• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2561/2018 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561/2018 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-0-09229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560/2017 เวลา 16.30 น. คุณพ่อเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย เป็นประธาน /บรรจุศพ ยอแซฟ จิรายุ จารุธัญ วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 โซน 4 หลุม 2442

 

ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  มกราคม  2017/2560
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  กุมภาพันธ์   
2017/2560
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017/2560
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อประทีป  กีรติพงศ์  

เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23  เมษายน  
2017/2560
         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม  2017/2560
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
        ประธาน คุณพ่อ
ศิริพจน์ สกุลทอง
เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25  มิถุนายน  
2017/2560
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่ออนุรัตน์  ณ  สงขลา
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23  กรกฎาคม  2017/2560
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่อประทีป   สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27  สิงหาคม  
2017/2560
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่อจรัล  ทองปิยะภูมิ

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน  2017/2560
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน คุณพ่อปรีดา  เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  ตุลาคม  
2017/2560
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30  น.
       ประธาน  คุณพ่อเรืองฤทธิ์  ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   26   พฤศจิกายน  2017/2560
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
        ประธาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24  ธันวาคม 
2017/2560
       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
       
ประธาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

รายชื่อประจำเดือน ตุลาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0102
เปโตร เล็ก-ไฮ้เซ้ง
28-10-1971
1
หลุมศพ
0433
ยอแซฟ เหยี่ยนฝาน-ไช่
05-10-1967
8
หลุมศพ
4630
ยวงบัปติสต์ วิสิทธิ์-ไชยเผือก
29-10-2550
6
หลุมศพ
0536
หลุยส์ ณัฐวุฒิ-ไชยเผือก
18-10-2012
8
หลุมศพ
0119
ฟรังซิสเซเวียร์ อัครเดช-โอภาสบุตร
31-10-2016
3
คอนโด
3407
อันเดร สนิท-โลหะวิริยศิริ
16-10-2002
3
หลุมศพ
1044
ฟรังซิสโก วิภาส-โลหวริตานนท์
10-10-2015
8
หลุมศพ
1527
มารีอา - โยเซฟิน สมศรี-โรจนวนิช
26-10-2005
2
หลุมศพ
4604
ยอแซฟ สมบัติ-โภคทวี
28-10-1991
5
หลุมศพ
1729
อัลเบอร์ต-โตซีคอนบีส
22-10-1994
2
หลุมศพ
4009
โยเซฟิน มาลี-โชติวุฒิ
27-10-2013
5
หลุมศพ
0625
BEATRICE นพมาศ-โกสียพงศ์
25-10-2016
1
หลุมศพ
6121
หลุยส์ ชิงชัย-โกสิยพงษ์
20-10-2002
5
หลุมศพ
3018
เปาโล สุพจน์-โกศาคาร
29-10-1986
3
หลุมศพ
2508
เอากุสติน ไกรวุฒิ-โกวงศ์
20-10-2010
3
หลุมศพ
1710
อักแนส ดรุณี-โกญจนาท
29-10-2009
1
หลุมศพ
4608
แคทเธอรีน โศภิน-โกกระกูล
13-10-2008
5
หลุมศพ
0740
เปาโล สมจิตต์-แสวงทรัพย์
06-10-1982
2
หลุมศพ
5208
มัทธีอัส พีระ-แพรงาม
28-10-1999
5
หลุมศพ
0114
ยอแซฟ จ๊ะ-แซ่โล้ว
12-10-1950
1
หลุมศพ
2218
หลุยส์ เม่งเส็ง-แซ่โล้ว
16-10-1995
3
หลุมศพ
0101
ยวงบัปติสตา เอี่ยวฮึง-แซ่โง้ว
02-10-1972
1
หลุมศพ
1303
ยอแซฟ เต็งเซ็ง-แซ่โง้ว
17-10-1995
1
หลุมศพ
0427
ซีมอน เตียว-แซ่โง้ว
28-10-1966
2
หลุมศพ
2040
เทเรซา หลีจือ-แซ่โง้ว
13-10-1961
4
หลุมศพ
3929
ยอแซฟ กีฮง-แซ่โง้ว
15-10-2010
4
หลุมศพ
1936
อันนา กิมเง็ก(นภาศรี)-แซ่แบ๊ะ(ลิมปอังศุ)
17-10-1974
4
หลุมศพ
0419
เทเรซา กิมมุ่ย-แซ่แต้
08-10-2000
1
หลุมศพ
1247
มารีอา เฮียง-แซ่แต้
26-10-2002
2
หลุมศพ
3619
อันนา ซิ้วจิน-แซ่แต้
17-10-1968
3
หลุมศพ
0139
- สิ้ว-แซ่เฮ้ง
01-10-1958
1
แฟลต
3419
อันนา เซี่ยมเช็ง-แซ่เฮ้ง
24-10-2000
3
หลุมศพ
2113
แอนดรูว์ เกียเซี้ยง-แซ่เฮง
13-10-1998
3
หลุมศพ
1536
มารีอา ไซเลี้ยง-แซ่เอง
24-10-1981
2
หลุมศพ
0411
ป่วยฮวง-แซ่เวง
14-10-1986
1
หลุมศพ
2142
เปโตร อั๊ก-แซ่เบ๊
27-10-1968
4
หลุมศพ
3814
อันนา ซิวเน้ย-แซ่เตีย
27-10-2003
3
หลุมศพ
0330
เทเรซา โส้ยหมวย-แซ่เตีย
22-10-2011
8
หลุมศพ
2325
อันนา กิม-แซ่เจ็ง
21-10-1946
3
หลุมศพ
0304
- ฉื่อเล้ง-แซ่เจา
12-10-1960
1
คอนโด
5804
ยอแซฟ เทียม-แซ่อื้อ
04-10-2001
5
หลุมศพ
0201
เบเนดิก เทียมฮวด-แซ่อึ้ง
01-10-2006
1
หลุมศพ
0208
ฟรังซิสโก ป๊อโอว-แซ่อึ้ง
22-10-1995
1
