ชาร์ลล์
09-11-1998
5
หลุมศพ
2225
โรซา อันนา พวง-ชัชวลิต
14-11-2005
3
หลุมศพ
1144
มักดาเลนา มาริสา-ฉันทวโรดม
08-11-1997
2
หลุมศพ
5528
เปาโล พรชัย-ฉัตรวัฒนาสกุล
25-11-2008
6
หลุมศพ
1034
ดอมินิก พงศ์วัชระ-จินตมนูญธรรม
07-11-2015
8
หลุมศพ
2425
มารีอา ทองอยู่-จิตรานุเคราะห์
07-11-1981
3
หลุมศพ
4632
ไมเคิ้ล สุกิจ-จิตรานุเคราะห์
18-11-2550
6
หลุมศพ
4521
อันนา เจริญ-จิตต์ชุ่ม
05-11-2013
5
หลุมศพ
1916
เปโตร ชาย-จันทะชา
05-11-1981
3
หลุมศพ
2025
ยอแซฟ สุขสันต์-จันทร์เพ็ญสุข
13-11-2012
3
หลุมศพ
2025
ยอแซฟ เสรี-จันทร์เพ็ญสุข
28-11-2012
3
หลุมศพ
2319
มารีอา ละเอียด-จันทร์พิทักษ์
03-11-1975
3
หลุมศพ
0147
เปโตร สุนทร-จันทระ
08-11-1992
2
หลุมศพ
0148
อันนา ปรุง-จันทระ
08-11-1992
2
หลุมศพ
0337
มาร์ค ชนันภัทร-จันทรวงศ์
29-11-2011
8
หลุมศพ
5629
ลูกา ชาญชัย-จัตุรเขษม
05-11-2014
6
หลุมศพ
0427
อัลเยลา อลิศรา-จัตตานนท์
21-11-1970
2
แฟลต
3801
มารีอา เสริมศรี-จรรยาวนิชย์
14-11-2010
3
หลุมศพ
0812
เซซีลีอา ลิ้มโล้ว-คาเซียะ
09-11-1969
1
หลุมศพ
3635
เทเรซา พิมพรรณ-คามพินิจ
14-11-2006
4
หลุมศพ
1048
เทเรซา ลัดดาวัลย์-กุลเนตุ
25-11-2015
8
หลุมศพ
1244
ยอแซฟ ธัชวัฒน์(สุรศักดิ์)-กุลมาโนชวงศ์
16-11-2016
8
หลุมศพ
4726
มารีอา เจียมใจ-กิตติคุณ
22-11-2550
6
หลุมศพ
0209
ยอแซฟ สุรสิทธิ์-กิจเจริญ
01-11-2012
2
คอนโด
4031
ซิลเวสเตอร์ สุรพงษ์-กิจเจริญ
02-11-2007
6
หลุมศพ
3928
มารีอา บำรุง (ซิสเตอร์)-กิจสำเร็จ
04-11-2007
4
หลุมศพ
0036
มีคาแอล เจริญ-กิจนิซี
07-11-1978
P
กางเขน
0209
โปลา ลดา-กรองทอง
15-11-2008
1
หลุมศพ
1841
ฮูโก เปโตร นารา-กรองทอง
03-11-2013
2
หลุมศพ
6101
มารีอา มักดาเลนา พร้อมจิต-กตัญญูทวีทิพย์
18-11-2015
5
หลุมศพ
1607
ลูกา LUKE-YAW LENG LEE
05-11-1997
1
หลุมศพ
4116
ELIZABETH(อาลิซาเบธ) ANN PERILLAT K-A (แอนน์เพอริลแล็ท)-SR.MARY ROBERT(ซิสเตอร์ มารีย์ โรเบริตร์)
16-11-2016
5
หลุมศพ
2738
MARIA VIARA-SMITH
18-11-1987
4
หลุมศพ
0303
FRANCISCO XAVIER-SEQUEIRA
07-11-1960
2
แฟลต
0549
LOUIS PICHIT-PHOKAWAT ( ZOPPETTI )
29-11-1990
1
แฟลต
0112
CRISATA CRISATA-PENALOSA
04-11-2005
1
คอนโด
0541
AUGUSTA (ออกุสต้า) ANGHILERI(แองยีเลรี)-PARIETTI
24-11-2012
8
หลุมศพ
0432
LEONARD DEREK-NULLER
30-11-1945
2
แฟลต
0527
WILLIAM TIM-LAFLEUR
18-11-1971
2
แฟลต
0430
DULCTE M.-JAMES M.E.
11-11-1918
2
แฟลต
0551
MARY PUAN-HEGGIE
22-11-1942
1
แฟลต
0554
- DOUGLAS-HEGGIE
04-11-1982
1
แฟลต
0442
- Edwinary Nilrun-Gsi
25-11-1973
1
แฟลต
4411
GALASSI FOUTUNATO-DEJA
04-11-1999
5
หลุมศพ
0567
GERMAMOE M.-DE JESUS
14-11-1923
1
แฟลต
0147
HORACE GEORGE-DE JESUS
15-11-1924
2
แฟลต
2427
FREDERICO GUILHERME -DE JESUS
10-11-1933
4
หลุมศพ
0539
FRANCISCA SADI-DE SA
18-11-1978
2
แฟลต
4119
HENRY MOORE-CLESSEN
12-11-1969
5
หลุมศพ
5725
SARAO PRESENTA-CION
18-11-1988
5
หลุมศพ
4110
FRANCIS CLARE-BEEL,OSU.
