• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่อเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย เป็นประธาน/

 

ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  มกราคม  2018/2561
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน 
คุณพ่อสุทธิ  ปุคละนันท์
เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25  กุมภาพันธ์   
2018/2561
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อวิทยา  ลัดลอย
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018/2561
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30 น.
         ประธาน  
คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ
เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22  เมษายน  
2018/2561
         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม  2018/2561
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
        ประธาน  คุณพ่อศิริพจน์   สกุลทอง

เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24  มิถุนายน  
2018/2561
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่ออนุรัตน์   ณ สงขลา
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  กรกฎาคม  2018/2561
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อประทีป   สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  สิงหาคม  
2018/2561
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อพรจิต  พูลวิทยกิจ

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน  2018/2561
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อปรีดา   เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  ตุลาคม  
2018/2561
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30  น.
       ประธาน  คุณพ่อเรืองฤทธิ์   ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   25   พฤศจิกายน  2018/2561
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
        ประธาน  คุณพ่อชัชวาล   ศุภลักษณ์

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23  ธันวาคม   
2018/2561
       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
       
ประธาน  คุณพ่ออนุสรณ์   แก้วขจร

รายชื่อประจำเดือน ตุลาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0102
เปโตร เล็ก-ไฮ้เซ้ง
28-10-1971
1
หลุมศพ
4630
ยวงบัปติสต์ วิสิทธิ์-ไชยเผือก
29-10-2550
6
หลุมศพ
0536
หลุยส์ ณัฐวุฒิ-ไชยเผือก
18-10-2012
8
หลุมศพ
0119
ฟรังซิสเซเวียร์ อัครเดช-โอภาสบุตร
31-10-2016
3
คอนโด
5427
มัทธิว ประสาน-โหมรันต์
08-10-2008
6
หลุมศพ
3407
อันเดร สนิท-โลหะวิริยศิริ
16-10-2002
3
หลุมศพ
1044
ฟรังซิสโก วิภาส-โลหวริตานนท์
10-10-2015
8
หลุมศพ
1527
ซีมอน กิติพงษ์-โรจนวนิช
08-10-1994
2
หลุมศพ
1527
มารีอา - โยเซฟิน สมศรี-โรจนวนิช
26-10-2005
2
หลุมศพ
4604
ยอแซฟ สมบัติ-โภคทวี
28-10-1991
5
หลุมศพ
0405
เอลิซาแบธ อุไร-โนนน้อย (ตรีกิจจา)
03-10-1969
2
แฟลต
1729
อัลเบอร์ต-โตซีคอนบีส
22-10-1994
2
หลุมศพ
2512
มารีอา มาลี-โตกฤษณะ
02-10-1947
3
หลุมศพ
4009
โยเซฟิน มาลี-โชติวุฒิ
27-10-2013
5
หลุมศพ
4009
ฟิลิป สมาน-โชติวุฒิ
04-10-2011
5
หลุมศพ
0625
BEATRICE นพมาศ-โกสียพงศ์
25-10-2016
1
หลุมศพ
6121
หลุยส์ ชิงชัย-โกสิยพงษ์
20-10-2002
5
หลุมศพ
3018
เปาโล สุพจน์-โกศาคาร
29-10-1986
3
หลุมศพ
2508
เอากุสติน ไกรวุฒิ-โกวงศ์
20-10-2010
3
หลุมศพ
1710
อักแนส ดรุณี-โกญจนาท
29-10-2009
1
หลุมศพ
4608
แคทเธอรีน โศภิน-โกกระกูล
13-10-2008
5
หลุมศพ
0320
จอห์นนี่(Johnnie) เอ็ดเวิร์ด(Edward)-แมคมิเชน(Mc Michen)
08-10-2017
3
คอนโด
5208
มัทธีอัส พีระ-แพรงาม
28-10-1999
5
หลุมศพ
0746
ANTHONY เม่งซวง-แซ่โล้ว
04-10-1983
2
หลุมศพ
2218
หลุยส์ เม่งเส็ง-แซ่โล้ว
16-10-1995
3
หลุมศพ
0808
ยอแซฟ ลั้งหยอง(เจียม)-แซ่โจว
04-10-1974
1
หลุมศพ
1208
มารีอา เอียะ-แซ่โง้ว
01-10-1968
1
หลุมศพ
1303
ยอแซฟ เต็งเซ็ง-แซ่โง้ว
17-10-1995
1
หลุมศพ
0427
ซีมอน เตียว-แซ่โง้ว
28-10-1966
2
หลุมศพ
2040
เทเรซา หลีจือ-แซ่โง้ว
13-10-1961
4
หลุมศพ
3929
ยอแซฟ กีฮง-แซ่โง้ว
15-10-2010
4
หลุมศพ
1442
มารีอา อื่อกิม-แซ่โง้ว
01-10-2017
8
หลุมศพ
1032
ยอร์ช เลี่ยงหมง-แซ่โก
08-10-2000
2
หลุมศพ
1936
อันนา กิมเง็ก(นภาศรี)-แซ่แบ๊ะ(ลิมปอังศุ)
17-10-1974
4
หลุมศพ
0320
เปโตร ก๊กบุ๊น-แซ่แต้
04-10-2006
1
หลุมศพ
1247
มารีอา เฮียง-แซ่แต้
26-10-2002
2
หลุมศพ
3619
อันนา ซิ้วจิน-แซ่แต้
17-10-1968
3
หลุมศพ
3419
อันนา เซี่ยมเช็ง-แซ่เฮ้ง
24-10-2000
3
หลุมศพ
2113
แอนดรูว์ เกียเซี้ยง-แซ่เฮง
13-10-1998
3
หลุมศพ
5523
โรซา กิมเฮี้ยะ-แซ่เฮง
11-10-2000
5
หลุมศพ
1536
มารีอา ไซเลี้ยง-แซ่เอง
24-10-1981
2
หลุมศพ
3229
ยอห์น ดิ๊ก-แซ่เหวียน
07-10-2005
4
หลุมศพ
2405
มารีอา ตัวเจีย-แซ่เหลี่ยว
08-10-1994
3
หลุมศพ
0411
ป่วยฮวง-แซ่เวง
14-10-1986
1
หลุมศพ
2142
เปโตร อั๊ก-แซ่เบ๊
27-10-1968
4
หลุมศพ
0250
เบเนดิ๊กตา เมี่ยวเอ็ง-แซ่เตียว(พงษ์วิรัชไชย)
09-10-2011
8
หลุมศพ
0533
