• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563/2020 เวลา 16.30 น. คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เป็นประธาน/ บรรจุศพ เปาโล พรชัย มงคลบรรจง วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 8 หลุม 17480705

 

มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน) 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27  มกราคม  2019/2562
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน 
คุณพ่อศิริพจน์   สกุลทอง
เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24  กุมภาพันธ์   
2019/2562
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อพรจิต   พูลวิทยกิจ
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24  มีนาคม 2019/2562
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30 น.
         ประธาน  
คุณพ่อกิตติศักดิ์   กาญจนธานินทร์
เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  เมษายน  
2019/2562
         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อสำรวย   กิจสำเร็จ
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  พฤษภาคม  2019/2562
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
        ประธาน  คุณพ่อวสันต์   วิรุฬห์วงศ์

เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23  มิถุนายน  
2019/2562
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่ออนุรัตน์   ณ สงขลา
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  กรกฎาคม  2019/2562
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อประทีป   สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25  สิงหาคม  
2019/2562
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อสุทธิ   ปุคะละนันท์

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  กันยายน  2019/2562
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อปรีดา   เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27  ตุลาคม  
2019/2562
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30  น.
       ประธาน  คุณพ่อเรืองฤทธิ์   ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   24   พฤศจิกายน  2019/2562
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
        ประธาน  คุณพ่อมิเกล   กาไรซาบาล

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  ธันวาคม   
2019/2562
       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
       