หลุมศพ
1907
ยอแซฟ ฮอน-แซ่อิ่น
11-10-2004
3
หลุมศพ
1943
มัทธิว ศักดิ์พงศ์-แซ่อั้ง
15-10-1996
4
หลุมศพ
0312
ยอแซฟ เซียะกุง-แซ่หวม
30-10-1964
1
หลุมศพ
0748
ยออากิม ซู่หลี-แซ่หรือ
04-10-2014
8
หลุมศพ
2601
ยอแซฟ เจียหก-แซ่ล้อ
12-10-1976
3
หลุมศพ
0205
- เฮงฮ้วน-แซ่ลี้
28-10-1956
1
คอนโด
0221
หมง-แซ่ลี้
02-10-1955
1
หลุมศพ
0242
ฟรังซิสโก งี้-แซ่ลี้
27-10-1981
1
แฟลต
0109
ลูกา เปงเพา-แซ่ลิ้ม
13-10-1949
1
หลุมศพ
0222
มัทธิว เง็กลิ้ง-แซ่ลิ้ม
06-10-1944
1
หลุมศพ
1008
อากาทา เลี่ยงเฮียะ-แซ่ลิ้ม
21-10-2001
1
หลุมศพ
0427
อักแนส เซียงเกียง-แซ่ลิ้ม
24-10-1990
2
หลุมศพ
2604
เปโตร ชาติ-แซ่ลิ้ม
18-10-2010
3
หลุมศพ
4102
อักแนส มาลี-แซ่ลิ้ม
20-10-2004
5
หลุมศพ
4819
อันนา เล็ก-แซ่ลิ้ม
21-10-1998
5
หลุมศพ
4807
เปโตร กิมเฮง-แซ่ย้ง
29-10-2525
5
หลุมศพ
1144
มาเรีย เข่งยิ้ม-แซ่ฟ้า
21-10-1951
2
หลุมศพ
3423
อันนา ฟุงงักหลาน-แซ่ฟุง
05-10-2004
3
หลุมศพ
0529
นายเฮี้ยงกี่-แซ่บุ้ง
27-10-2005
8
หลุมศพ
6506
ยอแซฟ ซือเฮ้า-แซ่นิ้ม
04-10-2004
5
หลุมศพ
0121
มารีอา มุ่ยเตียง-แซ่ตั้ง
13-10-1963
1
หลุมศพ
0211
- เกียไต๋ กิมกี่-แซ่ตั้ง
16-10-1962
1
หลุมศพ
1017
อากาทา อั้ง-แซ่ตั้ง
26-10-1966
1
หลุมศพ
2516
ยูลีอา-แซ่ตั้ง
14-10-1933
3
หลุมศพ
2725
อันนา งัวอิม-แซ่ตั้ง
06-10-1957
3
หลุมศพ
5914
อันตน ปาดัว ย่งจู-แซ่ตั้ง
21-10-2001
5
หลุมศพ
6305
เปาโล จิว-แซ่ตั้ง
05-10-2003
5
หลุมศพ
6322
ฟรังซิสเซเวียร์ เจียง-แซ่ตั้ง
18-10-1962
5
หลุมศพ
0345
โทมัส เซ้ง-แซ่ตั้ง
01-10-2012
8
หลุมศพ
1030
มารีอา บ๊วยฮวย-แซ่ตั้ง
29-10-1998
8
หลุมศพ
4909
อันนา น้าจงล้วง-แซ่ซี
02-10-1999
5
หลุมศพ
0509
อันนา นิตยา-แซ่ฉั่ว
15-10-1982
1
แฟลต
2902
ยอแซฟ เต็กหยุ่น-แซ่ฉั่ว
09-10-2000
3
หลุมศพ
0411
- จูเข่งฮวด จีฮุง-แซ่จู
19-10-1993
1
หลุมศพ
3537
เทเรซา ป้วยเที้ยง-แซ่จู
30-10-2006
4
หลุมศพ
4725
ยอแซฟ อาฮวง-แซ่จู
02-10-2016
5
หลุมศพ
0308
ดรุณศรี-แซ่คู
19-10-1906
2
แฟลต
4307
มารีอา ตอนหยุ่ง-แซ่กู้
02-10-2008
5
หลุมศพ
4910
มารีอา ปราณี-แจ่มศิริโสภณศิลป์
11-10-2010
5
หลุมศพ
0146
เปาลีนา ศิริพร-แก้วเกตุ
20-10-2012
2
หลุมศพ
0338
อันนา สุรินทร์-แก้วขจร
09-10-2002
2
หลุมศพ
3316
ยอแซฟ อำนวย-แก้วขจร
20-10-1990
3
หลุมศพ
5130
ยอแซฟ ธีระพงษ์-แก้วขจร
06-10-2008
6
หลุมศพ
6609
โทมัส วิฑูรย์-เอี่ยมทอง
22-10-2004
5
หลุมศพ
0332
มารีอา ประภัสสร-เอนกสุรพจน์
25-10-2011
8
หลุมศพ
2140
เปาโล สมจิตร์-เอกตระกูล
24-10-2008
4
หลุมศพ
0452
ยอแซฟ แซ-เสวตร์วิทย์
31-10-1955
1
แฟลต
0640
ยอห์น จริกรณ์-เสวตรวิทย์
27-10-1999
2
หลุมศพ
1822
โทมัส สมพงษ์-เสวกพิบูลย์
25-10-1977
1
หลุมศพ
0230
เปาโล ประหยัด-เสนาวีเนีย
05-10-1927
2
แฟลต
0104
อันตน จำรัส-เสนาจักร
13-10-1964
1
คอนโด
6214
มารีอา อรวรรณ-เสนะวีณิน
10-10-2008
5
หลุมศพ
0815
อันตน สกล-เลิศสุขประเสริฐ
04-10-2000
1
หลุมศพ
2833
โรซา กิมเฮียง-เลิศกิจ
28-10-1970
4
หลุมศพ
0110
ลูกัส วีระ (เล็ก)-เรือนสุภา
30-10-1970
1
แฟลต
73
เปาโล ฮวน-เมนดิโอลา
09-10-2010
P
กางเขน
3020
วาเลเรีย ประเสริฐ-เฟื่องธุระ
21-10-1983
3
หลุมศพ
0208
มารีอา วิไล-เพ็ญรุ่งเรืองกุล
13-10-2012
1
หลุมศพ
5917
ยอแซฟ สมชาย-เพ็ชรตระกูล
31-10-2001
5
หลุมศพ
1942
โทมัส พัลลภ-เพื่อนใจ
14-10-1996
4
หลุมศพ
2731
อันนา มานิดา-เพียรสนธิทรัพย์
28-10-2013
4
หลุมศพ
6207
ยอแซฟ องอาจ-เพิ่มบารมี
12-10-2002
5
หลุมศพ
4107
เทเรซา ลัดดา-เนียลเซ็น/ดาราไทย
16-10-1990
5
หลุมศพ
0324
ยอแซฟ ศรีสวัสดิ์-เนียมวิวัฒน์
11-10-1998
1
คอนโด
1045
เปาโล สรพล-เธียรวิฑิต
14-10-2015
8
หลุมศพ
5902
เบเนดิก พลเรือตรี สมภพ-เตชานันท์
09-10-2008
5
หลุมศพ
6332
เอลีอัส สมนึก-เด่นอำไพ
10-10-2013
6
หลุมศพ
6332
นางชาญ-เด่นอำไพ
19-10-2013
6
หลุมศพ
5428
หลุยส์ หลุย-เดซาบอยส์
14-10-2008
6
หลุมศพ
1426
เทเรซา อมรา-เดชะไกศยะ
12-10-2015
2
หลุมศพ
0847
ยอแซฟ สุเมธ-เชื้อประเสริฐ
26-10-2014
8
หลุมศพ
0301
ลูกา ธีรยศ-เจียรวุฑฒิ
15-10-2008
2
คอนโด
0329
นิรันดร-เจียรพันธ์
07-10-1960
2
แฟลต
5012
มารีอา สงวน-เจริญเอง
05-10-1999
5
หลุมศพ
0215
เซซีลีอา พัชรี-เจริญสุข
22-10-2009
2
คอนโด
3121
ฟรังซิสโก ซาเวียร์ จรูญ-เจริญศุข
27-10-2000
3
หลุมศพ
0219
เปโตร ประดิษฐ์-เจริญพานิช
19-10-2002
1
คอนโด
0414
มารีอา ริ้ว-เจริญผล
07-10-1958
2
แฟลต
3506
ยวงบัปติสตา ดวงอาทิตย์-เจริญชาติ
14-10-2008
3
หลุมศพ
0535
เปโตร วิชัย-เจนผาสุก
13-10-2012
8
หลุมศพ
0740
เปาโล สงัด-เงินยวง
02-10-2014
8
หลุมศพ
6631
ยอแซฟ สุวรรณ-เครือวัลย์
27-10-2010
6
หลุมศพ
1246
เปโตร ไชโย-เขมกวัฒน์
03-10-1986
2
หลุมศพ
5601
ยอแซฟ สงวน-เกิดสมุทร
18-10-2000
5
หลุมศพ
5124
คลารา สว่าง-อู๋สวัสดิ์
18-10-1999
5
หลุมศพ
5124
ยอแซฟ วาส-อู๋สวัสดิ์
20-10-2009
5
หลุมศพ
1349
เปาโล สำลี-อุปพงศ์
07-10-2017
8
หลุมศพ
5932
ยอแซฟ พิทักษ์-อุกฤษฎ์
20-10-2009
6
หลุมศพ
0537