04-11-2013
5
หลุมศพ
0160
JOSS-
11-11-1908
1
แฟลต
0267
CLAUDE BERTHELIER SECRETAIRE DES TELEGRAPHES SIAMOIS -
25-11-1885
1
แฟลต
0360
MARIA FRANCESCHINE SR.-
12-11-1970
1
แฟลต
0468
พระยาวิเทศธรรมมนตรี-
04-11-1905
1
แฟลต
0144
- กระดูกบรรจุรวม 2 ศพ-
18-11-1969
2
หลุมศพ
0146
MADELEIN COTTRELL-
13-11-1923
2
แฟลต

 

รายชื่อประจำเดือน ธันวาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0243
มารีอา เฉลียว-ไวย์วิทยา
22-12-2005
2
หลุมศพ
5223
มารีอา ยุพดี-ไวย์วิทยา
12-12-1999
5
หลุมศพ
0630
ยอแซฟ ประสิทธิ์-ไพรเขียว
06-12-4986
2
หลุมศพ
2015
อันตน สุวิทย์-ไตรวิวิธ
14-12-1999
3
หลุมศพ
6414
เทเรซา บงกช-ใจจงรักษ์
25-12-2003
5
หลุมศพ
0115
มารีอา มักดาเลนา วิเชียร-ใจจงรัก
04-12-2004
1
คอนโด
4716
เปาโล ชัยสิทธิ์-โอษฐศิริยานนท์
21-12-2015
5
หลุมศพ
0107
ยอแซฟ ศิริชัย-โสรินทร์
11-12-2015
3
คอนโด
1234
เกลเมนต์ กฤษดา-โสรินทร์
08-12-2016
8
หลุมศพ
6220
ฟรังซิสโก สวาท-โลหะเวช
31-12-2006
5
หลุมศพ
0736
มารีอา วสุ-โลหวริตานนท์
23-12-2013
8
หลุมศพ
1340
ยอแซฟ เสนอ-โทผล
08-12-1989
2
หลุมศพ
5931
ชาตรี-โตพิพัฒน์ชัย
02-12-2001
6
หลุมศพ
0341
อักแนส อรุณลักษณ์-โคมินทร์
24-12-2011
8
หลุมศพ
6121
- อุไรวรรณ-โกสิยพงษ์
14-12-2003
5
หลุมศพ
0347
อักแนส อักแนส-โกญจนาท
28-12-1996
2
หลุมศพ
3633
มารีอา สุปราณี-แสงเปล่า
12-12-2007
4
หลุมศพ
2239
มารีอา โชติรส-แสงเทียน
17-12-1970
4
หลุมศพ
0412
มัทธิว เฉลิมชัย-แท่นชวาล
11-12-1993
1
หลุมศพ
0519
มารีอา ตั้วสี-แซ่โล้ว
26-12-1993
1
หลุมศพ
0703
ยอแซฟ เม่งเพียว-แซ่โล้ว
21-12-1982
1
หลุมศพ
0202
เปาโล จี่หงี-แซ่โจว
17-12-1972
1
หลุมศพ
0911
ยอแซฟ ใต้จั๊ว-แซ่โง้ว
27-12-1965
1
หลุมศพ
1435
ยอแซฟ คีซิน-แซ่โง้ว
22-12-1994
2
หลุมศพ
2607
- เพียวซ่ง-แซ่โง้ว
13-12-1958
3
หลุมศพ
2607
ยวงบัปติสตา เซ่งลิบ-แซ่โง้ว
25-12-2013
3
หลุมศพ
3501
อากาทา เพ็กคิ้ม-แซ่โง้ว
13-12-1995
3
หลุมศพ
3604
มารีอา เซี่ยมเชง-แซ่โง้ว
01-12-1996
3
หลุมศพ
2506
ยอแซฟ หลีอัญ-แซ่โก
03-12-1978
3
หลุมศพ
0419
มอร์ลิส ก๊กฮุย-แซ่แต้
24-12-1993
1
หลุมศพ
0715
มีคาแอล ซุ่นเซ้ง-แซ่แต้
13-12-1954
1
หลุมศพ
0825
อิกญาซีโอ เกียง-แซ่แต้
24-12-1965
1
หลุมศพ
2003
ฮุยรีแปง บุ้งตั๊ก-แซ่แต้
31-12-1966
3
หลุมศพ
0449
เปโตร เลี่ยงจง-แซ่แต้
09-12-2012
8
หลุมศพ
0321
มารีอา เซี่ยมจี้-แซ่เฮ้ง
04-12-1989
1
หลุมศพ
4708
ยอแซฟ เลี้ยง-แซ่เฮ้ง
03-12-1975
5
หลุมศพ
3111
ยอแซฟ สาธิต-แซ่เอ็ง
13-12-2013
3
หลุมศพ
4018
ฟรังซิสโก ธีรชัย-แซ่เอี้ย
03-12-1997
5
หลุมศพ
1535
อักแนส ง้อ-แซ่เอง
04-12-1986
2
หลุมศพ
4727
ยอแซฟ กวงก๊ก-แซ่เล้า
18-12-2550
6
หลุมศพ
1051
มารีอา หลีฮั้ว-แซ่เลี่ยว
14-12-2015
8
หลุมศพ
6216
มาร์ติโน ฝ่อ-แซ่เบ๊
02-12-2003
5
หลุมศพ
5525
มารีอา เซี๊ยะน้อย-แซ่เตียว
20-12-2005
5
หลุมศพ
0159
โรซา เกลี้ยง-แซ่เตีย
20-12-1935
2
แฟลต
2902
มารีอา พรรณราย-แซ่เตีย
28-12-2004
3
หลุมศพ
1939
อักแนส เง็กเจง-แซ่เตีย
12-12-1961
4
หลุมศพ
3425
อันนา สมหวัง-แซ่เซียว
08-12-2017
3
หลุมศพ
0641
อันนา หมุยเง็ก-แซ่เจี่ย
12-12-1950
2
หลุมศพ
1941
คลารา ดารา-แซ่เจี่ย
27-12-2001
4
หลุมศพ
1726
ยวงบัปติสตา บุ้นไก-แซ่อุ่น
03-12-1994
2
หลุมศพ
0126
เปาโล เช็งเฮา-แซ่อึ้ง
17-12-1977
2
หลุมศพ