ประธาน  คุณพ่ออนุสรณ์   แก้วขจร

รายชื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
1132
ยอแซฟ นิพนธ์-ไวอาษา
23-02-2003
2
หลุมศพ
0116
วิคตอเรีย-โอฮาเจควี
22-02-2011
2
คอนโด
0149
มอนิกา มัลลิกา-โอษฐ์ศิริยานนท์
19-02-1996
2
หลุมศพ
6220
แอนนา องุ่น-โลหะเวช
27-02-2003
5
หลุมศพ
4213
เดวิด โกวิท-โรจนสมสิทธิ์
08-02-1997
5
หลุมศพ
4604
ยอแซฟ อารีย์-โภคทวี
26-02-1998
5
หลุมศพ
5931
ชาตรี-โตพิพัฒน์ชัย
12-02-2001
6
หลุมศพ
0346
ยวงบัปติสตา อดิศักดิ์-โกญจนาท
06-02-1999
2
หลุมศพ
0347
ดาวิด ถาวร-โกญจนาท
25-02-1994
2
หลุมศพ
2542
ฟรังซิส นคร-โกกิลานนท์
04-02-1962
4
หลุมศพ
5015
ฟรานซิส สกล (โสภณ)-แฮตอินตอง
27-02-2019
5
หลุมศพ
3610
มารีอา มาลี-แสงวรรณเทศ
21-02-2001
3
หลุมศพ
1629
อันนา ชั้น-แย้มกันชู
04-02-1995
2
หลุมศพ
6423
- วิลเลี่ยม-แมคอินทอช
09-02-2004
5
หลุมศพ
6134
เซซีลีอา ประณีต-แพ่งสภา (ทรรทรานนท์)
14-02-2010
6
หลุมศพ
0546
จอห์น แฟรงค์-แพงค์กี้วิคส์
13-02-1977
2
แฟลต
5709
เปโตร ฮวด-แต่ประยูร
29-02-1940
5
หลุมศพ
0309
ยอแซฟ เงียบเฮง-แซ่โล้ว
29-02-1968
1
หลุมศพ
1020
แอนนา อนัน-แซ่โล้ว
24-02-1991
1
หลุมศพ
0206
เทเรซา เซี่ยวเอง-แซ่โง้ว
28-02-2009
2
คอนโด
0101
ยวงบัปติสตา เอี่ยวฮึง-แซ่โง้ว
10-02-1972
1
หลุมศพ
0615
อากาทา เฮียกเอ็ง-แซ่โง้ว
28-02-1968
1
หลุมศพ
3437
มารีอา เซียมจึง-แซ่โง้ว
06-02-2016
4
หลุมศพ
6618
ยอแซฟ ซ่งปอ-แซ่โค้ว
17-02-2005
5
หลุมศพ
4201
เซซีเลีย เท่นฝุ่งยุ-แซ่แทน
02-02-1997
5
หลุมศพ
0529
ลูซีอา ชิวซิม-แซ่แต้
24-02-1987
2
หลุมศพ
6215
เทเรซา มุ้ยไน้-แซ่แต้
04-02-2003
5
หลุมศพ
5720
มารีอา ซุยคอง-แซ่แต
25-02-2001
5
หลุมศพ
0824
มารีอา กวย-แซ่เฮ้ง
18-02-1966
1
หลุมศพ
1252
ยอแซฟ ประสาร-แซ่เฮ้ง
05-02-2017
8
หลุมศพ
4828
อันนา ซิวเหลียง-แซ่เอี่ยว
05-02-2008
6
หลุมศพ
1229
อักแนส สกเกียง-แซ่เล้า
23-02-1997
2
หลุมศพ
2921
เหล่า ถ่อง เซียง-แซ่เล้า
05-02-1999
3
หลุมศพ
4910
เปาโล อึ่งเยี้ยง-แซ่เล้า
11-02-1999
5
หลุมศพ
6216
มาร์ติโน ฝ่อ-แซ่เบ๊
12-02-2003
5
หลุมศพ
2219
เอลีซาแบ็ธ-แซ่เตียว
20-02-1985
3
หลุมศพ
1007
อันนา ไอ้กิม-แซ่เตีย
16-02-1963
1
หลุมศพ
0160
มารีอา เพ็ญจันทร์-แซ่เซียด
09-02-1962
2
แฟลต
2907
อักแนส เฮี๊ยะ-แซ่เจ็ง
11-02-1958
3
หลุมศพ
0933
เทเรซา วัลยา-แซ่เจ็ง
18-02-2015
8
หลุมศพ
2211
ยอแซฟ หยูฮี้-แซ่เจี่ย
01-02-2001
3
หลุมศพ
2211
เทเรซา สุพัตรา-แซ่เจี่ย
07-02-2000
3
หลุมศพ
3102
ยอห์น โชยหวุ่น-แซ่ฮิว
26-02-2014
3
หลุมศพ
0533
เปาโล เป้งเซี้ยง-แซ่อุง
19-02-1993
2
หลุมศพ
0317
เอลิซาเบ็ธ ซิวฮุย-แซ่อึ้ง
17-02-1952
1
หลุมศพ
0616
เทเรซา เซียวบุ้น-แซ่อึ้ง
23-02-2008
1
หลุมศพ
1506
มารีอา ชุนลั้ง-แซ่อึ้ง
20-02-2004
1
หลุมศพ
2125
มารีอา มาลี-แซ่หุ่น
12-02-1986
3
หลุมศพ
4831
ดอมินิก ยงสิทธิ์-แซ่สี่
16-02-2008
6
หลุมศพ
0514
โรซา น่ำฮุ้น-แซ่ลี้
06-02-1952
2
แฟลต
0216