เปาโล ประวิทย์-อำภาพร
29-10-2012
8
หลุมศพ
5407
ฟรังซิสเซเวียร์ วิสูตร-อาศัยธรรมกุล
13-10-2013
5
หลุมศพ
0642
ยาโกเบ วรกิจ-อานามนารถ
06-10-2013
8
หลุมศพ
4628
มารีอา ณิชา-อัศวินนิมิตร
21-10-2550
6
หลุมศพ
0314
มารีอา เนี้ยเม่า-อวาสี
15-10-1906
1
หลุมศพ
0144
เทเรซา วิมล-อยู่ยืนยง
02-10-2011
8
หลุมศพ
0531
นายประโลม-อนันธวัช
30-10-1991
8
หลุมศพ
0124
ลูซีอา ละออ-ห่อเหรียญกูล
07-10-2008
2
คอนโด
4506
จอห์น แมรี ปอล วรเดช-หิมกร
23-10-1997
5
หลุมศพ
2833
เซซีเลีย แฉล้ม-หอประสาทสุข
15-10-1931
4
หลุมศพ
2416
ฟรังซิสโก สวัสดิ์-หวังภุชเคนทร์
15-10-2016
3
หลุมศพ
0650
บริจิต บงกชเพชร-สโรบล
08-10-2013
8
หลุมศพ
5621
ยอแซฟ เลอเลิศ-สุหิตพันธุ์
15-10-2015
5
หลุมศพ
0938
ยอแซฟ อภิชัย-สุริยวรรณ์
04-10-2015
8
หลุมศพ
4720
มารีอา เฉลิมศรี-สุนทรวิภาต
28-10-2014
5
หลุมศพ
4820
ยอห์น แฉล้ม-สุขเสริม
11-10-1998
5
หลุมศพ
1136
เซซีลีอา บุญช่วย-สุขเกษม
13-10-1995
2
หลุมศพ
2402
วินเซนเดอปอล สกุลรัตน์-สิริวิบูลย์
25-10-1993
3
หลุมศพ
5313
มาเรียโยเซฟ ศรีชุมแสง-สินธุวณิก
01-10-2000
5
หลุมศพ
6123
โยออฟอาร์ด เสริมสุข-สิงหทัต
27-10-2002
5
หลุมศพ
5915
ยอห์น พรชัย-สามิภักดิ์
27-10-2001
5
หลุมศพ
0017
ยอแซฟ มอลา-สาทรกิจ
15-10-1967
P
กางเขน
0331
เปโตร สมศักดิ์-สัจจทิพวรรณ
21-10-2011
8
หลุมศพ
0139
อันนา สำราญ-สังขะกะนิษฐ
21-10-2014
2
หลุมศพ
5717
อันตน มนตรี-สวีรวงศ์
08-10-2017
5
หลุมศพ
4629
โจเซฟินา-พีเอรีนา ปวิตรา-สวัสดิ์-ชูโต
28-10-2550
6
หลุมศพ
0304
ลูซีอา กรองทอง-สรกุล
26-10-1906
1
หลุมศพ
0222
ยอแซฟ นำยศ-สมิตเมฆ
05-10-1967
2
แฟลต
2736
นางกาญจนา-สมิต
07-10-2013
4
หลุมศพ
0730
แอนนา ศศิวิมล-สมัครจิต
21-10-2013
8
หลุมศพ
0108
ยอแซฟ ชัยพร-สนธิ
25-10-2016
1
คอนโด
5125
นิโคลาส บำรุง-สกุลไทย
16-10-1999
5
หลุมศพ
0829
เออเยน ประดิษฐ์-สกุลทอง
31-10-1980
2
หลุมศพ
0830
โมเดสโต ประวีร์-สกุลทอง
23-10-2007
2
หลุมศพ
0830
โมเดสโต ประวัติ-สกุลทอง
23-10-2007
2
หลุมศพ
1837
ยอแซฟ สมชาย-ศุขอินทุ
28-10-2011
2
หลุมศพ
1837
ยอแซฟ สมชาย-ศุขอินทุ
28-10-2011
2
หลุมศพ
0110
ฮีลาริโอ ลำดวน-ศุขชาติ
21-10-1989
2
แฟลต
3916
ยอแซฟ สุเทพ-ศิลปนาฬิก
21-10-1997
3
หลุมศพ
4128
อันนา ย้ง-ศิริยงวัฒนา
28-10-2011
6
หลุมศพ
3702
เทเรซา กรุงศรี-ศิริยง
08-10-2017
3
หลุมศพ
0203
อันนา วรรณี-ศักดิ์สมวาสน์
11-10-2008
2
คอนโด
5418
มารีอา ดารุณี-ศรีภิรมย์
20-10-2012
5
หลุมศพ
0217
ซีเปรียล ยุทธนา-ศรีพรไพรพฤกษ์
05-10-2015
3
คอนโด
3036
มารีอา นารี-ศรีประมง
06-10-2005
4
หลุมศพ
1327
โลเรซโซ-โยเซฟ เนาวรัตน์-ศรีกรานนท์
18-10-1999
2
หลุมศพ
2637
เทเรซา ปราณี-วีรานนท์
16-10-1972
4
หลุมศพ
5912
มารีอา สุนิสา-วีรวัฒน์ไพศาล
14-10-2001
5
หลุมศพ
5916
แมรี่-แองเจลล่า สมรศรี-วิสุทธิผล
30-10-2001
5
หลุมศพ
5633
โทมัส ธวัช-วิภูชนิน
03-10-2009
6
หลุมศพ
0709
อันเดร เกียรติ-วัฒนพงศ์พันธุ์
12-10-1997
1
หลุมศพ
1341
ยอแซฟ ยอด-วัชราเกียรติ
30-10-1986
2
หลุมศพ
0232
ยวงบอสโก อำนวย-วรรณางกูร
04-10-1969
1
แฟลต
0846
ยอห์น บอสโก ยิ่ง-วรจิตรสันติ
23-10-2014
8
หลุมศพ
5913
มักดาเลนา เทพิน (คุณหญิง)-วงศ์วิทยา
14-10-2001
5
หลุมศพ
0233
อักแนส กันนิกา-วงศ์พานิช
16-10-2002
2
หลุมศพ
0828
ฟิลิป วิเศษ-ลิ้มประสูตร
06-10-2014
8
หลุมศพ
1146
เปโตร วิวัฒน์-ลิมปิวิโรจน์
08-10-2015
2
หลุมศพ
4329
เปโตร สุทัศน์-ลิขนะไพศาล
05-10-2007
6
หลุมศพ
6021
ชาร์ล ชาร์ล-ลามาช
07-10-2002
5
หลุมศพ
0729
เทเรซา กาญจนา-ฤทธิบุญไชย
19-10-2013
8
หลุมศพ
5123
ยวงบัปติสตา ไพบูลย์-รัตนธนาฤกษ์
16-10-1999
5
หลุมศพ
0317
ยอแซฟ สมชาย-รัชตระกูล
09-10-2011
2
คอนโด
0913
อันนา เล็ก-รอดวินิจ
24-10-2009
1
หลุมศพ
0627
มารีอา มลิวัลย์-ย้วยความดี
14-10-2016
8
หลุมศพ
5014
เปโตร จำนง-ยิ่งภักดี
09-10-2000
5
หลุมศพ
6624
ฟรังซิสกา อนงค์-ยินดีงาม
15-10-2015
5
หลุมศพ
0310
ยูเรียนา สาโรช-ยันตโกศล
29-10-2012
3
คอนโด
3725
มารีอา ยู่เหล-ยังนึก
10-10-1995
3
หลุมศพ
4808
ยอแซฟ สมชาย-ยงเดชาสถิตย์
04-10-2556
5
หลุมศพ
1736
ตรัยนันท์-มุ่งสมหมาย
25-10-1994
2
หลุมศพ
0106
อันนา บ๋า-มีนประพาฬ
16-10-1906
2
แฟลต
2020
มารีอา พิกุล-มาลานิยม
04-10-2003
3
หลุมศพ
0106
เอลิซาเบธ กรกช-มาบรรดิษฐ์
21-10-2015
3
คอนโด
4508
มาร์ธา มัทนา-มัทนศรุต
18-10-2004
5
หลุมศพ
0633
มาร์ตินา ลักขณา-มหาวิชัย
16-10-1985
2
หลุมศพ
0208
เกรโกรีโอ มนูญ-มนูพิบูลย์
13-10-1977
1
แฟลต
4530
เปโตร มนัส-ภัทรธรรม
01-10-2010
6
หลุมศพ
5526
ยอแซฟ จือย้ง-ภมรวิสุทธิศักดิ์
16-10-2008
6
หลุมศพ
4222
เทเรซา ชูศรี-ฟ้อนศรีกา
06-10-2005
5
หลุมศพ
6122
ยอแซฟ ชนะ-ฟักน้อย
24-10-2002
5
หลุมศพ
0117
เทเรซา รุ่งทิพย์-พ่วงสุวรรณ
07-10-2003
1
คอนโด
6322
มารีอา สุจินดา-พินิจสถิล
07-10-2003
5
หลุมศพ
0629
อันตน ชัยวัฒน์-พานิชเกษม
08-10-2007
2
หลุมศพ
4527
แมททิว สมชาย-พานิชเกษม
05-10-2009
6
หลุมศพ
0308
มาเรีย อัสซุนดา พัชรินทร์-พันธุ์เดิมวงศ์
