• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

 มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน) 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2566
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 9.00 น.(เสกสุสาน) และ 16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อวิทยา  ลัดลอย 

เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25 กุมภาพันธ์ 2567

         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24 มีนาคม 2567
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อวสันต์  พิรุฬห์วงศ์

เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28 เมษายน 2567

         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00 น.
         ประธาน  คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26 พฤษภาคม 2567
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00 น.
        ประธาน  คุณพ่อเทพรัตน์  ปิติสันต์

เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23 มิถุนายน 2567

       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อเดชา  อาภรณ์รัตน์
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28 กรกฎาคม 2567
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อประทีป  สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25 สิงหาคม 2567

       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อเชิดชัย  เลิศจิตรเลขา

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22 กันยายน 2567
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.00 น.
       ประธาน  คุณพ่อปรีดา  เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27 ตุลาคม 2567

       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.00  น.
       ประธาน  คุณพ่อเรืองฤทธิ์  ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   24 พฤศจิกายน 2567
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00  น.
        ประธาน  คุณพ่อมิเกล  กาไรซาบาล

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22 ธันวาคม 2567

       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.00  น.
       
ประธาน  คุณพ่อธีรพล  กอบวิทยากุล

รายชื่อประจำเดือน มิถุนายน
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0628
เทเรซา สงวน-ไสยกุล
01-06-1987
2
หลุมศพ
0617
ยอแซฟ ประสิทธิ์-ไพเขียว
12-06-1986
9
หลุมศพ
2928
ลูซี่ วินัย-ไกสเล่อร์
07-06-2009
4
หลุมศพ
0109
เปาโล อาทร-โอมุเน
01-06-2005
1
คอนโด
0919
เปโตรนิลลา จินตนา-โอภาสบุตร
08-06-2019
9
หลุมศพ
3130
โลว์เดล (Lourdes)-โอซินโก้ (Ozoa Sinco)
24-06-2012
4
หลุมศพ
3922
เอลิซาเบ็ธ ทองคำ-โลหชลิตานนท์
07-06-1996
3
หลุมศพ
0440
ยอแซฟ ยาง-โรจนพิเชฐ
20-06-2012
8
หลุมศพ
0923
เปาโล อุดม-โภคสมบูรณ์กิจ
23-06-2019
9
หลุมศพ
4720
นิโคลาส ฟอร์ฟีรี-โปมอร์เชฟว์
21-06-1998
5
หลุมศพ
0631
มารีอา ทองอยู่-โตพาณิชย์
22-06-1987
2
หลุมศพ
0141
อันนา ทิพย์วัลย์-โกบายาชิ
09-06-1996
2
หลุมศพ
2542
เทเรซา เลียบ-โกกิลานนท์
14-06-2011
4
หลุมศพ
4610
เปโตร จิงอัน-โกกระกูล
18-06-1960
5
หลุมศพ
4610
เรอเน วิสูตร์-โกกระกูล
11-06-2009
5
หลุมศพ
3038
อักแนส แอกเนส-แอดดิสัน
08-06-2016
4
หลุมศพ
0740
เปาโล สมจิตต์-แสวงทรัพย์
10-06-1982
2
หลุมศพ
0407
หลุยส์ ชุน-แสงไพรวรรณ
11-06-1993
1
หลุมศพ
3109
เปโตร สดุดี-แสงเทียน
08-06-1979
3
หลุมศพ
5128
ยอแซฟ มานิต-แสงหาญ
01-06-2008
6
หลุมศพ
1344
เอ็ดเวิร์ด เอกพงศ์-แสงมโนมั่น
17-06-2017
8
หลุมศพ
0304
เปโตร สุชน-แพร่ศิริพุฒิพงศ์
14-06-2017
4
คอนโด
0210
จอร์จ วิมล-แบร์เรตตี้
13-06-2009
2
คอนโด
4706
อันนา หมุยส่วน-แซ่โอ้ว
23-06-1981
5
หลุมศพ
5818
เปโตร มู้ฮิน-แซ่โอว
24-06-2001
5
หลุมศพ
6519
อันตน หงิ่มจิต-แซ่โจว
09-06-2004
5
หลุมศพ
0701
ยอแซฟ อิ้วม้วย-แซ่โง้ว
18-06-1983
1
หลุมศพ
0801
ยอแซฟ เต็กโผ้ว-แซ่โง้ว
22-06-1967
1
หลุมศพ
1101
มารีอา ซุ่งงี้-แซ่โค้ว
17-06-1962
1
หลุมศพ
1201
มัทธิว เซ็งตง-แซ่โค้ว
03-06-1993
1
หลุมศพ
0221
เปาโล กวง (แก้ว)-แซ่แห่ว
13-06-2015
3
คอนโด
0220
ยอแซฟ กวงอัง-แซ่แต้
06-06-1955
1
หลุมศพ
0220
อันนา ไซอิม-แซ่แต้
02-06-1955
1
หลุมศพ
1045
มารีอา ลี้เตียง-แซ่แต้
30-06-2019
2
หลุมศพ
5219
มารีอา องุ่น-แซ่แต้
15-06-2008
5
หลุมศพ
0139
ยวง อุ้ยเอียม-แซ่เฮ้ง
07-06-1980
1
แฟลต
2112
จุ่นใช้-แซ่เฮ้ง
15-06-1987
3
หลุมศพ
1029
ยอแซฟ บักซัว-แซ่เฮ้ง
06-06-1993
8
หลุมศพ
4828
เทเรซา หลีจู (ลี่จู)-แซ่เอี๊ยว (แซ่เอี้ยว)
01-06-2019
6
หลุมศพ
2613
ฮั่งคุง-แซ่เล้า
08-06-1979
3
หลุมศพ
3433
มารีอา ฮวยลุ้ย-แซ่เล้า
18-06-2006
4
หลุมศพ
2903
พุทธ เซ่งฮุ้ง-แซ่เลี่ยว
25-06-2004
3
หลุมศพ
1735
ยอแซฟ จิ้งกวง-แซ่เบ๊
29-06-1995
2
หลุมศพ
1017
ซีมอน ตั่วโป๊ว-แซ่เตียว
07-06-1958
1
หลุมศพ
6126
ยอห์น อยู่เซ้ง-แซ่เตาะ (แซ่โต๊ะ)
16-06-2016
6
หลุมศพ
3432
มารีอา เบญจวรรณ-แซ่เซียว
11-06-2006
4
หลุมศพ
2511
มารีอา เซียะเซียง-แซ่เจี่ย
14-06-2024
3
หลุมศพ
3929
อักแนส ซู่ไน้-แซ่อึ้ง
24-06-2015
4
หลุมศพ
5509
มารีอา ยิ้น-แซ่อึ้ง
21-06-1961
5
หลุมศพ
5815
ฟรังซิสเซเวียร์ ชุงรัก-แซ่อึ้ง
06-06-2001
5
หลุมศพ
1905
มารีอา ลี่เจ็ง-แซ่อั้ง
05-06-2022
3
หลุมศพ
0606
เปโตร หลี่โซ่ (เหว่ยว่าน เจิง)-แซ่หล่อ
01-06-2022
7
หลุมศพ
0518
เบเนดิกโต หงุยหงษ์-แซ่หยี่
08-06-1957
1
หลุมศพ
0421
อันนา ซ้อยงิ้ม-แซ่ล้อ
07-06-1994
1
หลุมศพ
0501
ยวง เซ่งจิ้ง-แซ่ลี้
30-06-1947
1
หลุมศพ
3829
ฟรังซิสโก อาซ้ง -แซ่ลี้
29-06-2007
4
หลุมศพ
5216
ยอแซฟ ง่วนฮวด-แซ่ลี้
22-06-1989
5
หลุมศพ
0607
มารีอา เมรี-แซ่ลิ้ม
07-06-2011
1
หลุมศพ
0530
ยอแซฟ เฮง-แซ่ลิ้ม
21-06-1983
2
หลุมศพ
0539
ปาตรีซีโอ เอี้ยงโป-แซ่ลิ้ม
17-06-1981
2
หลุมศพ
0634
มารีอา ขาฮุ้ง-แซ่ลิ้ม
28-06-1983
2
หลุมศพ
1127
อักแนส เมี่ยวเฮียง-แซ่ลิ้ม
14-06-2011
2
หลุมศพ
1926
อาลิซาเบธ-แซ่ลิ้ม
22-06-1998
4
หลุมศพ
5501
อันนา หมุยลั้ง-แซ่ลิ้ม
17-06-2000
5
หลุมศพ
5930
เปาโล ซิม-แซ่ลิ้ม
27-06-2003
6
หลุมศพ
0830
ยอแซฟ ฮงหยู-แซ่ลิ้ม
17-06-2014
8
หลุมศพ
0025
เปโตร ลิมซ้ง-แซ่ตั้ง
04-06-1944
P
กางเขน
0109
- เซียะซิม-แซ่ตั้ง
07-06-1946
1
หลุมศพ
0112
เปโตร เตียงฮุ้น-แซ่ตั้ง
24-06-1946
1
หลุมศพ
1333
มารีอา ตั่วหม่วย-แซ่ตั้ง
06-06-1955
2
หลุมศพ
2725
อันนา งัวอิม-แซ่ตั้ง
10-06-1957
3
หลุมศพ
3830
นาง กิม-แซ่ตั้ง
13-06-2009
4
หลุมศพ
4505
เปาโล เม่งป๋า-แซ่ตั้ง
09-06-1979
5
หลุมศพ
6516
มารีอา อ่วยเฮียง-แซ่ตั้ง
03-06-2004
5
หลุมศพ
6521
โรซา ตั้งสี-แซ่ตั้ง
15-06-2004
5
หลุมศพ
0952
ยอแซฟ ย่งกิม-แซ่ตั้ง
25-06-2016
8
หลุมศพ
0642
อักแนส เซียะเกียว-แซ่ตัน
26-06-1945
2
หลุมศพ
4121
เปาโล เกียงไล้-แซ่ตัน
01-06-2003
5
หลุมศพ
