• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เป็นประธาน/ บรรจุกระดูก เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2019 คอนโด 2-4-0224/ บรรจุกระดูก เปโตร พันเอก(พิเศษ) วุฒิสนธิ์ เข็มสว่าง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2019 คอนโด 2-4-0225/ บรรจุศพ เทเรซา ลำดวน แสงเป่า วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2019 โซน 5 หลุม 4511/ บรรจุศพ มารีอา วงเดือน เขมกวัฒน์ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2019 โซน 3 หลุม 3024

 

มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน) 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27  มกราคม  2019/2562
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน 
คุณพ่อศิริพจน์   สกุลทอง
เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24  กุมภาพันธ์   
2019/2562
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อพรจิต   พูลวิทยกิจ
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24  มีนาคม 2019/2562
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30 น.
         ประธาน  
คุณพ่อกิตติศักดิ์   กาญจนธานินทร์
เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  เมษายน  
2019/2562
         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อสำรวย   กิจสำเร็จ
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  พฤษภาคม  2019/2562
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
        ประธาน  คุณพ่อวสันต์   วิรุฬห์วงศ์

เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23  มิถุนายน  
2019/2562
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่ออนุรัตน์   ณ สงขลา
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  กรกฎาคม  2019/2562
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อประทีป   สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25  สิงหาคม  
2019/2562
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อสุทธิ   ปุคะละนันท์

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  กันยายน  2019/2562
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อปรีดา   เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27  ตุลาคม  
2019/2562
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30  น.
       ประธาน  คุณพ่อเรืองฤทธิ์   ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   24   พฤศจิกายน  2019/2562
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
        ประธาน  คุณพ่อมิเกล   กาไรซาบาล

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  ธันวาคม   
2019/2562
       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
       
ประธาน  คุณพ่ออนุสรณ์   แก้วขจร

รายชื่อประจำเดือน พฤศจิกายน
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
4630
เซซีลีอา สมัย-ไชยเผือก
04-11-2018
6
หลุมศพ
0536
เปโตร จรูญ-ไชยเผือก
13-11-2012
8
หลุมศพ
0128
มาร์โก วีระชาย-ไชยรา
22-11-2010
8
หลุมศพ
0107
ยอแซฟ ศิริชัย-โสรินทร์
12-11-2015
3
คอนโด
3631
มารีอา มักดาเลนา เฉลิมวรรณ-โสมขันเงิน
22-11-2006
4
หลุมศพ
4904
อักแนส ยุรี-โมไนยกุล
13-11-2004
5
หลุมศพ
0144
เปโตร ยุทธ (ร.อ.)-โพธิเนตร์
18-11-1969
2
หลุมศพ
4722
มารีอา สมทรง-โคมินทร์
25-11-2009
5
หลุมศพ
5602
เทเรซา ปิ่นเพชร-โกสียพงศ์
03-11-2000
5
หลุมศพ
6421
โยเซฟิน เจี่ยกิมน้อย-โกวงศ์
25-11-1992
5
หลุมศพ
5015
- รุชชาญ (จ.ส.ต.)-แฮตอินตอง
25-11-2004
5
หลุมศพ
1932
มารีอา สุภาพ-แสงแลป
05-11-1996
4
หลุมศพ
6412
ยวง ศิริ-แสงหาญ
28-11-2003
5
หลุมศพ
0119
เทเรซา ประสพสุข-แสงสุริยะ
19-11-2007
2
คอนโด
3237
เปโตร ประดิษฐ์-แสงศิริวิวัฒน์
25-11-2005
4
หลุมศพ
5217
ยอแซฟ สุกิจ-แสงพลสุข
27-11-1999
5
หลุมศพ
0122
เทเรซา อรนงค์-แสงทองดี
28-11-2000
1
คอนโด
5208
เซซีลีอา อรุณ-แพรงาม
04-11-2003
5
หลุมศพ
0412
มัทธิว เฉลิมชัย-แท่นชวาล
12-11-1993
1
หลุมศพ
1020
เปาโล ฮะฮัว-แซ่โล้ว
17-11-1985
1
หลุมศพ
0540
เปโตร เก้าเที้ย-แซ่โป่ว
24-11-2012
8
หลุมศพ
0116
เอลีซาเบธ เหลียงเฮียง-แซ่โง้ว
05-11-1975
1
หลุมศพ
0635
วินเซนต์ อิ๋วลิม-แซ่โง้ว
26-11-1987
2
หลุมศพ
2805
กาทารีนา หงิ่มเอ็ง-แซ่โง้ว
14-11-1972
3
หลุมศพ
4509
AUGUSTINE กิมสุน-แซ่โง้ว
16-11-1997
5
หลุมศพ
3324
มารีอา หงน้อย-แซ่โค้ว
01-11-2003
3
หลุมศพ
3409
เปโตร เคี่ยนเฮี้ยน-แซ่โค้ว
19-11-2008
3
หลุมศพ
1030
ยอแซฟ หยู่ฮี้-แซ่โค้ว
21-11-1992
8
หลุมศพ
0333
มารีอา เง้าเอง-แซ่เฮ้า
15-11-2011
8
หลุมศพ
0139
- โอ๊ย-แซ่เฮ้ง
14-11-1953
1
แฟลต
0533
มารีอา ซิวเอง-แซ่เฮ่
04-11-1990
2
หลุมศพ
5408
ยอแซฟ เจริญ-แซ่เฮง
20-11-2000
5
หลุมศพ
0219
ตงเหลี่ยม-แซ่เอี้ยว
30-11-1972
2
แฟลต
0809
มารีอา อาเฮียง-แซ่เล้า
26-11-1971
1
หลุมศพ
2714
ลูกา ซุ่ยก๊ก-แซ่เล้า
18-11-1959
3
หลุมศพ
1018
ยอแซฟ ฮุยเส็ง (หงี่เส็ง) -แซ่เตียว
02-11-2018
1
หลุมศพ
0451
ดอมินิโก ยู่ลิ้ม-แซ่เตียว
11-11-1939
8
หลุมศพ
0123
- จุงเอียม-แซ่เตีย
24-11-1932
1
หลุมศพ
3814
โรซา ซิวล้วน-แซ่เตีย
06-11-1990
3
หลุมศพ
6202
ยอแซฟ เจียงซันเซียว-แซ่เจียง
13-11-2002
5
หลุมศพ
0717
เปโตร ซ้งฮี้-แซ่อึ้ง
03-11-1969
1
หลุมศพ
0718
ยวงบัปติสตา จิ้งชุง-แซ่อึ้ง
20-11-1957
1
หลุมศพ
2506
มารีอา ลี่ฮุ้น-แซ่อึ้ง
29-11-2005
3
หลุมศพ
1907
ยอแซฟ ฮอน-แซ่อิ่น
10-11-2004
3
หลุมศพ
2407
มารีอา ฝ่ายิน-แซ่หลิว
26-11-1988
3
หลุมศพ
0722
ยวง ลั่งกุ่ย-แซ่ลี้