29-10-2012
3
คอนโด
6124
- พรรณี-พันธุ์อารยะ
21-10-2002
5
หลุมศพ
1546
มารีอา สุจิต-พันธัง
13-10-2009
2
หลุมศพ
1238
อันนา โยอันนา-พรหมหิตร
10-10-2016
8
หลุมศพ
3721
โยเซฟิน จรินทร-พรหมสาขา ณ สกลนคร (ลิวิกร)
08-10-2013
3
หลุมศพ
0204
ลูซีอา ชิด-พรมแก้ว
13-10-1969
1
คอนโด
0105
เปโตร ชาญชัย -พงศ์พัชรเมธี
13-10-2015
3
คอนโด
5319
นาง พัชรินทร์-ผู้ภักดี
30-10-2016
5
หลุมศพ
0309
เวโรนีกา อารมณ์-ผิวเกลี้ยง
28-10-2012
3
คอนโด
5204
เฟอร์มิโน สุรินทร์-ปิ่นรัตน์
31-10-1999
5
หลุมศพ
5204
มาการิต้า ทับทิม-ปิ่นรัตน์
08-10-2004
5
หลุมศพ
6515
อันนา อรนุช-ปิ่นรัตน์
19-10-2012
5
หลุมศพ
1046
ยอแซฟ สุนทร-ปิยะศิริกุล
30-10-2015
8
หลุมศพ
2337
ยอแซฟ สนิท-ปิติสันต์
03-10-1986
4
หลุมศพ
0330
เปาโล ประสาน-ปานรัตน์
28-10-2005
2
หลุมศพ
0515
ลูซี จัน-ปอเตียง
18-10-1953
2
แฟลต
0531
ดอนบอสโก ชูรัตน์-ประสาทพร
02-10-1996
2
หลุมศพ
0531
มอนิกา สนิท-ประสาทพร
02-10-1961
2
หลุมศพ
2135
มารีอา ละมัย-ประสพพร
28-10-2016
4
หลุมศพ
3010
เอวเชมิโอ พงศ์ศักดิ์-ประยูรสุข
30-10-1995
3
หลุมศพ
6028
เทเรซา สุดาวัลย์-ประพิณวงศ์
24-10-2015
6
หลุมศพ
4619
มารีอา วรรณ-บูร์เคญ
24-10-1988
5
หลุมศพ
0206
โยแซฟ ทองเย็น-บุราณเศรษฐ์
03-10-1982
1
แฟลต
0842
ANTHONY โชคชัย-บุญเผ่า
09-10-1955
2
หลุมศพ
6616
เปโตร มงคล-บุญเต็ม
02-10-2005
5
หลุมศพ
4502
มารีอา วนิดา-บุญพงศ์ศานต์
13-10-1997
5
หลุมศพ
0310
อันนา กุหลาบ-บุญถาวร
24-10-2013
2
คอนโด
2608
ตั่งกง-บักฮวด
27-10-1977
3
หลุมศพ
1150
ฟรังซิสกา สุคนธ์-นิลวรรณ
07-10-2016
8
หลุมศพ
3022
มารีอา วันดี-นิยมจ้อย
05-10-1985
3
หลุมศพ
2026
ยวงบัปติส สุระย์-นิตโย
20-10-1969
4
หลุมศพ
0352
แค้สซีเมียร์ เชิญ-นันทิทรรภ
10-10-1956
1
แฟลต
1411
เลโอ ประสงค์-ธันวานนท์
19-10-1973
1
หลุมศพ
2523
มอนิกา ปุ้ย-ธงชัย
20-10-1999
3
หลุมศพ
0246
ฟรังซิสโก สมจิตต์-ทีปาจารย์วงศ์
27-10-2016
8
หลุมศพ
3715
จอห์น อภิชาติ-ทิวาวรรณวงศ์
03-10-1988
3
หลุมศพ
0232
เปโตร สุวรรณชาติ-ทะเลแก้ว
29-10-2013
8
หลุมศพ
0305
ยอแซฟ อุทัย-ทองวิสุทธิ์
15-10-2012
3
คอนโด
3536
เปโตร ภิญโญ-ทองประดิษฐ์
10-10-2006
4
หลุมศพ
1622
มารีอา ณิลารัตน์-ทรรทรานนท์
19-10-1994
1
หลุมศพ
1826
เซซีลีอา จิตต์ภิรมย์-ทรรทรานนท์
28-10-1994
2
หลุมศพ
1619
ยอแซฟ เมรี่-ตุ๊ / วัชราธร
12-10-1960
1
หลุมศพ
1240
เทเรซา สายใจ-ตั้งศรีงามสง่า
30-10-2016
8
หลุมศพ
1814
ยอแซฟ ชาญ-ตั้งตระกูล
25-10-1999
1
หลุมศพ
5524
มารีอา กมลรัตน์-ตั้งกิติวงศ์พร
15-10-2000
5
หลุมศพ
5515
เปาโล จงออน-ตันติโกสิชฌน์
20-10-2000
5
หลุมศพ
2629
มาร์ติน บ๋า-ตะลุลานนท์
29-10-1935
4
หลุมศพ
3904
ลูซีอา หทัยรัตน์-ตรัยวรกุล
03-10-2016
3
หลุมศพ
3626
เปโตร วิจิตร์-ตรันเจริญ
26-10-2006
4
หลุมศพ
3611
โรซา อรุณี -ดุษฏีอิสริยวงศ์
27-10-2016
3
หลุมศพ
2631
โยเซฟฟิน บี๋-ดีระพัฒน์
09-10-1976
4
หลุมศพ
0742
เปโตร มานะ-ณัมคนิสรณ์
03-10-2014
8
หลุมศพ
2131
ปีเตอร์ ปึง-ซุ่นเฮง
19-10-1970
4
หลุมศพ
5203
ยอแซฟ เฮนดริ๊ก-ซีเลนเบอร์ท
29-10-1999
5
หลุมศพ
0305
มาเรีย บุญ-ซับมี
20-10-1906
2
แฟลต
4408
โทมัส สมุทร-ช่างทอง
08-10-1975
5
หลุมศพ
0232
คาทารีนา นิล-ชุ่มกำไร
08-10-1962
2
แฟลต
0314
ยอแซฟ บุญมี-ชื่นจิตร
03-10-2013
3
คอนโด
2539
ยอแซฟ ยงยุทธ-ชีวายนต์
31-10-2005
4
หลุมศพ
4314
โยเซฟ สมพงษ์-ชีรานนท์
30-10-2013
5
หลุมศพ
0739
ยอแซฟ มงคล-ชาญชัยพิทักษ์
02-10-2014
8
หลุมศพ
1243
เทเรซา ตติยา-ชัยยา
11-10-2016
8
หลุมศพ
4817
ยอแซฟ เอ็กซ้ง-ชัยกิจ
17-10-1998
5
หลุมศพ
1409
มารีอา อัมพร-ชัชวัสวิมล
12-10-2009
1
หลุมศพ
0937
อันนา เครือทิพย์-ชัชวัสวิมล
12-10-1990
2
หลุมศพ
0937
วินเซนต์ ทวี-ชัชวัสวิมล
27-10-2002
2
หลุมศพ
1102
ANTHONY ไพโรจน์-ชวากร
18-10-1996
1
หลุมศพ
0728
เทเรซา สุวรรณา-ชลธารรัตน์
16-10-2013
8
หลุมศพ
0442
บาบารา-ชมธวัช
07-10-1937
8
หลุมศพ
1702
ลูซีอา สอาด-ชมจันทร์
30-10-1999
1
หลุมศพ
3123
อักแนส ปทุมทอง-ฉัตรศรีมาศ
19-10-1972
3
หลุมศพ
1436
อาคาทา อารี -ฉัตรศรีตระกูล
17-10-2007
2
หลุมศพ
3241
ยอแซฟ กิจจา-จูทะสมพากร
26-10-2005
4
หลุมศพ
0117
เปโตร คีรีพล-จินดาสัมพันธ์
07-10-2007
2
คอนโด
0117
เปโตร คีรีพล-จินดาสัมพันธ์
07-10-2007
2
คอนโด
2536
แอนดรู ประกิต-จิตตกล
14-10-2009
4
หลุมศพ
6011
มารีอา สิริรัตน์-จำรัสเลิศสัมฤทธิ์
03-10-2002
5
หลุมศพ
2611
ยวงบอสโก ประการ-จำปาศร
27-10-1999
3
หลุมศพ
1909
เทเรซา สมหมาย-จาติเกตุ
29-10-2004
3
หลุมศพ
1824
ยอแซฟ สุวรรณ-จันทร์อิทธิกุล
04-10-1981
1
หลุมศพ
2126
มารีอา น้อม-จันทรสันติ
18-10-2003
4
หลุมศพ
5201
ยอแซฟ บุญรวย-คริสต์เจือจุน
21-10-1999
5
หลุมศพ
1430
ยอแซฟ ปราโมทย์-ครองบุญศรี
27-10-2012
2
หลุมศพ
1940
อันตน พิทย์-กีรติสถิตพร
30-10-1996
4
หลุมศพ
0541
เปโตร กำธร-กิติโกเศศ
20-10-1974
2
หลุมศพ
2340
มารีอา จันทร์-กิจสวัสดิ์
02-10-2009
4
หลุมศพ
5333
ลูซีอา สมสมัย-กิจสมัคร