ยอแซฟ ฮั่วเฮง-แซ่ลี้
29-02-1956
1
หลุมศพ
0221
หมง-แซ่ลี้
10-02-1955
1
หลุมศพ
0821
ยวง กิมเซียะ-แซ่ลี้
06-02-2010
1
หลุมศพ
4010
เปโตร ซุ่ยฮ้ง-แซ่ลี้
19-02-1997
5
หลุมศพ
5801
อักแนส เม่งจู-แซ่ลี้
01-02-1972
5
หลุมศพ
6226
ยอแซฟ เซ่งเฮง-แซ่ลี้
14-02-2010
6
หลุมศพ
2322
เปาโล ตุ้ย ย๊วก-แซ่ลิ้ม
19-02-1986
3
หลุมศพ
2323
อากาทา เซียะเฮียง-แซ่ลิ้ม
06-02-1985
3
หลุมศพ
1941
ยอแซฟ กิมติ๋ว-แซ่ลิ้ม
20-02-1959
4
หลุมศพ
6217
ยอแซฟ อาใช้-แซ่ลิ้ม
06-02-2003
5
หลุมศพ
6219
ยอแซฟ บุ้นเพ้ง-แซ่ลิ้ม
21-02-2003
5
หลุมศพ
3123
ยอแซฟ อาหลี-แซ่ลั่ว
08-02-1982
3
หลุมศพ
2008
ยอแซฟ หนำ-แซ่ถ่ำ
19-02-1976
3
หลุมศพ
0313
ยอแซฟ เพียว-แซ่ตั้ง
18-02-2018
4
คอนโด
1333
ยอแซฟ อิสระ-แซ่ตั้ง
08-02-1980
2
หลุมศพ
5007
ยวงบัปติสตา เต็กง้วน-แซ่ตั้ง
03-02-2008
5
หลุมศพ
4909
อันนา น้าจงล้วง-แซ่ซี
10-02-1999
5
หลุมศพ
4832
ยวง ซวงอัน-แซ่ฉั่ว
25-02-2008
6
หลุมศพ
4725
ยอแซฟ อาฮวง-แซ่จู
10-02-2016
5
หลุมศพ
5901
ยอแซฟ เซียกหยิน-แซ่จัน
02-02-2001
5
หลุมศพ
0401
มารีอา เหล่น-แซ่ก่ำ
01-02-1980
1
แฟลต
3102
มารีอา วนิดา-แซ่กู้
23-02-1999
3
หลุมศพ
4307
มารีอา ตอนหยุ่ง-แซ่กู้
10-02-2008
5
หลุมศพ
3228
มารีอา มุยหอง (มุ่ยหงส์)-แซ่กัง
15-02-2019
4
หลุมศพ
0304
เฮงกก-แซแต้
09-02-1960
1
คอนโด
0442
ยอแซฟ สมโภชน์-แจ่มใส
03-02-1986
2
หลุมศพ
0338
เปโตร ทองใบ-แก้วขจร
26-02-1983
2
หลุมศพ
0147
เฮเลนา เฉลียว-แก้วขจร
23-02-2011
8
หลุมศพ
2140
มารีอา ตลับ-เอกตระกูล
20-02-1969
4
หลุมศพ
0352
มารีอา จินดา-เห็นแก้ว
13-02-2012
8
หลุมศพ
5723
เบเนดิกโต แสวง-เสนะวีณิน
10-02-1998
5
หลุมศพ
6214
ยอแซฟ ประโยชน์-เสนะวีณิน
01-02-2003
5
หลุมศพ
1211
มาร์การีตา อิงอร-เวียร์ร่า
18-02-1987
1
หลุมศพ
1211
ยอแซฟ ธวัชชัย -เวียร์ร่า
17-02-2011
1
หลุมศพ
2834
มารีอา ทองใบ-เมนะเสวต
13-02-1968
4
หลุมศพ
0110
ฟรังซิส สมเกียรติ-เมฆาอัมพุท
11-02-2013
1
คอนโด
1237
มารีอา นวลศิริ-เพ็ชรตระกูล
04-02-2003
8
หลุมศพ
3502
เอลีน่า คอนแสตนส์-เปเรร่า
18-02-2004
3
หลุมศพ
3119
อักแนส ทองพูน-เปสะรัตน์
02-02-2016
3
หลุมศพ
0648
มารีอา กลิ่น-เปศะรัตน์
14-02-1962
8
หลุมศพ
3104
ยอแซฟ โล้ว-เปงเทียง
05-02-1950
3
หลุมศพ
3103
ยอแซฟ โล้ว-เปงคิม
07-02-1938
3
หลุมศพ
1505
มารีอา เฉลิมศรี-เบ๊ตระกูล
12-02-2000
1
หลุมศพ
0449
บรูโน สันต์-เนียมวิวัฒน์
07-02-1950
1
แฟลต
0248
ยอแซฟ ถมยา (พระวิวิชลาภา)-เตาลยานนท์
12-02-1950
1
แฟลต
3106
อักแนส สมศรี-เดชะไกศยะ
28-02-2012
3
หลุมศพ
0745
เบเนดิกโต ทวิ-เดชศิริเจริญชัย
04-02-1983
2
หลุมศพ
2128
อันดรูว์ นิตย์-เชาว์มั่น
11-02-2004
4
หลุมศพ
3121
หลุยส์ซา ปอลลีน-เจริญศุข
22-02-1988
3
หลุมศพ
1830
ยอแซฟ วิษณุ-เจริญชัยถาวร
08-02-1995
2
หลุมศพ
2742
ฟิลลิป ธีรพัฒน์-เจนวิทยา
24-02-1989
4
หลุมศพ
0239
นายอมาน กุมาร-เจน
25-02-2014
1
แฟลต
0740
เปาโล สงัด-เงินยวง
10-02-2014
8
หลุมศพ
6615