18-11-1998
1
หลุมศพ
2417
มารีอา ยุพา-แซ่ลี้
15-11-1999
3
หลุมศพ
2419
ยาโกเบ กิมกัง-แซ่ลี้
25-11-1981
3
หลุมศพ
5613
อันนา ซิ้วกี-แซ่ลี้
29-11-2003
5
หลุมศพ
0209
มารีอา สีม่วย-แซ่ลิ้ม
20-11-2014
3
คอนโด
5722
เปโตร เส่ง-แซ่ลิ้ม
23-11-1994
5
หลุมศพ
5922
มารีอา เซียมเซ็ง-แซ่ลิ้ม
14-11-2001
5
หลุมศพ
6410
มารีอา จูน้อย-แซ่บู๊
20-11-2003
5
หลุมศพ
0025
ยอแซฟ กิมซ้ง-แซ่ตั้ง
04-11-1945
P
กางเขน
0734
ดอมินิก เม่งเจียะ-แซ่ตั้ง
23-11-2013
8
หลุมศพ
3413
ยอแซฟ เอ็งกวน-แซ่ตัน
11-11-1981
3
หลุมศพ
2132
ยอแซฟ ช่วนฮ้อ-แซ่ตัน
22-11-1949
4
หลุมศพ
0304
- สน-แซ่ซึ่ม
09-11-1956
1
คอนโด
3208
ยอแซฟ ปอเซ็ง-แซ่ซึง
03-11-1988
3
หลุมศพ
2013
มัทธิว เทียงสั่น-แซ่ฉั่ว
29-11-1961
3
หลุมศพ
2619
อานับ ล่วงเอ็ง-แซ่ฉั่ว
01-11-1976
3
หลุมศพ
5527
มารีอา สุปราณี-แซ่ฉั่ว
19-11-2008
6
หลุมศพ
1829
โยซาฟัต เสี่ยงพวง-แซ่จู
01-11-1994
2
หลุมศพ
1636
มารีอา ปราณี (วันดี)-แซ่จิว
27-11-2018
8
หลุมศพ
0409
เซซีลีอา ลี้-แซ่ก๊วย(แสงแลบ)
28-11-1993
1
หลุมศพ
5216
มารีอา ง่วยกี่-แซ่กู่
24-11-1999
5
หลุมศพ
2320
ยอแซฟ กังเจียบฮั้ว -แซ่กัง
24-11-1970
3
หลุมศพ
0120
ยอห์น ธีรภัทร-แจ้งกระจ่าง
03-11-2016
3
คอนโด
4910
มารีอา ปราณี-แจ่มศิริโสภณศิลป์
10-11-2010
5
หลุมศพ
5131
เปโตร ทองดี-แก้วขจร
10-11-1978
6
หลุมศพ
5605
หลุยส์-จอห์น อดิสัน-เอเลปาโน
09-11-2000
5
หลุมศพ
1417
อันนา กุหลาบ-เอียงผาสุข
18-11-1998
1
หลุมศพ
5603
เปโตร ฮูเบอร์โต้-เอส เลกัสปี้
05-11-2000
5
หลุมศพ
2304
ยวงบัปติสตา ไพรัช-เสวกพิบลูย์
02-11-1990
3
หลุมศพ
0316
มารีอา จิตต์ใส-เสรีวงศ์
13-11-2013
2
คอนโด
3014
โรซา เปรมฤดี-เสรีวงศ์
07-11-1997
3
หลุมศพ
1210
มาแชลลิโน เปอร์ซี-เวียร์รา
18-11-1997
1
หลุมศพ
0821
มารีอา สุกัญญา-เล็งหงษ์ตระกูล
25-11-2018
1
หลุมศพ
6411
เทเรซา กาญจรัตน์-เลิศวัตรกานต์
25-11-2003
5
หลุมศพ
0951
อันนา ศิริกุล-เลิศคัมภีร์ศีล
07-11-2015
8
หลุมศพ
0340
มารีอา จรูญ-เลค
28-11-1980
2
หลุมศพ
0504
ฟรังซิสซาเวียร์ ระคน-เภกะนันทน์
17-11-1984
2
แฟลต
6409
ยอแซฟ สมชาย-เพ็ญรุ่งเรืองกุล
20-11-2003
5
หลุมศพ
2505
เปาโล ประสิทธิ์-เพชรแสงงาม
23-11-2011
3
หลุมศพ
3236
หลุยส์มารีย์ บุญยัง-เผ่าทัพ
19-11-2005
4
หลุมศพ
0149
อันนา วัฒนา-เปี่ยมวารินทร์
16-11-2010
2
หลุมศพ
0235
เปาโล ย่อม-เปมาทร
09-11-1952
1
แฟลต
5432
มารีอา สุธาดา-เบญฤทธิ์
14-11-2008
6
หลุมศพ
0324
ยอแซฟ ศรีสวัสดิ์-เนียมวิวัฒน์
10-11-1998
1
คอนโด
5220
เปโตร วิจิตต์-เธียรทรานนท์
17-11-1966
5
หลุมศพ
0451
อันนา ชุ้น-เทพไพบูลย์รัตน์
08-11-1939
8
หลุมศพ
0250
มอนิกา พร-เตาลยานนท์
02-11-1906
1
แฟลต
0202
เทเรซา สมบูรณ์-เชื้อหอม
28-11-2018
4
คอนโด
6404
เจอไมเน่-เฉิน
29-11-2011
5
หลุมศพ
5921
ยวงบัปติสตา ลมัย-เจริญสุข
20-11-2001
5
หลุมศพ
0847
สมชาย-เจริญวีรกุล
23-11-1982
2
หลุมศพ
1633
มารีอา อุบลรัตน์-เกษมสัมพันธ์
16-11-2018
8
หลุมศพ
1444
แอนโทนี่ เอื้อ-เกวลี
05-11-2017
8
หลุมศพ
5823
ละม่อม-ฮินช์
28-11-1992
5
หลุมศพ
3123
อักแนส อรวรรณ-อึ้งตระกูล
28-11-2012
3
หลุมศพ
0511
โรซา โชย-อิทธิสัมพันธ์
09-11-1982
1
หลุมศพ
3632
โยเซฟ พิทักษ์-อารีนุกูล
27-11-2006
4
หลุมศพ
1004
เปโตร ประสงค์-อานามนารถ
28-11-2005
1
หลุมศพ
1241
อันนา อำภา-อานามนารถ
07-11-2016
8
หลุมศพ
1245
ยอแซฟ อิมมานูแอล ธนู-อาจารีย์
26-11-2016
8
หลุมศพ
0270
คลารา พวง (ชาญสำรวจ)-อังศวานนท์
08-11-1957
1
แฟลต
0848
ยอแซฟ ธวัชชัย-อรัญญกานนท์
01-11-2014
8
หลุมศพ
1634
อักแนส อันนา เพ็ญศรี-อรัญญกานนท์
17-11-2018
8
หลุมศพ
0505
มาเรีย ทองอยู่-อมาตยกุล
22-11-1963
2
แฟลต
6612
ยอแซฟ พศิน-อมาตยกุล
30-11-2004
5
หลุมศพ
0104
มารีอา รัตนา-อนุศักดิ์สิริ
07-11-2016
1
หลุมศพ
0912
มารีอา มาลี-อดุลศิริสวัสดิ์
29-11-2018
1
หลุมศพ
4510
มารีอา ธารทิพย์-ห่วงตันติวัน
21-11-1997
5
หลุมศพ
1811
มารีอา สมศรี-หอมนิยม
13-11-2007
1
หลุมศพ
0834
มารีอา กิมเฮียง-หอมนิยม
18-11-1990
2
หลุมศพ
0834
ยออากิม พันธ์-หอมนิยม
14-11-1978
2
หลุมศพ
3138
ฟรังซิสเซเวียร์ วันชัย-หอมนิยม
24-11-2013
4
หลุมศพ
1446
ยวง บัปติสตา บุญชัย-หล่อวัฒนศิริกุล
19-11-2017
8
หลุมศพ
3514
อันนา ชวนชื่น-หลีเหล่างาม
08-11-2003
3
หลุมศพ
1105
มารีอา สุรีรัตน์-ส้มหวาน
19-11-2016
1
หลุมศพ
3235
ยวงบัปติสตา ยิ้ว-สุเสรีชัย
18-11-2005
4
หลุมศพ
3629
ยอแซฟ วิสุทธิ์-สุเมธยุทธ์
15-11-2006
4
หลุมศพ
3630
มารีอา กานดา-สุเมธยุทธ์
20-11-2010
4
หลุมศพ
4020
อักแนส พรรณี-สุวรรณวิทย์เวช
24-11-2008
5
หลุมศพ
4020
เปาโล สุวรรณ-สุวรรณวิทย์เวช
28-11-2016
5
หลุมศพ
4915
เทเรซา ศรีสุวรรณ-สุระประพันธ์
03-11-2017
5
หลุมศพ
3824
มารีอา มักดาเลนา สุจิตรา-สุบรรณพงษ์
20-11-2005
3
หลุมศพ
5205
ลูซีอา รุจิรา-สุนทรวิภาต
07-11-2014
5
หลุมศพ
0733
อันตน สุพจน์-สุนทรธรรมวาที
21-11-2013
8
หลุมศพ
5209
มัทธิว พีรพล-สุทธิธรรมพานิช
13-11-1999
5
หลุมศพ
0129
เอากุสติน นิกร์กานต์-สุจริตเวสส์
19-11-2010
8
หลุมศพ
6026
อันนา ละออง-สุขแจ่มใส
14-11-2009
6
หลุมศพ
4820
ยอห์น แฉล้ม-สุขเสริม
10-11-1998
5
หลุมศพ
2124
มารีอา จำรัส-สุขภักตร์
06-11-2001
3
หลุมศพ
6023
แบร์นาแด๊ท แสงจันทร์-สินธุวณิก
09-11-2016
5
หลุมศพ
0259
มารีย์ ประเพียร-สิทธิไตรย์
08-11-1906
1
แฟลต
5832
มารีอา สมหญิง-สิทธิเดชศักดิ์
16-11-2014
6
หลุมศพ
6611
มารีอา ลภาพร-สิงห์เสน่ห์
25-11-2004
5
หลุมศพ
5934
มารีอา พัชราภรณ์-สาธิตลาวัลย์
06-11-2009
6
หลุมศพ
2244
ยอแซฟ จรัญ-สัจจวิทย์
30-11-1981
4
หลุมศพ
5715
สเตฟานา กรรณิการ์-สวีรวงศ์