1006
ยวง เชียงเต็ก-แซ่อึ้ง
13-12-1998
1
หลุมศพ
2215
ยอแซฟ เซียมเช็ง-แซ่อึ้ง
10-12-1982
3
หลุมศพ
4724
มารีอา ชุ้น-แซ่อึ้ง
13-12-2011
5
หลุมศพ
4727
มารีอา ชุ้น-แซ่อึ้ง
13-12-2011
6
หลุมศพ
0018
ยอแซฟ เฉ้ยฉี่-แซ่อึ้ง
10-12-1972
P
กางเขน
2125
มารีอา มาลี-แซ่หุ่น
02-12-1986
3
หลุมศพ
3909
ยวงบัปติสตา เง็กฮุย-แซ่ล้อ
24-12-1998
3
หลุมศพ
0242
ยอแซฟ เลี่ยงเว้ง-แซ่ลี้
04-12-1950
1
แฟลต
0322
แอนโทนี่ เล็กเคี้ยว-แซ่ลี้
05-12-1985
1
หลุมศพ
0414
อันนา กิมเน้ย-แซ่ลี้
18-12-1980
1
หลุมศพ
0720
มารีอา ฮงเฮี๊ยะ-แซ่ลี้
27-12-1979
1
หลุมศพ
2212
ไหม-แซ่ลี้
03-12-1938
3
หลุมศพ
5613
ซีมอน ยูหลุ่น-แซ่ลี้
19-12-2000
5
หลุมศพ
5233
มารีอา จี่เฮียง-แซ่ลี้
08-12-2008
6
หลุมศพ
1924
อันนา เซียมเง็ก-แซ่ลิ้ม
16-12-2008
3
หลุมศพ
2012
ฟีโลมีนา มา-แซ่ลิ้ม
29-12-1961
3
หลุมศพ
4102
ยอแซฟ ไจเจ้า-แซ่ลิ้ม
31-12-1996
5
หลุมศพ
0108
เทเรซา หยิวเนี้ยะ-แซ่ตั้ง
15-12-1968
1
หลุมศพ
0704
อันนา ซาซู้-แซ่ตั้ง
04-12-1997
1
หลุมศพ
1421
มารีอา สุดา-แซ่ตั้ง
23-12-1995
1
หลุมศพ
3417
เปาโล เม่งหุย-แซ่ตั้ง
31-12-1974
3
หลุมศพ
5220
เปาโล อู้จั้ว-แซ่ตั้ง
01-12-2013
5
หลุมศพ
5903
ยอแซฟ บุ้งเกียก-แซ่ตั้ง
09-12-2001
5
หลุมศพ
4730
มารีอา ฮ่างไต๋-แซ่ตั้ง
01-12-2008
6
หลุมศพ
5027
ยอแซฟ หยูเคี้ยน-แซ่ตั้ง
04-12-2008
6
หลุมศพ
1334
มารีอา ลั้งเจ็ง-แซ่ตั้ง
05-12-2017
8
หลุมศพ
0138
ยอแซฟ หยิ่งไอ่-แซ่ตัน
30-12-1970
2
แฟลต
0204
ยอแซฟ ไจ้กิด-แซ่ซิ้ม
03-12-1951
1
หลุมศพ
1430
เปาโล ซิมฟุก(หม่อยฟู้)-แซ่ซิน(แซ่ฉิ่น)
08-12-2017
8
หลุมศพ
6031
อันนา ไซ้ฮุ้ง-แซ่ซิ
26-12-2009
6
หลุมศพ
1005
หลุยส์ โจวอัน-แซ่จู
13-12-1998
1
หลุมศพ
0501
สเตเฟน เตียงคุง-แซ่จัง
24-12-1946
1
หลุมศพ
4826
อากาทา กรองแก้ว-แซ่จัง
22-12-2009
6
หลุมศพ
1633
ยอแซฟ พัดหย่ง-แซ่งุ้ย
04-12-1995
2
หลุมศพ
0919
เอลิซาเบ็ธ ล้วน-แซ่ก๊วย
31-12-1971
1
หลุมศพ
6416
ลูเซีย ลูเซีย-แซมมี่
29-12-2003
5
หลุมศพ
0637
มารีอา เทเรซา วันดี-แก้วมงคล(ห่อเตรียม)
31-12-2016
8
หลุมศพ
0436
แอนนา โมรีน-เฮาเวอร์ด
07-12-2009
2
หลุมศพ
1614
มารีอา มาทินทิน-เอย์
01-12-2001
1
หลุมศพ
1228
มารีอา เทเรซา จู-เอกสาโรจน์
25-12-2015
2
หลุมศพ
1315
เตือนใจ-เหยื่อแสวง
07-12-1994
1
หลุมศพ
0819
มารีอา รัตนา-เล็งหงษ์ตระกูล
27-12-2009
1
หลุมศพ
5222
เซซีลีอา สุภาพ-เลื่อนประไพ
31-12-2006
5
หลุมศพ
5424
มาเรีย แอลิส-เลียวนาร์ดี
19-12-1986
5
หลุมศพ
0815
มารีอา ปัทมา-เลิศสุขประเสริฐ
19-12-2012
1
หลุมศพ
4413
มาเรียมักดาเลนา ดวงทิพย์-เลาหเกียรติ
09-12-1997
5
หลุมศพ
0737
เทเรซา ประนอม-เลาหพันธ์
22-12-2013
8
หลุมศพ
0341
มารีอา บุญศรี-เลค
05-12-1986
2
หลุมศพ
0101
ริชาร์ด-เมนชาห์
07-12-2005
1
คอนโด
2125
มารีอา กอแรตตี เพ็ญศรี-เมฆสัมพันธ์
20-12-2003
3
หลุมศพ
3019
โทมาส มนตรี-เฟื่องธุระ
03-12-1984
3
หลุมศพ
4202
แบร์นาแดท กนกพร-เพียรประเสริฐกุล
01-12-1997
5
หลุมศพ
0344
ดอมินิก ปณัย-เผ่าลินจง
28-12-2011
8
หลุมศพ
0534
มารีอา ประยงค์-เผ่าลามาช
10-12-2012
8
หลุมศพ
1505
มารีอา เฉลิมศรี-เบ๊ตระกูล
02-12-2000
1
หลุมศพ
5604
อากาทา พิมสิริ-เบ็ญจสิริสรรค์
05-12-2005
5
หลุมศพ
5816
- วิลเลี่ยม-เบลมมี่
04-12-2004
5
หลุมศพ
4925
ยอแซฟ ณรงค์-เทียมฉิม
01-12-2010
5
หลุมศพ
0338