โรซา หมุยเจ็ง-แซ่เตียว
07-10-2012
8
หลุมศพ
3814
อันนา ซิวเน้ย-แซ่เตีย
27-10-2003
3
หลุมศพ
0330
เทเรซา โส้ยหมวย-แซ่เตีย
22-10-2011
8
หลุมศพ
1838
ยอแซฟ ย่อนทง-แซ่เจ็ง
09-10-1996
2
หลุมศพ
2325
อันนา กิม-แซ่เจ็ง
21-10-1946
3
หลุมศพ
0918
ยวง ผิน-แซ่เจี่ย
03-10-1962
1
หลุมศพ
0018
ยอแซฟ เฉ้ยฉี่-แซ่อึ้ง
12-10-1972
P
กางเขน
0208
ฟรังซิสโก ป๊อโอว-แซ่อึ้ง
22-10-1995
1
หลุมศพ
2215
ยอแซฟ เซียมเช็ง-แซ่อึ้ง
12-10-1982
3
หลุมศพ
1943
มัทธิว ศักดิ์พงศ์-แซ่อั้ง
15-10-1996
4
หลุมศพ
0312
ยอแซฟ เซียะกุง-แซ่หวม
30-10-1964
1
หลุมศพ
0242
ฟรังซิสโก งี้-แซ่ลี้
27-10-1981
1
แฟลต
0205
- เฮงฮ้วน-แซ่ลี้
28-10-1956
1
คอนโด
1517
มารีอา ซู่เขียก-แซ่ลี่
09-10-1998
1
หลุมศพ
0109
ลูกา เปงเพา-แซ่ลิ้ม
13-10-1949
1
หลุมศพ
0205
ยอแซฟ จุงฮวด-แซ่ลิ้ม
07-10-1974
1
หลุมศพ
1008
อากาทา เลี่ยงเฮียะ-แซ่ลิ้ม
21-10-2001
1
หลุมศพ
0427
อักแนส เซียงเกียง-แซ่ลิ้ม
24-10-1990
2
หลุมศพ
2604
เปโตร ชาติ-แซ่ลิ้ม
18-10-2010
3
หลุมศพ
4102
อักแนส มาลี-แซ่ลิ้ม
20-10-2004
5
หลุมศพ
4819
อันนา เล็ก-แซ่ลิ้ม
21-10-1998
5
หลุมศพ
4807
เปโตร กิมเฮง-แซ่ย้ง
29-10-2525
5
หลุมศพ
1144
มาเรีย เข่งยิ้ม-แซ่ฟ้า
21-10-1951
2
หลุมศพ
0529
นายเฮี้ยงกี่-แซ่บุ้ง
27-10-2005
8
หลุมศพ
0121
มารีอา มุ่ยเตียง-แซ่ตั้ง
13-10-1963
1
หลุมศพ
0211
- เกียไต๋ กิมกี่-แซ่ตั้ง
16-10-1962
1
หลุมศพ
1017
อากาทา อั้ง-แซ่ตั้ง
26-10-1966
1
หลุมศพ
2516
ยูลีอา-แซ่ตั้ง
14-10-1933
3
หลุมศพ
2805
ลูกา เค้ง-แซ่ตั้ง
05-10-2005
3
หลุมศพ
5914
อันตน ปาดัว ย่งจู-แซ่ตั้ง
21-10-2001
5
หลุมศพ
6322
ฟรังซิสเซเวียร์ เจียง-แซ่ตั้ง
18-10-1962
5
หลุมศพ
1030
มารีอา บ๊วยฮวย-แซ่ตั้ง
29-10-1998
8
หลุมศพ
5929
ยอแซฟ จิงย้ง-แซ่ซิ
02-10-2009
6
หลุมศพ
0509
อันนา นิตยา-แซ่ฉั่ว
15-10-1982
1
แฟลต
3606
ยอแซฟ ซุ่งซิน-แซ่ฉั่น
06-10-1980
3
หลุมศพ
0411
- จูเข่งฮวด จีฮุง-แซ่จู
19-10-1993
1
หลุมศพ
1642
บุ้งคิม-แซ่จู
01-10-1997
2
หลุมศพ
3537
เทเรซา ป้วยเที้ยง-แซ่จู
30-10-2006
4
หลุมศพ
1539
ยอแซฟ ยุ่ยพ้ง-แซ่จู
27-10-1905
8
หลุมศพ
0306
เปาโล พิพัฒน์-แซ่จิว
13-10-2017
4
คอนโด
0532
มารีอา ซิวเจียว -แซ่จัง
04-10-2012
8
หลุมศพ
0308
ดรุณศรี-แซ่คู
19-10-1906
2
แฟลต
0146
เปาลีนา ศิริพร-แก้วเกตุ
20-10-2012
2
หลุมศพ
3316
ยอแซฟ อำนวย-แก้วขจร
20-10-1990
3
หลุมศพ
6609
โทมัส วิฑูรย์-เอี่ยมทอง
22-10-2004
5
หลุมศพ
0332
มารีอา ประภัสสร-เอนกสุรพจน์
25-10-2011
8
หลุมศพ
2140
เปาโล สมจิตร์-เอกตระกูล
24-10-2008
4
หลุมศพ
1130
มารีอา อันนา จรรยา-เหลืองรุ่งนภา
27-10-2017
2
หลุมศพ
0452
ยอแซฟ แซ-เสวตร์วิทย์
31-10-1955
1
แฟลต
0640
ยอห์น จริกรณ์-เสวตรวิทย์
27-10-1999
2
หลุมศพ
1822
โทมัส สมพงษ์-เสวกพิบูลย์
25-10-1977
1
หลุมศพ
5911
เปาโล ผิน-เสริฐศรี
11-10-2001
5
หลุมศพ
0104
อันตน จำรัส-เสนาจักร
13-10-1964
1
คอนโด
6214
มารีอา อรวรรณ-เสนะวีณิน
10-10-2008
5
หลุมศพ
2833
โรซา กิมเฮียง-เลิศกิจ
28-10-1970
4
หลุมศพ
0110
ลูกัส วีระ (เล็ก)-เรือนสุภา
30-10-1970
1
แฟลต
3020
วาเลเรีย ประเสริฐ-เฟื่องธุระ
21-10-1983
3
หลุมศพ
0208
มารีอา วิไล-เพ็ญรุ่งเรืองกุล
13-10-2012
1
หลุมศพ
0215
ยอแซฟ สมศักดิ์-เพ็ญรุ่งเรืองกุล
08-10-2015
1
หลุมศพ
5917
ยอแซฟ สมชาย-เพ็ชรตระกูล
31-10-2001
5
หลุมศพ
1942
โทมัส พัลลภ-เพื่อนใจ
14-10-1996
4
หลุมศพ
2731
อันนา มานิดา-เพียรสนธิทรัพย์
28-10-2013
4
หลุมศพ
6207
มารีอา วิภา-เพิ่มบารมี
08-10-2004
5
หลุมศพ
0534
มารีอา ประยงค์-เผ่าลามาช
12-10-2012
8
หลุมศพ
4107
เทเรซา ลัดดา-เนียลเซ็น/ดาราไทย
16-10-1990
5
หลุมศพ
0323
อันนา ละออง-เนียงรังรัว
09-10-2000
1
คอนโด
1043
อันตน สมเกียรติ-เนตรโพธิ์
09-10-2015
8
หลุมศพ
1045
เปาโล สรพล-เธียรวิฑิต
14-10-2015
8
หลุมศพ
2726
ยอห์น โทมัส-เตรล
04-10-1941
4
หลุมศพ
6332
เอลีอัส สมนึก-เด่นอำไพ
10-10-2013
6
หลุมศพ
6332
นางชาญ-เด่นอำไพ
19-10-2013
6
หลุมศพ
5428
หลุยส์ หลุย-เดซาบอยส์
14-10-2008
6
หลุมศพ
2329
เทเรซา ละมัย-เดชาเลิศ
03-10-2008
4
หลุมศพ
0847
ยอแซฟ สุเมธ-เชื้อประเสริฐ
26-10-2014
8
หลุมศพ
0301
ลูกา ธีรยศ-เจียรวุฑฒิ
15-10-2008
2
คอนโด
0215
เซซีลีอา พัชรี-เจริญสุข
22-10-2009
2
คอนโด
3121
ฟรังซิสโก ซาเวียร์ จรูญ-เจริญศุข
27-10-2000
3
หลุมศพ
0219
เปโตร ประดิษฐ์-เจริญพานิช
19-10-2002
1
คอนโด
3506
ยวงบัปติสตา ดวงอาทิตย์-เจริญชาติ
14-10-2008
3
หลุมศพ
0535
เปโตร วิชัย-เจนผาสุก
13-10-2012
8
หลุมศพ
6631
ยอแซฟ สุวรรณ-เครือวัลย์
27-10-2010
6
หลุมศพ
5601
ยอแซฟ สงวน-เกิดสมุทร
18-10-2000
5
หลุมศพ
0349
เทเรซา ประทุม-เกตุผล
12-10-1985
8
หลุมศพ
0727
เจมส์ กล้าหาญ-ฮัดเจสสัน
06-10-2013
8
หลุมศพ
5124
คลารา สว่าง-อู๋สวัสดิ์
18-10-1999
5
หลุมศพ
5124
ยอแซฟ วาส-อู๋สวัสดิ์
20-10-2009
5
หลุมศพ
0410
ยอแซฟ ดินทอง-อุปริพุทธิ
12-10-1993
1
หลุมศพ
5932
ยอแซฟ พิทักษ์-อุกฤษฎ์
20-10-2009
6
หลุมศพ
0537
เปาโล ประวิทย์-อำภาพร
29-10-2012
8
หลุมศพ
6118
อันนา ประยูร-อำนวยพร
05-10-2002
5
หลุมศพ
5407
ฟรังซิสเซเวียร์ วิสูตร-อาศัยธรรมกุล