24-11-2011
5
หลุมศพ
0439
ไมเคิล โจเซฟ พิศาล-สร้อยโมรี
18-11-1989
2
หลุมศพ
0304
เอมิน สอน-สรกุล
14-11-1906
1
หลุมศพ
0319
ฟรังซิสเซเวียร์ ณรงค์-สมสุข
25-11-2013
3
คอนโด
0517
- ปทุม-สมบุญ
28-11-1993
1
หลุมศพ
1239
ยอแซฟ สมิง-สนเจริญ
18-11-2016
8
หลุมศพ
0142
ยอแซฟ เกรียงแสน-สนิทตันสกุล
02-11-1983
2
แฟลต
1123
อักแนส ศรีประไพ-สงวนหล่อสิทธิ์
20-11-2003
1
หลุมศพ
1123
มารีอา กิว-สงวนหล่อสิทธิ์
20-11-2003
1
หลุมศพ
0203
อันนา วรรณี-ศักดิ์สมวาสน์
10-11-2008
2
คอนโด
1448
ยอแซฟ มีชัย-ศักดิ์ศรียุทธนา
29-11-2017
8
หลุมศพ
5721
เปโตร สนั่น-ศรีโสภา
29-11-2012
5
หลุมศพ
0118
มักดาเลนา มะลิ-ศรีเจริญ
22-11-1906
1
แฟลต
3926
อากาทา หงอ-ศรีอำไพ (ซิสเตอร์)
24-11-1970
4
หลุมศพ
5619
มารีอา สิรี-ศรีสุชาติ
27-11-2009
5
หลุมศพ
6605
มารีอา มักดาเลนา มาลัย-ศรีสวัสดิ์
01-11-2005
5
หลุมศพ
0317
อันนา จำปา-ศรีสมพงษ์
26-11-2003
1
คอนโด
3137
บริจิต( BRIGID ) วิจิตรา( VICHITRA)-วีรบุญชัย(VEERABOONCHAI)
21-11-2558
4
หลุมศพ
5206
ปอล วิฑูรย์-วีรฉัตรสกุล
04-11-1999
5
หลุมศพ
0336
มาร์ซิสซ่า โรซารีโอ วัชรี-วิริยะวัลย์
19-11-2011
8
หลุมศพ
0436
คราลา ซีเอริล-วินเซอร์
21-11-2009
2
หลุมศพ
3121
หลุยส์ซา พวงทอง-วิชชาธร(เจริญศุข)
08-11-2013
3
หลุมศพ
0710
เทเรซา ฉวีวรรณ-วัฒนพงศ์พันธุ์
11-11-1994
1
หลุมศพ
5610
ยอแซฟ บุญชู-วัฒนจริยา
21-11-2000
5
หลุมศพ
1341
ยอแซฟ อนุชา-วัชราเกียรติ
04-11-2018
2
หลุมศพ
0838
นายแพทย์ บุญลือ-วอนขอพร
08-11-2001
8
หลุมศพ
3234
เมรี่-แอน สุณีรัตน์-วรรณประทีป
17-11-2005
4
หลุมศพ
5211
เทเรซา ชนิตร์นันทน์-วรรณชัยวงศ์
16-11-1999
5
หลุมศพ
0319
มาการีตา แฉล้ม-วงษ์สุขดี
03-11-2002
1
คอนโด
0236
- สมพร-วงศ์แกล้ว
08-11-2005
1
แฟลต
0849
อากาทา สมใจ-วงศ์สุวัฒน์
29-11-2014
8
หลุมศพ
1106
ยอแซฟ วิทยา-วงศ์พานิช
07-11-2000
1
หลุมศพ
1108
ยูเลียนา พนิตนาฏ-วงศ์พานิช
29-11-2018
1
หลุมศพ
5920
อันตน บุญส่ง-ล้อจรัสศรีวงษ์
16-11-2001
5
หลุมศพ
1635
แอนโทนี วีรชัย-ลี้ละภัย
08-11-2007
2
หลุมศพ
0538
เทเรซา วันทนีย์-ลี้ละภัย
19-11-2012
8
หลุมศพ
4015
เปาโล สงวน-ลีลาจินดา
24-11-2010
5
หลุมศพ
0107
มารีอา อารีย์-ลิขิตศิริวุฒิ
06-11-1993
1
หลุมศพ
0348
มารีอา สมใจ-ลาดวิไล
17-11-1989
2
หลุมศพ
0735
ยอแซฟ พิทักษ์-ฤชาสิน
28-11-2013
8
หลุมศพ
0335
ยอแซฟ ชะโลม-รุ่งเรืองผล
16-11-2011
8
หลุมศพ
0627
ลอเรนซ์ ทองสุข-ย้วยความดี
07-11-1997
8
หลุมศพ
3320
ANTHONY หลิม-ย่งหลี
12-11-1960
3
หลุมศพ
2706
อัลเฟรด สมรรถชัย-มูลาภา
12-11-1992
3
หลุมศพ
0319
มารีอา ผุสดี-มีแสงธรรม
26-11-2011
2
คอนโด
2015
มารีอา เพลินตา-มีศรี
17-11-2013
3
หลุมศพ
0342
ยอร์ช สมภพ-มีนาวงศ์
26-11-1983
2
หลุมศพ
0218
ยอแซฟ ศุภการ-มินประพาฬ
02-11-1999
1
คอนโด
6610
มารีอา ละเมียด-มาลีสวัสดิ์
19-11-2004
5
หลุมศพ
4207
มารีอา สุรางค์-มาร์โลว์
18-11-1997
5
หลุมศพ
4208
มาการิตา ธิดารัตน์-มาร์โลว์
12-11-2006
5
หลุมศพ
5611
ดอมินิกโก โดมิโก-มานิมทิม
25-11-2000
5
หลุมศพ
5429
อลิซาเบธ อนงค์-มหัตตพงษ์
02-11-2008
6
หลุมศพ
4105
มาร์ทินดา สงวนศรี-มณีดิษฐ์
20-11-2011
5
หลุมศพ
0433
HELENA ลีนา-มณฑิรกนก
24-11-1991
2
หลุมศพ
0233
ยอแซฟ กิตติ-ภัทราชัย
12-11-2002
2
หลุมศพ
0123
มารีอา สายทอง-ภมรสาร
14-11-1998
1
คอนโด
0240
ลูซีอา สายหยุด-พูลศิริสาโรจน์
01-11-1991
8
หลุมศพ
0321
มารีอา (MARIA) เอสพีรานซ่า (ESPERANZA)-พีนาโลซ่า (PENALOSA)
03-11-2018
4
คอนโด
5218
แคทรีน สุชาดา-พินิจธนาลาภ
30-11-1999
5
หลุมศพ
0545
ลูซีอา จันทร์-พาณิชเกษม
06-11-1986
2
หลุมศพ
5905
เทเรซา ละมูล-พันธุมจินดา
11-11-2016
5
หลุมศพ
6201
มารีอา ลำเจียก-พันธุมจินดา
15-11-2002
5
หลุมศพ
6201
ยอแซฟ วิบูลย์-พันธุมจินดา
12-11-1975
5
หลุมศพ
0539
ยวง วิสุทธิ์-พัฒนวีรมงคล
23-11-2012
8
หลุมศพ
1047
ฟรังซิสโก ประกอบ-พรายงาม
09-11-2015
8
หลุมศพ
0310
ยอแซฟ พิเชฐ-พรกุลวิไล
29-11-2017
1
หลุมศพ
1841
อันนา รัตนา-พยุงศิลป์
19-11-1994
2
หลุมศพ
3628
ลูซีอา ทัศนีย์-ผุดประภากุล
09-11-2006
4
หลุมศพ
6127
ยอแซฟ ยุพา-ผิวเกลี้ยง
18-11-1986
6
หลุมศพ
1244
เทเรซา ปราณอม-ปูควะนิช
02-11-2014
2
หลุมศพ
0161
คริสติน่า สุภร-ปุณณะหิตานนท์
19-11-1942
2
แฟลต
1933
ราฟาแอล เอนก-ปิ่นรัตน์
05-11-1996
4
หลุมศพ
4809
เปโตร อนันต์-ปิติปาละ
15-11-2534
5
หลุมศพ
0424
เปาโล พรชัย-ปัญจทรัพย์
26-11-2013
1
หลุมศพ
6512
ยอแซฟ ประเสริฐ-ปราณี
16-11-1956
5
หลุมศพ
3317
ยวงคาเบรียล ชัยวัฒน์-ประสาทพร
19-11-1986
3
หลุมศพ
2525
เทเรซา กิมเฮียง-ประสงค์ศรี
07-11-1991
3
หลุมศพ
6027
ยอแซฟ ปราโมทย์-ประพิณวงศ์
26-11-2009
6
หลุมศพ
2515
มารีอา ลี้-บุ้นกุน
28-11-1999
3
หลุมศพ
5302
แคทรีน อัมพร-บุราสัย
19-11-1967
5
หลุมศพ
5305
เปาโล สินธุ์-บุราสัย
12-11-1938
5
หลุมศพ
0108
ฟรังซิสโก นพพร-บุญเต็ม
15-11-2015
3
คอนโด
2919
เปโตร นิราช-นิยมจ้อย
01-11-1989
3
หลุมศพ
3233
มารีอา สำเริง-นิยมจ้อย
13-11-2005
4
หลุมศพ
6204
เปโตร ละเอียด-นิตะโย
29-11-2002
5
หลุมศพ
0237
เทเรซา น้อม-นัมคนิสรณ์
18-11-2005
1
แฟลต
3041
อันนา สินี (สำเนียง) -นันทวิสัย (เจริญจิต)
22-11-2018
4
หลุมศพ
6203
ยอแซฟ วิชัย-นันทนิตติ
21-11-2002
5
หลุมศพ
1139
นาย ธานี-นวังคสัตถุศาสน์
17-11-2001
8
หลุมศพ
0337
อักแนส ชินมน-ธีระกร
02-11-2016
2
หลุมศพ
1432
มารีอา แพรวพรรณ-ธิติพันธุ์
16-11-2017
8
หลุมศพ
0337
- ปุกคริส-ธานนทร์
15-11-1906
1
แฟลต
0732
ฟรังซิสเซเวียร์ ไพศาล-ธรรมเสนา
13-11-2013
8
หลุมศพ
0127
ยอแซฟ ธีรยุทธ-ธรรมวิสุทธิ์
04-11-2010
8
หลุมศพ
1337
อเล็กซิส สุนทร-ธรรมวิชัย