0140
ยอแซฟ ฉ่องเม้ง-แซ่ฉั่ว
16-06-1939
3
แฟลต
5133
อันนา มุ้ยเซ็ง-แซ่ฉั่ว
28-06-2008
6
หลุมศพ
1144
อันเดร ฟุกยุก-แซ่ฉัน
15-06-1948
2
หลุมศพ
1722
ยอแซฟ สุชาติ-แซ่จิว
02-06-1963
1
หลุมศพ
0229
อากาทา ไน้-แซ่ก๊วย
11-06-2003
2
หลุมศพ
4003
ยวงบัปติสตา แป๊ะฮุย-แซ่ก้วย
14-06-1972
5
หลุมศพ
0111
ยอแซฟ ย่งเซี้ย-แซ่กวย
08-06-1962
1
หลุมศพ
4813
เทเรซา พูน-แชปแมน
11-06-1966
5
หลุมศพ
0338
ยอแซฟ เสนาะ-แก้วขจร
04-06-2000
2
หลุมศพ
6014
อันตน ฉลาด-แก้วขจร
02-06-2008
5
หลุมศพ
5130
ยอแซฟ ธีระพงษ์-แก้วขจร
10-06-2008
6
หลุมศพ
1346
อันนา วรรณา-แก้วกระจ่าง
25-06-2017
8
หลุมศพ
1224
- พร-แก่นเพ็ชร์
25-06-2006
1
หลุมศพ
1225
คลารา ประจวบ-แก่นเพ็ชร์
08-06-1993
1
หลุมศพ
1524
ยอแซฟ ชูเกียรติ์-เหมันตกุล
03-06-2017
1
หลุมศพ
0145
ยอแซฟ เบ๊นซ์-เหมังกร
17-06-2001
2
หลุมศพ
0643
ฟรังซิสเซเวียร์ จิรวัฒน์-เสวตรวิทย์
08-06-2000
2
หลุมศพ
6406
โกธิลดา จิราภรณ์-เสวตรวิทย์
27-06-2015
5
หลุมศพ
1433
เปาโล ยิ้ม-เสรีสำราญ
27-06-1961
2
หลุมศพ
5221
โรซา ทวี-เลื่อนประไพ
19-06-2006
5
หลุมศพ
1029
ซีมอน สมเกียรติ-เลิศปัญญาบุปผา
23-06-1996
8
หลุมศพ
0951
ยวง สงบ-เลิศคัมภีร์ศีล
30-06-2015
8
หลุมศพ
4421
AUGUSTINE ไพโรจน์-เลาหเกียรติ
13-06-1959
5
หลุมศพ
0332
ลูซีอา ประยูร-เลาหะพันธ์
20-06-1993
2
หลุมศพ
0341
เบเนดิกต์ วิจิตร-เลค
17-06-2013
2
หลุมศพ
0411
ฐานิต-เพ็ชรตระกูล
04-06-1992
1
หลุมศพ
3831
ยอแซฟ ปิยะ-เพชรเทวี
15-06-2009
4
หลุมศพ
4802
โรซา บุญเสริม-เผ่าลามาช
23-06-1998
5
หลุมศพ
5903
มารีอา เที้ยงน้อย-เปี่ยมพุทธากุล
16-06-2014
5
หลุมศพ
0546
อากาทา มะลิ-เปศะรัตน์
04-06-1991
2
หลุมศพ
5816
- ควีนนี่-เบลมมี่
07-06-2001
5
หลุมศพ
0530
มารีอา กอเรตตี ปิยะนุช -เตียรถ์เจริญกุล
25-06-1988
1
แฟลต
1339
มารีอา บุญศรี-เตชะวณิช
07-06-2017
8
หลุมศพ
1250
เปตริก ธรรมชาติ-เดชะเอื้ออารีย์
23-06-2023
8
หลุมศพ
0213
เปาโล สุรัตน์-เชาว์กิจขจร
27-06-2019
4
คอนโด
0319
ยวง รัตนพล-เจียมประเสริฐสุข
26-06-2018
4
คอนโด
0829
ยอแซฟ อำพล-เจียมประเสริฐสุข
13-06-2014
8
หลุมศพ
4721
ฟรังซิสโกซาเวียร์ ดิเรก-เจริญศุข
22-06-1998
5
หลุมศพ
5230
เซซีลีอา พัดชา-เจริญวิชา
26-06-2022
6
หลุมศพ
0628
ยอแซฟ ทอง-เจริญพงษ์
01-06-1987
2
หลุมศพ
3434
เปโตร นรินทร์-เจริญพงศ์ชัย
20-06-2006
4
หลุมศพ
3506
AUGUSTINE ดวงเนตร-เจริญชาติ
15-06-1998
3
หลุมศพ
3431
มารีอา เชย-เงินรุ่งเรือง
08-06-2006
4
หลุมศพ
0224
เทเรซา จันทร์เพ็ญ-เข็มสว่าง
20-06-2013
4
คอนโด
0508
เทเรซา หวาน-เก่งประยูร
15-06-1940
2
แฟลต
1543
เคลาดิอุส มนตรี-เกียรติพิริยะ
11-06-2018
8
หลุมศพ
0208
เปาโล สมพงษ์-เกิดสว่าง
23-06-2023
5
คอนโด
6318
ลูซีอา ลม้าย-เกษตรบริบูรณ์
20-06-2003
5
หลุมศพ
0940
เปโตร สุพรรณ-เกตุผล
23-06-1991
2
หลุมศพ
3436
อันตน บรรจบ-เกตุดำ
21-06-2006
4
หลุมศพ
0917
เปาโล อรรณพ-อ่องเอิบ
04-06-2019
9
หลุมศพ
1541
MONA สุวิมล (SUVIMOL)-อุ่นจิตติกุล (OONCHITTIKUL)
04-06-2018
8
หลุมศพ
2034
เปโตร เดชา-อุทัย
04-06-2021
8
หลุมศพ
1143
ราฟาแอล วรศิลป์-อุดมเดช
23-06-2018
8
หลุมศพ
1143
กาเบรียน วรเชษฐ์-อุดมเดช
28-06-1981
8
หลุมศพ
2036
ยากอบ มงคล-อุดมเกษมาลี
22-06-2021
8
หลุมศพ
0244
คอร์เนลีอุส สุรสิทธิ์-อุกฤษ
13-06-2012
2
หลุมศพ
3435
ยอแซฟ เกริก-อิสริยะกมล
19-06-2006
4
หลุมศพ
1431
เรนาตุส นิพนธ์-อิสรานุลักษณ์
03-06-2023
8
หลุมศพ
0123
วินเซนต์ สุวรรณ-อิทธิสัมพันธ์
24-06-2021
4
คอนโด
0511
ยวงบัปติสตา กฤษณ-อิทธิสัมพันธ์
13-06-2022
1
หลุมศพ
3313
ยอแซฟ อุดม-อารีนุกูล
13-06-1996
3
หลุมศพ
3005
ลีโอนาโด สุดใจ-อานามนารถ
15-06-2004
3
หลุมศพ
3005
อันนา อารมณ์-อานามนารถ
04-06-2010
3
หลุมศพ
0642
ยาโกเบ วรกิจ-อานามนารถ
10-06-2013
8
หลุมศพ
5225
เอลีซาเบธ สุมาลี-อัศวสนศิริ
23-06-2010
5
หลุมศพ
0609
ยอแซฟ ปรีชาศิวัต-อัศวนันต์ธนา
17-06-2022
7
หลุมศพ
0406
มารีอา สอิ้ง-อังศวานนท์
29-06-1993
1
หลุมศพ
0726
เปาโล บำรุง-อังศวานนท์
20-06-2023
7
หลุมศพ
1929
เทเรซา สุนีย์-อังกุระวรานนท์
30-06-2020
8
หลุมศพ
2841
เซซีลีอา บุญศรี-อรุณพูลศรี
04-06-2010
4
หลุมศพ
0731
ยอแซฟ สมชาย-อมรญาติ
29-06-2013
8
หลุมศพ
0731
มารีอา สุวรี-อมรญาติ
25-06-2023
8
หลุมศพ
6427
วินเซน สุนทร-อภิรักษ์ทานนท์
05-06-2010
6
หลุมศพ
4532
มารีอา วีรวรรณ-หัตถ์ทองคำ
09-06-2007
6
หลุมศพ
3827
เปาลา มารีอา วิภาพรรณ-หล่าวศิริมงคล
03-06-2022
4
หลุมศพ
2601
เปาโล อริยะ-หล่อพิศาลชัย
28-06-2001
3
หลุมศพ
4216
เปาโล ทรง-หฤทัย
03-06-2013
5
หลุมศพ
3610
ฟรังซิสโก สัญญา-หร่ายวงศ์
18-06-2008
3
หลุมศพ
3409
มารีอา สำรวม-หรรษานนท์
05-06-2014
3
หลุมศพ
5402
เทเรซา เอื้อมเดือน-หมิ่นอวยชัย
21-06-2023
5
หลุมศพ
1403
ยอแซฟ กำพล-หงษ์ไพโรจน์
14-06-1944
1
หลุมศพ
5020
โซเฟีย ชูศรี-หงษ์สกุล
03-06-2017
5
หลุมศพ
4427
เปโตร สุนทร -สุภาพันธ์
21-06-2007
6
หลุมศพ
0322
มาร์การิตา พัดชา-สุภัทรขจร
19-06-2012
2
คอนโด
0106
ยอแซฟ บุญยเขต-สุนทรวิภาต
16-06-2006
2
คอนโด
0630
ยอแซฟ สุรสิทธิ์-สุธรรมพร
10-06-2023
2
หลุมศพ
5927
ยอแซฟ เสถียร-สุจริตวนิชวงศ์
13-06-2011
6
หลุมศพ
0537
อันนา ขาว-สุขสำราญ
15-06-1968
2
แฟลต
4622
ยอแซฟ สุชาติ-สุขวัจน์
24-06-1942
5
หลุมศพ
2220
มารีอา รัชนี-สุขบุญนิวาทย์
20-06-2004
3
หลุมศพ
4205
ยวงบัปติสตา ศรัทธา-สืบสายหาญ
03-06-1976
5
หลุมศพ
0102
เปโตร จิตติ-สืบสว่างกุล
13-06-2023
1
หลุมศพ
5425
เทเรซา บุษบา-สิริวรนาค
12-06-2000
5
หลุมศพ
6517
ยวงบัปติสตา ก๊กหงี-สิริวรนาค
05-06-2004
5
หลุมศพ
0734
โรซา จงรักษ์-สิมะเสถียร
22-06-2550
2
หลุมศพ
6522
เปาโล ทวี-สินบุญเชิญ
17-06-2004
5
หลุมศพ
6023
ฟรังซิสโก ประกาย (ศรี)-สินธุวณิก
24-06-2002
5
หลุมศพ
2037
หลุยส์ซา เฮเลนา วรรณา-สิทธีอมร (ชื่น)
24-06-2021
4
หลุมศพ
4104
ดอมินิโก วินัย-สิงห์เสน่ห์
10-06-2022
5
หลุมศพ
6426
เปโตร วุทธิ์-สิงห์เสน่ห์
03-06-1984
6
หลุมศพ
6426
เซซีลีอา พิศสมัย-สิงห์เสน่ห์
19-06-2013
6
หลุมศพ
0724
อันนา สุจิตรา-สาริสระ
07-06-2023
7
หลุมศพ
5423
มารีอา มักดาเลนา เพลินพิศ-สามิภักดิ์
23-06-2016
5
หลุมศพ
1927
เปโตร ประพันธ์-สันตสว่าง
21-06-2020
8
หลุมศพ
0211
เทเรซา สำอางค์-สอาดตา
08-06-2019
4
คอนโด
0438
เฮเลนา ซีซีลีอา ศรี-สร้อยโมรี
21-06-1986
2
หลุมศพ
2035
ยอห์น บัปติสตา พิศิษฐ์-สรกุล
15-06-2021
8
หลุมศพ
1347
มารีอา สมพร-สนธิรัตน์วศิน
26-06-2017
8
หลุมศพ
1031
ยอแซฟ ประสาน-สงวนหล่อสิทธิ์
29-06-2015
8
หลุมศพ
0831
แอสแตร์ ทัศนีย์-สกุลทอง
03-06-2001
2
หลุมศพ
0135
อันโตนิโอ ศุข-ศุขชาติ
11-06-1918
2
แฟลต
0737
มารีอา พิรยา-ศิโรรัตนาวาทย์
14-06-2006
2
หลุมศพ
5233
หลุยส์ สุพจน์-ศิวะเวชช์ชัยพงษ์
08-06-2013
6
หลุมศพ
2620
อันนา นวรัตน์-ศิริเลิศโกมล
24-06-2022
3
หลุมศพ
2719
หลุยส์ เกษม-ศิริออร์
23-06-2008
3
หลุมศพ
0543