13-10-2013
5
หลุมศพ
4628
มารีอา ณิชา-อัศวินนิมิตร
21-10-2550
6
หลุมศพ
0508
อาเดรียอาโน กวี-อังศวานนท์
03-10-2016
1
หลุมศพ
2114
ร็อค ธนาพงศ์-อัครสกุล
01-10-1973
3
หลุมศพ
0531
เซซีลีอา ลัดดาวัลย์-อนันธวัช
03-10-2012
8
หลุมศพ
0531
นายประโลม-อนันธวัช
30-10-1991
8
หลุมศพ
4506
จอห์น แมรี ปอล วรเดช-หิมกร
23-10-1997
5
หลุมศพ
6120
เยอร์มาโน มโน-หอมนิยม
07-10-2002
5
หลุมศพ
2833
เซซีเลีย แฉล้ม-หอประสาทสุข
15-10-1931
4
หลุมศพ
2416
ฟรังซิสโก สวัสดิ์-หวังภุชเคนทร์
15-10-2016
3
หลุมศพ
5621
ยอแซฟ เลอเลิศ-สุหิตพันธุ์
15-10-2015
5
หลุมศพ
1307
ประพักตร์-สุวกูล
07-10-1968
1
หลุมศพ
2801
ยอแซฟ หลุยส์ ไพโรจน์-สุริยมงคล
08-10-1977
3
หลุมศพ
5931
จรรยา-สุรัตนกร
08-10-1998
6
หลุมศพ
3521
ริต้า พันธ์งาม-สุนาวินวิวัฒ
03-10-1996
3
หลุมศพ
4720
มารีอา เฉลิมศรี-สุนทรวิภาต
28-10-2014
5
หลุมศพ
0510
กาตารีนา ช่อแก้ว-สุทธิจิตต์
06-10-2004
1
หลุมศพ
1136
เซซีลีอา บุญช่วย-สุขเกษม
13-10-1995
2
หลุมศพ
6608
มารีอา เซซีลีอา อำพร-สิริเลิศศักดิ์สกุล
04-10-2004
5
หลุมศพ
2402
วินเซนเดอปอล สกุลรัตน์-สิริวิบูลย์
25-10-1993
3
หลุมศพ
6123
โยออฟอาร์ด เสริมสุข-สิงหทัต
27-10-2002
5
หลุมศพ
4421
โยเซฟฟิน สกล-สาราลักษณ์
09-10-1997
5
หลุมศพ
5915
ยอห์น พรชัย-สามิภักดิ์
27-10-2001
5
หลุมศพ
0017
ยอแซฟ มอลา-สาทรกิจ
15-10-1967
P
กางเขน
0331
เปโตร สมศักดิ์-สัจจทิพวรรณ
21-10-2011
8
หลุมศพ
0139
อันนา สำราญ-สังขะกะนิษฐ
21-10-2014
2
หลุมศพ
1927
อักแนส อังแนส-สอนประสม
05-10-2014
4
หลุมศพ
4629
โจเซฟินา-พีเอรีนา ปวิตรา-สวัสดิ์-ชูโต
28-10-2550
6
หลุมศพ
0304
ลูซีอา กรองทอง-สรกุล
26-10-1906
1
หลุมศพ
0730
แอนนา ศศิวิมล-สมัครจิต
21-10-2013
8
หลุมศพ
0108
ยอแซฟ ชัยพร-สนธิ
25-10-2016
1
คอนโด
5125
นิโคลาส บำรุง-สกุลไทย
16-10-1999
5
หลุมศพ
0829
เออเยน ประดิษฐ์-สกุลทอง
31-10-1980
2
หลุมศพ
0830
โมเดสโต ประวีร์-สกุลทอง
23-10-2007
2
หลุมศพ
0830
โมเดสโต ประวัติ-สกุลทอง
23-10-2007
2
หลุมศพ
6530
เทเรซา อาภา-สกุลทอง
31-10-2017
6
หลุมศพ
1837
ยอแซฟ สมชาย-ศุขอินทุ
28-10-2011
2
หลุมศพ
0110
ฮีลาริโอ ลำดวน-ศุขชาติ
21-10-1989
2
แฟลต
3916
ยอแซฟ สุเทพ-ศิลปนาฬิก
21-10-1997
3
หลุมศพ
2721
นาตาเรีย วารินธร-ศิริออร์
07-10-2001
3
หลุมศพ
4304
เซซีลีอา พรศรี-ศิริวีรวัฒน์
01-10-2014
5
หลุมศพ
4128
อันนา ย้ง-ศิริยงวัฒนา
28-10-2011
6
หลุมศพ
5418
มารีอา ดารุณี-ศรีภิรมย์
20-10-2012
5
หลุมศพ
0249
ยอห์นบัปติสตา ทวี-ศรีนภาวรรณ
02-10-2011
8
หลุมศพ
1327
โลเรซโซ-โยเซฟ เนาวรัตน์-ศรีกรานนท์
18-10-1999
2
หลุมศพ
2637
เทเรซา ปราณี-วีรานนท์
16-10-1972
4
หลุมศพ
5912
มารีอา สุนิสา-วีรวัฒน์ไพศาล
14-10-2001
5
หลุมศพ
1834
เปาโล สุรเชษฐ-วิไลลักษณ์
08-10-1996
2
หลุมศพ
5916
แมรี่-แองเจลล่า สมรศรี-วิสุทธิผล
30-10-2001
5
หลุมศพ
3535
เทเรซา สำอาง-วิวัฒนเวช
04-10-2006
4
หลุมศพ
0737
เอลิซาเบ็ธ สะแว-วิทยุ
05-10-1979
2
หลุมศพ
5833
ยอแซฟ สุกิต-วิทยกฤตศิริกุล
05-10-2009
6
หลุมศพ
1341
ยอแซฟ ยอด-วัชราเกียรติ
30-10-1986
2
หลุมศพ
6116
ลูกา ถาวร-วังศธรธนคุณ
01-10-2002
5
หลุมศพ
0403
ชื้น-วรรณางกูร
03-10-1937
2
แฟลต
0846
ยอห์น บอสโก ยิ่ง-วรจิตรสันติ
23-10-2014
8
หลุมศพ
0101
มารีอา ขวัญใจ-วงศ์สายันต์
09-10-1987
1
แฟลต
5913
มักดาเลนา เทพิน (คุณหญิง)-วงศ์วิทยา
14-10-2001
5
หลุมศพ
0233
อักแนส กันนิกา-วงศ์พานิช
16-10-2002
2
หลุมศพ
5426
เทเรซา นันทนา-ลิขนะไพศาล
04-10-2008
6
หลุมศพ
2203
มาเรีย ผ่องศรี-ลามาช
12-10-1995
3
หลุมศพ
5414
มาการิต มาลีกา-ลอตส์
07-10-2007
5
หลุมศพ
0329
ฟรังซิสโก เจียรณ์-ลดาพงษ์พัฒนา
05-10-2011
8
หลุมศพ
0729
เทเรซา กาญจนา-ฤทธิบุญไชย
19-10-2013
8
หลุมศพ
3930
เปโตร เชิญ-รุจิพืช
11-10-2010
4
หลุมศพ
5123
ยวงบัปติสตา ไพบูลย์-รัตนธนาฤกษ์
16-10-1999
5
หลุมศพ
3410
มารีอา ฟุ้ง-รัตตมงคล
03-10-2011
3
หลุมศพ
0913
อันนา เล็ก-รอดวินิจ
24-10-2009
1
หลุมศพ
3230
ยอแซฟ พิทักษ์-รงควงศ์
11-10-2005
4
หลุมศพ
0328
AUGUSTINE สำรวย-ย้วยความดี
04-10-1998
2
หลุมศพ
0627
มารีอา มลิวัลย์-ย้วยความดี
14-10-2016
8
หลุมศพ
6624
ฟรังซิสกา อนงค์-ยินดีงาม
15-10-2015
5
หลุมศพ
0310
ยูเรียนา สาโรช-ยันตโกศล
29-10-2012
3
คอนโด
3725
มารีอา ยู่เหล-ยังนึก
10-10-1995
3
หลุมศพ
0104
เทเรซา วัชรี-มูนจินดา
06-10-2015
3
คอนโด
1736
ตรัยนันท์-มุ่งสมหมาย
25-10-1994
2
หลุมศพ
0106
อันนา บ๋า-มีนประพาฬ
16-10-1906
2
แฟลต
1205
แมรี่ ประทุมรัตน์-มินประพาฬ
03-10-2011
1
หลุมศพ
0106
เอลิซาเบธ กรกช-มาบรรดิษฐ์
21-10-2015
3
คอนโด
4508
มาร์ธา มัทนา-มัทนศรุต
18-10-2004
5
หลุมศพ
0633
มาร์ตินา ลักขณา-มหาวิชัย
16-10-1985
2
หลุมศพ
0208
เกรโกรีโอ มนูญ-มนูพิบูลย์
13-10-1977
1
แฟลต
3021
ฟรังซิสโก สุขสวัสดิ์-มณีประสิทธิ์
09-10-2008
3
หลุมศพ
0434
ยอแซฟ ศิริชัย-ภูษาเกษม
12-10-1995
2
หลุมศพ
1329
แจ็คเกอลีน เสาวนุช-ภูวณิชย์
03-10-1999
2
หลุมศพ
2038
เซซีลีอา เล็ก-ภูลี
08-10-1990
4
หลุมศพ
5526
ยอแซฟ จือย้ง-ภมรวิสุทธิศักดิ์
16-10-2008
6
หลุมศพ
6122
ยอแซฟ ชนะ-ฟักน้อย
24-10-2002