18-10-2011
6
หลุมศพ
5530
ยอก๊อบ เสรี-กิจทวี
12-10-2008
6
หลุมศพ
1027
เปโตร ชื่น-กาญจนไพรดี
29-10-2005
2
หลุมศพ
1938
อันนา วันดี-กวยมงคล
28-10-1996
4
หลุมศพ
3028
มารีอา ชูจิตร-กฤษณะสมิต
16-10-1996
4
หลุมศพ
2703
แอนดรูว์ สุรชัย-กฤตพิทยาเวช
24-10-1995
3
หลุมศพ
4908
ฟรังซิสโก พลโท ประสงค์-กรีกุล
03-10-2014
5
หลุมศพ
0614
มารีอา อรนุช-กมลาศน์ ณ อยุธยา
06-10-1996
1
หลุมศพ
0307
JUANA BAUTISTA -VELASCO
26-10-2012
3
คอนโด
0462
HECEHE-TIMONELLI
03-10-1905
1
แฟลต
2738
HENRY CLEMENT-SMITH
20-10-1971
4
หลุมศพ
0337
MARIA LIM-SIEWLUAN
22-10-1933
2
แฟลต
0315
MARIA COI-SAY HUN
16-10-1963
1
คอนโด
0305
- VALERAI-S. HANSAN
31-10-1964
1
แฟลต
1515
RIGANTI FRANCO-ROBERTO
10-10-1988
1
หลุมศพ
1515
RNES-RIGANTI
21-10-1982
1
หลุมศพ
3026
LUANG SANP-PASDUKICH
01-10-1917
4
หลุมศพ
0511
ALOYSIOS MARTIN-MORRIS
01-10-1966
2
แฟลต
1107
JOHNNES CHAN CHIN-MONG
08-10-1960
1
หลุมศพ
0154
ETHEL GERTRUED-LUCASHENKO
28-10-1946
1
แฟลต
2330
- WALTER-LAZARU
20-10-1975
4
หลุมศพ
0307
PETER BUN HENG(บุนเฮียง)-KAO(แซ่โค้ว)
18-10-1906
1
หลุมศพ
2739
MARIA ELIZA-HANSEN
24-10-1957
4
หลุมศพ
1439
เอินเนสโต ERNESTO-FEMINA ANTONIO
16-10-1997
2
หลุมศพ
2530
- ALFRED-ESCHKE
16-10-1969
4
หลุมศพ
0563
LNMIS LA TRIRTRE MARIN-DUPL BVIER
08-10-1895
1
แฟลต
0166
GIACOMO-DE GRASSI
13-10-1890
1
แฟลต
1717
PABLO-CGSPEDGS
07-10-1984
1
หลุมศพ
0440
- ---
11-10-1936
1
แฟลต
1013
เรจีนา REGINA- CHOKSIAK BEE
25-10-1949
1
หลุมศพ
0470
ยากอบ ซีเหยียน-
17-10-1943
1
แฟลต
0625
อักแนส โกสิยพงษ์-
02-10-1970
1
หลุมศพ
1715
GGRRYCHGNGSAWADR CHARAN-
03-10-1984
1
หลุมศพ
0128
FEDERICO-
19-10-1940
2
แฟลต
0205
ทองคำ (ฟ.)-
14-10-1941
2
แฟลต
0233
JOSEPH THET-
26-10-1922
2
แฟลต
0312
N.T. JOSEPH DR.-
19-10-1970
2
แฟลต
0316
มาธาร์ โกโรเนียว-
13-10-1978
2
แฟลต
0334
M. CHONG-
16-10-1918
2
แฟลต
0342
อากาทา เนียน-
10-10-1928
2
แฟลต
0520
H. W. CHAPMAN-
04-10-1905
2
แฟลต
0524
CECILLO B DE GUZMANN-
03-10-1968
2
แฟลต
3105
AGNE SIM NGEK KIEM-
05-10-1980
3
หลุมศพ
2431
- J. BRUHN-
06-10-1915
4
หลุมศพ
2528
MARIA ESCHKE-
10-10-1976
4
หลุมศพ
4501
ยอแซฟ เตียวเกช้วน-
10-10-1997
5
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน พฤศจิกายน
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0536
เปโตร จรูญ-ไชยเผือก
13-11-2012
8
หลุมศพ
0128
มาร์โก วีระชาย-ไชยรา
22-11-2010
8
หลุมศพ
3631
มารีอา มักดาเลนา เฉลิมวรรณ-โสมขันเงิน
22-11-2006
4
หลุมศพ
4904
อักแนส ยุรี-โมในยกุล
13-11-2004
5
หลุมศพ
0144
เปโตร ยุทธ (ร.อ.)-โพธิเนตร์
18-11-1969
2
หลุมศพ
4722
มารีอา สมทรง-โคมินทร์
25-11-2009
5
หลุมศพ
0346
มารีอา อันเจลา ปาริชาติ-โคมิน
01-11-2012
8
หลุมศพ
6421
โยเซฟิน เจี่ยกิมน้อย-โกวงศ์
25-11-1992
5
หลุมศพ
4610
เรอเน วิสูตร์-โกกระกูล
06-11-2009
5
หลุมศพ
5015
- รุชชาญ (จ.ส.ต.)-แฮตอินตอง
25-11-2004
5
หลุมศพ
0407
หลุยส์ ชุน-แสงไพรวรรณ
06-11-1993
1
หลุมศพ
6306
มารีอา พัชรี-แสงเนียม
05-11-2003
5
หลุมศพ
6412
ยวง ศิริ-แสงหาญ
28-11-2003
5
หลุมศพ
0119
เทเรซา ประสพสุข-แสงสุริยะ
19-11-2007
2
คอนโด
3237
เปโตร ประดิษฐ์-แสงศิริวิวัฒน์
25-11-2005
4
หลุมศพ
5217
ยอแซฟ สุกิจ-แสงพลสุข
27-11-1999
5
หลุมศพ
0122
เทเรซา อรนงค์-แสงทองดี
28-11-2000
1
คอนโด
0540
เปโตร เก้าเที้ย-แซ่โป่ว
24-11-2012
8
หลุมศพ
0635
วินเซนต์ อิ๋วลิม-แซ่โง้ว
26-11-1987
2
หลุมศพ
2805
กาทารีนา หงิ่มเอ็ง-แซ่โง้ว
14-11-1972
3
หลุมศพ
4509
AUGUSTINE กิมสุน-แซ่โง้ว
16-11-1997
5
หลุมศพ
3409
เปโตร เคี่ยนเฮี้ยน-แซ่โค้ว
19-11-2008
3
หลุมศพ
1030
ยอแซฟ หยู่ฮี้-แซ่โค้ว
21-11-1992
8
หลุมศพ
0343
มารีอา เพ็งลั้ง-แซ่แต้
07-11-2016
8
หลุมศพ
0333
มารีอา เง้าเอง-แซ่เฮ้า
15-11-2011
8
หลุมศพ
0139
- โอ๊ย-แซ่เฮ้ง
14-11-1953
1
แฟลต
0902
ยอแซฟ ยุ่นเซ็ง-แซ่เฮ้ง
01-11-1961
1
หลุมศพ
5408
ยอแซฟ เจริญ-แซ่เฮง
20-11-2000
5
หลุมศพ
5523
โรซา กิมเฮี้ยะ-แซ่เฮง
10-11-2000
5
หลุมศพ
4723
ฟรังซิสโก มีซิม-แซ่เอี๊ย
07-11-1998
5
หลุมศพ
0219
ตงเหลี่ยม-แซ่เอี้ยว
30-11-1972
2
แฟลต
5013
มาร์โก เอ็กตี่-แซ่เอี้ยว
05-11-1999
5
หลุมศพ
2622
ไต่ย้ง-แซ่เอี้ย
09-11-1951
3
หลุมศพ
0809
มารีอา อาเฮียง-แซ่เล้า
26-11-1971
1
หลุมศพ
2714
ลูกา ซุ่ยก๊ก-แซ่เล้า
18-11-1959
3
หลุมศพ
3303
ฟาโรห์ จุงเฮ้า-แซ่เล้า
12-11-1995
3
หลุมศพ
4910
เปาโล อึ่งเยี้ยง-แซ่เล้า
02-11-1999
5
หลุมศพ
5105
ยอแซฟ เลียกเคียม-แซ่เบ้
07-11-1999
5
หลุมศพ
0451
ดอมินิโก ยู่ลิ้ม-แซ่เตียว
11-11-1939
8
หลุมศพ
0123
- จุงเอียม-แซ่เตีย
24-11-1932
1
หลุมศพ
3432
มารีอา เบญจวรรณ-แซ่เซียว
06-11-2006
4
หลุมศพ
2907
อักแนส เฮี๊ยะ-แซ่เจ็ง
02-11-1958
3
หลุมศพ
6202
ยอแซฟ เจียงซันเซียว-แซ่เจียง
13-11-2002
5
หลุมศพ
0718