12-11-1999
2
หลุมศพ
6125
เทเรซา พรรณี-ธรรมธาดา
04-11-2002
5
หลุมศพ
2818
FLORENCE แข-ธนะสิริ
29-11-1995
3
หลุมศพ
3502
ชาร์ล ชาลี-ธนะสิริ
22-11-2001
3
หลุมศพ
2808
ออสติน ฤทธิ์-ธนธรกิจ
21-11-2001
3
หลุมศพ
1808
ยวงบัปติสตา เลิศ-ทองกำผลา
24-11-1997
1
หลุมศพ
0445
อิกญาซีโอ พยนต์-ทรรทรานนท์
02-11-1979
2
หลุมศพ
0445
เทเรซา สายัณห์-ทรรทรานนท์
04-11-1998
2
หลุมศพ
6511
ฟรังซิสเซเวียร์ พูนพร-ทรรทรานนท์
28-11-2007
5
หลุมศพ
0405
ยอแซฟ พรชัย-ถาวรศิริทรัพย์
17-11-2003
1
หลุมศพ
2229
โรซา ไพริน-ตุงคะรักษ์
03-11-2018
4
หลุมศพ
0219
ยอแซฟ กริช-ตั้งใจสู้
24-11-1986
1
หลุมศพ
1814
มารีอา นงนุช-ตั้งตระกูล
16-11-2010
1
หลุมศพ
1525
เปาโล พรเทพ-ตั้งตรงชนะ
02-11-1985
1
หลุมศพ
1243
ยอห์น บัปติส วิสุทธิ์-ตันวิสุทธิ์
12-11-2014
2
หลุมศพ
6434
ฟรังซิสโก อำนวย-ตันติโกศล
11-11-2015
6
หลุมศพ
1034
ยีนส์ ยุพดี-ตัน
07-11-2005
2
หลุมศพ
0416
มารีอา มักดาเลนา ทองเจือ-ตะนุลานนท์
21-11-1993
1
หลุมศพ
1638
แบทตินนา ชรด-ตรีโสภา
13-11-2012
2
หลุมศพ
0306
อันเดร เสนอ-ตรีกิจจา
26-11-1962
2
แฟลต
0943
เทเรซีอา ปราณี-ตรัวกูล
06-11-1980
2
หลุมศพ
0944
บรียิตา ชไมพร-ตรัวกูล
09-11-2018
2
หลุมศพ
1410
มารีอา นิตย์-ดากรู๊ส
07-11-2009
1
หลุมศพ
5213
แกเกอร์รี่ ปรารมณ์-ณ สงขลา
21-11-1999
5
หลุมศพ
5433
มารีอา สมใจ-ณ ป้อมเพ็ชร
17-11-2008
6
หลุมศพ
5431
ออกุสต้า อมรา-ณ บางช้าง
11-11-2008
6
หลุมศพ
0203
อากาทา จิงจู-ญาณกวี
30-11-1988
1
หลุมศพ
2635
อันตน จำรูญ-ซ้องกัง
23-11-1969
4
หลุมศพ
0225
โรเรนโซ มาเรีย-ซีแกร่า
14-11-1992
1
หลุมศพ
0742
โยนออฟอาร์ค ประชิต-ชำนาญธรรม
19-11-2014
2
หลุมศพ
0444
เทเรซา ประภาพร-ชาวแพรกน้อย
28-11-2016
2
หลุมศพ
5933
มารีอา ยุพา-ชาญชัยพิทักษ์
06-11-2009
6
หลุมศพ
1243
เทเรซา ตติยา-ชัยยา
10-11-2016
8
หลุมศพ
1242
ยอแซฟ ชุมพล-ชัยพรพิศุทธิ์
08-11-2016
8
หลุมศพ
1044
มารีอา ประทุม-ชัชวัสวิมล
01-11-2007
2
หลุมศพ
2225
โรซา อันนา พวง-ชัชวลิต
14-11-2005
3
หลุมศพ
5528
เปาโล พรชัย-ฉัตรวัฒนาสกุล
25-11-2008
6
หลุมศพ
4503
เปโตร สมพงษ์-จูฑะโยธิน
20-11-2018
5
หลุมศพ
2315
มารีอา วิมล (หุ่ยเค็ง)-จูงหัตถการสาธิต (แซ่เอ้า)
04-11-2018
3
หลุมศพ
4632
ไมเคิ้ล สุกิจ-จิตรานุเคราะห์
18-11-2550
6
หลุมศพ
2025
ยอแซฟ สุขสันต์-จันทร์เพ็ญสุข
13-11-2012
3
หลุมศพ
2025
ยอแซฟ เสรี-จันทร์เพ็ญสุข
28-11-2012
3
หลุมศพ
0337
มาร์ค ชนันภัทร-จันทรวงศ์
29-11-2011
8
หลุมศพ
0427
อัลเยลา อลิศรา-จัตตานนท์
21-11-1970
2
แฟลต
3801
มารีอา เสริมศรี-จรรยาวนิชย์
14-11-2010
3
หลุมศพ
4618
อันเดร พรเทพ-จตุรพรกุล
12-11-1999
5
หลุมศพ
3635
เทเรซา พิมพรรณ-คามพินิจ
14-11-2006
4
หลุมศพ
5430
อันนา สุนันท์-คล่องมงคลกิจ
07-11-2008
6
หลุมศพ
5415
ยวงบอสโก กำชัย-ครุวรรณ
07-11-1976
5
หลุมศพ
1048
เทเรซา ลัดดาวัลย์-กุลเนตุ
25-11-2015
8
หลุมศพ
1244
ยอแซฟ ธัชวัฒน์(สุรศักดิ์)-กุลมาโนชวงศ์
16-11-2016
8
หลุมศพ
1312
มารีอา ลำเจียก-กีรติพงศ์
06-11-1967
1
หลุมศพ
4726
มารีอา เจียมใจ-กิตติคุณ
22-11-2550
6
หลุมศพ
1133
ยอแซฟ สำรวย-กิจนิชี
09-11-1988
2
หลุมศพ
0322
คลารา พิณรัตน์-กาวสำราญ
13-11-2018
4
คอนโด
0118
คาลอส ซูริยา-การ์โยปราโนโต
08-11-2002
1
คอนโด
0170
เอากุสติโน อุ่น-กัลมาพิจิตร
01-11-1974
1
แฟลต
0201
อันนา เบญจมาศ-กลั่นนิล
22-11-2018
4
คอนโด
0209
โปลา ลดา-กรองทอง
15-11-2008
1
หลุมศพ
6101
มารีอา มักดาเลนา พร้อมจิต-กตัญญูทวีทิพย์
18-11-2015
5
หลุมศพ
0362
MARIA TRAN THIBAY-TUCLA
03-11-1959
1
แฟลต
4116
ELIZABETH(อาลิซาเบธ) ANN PERILLAT K-A (แอนน์เพอริลแล็ท)-SR.MARY ROBERT(ซิสเตอร์ มารีย์ โรเบริตร์)
16-11-2016
5
หลุมศพ
2738
MARIA VIARA-SMITH
18-11-1987
4
หลุมศพ
0549
LOUIS PICHIT-PHOKAWAT ( ZOPPETTI )
29-11-1990
1
แฟลต
0541
AUGUSTA (ออกุสต้า) ANGHILERI(แองยีเลรี)-PARIETTI
24-11-2012
8
หลุมศพ
0432
LEONARD DEREK-NULLER
30-11-1945
2
แฟลต
6019
MARIE CHRISTINE-LAMACHE (BUJOLI)
01-11-2004
5
หลุมศพ
0527
WILLIAM TIM-LAFLEUR
18-11-1971
2
แฟลต
0540
HELEN MARGARET-KEMP
03-11-1970
2
หลุมศพ
0430
DULCTE M.-JAMES M.E.
11-11-1918
2
แฟลต
0551
MARY PUAN-HEGGIE
22-11-1942
1
แฟลต
0442
- Edwinary Nilrun-Gsi
25-11-1973
1
แฟลต
0167
ZELINDA LEOPOLDINA ACAPITA -DE UESUS ANTONIO
03-11-1908
1
แฟลต
0567
GERMAMOE M.-DE JESUS
14-11-1923
1
แฟลต
0147
HORACE GEORGE-DE JESUS
15-11-1924
2
แฟลต
0539
FRANCISCA SADI-DE SA
18-11-1978
2
แฟลต
5919
MARY MARY-DAWHLI
06-11-2001
5
หลุมศพ
5725
SARAO PRESENTA-CION
18-11-1988
5
หลุมศพ
1106
มาเรีย MARIA-CHONG KAI HEONG
01-11-1931
1
หลุมศพ
1013
คัทธรีน CATHERINE-CHAN MUI KIM
06-11-1949
1
หลุมศพ
3231
JASON HOWARD-CADDIES
07-11-2005
4
หลุมศพ
5301
MMe. MARTHE (นางเปลี่ยน)-BOURGUEIL
18-11-1912
5
หลุมศพ
5302
JOSEPH LOUIS-BOURGUEIL
02-11-1932
5
หลุมศพ
0440
- ---
10-11-1936
1
แฟลต
1445
ลูซีอา กวอกแมนฮิง-(บุ่งเคง) แซ่ก๊วย
06-11-2017
8
หลุมศพ
0160
JOSS-
11-11-1908
1
แฟลต
0267
CLAUDE BERTHELIER SECRETAIRE DES TELEGRAPHES SIAMOIS -
25-11-1885
1
แฟลต
0146
MADELEIN COTTRELL-
13-11-1923
2
แฟลต
0441
ยอแซฟ เล็ก-
04-11-1935
2
แฟลต

 

รายชื่อประจำเดือน ธันวาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0243
มารีอา เฉลียว-ไวย์วิทยา
22-12-2005
2
หลุมศพ
5223
มารีอา ยุพดี-ไวย์วิทยา
12-12-1999
5
หลุมศพ
1503
ยอแซฟ สมพงค์-ไพศาล
04-12-1997
1
หลุมศพ
2015
อันตน สุวิทย์-ไตรวิวิธ
14-12-1999
3
หลุมศพ
0144