เปาโล ชัยวัฒน์-เทพไพบูลย์รัตน์
13-12-2011
8
หลุมศพ
0132
ยอแซฟ สมัคร-เทพประสิทธิ์
15-12-2010
8
หลุมศพ
0928
มารีอา อนงค์นาฏ-เถกิงวิทย์
21-12-2014
8
หลุมศพ
0248
ยอแซฟ ถมยา (พระวิวิชลาภา)-เตาลยานนท์
02-12-1950
1
แฟลต
1521
ยอแซฟ โยแซฟ-เตชะวณิช
03-12-1994
1
หลุมศพ
0408
ราฟาแอล อุทัย-เจียรพันธ์
27-12-1993
1
หลุมศพ
5012
มารีย์ อูร์ซูลา บุญสม-เจริญเอง
12-12-2013
5
หลุมศพ
3205
ยอแซฟ ชวน-เจริญสุข
25-12-1995
3
หลุมศพ
6323
เทเรซา วรวรรณ-เจริญวงศ์
07-12-2003
5
หลุมศพ
0349
เทเรซา ประทุม-เกตุผล
10-12-1985
8
หลุมศพ
1420
มารีอา สำเนียง-อ้วนอ่อน
23-12-2004
1
หลุมศพ
5617
ยอแซฟ วุฒิชัย-อ่องแสงคุณ
20-12-2000
5
หลุมศพ
5617
อันนา สำรวม-อ่องแสงคุณ
14-12-2015
5
หลุมศพ
0410
ยอแซฟ ดินทอง-อุปริพุทธิ
10-12-1993
1
หลุมศพ
2237
อากุสติโน เฉลิมเกียรติ-อุทิศทวีธรรม
17-12-2016
4
หลุมศพ
0707
เทเรซา อรวรรณ-อิทธิสัมพันธ์
26-12-2011
1
หลุมศพ
6032
ยอแซฟ วินัย-อำภาพร
28-12-2009
6
หลุมศพ
0927
อากาทา สุนีย์-อารยชาติสกุล
15-12-2014
8
หลุมศพ
0121
อากาทา อัมพร-อัฐวิบูลย์พันธ์
13-12-2007
2
คอนโด
0210
มารีอา อรุณรัตน์-ออมสิน
12-12-1983
1
หลุมศพ
0103
บลูโน วัฒนา-ออนวูจิ ปรินซ์
18-12-2005
1
คอนโด
2603
มารีอา อุไร-อรุณคง
14-12-1977
3
หลุมศพ
2401
ยอแซฟ กิตติศักดิ์-อภิธรรมภูษิต
08-12-2005
3
หลุมศพ
0121
เปาโล เยื้อ-ห่อเหวียนกุล
05-12-1960
1
แฟลต
2242
เปาโล ประสิทธิ์-หาญเรืองเกียรติ
23-12-1992
4
หลุมศพ
3138
อักแนส จุไรรัตน์-หอมนิยม
09-12-2005
4
หลุมศพ
1305
อันนา สุภัทรา-หงษ์ดุสิต
15-12-1997
1
หลุมศพ
0436
วินเซอร์ คาเบียล-สเตเฟน
09-12-1988
2
หลุมศพ
0246
เปาโล รัฐพล-สุวรรณราช
21-12-2008
1
แฟลต
2828
เซซีลีอา ลัดดา-สุวรรณประไพ
12-12-1977
4
หลุมศพ
5726
มารีอา บางวลัย-สุภานัย
03-12-2009
6
หลุมศพ
0230
เทเรซา จันทนา-สุพรรณพยัคฆ์
31-12-2015
8
หลุมศพ
0743
มารีอา จรัสศรี-สุดจินดา
02-12-1992
2
หลุมศพ
5532
เปโตร สุรัช-สุขุม
18-12-2008
6
หลุมศพ
5924
บาบาร่า วรรณี-สุขนิรันดร์
31-12-2001
5
หลุมศพ
1246
ยอแซฟ สวัสดิ์-สืบสำราญ
19-12-2016
8
หลุมศพ
0316
ยวงบัปติสตา เฮียบกง-สีแช
27-12-1962
1
หลุมศพ
2534
เฟอร์มิน สมพร-สิริสิงห์
03-12-1982
4
หลุมศพ
5425
เทเรซา บุษบา-สิริวรนาค
06-12-2000
5
หลุมศพ
5313
เปโตร แสงตะวัน-สินธุวณิก
21-12-2001
5
หลุมศพ
1209
ยอแซฟ ประยงค์-สิทธิเดชศักดิ์
07-12-2007
1
หลุมศพ
5831
ยอแซฟ ปวรปรัชญ์-สิทธิคู
05-12-2017
6
หลุมศพ
6611
ลูซีอา หยา-สิงห์เสน่ห์
05-12-1993
5
หลุมศพ
5702
ลูซีอา ศรี-สิงหรา ณ อยุธยา
07-12-1986
5
หลุมศพ
2326
เวโรนิกา วาณี-สิขรางกูร
03-12-2012
4
หลุมศพ
2326
เวโรนิกา วาณี-สิขรางกูร
03-12-2012
4
หลุมศพ
3129
เทเรซา ยุพา-สันติโรจน์ประไพ
24-12-2014
4
หลุมศพ
3807
แอนนา เนื่อง-สันตสมบัติ
09-12-2012
3
หลุมศพ
0224
นาตาลี อัมพร-สังวาลเพชร
08-12-2013
1
หลุมศพ
0333
เปาโล พิเศก-สรกุล
08-12-2017
2
หลุมศพ
0340
เปโตร ประพัฒน์-สมัครคามัย
25-12-2011
8
หลุมศพ
1810
มารีอา ตุ๋ย-สมบูรณ์สุข
18-12-2015
1
หลุมศพ
0201
โยเซฟ มารี ประยูร-สมบุณยะวิโรจน์
22-12-1986
1
คอนโด
5106
แคทรีน ประดิษฐ์-สกุลกันย์
09-12-1999
5
หลุมศพ
1837
เทเรซา งามตา-ศุขอินทุ
25-12-1984
2
หลุมศพ
1248
ยอแซฟ ประยุทธ-ศิลปรัศมี
31-12-2559
8
หลุมศพ
4823
ยอห์น ประเสริฐ-ศิริยงค์
08-12-2000
5