5
หลุมศพ
0308
มาเรีย อัสซุนดา พัชรินทร์-พันธุ์เดิมวงศ์
29-10-2012
3
คอนโด
6124
- พรรณี-พันธุ์อารยะ
21-10-2002
5
หลุมศพ
1546
มารีอา สุจิต-พันธัง
13-10-2009
2
หลุมศพ
1238
อันนา โยอันนา-พรหมหิตร
10-10-2016
8
หลุมศพ
0204
ลูซีอา ชิด-พรมแก้ว
13-10-1969
1
คอนโด
0105
เปโตร ชาญชัย -พงศ์พัชรเมธี
13-10-2015
3
คอนโด
5319
นาง พัชรินทร์-ผู้ภักดี
30-10-2016
5
หลุมศพ
0309
เวโรนีกา อารมณ์-ผิวเกลี้ยง
28-10-2012
3
คอนโด
0156
มารีอา เมรี่-ปุณณะหิตานนท์
08-10-1985
2
แฟลต
0143
มาการีตา จำรูญ-ปิ่นรัตน์
01-10-1983
2
หลุมศพ
5204
เฟอร์มิโน สุรินทร์-ปิ่นรัตน์
31-10-1999
5
หลุมศพ
6515
อันนา อรนุช-ปิ่นรัตน์
19-10-2012
5
หลุมศพ
1046
ยอแซฟ สุนทร-ปิยะศิริกุล
30-10-2015
8
หลุมศพ
0330
เปาโล ประสาน-ปานรัตน์
28-10-2005
2
หลุมศพ
0515
ลูซี จัน-ปอเตียง
18-10-1953
2
แฟลต
2135
เฮเลนา กิมเอ็ง-ประสพพร
04-10-1970
4
หลุมศพ
2135
มารีอา ละมัย-ประสพพร
28-10-2016
4
หลุมศพ
3010
เอวเชมิโอ พงศ์ศักดิ์-ประยูรสุข
30-10-1995
3
หลุมศพ
3010
ฟรังซิสโก ภักดี-ประยูรสุข
11-10-2009
3
หลุมศพ
1234
ยอแซฟ วิเชียร-ประมวลวิทย์
07-10-1969
2
หลุมศพ
6028
เทเรซา สุดาวัลย์-ประพิณวงศ์
24-10-2015
6
หลุมศพ
3527
ลูกา ทวี-ประกอบกิจ
05-10-2016
4
หลุมศพ
4619
มารีอา วรรณ-บูร์เคญ
24-10-1988
5
หลุมศพ
4502
มารีอา วนิดา-บุญพงศ์ศานต์
13-10-1997
5
หลุมศพ
0310
อันนา กุหลาบ-บุญถาวร
24-10-2013
2
คอนโด
1212
ไมเคิล มาไกล-บุญคั้นผล
07-10-2003
1
หลุมศพ
3227
ลอเรนซ์ ชาตรี-บัณฑิตสกุลพร
06-10-2005
4
หลุมศพ
2608
ตั่งกง-บักฮวด
27-10-1977
3
หลุมศพ
2026
ยวงบัปติส สุระย์-นิตโย
20-10-1969
4
หลุมศพ
0543
เปโตร มาลัย-นิตตะโย
06-10-1906
2
แฟลต
2501
ยวง บัปติสตา ประเสริฐ-นาจรุง
11-10-2014
3
หลุมศพ
0352
แค้สซีเมียร์ เชิญ-นันทิทรรภ
10-10-1956
1
แฟลต
1443
มีคาแอล นพดล-นะมะหุต
29-10-2017
8
หลุมศพ
1411
เลโอ ประสงค์-ธันวานนท์
19-10-1973
1
หลุมศพ
2523
มอนิกา ปุ้ย-ธงชัย
20-10-1999
3
หลุมศพ
0246
ฟรังซิสโก สมจิตต์-ทีปาจารย์วงศ์
27-10-2016
8
หลุมศพ
5910
เปโตร วิชัย-ทิพย์ชลาธาร
05-10-2001
5
หลุมศพ
0110
เบเนดิกโต บุญรักษ์-ทัพมาลี
09-10-1966
1
หลุมศพ
0232
เปโตร สุวรรณชาติ-ทะเลแก้ว
29-10-2013
8
หลุมศพ
0206
เทเรซา ปัญชรี-ทองวิสุทธิ์
05-10-2014
3
คอนโด
0305
ยอแซฟ อุทัย-ทองวิสุทธิ์
15-10-2012
3
คอนโด
3536
เปโตร ภิญโญ-ทองประดิษฐ์
10-10-2006
4
หลุมศพ
1622
มารีอา ณิลารัตน์-ทรรทรานนท์
19-10-1994
1
หลุมศพ
1239
มาร์การีตา ยุพา-ทรรทรานนท์
05-10-2012
2
หลุมศพ
1431
ยูเลียนา สมสนิท-ทรรทรานนท์
06-10-2015
2
หลุมศพ
1826
เซซีลีอา จิตต์ภิรมย์-ทรรทรานนท์
28-10-1994
2
หลุมศพ
2830
วินเซนต์ วีระ-ทรงคุ้มครอง
28-10-2017
4
หลุมศพ
0208
ยอห์น บัปติส เลื่อน-ตาเจริญ
11-10-2014
3
คอนโด
0406
มอนิกา อักษร-ตามสกุล
12-10-2017
1
หลุมศพ
1028
ยอแซฟ สุชาติ-ตั้งเจริญพันธ์
03-10-1997
2
หลุมศพ
1240
เทเรซา สายใจ-ตั้งศรีงามสง่า
30-10-2016
8
หลุมศพ
1814
ยอแซฟ ชาญ-ตั้งตระกูล
25-10-1999
1
หลุมศพ
5524
มารีอา กมลรัตน์-ตั้งกิติวงศ์พร
15-10-2000
5
หลุมศพ
5515
เปาโล จงออน-ตันติโกสิชฌน์
20-10-2000
5
หลุมศพ
1903
ยอแซฟ พิสุทธิ์-ตันติเวชศักดิ์
07-10-2012
3
หลุมศพ
2629
มาร์ติน บ๋า-ตะลุลานนท์
29-10-1935
4
หลุมศพ
3626
เปโตร วิจิตร์-ตรันเจริญ
26-10-2006
4
หลุมศพ
0843
เปโตร ประวิทย์-ดุ๊ก
01-10-2014
8
หลุมศพ
3611
โรซา อรุณี -ดุษฏีอิสริยวงศ์
27-10-2016
3
หลุมศพ
3612
ฟรังซิส่โก พิสิษฐ์-ดุษฏีอิสริยกุล
07-10-1943
3
หลุมศพ
0932
เปโตร วิเศษ-ดาวดี
05-10-2002
8
หลุมศพ
2131
ปีเตอร์ ปึง-ซุ่นเฮง
19-10-1970
4
หลุมศพ
5203
ยอแซฟ เฮนดริ๊ก-ซีเลนเบอร์ท
29-10-1999
5
หลุมศพ
0305
มาเรีย บุญ-ซับมี
20-10-1906
2
แฟลต
0319
ซินฟูกเหลียง-ซังสื่อจือ
08-10-1962
1
หลุมศพ
0307
อังเยลา อังเยลา-ชูชาติ
21-10-2017
4
คอนโด
2539
ยอแซฟ ยงยุทธ-ชีวายนต์
31-10-2005
4
หลุมศพ
4314
โยเซฟ สมพงษ์-ชีรานนท์
30-10-2013
5
หลุมศพ
6408
มัทธิว สมคิด-ชีรานนท์
12-10-2003
5
หลุมศพ
1112
อักแนส เซาหลิน-ชินพงสานนท์
05-10-1944
1
หลุมศพ
6633
ยอแซฟ บุญนำ-ชัยวิสุทธิ์
04-10-2010
6
หลุมศพ
4817
ยอแซฟ เอ็กซ้ง-ชัยกิจ
17-10-1998
5
หลุมศพ
0937
วินเซนต์ ทวี-ชัชวัสวิมล
27-10-2002
2
หลุมศพ
1102
ANTHONY ไพโรจน์-ชวากร
18-10-1996
1
หลุมศพ
0728
เทเรซา สุวรรณา-ชลธารรัตน์
16-10-2013
8
หลุมศพ
4130
มารีอา ประครองศรี(ต๋อง)-ชลการ
02-10-2007
6
หลุมศพ
1702
ลูซีอา สอาด-ชมจันทร์
30-10-1999
1
หลุมศพ
0302
อากาทา อากาทา-ฉั่ว
12-10-2010
2
คอนโด
3123
อักแนส ปทุมทอง-ฉัตรศรีมาศ
19-10-1972
3
หลุมศพ
1436
อาคาทา อารี -ฉัตรศรีตระกูล
17-10-2007
2
หลุมศพ
2543
โตเบีย บ๋า-จูประจักษ์
02-10-1942
4
หลุมศพ
3241
ยอแซฟ กิจจา-จูทะสมพากร
26-10-2005
4
หลุมศพ
0235
ยอแซฟ สมพร-จูฑะโยธิน
06-10-1996
2
หลุมศพ
4503
อันนา เพ็ญพิมล-จูฑะโยธิน
12-10-1997
5
หลุมศพ
0248
ยอแซฟ สุพจน์-จูฑะสมพากร
02-10-2011
8
หลุมศพ
2630
แอนโทนี่ มาร์ค-จีโอวานี่
12-10-2010
4
หลุมศพ
2536
แอนดรู ประกิต-จิตตกล
14-10-2009
4
หลุมศพ
2611
ยวงบอสโก ประการ-จำปาศร
27-10-1999
3
หลุมศพ
2442