มารีอา กาญจนา-ไชยกิจ
04-12-2018
2
หลุมศพ
0138
อันเดร สำอางค์-ไกรประสิทธิ์
08-12-1989
2
หลุมศพ
6414
เทเรซา บงกช-ใจจงรักษ์
25-12-2003
5
หลุมศพ
4716
เปาโล ชัยสิทธิ์-โอษฐศิริยานนท์
21-12-2015
5
หลุมศพ
6220
ฟรังซิสโก สวาท-โลหะเวช
31-12-2006
5
หลุมศพ
0736
มารีอา วสุ-โลหวริตานนท์
23-12-2013
8
หลุมศพ
0130
ยอแซฟ อุดมเกียรติ-โลกาพัฒนา
07-12-2010
8
หลุมศพ
3006
มารีอา เตือนใจ-โรจนะสาโรช
04-12-2018
3
หลุมศพ
1823
ยากอบ วิจิตร-โรจนอำไพ
29-12-2017
1
หลุมศพ
3238
เปโตร เชย-โชติผล
01-12-2005
4
หลุมศพ
0341
อักแนส อรุณลักษณ์-โคมินทร์
24-12-2011
8
หลุมศพ
6121
- อุไรวรรณ-โกสิยพงษ์
14-12-2003
5
หลุมศพ
0347
อักแนส อักแนส-โกญจนาท
28-12-1996
2
หลุมศพ
4511
ลูโดวีโก สำเภา-แสงเป่า
04-12-1997
5
หลุมศพ
3633
มารีอา สุปราณี-แสงเปล่า
12-12-2007
4
หลุมศพ
2239
มารีอา โชติรส-แสงเทียน
17-12-1970
4
หลุมศพ
2342
เทเรซา วัลลีย์-แสงสว่าง
01-12-2013
4
หลุมศพ
3126
ออกัสติน รา-แย้มกันชู
11-12-1968
4
หลุมศพ
0114
ยอแซฟ จ๊ะ-แซ่โล้ว
10-12-1950
1
หลุมศพ
0519
มารีอา ตั้วสี-แซ่โล้ว
26-12-1993
1
หลุมศพ
0703
ยอแซฟ เม่งเพียว-แซ่โล้ว
21-12-1982
1
หลุมศพ
1019
เปโตร ฮะเสียว-แซ่โล้ว
27-12-2008
1
หลุมศพ
0202
เปาโล จี่หงี-แซ่โจว
17-12-1972
1
หลุมศพ
2715
มารีอา เพ็กลั้ง-แซ่โจว
05-12-1996
3
หลุมศพ
0911
ยอแซฟ ใต้จั๊ว-แซ่โง้ว
27-12-1965
1
หลุมศพ
1435
ยอแซฟ คีซิน-แซ่โง้ว
22-12-1994
2
หลุมศพ
2607
- เพียวซ่ง-แซ่โง้ว
13-12-1958
3
หลุมศพ
2607
ยวงบัปติสตา เซ่งลิบ-แซ่โง้ว
25-12-2013
3
หลุมศพ
3501
อากาทา เพ็กคิ้ม-แซ่โง้ว
13-12-1995
3
หลุมศพ
5002
อากาทา งกสี (โง้ว โง้วสี)-แซ่โง้ว
16-12-1983
5
หลุมศพ
6029
อักแนส เซาะเค็ง-แซ่โง้ว
05-12-2009
6
หลุมศพ
0617
อักแนส สิวหงษ์-แซ่โค้ว
02-12-1976
1
หลุมศพ
5930
ยอแซฟ ฮะ-แซ่โค้ว
12-12-1966
6
หลุมศพ
0419
มอร์ลิส ก๊กฮุย-แซ่แต้
24-12-1993
1
หลุมศพ
0715
มีคาแอล ซุ่นเซ้ง-แซ่แต้
13-12-1954
1
หลุมศพ
0825
อิกญาซีโอ เกียง-แซ่แต้
24-12-1965
1
หลุมศพ
2003
ฮุยรีแปง บุ้งตั๊ก-แซ่แต้
31-12-1966
3
หลุมศพ
3111
ยอแซฟ สาธิต-แซ่เอ็ง
13-12-2013
3
หลุมศพ
3303
ฟาโรห์ จุงเฮ้า-แซ่เล้า
11-12-1995
3
หลุมศพ
4727
ยอแซฟ กวงก๊ก-แซ่เล้า
18-12-2550
6
หลุมศพ
1051
มารีอา หลีฮั้ว-แซ่เลี่ยว
14-12-2015
8
หลุมศพ
5525
มารีอา เซี๊ยะน้อย-แซ่เตียว
20-12-2005
5
หลุมศพ
0159
โรซา เกลี้ยง-แซ่เตีย
20-12-1935
2
แฟลต
2505
โรซา ไซ้ตวง-แซ่เตีย
01-12-1971
3
หลุมศพ
2902
มารีอา พรรณราย-แซ่เตีย
28-12-2004
3
หลุมศพ
1939
อักแนส เง็กเจง-แซ่เตีย
12-12-1961
4
หลุมศพ
1641
เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู ง่วนเตียง (KHAO XIM (XIN)-แซ่เตีย
20-12-2018
8
หลุมศพ
0721
เทเรซา เจืองตี๋-แซ่เจ็ง
16-12-1996
1
หลุมศพ
0641
อันนา หมุยเง็ก-แซ่เจี่ย
12-12-1950
2
หลุมศพ
1941
คลารา ดารา-แซ่เจี่ย
27-12-2001
4
หลุมศพ
0304
- ฉื่อเล้ง-แซ่เจา
10-12-1960
1
คอนโด
1010
ยวงบัปติสตา อุ๊ยวา-แซ่ฮุน
05-12-1973
1
หลุมศพ
0126
เปาโล เช็งเฮา-แซ่อึ้ง
17-12-1977
2
หลุมศพ
1006
ยวง เชียงเต็ก-แซ่อึ้ง
13-12-1998
1
หลุมศพ
4625
ยอแซฟ คีซี้-แซ่อึ้ง
02-12-1977
5
หลุมศพ
4724
มารีอา ชุ้น-แซ่อึ้ง
13-12-2011
5
หลุมศพ
4727
มารีอา ชุ้น-แซ่อึ้ง
13-12-2011
6
หลุมศพ
2601
ยอแซฟ เจียหก-แซ่ล้อ
10-12-1976
3
หลุมศพ
3909
ยวงบัปติสตา เง็กฮุย-แซ่ล้อ
24-12-1998
3
หลุมศพ
0420
ยอแซฟ นุ้ย-แซ่ลี้
02-12-1962
1
แฟลต
0414
อันนา กิมเน้ย-แซ่ลี้
18-12-1980
1
หลุมศพ
0720
มารีอา ฮงเฮี๊ยะ-แซ่ลี้
27-12-1979
1
หลุมศพ
5613
ซีมอน ยูหลุ่น-แซ่ลี้
19-12-2000
5
หลุมศพ
5529
เปโตร เซ่งบู้-แซ่ลี้
07-12-2008
6
หลุมศพ
1924
อันนา เซียมเง็ก-แซ่ลิ้ม
16-12-2008
3
หลุมศพ
2012
ฟีโลมีนา มา-แซ่ลิ้ม
29-12-1961
3
หลุมศพ
4102
ยอแซฟ ไจเจ้า-แซ่ลิ้ม
31-12-1996
5
หลุมศพ
5315
ยอแซฟ เซียะเล้ง-แซ่ลิ้ม
07-12-1960
5
หลุมศพ
1639
ร็อค เล็ก-แซ่บู้
08-12-2018
8
หลุมศพ
0203
- ฮม-แซ่ตั้ง
04-12-1956
1
คอนโด
0108
เทเรซา หยิวเนี้ยะ-แซ่ตั้ง
15-12-1968
1
หลุมศพ
0803
ยอแซฟ ยู้งี้-แซ่ตั้ง
03-12-1964
1
หลุมศพ
1421
มารีอา สุดา-แซ่ตั้ง
23-12-1995
1
หลุมศพ
3417
เปาโล เม่งหุย-แซ่ตั้ง
31-12-1974
3
หลุมศพ
0138
ยอแซฟ หยิ่งไอ่-แซ่ตัน
30-12-1970
2
แฟลต
0420
อากาทา มุ่ยเอ็ง-แซ่ซิ้ม
11-12-1993
1
หลุมศพ
3326
มารีอา ยิ่งไน้-แซ่ซิม
09-12-2005
4
หลุมศพ
6031
อันนา ไซ้ฮุ้ง-แซ่ซิ
26-12-2009
6
หลุมศพ
1005
หลุยส์ โจวอัน-แซ่จู
13-12-1998
1
หลุมศพ
4008
มารีอา มุ่ยเจ็ง-แซ่จิว
05-12-1996
5
หลุมศพ
0501
สเตเฟน เตียงคุง-แซ่จัง
24-12-1946
1
หลุมศพ
4826
อากาทา กรองแก้ว-แซ่จัง
22-12-2009
6
หลุมศพ
1723
มารีอา เหยา-แซ่จง
03-12-1999
1
หลุมศพ
0919
เอลิซาเบ็ธ ล้วน-แซ่ก๊วย
31-12-1971
1
หลุมศพ
6416
ลูเซีย ลูเซีย-แซมมี่
29-12-2003
5
หลุมศพ
0637
มารีอา เทเรซา วันดี-แก้วมงคล(ห่อเตรียม)
31-12-2016
8
หลุมศพ
1228
มารีอา เทเรซา จู-เอกสาโรจน์
25-12-2015
2
หลุมศพ
1449
เซซีลีอา พรรณี-เหล่าลดา
03-12-2017
8
หลุมศพ
0819
มารีอา รัตนา-เล็งหงษ์ตระกูล
27-12-2009
1
หลุมศพ
5221
เปโตร ประสิทธิ์-เลื่อนประไพ
08-12-1999
5
หลุมศพ
5222
เซซีลีอา สุภาพ-เลื่อนประไพ
31-12-2006
5
หลุมศพ
5424
มาเรีย แอลิส-เลียวนาร์ดี
19-12-1986
5
หลุมศพ
0815
มารีอา ปัทมา-เลิศสุขประเสริฐ
19-12-2012
1
หลุมศพ
0737
เทเรซา ประนอม-เลาหพันธ์
22-12-2013
8
หลุมศพ
4627
ดาเนียล ดาเนียล โคล์ด-เลอมีร์
09-12-2007
6
หลุมศพ
0343
เปาโล วิบูลย์-เลค
15-12-2017
2
หลุมศพ
0426
ยอแซฟ สิโรจน์-เรืองสมบูรณ์
01-12-1977
2
หลุมศพ
2125
มารีอา กอแรตตี เพ็ญศรี-เมฆสัมพันธ์
20-12-2003
3
หลุมศพ