ยวงบัปติสตา จิ้งชุง-แซ่อึ้ง
20-11-1957
1
หลุมศพ
2506
มารีอา ลี่ฮุ้น-แซ่อึ้ง
29-11-2005
3
หลุมศพ
2407
มารีอา ฝ่ายิน-แซ่หลิว
26-11-1988
3
หลุมศพ
0722
ยวง ลั่งกุ่ย-แซ่ลี้
18-11-1998
1
หลุมศพ
2417
มารีอา ยุพา-แซ่ลี้
15-11-1999
3
หลุมศพ
2419
ยาโกเบ กิมกัง-แซ่ลี้
25-11-1981
3
หลุมศพ
5613
อันนา ซิ้วกี-แซ่ลี้
29-11-2003
5
หลุมศพ
0209
มารีอา สีม่วย-แซ่ลิ้ม
20-11-2014
3
คอนโด
1320
เปาโล ซุ่นเลี่ยง-แซ่ลิ้ม
08-11-2004
1
หลุมศพ
5922
มารีอา เซียมเซ็ง-แซ่ลิ้ม
14-11-2001
5
หลุมศพ
6410
มารีอา จูน้อย-แซ่บู๊
20-11-2003
5
หลุมศพ
6109
เซซีลีอา ป้ายฮั้ว-แซ่ตั้ง
08-11-2006
5
หลุมศพ
0734
ดอมินิก เม่งเจียะ-แซ่ตั้ง
23-11-2013
8
หลุมศพ
0944
อักแนส ตั้งเตียวสี (อิกจู)-แซ่ตั้ง
05-11-2015
8
หลุมศพ
3413
ยอแซฟ เอ็งกวน-แซ่ตัน
11-11-1981
3
หลุมศพ
2132
ยอแซฟ ช่วนฮ้อ-แซ่ตัน
22-11-1949
4
หลุมศพ
0420
อากาทา มุ่ยเอ็ง-แซ่ซิ้ม
12-11-1993
1
หลุมศพ
0610
มารีอา เก็กเอ็ง-แซ่ฉั่ว
01-11-1986
1
หลุมศพ
2013
มัทธิว เทียงสั่น-แซ่ฉั่ว
29-11-1961
3
หลุมศพ
5527
มารีอา สุปราณี-แซ่ฉั่ว
19-11-2008
6
หลุมศพ
2724
ซูซานนา ชอฮุ้น-แซ่จู
05-11-1958
3
หลุมศพ
0648
เมรี่-แซ่คึง
01-11-1979
2
หลุมศพ
0409
เซซีลีอา ลี้-แซ่ก๊วย(แสงแลบ)
28-11-1993
1
หลุมศพ
0229
อากาทา ไน้-แซ่ก๊วย
06-11-2003
2
หลุมศพ
2320
ยอแซฟ กังเจียบฮั้ว -แซ่กัง
24-11-1970
3
หลุมศพ
1417
อันนา กุหลาบ-เอียงผาสุข
18-11-1998
1
หลุมศพ
0316
มารีอา จิตต์ใส-เสรีวงศ์
13-11-2013
2
คอนโด
5911
เปาโล ผิน-เสริฐศรี
10-11-2001
5
หลุมศพ
0109
มารีอา สุกัญญา-เสนาะจิตต์
08-11-2006
2
คอนโด
1210
มาแชลลิโน เปอร์ซี-เวียร์รา
18-11-1997
1
หลุมศพ
6411
เทเรซา กาญจรัตน์-เลิศวัตรกานต์
25-11-2003
5
หลุมศพ
0340
มารีอา จรูญ-เลค
28-11-1980
2
หลุมศพ
0110
ฟรังซิส สมเกียรติ-เมฆาอัมพุท
02-11-2013
1
คอนโด
0504
ฟรังซิสซาเวียร์ ระคน-เภกะนันทน์
17-11-1984
2
แฟลต
2822
มารีอา บุบผา-เฟื่องธุระ
08-11-2560
3
หลุมศพ
6409
ยอแซฟ สมชาย-เพ็ญรุ่งเรืองกุล
20-11-2003
5
หลุมศพ
2505
เปาโล ประสิทธิ์-เพชรแสงงาม
23-11-2011
3
หลุมศพ
3236
หลุยส์มารีย์ บุญยัง-เผ่าทัพ
19-11-2005
4
หลุมศพ
0149
อันนา วัฒนา-เปี่ยมวารินทร์
16-11-2010
2
หลุมศพ
6324
มารีอา นิภา-เปรมสุข
07-11-2003
5
หลุมศพ
5432
มารีอา สุธาดา-เบญฤทธิ์
14-11-2008
6
หลุมศพ
2128
อันดรูว์ นิตย์-เชาว์มั่น
02-11-2004
4
หลุมศพ
6404
เจอไมเน่-เฉิน
29-11-2011
5
หลุมศพ
1617
เทเรซา สวีส-เจริญสุข
12-11-2014
1
หลุมศพ
5921
ยวงบัปติสตา ลมัย-เจริญสุข
20-11-2001
5
หลุมศพ
0847
สมชาย-เจริญวีรกุล
23-11-1982
2
หลุมศพ
5821
ยอแซฟ พิทยาธร-เจนบรรจง
07-11-2001
5
หลุมศพ
3733
หลุยส์ ประยูร-เกรียงไกรเลิศ
01-11-2007
4
หลุมศพ
3123
อักแนส อรวรรณ-อึ้งตระกูล
28-11-2012
3
หลุมศพ
3632
โยเซฟ พิทักษ์-อารีนุกูล
27-11-2006
4
หลุมศพ
6030
ยอแซฟ รุ่งโรจน์-อาภรณ์วรรณกุล
12-11-2009
6
หลุมศพ
1004
เปโตร ประสงค์-อานามนารถ
28-11-2005
1
หลุมศพ
1245
ยอแซฟ อิมมานูแอล ธนู-อาจารีย์
26-11-2016
8
หลุมศพ
0505
มาเรีย ทองอยู่-อมาตยกุล
22-11-1963
2
แฟลต
6612
ยอแซฟ พศิน-อมาตยกุล
30-11-2004
5
หลุมศพ
4731
มารีอา วรินทร์พร-อมรวรรัตน์
01-11-2008
6
หลุมศพ
6307
ยอแซฟ เกียรติ-อมตวณิชย์
05-11-2003
5
หลุมศพ
0743
เซซีลีอา สุนีย์-อภิรักษ์ทานนท์
03-11-2014
8
หลุมศพ
0213
มาร์ธา ยวน-ห้าด่านจาก
04-11-2015
3
คอนโด
4510
มารีอา ธารทิพย์-ห่วงตันติวัน
21-11-1997
5
หลุมศพ
0834
มารีอา กิมเฮียง-หอมนิยม
18-11-1990
2
หลุมศพ
0834
ยออากิม พันธ์-หอมนิยม
14-11-1978
2
หลุมศพ
3138
ฟรังซิสเซเวียร์ วันชัย-หอมนิยม
24-11-2013
4
หลุมศพ
1105
มารีอา สุรีรัตน์-ส้มหวาน
19-11-2016
1
หลุมศพ
3235
ยวงบัปติสตา ยิ้ว-สุเสรีชัย
18-11-2005
4
หลุมศพ
3629
ยอแซฟ วิสุทธิ์-สุเมธยุทธ์
15-11-2006
4
หลุมศพ
3630
มารีอา กานดา-สุเมธยุทธ์
20-11-2010
4
หลุมศพ
4020
อักแนส พรรณี-สุวรรณวิทย์เวช
24-11-2008
5
หลุมศพ
4020
เปาโล สุวรรณ-สุวรรณวิทย์เวช
28-11-2016
5
หลุมศพ
3824
มารีอา มักดาเลนา สุจิตรา-สุบรรณพงษ์
20-11-2005
3
หลุมศพ
3338
เคลเมนต์ พีระยุทธ-สุบรรณพงษ์
08-11-2012
4
หลุมศพ
0733
อันตน สุพจน์-สุนทรธรรมวาที
21-11-2013
8
หลุมศพ
5209
มัทธิว พีรพล-สุทธิธรรมพานิช
13-11-1999
5
หลุมศพ
0129
เอากุสติน นิกร์กานต์-สุจริตเวสส์
19-11-2010
8
หลุมศพ
6026
อันนา ละออง-สุขแจ่มใส
14-11-2009
6
หลุมศพ
4205
โทมัส กุศล-สืบสายหาญ
09-11-2006
5
หลุมศพ
5832
มารีอา สมหญิง-สิทธิเดชศักดิ์
16-11-2014
6
หลุมศพ
1118
เทเรซา อัมพร-สิทธิราพร
12-11-2007
1
หลุมศพ
6611
มารีอา ลภาพร-สิงห์เสน่ห์
25-11-2004
5
หลุมศพ
2326
ยอแซฟ สมพล-สิขรางกูร
04-11-1977
4
หลุมศพ
1104
ยอแซฟ สมพงษ์-สันตะวานนท์
08-11-2001
1
หลุมศพ
2244
ยอแซฟ จรัญ-สัจจวิทย์
30-11-1981
4
หลุมศพ
5715
สเตฟานา กรรณิการ์-สวีรวงศ์
24-11-2011
5
หลุมศพ
0439
ไมเคิล โจเซฟ พิศาล-สร้อยโมรี
18-11-1989
2
หลุมศพ
0304
เอมิน สอน-สรกุล
14-11-1906
1
หลุมศพ
0319