ยอแซฟ จิรายุ-จารุธัญ
17-10-2017
4
หลุมศพ
1909
เทเรซา สมหมาย-จาติเกตุ
29-10-2004
3
หลุมศพ
2319
ยวง ดนัย-จันทร์พิทักษ์
05-10-1996
3
หลุมศพ
0344
คริสโตเฟอร์ ไชย-จันทราทิพย์
09-10-1994
1
แฟลต
2126
มารีอา น้อม-จันทรสันติ
18-10-2003
4
หลุมศพ
2126
เอมิลี นวลแข-จันทรสันติ
08-10-2015
4
หลุมศพ
1640
ฟรังซิสโก ชาญชัย-คุปติธรรมกุล
12-10-1995
2
หลุมศพ
3931
ยอแซฟ หว่านยี-คิว
02-10-2010
4
หลุมศพ
5201
ยอแซฟ บุญรวย-คริสต์เจือจุน
21-10-1999
5
หลุมศพ
1430
ยอแซฟ ปราโมทย์-ครองบุญศรี
27-10-2012
2
หลุมศพ
5122
พอล-มารี อนุรักษ์-คมกริชวรากูล
07-10-1999
5
หลุมศพ
6119
นิโคลัส สมพงษ์-กุมมาระกะ
06-10-2002
5
หลุมศพ
1940
อันตน พิทย์-กีรติสถิตพร
30-10-1996
4
หลุมศพ
0541
เปโตร กำธร-กิติโกเศศ
20-10-1974
2
หลุมศพ
0542
เทเรซา อัมพร-กิติโกเศศ
07-10-2016
2
หลุมศพ
5333
ลูซีอา สมสมัย-กิจสมัคร
18-10-2011
6
หลุมศพ
1027
เปโตร ชื่น-กาญจนไพรดี
29-10-2005
2
หลุมศพ
6002
มีคาแอล ประเวศ-กอสุวรรณ
09-10-1973
5
หลุมศพ
5734
เปโตร เจริญชัย-กสิณธร
01-10-2014
6
หลุมศพ
1938
อันนา วันดี-กวยมงคล
28-10-1996
4
หลุมศพ
3028
มารีอา ชูจิตร-กฤษณะสมิต
16-10-1996
4
หลุมศพ
2703
แอนดรูว์ สุรชัย-กฤตพิทยาเวช
24-10-1995
3
หลุมศพ
0307
JUANA BAUTISTA -VELASCO
26-10-2012
3
คอนโด
2738
HENRY CLEMENT-SMITH
20-10-1971
4
หลุมศพ
0337
MARIA LIM-SIEWLUAN
22-10-1933
2
แฟลต
0315
MARIA COI-SAY HUN
16-10-1963
1
คอนโด
0305
- VALERAI-S. HANSAN
31-10-1964
1
แฟลต
1515
RIGANTI FRANCO-ROBERTO
10-10-1988
1
หลุมศพ
1515
RNES-RIGANTI
21-10-1982
1
หลุมศพ
0083
Mr.Jean Francis-Lafont
04-10-2013
P
กางเขน
0154
ETHEL GERTRUED-LUCASHENKO
28-10-1946
1
แฟลต
0264
PITHET POCHANVISUDH-LUANG
04-10-1918
1
แฟลต
2330
- WALTER-LAZARU
20-10-1975
4
หลุมศพ
2739
MARIA ELIZA-HANSEN
24-10-1957
4
หลุมศพ
0318
MR. ANDREWS RAIN-FRIMPONG
02-10-2013
3
คอนโด
1439
เอินเนสโต ERNESTO-FEMINA ANTONIO
16-10-1997
2
หลุมศพ
2530
- ALFRED-ESCHKE
16-10-1969
4
หลุมศพ
2427
FREDERICO GUILHERME -DE JESUS
11-10-1933
4
หลุมศพ
0166
GIACOMO-DE GRASSI
13-10-1890
1
แฟลต
0416
GIUSEPPE-BERSIGHELLI
04-10-1940
2
แฟลต
0447
AUGUSTIE GODEFREY AMABLE-BERLANDIER
04-10-1934
2
แฟลต
0102
Lawrence John-Antunes
02-10-1980
1
แฟลต
0303
FELIX R. BAUTISTA--
01-10-1969
1
แฟลต
0426
Neidhard Nicolai--
02-10-1982
1
แฟลต
1013
เรจีนา REGINA- CHOKSIAK BEE
25-10-1949
1
หลุมศพ
0470
ยากอบ ซีเหยียน-
17-10-1943
1
แฟลต
0128
FEDERICO-
19-10-1940
2
แฟลต
0205
ทองคำ (ฟ.)-
14-10-1941
2
แฟลต
0233
JOSEPH THET-
26-10-1922
2
แฟลต
0312
N.T. JOSEPH DR.-
19-10-1970
2
แฟลต
0316
มาธาร์ โกโรเนียว-
13-10-1978
2
แฟลต
0334
M. CHONG-
16-10-1918
2
แฟลต
0342
อากาทา เนียน-
10-10-1928
2
แฟลต
2528
MARIA ESCHKE-
10-10-1976
4
หลุมศพ
4501
ยอแซฟ เตียวเกช้วน-
10-10-1997
5
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน พฤศจิกายน
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0536
เปโตร จรูญ-ไชยเผือก
13-11-2012
8
หลุมศพ
0128
มาร์โก วีระชาย-ไชยรา
22-11-2010
8
หลุมศพ
0107
ยอแซฟ ศิริชัย-โสรินทร์
12-11-2015
3
คอนโด
3631
มารีอา มักดาเลนา เฉลิมวรรณ-โสมขันเงิน
22-11-2006
4
หลุมศพ
4904
อักแนส ยุรี-โมในยกุล
13-11-2004
5
หลุมศพ
0144
เปโตร ยุทธ (ร.อ.)-โพธิเนตร์
18-11-1969
2
หลุมศพ
4722
มารีอา สมทรง-โคมินทร์
25-11-2009
5
หลุมศพ
5602
เทเรซา ปิ่นเพชร-โกสียพงศ์
03-11-2000
5
หลุมศพ
6421
โยเซฟิน เจี่ยกิมน้อย-โกวงศ์
25-11-1992
5
หลุมศพ
5015
- รุชชาญ (จ.ส.ต.)-แฮตอินตอง
25-11-2004
5
หลุมศพ
1932
มารีอา สุภาพ-แสงแลป
05-11-1996
4
หลุมศพ
6412
ยวง ศิริ-แสงหาญ
28-11-2003
5
หลุมศพ
0119
เทเรซา ประสพสุข-แสงสุริยะ
19-11-2007
2
คอนโด
3237
เปโตร ประดิษฐ์-แสงศิริวิวัฒน์
25-11-2005
4
หลุมศพ
5217
ยอแซฟ สุกิจ-แสงพลสุข
27-11-1999
5
หลุมศพ
0122
เทเรซา อรนงค์-แสงทองดี
28-11-2000
1
คอนโด
5208
เซซีลีอา อรุณ-แพรงาม
04-11-2003
5
หลุมศพ
0412
มัทธิว เฉลิมชัย-แท่นชวาล
12-11-1993
1
หลุมศพ
0540
เปโตร เก้าเที้ย-แซ่โป่ว
24-11-2012
8
หลุมศพ
0501
เอลีซาเบธ เหลียงเฮียง-แซ่โง้ว
05-11-1975
1
แฟลต
0635
วินเซนต์ อิ๋วลิม-แซ่โง้ว
26-11-1987
2
หลุมศพ
2805
กาทารีนา หงิ่มเอ็ง-แซ่โง้ว
14-11-1972
3
หลุมศพ
4509
AUGUSTINE กิมสุน-แซ่โง้ว
16-11-1997
5
หลุมศพ
3324
มารีอา หงน้อย-แซ่โค้ว
01-11-2003
3
หลุมศพ
3409
เปโตร เคี่ยนเฮี้ยน-แซ่โค้ว
19-11-2008
3
หลุมศพ
1030
ยอแซฟ หยู่ฮี้-แซ่โค้ว
21-11-1992
8
หลุมศพ
0333
มารีอา เง้าเอง-แซ่เฮ้า
15-11-2011
8
หลุมศพ
0139
- โอ๊ย-แซ่เฮ้ง
14-11-1953
1
แฟลต
0533
มารีอา ซิวเอง-แซ่เฮ่
04-11-1990
2
หลุมศพ
5408
ยอแซฟ เจริญ-แซ่เฮง
20-11-2000
5
หลุมศพ
0219
ตงเหลี่ยม-แซ่เอี้ยว
30-11-1972
2
แฟลต
0809
มารีอา อาเฮียง-แซ่เล้า
26-11-1971
1
หลุมศพ
2714
ลูกา ซุ่ยก๊ก-แซ่เล้า
18-11-1959
3
หลุมศพ
0451
ดอมินิโก ยู่ลิ้ม-แซ่เตียว
11-11-1939
8
หลุมศพ
0123
- จุงเอียม-แซ่เตีย
24-11-1932
1
หลุมศพ
3814
โรซา ซิวล้วน-แซ่เตีย