6207
ยอแซฟ องอาจ-เพิ่มบารมี
10-12-2002
5
หลุมศพ
0344
ดอมินิก ปณัย-เผ่าลินจง
28-12-2011
8
หลุมศพ
0648
มารีนา ประพันธ์-เปศะรัตน์
23-12-1948
8
หลุมศพ
2532
ยอแซฟ วันชัย-เทียนวัง
02-12-2014
4
หลุมศพ
0338
เปาโล ชัยวัฒน์-เทพไพบูลย์รัตน์
13-12-2011
8
หลุมศพ
0132
ยอแซฟ สมัคร-เทพประสิทธิ์
15-12-2010
8
หลุมศพ
0132
อันนา บุญเกิด-เทพประสิทธิ์
14-12-2017
8
หลุมศพ
0928
มารีอา อนงค์นาฏ-เถกิงวิทย์
21-12-2014
8
หลุมศพ
6433
ยอแซฟ สวัสดิ์-เตียวไพบูลย์
18-12-1987
6
หลุมศพ
5902
มารี ชานน์ ลาวัณย์-เตชานันท์
06-12-2008
5
หลุมศพ
1426
เทเรซา อมรา-เดชะไกศยะ
10-12-2015
2
หลุมศพ
0515
มารีอา อากาทา สุรางษ์-เซียมน้อย
03-12-1993
1
หลุมศพ
0408
ราฟาแอล อุทัย-เจียรพันธ์
27-12-1993
1
หลุมศพ
5012
มารีย์ อูร์ซูลา บุญสม-เจริญเอง
12-12-2013
5
หลุมศพ
1617
อันตน วิสนุ-เจริญสุข
02-12-2001
1
หลุมศพ
1617
เทเรซา สวีส-เจริญสุข
11-12-2014
1
หลุมศพ
3205
ยอแซฟ ชวน-เจริญสุข
25-12-1995
3
หลุมศพ
3120
สเตฟาโน จรวย (วรกร)-เจริญศุข
04-12-1994
3
หลุมศพ
3512
มารีอา ชนิด-เขียวพัน
02-12-2001
3
หลุมศพ
1420
มารีอา สำเนียง-อ้วนอ่อน
23-12-2004
1
หลุมศพ
5617
ยอแซฟ วุฒิชัย-อ่องแสงคุณ
20-12-2000
5
หลุมศพ
5617
อันนา สำรวม-อ่องแสงคุณ
14-12-2015
5
หลุมศพ
2237
อากุสติโน เฉลิมเกียรติ-อุทิศทวีธรรม
17-12-2016
4
หลุมศพ
0707
เทเรซา อรวรรณ-อิทธิสัมพันธ์
26-12-2011
1
หลุมศพ
6032
ยอแซฟ วินัย-อำภาพร
28-12-2009
6
หลุมศพ
0927
อากาทา สุนีย์-อารยชาติสกุล
15-12-2014
8
หลุมศพ
6030
ยอแซฟ รุ่งโรจน์-อาภรณ์วรรณกุล
11-12-2009
6
หลุมศพ
5708
ปอล ประสพ-อานามนารถ
10-12-2000
5
หลุมศพ
0102
นาย จัคส์-อัมโยต์
21-12-2012
9
หลุมศพ
5506
เลารา (LAURA) ลดาวัลลิ์ (AMERIA)-อัตตนียกุล (ANTONIO)
06-12-2014
5
หลุมศพ
0121
อากาทา อัมพร-อัฐวิบูลย์พันธ์
13-12-2007
2
คอนโด
0210
มารีอา อรุณรัตน์-ออมสิน
12-12-1983
1
หลุมศพ
0103
บลูโน วัฒนา-ออนวูจิ ปรินซ์
18-12-2005
1
คอนโด
2603
มารีอา อุไร-อรุณคง
14-12-1977
3
หลุมศพ
2242
เปาโล ประสิทธิ์-หาญเรืองเกียรติ
23-12-1992
4
หลุมศพ
0850
ยอแซฟ สุดใจ-หอประเสริฐกิจ
09-12-2014
8
หลุมศพ
2610
มารีอา สมพนอ-หลีเหล่างาม
01-12-1979
3
หลุมศพ
1305
อันนา สุภัทรา-หงษ์ดุสิต
15-12-1997
1
หลุมศพ
0246
เปาโล รัฐพล-สุวรรณราช
21-12-2008
1
แฟลต
2828
เซซีลีอา ลัดดา-สุวรรณประไพ
12-12-1977
4
หลุมศพ
4915
อันตน ลอย-สุระประพันธ์
23-12-1978
5
หลุมศพ
0230
เทเรซา จันทนา-สุพรรณพยัคฆ์
31-12-2015
8
หลุมศพ
4923
อนัสตาเซีย สอิ้ง-สุทธิภาศิลป์
16-12-1969
5
หลุมศพ
5532
เปโตร สุรัช-สุขุม
18-12-2008
6
หลุมศพ
5924
บาบาร่า วรรณี-สุขนิรันดร์
31-12-2001
5
หลุมศพ
1008
อันนา เฮียง-สุขขีวัฒน์
16-12-1998
9
หลุมศพ
1246
ยอแซฟ สวัสดิ์-สืบสำราญ
19-12-2016
8
หลุมศพ
0316
ยวงบัปติสตา เฮียบกง-สีแช
27-12-1962
1
หลุมศพ
5017
ยอแซฟ เกียรติ-สิมะกรัย
28-12-1985
5
หลุมศพ
5313
เปโตร แสงตะวัน-สินธุวณิก
21-12-2001
5
หลุมศพ
1118
เทเรซา อัมพร-สิทธิราพร
11-12-2007
1
หลุมศพ
0131
โทมาส ติ๊ด-สิงหา
04-12-1962
1
แฟลต
1930
มัทธีอัส สุ่น-สามิภักดิ์
04-12-1999
4
หลุมศพ
3507
ยอแซฟ ชาญชัย-สามานันท์
01-12-2000
3
หลุมศพ
3129
เทเรซา ยุพา-สันติโรจน์ประไพ
24-12-2014
4
หลุมศพ
1104
มารีอา สุมาลี-สันตะวานนท์
02-12-2016
1
หลุมศพ
6206
อักแนส บุญชิน-สว่างสุรีย์
05-12-2002
5
หลุมศพ
0340
เปโตร ประพัฒน์-สมัครคามัย
25-12-2011
8
หลุมศพ
1810
มารีอา ตุ๋ย-สมบูรณ์สุข
18-12-2015
1
หลุมศพ
0201
โยเซฟ มารี ประยูร-สมบุณยะวิโรจน์
22-12-1986
1
คอนโด
1050
มารีอา ศศิธร-สงวนสัตย์
11-12-2015
8
หลุมศพ
0830
วิกเตอร์ ประวิทย์-สกุลทอง
02-12-1993
2
หลุมศพ
1837
เทเรซา งามตา-ศุขอินทุ
25-12-1984
2
หลุมศพ
1528
มารีอา สุธีรา-ศิลปวรเศรษฐ
05-12-1994
2
หลุมศพ
1248
ยอแซฟ ประยุทธ-ศิลปรัศมี
31-12-2559
8
หลุมศพ
0908
ยอแซฟ ประหยัด-ศิริยงค์
30-12-2018
1
หลุมศพ
4823
อากาทา บุญสิริ-ศิริยงค์
05-12-1998
5
หลุมศพ
5531
อันนา วารี-ศิริชัยเจริญ
14-12-2008
6
หลุมศพ
5531
นาย นำศักดิ์-ศิริชัยเจริญ
29-12-2559
6
หลุมศพ
1643
แอนนา มาลี-ศักดิ์สมวาสน์
21-12-1976
2
หลุมศพ
2623
ยอแซฟ สุเทพ-ศรีสุทธิพันธ์
24-12-2016
3
หลุมศพ
0106
เทเรซา บุญอวน-ศรีประเสริฐ
20-12-1965
1
คอนโด
0309
มารีอา ลักษณา-ศรีนภาวรรณ
25-12-2017
4
คอนโด
6009
มารีอา แหวน-ศรีนภาวรรณ
19-12-1984
5
หลุมศพ
1328
ริชาร์ด ชาญ-ศรีกรกุล
14-12-2007
2
หลุมศพ
4911
มารีอา วลิตา-ศตัษเฐียร
24-12-2004
5
หลุมศพ
0542
ยอแซฟ เศรษฐสิทธิ์-ศตัษเฐียร
11-12-2012
8
หลุมศพ
2638
โมเสส วิรัช-วีรานนท์
15-12-1982
4
หลุมศพ
2436
เปาโล บุญเลิศ-วิเศษวงศ์
26-12-1964
4
หลุมศพ
2436
เทเรซา เสาวรส-วิเศษวงศ์
19-12-2010
4
หลุมศพ
6110
ยวง ธาดา-วิศิษฎโสภณ
28-12-2007
5
หลุมศพ
1332
มาการีตา สุริยา-วิบูลย์วงศ์
27-12-2005
2
หลุมศพ
1049
คามิลโล ประวิทย์-วิจิตรธนาพร
02-12-2015
8
หลุมศพ
3329
มารีอา มาลี-วัฒนโยธิน
14-12-2005
4
หลุมศพ
0709
อันเดร เกียรติ-วัฒนพงศ์พันธุ์
10-12-1997
1
หลุมศพ
2734
ยอแซฟ ไชย-วัชรเสถียร
17-12-1966
4
หลุมศพ
2734
มาเรีย ประทุมพร-วัชรเสถียร
20-12-2010
4
หลุมศพ
2735
ยอแซฟ สุนทรสิงห์(รวีวัชร)-วัชรเสถียร
25-12-2008
4
หลุมศพ
1619
โมนิกา มาลี-วัชราธร
27-12-2013
1
หลุมศพ
3330
มาร์ธา อรุณ-วัชราทิตย์
16-12-2005
4
หลุมศพ
6033
ฟิลิป วีรพงษ์-วัชราทิตย์
29-12-2009
6
หลุมศพ
6613
เทเรซา ดารณี-วัชรนุรธร
25-12-2004
5
หลุมศพ
6116
อักแนส วลัยภรณ์-วังศธรธนคุณ
29-12-2011
5
หลุมศพ
2426
มารีอา มารีอา-วงศ์โชติ
22-12-1971
4
หลุมศพ
0522
เปโตร สงวน-วงศ์วิเศษนพคุณ
28-12-1993
1
หลุมศพ