หลุมศพ
5531
อันนา วารี-ศิริชัยเจริญ
14-12-2008
6
หลุมศพ
5531
นาย นำศักดิ์-ศิริชัยเจริญ
29-12-2559
6
หลุมศพ
1643
แอนนา มาลี-ศักดิ์สมวาสน์
21-12-1976
2
หลุมศพ
2623
ยอแซฟ สุเทพ-ศรีสุทธิพันธ์
24-12-2016
3
หลุมศพ
0104
เทเรซา บุญอวน-ศรีประเสริฐ
20-12-1965
1
คอนโด
6009
มารีอา แหวน-ศรีนภาวรรณ
19-12-1984
5
หลุมศพ
1328
ริชาร์ด ชาญ-ศรีกรกุล
14-12-2007
2
หลุมศพ
0103
ประยงค์ (วราห์)-ศรจิตติ
03-12-1967
2
แฟลต
4911
มารีอา วลิตา-ศตัษเฐียร
24-12-2004
5
หลุมศพ
2638
โมเสส วิรัช-วีรานนท์
15-12-1982
4
หลุมศพ
0934
ยอห์น ศกรินทร์-วิเศษะพันธุ์
03-12-2015
8
หลุมศพ
2436
เปาโล บุญเลิศ-วิเศษวงศ์
26-12-1964
4
หลุมศพ
2436
เทเรซา เสาวรส-วิเศษวงศ์
19-12-2010
4
หลุมศพ
6110
ยวง ธาดา-วิศิษฎโสภณ
28-12-2007
5
หลุมศพ
1408
มารีอ อันนา แย้ม-วิรุณวงศ์
02-12-1991
1
หลุมศพ
1332
มาการีตา สุริยา-วิบูลย์วงศ์
27-12-2005
2
หลุมศพ
0236
เซซีลีอา ชุติมา-วาทยานนท์
07-12-2011
8
หลุมศพ
0236
ยอแซฟ บัณฑิต-วาทยานนท์
02-12-2014
8
หลุมศพ
3329
มารีอา มาลี-วัฒนโยธิน
14-12-2005
4
หลุมศพ
2734
ยอแซฟ ไชย-วัชรเสถียร
17-12-1966
4
หลุมศพ
2734
มาเรีย ประทุมพร-วัชรเสถียร
20-12-2010
4
หลุมศพ
2735
ยอแซฟ สุนทรสิงห์(รวีวัชร)-วัชรเสถียร
25-12-2008
4
หลุมศพ
1619
โมนิกา มาลี-วัชราธร
27-12-2013
1
หลุมศพ
3330
มาร์ธา อรุณ-วัชราทิตย์
16-12-2005
4
หลุมศพ
6033
ฟิลิป วีรพงษ์-วัชราทิตย์
29-12-2009
6
หลุมศพ
6613
เทเรซา ดารณี-วัชรนุรธร
25-12-2004
5
หลุมศพ
6116
อักแนส วลัยภรณ์-วังศธรธนคุณ
29-12-2011
5
หลุมศพ
2426
มารีอา มารีอา-วงศ์โชติ
22-12-1971
4
หลุมศพ
0522
เปโตร สงวน-วงศ์วิเศษนพคุณ
28-12-1993
1
หลุมศพ
2923
โจเซฟิน มาลัย-ลี้ละภัย
22-12-2000
3
หลุมศพ
0313
เทเรซา นฤมล-ลีลานุชกุล
20-12-2014
1
หลุมศพ
3430
เซซีลิอา ฉลวย-ลิ้มเจริญ
05-12-2006
4
หลุมศพ
3307
แมรี่-หลุยส์ จรัญ-ลิมปสุข
07-12-1999
3
หลุมศพ
2203
มาเรีย ผ่องศรี-ลามาช
10-12-1995
3
หลุมศพ
1148
ฟรังซิส ล้วน-ลัคน์กิตติ์
09-12-2015
8
หลุมศพ
4913
อันนา ปราณี-ลัคนาวงศา
12-12-2016
5
หลุมศพ
0329
มารีอา เจียมจิต-ลดาพงษ์พัฒนา
13-12-2012
8
หลุมศพ
1301
มารีโอ สมชาย-ฤทธิ์ไกรเกรียง
05-12-1998
1
หลุมศพ
0212
เปโตร วิสูตร-รุ่งกาญจนวงศ์
04-12-2005
1
คอนโด
4006
ร็อค วิรัตน์-รุจิหิรัญ
25-12-2005
5
หลุมศพ
1020
อันเดร ธงชัย (ประยุทธ)-รุจิรัต
13-12-2003
1
หลุมศพ
1801
เปโตร เปโตร-รำพึงกิจ
03-12-1994
1
หลุมศพ
0631
เปโตร ไพรัช-รัศมีมารีย์
21-12-2003
2
หลุมศพ
3826
เทเรซา รัชนิดา-รัชนีลัดดาจิต
04-12-2016
4
หลุมศพ
4901
เปาโล สุทัศน์-รัชชพงศ์รักษ์
15-12-1998
5
หลุมศพ
0328
คูเลียนโม ผ่อง-ย้วยความดี
31-12-1992
2
หลุมศพ
3320
ANTHONY หลิม-ย่งหลี
11-12-1960
3
หลุมศพ
1039
เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู กนกวรรณ-ยุกติรัตน
09-12-2015
8
หลุมศพ
1728
มารีอา สุดจิตต์-ยิ้มอยู่
28-12-1994
2
หลุมศพ
2942
เปาโล อุดม-ยังสมชีพ
03-12-1962
4
หลุมศพ
1827
ยอแซฟ สมใจ-ยงเดชาสถิตย์
15-12-1994
2
หลุมศพ
2706
อัลเฟรด สมรรถชัย-มูลาภา
11-12-1992
3
หลุมศพ
6506
ยอแซฟ สมกูล-มุ่งเสริมทรัพย์
18-12-2011
5
หลุมศพ
5533
มารีอา วิไลวรรณ(วิรมณ)-มีเจริญ
23-12-2008
6
หลุมศพ
6630
เปโตร สงวน-มีศรี
15-12-2011
6
หลุมศพ
5106
คอนาต้า ประนอม-มินประพาฬ
30-12-2015
5
หลุมศพ