06-11-1990
3
หลุมศพ
6202
ยอแซฟ เจียงซันเซียว-แซ่เจียง
13-11-2002
5
หลุมศพ
0717
เปโตร ซ้งฮี้-แซ่อึ้ง
03-11-1969
1
หลุมศพ
0718
ยวงบัปติสตา จิ้งชุง-แซ่อึ้ง
20-11-1957
1
หลุมศพ
2506
มารีอา ลี่ฮุ้น-แซ่อึ้ง
29-11-2005
3
หลุมศพ
1907
ยอแซฟ ฮอน-แซ่อิ่น
10-11-2004
3
หลุมศพ
2407
มารีอา ฝ่ายิน-แซ่หลิว
26-11-1988
3
หลุมศพ
0722
ยวง ลั่งกุ่ย-แซ่ลี้
18-11-1998
1
หลุมศพ
2417
มารีอา ยุพา-แซ่ลี้
15-11-1999
3
หลุมศพ
2419
ยาโกเบ กิมกัง-แซ่ลี้
25-11-1981
3
หลุมศพ
5613
อันนา ซิ้วกี-แซ่ลี้
29-11-2003
5
หลุมศพ
0209
มารีอา สีม่วย-แซ่ลิ้ม
20-11-2014
3
คอนโด
5922
มารีอา เซียมเซ็ง-แซ่ลิ้ม
14-11-2001
5
หลุมศพ
6410
มารีอา จูน้อย-แซ่บู๊
20-11-2003
5
หลุมศพ
0025
ยอแซฟ กิมซ้ง-แซ่ตั้ง
04-11-1945
P
กางเขน
0734
ดอมินิก เม่งเจียะ-แซ่ตั้ง
23-11-2013
8
หลุมศพ
3413
ยอแซฟ เอ็งกวน-แซ่ตัน
11-11-1981
3
หลุมศพ
2132
ยอแซฟ ช่วนฮ้อ-แซ่ตัน
22-11-1949
4
หลุมศพ
0304
- สน-แซ่ซึ่ม
09-11-1956
1
คอนโด
3208
ยอแซฟ ปอเซ็ง-แซ่ซึง
03-11-1988
3
หลุมศพ
2013
มัทธิว เทียงสั่น-แซ่ฉั่ว
29-11-1961
3
หลุมศพ
2619
อานับ ล่วงเอ็ง-แซ่ฉั่ว
01-11-1976
3
หลุมศพ
5527
มารีอา สุปราณี-แซ่ฉั่ว
19-11-2008
6
หลุมศพ
1829
โยซาฟัต เสี่ยงพวง-แซ่จู
01-11-1994
2
หลุมศพ
0409
เซซีลีอา ลี้-แซ่ก๊วย(แสงแลบ)
28-11-1993
1
หลุมศพ
2320
ยอแซฟ กังเจียบฮั้ว -แซ่กัง
24-11-1970
3
หลุมศพ
0120
ยอห์น ธีรภัทร-แจ้งกระจ่าง
03-11-2016
3
คอนโด
4910
มารีอา ปราณี-แจ่มศิริโสภณศิลป์
10-11-2010
5
หลุมศพ
5605
หลุยส์-จอห์น อดิสัน-เอเลปาโน
09-11-2000
5
หลุมศพ
1417
อันนา กุหลาบ-เอียงผาสุข
18-11-1998
1
หลุมศพ
5603
เปโตร ฮูเบอร์โต้-เอส เลกัสปี้
05-11-2000
5
หลุมศพ
2304
ยวงบัปติสตา ไพรัช-เสวกพิบลูย์
02-11-1990
3
หลุมศพ
0316
มารีอา จิตต์ใส-เสรีวงศ์
13-11-2013
2
คอนโด
3014
โรซา เปรมฤดี-เสรีวงศ์
07-11-1997
3
หลุมศพ
1210
มาแชลลิโน เปอร์ซี-เวียร์รา
18-11-1997
1
หลุมศพ
6411
เทเรซา กาญจรัตน์-เลิศวัตรกานต์
25-11-2003
5
หลุมศพ
0951
อันนา ศิริกุล-เลิศคัมภีร์ศีล
07-11-2015
8
หลุมศพ
0340
มารีอา จรูญ-เลค
28-11-1980
2
หลุมศพ
0504
ฟรังซิสซาเวียร์ ระคน-เภกะนันทน์
17-11-1984
2
แฟลต
6409
ยอแซฟ สมชาย-เพ็ญรุ่งเรืองกุล
20-11-2003
5
หลุมศพ
2505
เปาโล ประสิทธิ์-เพชรแสงงาม
23-11-2011
3
หลุมศพ
3236
หลุยส์มารีย์ บุญยัง-เผ่าทัพ
19-11-2005
4
หลุมศพ
0149
อันนา วัฒนา-เปี่ยมวารินทร์
16-11-2010
2
หลุมศพ
0235
เปาโล ย่อม-เปมาทร
09-11-1952
1
แฟลต
5432
มารีอา สุธาดา-เบญฤทธิ์
14-11-2008
6
หลุมศพ
0324
ยอแซฟ ศรีสวัสดิ์-เนียมวิวัฒน์
10-11-1998
1
คอนโด
0451
อันนา ชุ้น-เทพไพบูลย์รัตน์
08-11-1939
8
หลุมศพ
0250
มอนิกา พร-เตาลยานนท์
02-11-1906
1
แฟลต
6404
เจอไมเน่-เฉิน
29-11-2011
5
หลุมศพ
5921
ยวงบัปติสตา ลมัย-เจริญสุข
20-11-2001
5
หลุมศพ
0847
สมชาย-เจริญวีรกุล
23-11-1982
2
หลุมศพ
3123
อักแนส อรวรรณ-อึ้งตระกูล
28-11-2012
3
หลุมศพ
0511
โรซา โชย-อิทธิสัมพันธ์
09-11-1982
1
หลุมศพ
3632
โยเซฟ พิทักษ์-อารีนุกูล
27-11-2006
4
หลุมศพ
1004
เปโตร ประสงค์-อานามนารถ
28-11-2005
1
หลุมศพ
1241
อันนา อำภา-อานามนารถ
07-11-2016
8
หลุมศพ
1245
ยอแซฟ อิมมานูแอล ธนู-อาจารีย์
26-11-2016
8
หลุมศพ
0270
คลารา พวง (ชาญสำรวจ)-อังศวานนท์
08-11-1957
1
แฟลต
0848
ยอแซฟ ธวัชชัย-อรัญญกานนท์
01-11-2014
8
หลุมศพ
0505
มาเรีย ทองอยู่-อมาตยกุล
22-11-1963
2
แฟลต
6612
ยอแซฟ พศิน-อมาตยกุล
30-11-2004
5
หลุมศพ
0104
มารีอา รัตนา-อนุศักดิ์สิริ
07-11-2016
1
หลุมศพ
4510
มารีอา ธารทิพย์-ห่วงตันติวัน
21-11-1997
5
หลุมศพ
0834
มารีอา กิมเฮียง-หอมนิยม
18-11-1990
2
หลุมศพ
0834
ยออากิม พันธ์-หอมนิยม
14-11-1978
2
หลุมศพ
3138
ฟรังซิสเซเวียร์ วันชัย-หอมนิยม
24-11-2013
4
หลุมศพ
1446
ยวง บัปติสตา บุญชัย-หล่อวัฒนศิริกุล
19-11-2017
8
หลุมศพ
3514
อันนา ชวนชื่น-หลีเหล่างาม
08-11-2003
3
หลุมศพ
1105
มารีอา สุรีรัตน์-ส้มหวาน
19-11-2016
1
หลุมศพ
3235
ยวงบัปติสตา ยิ้ว-สุเสรีชัย
18-11-2005
4
หลุมศพ
3629
ยอแซฟ วิสุทธิ์-สุเมธยุทธ์
15-11-2006
4
หลุมศพ
3630
มารีอา กานดา-สุเมธยุทธ์
20-11-2010
4
หลุมศพ
4020
อักแนส พรรณี-สุวรรณวิทย์เวช
24-11-2008
5
หลุมศพ
4020
เปาโล สุวรรณ-สุวรรณวิทย์เวช
28-11-2016
5
หลุมศพ
4915
เทเรซา ศรีสุวรรณ-สุระประพันธ์
03-11-2017
5
หลุมศพ
3824
มารีอา มักดาเลนา สุจิตรา-สุบรรณพงษ์
20-11-2005
3
หลุมศพ
5205
ลูซีอา รุจิรา-สุนทรวิภาต
07-11-2014
5
หลุมศพ
0733
อันตน สุพจน์-สุนทรธรรมวาที
21-11-2013
8
หลุมศพ
5209
มัทธิว พีรพล-สุทธิธรรมพานิช
13-11-1999
5
หลุมศพ
0129
เอากุสติน นิกร์กานต์-สุจริตเวสส์
19-11-2010
8
หลุมศพ
6026
อันนา ละออง-สุขแจ่มใส
14-11-2009
6
หลุมศพ
4820
ยอห์น แฉล้ม-สุขเสริม
10-11-1998
5
หลุมศพ
2124
มารีอา จำรัส-สุขภักตร์
06-11-2001
3
หลุมศพ
6023
แบร์นาแด๊ท แสงจันทร์-สินธุวณิก
09-11-2016
5
หลุมศพ
0259
มารีย์ ประเพียร-สิทธิไตรย์
08-11-1906
1
แฟลต
5832
มารีอา สมหญิง-สิทธิเดชศักดิ์
16-11-2014
6
หลุมศพ
6611
มารีอา ลภาพร-สิงห์เสน่ห์
25-11-2004
5
หลุมศพ
5934
มารีอา พัชราภรณ์-สาธิตลาวัลย์