วรรณา-ศิริทรัพย์
03-06-1975
3
แฟลต
2522
ลูซีอา อรุณ-ศรีสวัสดิ์
04-06-2001
3
หลุมศพ
0411
เปโตร ไชยรัก-ศรีสกุลไชยรัก
10-06-2024
9
หลุมศพ
0314
เปโตร เสงี่ยม-ศรีสกุล
20-06-2011
2
คอนโด
3036
มารีอา นารี-ศรีประมง
10-06-2005
4
หลุมศพ
0501
พอล พิธาน-ศรีบุญบาล
24-06-1997
1
แฟลต
3605
มาร์ค นพ.ยรรยงค์-ศรัทธาสิริ
15-06-2024
3
หลุมศพ
4324
เวโรนิกา สมร-ศกุนะสิงห์
05-06-1997
5
หลุมศพ
0212
ฟิลลิป (Philip) ฟิลลิป (Philip)-วุฒิวราธร (Vudhivrathorn)
18-06-2019
4
คอนโด
1016
มารีอา สุดา-วีระสุนทรเดช
04-06-1994
1
หลุมศพ
4802
เซซีลีอา สุภา-วีรวัฒน์โยธิน
15-06-1999
5
หลุมศพ
4428
มารีอา โรซา แฉล้ม-วิเศษศิริ
21-06-2007
6
หลุมศพ
2228
ดอมินิกโก ซาวีโอ ประสงค์-วิเศษกิจ
17-06-1982
4
หลุมศพ
3827
ลูซีอา เยาวมาลย์-วิเศษ
23-06-2016
4
หลุมศพ
5819
วิกตอเรีย รำภา-วิริยะมานพ
03-06-2001
5
หลุมศพ
4912
มารีอา กอแร็ตตี โบว่า-วิรังรอง
15-06-2018
5
หลุมศพ
1332
เปาโล ประดับ-วิบูลย์วงศ์
21-06-2021
2
หลุมศพ
6022
มารีอา กิติมา (ฝาน)-วิจิตรกาญจน์
20-06-1958
5
หลุมศพ
5610
เซซีลีอา ลักขณา-วัฒนจริยา
17-06-2002
5
หลุมศพ
0455
มารีอา ชัญญาภัค-วัฒนกิ่ง
09-06-2023
2
แฟลต
0723
เปโตร บรรจง-วัชรประภา
03-06-2023
7
หลุมศพ
0947
เปโตร ธนกร-วรพรทัศนา
07-06-2015
8
หลุมศพ
2038
เกรโกรี พิชาญ-วงษ์สิริเดช
24-06-2021
8
หลุมศพ
5020
ยาโกเบ สนั่น-วงศ์สุธี
05-06-1999
5
หลุมศพ
1542
มารีอา อักแนส วิจิตร-วงศ์พิมพ์
03-06-2018
8
หลุมศพ
4426
มารีอา ยุพาพร-ล้ำประสิทธิ์
08-06-2007
6
หลุมศพ
0214
มารีอา สุภาณี-ล่าสกุล
29-06-2019
4
คอนโด
0313
มารีอา ไฉไล-ลีลารัตนากร
09-06-2011
2
คอนโด
5817
อักแนส วิไล-ลีชอ
20-06-2001
5
หลุมศพ
0828
ฟิลิป วิเศษ-ลิ้มประสูตร
10-06-2014
8
หลุมศพ
6428
ยวง ธนกฤต (ทิวา)-ลิมปิติเกียรติ
14-06-2010
6
หลุมศพ
3308
เทเรซา จุรีย์-ลิมปสุข
01-06-2024
3
หลุมศพ
0209
ยอแซฟ ภสุ(สมศักดิ์)-ลิปิสุวรรณโชติ
29-06-2023
5
คอนโด
6628
เปาโล สุ้ย-ละเอียดยิบ
29-06-1985
6
หลุมศพ
3616
เปโตร เส็ง-ละอองตระกูล
18-06-1996
3
หลุมศพ
5502
วินเซนต์ ภวาดล-ลวนะพิพัฒน์
28-06-2000
5
หลุมศพ
1439
มาร์ค มารีย์ ธีรเดช-ฤทธิ์ไกรเกรียง
02-06-2021
2
หลุมศพ
3007
อักแนส ราตรี-ฤกษ์พิไชย
26-06-2006
3
หลุมศพ
1831
ยอแซฟ ทวีชัย-รุ่งเรืองมณีรัตน์
07-06-2020
8
หลุมศพ
3519
ฟรังซิสโก บุญช่วย-รุ่งเรืองผล
05-06-1996
3
หลุมศพ
0318
แบร์นาแด๊ต เมทินี-รุจีระเรืองไล
02-06-2018
4
คอนโด
1801
เทเรซา เหรียญ-รำพึงกิจ
16-06-2004
1
หลุมศพ
3718
แคธรีน กัลยา-รายณะสุข
07-06-2022
3
หลุมศพ
1928
อาแดล มารีย์ พัชนี-รัศมีมารีย์
22-06-2020
8
หลุมศพ
0648
อันนา ละมัย-ยุพรัตน์
20-06-1959
8
หลุมศพ
0739
เรือตรี เชิดเกียรติ-ยุกตานนท์
11-06-2023
2
หลุมศพ
0251
ฟรังซิสโก รัญ-ยืนสกุล
13-06-1997
2
แฟลต
0210
เปาโล อาทิตย์-ยิ้มพัฒน์
21-06-1987
9
หลุมศพ
6313
มอริส มนิตย์-ยะอัมพันธ์
11-06-2003
5
หลุมศพ
0620
ยอแซฟ ทวี-ยอดเพ็ชร์
06-06-2023
9
หลุมศพ
0307
มารีอา สกาย-ยศบุญ
21-06-2021
1
คอนโด
0303
เทเรซา รัศมี-ยงบรรทม
11-06-2017
4
คอนโด
0509
ฟิลิป นาวี-ม่วงทอง
05-06-2003
1
หลุมศพ
1340
อักแนส ศิรินา-มุ่งนิรันดร์
11-06-2017
8
หลุมศพ
0442
เปโตร สุจิน-มิตรเจริญ
01-06-2012
2
หลุมศพ
5129
จอห์น แมรี่ บุญสม-มาร์ติน
09-06-2008
6
หลุมศพ
4507
มาร์กาเร็ต มาร์เคยริ้ต-มัทนศรุต
24-06-1999
5
หลุมศพ
5916
นายซื่อตรง-มหาพรึกษ์พงษ์
07-06-2023
5
หลุมศพ
3012
อันนา สมศรี-มณีประสิทธิ์
25-06-2000
3
หลุมศพ
0832
มารีอา มักดาเลนา พรทิพย์-ภู่พัฒน์
18-06-2014
8
หลุมศพ
2317
อากาทา ทองคำ-ภาคสุวรรณ์
21-06-1995
3
หลุมศพ
3222
มักดาเลนา ปาหนัน-ภาคสุวรรณ
07-06-1956
3
หลุมศพ
0062
ยวงบอสโก ณัฐชัญ-ภักษาแสวง
08-06-1999
P
กางเขน
4222
เทเรซา ชูศรี-ฟ้อนศรีกา
10-06-2005
5
หลุมศพ
0323
ดอมินิค สมเกียรติ-พูลวิทยกิจ
20-06-2012
2
คอนโด
3826
ซิสเตอร์ อันนา จินดา-พุฒตาลศรี
16-06-1976
4
หลุมศพ
3618
มารีอาเวอร์จิเนีย รัชนี-พิศตระกูล
18-06-1996
3
หลุมศพ
0839
ฟิลลิป ฟิลลิป-พิมพิสาร
08-06-2021
8
หลุมศพ
0110
ยอแซฟ มนตรี-พิชิตพสุธาดล
29-06-2020
4
คอนโด
0628
ยอแซฟ อาวุธ-พานิชเกษม
01-06-1987
2
หลุมศพ
0628
ลูซีอา เทือ-พานิชเกษม
01-06-1987
2
หลุมศพ
0628
โทมัส ร่าง-พานิชเกษม
01-06-1987
2
หลุมศพ
0628
ยอแซฟ ไสว-พานิชเกษม
01-06-1987
2
หลุมศพ
0628
ยอแซฟ สว่าง-พานิชเกษม
01-06-1987
2
หลุมศพ
0628
ชตา-พานิชเกษม
01-06-1987
2
หลุมศพ
4527
ฟรังซิสโก เสนาะ-พานิชเกษม
01-06-1987
6
หลุมศพ
4527
มาเรีย เทเรซา ( ศิริ )-พานิชเกษม
01-06-1987
6
หลุมศพ
4613
โรซา วารี-พานิชภักค์
22-06-1959
5
หลุมศพ
1544
ยอแซฟ สุนทร-พฤกษ์วัฒนานนท์
26-06-2018
8
หลุมศพ
0921
อันนา ขนิษฐา-พรายงาม (คงถาวรวัฒนา)
13-06-2019
9
หลุมศพ
0111
มารีอา มักดาเลนา วัลภา-พรหมทอง
11-06-2024
5
คอนโด
4331
นิโกเดโม ศรี-พรรณศิริ
03-06-2007
6
หลุมศพ
0619
ยาโกเบ เสรี-พรกุลวิไล
18-06-2020
1
หลุมศพ
1002
ฟรังซิสโก ศักดิ์ชัย-พงศ์วิจิตรโชค
29-06-2005
1
หลุมศพ
1131
เปโตร เกื้อวงศ์-พงศ์ขจร
01-06-2003
2
หลุมศพ
0222
มารีอา นงคราญ-ป้อมจักรศิลป์
23-06-2015
3
คอนโด
3906
มารีอา ฟรังซิสกา จรินทร์-ปุณณะหิตานนท์
06-06-2022
3
หลุมศพ
0123
โรเบิต ลินเซ-ปีเตอร์สัน
19-06-2008
2
คอนโด
0143
เปโตร ประจักษ์-ปิ่นรัตน์
22-06-1998
2
หลุมศพ
0913
ยอแซฟ วิริยะ-ปิยะตระภูมิ
15-06-2024
7
หลุมศพ
0330
อากาทา สุวรรณ-ปานรัตน์
17-06-2016
2
หลุมศพ
1644
มารีอา วรรณวิไล-ปาณะศุทธะ
09-06-2003
2
หลุมศพ
1343
ยวง พชัย-ปลื้มเปรม
16-06-2017
8
หลุมศพ
3037
อันตน อรุณ-ปรีชาวุฒิ
27-06-2005
4
หลุมศพ
5024
ยวง สมศักดิ์-ปรัชญาประเสริฐ
23-06-1999
5
หลุมศพ
0245
มารีอา กอแรตตี สุรินทร์-ประสาทพร
29-06-2011
2
หลุมศพ
0531
ซิลวาโน ชีวา-ประสาทพร
12-06-1985
2
หลุมศพ
0130
เทเรซา อัจนา-ปณีตัธยาศัย
27-06-2020
2
หลุมศพ
4225
เปโตร มณี-บุญโญภาส
19-06-1997
5
หลุมศพ
0842
ยอแซฟ บุญชัย-บุญเผ่า
09-06-2017
2
หลุมศพ
3035
ยวง ชาญ-บุญเจริญ
05-06-2005
4
หลุมศพ
0902
ยวง โชคชัย-บุญประกอบศักดิ์
09-06-2006
1
หลุมศพ
1214
มารีอา มานา-บุญคั้นผล
02-06-1999
1
หลุมศพ
4613
เทเรซา สมสมัย-น้ำแก้ว
05-06-2021
5
หลุมศพ
2027
เปาโล นิพนธ์-นิตโย
24-06-2020
4
หลุมศพ
0441
โรซา เสาวนิจ-นิจอนันต์ชัย
27-06-2012
8
หลุมศพ
0557
อันตน สุทิน-นันทวิสุทธิ์
03-06-2017
2
แฟลต
0911
ฟรังซิสโก ธราวุฒิ-นันทวิสัย
01-06-2024
7
หลุมศพ
4827
โซเฟีย สุจิน-ธูปเทียน
17-06-2013
6
หลุมศพ
0223
แอนโทนี สงวน-ธีระวรรณ
18-06-2010
2
คอนโด
0607
ยอห์น นำ -ธีรชัยชาญ
07-06-2022
7
หลุมศพ
2733
ยวง รุ่งโรจน์-ธาดาดลทิพย์
19-06-1998
4
หลุมศพ
1412
อันนา ประคอง-ธันวานนท์
03-06-2003
1
หลุมศพ
1030
เทเรซา ปิ่นทอง-ธนทรัพย์สิน
26-06-2015
8
หลุมศพ
1147
เปโตร ทวี-ทิวไผ่งาม
13-06-2016
8
หลุมศพ
0221
อากาทา เสมอ-ทองเทวินทร์
12-06-2001
1
คอนโด
4719
ดอมินิโก ซาวีโอ พิชัย-ทองกำผลา