ฟรังซิสเซเวียร์ ณรงค์-สมสุข
25-11-2013
3
คอนโด
0517
- ปทุม-สมบุญ
28-11-1993
1
หลุมศพ
1239
ยอแซฟ สมิง-สนเจริญ
18-11-2016
8
หลุมศพ
1123
อักแนส ศรีประไพ-สงวนหล่อสิทธิ์
20-11-2003
1
หลุมศพ
1123
มารีอา กิว-สงวนหล่อสิทธิ์
20-11-2003
1
หลุมศพ
1050
มารีอา ศศิธร-สงวนสัตย์
12-11-2015
8
หลุมศพ
0135
อันโตนิโอ ศุข-ศุขชาติ
06-11-1918
2
แฟลต
0651
ยอแซฟ วีระชาติ -ศิริยงวัฒนา
08-11-2013
8
หลุมศพ
5721
เปโตร สนั่น-ศรีโสภา
29-11-2012
5
หลุมศพ
0118
มักดาเลนา มะลิ-ศรีเจริญ
22-11-1906
1
แฟลต
3926
อากาทา หงอ-ศรีอำไพ (ซิสเตอร์)
24-11-1970
4
หลุมศพ
5619
มารีอา สิรี-ศรีสุชาติ
27-11-2009
5
หลุมศพ
0317
อันนา จำปา-ศรีสมพงษ์
26-11-2003
1
คอนโด
6010
อันตน ปรีดานันท์-ศรีนภาวรรณ
07-11-1985
5
หลุมศพ
0542
ยอแซฟ เศรษฐสิทธิ์-ศตัษเฐียร
12-11-2012
8
หลุมศพ
3137
บริจิต ( BRIGID ) วิจิตรา ( VICHITRA)-วีรบุญชัย (VEERABOONCHAI)
21-11-2558
4
หลุมศพ
6110
อันนา เพ็ญศรี-วิศิษฎโสภณ
08-11-2002
5
หลุมศพ
0336
มาร์ซิสซ่า โรซารีโอ วัชรี-วิริยะวัลย์
19-11-2011
8
หลุมศพ
5820
มารีอา ลักขณา-วิบูลย์กิจวรกุล
07-11-2001
5
หลุมศพ
0436
คราลา ซีเอริล-วินเซอร์
21-11-2009
2
หลุมศพ
0939
เดวิด หลุยส์-วายบาร์โบ
04-11-2015
8
หลุมศพ
0344
มาร์กาแร็ดเมซี้-วันเดียยาร์
09-11-1987
2
หลุมศพ
0710
เทเรซา ฉวีวรรณ-วัฒนพงศ์พันธุ์
11-11-1994
1
หลุมศพ
5610
ยอแซฟ บุญชู-วัฒนจริยา
21-11-2000
5
หลุมศพ
3234
เมรี่-แอน สุณีรัตน์-วรรณประทีป
17-11-2005
4
หลุมศพ
5211
เทเรซา ชนิตร์นันทน์-วรรณชัยวงศ์
16-11-1999
5
หลุมศพ
0849
อากาทา สมใจ-วงศ์สุวัฒน์
29-11-2014
8
หลุมศพ
5920
อันตน บุญส่ง-ล้อจรัสศรีวงษ์
16-11-2001
5
หลุมศพ
1635
วินเซนต์เต วีรชน-ลี้ละภัย
07-11-1995
2
หลุมศพ
0538
เทเรซา วันทนีย์-ลี้ละภัย
19-11-2012
8
หลุมศพ
4015
เปาโล สงวน-ลีลาจินดา
24-11-2010
5
หลุมศพ
0348
มารีอา สมใจ-ลาดวิไล
17-11-1989
2
หลุมศพ
0735
ยอแซฟ พิทักษ์-ฤชาสิน
28-11-2013
8
หลุมศพ
0335
ยอแซฟ ชะโลม-รุ่งเรืองผล
16-11-2011
8
หลุมศพ
3930
เปโตร เชิญ-รุจิพืช
10-11-2010
4
หลุมศพ
0446
มารีอา เมรี่-รุจานุรักษ์
05-11-2017
8
หลุมศพ
0235
อันนา ประมวล-รัตนไพบูลย์
07-11-2011
8
หลุมศพ
3230
ยอแซฟ พิทักษ์-รงควงศ์
10-11-2005
4
หลุมศพ
6313
มอริส มนิตย์-ยะอัมพันธ์
06-11-2003
5
หลุมศพ
0303
เทเรซา รัศมี-ยงบรรทม
06-11-2017
4
คอนโด
1340
อักแนส ศิรินา-มุ่งนิรันดร์
06-11-2017
8
หลุมศพ
0319
มารีอา ผุสดี-มีแสงธรรม
26-11-2011
2
คอนโด
2015
มารีอา เพลินตา-มีศรี
17-11-2013
3
หลุมศพ
0342
ยอร์ช สมภพ-มีนาวงศ์
26-11-1983
2
หลุมศพ
4611
ฟิลิปปา ย่ง-มีคิม
03-11-1998
5
หลุมศพ
6610
มารีอา ละเมียด-มาลีสวัสดิ์
19-11-2004
5
หลุมศพ
4207
มารีอา สุรางค์-มาร์โลว์
18-11-1997
5
หลุมศพ
5611
ดอมินิกโก โดมิโก-มานิมทิม
25-11-2000
5
หลุมศพ
4105
มาร์ทินดา สงวนศรี-มณีดิษฐ์
20-11-2011
5
หลุมศพ
0433
HELENA ลีนา-มณฑิรกนก
24-11-1991
2
หลุมศพ
0123
มารีอา สายทอง-ภมรสาร
14-11-1998
1
คอนโด
4223
มารีอา ซูซานนา ละเอียด-ฟอนซีกา
05-11-2003
5
หลุมศพ
5222
มารีอา สุพรรณนี-พิศมัย
07-11-2016
5
หลุมศพ
5218
แคทรีน สุชาดา-พินิจธนาลาภ
30-11-1999
5
หลุมศพ
5905
เทเรซา ละมูล-พันธุมจินดา
11-11-2016
5
หลุมศพ
6201
มารีอา ลำเจียก-พันธุมจินดา
15-11-2002
5
หลุมศพ
2102
เมรี่ เจริญ-พัฒโนดม
07-11-2005
3
หลุมศพ
1820
มาการีตา ศิริพร-พัฒนเมธินทร์
05-11-1994
1
หลุมศพ
0539
ยวง วิสุทธิ์-พัฒนวีรมงคล
23-11-2012
8
หลุมศพ
5115
ยวงบัปติสตา ประดับ-พรรณศิริ
08-11-1999
5
หลุมศพ
1841
อันนา รัตนา-พยุงศิลป์
19-11-1994
2
หลุมศพ
6127
ยอแซฟ ยุพา-ผิวเกลี้ยง
18-11-1986
6
หลุมศพ
0161
คริสติน่า สุภร-ปุณณะหิตานนท์
19-11-1942
2
แฟลต
4809
เปโตร อนันต์-ปิติปาละ
15-11-2534
5
หลุมศพ
0424
เปาโล พรชัย-ปัญจทรัพย์
26-11-2013
1
หลุมศพ
6512
ยอแซฟ ประเสริฐ-ปราณี
16-11-1956
5
หลุมศพ
3317
ยวงคาเบรียล ชัยวัฒน์-ประสาทพร
19-11-1986
3
หลุมศพ
3010
ฟรังซิสโก ภักดี-ประยูรสุข
10-11-2009
3
หลุมศพ
6027
ยอแซฟ ปราโมทย์-ประพิณวงศ์
26-11-2009
6
หลุมศพ
2515
มารีอา ลี้-บุ้นกุน
28-11-1999
3
หลุมศพ
5302
แคทรีน อัมพร-บุราสัย
19-11-1967
5
หลุมศพ
1805
เซซีลีอา พรรณมณฑ์-บุณะโอสถ
12-11-2013
1
หลุมศพ
0108
ฟรังซิสโก นพพร-บุญเต็ม
15-11-2015
3
คอนโด
1828
มารีอา บุญมี-บุญคั้นผล
03-11-2014
2
หลุมศพ
3233
มารีอา สำเริง-นิยมจ้อย
13-11-2005
4
หลุมศพ
6204
เปโตร ละเอียด-นิตะโย
29-11-2002
5
หลุมศพ
4631
โรแลนโด-นาร์ซิโซ
01-11-2550
6
หลุมศพ
2501
ยวง บัปติสตา ประเสริฐ-นาจรุง
10-11-2014
3
หลุมศพ
0237
เทเรซา น้อม-นัมคนิสรณ์
18-11-2005
1
แฟลต
1010
มารีอา ทัศนีย์-นันทภูษา
04-11-2016
1
หลุมศพ
6203
ยอแซฟ วิชัย-นันทนิตติ
21-11-2002
5
หลุมศพ
6326
คริสโตเฟอร์ พล.อ.ร่มเกล้า-ธุวธรรม
04-11-2010
6
หลุมศพ
0337
- ปุกคริส-ธานนทร์
15-11-1906
1
แฟลต
0732
ฟรังซิสเซเวียร์ ไพศาล-ธรรมเสนา
13-11-2013
8
หลุมศพ
2818
FLORENCE แข-ธนะสิริ
29-11-1995
3