6205
มารีโอ มานิต-วงศ์ภักดี
03-12-2002
5
หลุมศพ
5321
ยวง เต็กจั๊ว-วงศ์พานิช
15-12-1972
5
หลุมศพ
5321
มาเรีย กุหลาบ-วงศ์พานิช
11-12-1978
5
หลุมศพ
2923
โจเซฟิน มาลัย-ลี้ละภัย
22-12-2000
3
หลุมศพ
0313
เทเรซา นฤมล-ลีลานุชกุล
20-12-2014
1
หลุมศพ
4913
อันนา ปราณี-ลัคนาวงศา
12-12-2016
5
หลุมศพ
0329
มารีอา เจียมจิต-ลดาพงษ์พัฒนา
13-12-2012
8
หลุมศพ
4006
ร็อค วิรัตน์-รุจิหิรัญ
25-12-2005
5
หลุมศพ
1020
อันเดร ธงชัย (ประยุทธ)-รุจิรัต
13-12-2003
1
หลุมศพ
2324
สตีเฟน สว่าง-รื่นงาม
06-12-1961
3
หลุมศพ
0217
มารีอา อุไร -รามโกมุท
06-12-2009
2
คอนโด
0631
เปโตร ไพรัช-รัศมีมารีย์
21-12-2003
2
หลุมศพ
4901
เปาโล สุทัศน์-รัชชพงศ์รักษ์
15-12-1998
5
หลุมศพ
0328
คูเลียนโม ผ่อง-ย้วยความดี
31-12-1992
2
หลุมศพ
1728
มารีอา สุดจิตต์-ยิ้มอยู่
28-12-1994
2
หลุมศพ
1827
ยอแซฟ สมใจ-ยงเดชาสถิตย์
15-12-1994
2
หลุมศพ
6506
ยอแซฟ สมกูล-มุ่งเสริมทรัพย์
18-12-2011
5
หลุมศพ
5533
มารีอา วิไลวรรณ(วิรมณ)-มีเจริญ
23-12-2008
6
หลุมศพ
6630
เปโตร สงวน-มีศรี
15-12-2011
6
หลุมศพ
1206
ANTHONY ประสพโชค-มินประพาฬ
06-12-1998
1
หลุมศพ
5106
คอนาต้า ประนอม-มินประพาฬ
30-12-2015
5
หลุมศพ
5110
ยอแซฟ ประสาน-มินประพาฬ
18-12-1909
5
หลุมศพ
0555
ฟรังซิสกา ลัดดา-มิตรแสงสุข
27-12-2016
2
แฟลต
1833
ลอเรนซ์ อนันต์-มิตตกริน
06-12-1997
2
หลุมศพ
3815
โรซา จารุ-มิตตกริน
27-12-2002
3
หลุมศพ
4208
เปโตร ปฏิกร-มาร์โล
26-12-2004
5
หลุมศพ
0101
เฟอร์นานด์ เฮนรี่-มาร์ติน
25-12-2005
2
คอนโด
0245
ยอแซฟ สมจิตร-มัณฑนันทกุล
29-12-2007
1
แฟลต
0342
มารีอา ศรีรัตน์-มัจฉาชีพ
27-12-2011
8
หลุมศพ
1013
ยอแซฟ ปรีชา-มนูพิบูลย์
26-12-1999
1
หลุมศพ
4105
ยากอบ สมภพ-มณีดิษฐ์
26-12-1996
5
หลุมศพ
2038
ยาก๊อบ เฉลิม-ภูลี
28-12-1968
4
หลุมศพ
2038
อันโตนีโอ อ๊อด-ภูลี
22-12-1949
4
หลุมศพ
2317
เทเรซา เสาวณีย์-ภาคสุวรรณ์
31-12-1995
3
หลุมศพ
1422
อากาทา มณฑา-ฟอนเซกา
19-12-2016
1
หลุมศพ
3032
แอนโตเนียส มาเรีย ธีโอโดรัส-ฟลูเร้น
26-12-2004
4
หลุมศพ
3427
มารีอา สำเนียง-พูลวิทยกิจ
13-12-2010
4
หลุมศพ
0845
ยอแซฟ เตรียม-พูลคุณานุกูร
26-12-2005
2
หลุมศพ
5223
เยอราล์ด เจษฎายุทธ-พุฒตาลศรี
12-12-1999
5
หลุมศพ
3505
ยอแซฟ วรพล-พิศาลอดิศัย
02-12-2008
3
หลุมศพ
5026
คริสตจักรฯ สุธรรม-พิชิตผจงกิจ
26-12-2003
6
หลุมศพ
1742
AUGUSTINE ปรีดา-พานิชประไพ
17-12-1978
2
หลุมศพ
3328
อันนา สุนีย์-พันธะเอเดอร์
12-12-2005
4
หลุมศพ
2103
แพทริค(ปาตริค) เจริญรัตน์-พัฒโนดม
08-12-2015
3
หลุมศพ
0116
คาเบียล เรณู-พลอยบริสุทธิ์
09-12-2003
1
คอนโด
3726
มารีอา วิไล-พฤกษ์วัฒนานนท์
17-12-2007
4
หลุมศพ
6413
วินเซนต์ ถาวร-พรพิทักษ์สุข
06-12-2003
5
หลุมศพ
0712
เปโตร สุธรรม-พยอมยงค์
14-12-1967
1
หลุมศพ
1203
ยอแซฟ สมพงษ์-พจนามาตร์
18-12-2005
1
หลุมศพ
1944
มารีอา จิตติมา-พงษ์ศิลป์
03-12-1971
4
หลุมศพ
4210
อันนา นงนุช-พงษ์นนทกุล
31-12-2016
5
หลุมศพ
4211
เทเรซา สุรภีพรรณ-พงษ์นนทกุล
24-12-2011
5
หลุมศพ
4211
เทเรซา นิตยา-พงษ์นนทกุล
03-12-2016
5
หลุมศพ
1247
ยอแซฟ พิชิต-พงศ์เชี่ยวบุญ
20-12-2016
8
หลุมศพ
0402
ลอเรนเต เคลิ้ม-พงศะทัต
15-12-1940
2
แฟลต
4801
ยวง พิชัย-ผุดประภากุล
05-12-2009
5
หลุมศพ
5225
เปาโล ไพศาล-ป้อมจักรศิลป์
28-12-1999
5
หลุมศพ
0126
มารีอา วิราณี-ปัญจทรัพย์
24-12-1972
2
หลุมศพ
2531
มารีโอ วิรัช-ปรางค์ปรักมะ
28-12-2014
4
หลุมศพ
0840
ยอแซฟ ไพโรจน์-ประสิทธิ์รัตนพร
15-12-2018
8
หลุมศพ
1809
เทเรซา เทเรศ-ประสาทพร
27-12-1980
1
หลุมศพ
1640
หลุยส์ ณัฏฐพงศ์-ประคองสันติกุล
04-12-2018
8
หลุมศพ
5307
อันตน สุพจน์-บุราสัย
21-12-2005
5
หลุมศพ
1805
เซซีลีอา พรรณมณฑ์-บุณะโอสถ
11-12-2013
1
หลุมศพ
1233
ยอแซฟ สุวภัทย์-บุณยะวุฒกุล
18-12-1986
2
หลุมศพ
0246
มารีอา สาลี-บุญสุริยกิจจา
09-12-1993
2
หลุมศพ
1727
มีคาแอล สัญญา-บุญพราหมณ์
15-12-1994
2
หลุมศพ
5712
มอนิกา รัตนา-บุญประสม
14-12-2014
5
หลุมศพ
0120
มาร์แซลลัส พิศิษฐ์-บุญธรรม
06-12-2007
2
คอนโด
1633
โรซา ปราณี-บุญญานันทชัย
31-12-1997
2
หลุมศพ
2828
ยอแซฟ ศรีปรีชา-บำเพ็ญเพียร
29-12-1996
4
หลุมศพ
2515
ยอแซฟ ตัน-บังฮก
29-12-1953
3
หลุมศพ
3925
ยอแซฟ ประสิทธิ์-นึ่งเจริญ
28-12-1996
3
หลุมศพ
5626
แอนนา กระแสร์-นีลวัชระ
17-12-2008
6
หลุมศพ
2029
ยอแซฟ กำธร-นิลแก้ว
26-12-1979
4
หลุมศพ
2919
อาคาทา ปัทมา-นิยมจ้อย
01-12-1984
3
หลุมศพ
0303
เทเรซา เรณู-นิตะโย
04-12-2010
2
คอนโด
2341
ฟรังซิสโก เชิด-นิตตะโย
14-12-1975
4
หลุมศพ
3311
แอนโทนี่ ยศ-ธีระวรรณวิไล
13-12-2017
3
หลุมศพ
0321
ยาโกเบ สุรสิทธิ์-ธรรมเสนา
25-12-2001
1
คอนโด
1337
เปโตร บัดดี้-ธรรมวิชัย
23-12-2004
2
หลุมศพ
3634
ฟรังซิสโก ระวี-ธนูสิงห์
21-12-2007
4
หลุมศพ
0348
มารีอา สุเทพ-ทองจ้อย
13-12-1979
2
หลุมศพ
6415
- ไพบูลย์-ทวีผล
22-12-2003
5
หลุมศพ
5114
มารีอา ประลิน-ทรรทรานนท์
14-12-2016
5
หลุมศพ
4729
เอากุสติน ภานุกร-ทรรทรานนท์
02-12-1985
6
หลุมศพ
1619
ยอแซฟ เมรี่-ตุ๊ / วัชราธร
10-12-1960
1
หลุมศพ
0136
มารีอา ไอ๊ไน้-ตั้งสุริยาไพศาล
31-12-2010
8
หลุมศพ
0112
เปาโล สุเทพ-ตั้งทวีสุโข
19-12-2013
1
หลุมศพ
2730
ไมเกิ้ล บุญเกิด-ตั้งตรงใจ
20-12-1965
4
หลุมศพ
2629
- ปีเตอร์-ตะลุลานนท์
11-12-1965
4
หลุมศพ
1637
ฟรังซิสโก สวัสดิ์-ตรีคณา
06-12-2018
8
หลุมศพ
0943
ยวงบัปติสตา ชาญณรงค์-ตรัวกูล
20-12-1994
2
หลุมศพ
0944
เทเรซา ชุติมา-ตรัวกูล
20-12-2010
2
หลุมศพ
3915
เยราจ อุดม-ตรังกี
02-12-1979
3
หลุมศพ
0407
มารีอา ฮวย-ดีซูซา
22-12-1972
2
แฟลต
3240
ยอแซฟ วีระศิลป์-ดาษดาโดม