16-06-1998
5
หลุมศพ
0444
ซินเวียร์ ศรีน้อย-ทองกระจ่าง (โพวาทอง)
12-06-2018
2
หลุมศพ
1931
อันนา เนียน-ทวีศักดิ์
09-06-2001
4
หลุมศพ
1421
ยอแซฟ สมเกียรติ-ทรัพสินกีรติ
12-06-2010
1
หลุมศพ
6103
เทเรซา สะอิ้ง-ทรัพย์เย็น
06-06-2010
5
หลุมศพ
0234
มัทธิว เลื่อน-ทรรทรานนท์
23-06-1988
2
หลุมศพ
4005
มารีอา กุลนาถ-ถิระมัย
26-06-2008
5
หลุมศพ
2229
ยอห์น บอสโก นพพร-ตุงคะรักษ์
20-06-2015
4
หลุมศพ
0725
ยวงบอสโก นิพัทธ์-ตุงคะรักษ์
18-06-2023
7
หลุมศพ
1243
เทเรซา ชูนิน-ตันวิสุทธิ์
13-06-2017
2
หลุมศพ
0522
บรูโน ไวฑูรย์-ตันติกิจรุ่งเรือง
14-06-2023
9
หลุมศพ
0522
ยอแซฟ ทองอยู่-ตันติกิจรุ่งเรือง
06-06-2010
9
หลุมศพ
0207
เซซีลีอา สุนทรี-ตรีดอน(สุขภักตร์)
11-06-2023
5
คอนโด
2922
ยอแซฟ สุจินต์-ตรีกมล
05-06-1998
3
หลุมศพ
0501
เฮนสลี้ สกล-ดีซูซ่า
08-06-1973
2
แฟลต
4106
เปโตร อารี-ดาราไทย
07-06-1983
5
หลุมศพ
4107
อันนา รัตนา-ดาราไทย
19-06-2017
5
หลุมศพ
1043
เปาโล สมชาย-ดากรู้ส
26-06-1986
2
หลุมศพ
0608
เปาโล ทวีศักดิ์-ดวงบุตร
09-06-2022
7
หลุมศพ
1731
อันตน นายแพทย์ นฤนนท์-ดลสฤษฎ์ไชย
14-06-2019
8
หลุมศพ
0948
เปาโล อธิคม-ณรงค์รักษ์
20-06-2015
8
หลุมศพ
2701
มารีอา นารี-ณ สงขลา
05-06-2002
3
หลุมศพ
5431
ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-ณ บางช้าง
24-06-2010
6
หลุมศพ
3607
ยอแซฟ รัชพงษ์-ณ นคร
17-06-2001
3
หลุมศพ
5826
โรเมียว-ซาราว
23-06-2009
6
หลุมศพ
0521
มารีอา ลอย-ชูโชติ
08-06-1967
9
หลุมศพ
6316
ปีร์ยิตตา สละ-ชื่มชุ่มจิตร์
15-06-2003
5
หลุมศพ
1821
เทเรซา ประภาพร(กชกร)-ชื่นวิจิตร
22-06-2009
1
หลุมศพ
0122
ยอห์น บัปติส ศุภเวทย์-ชีรานนท์
17-06-2021
4
คอนโด
0738
ยอแซฟ ทวี-ชีพชล
03-06-1975
2
หลุมศพ
0739
มารีอา ละมัย-ชีพชล
29-06-1979
2
หลุมศพ
1111
แพทริค พัฒน์ธร-ชินพงสานนท์
19-06-2018
1
หลุมศพ
3712
มารีอา นารินทร์-ชินทร์นลัย
20-06-1996
3
หลุมศพ
2208
มารีอา อารีรัตน์-ชัยศิริโรจน์
21-06-2009
3
หลุมศพ
4921
อันนา ลม้าย-ชมพะนันท์
02-06-1960
5
หลุมศพ
5127
เทเรซา เฟลีเซีย ละม่อม-ฉันทานุรักษ์
07-06-2023
6
หลุมศพ
0827
ยอห์น บัปติส วีระชัย-ฉันทดิสร
02-06-2014
8
หลุมศพ
5614
ยวง ชุ่ง-จูพงศ์เสรฐ
13-06-1915
5
หลุมศพ
5614
โรซาลี ฮ่วย-จูพงศ์เสรฐ
09-06-1966
5
หลุมศพ
2543
มารีอา ทองดี-จูประจักษ์
17-06-1967
4
หลุมศพ
0547
ยอแซฟ สมโภชน์-จูฑะโยธิน
23-06-2017
2
หลุมศพ
6403
ยอแซฟ วีระพันธ์-จูฑะโยธิน
21-06-2023
5
หลุมศพ
0439
เทเรซา อำพร-จุลสุคนธ์
01-06-2012
8
หลุมศพ
2314
เปาโล อนันต์-จุฑามณี
28-06-2010
3
หลุมศพ
0220
เซนต์ ลาบัส แมรี่ โรจา-จีวาน
14-06-2003
1
คอนโด
0507
สตีเฟน ลือชัย-จิรวินิจนันท์
30-06-2022
9
หลุมศพ
4519
คลารา บุญศรี-จิรภิญโญกุล
04-06-1987
5
หลุมศพ
4401
มารีอา สำรวย-จินตมนูญธรรม
27-06-1997
5
หลุมศพ
1428
นาย สนอง-จันไกรผล
15-06-1985
8
หลุมศพ
2025
ยวง อำนวย-จันทร์เพ็ญสุข
02-06-1995
3
หลุมศพ
5901
มารีอา เสี้ยม (เสียมป้อ)-จันทร์เด่นดวง
20-06-2017
5
หลุมศพ
1824
ยอแซฟ สุวรรณ-จันทร์อิทธิกุล
10-06-1981
1
หลุมศพ
2126
มาเรีย จันทร์-จันทรสันติ
19-06-1961
4
หลุมศพ
1237
มารีอา โรซารี พิมล-จอนสมจิตต์
01-06-2020
2
หลุมศพ
1144
มารีอา วรนุช-งามวสุศิริ(อุดมเดช)
29-06-2023
8
หลุมศพ
0909
ยอแซฟ พลชัย-งามพัฒนะกุล
05-06-2014
1
หลุมศพ
2019
มารีอา ทองดี-คำสุข
23-06-2016
3
หลุมศพ
5112
มารีอา นาง-คะเนเร็ว
01-06-2018
5
หลุมศพ
5021
แอนนา มารี-กุลเนตุ (ลาสเพียร์)
06-06-2006
5
หลุมศพ
5022
เปาโล ประวิท-กุลเนตุ
29-06-1990
5
หลุมศพ
5023
จอห์น กมล-กุลเนตุ
20-06-1999
5
หลุมศพ
4124
ยอแซฟ ธนิต-กีร์ตะเมคินทร์
23-06-2009
5
หลุมศพ
1345
เทเรซา สุวรรณี-กีร์ตะเมคินทร์
18-06-2017
8
หลุมศพ
1730
ยอแซฟ ไพโรจน์-กิจแสวง
10-06-2019
8
หลุมศพ
0109
เปโตร ธวัชชัย-กิจบำรุง
07-06-2020
4
คอนโด
0201
ซิสเตอร์ อันนา จันทร์สม-กิจบำรุง
03-06-2022
9
หลุมศพ
0639
อากาทา อรนุช-กำจัดดัสกร
19-06-1988
2
หลุมศพ
0938
โรซา อรุณี-การาตี้
03-06-2011
2
หลุมศพ
4429
กลารา กัญญา-กัลมาพิจิตร์
28-06-2007
6
หลุมศพ
1308
สเตฟานูส ธัชชา-กลั่นนิล
17-06-2019
1
หลุมศพ
1308
เทเรซา สมจินต์-กลั่นนิล
10-06-2022
1
หลุมศพ
0220
มารีอา เทเรซา บุญนาค-กระทอง
05-06-2015
3
คอนโด
0614
มารีอา อรนุช-กมลาศน์ ณ อยุธยา
10-06-1996
1
หลุมศพ
2838
CECILIA TSE-WONG
08-06-2007
4
หลุมศพ
0321
PETER VIRAPHONG-VOTHANH
09-06-1968
2
แฟลต
1149
ชาวอิตาลี MR.NICOLO (นิโคโล)-VILLA(วิลลา)
30-06-2016
8
หลุมศพ
2736
FRANSIS BERNUS-SMITH
06-06-1983
4
หลุมศพ
0325
DANIEL ALEXANDER-RUEGG
16-06-1961
2
แฟลต
0421
GREGORY SAUNDERS-ROMANO
06-06-1968
2
แฟลต
0308
FRANCIS KARL-PETERS
24-06-1962
1
คอนโด
0144
MAESTRO ALBERTO-NAZZARI
28-06-1919
3
แฟลต
0453
ALAN(อลัน)-NATETAYAVICHIT(เนตยวิจิตร)
24-06-2023
2
แฟลต
0301
GEORGES-MERITAN
04-06-1905
1
คอนโด
4112
MARIE MADELEINE-MARS
17-06-2005
5
หลุมศพ
1609
แมรี่ MARY-JACKSON
17-06-1992
1
หลุมศพ
0237
PETER CHIM-HUWE
13-06-1935
2
แฟลต
0550
- CHARLES-HEGGIE
26-06-1974
1
แฟลต
4111
MARY THEODORE-HAHNENFELD,O.S.U.
29-06-2013
5
หลุมศพ
1634
มาเรีย MARIA-GINA ORTEGA MORALES
12-06-1994
2
หลุมศพ
1121
มาเรีย (คุณย่า) MARY-DEOCAMPO
27-06-1936
1
หลุมศพ
0162
MELANIA P.M.-DE JESUS
16-06-1906
1
แฟลต
0367
MIICAELLA P.-DE JESUS
06-06-1892
1
แฟลต
2742
- CARLOS -DE JESUS
18-06-1957
4
หลุมศพ
0643
ELIZABETH ELISA-CRUZ
16-06-2013
8
หลุมศพ
2628
ELIZABETH HILDA-CHAPMAN
05-06-1980
4
หลุมศพ
0260
MANDA NINAPHAN-BUSH
02-06-1922
1
แฟลต
1609
เทเรซา THERESA-BOOPPA CAULFEILD-JAMES
24-06-1993
1
หลุมศพ
2439
THERASA(เทเรซา) TUSSANEE(ทัศนีย์)-BERNDT(เบินท์)
18-06-2015
4
หลุมศพ
0003
AMBROISE JEAN CARIOU -
29-06-2019
P
กางเขน
0428
เทเรซา แบ้ว-
24-06-1923
2
แฟลต
0112
(Mr.Bruno Alfons R. KERSTENS) บรูโน่ อัลฟงส์ อาร์ เกลตัน -
07-06-2020
4
คอนโด
2431
- J. BRUHN-
10-06-1915
4
หลุมศพ
2437
MURIEL AITKEN-
09-06-1963
4
หลุมศพ
2527
PAUL MICALEF-
08-06-1950
4
หลุมศพ
2940
MR . C. DESA-
15-06-1911
4
หลุมศพ
0505
อันนา วู ธิ ตรุง-
22-06-2022
9
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน กรกฎาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0153
ANTHONY สุเมธ-ไวทยะวัฒน์
26-07-1970
2
แฟลต
2142
ยวง สรยุทธ-ไม้ประเสริฐ
13-07-2023
8
หลุมศพ
1001
มารีอา ยุ้มเจา-ไพโรจน์เจริญค้า
27-07-2005
9
หลุมศพ
0348
มารีอา มณี-ไกรสมสุข
16-07-2002
2
หลุมศพ
0140
คริสตินา วันคำ-ไกรประสิทธิ์
09-07-1998
2
หลุมศพ
0336
มารีอา ราตรี-โอภาสบุตร
02-07-2005
2
หลุมศพ
3108
มารีอา จันจิรา-โลหะวิริยะศิริ
05-07-1960
3
หลุมศพ
4526
โซฟิโร โซฟิโอ แอล-โรซาลดาจูเนียร์
27-07-2007
6
หลุมศพ
0443
เปาโล ชาญปรีชา-โรจน์ประสิทธิ์พร