หลุมศพ
3502
ชาร์ล ชาลี-ธนะสิริ
22-11-2001
3
หลุมศพ
2808
ออสติน ฤทธิ์-ธนธรกิจ
21-11-2001
3
หลุมศพ
1808
มารีอา-อักแนส รัตนา-ทองคำผลา
24-11-1997
1
หลุมศพ
6104
อันนา ปลื้มจิตร-ทรัพย์วัฒน์
07-11-2002
5
หลุมศพ
6511
ฟรังซิสเซเวียร์ พูนพร-ทรรทรานนท์
28-11-2007
5
หลุมศพ
0405
ยอแซฟ พรชัย-ถาวรศิริทรัพย์
17-11-2003
1
หลุมศพ
0208
ยอห์น บัปติส เลื่อน-ตาเจริญ
10-11-2014
3
คอนโด
0219
ยอแซฟ กริช-ตั้งใจสู้
24-11-1986
1
หลุมศพ
6434
ฟรังซิสโก อำนวย-ตันติโกศล
11-11-2015
6
หลุมศพ
0705
ยอแซฟ จงเศรษฐ-ตันติสัจจธรรม
07-11-1971
1
หลุมศพ
2629
- ปีเตอร์-ตะลุลานนท์
12-11-1965
4
หลุมศพ
0416
มารีอา มักดาเลนา ทองเจือ-ตะนุลานนท์
21-11-1993
1
หลุมศพ
1638
แบทตินนา ชรด-ตรีโสภา
13-11-2012
2
หลุมศพ
0306
อันเดร เสนอ-ตรีกิจจา
26-11-1962
2
แฟลต
1821
มารีอา มักดาเลนา ไพฑูรย์-ดีซูซ่า
05-11-1994
1
หลุมศพ
5213
แกเกอร์รี่ ปรารมณ์-ณ สงขลา
21-11-1999
5
หลุมศพ
5433
มารีอา สมใจ-ณ ป้อมเพ็ชร
17-11-2008
6
หลุมศพ
5431
ออกุสต้า อมรา-ณ บางช้าง
11-11-2008
6
หลุมศพ
0203
อากาทา จิงจู-ญาณกวี
30-11-1988
1
หลุมศพ
2635
อันตน จำรูญ-ซ้องกัง
23-11-1969
4
หลุมศพ
0806
แคทรีน ขวัญเรือน-ซื่อเพียรธรรม
04-11-1994
1
หลุมศพ
0225
โรเรนโซ มาเรีย-ซีแกร่า
14-11-1992
1
หลุมศพ
1835
ยอห์น ม.ล. จิตรสาร-ชุมสาย
07-11-2000
2
หลุมศพ
0742
โยนออฟอาร์ค ประชิต-ชำนาญธรรม
19-11-2014
2
หลุมศพ
0444
เทเรซา ประภาพร-ชาวแพรกน้อย
28-11-2016
2
หลุมศพ
4113
MARIE ซ. แมรี-ชาร์ลล์
09-11-1998
5
หลุมศพ
2225
โรซา อันนา พวง-ชัชวลิต
14-11-2005
3
หลุมศพ
1144
มักดาเลนา มาริสา-ฉันทวโรดม
08-11-1997
2
หลุมศพ
5528
เปาโล พรชัย-ฉัตรวัฒนาสกุล
25-11-2008
6
หลุมศพ
1034
ดอมินิก พงศ์วัชระ-จินตมนูญธรรม
07-11-2015
8
หลุมศพ
2425
มารีอา ทองอยู่-จิตรานุเคราะห์
07-11-1981
3
หลุมศพ
4632
ไมเคิ้ล สุกิจ-จิตรานุเคราะห์
18-11-2550
6
หลุมศพ
4521
อันนา เจริญ-จิตต์ชุ่ม
05-11-2013
5
หลุมศพ
1916
เปโตร ชาย-จันทะชา
05-11-1981
3
หลุมศพ
2025
ยอแซฟ สุขสันต์-จันทร์เพ็ญสุข
13-11-2012
3
หลุมศพ
2025
ยอแซฟ เสรี-จันทร์เพ็ญสุข
28-11-2012
3
หลุมศพ
2319
มารีอา ละเอียด-จันทร์พิทักษ์
03-11-1975
3
หลุมศพ
0147
เปโตร สุนทร-จันทระ
08-11-1992
2
หลุมศพ
0148
อันนา ปรุง-จันทระ
08-11-1992
2
หลุมศพ
0337
มาร์ค ชนันภัทร-จันทรวงศ์
29-11-2011
8
หลุมศพ
5629
ลูกา ชาญชัย-จัตุรเขษม
05-11-2014
6
หลุมศพ
0427
อัลเยลา อลิศรา-จัตตานนท์
21-11-1970
2
แฟลต
3801
มารีอา เสริมศรี-จรรยาวนิชย์
14-11-2010
3
หลุมศพ
0812
เซซีลีอา ลิ้มโล้ว-คาเซียะ
09-11-1969
1
หลุมศพ
3635
เทเรซา พิมพรรณ-คามพินิจ
14-11-2006
4
หลุมศพ
1048
เทเรซา ลัดดาวัลย์-กุลเนตุ
25-11-2015
8
หลุมศพ
1244
ยอแซฟ ธัชวัฒน์(สุรศักดิ์)-กุลมาโนชวงศ์
16-11-2016
8
หลุมศพ
4726
มารีอา เจียมใจ-กิตติคุณ
22-11-2550
6
หลุมศพ
0209
ยอแซฟ สุรสิทธิ์-กิจเจริญ
01-11-2012
2
คอนโด
4031
ซิลเวสเตอร์ สุรพงษ์-กิจเจริญ
02-11-2007
6
หลุมศพ
3928
มารีอา บำรุง (ซิสเตอร์)-กิจสำเร็จ
04-11-2007
4
หลุมศพ
0036
มีคาแอล เจริญ-กิจนิซี
07-11-1978
P
กางเขน
0209
โปลา ลดา-กรองทอง
15-11-2008
1
หลุมศพ
1841
ฮูโก เปโตร นารา-กรองทอง
03-11-2013
2
หลุมศพ
6101
มารีอา มักดาเลนา พร้อมจิต-กตัญญูทวีทิพย์
18-11-2015
5
หลุมศพ
1607
ลูกา LUKE-YAW LENG LEE
05-11-1997
1
หลุมศพ
4116
ELIZABETH(อาลิซาเบธ) ANN PERILLAT K-A (แอนน์เพอริลแล็ท)-SR.MARY ROBERT(ซิสเตอร์ มารีย์ โรเบริตร์)
16-11-2016
5
หลุมศพ
2738
MARIA VIARA-SMITH
18-11-1987
4
หลุมศพ
0303
FRANCISCO XAVIER-SEQUEIRA
07-11-1960
2
แฟลต
0549
LOUIS PICHIT-PHOKAWAT ( ZOPPETTI )
29-11-1990
1
แฟลต
0112
CRISATA CRISATA-PENALOSA
04-11-2005
1
คอนโด
0541
AUGUSTA (ออกุสต้า) ANGHILERI(แองยีเลรี)-PARIETTI
24-11-2012
8
หลุมศพ
0432
LEONARD DEREK-NULLER
30-11-1945
2
แฟลต
0527
WILLIAM TIM-LAFLEUR
18-11-1971
2
แฟลต
0430
DULCTE M.-JAMES M.E.
11-11-1918
2
แฟลต
0551
MARY PUAN-HEGGIE
22-11-1942
1
แฟลต
0554
- DOUGLAS-HEGGIE
04-11-1982
1
แฟลต
0442
- Edwinary Nilrun-Gsi
25-11-1973
1
แฟลต
4411
GALASSI FOUTUNATO-DEJA
04-11-1999
5
หลุมศพ
0567
GERMAMOE M.-DE JESUS
14-11-1923
1
แฟลต
0147
HORACE GEORGE-DE JESUS
15-11-1924
2
แฟลต
2427
FREDERICO GUILHERME -DE JESUS
10-11-1933
4
หลุมศพ
0539
FRANCISCA SADI-DE SA
18-11-1978
2
แฟลต
4119
HENRY MOORE-CLESSEN
12-11-1969
5
หลุมศพ
5725
SARAO PRESENTA-CION
18-11-1988
5
หลุมศพ
4110
FRANCIS CLARE-BEEL,OSU.
04-11-2013
5
หลุมศพ
0160
JOSS-
11-11-1908
1
แฟลต
0267
CLAUDE BERTHELIER SECRETAIRE DES TELEGRAPHES SIAMOIS -
25-11-1885
1
แฟลต
0360
MARIA FRANCESCHINE SR.-
12-11-1970
1
แฟลต
0468
พระยาวิเทศธรรมมนตรี-
04-11-1905
1
แฟลต
0144
- กระดูกบรรจุรวม 2 ศพ-
18-11-1969
2
หลุมศพ
0146
MADELEIN COTTRELL-
13-11-1923
2
แฟลต
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009