06-12-2005
4
หลุมศพ
4106
วิลเลี่ยม วิชัย-ดาราไทย
20-12-1996
5
หลุมศพ
1638
มารีอา รัตนา-ดาราอัมพรเลิศ
07-12-2018
8
หลุมศพ
0135
แมรี เทแรซ ศิรินันท์-ดวงประเสริฐดี
18-12-2010
8
หลุมศพ
0135
อันตน สมชาย-ดวงประเสริฐดี
25-12-2014
8
หลุมศพ
5224
ยอแซฟ ประสงค์-ซื่อรักษ์วณิช
17-12-1999
5
หลุมศพ
3130
ซิลวาโนเอ (Silvano)-ซินโก้(Sinco) Benjie
19-12-2009
4
หลุมศพ
0339
มารีอา อรทัย-ชูชื่นพฤกษาพันธ์
25-12-2011
8
หลุมศพ
2809
เอากุสติโน พีรภัทร-ชีวะบุตร
22-12-2014
3
หลุมศพ
0736
อันตน นิรุธ-ชีพชล
22-12-2015
2
หลุมศพ
1409
มารีอา อัมพร-ชัชวัสวิมล
10-12-2009
1
หลุมศพ
0536
เทเรซา อนงค์-ชัชวัสวิมล
18-12-1989
2
หลุมศพ
0937
อันนา เครือทิพย์-ชัชวัสวิมล
10-12-1990
2
หลุมศพ
0938
ซิลแวสแตร์ ปรีชา-ชัชวัสวิมล
01-12-1981
2
หลุมศพ
2223
อักแนส หอม-ชัชวลิต
26-12-2005
3
หลุมศพ
1102
เปโตร ประวัติ-ชวากร
16-12-1974
1
หลุมศพ
0225
เปโตร สุรินทร์-ชวนสำราญ
28-12-2011
2
คอนโด
4921
เบเนดิกต์ ประสงค์-ชมพะนันท์
19-12-2014
5
หลุมศพ
0238
อันตน อุดมชัย-ฉิมวงศ์
29-12-1976
2
แฟลต
5925
แบร์นาแดท อรัญญา-ฉายางาม
31-12-2001
5
หลุมศพ
5925
เปาโล จักรพงศ์-ฉายางาม
31-12-2001
5
หลุมศพ
4220
ฟรังซิสโก ดนุช-ฉันทานุรักษ์
28-12-2008
5
หลุมศพ
3508
ยวงบัปติสตา โกศล-ฉันทศิริพร
23-12-1995
3
หลุมศพ
0133
มัทธิว วิรัตน์-ฉัตรภูมิรุจี
15-12-2010
8
หลุมศพ
6210
การ์โรโล สด-จิรัฐติกาล
27-12-2002
5
หลุมศพ
2425
เปาโล วิทยา-จิรวุฒิวรวงษ์
16-12-2017
3
หลุมศพ
4408
พุทธ บุญผ่อง-จิตสำราญ
04-12-2007
5
หลุมศพ
2425
ยอห์น ขจรจบ-จิตรานุเคราะห์
27-12-2001
3
หลุมศพ
2130
ยวง กรณรงค์ (เดชณรงค์)-จิตรานุเคราะห์
31-12-2018
4
หลุมศพ
0448
คริสตินา ประณีต-จิตราคนี
31-12-2008
2
หลุมศพ
0448
อันนา วรรณี-จิตราคณี
21-12-1992
2
หลุมศพ
5923
ยอห์น เจริญ-จารุพนิช
23-12-2001
5
หลุมศพ
5333
ดอมินิโก สมคิด-จันทร์อ่อน
25-12-2014
6
หลุมศพ
2129
ยอแซฟ ประกอบกลกิจ (พระ)-จันทรเวคิน
12-12-1949
4
หลุมศพ
0344
มอนิกา ประสิทธิ์-จันทราทิพย์
01-12-1987
1
แฟลต
0137
ฟิลิป ทองหล่อ-จันทรัคคะ
02-12-1998
2
หลุมศพ
1532
เปาลา เสงี่ยม-จันทรัคคะ
16-12-1962
2
หลุมศพ
2126
ยูเลียว นารถ-จันทรสันติ
23-12-1987
4
หลุมศพ
5212
ยอแซฟ ตระกูล-จรินทิพย์พิทักษ์
26-12-1999
5
หลุมศพ
6208
นิโคลัส สุเทพ-งามทรัพย์ทวีคูณ
23-12-2002
5
หลุมศพ
5612
อันตน ชัยพร-ค้าพลอย
04-12-2000
5
หลุมศพ
1731
เบเนดิกโต เฉลียว-คำเพราะโสตร์
25-12-2011
2
หลุมศพ
0148
โวล์ฟกัง -ครูเซ
03-12-2011
2
แฟลต
2307
มารีอา มาลี-คงสมัย
17-12-2017
3
หลุมศพ
0343
ยอแซฟ ชาติชาย-คงธนะเจริญชัย
28-12-2011
8
หลุมศพ
2235
วินเซนต์ อัครชัย-กุลชนะมณี
14-12-2016
4
หลุมศพ
1522
มารีอา อรนุช-กีร์ตะเมคินทร์
05-12-2006
1
หลุมศพ
2633
ยอแซฟ จินดา-กิจนิชี
19-12-2018
4
หลุมศพ
5530
ยอก๊อบ เสรี-กิจทวี
10-12-2008
6
หลุมศพ
4121
ยอแซฟ นรินทร์-กาฬวิจิตร
29-12-2017
5
หลุมศพ
5924
มารีอา สิริธร-กาหลง
31-12-2001
5
หลุมศพ
2016
มาร์ติน วิจิตร-กาญจนะวาหะ
04-12-2014
3
หลุมศพ
3728
ยอแซฟ วัชรินทร์-กาญจนจูฑะ
22-12-2007
4
หลุมศพ
0422
มารีอา สมจิตร์-กัลมาพิจิตร
30-12-2015
1
หลุมศพ
5616
มารีอา วนิดา-กลิ่นอุทัย
21-12-2000
5
หลุมศพ
0549
LUIGI-ZOPPETTI
07-12-1915
1
แฟลต
2838
VINCENT MAURICE-Y.W. WONG M.D. DR.
31-12-1961
4
หลุมศพ
2138
MAXIMINO MONTANO-V.PALMA
17-12-1984
4
หลุมศพ
2231
CATHERRINE LIM SIEW-TIEN
27-12-1969
4
หลุมศพ
2127
ANNA HOANG-THI THUY
22-12-1992
4
หลุมศพ
4822
ANNA TAN-SIEW LUAN
02-12-1998
5
หลุมศพ
0516
ADAM PHILIP-SCHREIBER
30-12-1943
2
แฟลต
6124
- CHONLADA -SAE-HAU
08-12-2014
5
หลุมศพ
0223
CHRISTIAN-ROSINA
30-12-2011
1
คอนโด
0336
JOAO DOS REIS-ROCHO
27-12-1980
2
แฟลต
2343
ANNA ANNA-REIMERS
01-12-1939
4
หลุมศพ
0437
STAN-LOBO
21-12-1956
2
หลุมศพ
0430
S.T. SINNOTT-JAMES
21-12-1914
2
แฟลต
0445
FRANCISCO RENALDO-GUTERRES
12-12-1972
2
แฟลต
4514
MARIO CHAI-NGAM-FLORY
20-12-1997
5
หลุมศพ
0502
- Ppof-Degen
23-12-1956
1
แฟลต
4119
HENRY MOORE-CLESSEN
11-12-1969
5
หลุมศพ
2128
JAMES FRED-CHAPMAN
28-12-1973
4
หลุมศพ
0161
MARIA MAGDALENA THANOM JUANG-BHANICH
31-12-1922
1
แฟลต
2439
GEORGE EDWARD-BERNDT
29-12-1985
4
หลุมศพ
0246
MARY ANNE-BEH
08-12-1975
2
แฟลต
4108
HENRY-ANDERSEN
30-12-1996
5
หลุมศพ
0107
VICTORIA STUART-ALICE
06-12-1997
1
คอนโด
0558
EMMA EARAH-ADDISSON
03-12-1903
1
แฟลต
0306
มารีอา เอวา วิภา-(วิทยนคร)ทองวิสุทธิ์
26-12-2013
3
คอนโด
0360
MARIA FRANCESCHINE SR.-
11-12-1970
1
แฟลต
0458
UMBERTO MARCATTILTI-
02-12-1912
1
แฟลต
0150
RICARDO F. ISIDRO-
28-12-1987
2
แฟลต
0211
THERESA M. K. TROMBETTA-
04-12-1964
2
แฟลต
0217
มารีอา มี-
01-12-1923
2
แฟลต
0218
MARTHA PHAMONMONTRI-
24-12-1915
2
แฟลต
0227
มารีอา เพลินจิตต์-
14-12-1974
2
แฟลต
0323
JOSEPH K ABHIRADEE-
12-12-1967
2
แฟลต
0326
ELEANOR H HIGGINS-
30-12-1962
2
แฟลต
0529
ANNA PIALET-
13-12-1903
2
แฟลต
0111
George Gomes-
17-12-2006
2
คอนโด
1201
อันนา เอี้ยเลียะจื่อ-
17-12-2013
1
หลุมศพ
1911
Andreas Gerardus van Koeverden-
05-12-2014
3
หลุมศพ
2035
อันนา ต๋อย-
19-12-1965
4
หลุมศพ
2226
IRINEO JIMENA-
23-12-1983
4
หลุมศพ
0101
คุณพ่อ เปโตร เชรุตตี้, เอส.เจ-
25-12-1984
9
หลุมศพ
0102
คุณพ่อ เออเยน หลุยส์มารี เดอนีส์, เอส.เจ-
11-12-1986
9
หลุมศพ
0102
คุณพ่อ ฟร๊าส ไรเตอเรอ, เอส.เจ-
07-12-1990
9
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009