31-07-2012
8
หลุมศพ
0440
มารีย์ อังคณา-โรจนพิเชฐ
16-07-2021
8
หลุมศพ
0803
เทเรซา สมหมาย-โยมสิน(ตรัวกูล)
30-07-2023
7
หลุมศพ
4904
มารีโอ วิวัฒนากร-โมไนยกุล
09-07-1973
5
หลุมศพ
3127
ยอแซฟ สฤษดิ์-โมระเสริฐ
29-07-2005
4
หลุมศพ
1351
อันโตนี สรรัตน์-โตตันติกุล
28-07-2017
8
หลุมศพ
4722
SABINUS ประกิจ-โคมินทร์
06-07-1998
5
หลุมศพ
5401
ฟรังซิสโก ประสงค์-โคมิน
17-07-1978
5
หลุมศพ
5401
มารีอา เทเรซา บุญศรี-โคมิน
06-07-2015
5
หลุมศพ
2507
เทเรซา ไกรศรี-โกวงศ์
25-07-2008
3
หลุมศพ
3404
วินิเฟรด วีณา-โกมลกิตติ
23-07-2012
3
หลุมศพ
0544
มารีอา มักดาเลนา สมสวิง-โกกิลานนท์
23-07-2019
2
หลุมศพ
4609
แอนโทนี่ เต็กอั๋น-โกกระกูล
18-07-1961
5
หลุมศพ
0461
โยเซฟ เอดูอาร์โด (EDUARDO)-แอนเจเลส (ANGELES)
29-07-2022
2
แฟลต
3038
เทเรซา อินนิ-แอดดิสัน
19-07-2005
4
หลุมศพ
2043
อันนา มารีอา มณฑา-แสงไพวรรณ
31-07-2021
8
หลุมศพ
0107
อันนา ศรี-แย้มศิริ
09-07-2006
2
คอนโด
0115
เปโตร หรั่ง-แย้มกันชู
07-07-2007
2
คอนโด
1629
เปโตร ธงไชย-แย้มกันชู
30-07-2019
2
หลุมศพ
6320
มารีอา หมุยกิม-แซ่โอ๊ว
02-07-2003
5
หลุมศพ
0449
ยอแซฟ ใช้-แซ่โล้ว (เผ่าสุขถาวร)
19-07-2016
2
แฟลต
0520
วินเซนต์ เป็งเอี่ยม-แซ่โล้ว
05-07-1959
1
หลุมศพ
0521
ยอแซฟ เอี่ยมพ้ง-แซ่โล้ว
01-07-1984
1
หลุมศพ
1008
มารีอา นิตยา-แซ่โชย
17-07-1993
9
หลุมศพ
0141
หลุยส์ อิ้วเกียง-แซ่โง้ว
25-07-1982
1
แฟลต
0911
อันนา ซุ้งพิ้ง-แซ่โง้ว
19-07-1947
1
หลุมศพ
1229
ยอแซฟ อิ๋วเลี้ยง-แซ่โง้ว
19-07-1947
2
หลุมศพ
1229
เทเรซา ป๋วยฮวง-แซ่โง้ว
20-07-2021
2
หลุมศพ
2212
เอี่ยมเลี้ยง-แซ่โง้ว
03-07-1959
3
หลุมศพ
2411
ร็อค อิ๋วซัม-แซ่โง้ว
02-07-1979
3
หลุมศพ
4010
อากาทา เพ็กเช็ง-แซ่โง้ว
06-07-2016
5
หลุมศพ
0613
ยอแซฟ เสี่ยวมิ้ง-แซ่โง้ว
27-07-2022
7
หลุมศพ
1347
ยอแซฟ เส็งฮง(หลินมิ้ง)-แซ่โง้ว
05-07-2017
8
หลุมศพ
0301
ลูเซีย วดี-แซ่แต้
15-07-2021
5
คอนโด
4725
เทเรซา สุดา-แซ่แต้
13-07-1998
5
หลุมศพ
0343
มารีอา เพ็งลั้ง-แซ่แต้
11-07-2016
8
หลุมศพ
0827
มารีอา หมุยจู-แซ่เฮ้ง
01-07-2001
2
หลุมศพ
4206
อิสเบล เซียมเกียว-แซ่เฮ้ง
01-07-1947
5
หลุมศพ
1035
มารีอา ภัทรภร (นุสรา)-แซ่เฮ้ง
16-07-2015
8
หลุมศพ
1024
ยอแซฟ จี-แซ่เฮง
18-07-1955
1
หลุมศพ
1026
อันนา กิมกี-แซ่เฮง
10-07-1953
2
หลุมศพ
0142
มารีอา ตั่วม่วย-แซ่เอ็ง
25-07-1971
1
แฟลต
4723
ฟรังซิสโก หลี่ชิม-แซ่เอี๊ย
11-07-1998
5
หลุมศพ
3042
สตีเฟน เคียมหลี-แซ่เอี้ย
27-07-2005
4
หลุมศพ
2723
คลารา มุ้ยเซียง-แซ่เล้า
18-07-1965
3
หลุมศพ
4821
ยวงบัปติสตา สุวัธน์-แซ่เลี่ยว
25-07-1978
5
หลุมศพ
5226
มารีอา วนิดา-แซ่เบ๊
04-07-2008
6
หลุมศพ
5105
ยอแซฟ เลียกเคียม-แซ่เบ้
11-07-1999
5
หลุมศพ
5410
ยอแซฟ เง็กเซ้ง-แซ่เตียว
07-07-1946
5
หลุมศพ
0834
มารีอา อุษา-แซ่เตียว
17-07-2014
8
หลุมศพ
6431
เซ็งปิง-แซ่เซ็ง
31-07-1982
6
หลุมศพ
1430
อักแนส อู้ตี๋-แซ่เจ็ง
21-07-2005
2
หลุมศพ
2024
ยาโกเบ เอ็กหยิน-แซ่เจี่ย
07-07-1995
3
หลุมศพ
5408
มารีอา เมตตา-แซ่เจา
03-07-2021
5
หลุมศพ
0234
เอ็สเวิร์ด(เอดัว) คี่เอ้(เอ้)-แซ่ฮ้อ
02-07-2011
8
หลุมศพ
1918
ยอแซฟ จี่ตั๊ก-แซ่อ๊วง
17-07-1961
3
หลุมศพ
2022
มารีอา ซิ้วเจ็ง-แซ่อื้อ
05-07-2009
3
หลุมศพ
0126
มารีอา อารี-แซ่อึ้ง (แซ่โง้ว)
26-07-2015
2
หลุมศพ
4626
เปโตร เต็กจุ่น-แซ่อึ้ง
09-07-2007
6
หลุมศพ
5133
ยอแซฟ ฮั่วเซ็ง-แซ่อึ้ง
22-07-1986
6
หลุมศพ
1732
อักแนส ยู่กุน-แซ่อั้ง
07-07-2019
8
หลุมศพ
0638
มารีอา บุญส่ง-แซ่ห่าน
20-07-2020
2
หลุมศพ
2812
มารีอา ฮ้อ-แซ่หว่อง
20-07-1972
3
หลุมศพ
2216
อักแนส เมี่ยวกี่-แซ่หวม
07-07-1961
3
หลุมศพ
3437
หลุยส์ ซุ่นแช-แซ่ล้อ
05-07-2006
4
หลุมศพ
2322
มารีอา เง็กฮวย-แซ่ลี้ (แซ่ตั้ง)
20-07-2012
3
หลุมศพ
0116
ยูลีอา เตียหยู-แซ่ลี้
27-07-1963
1
หลุมศพ
2044
ดอมินิกโก เต็กช้วง-แซ่ลี้
27-07-1961
4
หลุมศพ
5407
อากาทา โส่ย-แซ่ลี้
09-07-1988
5
หลุมศพ
5503
ยวง มอเต็กอี้-แซ่ลี้
09-07-2000
5
หลุมศพ
1829
มารีอา เซียะ-แซ่ลิ้ม
30-07-1998
2
หลุมศพ
1910
มารีอา มุ่งเค็ง-แซ่ลิ้ม
25-07-2005
3
หลุมศพ
1924
เปโตร เงี่ยงคิม-แซ่ลิ้ม
18-07-2005
3
หลุมศพ
0718
ร็อค อิ่มเคว้ง-แซ่ลิ้ม
25-07-2023
9
หลุมศพ
0613
ลูซีอา ลิ่วยกโม้ย-แซ่ลิ่ว
21-07-2021
9
หลุมศพ
4807
อันนา บุญมี-แซ่ย้ง
27-07-2527
5
หลุมศพ
1712
แอนโทนี่ อือฮงควร-แซ่ยู
15-07-1989
1
หลุมศพ
1115
ยออากิม เส็ง-แซ่ฟ่ง
25-07-1975
1
หลุมศพ
0423
- ฮั้วช้วง-แซ่บ่ง
27-07-1960
1
แฟลต
3433
เปโตร เม่งจั่น-แซ่นิ้ม (แซ่ลิ้ม)
20-07-2017
4
หลุมศพ
0132
ดอมินิก ซาวี ก๊กใช้-แซ่ตั้ง
08-07-1971
1
แฟลต
0723
ยอแซฟ ตงเฮียง-แซ่ตั้ง
03-07-1962
1
หลุมศพ
1908
โรซา ละม้าย-แซ่ตั้ง
28-07-2006
3
หลุมศพ
2616
มารีอา กิมพิ้ง-แซ่ตั้ง
21-07-1980
3
หลุมศพ
0645
ยอแซฟ ชูเซี้ย-แซ่ตั้ง
07-07-2013
8
หลุมศพ
0723
มารีอา มุ้ยจวง-แซ่ตัน
16-07-2014
1
หลุมศพ
2513
โยเซฟฟิน โยแซฟฟิน-แซ่ตัน
15-07-1999
3
หลุมศพ
6321
เทเรซา นันทา-แซ่ซึง
04-07-2003
5
หลุมศพ
5822
ฟรังซิสโก เป้งเซ้ง-แซ่ซิ
13-07-2001
5
หลุมศพ
0113
ซีมอน ท่งหมง-แซ่ฉั่ว
13-07-1974
1
หลุมศพ
0729
อันเดร เลี่ยงเพียว-แซ่ฉั่ว
08-07-1994
2
หลุมศพ
1533
ตี๋งั้ง-แซ่ฉั่ว
02-07-1991
2
หลุมศพ
1923
ราฟาแอล คาเทียม-แซ่ฉั่ว
15-07-1968
3
หลุมศพ
4419
ยวงบัปติสตา ท่งเซี้ยง-แซ่ฉั่ว
13-07-1974
5
หลุมศพ
2725
ยอแซฟ เล็กฮิม-แซ่จู
15-07-2015
3
หลุมศพ
5525
เบเนดิกโต จุ้นเอ็ง-แซ่ก๊วย
01-07-1985
5
หลุมศพ
2936
อันนา ระรวย-แขกเพ็ง
19-07-2021
4
หลุมศพ
0227
อันนา มานิตย์-เฮ้งตระกูล
28-07-2011
8
หลุมศพ
0436
แอนนา โมรีน-เฮาเวอร์ด
12-07-2009
2
หลุมศพ
3914
ยอแซฟ ประสิทธิ์-เอี่ยมรานนท์
16-07-2021
3
หลุมศพ
0103
คุณพ่อ ยอแซฟ อนันต์-เอี่ยมมโน
12-07-2023
7
หลุมศพ
0239
มารีอา ธนัชธร-เอกพัฒนพาณิชย์
29-07-2011
8
หลุมศพ
1315
มารีอา เตือนใจ-เหยื่อแสวง
12-07-1994
1
หลุมศพ
0216
- ลักษณา-เสวตรวิทย์(ลุลิตานนท์)
30-07-2011
2
คอนโด
0612
ยอแซฟ สงบ-เสงี่ยมงาม
08-07-1984
1
หลุมศพ
1211
อันโตนีโอ นิคม-เวียร์ร่า
20-07-1968
1
หลุมศพ
5113
เจซัส เอฟ-เวอร์การ่า
27-07-1999
5
หลุมศพ
1935
มารีอา สงวน-เวสุวรรณ
31-07-1982
4
หลุมศพ
6105
คลารา นันทนา-เวสส์สุภารัตน์
14-07-2002
5
หลุมศพ
0233
หลุยส์ นาฬิกา-เลิศในเกียรติ
02-07-2011
8
หลุมศพ
0612
ดอมินิก อดุลย์-เลาหเกียรติ
24-07-2021
7
หลุมศพ
0340
เปโตร วีระ-เลค
19-07-2018
2
หลุมศพ
2323
เทเรซา กัญญา-เรืองเกียรติวงศ์
13-07-2004
3
หลุมศพ
0215
ยอห์น โชติพงษ์-เรืองวิวัฒนกิจ
04-07-2019
4
คอนโด
0106
- บุญเรือง-เรืองพิชิต
30-07-1971
1
คอนโด
1816
ยวงบัปติสตา รำพึง-เยาวสังข์
05-07-1995
1
หลุมศพ
0224
วิกตอเรีย ซาน ซาน-เมี๊ยะ
26-07-2015
3
คอนโด
0101
ริชาร์ด-เมนชาห์
12-07-2005
1
คอนโด
4323
มารีอา อาภรณ์-เพ็ชรตระกูล
18-07-2000
5
หลุมศพ
1432
มารีอา โค้ว-เพ็กเอี้ย
31-07-1935