5110
ยอแซฟ ประสาน-มินประพาฬ
18-12-1909
5
หลุมศพ
0555
ฟรังซิสกา ลัดดา-มิตรแสงสุข
27-12-2016
2
แฟลต
3815
โรซา จารุ-มิตตกริน
27-12-2002
3
หลุมศพ
4208
มาการิตา ธิดารัตน์-มาร์โลว์
11-12-2006
5
หลุมศพ
4208
เปโตร ปฏิกร-มาร์โล
26-12-2004
5
หลุมศพ
0101
เฟอร์นานด์ เฮนรี่-มาร์ติน
25-12-2005
2
คอนโด
0245
ยอแซฟ สมจิตร-มัณฑนันทกุล
29-12-2007
1
แฟลต
0342
มารีอา ศรีรัตน์-มัจฉาชีพ
27-12-2011
8
หลุมศพ
0945
จอห์น บัปติส ชุงแมน-มอย
05-12-2015
8
หลุมศพ
1013
ยอแซฟ ปรีชา-มนูพิบูลย์
26-12-1999
1
หลุมศพ
4105
ยากอบ สมภพ-มณีดิษฐ์
26-12-1996
5
หลุมศพ
0434
ยอแซฟ ศิริชัย-ภูษาเกษม
10-12-1995
2
หลุมศพ
2038
ยาก๊อบ เฉลิม-ภูลี
28-12-1968
4
หลุมศพ
2038
อันโตนีโอ อ๊อด-ภูลี
22-12-1949
4
หลุมศพ
2317
เทเรซา เสาวณีย์-ภาคสุวรรณ์
31-12-1995
3
หลุมศพ
0233
ยอแซฟ กิตติ-ภัทราชัย
11-12-2002
2
หลุมศพ
6122
เบเนดิกโต ประจักษ์-ฟักน้อย
03-12-2003
5
หลุมศพ
1422
อากาทา มณฑา-ฟอนเซกา
19-12-2016
1
หลุมศพ
3032
แอนโตเนียส มาเรีย ธีโอโดรัส-ฟลูเร้น
26-12-2004
4
หลุมศพ
3427
มารีอา สำเนียง-พูลวิทยกิจ
13-12-2010
4
หลุมศพ
0845
ยอแซฟ เตรียม-พูลคุณานุกูร
26-12-2005
2
หลุมศพ
5223
AUGUSTINE เจษฎายุทธ-พุฒตาลศรี
12-12-1999
5
หลุมศพ
5026
คริสตจักรฯ สุธรรม-พิชิตผจงกิจ
26-12-2003
6
หลุมศพ
1742
AUGUSTINE ปรีดา-พานิชประไพ
17-12-1978
2
หลุมศพ
0545
มักดาเลนา สิริ(บรรทม)-พาณิชเกษม
02-12-2011
2
หลุมศพ
6201
ยอแซฟ วิบูลย์-พันธุมจินดา
11-12-1975
5
หลุมศพ
3328
อันนา สุนีย์-พันธะเอเดอร์
12-12-2005
4
หลุมศพ
5116
วาเลนติโน ไพรัช-พลอยบริสุทธิ์
08-12-1999
5
หลุมศพ
3726
มารีอา วิไล-พฤกษ์วัฒนานนท์
17-12-2007
4
หลุมศพ
0712
เปโตร สุธรรม-พยอมยงค์
14-12-1967
1
หลุมศพ
1203
ยอแซฟ สมพงษ์-พจนามาตร์
18-12-2005
1
หลุมศพ
4210
อันนา นงนุช-พงษ์นนทกุล
31-12-2016
5
หลุมศพ
4211
เทเรซา สุรภีพรรณ-พงษ์นนทกุล
24-12-2011
5
หลุมศพ
1247
ยอแซฟ พิชิต-พงศ์เชี่ยวบุญ
20-12-2016
8
หลุมศพ
0402
ลอเรนเต เคลิ้ม-พงศะทัต
15-12-1940
2
แฟลต
5225
เปาโล ไพศาล-ป้อมจักรศิลป์
28-12-1999
5
หลุมศพ
0512
ยอห์น เลียว-ปิงเซียง
03-12-1946
1
หลุมศพ
0126
มารีอา วิราณี-ปัญจทรัพย์
24-12-1972
2
หลุมศพ
4829
อันตน อนันต์ -ปรีชาวุฒิ
02-12-2008
6
หลุมศพ
2531
มารีโอ วิรัช-ปรางค์ปรักมะ
28-12-2014
4
หลุมศพ
1809
เทเรซา เทเรศ-ประสาทพร
27-12-1980
1
หลุมศพ
0531
ซิลวาโน ชีวา-ประสาทพร
06-12-1985
2
หลุมศพ
5305
เปาโล สินธุ์-บุราสัย
11-12-1938
5
หลุมศพ
5307
อันตน สุพจน์-บุราสัย
21-12-2005
5
หลุมศพ
1233
ยอแซฟ สุวภัทย์-บุณยะวุฒกุล
18-12-1986
2
หลุมศพ
2936
อันนา ทองดี-บุณยะประพันธ์
04-12-1935
4
หลุมศพ
0203
มารีอา สุนีย์-บุญเผ่า
05-12-1965
1
คอนโด
0842
มารีอา นวลศรี-บุญเผ่า
09-12-2007
2
หลุมศพ
1727
มีคาแอล สัญญา-บุญพราหมณ์
15-12-1994
2
หลุมศพ
5712
มอนิกา รัตนา-บุญประสม
14-12-2014
5
หลุมศพ
1633
โรซา ปราณี-บุญญานันทชัย
31-12-1997
2
หลุมศพ
4104
ยอแซฟ ศรีปรีชา-บำเพ็ญเพียร
29-12-1996
5
หลุมศพ
2515
ยอแซฟ ตัน-บังฮก
29-12-1953
3
หลุมศพ
3925
ยอแซฟ ประสิทธิ์-นึ่งเจริญ
28-12-1996
3
หลุมศพ
5626
แอนนา กระแสร์-นีลวัชระ
17-12-2008
6
หลุมศพ
2029
ยอแซฟ กำธร-นิลแก้ว
26-12-1979
4
หลุมศพ
0138
ยอแซฟ ยรรยง-นิลภิรมย์
01-12-2011
8
หลุมศพ
2341
ฟรังซิสโก เชิด-นิตตะโย
14-12-1975