06-11-2009
6
หลุมศพ
2244
ยอแซฟ จรัญ-สัจจวิทย์
30-11-1981
4
หลุมศพ
5715
สเตฟานา กรรณิการ์-สวีรวงศ์
24-11-2011
5
หลุมศพ
0439
ไมเคิล โจเซฟ พิศาล-สร้อยโมรี
18-11-1989
2
หลุมศพ
0304
เอมิน สอน-สรกุล
14-11-1906
1
หลุมศพ
0319
ฟรังซิสเซเวียร์ ณรงค์-สมสุข
25-11-2013
3
คอนโด
0517
- ปทุม-สมบุญ
28-11-1993
1
หลุมศพ
1239
ยอแซฟ สมิง-สนเจริญ
18-11-2016
8
หลุมศพ
0142
ยอแซฟ เกรียงแสน-สนิทตันสกุล
02-11-1983
2
แฟลต
1123
อักแนส ศรีประไพ-สงวนหล่อสิทธิ์
20-11-2003
1
หลุมศพ
1123
มารีอา กิว-สงวนหล่อสิทธิ์
20-11-2003
1
หลุมศพ
0203
อันนา วรรณี-ศักดิ์สมวาสน์
10-11-2008
2
คอนโด
1448
ยอแซฟ มีชัย-ศักดิ์ศรียุทธนา
29-11-2017
8
หลุมศพ
5721
เปโตร สนั่น-ศรีโสภา
29-11-2012
5
หลุมศพ
0118
มักดาเลนา มะลิ-ศรีเจริญ
22-11-1906
1
แฟลต
3926
อากาทา หงอ-ศรีอำไพ (ซิสเตอร์)
24-11-1970
4
หลุมศพ
5619
มารีอา สิรี-ศรีสุชาติ
27-11-2009
5
หลุมศพ
6605
มารีอา มักดาเลนา มาลัย-ศรีสวัสดิ์
01-11-2005
5
หลุมศพ
0317
อันนา จำปา-ศรีสมพงษ์
26-11-2003
1
คอนโด
3137
บริจิต ( BRIGID ) วิจิตรา ( VICHITRA)-วีรบุญชัย (VEERABOONCHAI)
21-11-2558
4
หลุมศพ
5206
ปอล วิฑูรย์-วีรฉัตรสกุล
04-11-1999
5
หลุมศพ
0336
มาร์ซิสซ่า โรซารีโอ วัชรี-วิริยะวัลย์
19-11-2011
8
หลุมศพ
0436
คราลา ซีเอริล-วินเซอร์
21-11-2009
2
หลุมศพ
3121
หลุยส์ซา พวงทอง-วิชชาธร(เจริญศุข)
08-11-2013
3
หลุมศพ
0710
เทเรซา ฉวีวรรณ-วัฒนพงศ์พันธุ์
11-11-1994
1
หลุมศพ
5610
ยอแซฟ บุญชู-วัฒนจริยา
21-11-2000
5
หลุมศพ
0838
นายแพทย์ บุญลือ-วอนขอพร
08-11-2001
8
หลุมศพ
3234
เมรี่-แอน สุณีรัตน์-วรรณประทีป
17-11-2005
4
หลุมศพ
5211
เทเรซา ชนิตร์นันทน์-วรรณชัยวงศ์
16-11-1999
5
หลุมศพ
0319
มาการีตา แฉล้ม-วงษ์สุขดี
03-11-2002
1
คอนโด
0236
- สมพร-วงศ์แกล้ว
08-11-2005
1
แฟลต
0849
อากาทา สมใจ-วงศ์สุวัฒน์
29-11-2014
8
หลุมศพ
1106
ยอแซฟ วิทยา-วงศ์พานิช
07-11-2000
1
หลุมศพ
5920
อันตน บุญส่ง-ล้อจรัสศรีวงษ์
16-11-2001
5
หลุมศพ
1635
แอนโทนี วีรชัย-ลี้ละภัย
08-11-2007
2
หลุมศพ
0538
เทเรซา วันทนีย์-ลี้ละภัย
19-11-2012
8
หลุมศพ
4015
เปาโล สงวน-ลีลาจินดา
24-11-2010
5
หลุมศพ
0107
มารีอา อารีย์-ลิขิตศิริวุฒิ
06-11-1993
1
หลุมศพ
0348
มารีอา สมใจ-ลาดวิไล
17-11-1989
2
หลุมศพ
0735
ยอแซฟ พิทักษ์-ฤชาสิน
28-11-2013
8
หลุมศพ
0335
ยอแซฟ ชะโลม-รุ่งเรืองผล
16-11-2011
8
หลุมศพ
0627
ลอเรนซ์ ทองสุข-ย้วยความดี
07-11-1997
8
หลุมศพ
3320
ANTHONY หลิม-ย่งหลี
12-11-1960
3
หลุมศพ
2706
อัลเฟรด สมรรถชัย-มูลาภา
12-11-1992
3
หลุมศพ
0319
มารีอา ผุสดี-มีแสงธรรม
26-11-2011
2
คอนโด
2015
มารีอา เพลินตา-มีศรี
17-11-2013
3
หลุมศพ
0342
ยอร์ช สมภพ-มีนาวงศ์
26-11-1983
2
หลุมศพ
0218
ยอแซฟ ศุภการ-มินประพาฬ
02-11-1999
1
คอนโด
6610
มารีอา ละเมียด-มาลีสวัสดิ์
19-11-2004
5
หลุมศพ
4207
มารีอา สุรางค์-มาร์โลว์
18-11-1997
5
หลุมศพ
4208
มาการิตา ธิดารัตน์-มาร์โลว์
12-11-2006
5
หลุมศพ
5611
ดอมินิกโก โดมิโก-มานิมทิม
25-11-2000
5
หลุมศพ
5429
อลิซาเบธ อนงค์-มหัตตพงษ์
02-11-2008
6
หลุมศพ
4105
มาร์ทินดา สงวนศรี-มณีดิษฐ์
20-11-2011
5
หลุมศพ
0433
HELENA ลีนา-มณฑิรกนก
24-11-1991
2
หลุมศพ
0233
ยอแซฟ กิตติ-ภัทราชัย
12-11-2002
2
หลุมศพ
0123
มารีอา สายทอง-ภมรสาร
14-11-1998
1
คอนโด
0240
ลูซีอา สายหยุด-พูลศิริสาโรจน์
01-11-1991
8
หลุมศพ
5218
แคทรีน สุชาดา-พินิจธนาลาภ
30-11-1999
5
หลุมศพ
0545
ลูซีอา จันทร์-พาณิชเกษม
06-11-1986
2
หลุมศพ
5905
เทเรซา ละมูล-พันธุมจินดา
11-11-2016
5
หลุมศพ
6201
มารีอา ลำเจียก-พันธุมจินดา
15-11-2002
5
หลุมศพ
6201
ยอแซฟ วิบูลย์-พันธุมจินดา
12-11-1975
5
หลุมศพ
0539
ยวง วิสุทธิ์-พัฒนวีรมงคล
23-11-2012
8
หลุมศพ
1047
ฟรังซิสโก ประกอบ-พรายงาม
09-11-2015
8
หลุมศพ
0310
ยอแซฟ พิเชฐ-พรกุลวิไล
29-11-2017
1
หลุมศพ
1841
อันนา รัตนา-พยุงศิลป์
19-11-1994
2
หลุมศพ
3628
ลูซีอา ทัศนีย์-ผุดประภากุล
09-11-2006
4
หลุมศพ
6127
ยอแซฟ ยุพา-ผิวเกลี้ยง
18-11-1986
6
หลุมศพ
1244
เทเรซา ปราณอม-ปูควะนิช
02-11-2014
2
หลุมศพ
0161
คริสติน่า สุภร-ปุณณะหิตานนท์
19-11-1942
2
แฟลต
1933
ราฟาแอล เอนก-ปิ่นรัตน์
05-11-1996
4
หลุมศพ
4809
เปโตร อนันต์-ปิติปาละ
15-11-2534
5
หลุมศพ
0424
เปาโล พรชัย-ปัญจทรัพย์
26-11-2013
1
หลุมศพ
6512
ยอแซฟ ประเสริฐ-ปราณี
16-11-1956
5
หลุมศพ
3317
ยวงคาเบรียล ชัยวัฒน์-ประสาทพร
19-11-1986
3
หลุมศพ
2525
เทเรซา กิมเฮียง-ประสงค์ศรี
07-11-1991
3
หลุมศพ
6027
ยอแซฟ ปราโมทย์-ประพิณวงศ์
26-11-2009
6
หลุมศพ
2515
มารีอา ลี้-บุ้นกุน
28-11-1999
3
หลุมศพ
5302
แคทรีน อัมพร-บุราสัย
19-11-1967
5
หลุมศพ
5305
เปาโล สินธุ์-บุราสัย
12-11-1938
5
หลุมศพ
0108
ฟรังซิสโก นพพร-บุญเต็ม
15-11-2015
3
คอนโด
2919
เปโตร นิราช-นิยมจ้อย
01-11-1989
3
หลุมศพ
3233
มารีอา สำเริง-นิยมจ้อย
13-11-2005
4
หลุมศพ
6204
เปโตร ละเอียด-นิตะโย
29-11-2002
5
หลุมศพ
0237
เทเรซา น้อม-นัมคนิสรณ์
18-11-2005
1
แฟลต
6203
ยอแซฟ วิชัย-นันทนิตติ
21-11-2002
5
หลุมศพ
0337
อักแนส ชินมน-ธีระกร
02-11-2016
2