8
หลุมศพ
0223
เปาโล สรรพล-เปรมสุข
05-07-2015
3
คอนโด
6324
มารีอา นิภา-เปรมสุข
11-07-2003
5
หลุมศพ
5432
มารีอา เล็ก-เบญจริทธิ์
17-07-2011
6
หลุมศพ
0103
มารีอา สีอ่อน-เทียมกนก
28-07-1985
1
หลุมศพ
2432
ยวงบอสโก เจริญ-เต็กอวยพร
15-07-1985
4
หลุมศพ
6433
ยวง มงคล-เตียวไพบูลย์
24-07-2010
6
หลุมศพ
6433
อันนา อัมพร-เตียวไพบูลย์
08-07-2014
6
หลุมศพ
0744
เทเรซา พนิดา-เดชศิริเจริญชัย
25-07-2002
2
หลุมศพ
2128
โยอันนา สมบุญ (Jane)-เชาว์มั่น (CHAPMAN)
30-07-2020
4
หลุมศพ
2409
มารีอา อุมาภรณ์-เจียรวุฑฒิ
12-07-2021
3
หลุมศพ
0329
นิรันดร-เจียรพันธ์
10-07-1960
2
แฟลต
0605
มาร์โก ทวี-เจียรพันธ์
21-07-1971
1
หลุมศพ
1029
มัทเธว สุวพล-เจริญศรี
27-07-1997
8
หลุมศพ
6323
เทเรซา วรวรรณ-เจริญวงศ์
12-07-2003
5
หลุมศพ
0836
อังเดร ลูกา ธำรงศักดิ์-เจริญพานิช
31-07-2014
8
หลุมศพ
0414
มารีอา ริ้ว-เจริญผล
10-07-1958
2
แฟลต
5821
ยอแซฟ พิทยาธร-เจนบรรจง
11-07-2001
5
หลุมศพ
0802
สเตเฟน เซี่ยงกุ่ย-เจนบรรจง
26-07-2023
7
หลุมศพ
2830
ปีเตอร์ ฉั่ว-เคงเตียว
22-07-1936
4
หลุมศพ
6102
เรยีนา บุปผา-เกียรตินิยม
08-07-2002
5
หลุมศพ
5823
คล็อต-ฮินช์
22-07-1992
5
หลุมศพ
2137
อันโตนีโอ วิศาล (ร.ต.อ.)-อุมอักษร
29-07-1970
4
หลุมศพ
1349
เปาโล สำลี-อุปพงศ์
10-07-2017
8
หลุมศพ
0224
ฟรังซิสโก ปราโมทย์-อุดมเดช
05-07-2010
2
คอนโด
5011
เปโตร สมจิตร-อุดมสุข
04-07-2002
5
หลุมศพ
6632
มารีอา โรซา จุไร-อุดมสุข
25-07-2019
6
หลุมศพ
2835
มาร์ธา วนิดา-อุกฤษ
08-07-1980
4
หลุมศพ
5433
มารีอา พัดศรี-อิงคนารถ
25-07-1995
6
หลุมศพ
2829
เทเรซา ลิ้ม-อาเยียว
15-07-1922
4
หลุมศพ
0202
เปโตร มงคล-อาทิจวงศ์
09-07-2014
3
คอนโด
0237
เปโตร สุวิทย์-อังคสุวรรณสิริ
16-07-2011
8
หลุมศพ
0114
ยวงบัปติสตา วิโรจน์-อัครสมบูรณ์
01-07-2004
1
คอนโด
6025
มักดาเลนา มักดาเลนา-อักกะวิลี่
06-07-2002
5
หลุมศพ
2826
คาเบรียล อำไพ-อร่ามพงศ์
16-07-1983
4
หลุมศพ
6612
มารีอา จรินทร์-อมาตยกุล
29-07-2012
5
หลุมศพ
3131
มารีอา วรรณา-อภิชาตโรจนกุล
15-07-2018
4
หลุมศพ
3039
ยอแซฟ สุมิตร-อภิชัยทวีสิน
21-07-2005
4
หลุมศพ
0104
มารีอา รัตนา-อนุศักดิ์สิริ
11-07-2016
1
หลุมศพ
0912
ยวง ประทีป-อดุลศิริสวัสดิ์
24-07-1972
1
หลุมศพ
0124
ลูซีอา ละออ-ห่อเหรียญกูล
10-07-2008
2
คอนโด
0201
ยอแซฟ เอิน-ห่อเหงี่ยน
02-07-2014
3
คอนโด
6024
ยอซาฟัด โสภณ(พระ) -หิรัณยกิจ
02-07-1938
5
หลุมศพ
5104
เปโตร จำรัส-หัวใจ
07-07-1999
5
หลุมศพ
5102
อันนา หมุยจู-หัตถการกุล
04-07-1999
5
หลุมศพ
2413
มารีอา หมุยง้อ-หวังภุชเคนทร์
27-07-1939
3
หลุมศพ
2415
มารีอา มาลี-หวังภุชเคนทร์
13-07-1981
3
หลุมศพ
6431
อันนา ไปล่-หวังดี
25-07-2005
6
หลุมศพ
4801
ฟรังซิสโก ประการ-หงษ์สิทธิวงศ์
21-07-1998
5
หลุมศพ
3528
ยอแซฟ สุชาติ-สูงสว่าง
09-07-2006
4
หลุมศพ
1137
ยอแซฟ ทันตแพทย์ วีรภัทร-สุหฤทดำรง
12-07-2020
8
หลุมศพ
4414
อัมโบรซีโอ ประเสริฐ-สุวรรณ์ประไพ
30-07-2004
5
หลุมศพ
0928
อันนา สังเวียน-สุวรรณราช
21-07-1994
2
หลุมศพ
2039
ยอแซฟ พรสถิต-สุภาพันธ์
01-07-2021
8
หลุมศพ
5908
ลูกา ทัพ-สุทธินาวิน
20-07-1990
5
หลุมศพ
1214
มารีอา มาลี-สุตรา
28-07-2013
1
หลุมศพ
0040
เปโตร สมยศ-สุขพัฒน์
29-07-2021
P
กางเขน
0407
ยอแซฟ บุญรัตน์-สุขถาวร
21-07-2021
1
หลุมศพ
4701
หลุยส์ เชิงชาย-สินะวัฒน์
04-07-1984
5
หลุมศพ
3720
มารีอา รัชนี-สินประยูร
31-07-2020
3
หลุมศพ
1209
ยอแซฟ ประยงค์-สิทธิเดชศักดิ์
12-07-2007
1
หลุมศพ
0549
เปโตร สง่า-สิทธิประเสริฐ
27-07-1958
8
หลุมศพ
5702
ลูซีอา ศรี-สิงหรา ณ อยุธยา
12-07-1986
5
หลุมศพ
0724
เปโตร เกรียงไกร-สาริสระ
30-07-2023
7
หลุมศพ
0636
ยอห์น อัครสาวก สุขุม-สาริสระ
09-07-2021
8
หลุมศพ
3040
เทเรซา กัญญารัตน์-สันติโยธิน
27-07-2005
4
หลุมศพ
1033
มีคาแอล สติ-สันตสวัสดิ์กุล
06-07-2015
8
หลุมศพ
6319
มารีอา วรรณพร (วันเพ็ญ)-สังขรัตน์ (จงเจริญ)
03-07-2003
5
หลุมศพ
0434
เทเรซา สุรีย์-สังขจันทร์
24-07-1941
8
หลุมศพ
1443
อักแนส ลดาวัลย์-สวีรวงศ์
31-07-2006
2
หลุมศพ
0322
โรซาเลีย ยุพเรศ (โรซาลิน มิลลิแกน)-สรณอัตต์
26-07-2022
5
คอนโด
2736
นางกาญจนา-สมิต
10-07-2013
4
หลุมศพ
1316
คริสตินา ภาวิณี-สมานกล
18-07-2022
1
หลุมศพ
2036
อันตน อนันต์-สมตระกูล
14-07-2006
4
หลุมศพ
5101
ยอห์น เบอร์ชแมนส์ มานะ-สงวนสัตย์
01-07-1999
5
หลุมศพ
1509
จอร์จ มานะ-สงวนชาติ
19-07-2018
1
หลุมศพ
0211
สกอลัสติกา วิภา-สกุลเอฬา
01-07-2009
2
คอนโด
3438
ยวงบอสโก จักราทิตย์-สกุลทอง
06-07-2006
4
หลุมศพ
2705
เปโตร โรจน์-ศุภางค์
26-07-2004
3
หลุมศพ
6107
ยอแซฟ วิวัฒน์-ศิริยงวัฒนา
26-07-2002
5
หลุมศพ
2627
เทเรซา ละม่อม-ศิริยงค์
24-07-1985
4
หลุมศพ
3704
ยอแซฟ ธานี-ศิริยง
30-07-1999
3
หลุมศพ
3706
เปาโล มารีอา สานุ-ศิริยง
23-07-2016
3
หลุมศพ
4431
ยอแซฟ ศิริศักดิ์-ศิริถนอมวงศ์
13-07-2007
6
หลุมศพ
0216
ยอแซฟ สุภัทร-ศิริกาญจนโรจน์
17-07-2019
4
คอนโด
4705
มีคาแอล ชัจชม-ศักดิ์เสรี
26-07-2022
5
หลุมศพ
2728
เปาโล รัตน์-ศรีอุ่นดี
15-07-2005
4
หลุมศพ
0115
ลูซีอา ชลอม-ศรีสมพงษ์
01-07-2016
3
คอนโด
4310
อันนา อำนวย-ศรีภิรมย์
06-07-1967
5
หลุมศพ
0434
มารีอา มักดาเลนา อำไพ-ศรีประภา
03-07-2014
8
หลุมศพ
6010
อันตน ปรีดานันท์-ศรีนภาวรรณ
11-07-1985
5
หลุมศพ
1141
เรจินัลด์ มาเรีย เชาว์เลิศ-ศรีกรกุล
08-07-2020
2
หลุมศพ
4911
นาย สนิท-ศตัษเฐียร
04-07-2012
5
หลุมศพ
1733
การ์โล ธนพล-วีระศิลป์
07-07-2019
8
หลุมศพ
2636
ยวงบัปติสตา ธงชัย-วิเศษศิริ
18-07-2004
4
หลุมศพ
0836
มารีอา สำเนียง-วิวัฒนเวช
15-07-1994
2
หลุมศพ
5820
มารีอา ลักขณา-วิบูลย์กิจวรกุล
11-07-2001
5
หลุมศพ
0611
นาย ชัยรัตน์-วิบุลลานนท์
17-07-2017
9
หลุมศพ
4923
มารีอา เทเรซา อัจฉรา-วิทยานนท์
21-07-2017
5
หลุมศพ
5109
ยอแซฟ ณรงค์-วิทยประไพพันธ์
15-07-1999
5
หลุมศพ
0236
เซซีลีอา ชุติมา-วาทยานนท์
12-07-2011
8
หลุมศพ
0203
เทเรซา วิรัตน์-วันกมลสวัสดิ์
26-07-2014
3
คอนโด
5202
มารีอา ดั่งเค้งตี้-วัฒนไพบูลย์ (แซ่ด่าน)
11-07-1980
5
หลุมศพ
2540
แคทารีนา อารีลักษณ์-วัฒนโยธิน
29-07-1969
4
หลุมศพ
2540
ยอแซฟ นายแพทย์วิสูตร-วัฒนโยธิน
21-07-2012
4
หลุมศพ
5615
ยวง บอสโก ชุมพล-วัฒนาหาญนุวัฒน์
02-07-2010
5
หลุมศพ
2042
มารีอา บุษยา-วัชราเกียรติ
15-07-2021
8
หลุมศพ
4512
เปาโล วีรวัฒน์-วนาโรจน์สุวิช
06-07-2015
5
หลุมศพ
5103
อันตน สเกรน-วงษ์สกุล
16-07-2015
5
หลุมศพ
1235
ยอแซฟ วิษณุ-วงศ์ไสว
29-07-2013
2
หลุมศพ
0302
ยอห์น พงษ์ศักดิ์-วงศ์เสถียรโสภณ
04-07-2021
5
คอนโด
0302
ยอห์น ชาญยุทธ-วงศ์เสถียรโสภณ
17-07-2021
5
คอนโด
3530
อันตน ปราโมทย์-วงศ์เงินยวง
25-07-2006
4
หลุมศพ
1233
ฟรังซิส ประเสริฐ-ลือกระจ่างธรรม
26-07-2016
8
หลุมศพ
1635
วินเซนต์เต วีรชน-ลี้ละภัย
11-07-1995
2
หลุมศพ
2041
ยอแซฟ ชูชาติ-ลีลาศรชัย
11-07-2021
8
หลุมศพ
5608