4
หลุมศพ
1544
มารีอา สุรางค์-ธีนานนท์
07-12-2002
2
หลุมศพ
5818
มารีอา ระเบียบ-ธวัชชูวงศ์
03-12-2016
5
หลุมศพ
0321
ยาโกเบ สุรสิทธิ์-ธรรมเสนา
25-12-2001
1
คอนโด
1337
อเล็กซิส สุนทร-ธรรมวิชัย
11-12-1999
2
หลุมศพ
1337
เปโตร บัดดี้-ธรรมวิชัย
23-12-2004
2
หลุมศพ
3634
ฟรังซิสโก ระวี-ธนูสิงห์
21-12-2007
4
หลุมศพ
0221
อากาทา เสมอ-ทองเทวินทร์
06-12-2001
1
คอนโด
0348
มารีอา สุเทพ-ทองจ้อย
13-12-1979
2
หลุมศพ
6415
- ไพบูลย์-ทวีผล
22-12-2003
5
หลุมศพ
5114
มารีอา ประลิน-ทรรทรานนท์
14-12-2016
5
หลุมศพ
4729
เรนาโต พเยาว์-ทรรทรานนท์
08-12-2002
6
หลุมศพ
0242
ยอแซฟ ไพศาล-ถาวรพาณิชย์
08-12-2011
8
หลุมศพ
0413
ยอแซฟ เอี้ยว-ตั้วเท้ว
01-12-1990
1
แฟลต
0136
มารีอา ไอ๊ไน้-ตั้งสุริยาไพศาล
31-12-2010
8
หลุมศพ
0112
เปาโล สุเทพ-ตั้งทวีสุโข
19-12-2013
1
หลุมศพ
2730
ไมเกิ้ล บุญเกิด-ตั้งตรงใจ
20-12-1965
4
หลุมศพ
1243
ยอห์น บัปติส วิสุทธิ์-ตันวิสุทธิ์
11-12-2014
2
หลุมศพ
0943
ยวงบัปติสตา ชาญณรงค์-ตรัวกูล
20-12-1994
2
หลุมศพ
0944
เทเรซา ชุติมา-ตรัวกูล
20-12-2010
2
หลุมศพ
0407
มารีอา ฮวย-ดีซูซา
22-12-1972
2
แฟลต
4106
วิลเลี่ยม วิชัย-ดาราไทย
20-12-1996
5
หลุมศพ
0135
แมรี เทแรซ ศิรินันท์-ดวงประเสริฐดี
18-12-2010
8
หลุมศพ
0135
อันตน สมชาย-ดวงประเสริฐดี
25-12-2014
8
หลุมศพ
1219
อักแนส แต้-ซุ่บกิม
01-12-1939
1
หลุมศพ
5224
ยอแซฟ ประสงค์-ซื่อรักษ์วณิช
17-12-1999
5
หลุมศพ
3130
ซิลวาโนเอ (Silvano)-ซินโก้(Sinco) Benjie
19-12-2009
4
หลุมศพ
0339
มารีอา อรทัย-ชูชื่นพฤกษาพันธ์
25-12-2011
8
หลุมศพ
2809
เอากุสติโน พีรภัทร-ชีวะบุตร
22-12-2014
3
หลุมศพ
6408
มัทธิว สมคิด-ชีรานนท์
10-12-2003
5
หลุมศพ
0736
อันตน นิรุธ-ชีพชล
22-12-2015
2
หลุมศพ
1333
อักแนส รัตนา-ชาโรจน์
05-12-2017
8
หลุมศพ
0243
ยอแซฟ ปิตุณัฐ-ชัยสำเร็จ
08-12-2011
8
หลุมศพ
0536
เทเรซา อนงค์-ชัชวัสวิมล
18-12-1989
2
หลุมศพ
1102
เปโตร ประวัติ-ชวากร
16-12-1974
1
หลุมศพ
0225
เปโตร สุรินทร์-ชวนสำราญ
28-12-2011
2
คอนโด
4921
เบเนดิกต์ ประสงค์-ชมพะนันท์
19-12-2014
5
หลุมศพ
2223
อักแนส หอม-ชชัวลิต
26-12-2005
3
หลุมศพ
0238
อันตน อุดมชัย-ฉิมวงศ์
29-12-1976
2
แฟลต
5925
แบร์นาแดท อรัญญา-ฉายางาม
31-12-2001
5
หลุมศพ
5925
เปาโล จักรพงศ์-ฉายางาม
31-12-2001
5
หลุมศพ
0302
อากาทา อากาทา-ฉั่ว
10-12-2010
2
คอนโด
4220
ฟรังซิสโก ดนุช-ฉันทานุรักษ์
28-12-2008
5
หลุมศพ
3508
ยวงบัปติสตา โกศล-ฉันทศิริพร
23-12-1995
3
หลุมศพ
0133
มัทธิว วิรัตน์-ฉัตรภูมิรุจี
15-12-2010
8
หลุมศพ
1540
ยอห์น บัปติส ชูเกียรติ-จูทะสมพากร
01-12-2015
2
หลุมศพ
4503
อันนา เพ็ญพิมล-จูฑะโยธิน
10-12-1997
5
หลุมศพ
2315
วรรณี-จูงหัตถการสาธิต
03-12-1974
3
หลุมศพ
2630
แอนโทนี่ มาร์ค-จีโอวานี่
10-12-2010
4
หลุมศพ
6210
การ์โรโล สด-จิรัฐติกาล
27-12-2002
5
หลุมศพ
2425
ยอห์น ขจรจบ-จิตรานุเคราะห์
27-12-2001
3
หลุมศพ
0448
คริสตินา ประณีต-จิตราคนี
31-12-2008
2
หลุมศพ
0448
อันนา วรรณี-จิตราคณี
21-12-1992
2
หลุมศพ
5923
ยอห์น เจริญ-จารุพนิช
23-12-2001
5
หลุมศพ
5333
ดอมินิโก สมคิด-จันทร์อ่อน
25-12-2014
6
หลุมศพ
1825
อันนา บุญมี-จันทร์อิทธิกุล
03-12-1983
1
หลุมศพ
0221
เวโรนิกา ศุภรัตน์ ( หนูเล็ก )-จันทร์ธำรงค์
08-12-1956
2
แฟลต
2129
ยอแซฟ ประกอบกลกิจ (พระ)-จันทรเวคิน