หลุมศพ
1432
มารีอา แพรวพรรณ-ธิติพันธุ์
16-11-2017
8
หลุมศพ
0337
- ปุกคริส-ธานนทร์
15-11-1906
1
แฟลต
0732
ฟรังซิสเซเวียร์ ไพศาล-ธรรมเสนา
13-11-2013
8
หลุมศพ
0127
ยอแซฟ ธีรยุทธ-ธรรมวิสุทธิ์
04-11-2010
8
หลุมศพ
1337
อเล็กซิส สุนทร-ธรรมวิชัย
12-11-1999
2
หลุมศพ
6125
เทเรซา พรรณี-ธรรมธาดา
04-11-2002
5
หลุมศพ
2818
FLORENCE แข-ธนะสิริ
29-11-1995
3
หลุมศพ
3502
ชาร์ล ชาลี-ธนะสิริ
22-11-2001
3
หลุมศพ
2808
ออสติน ฤทธิ์-ธนธรกิจ
21-11-2001
3
หลุมศพ
1808
ยวงบัปติสตา เลิศ-ทองกำผลา
24-11-1997
1
หลุมศพ
0445
อิกญาซีโอ พยนต์-ทรรทรานนท์
02-11-1979
2
หลุมศพ
0445
เทเรซา สายัณห์-ทรรทรานนท์
04-11-1998
2
หลุมศพ
6511
ฟรังซิสเซเวียร์ พูนพร-ทรรทรานนท์
28-11-2007
5
หลุมศพ
0405
ยอแซฟ พรชัย-ถาวรศิริทรัพย์
17-11-2003
1
หลุมศพ
0219
ยอแซฟ กริช-ตั้งใจสู้
24-11-1986
1
หลุมศพ
1814
มารีอา นงนุช-ตั้งตระกูล
16-11-2010
1
หลุมศพ
1525
เปาโล พรเทพ-ตั้งตรงชนะ
02-11-1985
1
หลุมศพ
1243
ยอห์น บัปติส วิสุทธิ์-ตันวิสุทธิ์
12-11-2014
2
หลุมศพ
6434
ฟรังซิสโก อำนวย-ตันติโกศล
11-11-2015
6
หลุมศพ
1034
ยีนส์ ยุพดี-ตัน
07-11-2005
2
หลุมศพ
0416
มารีอา มักดาเลนา ทองเจือ-ตะนุลานนท์
21-11-1993
1
หลุมศพ
1638
แบทตินนา ชรด-ตรีโสภา
13-11-2012
2
หลุมศพ
0306
อันเดร เสนอ-ตรีกิจจา
26-11-1962
2
แฟลต
0943
เทเรซีอา ปราณี-ตรัวกูล
06-11-1980
2
หลุมศพ
1410
มารีอา นิตย์-ดากรู๊ส
07-11-2009
1
หลุมศพ
5213
แกเกอร์รี่ ปรารมณ์-ณ สงขลา
21-11-1999
5
หลุมศพ
5433
มารีอา สมใจ-ณ ป้อมเพ็ชร
17-11-2008
6
หลุมศพ
5431
ออกุสต้า อมรา-ณ บางช้าง
11-11-2008
6
หลุมศพ
0203
อากาทา จิงจู-ญาณกวี
30-11-1988
1
หลุมศพ
2635
อันตน จำรูญ-ซ้องกัง
23-11-1969
4
หลุมศพ
0225
โรเรนโซ มาเรีย-ซีแกร่า
14-11-1992
1
หลุมศพ
0742
โยนออฟอาร์ค ประชิต-ชำนาญธรรม
19-11-2014
2
หลุมศพ
0444
เทเรซา ประภาพร-ชาวแพรกน้อย
28-11-2016
2
หลุมศพ
5933
มารีอา ยุพา-ชาญชัยพิทักษ์
06-11-2009
6
หลุมศพ
1243
เทเรซา ตติยา-ชัยยา
10-11-2016
8
หลุมศพ
1242
ยอแซฟ ชุมพล-ชัยพรพิศุทธิ์
08-11-2016
8
หลุมศพ
1044
มารีอา ประทุม-ชัชวัสวิมล
01-11-2007
2
หลุมศพ
2225
โรซา อันนา พวง-ชัชวลิต
14-11-2005
3
หลุมศพ
5528
เปาโล พรชัย-ฉัตรวัฒนาสกุล
25-11-2008
6
หลุมศพ
4632
ไมเคิ้ล สุกิจ-จิตรานุเคราะห์
18-11-2550
6
หลุมศพ
2025
ยอแซฟ สุขสันต์-จันทร์เพ็ญสุข
13-11-2012
3
หลุมศพ
2025
ยอแซฟ เสรี-จันทร์เพ็ญสุข
28-11-2012
3
หลุมศพ
0337
มาร์ค ชนันภัทร-จันทรวงศ์
29-11-2011
8
หลุมศพ
0427
อัลเยลา อลิศรา-จัตตานนท์
21-11-1970
2
แฟลต
3801
มารีอา เสริมศรี-จรรยาวนิชย์
14-11-2010
3
หลุมศพ
4618
อันเดร พรเทพ-จตุรพรกุล
12-11-1999
5
หลุมศพ
3635
เทเรซา พิมพรรณ-คามพินิจ
14-11-2006
4
หลุมศพ
5430
อันนา สุนันท์-คล่องมงคลกิจ
07-11-2008
6
หลุมศพ
1048
เทเรซา ลัดดาวัลย์-กุลเนตุ
25-11-2015
8
หลุมศพ
1244
ยอแซฟ ธัชวัฒน์(สุรศักดิ์)-กุลมาโนชวงศ์
16-11-2016
8
หลุมศพ
1312
มารีอา ลำเจียก-กีรติพงศ์
06-11-1967
1
หลุมศพ
4726
มารีอา เจียมใจ-กิตติคุณ
22-11-2550
6
หลุมศพ
1133
ยอแซฟ สำรวย-กิจนิชี
09-11-1988
2
หลุมศพ
0118
คาลอส ซูริยา-การ์โยปราโนโต
08-11-2002
1
คอนโด
0170
เอากุสติโน อุ่น-กัลมาพิจิตร
01-11-1974
1
แฟลต
0209
โปลา ลดา-กรองทอง
15-11-2008
1
หลุมศพ
6101
มารีอา มักดาเลนา พร้อมจิต-กตัญญูทวีทิพย์
18-11-2015
5
หลุมศพ
0362
MARIA TRAN THIBAY-TUCLA
03-11-1959
1
แฟลต
4116
ELIZABETH(อาลิซาเบธ) ANN PERILLAT K-A (แอนน์เพอริลแล็ท)-SR.MARY ROBERT(ซิสเตอร์ มารีย์ โรเบริตร์)
16-11-2016
5
หลุมศพ
2738
MARIA VIARA-SMITH
18-11-1987
4
หลุมศพ
0549
LOUIS PICHIT-PHOKAWAT ( ZOPPETTI )
29-11-1990
1
แฟลต
0541
AUGUSTA (ออกุสต้า) ANGHILERI(แองยีเลรี)-PARIETTI
24-11-2012
8
หลุมศพ
0432
LEONARD DEREK-NULLER
30-11-1945
2
แฟลต
6019
MARIE CHRISTINE-LAMACHE (BUJOLI)
01-11-2004
5
หลุมศพ
0527
WILLIAM TIM-LAFLEUR
18-11-1971
2
แฟลต
0540
HELEN MARGARET-KEMP
03-11-1970
2
หลุมศพ
0430
DULCTE M.-JAMES M.E.
11-11-1918
2
แฟลต
0551
MARY PUAN-HEGGIE
22-11-1942
1
แฟลต
0442
- Edwinary Nilrun-Gsi
25-11-1973
1
แฟลต
0167
ZELINDA LEOPOLDINA ACAPITA -DE UESUS ANTONIO
03-11-1908
1
แฟลต
0567
GERMAMOE M.-DE JESUS
14-11-1923
1
แฟลต
0147
HORACE GEORGE-DE JESUS
15-11-1924
2
แฟลต
0539
FRANCISCA SADI-DE SA
18-11-1978
2
แฟลต
5919
MARY MARY-DAWHLI
06-11-2001
5
หลุมศพ
5725
SARAO PRESENTA-CION
18-11-1988
5
หลุมศพ
1106
มาเรีย MARIA-CHONG KAI HEONG
01-11-1931
1
หลุมศพ
1013
คัทธรีน CATHERINE-CHAN MUI KIM
06-11-1949
1
หลุมศพ
5302
JOSEPH LOUIS-BOURGUEIL
02-11-1932
5
หลุมศพ
0440
- ---
10-11-1936
1
แฟลต
1445
ลูซีอา กวอกแมนฮิง-(บุ่งเคง) แซ่ก๊วย
06-11-2017
8
หลุมศพ
0160
JOSS-
11-11-1908
1
แฟลต
0267
CLAUDE BERTHELIER SECRETAIRE DES TELEGRAPHES SIAMOIS -
25-11-1885
1
แฟลต
0146
MADELEIN COTTRELL-
13-11-1923
2
แฟลต
0441
ยอแซฟ เล็ก-
04-11-1935
2
แฟลต
0144
- กระดูกบรรจุรวม 2 ศพ-
18-11-1969
2
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009