มาร์การิตา ประภา-ลิ้มประสูตร์
26-07-2017
5
หลุมศพ
3307
แมรี่-หลุยส์ จรัญ-ลิมปสุข
12-07-1999
3
หลุมศพ
6225
เทเรซา นุชนาถ-ลิขนะไพศาล
23-07-2021
5
หลุมศพ
6021
ชาร์ล ชาร์ล-ลามาช
10-07-2002
5
หลุมศพ
5502
เปโตร นิสิต-ลวนะพิพัฒน์
12-07-2020
5
หลุมศพ
6504
โยเซฟิน ปราณี-ฤทธิ์ภิญโญ
01-07-2008
5
หลุมศพ
1231
โรซา นิยม-ฤทธิไกร
24-07-1990
2
หลุมศพ
3519
เยโนเวฟา เวณิกา-รุ่งเรืองผล
28-07-2020
3
หลุมศพ
1020
เอลีซาแบ็ธ เวทย์-รุจิรัต
04-07-1982
1
หลุมศพ
1734
ยอแซฟ ประเสริฐ-ริวัฒนา
24-07-2019
8
หลุมศพ
0235
อันนา ประมวล-รัตนไพบูลย์
11-07-2011
8
หลุมศพ
3208
ฟรังซิสกา สุนันท์ -รัตนเกื้อกังวาน
08-07-2001
3
หลุมศพ
2429
จอห์น โกสินทร์-รัตนาวะดี
05-07-2018
4
หลุมศพ
2109
เปาลิน วารุณี-รัตนวิชัย (donno)
05-07-2016
3
หลุมศพ
1239
มารีย์ หลุยส์ ประพิม-รัตตมณี
06-07-2013
2
หลุมศพ
6430
โรซา มัธนา-รักมโนธรรม
09-07-2010
6
หลุมศพ
0201
ซิสเตอร์ มาร์การีตา มณฑา-ระดมกิจ
23-07-2019
9
หลุมศพ
3903
เซซีลีอา อนงค์-รงศิริกุล
26-07-2022
3
หลุมศพ
0248
ยอแซฟ อุดม-ย้วยความดี
14-07-1990
2
หลุมศพ
0527
เลาแรนเต อู๋-ย้วยความดี
14-07-1983
2
หลุมศพ
0527
เทเรซา เฉลา(รุ่งจิตต์)-ย้วยความดี
06-07-2009
2
หลุมศพ
1531
มารีอา วิดาศรี-ย้วยความดี
20-07-2018
2
หลุมศพ
4918
ลูเซีย เจริญ-ยูเนียร์
15-07-2011
5
หลุมศพ
0210
ยอแซฟ ทองคำ-ยั่งยืน
12-07-2023
5
คอนโด
3533
อักแนส บัวเงิน-ยันต์เจริญ
04-07-2009
4
หลุมศพ
1232
เปาโล พงษ์สัณฑ์-มีบุตรภักดี
24-07-2016
8
หลุมศพ
4207
ยอแซฟ ธนา-มาร์โลว์
09-07-2006
5
หลุมศพ
5129
แมรี่ จอห์น สมวิภา-มาร์ติน
02-07-2022
6
หลุมศพ
5504
มาอุโร-มาร์ซี่
18-07-2000
5
หลุมศพ
0203
อันนา ด่วน-มากมายสิน
19-07-1957
1
คอนโด
0432
อากาทา ประจวบ-มนทิรกนก
07-07-2021
2
หลุมศพ
3222
เปโตร ไพรัช-ภาคสุวรรณ
22-07-2010
3
หลุมศพ
4430
ปีเตอร์ นิโคลาส สกนธ์-ภัทโรดม
01-07-2007
6
หลุมศพ
2602
ยอห์น สุธาศิน-ฟิรานนท์
23-07-1995
3
หลุมศพ
0117
เทเรซา รุ่งทิพย์-พ่วงสุวรรณ
10-07-2003
1
คอนโด
0150
อันนา ทรัพย์-พุดหอม
04-07-1952
1
แฟลต
5222
มารีอา สุพรรณนี-พิศมัย
11-07-2016
5
หลุมศพ
6322
มารีอา สุจินดา-พินิจสถิล
10-07-2003
5
หลุมศพ
4021
ยอห์นบัปติส กิตติ-พิชิตพสุธาดล
02-07-2008
5
หลุมศพ
5120
มารีอา สมร-พาณิชย์พิศาล
01-07-1999
5
หลุมศพ
2102
เมรี่ เจริญ-พัฒโนดม
11-07-2005
3
หลุมศพ
1231
ยอแซฟ เพ็ชร-พัฒนภิรมย์
24-07-2016
8
หลุมศพ
0324
ลอเรนซ์ เสริมพงค์-พลอยบริสุทธิ์
23-07-2012
2
คอนโด
4724
ยอแซฟ เม่งเสียว-พฤกษ์พาดี
14-07-1998
5
หลุมศพ
1631
เปาโล จันทร์-พรรณวิไล
23-07-2002
2
หลุมศพ
0304
เทเรซา สุรพีพรรณ์-พรพิมล
07-07-2020
2
แฟลต
2804
มารีอา โสภา-พรประทีปเทวา
25-07-1986
3
หลุมศพ
6623
มารีอา กานดา-ป้อมจักรศิลป์
22-07-2017
5
หลุมศพ
1603
แมรี่ แอนจลินนา-ปีเตอร์สัน
14-07-2019
1
หลุมศพ
6429
เทเรซา สุนันทา-ปิ่นมณีกุล
02-07-2010
6
หลุมศพ
3608
แอนโทนี่ จีระพันธ์ -ปานะกุล
20-07-2023
3
หลุมศพ
0238
อันนา เนาวลักษณ์-ปานรัตน์
22-07-2011
8
หลุมศพ
1445
ลูซีอา มะลิสา-ปัญญาวงศ์อุดม
03-07-2021
2
หลุมศพ
2606
- เซี๊ยะ จาง-ปอ
05-07-1959
3
หลุมศพ
0205
มารีอา อ้อ-ปรีชาวุฒิ
14-07-1973
1
คอนโด
4007
เทเรซา นาราภัทร-ประสาทพร(โพธิสัตย์)
04-07-2023
5
หลุมศพ
0309
ลูซีอา พันธ์-ประสพลาภ(ในสำเร็จ)
01-07-2011
2
คอนโด
0130
วินเซนต์ ชูศักดิ์-ปณีตัธยาศัย
05-07-2019
2
หลุมศพ
1616
เทเรซา จินดา-บูรกิจบำรุง
20-07-1989
1
หลุมศพ
0303
ซูซาน-บูซู
08-07-2012
3
คอนโด
1037
ซูซานนา สุนีย์-บุรจรรย์
15-07-1999
2
หลุมศพ
4432
ฟรังซิสโก ประทาน-บุณยานันทน์
17-07-2007
6
หลุมศพ
0324
ปอล-บุญแท้
16-07-1962
2
แฟลต
6616
โรซารีอา เฉลา-บุญเต็ม
21-07-2002
5
หลุมศพ
0452
ยอแซฟ วิเชียร-บัณฑิตวิมล
06-07-2019
2
แฟลต
0214
เวโรนิกา วีระ-บริกร
15-07-2004
1
คอนโด
0110
ตีตุส รุ่ง(นพดล,ธนกร)-น้ำสมบูรณ์
20-07-2008
1
หลุมศพ
0944
อันตน สงกรานต์-นีลวัชระ
15-07-1997
2
หลุมศพ
6401
ยอแซฟ ประสงค์-นิ่มเจริญ
16-07-2003
5
หลุมศพ
0315
ยอแซฟ วิชัย-นิ่มสุวรรณ์
20-07-2011
2
คอนโด
0326
ฟรังซิสโก ประสงค์-นิลแสง
03-07-1991
2
หลุมศพ
0327
รอเล้นซ์ ประสิทธิ์-นิลแสง
29-07-1993
2
หลุมศพ
1150
ฟรังซิสกา สุคนธ์-นิลวรรณ
10-07-2016
8
หลุมศพ
2919
ซาร๊อด สมบัติ-นิยมจ้อย
30-07-1999
3
หลุมศพ
0647
บี.บี. แอนนา วีณา-นิมมานฤดีสุทธิ์
01-07-2013
2
หลุมศพ
0118
เปโตร เผชิญ-นาครินธร
21-07-2007
2
คอนโด
3041
ยอแซฟ ชัยสันต์-นันทวิสัย
21-07-2005
4
หลุมศพ
6203
ลูซีอา เรียม-นันทนิตติ
09-07-2022
5
หลุมศพ
1628
เอดิลลินา วีณา-ธูปบูชา
05-07-2018
2
หลุมศพ
3411
ยอแซฟ กิตตินันท์ (กี้ฮ้ง)-ธีระวรรณวิไล (แซ่เตียว)
21-07-2018
3
หลุมศพ
2336
มารีอา อุไรวรรณ-ธีระวรรณ
29-07-1978
4
หลุมศพ
4603
เปาโล ศุกรีย์-ธีระประทีป
22-07-2006
5
หลุมศพ
0131
โดมินิโก ซาริโอ สุธน-ธีรกร ด.ช.
27-07-1957
2
แฟลต
1544
มารีอา สุรางค์-ธีนานนท์
12-07-2002
2
หลุมศพ
1544
ยอห์น อนันต์-ธีนานนท์
24-07-2002
2
หลุมศพ
2135
ยอห์น บอสโก วุฒิชัย-ธาดาธิเบศร์
08-07-2021
8
หลุมศพ
1040
เปาโล อนุเทพ-ธรรมศิริบุญ
04-07-2021
2
หลุมศพ
1545
คลารา ไอริน-ธรรมธาดาตระกูล (ชีวบัณฑิตย์)
01-07-2018
8
หลุมศพ
3439
ยวง สุมิตร-ธรรมธาดา
07-07-2006
4
หลุมศพ
2818
ริชาร์ด สมรรถ-ธนะสิริ
25-07-1996
3
หลุมศพ
2810
ริชาร์ด ธนพงศ์-ธนธรกิจ
20-07-1966
3
หลุมศพ
5522
ยาโกเบ ปรีชา-ท้วมเทียบ
06-07-1990
5
หลุมศพ
0328
ฟรังซิสโก วันชัย-ท่ามุก
26-07-1984
2
แฟลต
6523
เปโตร ราศรี-ทิวไผ่งาม
21-07-2004
5
หลุมศพ
1230
อันเดร สวัสดิ์-ทิวไผ่งาม
15-07-2016
8
หลุมศพ
2125
อันนา อรวรรณ-ทิพย์ไกรลาศ
17-07-2015
3
หลุมศพ
5910
มารีอา จิตรลดา-ทิพย์ชลาธาร
13-07-2016
5
หลุมศพ
2104
วาเลนไทน์ ทองย้อย-ทัตตะวร
31-07-2017
3
หลุมศพ
2040
ลูเชีย ลูเซีย-ทังสุพานิช
06-07-2021
8
หลุมศพ
1808
มารีอา-อักแนส รัตนา-ทองคำผลา
17-07-1995
1
หลุมศพ
4816
ฟรังซิสเซเวียร์ ยุทธนา-ทองกำผลา
28-07-2011
5
หลุมศพ
6325
มารีอา ละเมียด-ทรัพย์เจริญ
13-07-2003
5
หลุมศพ
2005
เซซีลีอา พนอ-ทรัพย์เขื่อนขันธ์
15-07-1995
3
หลุมศพ
6104
อันนา ปลื้มจิตร-ทรัพย์วัฒน์
11-07-2002
5
หลุมศพ
1624
เทเรซา สมทรง-ทรรทรานนท์
14-07-2002
1
หลุมศพ
6024
ฟีโลมีนา ทองอยู่-ทรรทรานนท์
03-07-2002
5
หลุมศพ
5228
มารีอา มักดาเลนา สว่าง-ทรงเสี่ยงไชย
24-07-2008
6
หลุมศพ
2229
หลุยส์ เดอคอนซัค นรินทร์-ตุงคะรักษ์
01-07-1966
4
หลุมศพ
2441
ฟิลลิป วิชัย-ตันบุญชัย
24-07-1970
4
หลุมศพ
2441
มารีอา ประจวบ-ตันบุญชัย
08-07-2020
4
หลุมศพ
1902
อันนา ภัทรภร-ตันติเวชศักดิ์
24-07-2016
3
หลุมศพ
0705
ยอแซฟ จงเศรษฐ-ตันติสัจจธรรม
11-07-1971
1
หลุมศพ
1608
ฟิลิกซ์ พิชิต-ตันติประสุต
26-07-2018
1
หลุมศพ
1348
อันนา ดารา-ตันตสูติ
04-07-2017
8
หลุมศพ
0644
เซซีลีอา สุวรรณี-ตรีธารา
01-07-2013
8
หลุมศพ
0945
มารีอา เลื่อน-ตรัวกูล
23-07-1988
2
หลุมศพ