12-12-1949
4
หลุมศพ
5107
เทเรซา ทัศพร-จันทรเจริญ
03-12-2009
5
หลุมศพ
1532
เปาลา เสงี่ยม-จันทรัคคะ
16-12-1962
2
หลุมศพ
2126
ยูเลียว นารถ-จันทรสันติ
23-12-1987
4
หลุมศพ
5212
ยอแซฟ ตระกูล-จรินทิพย์พิทักษ์
26-12-1999
5
หลุมศพ
4618
อันเดร พรเทพ-จตุรพรกุล
11-12-1999
5
หลุมศพ
6208
นิโคลัส สุเทพ-งามทรัพย์ทวีคูณ
23-12-2002
5
หลุมศพ
1640
ฟรังซิสโก ชาญชัย-คุปติธรรมกุล
10-12-1995
2
หลุมศพ
1731
เบเนดิกโต เฉลียว-คำเพราะโสตร์
25-12-2011
2
หลุมศพ
1219
ยอแซฟ ประดิษฐ์-คันธเศรษฐ
05-12-1949
1
หลุมศพ
0343
ยอแซฟ ชาติชาย-คงธนะเจริญชัย
28-12-2011
8
หลุมศพ
2235
วินเซนต์ อัครชัย-กุลชนะมณี
14-12-2016
4
หลุมศพ
0301
เปโตร เซา-กิ้นชุน
08-12-1981
1
หลุมศพ
1229
เปโตร สวัสดิ์-กิมสวัสดิ์
07-12-2016
8
หลุมศพ
5924
มารีอา สิริธร-กาหลง
31-12-2001
5
หลุมศพ
3728
ยอแซฟ วัชรินทร์-กาญจนจูฑะ
22-12-2007
4
หลุมศพ
0422
มารีอา สมจิตร์-กัลมาพิจิตร
30-12-2015
1
หลุมศพ
0307
มารีอา สำเนียง-กองสุข
02-12-2011
2
คอนโด
5326
แมรี่ วิสาข์-กวินเลิศวัฒนา
08-12-2008
6
หลุมศพ
5616
มารีอา วนิดา-กลิ่นอุทัย
21-12-2000
5
หลุมศพ
2131
แคทเธอรีน มาลินี-กมลพร
03-12-2010
4
หลุมศพ
2838
VINCENT MAURICE-Y.W. WONG M.D. DR.
31-12-1961
4
หลุมศพ
2138
MAXIMINO MONTANO-V.PALMA
17-12-1984
4
หลุมศพ
4114
ANTONIO FAVACHO-TONY
08-12-1997
5
หลุมศพ
2231
CATHERRINE LIM SIEW-TIEN
27-12-1969
4
หลุมศพ
2127
ANNA HOANG-THI THUY
22-12-1992
4
หลุมศพ
0925
เปาลา PAOLA-TAN KONG
03-12-1962
1
หลุมศพ
0043
NORBERT-SPOHN
02-12-2006
P
กางเขน
0516
ADAM PHILIP-SCHREIBER
30-12-1943
2
แฟลต
0223
CHRISTIAN-ROSINA
30-12-2011
1
คอนโด
0336
JOAO DOS REIS-ROCHO
27-12-1980
2
แฟลต
0306
PIERRE MICHEL-MURIEL
01-12-1970
1
คอนโด
0437
STAN-LOBO
21-12-1956
2
หลุมศพ
0430
S.T. SINNOTT-JAMES
21-12-1914
2
แฟลต
0243
ANNA-HAUSER
02-12-2548
1
แฟลต
0445
FRANCISCO RENALDO-GUTERRES
12-12-1972
2
แฟลต
1634
มาเรีย MARIA-GINA ORTEGA MORALES
06-12-1994
2
หลุมศพ
4514
MARIO CHAI-NGAM-FLORY
20-12-1997
5
หลุมศพ
0502
- Ppof-Degen
23-12-1956
1
แฟลต
1121
ลอกจากแผ่นหิน BUDDY-DEOCAMPO
08-12-1949
1
หลุมศพ
0305
OSCAR GEORGE-DA COSTA (คอสต้า)
01-12-1970
1
คอนโด
2128
JAMES FRED-CHAPMAN
28-12-1973
4
หลุมศพ
0161
MARIA MAGDALENA THANOM JUANG-BHANICH
31-12-1922
1
แฟลต
2439
GEORGE EDWARD-BERNDT
29-12-1985
4
หลุมศพ
0530
SPENCER-BARZADON
01-12-1961
2
แฟลต
0547
Adolfo-Atenta
02-12-2013
8
หลุมศพ
4108
HENRY-ANDERSEN
30-12-1996
5
หลุมศพ
0306
มารีอา เอวา วิภา-(วิทยนคร)ทองวิสุทธิ์
26-12-2013
3
คอนโด
0312
RICARDO F. ISIDRO-
28-12-1987
1
คอนโด
0111
George Gomes-
17-12-2006
2
คอนโด
1201
อันนา เอี้ยเลียะจื่อ-
17-12-2013
1
หลุมศพ
0157
PEDRO N. CANTILADO-
09-12-1985
2
แฟลต
0218
MARTHA PHAMONMONTRI-
24-12-1915
2
แฟลต
0227
มารีอา เพลินจิตต์-
14-12-1974
2
แฟลต
0310
L.PETREDES-
02-12-1961
2
แฟลต
0323
JOSEPH K ABHIRADEE-
12-12-1967
2
แฟลต
0326
ELEANOR H HIGGINS-
30-12-1962
2
แฟลต
0529
ANNA PIALET-
13-12-1903
2
แฟลต
2035
อันนา ต๋อย-
19-12-1965
4
หลุมศพ
2226
IRINEO JIMENA-
23-12-1983
4
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009