3611
ยอแซฟ ชาลี-ดุษฏีอิสริยวงศ์
31-07-2022
3
หลุมศพ
1240
เปาโล ปัมฟีริโอ ชาคริต-ดิษาภิรมณ์
16-07-2008
2
หลุมศพ
0544
มารีอา ดารา-ดำริ
17-07-1996
3
แฟลต
0144
มารีอา สมัย-ดาววิสุทธิ์
25-07-1976
2
หลุมศพ
0460
มาร์โก มากัส วิลลี่บอร์ด -ดอน กาเบรียล
19-07-2022
2
แฟลต
0742
มารีอา ปราณี-ณัมคนิสรณ์
11-07-2020
8
หลุมศพ
0948
มารีอา เพ็ญศรี-ณรงค์รักษ์
17-07-2017
8
หลุมศพ
5227
ยอแซฟ ปรีชา-ฐิติวิริยาภรณ์
24-07-2008
6
หลุมศพ
6531
มารีอา อนัติ-ฌัมคนิสรณ์
08-07-2018
6
หลุมศพ
6525
เทเรซา นริสรา-ซ่อมประดิษฐ์
26-07-2004
5
หลุมศพ
3615
เปาโล ปราโมทย์-ซื่อตรง
24-07-1996
3
หลุมศพ
3615
มารีอา เพ็ญพรรณ-ซื่อตรง
26-07-2004
3
หลุมศพ
0009
ยวงปับติสตา ชัยโรจน์-ซือสวัสดิ์
13-07-2007
P
กางเขน
0225
เทเรซา ไอวี่-ซีแกร่า
19-07-1981
1
หลุมศพ
0315
นาจิ๊บ ซามอน-ซามอน
03-07-2009
1
คอนโด
0570
ชุบ-ช้อยเชิดสุข
24-07-1953
1
แฟลต
0517
มารีอา สม-ช้อยเชิดสุข
07-07-1945
1
หลุมศพ
0229
เฟรด ทวีศักดิ์-ช่างสมบัติ
05-07-1957
2
แฟลต
1835
ยอห์น ม.ล. จิตรสาร-ชุมสาย
11-07-2000
2
หลุมศพ
6431
สเตเฟน เอกพล(กิมซ้ง)-ชื่อรุ่งเรือง
13-07-2010
6
หลุมศพ
6316
เวก-ชื่มชุ่มจิตร์
30-07-1968
5
หลุมศพ
1112
เปโตร สุนทร-ชินพงสานนท์
24-07-1967
1
หลุมศพ
1227
เทเรซา วรวรรณ-ชาญศิริศักดิ์สกุล
03-07-2016
8
หลุมศพ
0444
อากาทา สุพร-ชาญชัยพิทักษ์
31-07-2012
8
หลุมศพ
5834
อันเดร ศิริพงค์-ชัชวัสวิมล
04-07-2017
6
หลุมศพ
0833
คาทารีนา จรัส-ชมนารถ
23-07-1984
2
หลุมศพ
0442
บาบารา-ชมธวัช
10-07-1937
8
หลุมศพ
0442
ฟาติมา อลิสา-ชมธวัช
06-07-2023
8
หลุมศพ
1427
ปอล ชาลี-ชมจินดา
18-07-1997
2
หลุมศพ
1740
เปโตร ธนา (สุรพันธ์)-ชมจินดา
21-07-2015
2
หลุมศพ
4818
ยอแซฟ สุรพล-ชมจินดา
24-07-2019
5
หลุมศพ
0728
เปโตร ทองศุข-ฉวัฒนะกุล
13-07-1991
2
หลุมศพ
0610
อักแนส อรวรรณ-จ่างพันธุ์
02-07-2022
7
หลุมศพ
1545
เปาโล บรรยง -จูฑาธิปัตย์
25-07-2018
2
หลุมศพ
1547
ยอแซฟ บุญสม-จูฑะสมพากร
29-07-2018
8
หลุมศพ
0063
มาร์ธา สุวลักษณ์-จุ้ยเจริญ
31-07-2014
P
กางเขน
0835
มอนิกา นาฏยา-จิวากานนท์
21-07-2014
8
หลุมศพ
2424
มารีอา อรัญญา-จิรวุฒิวรวงษ์
05-07-1962
3
หลุมศพ
2044
มารีอา เอมอร-จิรวุฒิวรวงษ์
31-07-2021
8
หลุมศพ
1034
ดอมินิก พงศ์วัชระ-จินตมนูญธรรม
11-07-2015
8
หลุมศพ
1034
มารีอา ตุ๊กตา-จินตมนูญธรรม
17-07-1969
8
หลุมศพ
0117
เปโตร คีรีพล-จินดาสัมพันธ์
10-07-2007
2
คอนโด
1749
มารีอา วราพร-จินดาสัมพันธ์
30-07-2022
8
หลุมศพ
2425
มารีอา ทองอยู่-จิตรานุเคราะห์
11-07-1981
3
หลุมศพ
1219
มารีอา นงนุช-จำเริญวิทย์
09-07-2019
1
หลุมศพ
0303
ลินดา มาเรีย สุทิพย์-จารุรัตน์
20-07-2021
5
คอนโด
0558
ฟรังซิสโก เสน่ห์-จันทร์เจริญจิตต์
07-07-2017
2
แฟลต
4026
เทเรซา อ่อนแก้ว-จันทร์ตะเครือ
05-07-2018
6
หลุมศพ
0136
โยเซฟ สิทธิพร-จันทรัคคะ
10-07-2021
2
หลุมศพ
1107
อากาทา อารยา(Heng lek kiow)-จันทรนิภ
19-07-2011
1
หลุมศพ
5828
ฟิลิป จิระพงษ์-จันชะนะกิจ
18-07-2009
6
หลุมศพ
5824
มารีอา ศิรินัฐดา-จริยากูล
19-07-2001
5
หลุมศพ
0240
ดอมินิกา สุรภี-จรัสวิริยะกุล
15-07-2006
1
แฟลต
1322
ยอแซฟ ประทีบ-คูตระกูล
30-07-1991
1
หลุมศพ
0311
นางวาสนา-คุ้มชนม์
18-07-1947
3
คอนโด
1220
โทมัส วีระ-คันธเศรษฐ
31-07-1966
1
หลุมศพ
1427
เบเนดิกซ์ ฮอเรซ เอ็ม(HORACE M)-คลีแลนด์(CLELAND)
31-07-2017
8
หลุมศพ
1428
ยวงบัปติสตา วิรุฬห์-ครองบุญศรี
23-07-2022
2
หลุมศพ
0312
มารีอา เล็ก-คงสาลี
17-07-2001
1
หลุมศพ
1319
ยอแซฟ อรรถ-คงธนะเจริญชัย
24-07-1996
1
หลุมศพ
1319
ยอแซฟ สุนทร-คงธนะเจริญชัย
02-07-1997
1
หลุมศพ
6432
เทเรซา สุชานุช-ขุนหมื่น
18-07-2010
6
หลุมศพ
4306
เปโตร กิจจา-กู้เกียรตินาม
16-07-1989
5
หลุมศพ
2511
ยวงบัปติสตา กิจจา-กุลมาโนชวงศ์
03-07-1995
3
หลุมศพ
6524
ยวงบัปติสตา สมศักดิ์-กุลมาโนชวงศ์
23-07-2004
5
หลุมศพ
6119
ยอแซฟ พงษ์กมล-กุมมาระกะ
09-07-2004
5
หลุมศพ
0101
คุณพ่อ ยอแซฟ ประทีป-กีรติพงศ์
08-07-2022
7
หลุมศพ
1229
เปโตร สวัสดิ์-กิมสวัสดิ์
12-07-2016
8
หลุมศพ
1350
มารีอา ชลธิชา-กิตติคุณ
25-07-2017
8
หลุมศพ
4031
โรซา บุญยิ่ง-กิจเจริญ
31-07-2009
6
หลุมศพ
0124
ปุลเกรีอา นิชาภา-กิจสวัสดิ์
05-07-2021
4
คอนโด
0036
มีคาแอล เจริญ-กิจนิซี
11-07-1978
P
กางเขน
6117
มารีอา เซี่ยมหง-กายรองทอง
27-07-1997
5
หลุมศพ
4012
อันตน จิระพันธ์-กวยมงคล
14-07-2008
5
หลุมศพ
1009
ยอแซฟ ยรรยงค์-กมลพจน์
30-07-1997
1
หลุมศพ
1009
ยอแซฟ สมรักษ์-กมลพจน์
10-07-2023
1
หลุมศพ
5825
ยอแซฟ ชาญวิทย์-กนกเฉลิมพรรณ
19-07-2001
5
หลุมศพ
0363
JACK-TILBROOK
07-07-1912
1
แฟลต
0318
FELIPE I-TAGLE
21-07-1964
2
แฟลต
0418
EDWARD -T. MORGAN
30-07-1983
2
แฟลต
0156
PHYA VARASIRI-SUBHASEVI
17-07-1928
1
แฟลต
0518
TANIA-SHNOOROVA
15-07-1969
2
แฟลต
0303
FRANCISCO XAVIER-SEQUEIRA
11-07-1960
2
แฟลต
0503
CECILIA-SEQUEIRA
01-07-1938
2
แฟลต
2438
JOSEPH SOUCE ANTONY-SAMY
02-07-1964
4
หลุมศพ
4425
John George -Pipas
24-07-2008
5
หลุมศพ
0521
MICHAEL SURYANTO-OEI
08-07-1968
2
แฟลต
0117
VIOLET-NUNIS
08-07-1961
2
แฟลต
4516
มารีอา ริตา (RITA)-MONTOCCHIO
03-07-2003
5
หลุมศพ
2430
RENE-MICALLEEF
07-07-1961
4
หลุมศพ
0318
ชาวปากีสถาน MR. MANZOOR (นาย มาซิห์)-MASIH (มาซูร์)
25-07-2016
1
คอนโด
0939
VIRGILIO วีระ-MANIPOL
18-07-1994
2
หลุมศพ
4607
MARIA NGUYEN VAN-LIAM
17-07-1963
5
หลุมศพ
6106
RICHARD RICHARD-LEO MAHONSKI
14-07-2002
5
หลุมศพ
3416
JOSEPH CHAVE-KAUSID
30-07-1932
3
หลุมศพ
0422
STEPHEN PATRICK-GAUNT
07-07-1960
2
แฟลต
2529
AUGUST MANUS-EUEHEEWANNOND
23-07-1976
4
หลุมศพ
0143
CHARLES A.O-DONELL
20-07-1968
1
แฟลต
0302
ALBERT -DE COMPOS
14-07-1946
2
แฟลต
0213
HERBERT-DE SA
22-07-1957
2
แฟลต
6202
โจเซฟิน(JOSEPHINE) TOILAO(เล่าโตย)-CHEANG (แซ่เจียง)
19-07-2011
5
หลุมศพ
1012
ฟรังซิส FRANCIS-CHAN YONG WHAT
26-07-1970
1
หลุมศพ
1717
PABLO-CGSPEDGS
10-07-1984
1
หลุมศพ
2439
ANNA NONGLUCK-BERNDT
15-07-1990
4
หลุมศพ
4117
MARY LUCY-ASHING
23-07-1975
5
หลุมศพ
1626
MARIA AGUN-ANESI
05-07-1921
2
หลุมศพ
0537
- ---
31-07-1967
1
แฟลต
0262
ANTONEO HERMINIA C-
30-07-1911
1
แฟลต
0369
ANTON SANDRECZKI-
17-07-1928
1
แฟลต
0457
อันนา สุด-
27-07-1918
1
แฟลต
0311
ZILDE T. TROMBETTA-
15-07-1973
2
แฟลต
0348
ANNA ROSA-
04-07-1927
2
แฟลต
0409
จือ เอ็ง-
26-07-1974
2
แฟลต
0417
ANTHONY AMAL-
17-07-1952
2
แฟลต
0424
ANGELICA TAMARA-
09-07-1963
2
แฟลต
0443
A. TILBROOK-
07-07-1912
2
แฟลต
0522
PETER TAN-
08-07-1922
2
แฟลต
3106
แอนโทนี่ ซีเลียง-
16-07-1969
3
หลุมศพ
4227
เจมส์ พังกุยเฮียน-
07-07-1904
6
หลุมศพ
5829
ฌองอัลแบร์ เรอเน บูร์กอง-
21-07-2009
6
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009