ยอแซฟ เฉลียว-เขียวนอก
05-02-2005
5
หลุมศพ
1646
มารีอา สมทรง-เกสโสภา
09-02-2019
8
หลุมศพ
1541
ยวงบัปติสตา สากล-เกริกภุญชัย
20-02-2016
2
หลุมศพ
5823
เฮนรี่-ฮินช์
04-02-1966
5
หลุมศพ
0515
ยอแซฟ วิจิตร-อุทัยฉาย
07-02-2007
1
หลุมศพ
0109
ยอแซฟ ทนงศักดิ์-อุดมเดช
05-02-2016
3
คอนโด
0244
มารีอา ราตรี-อุกฤษ
20-02-2015
2
หลุมศพ
3025
มาทิลดา พยุง-อิศรางกูร ณ อยุธยา
01-02-1996
3
หลุมศพ
1134
อันนา ธัญภา-อาศัยธรรมกุล
20-02-2016
8
หลุมศพ
0533
เทเรซา นวะดี-อาภรณ์
18-02-1980
1
แฟลต
6227
มารีอา ศรีสุวรรณ-อัตถสุริยานันท์
25-02-2010
6
หลุมศพ
3529
มารีอา รำไพ-อัจฉราวดี
08-02-2006
4
หลุมศพ
3529
เปโตร เกียรติ-อัจฉราวดี
14-02-2006
4
หลุมศพ
0309
อัลแบร์โต จิตต์-อังศวานนท์
13-02-1972
2
แฟลต
4030
มักดาเลนา วีณา-อัครเรศวิมาน
08-02-2007
6
หลุมศพ
1735
นาย อุดม-อรุณรัตน์
12-02-2006
8
หลุมศพ
0144
เทเรซา วิมล-อยู่ยืนยง
10-02-2011
8
หลุมศพ
6034
พิศวง-อยู่คงพันธ์
03-02-2013
6
หลุมศพ
3731
เลโอ วิเชียร-อมรินทร์
04-02-2011
4
หลุมศพ
1739
ยอแซฟ กำพล-อนุกูลไพศาล
26-02-1995
2
หลุมศพ
4523
เปโตร เจริญ-อนันต์พิทยานนท์
22-02-2013
5
หลุมศพ
1531
มาร์ธา นราพร-หาญวจนวงศ์
24-02-2018
8
หลุมศพ
1117
อันนา ราตรี-หลีลำยอง
14-02-1994
1
หลุมศพ
6101
เทเรซา ชอุ่ม-หลิมรัตน์
07-02-2000
5
หลุมศพ
0313
มารีอา สุวรรณ-หงส์สิทธิ์วงศ์
06-02-1959
1
แฟลต
4201
มารีอา ปวีณา-สโรจวิสุทธิ์
25-02-2015
5
หลุมศพ
3336
มารีอา มักดาเลนา สมจิตร-สเตเกอร์
09-02-2006
4
หลุมศพ
1532
อันนา รำพูน-สุมะนังกุล
27-02-2018
8
หลุมศพ
0125
เปโตร ไพรัช-สุภาษิต
16-02-2018
1
หลุมศพ
0205
เทเรซา วุชรินทร์-สุนทรวิภาค
16-02-1968
1
คอนโด
1721
ยอแซฟ อำพร-สุทธิเพียร
16-02-1997
1
หลุมศพ
6132
มีคาแอล สมชาย-สุทธิจิตต์
07-02-2010
6
หลุมศพ
1213
ราฟาแอล สามารถ-สุตรา
07-02-2015
1
หลุมศพ
0357
มารีอา จรัสศรี-สุดจินดา
12-02-1992
2
แฟลต
0104
ยอห์น วันชัย-สุขใจ
01-02-2006
2
คอนโด
4820
เปโตร ศุภพล-สุขเสริม
22-02-2016
5
หลุมศพ
0351
ยอแซฟ วรชัย-สุขวิบูลย์ผล
13-02-2012
8
หลุมศพ
6635
เปาโล แคล้ว-สีแดงงาม
08-02-2011
6
หลุมศพ
5207
มารีอา เอีย-สีจือหมอ
03-02-1957
5
หลุมศพ
2533
โปลิน ชื่น-สิริสิงห์
15-02-1982
4
หลุมศพ
2825
CAROLYN ศิริวรรณ-สิมะพิชัยเชษฐ์
24-02-1975
3
หลุมศพ
2037
ฟรังซิสเซเวียร์ สิทธิ์-สิทธีอมร
23-02-2004
4
หลุมศพ
0327
มัทธิว ศักดิ์ดา-สิงห์สุวรรณ
06-02-1998
2
หลุมศพ
6501
มารีอา มาลี-สิงห์คำฟู
21-02-2004
5
หลุมศพ
6420
ออกุสติโน ทศพร-สิงหโกวินท์
01-02-2004
5
หลุมศพ
5404
อากาทา สงวน-สิงหทัต
18-02-2003
5
หลุมศพ
4408
อันนา สาคร-สารสว่าง
14-02-2003
5
หลุมศพ
1422
เทเรซา ริสา-สามานันท์
27-02-2015
1
หลุมศพ
5111
มารีอา ส้มจีน-สังขรัตน์
27-02-1969
5
หลุมศพ
0744
มารีอา ย่าง-สังขรัตน์
22-02-1973
8
หลุมศพ
5716
มาแชลลิน มารศรี-สวีรจิต
21-02-2010
5
หลุมศพ
0439
ยอแซฟ เบอร์นาร์ด พิศณุ-สร้อยโมรี
03-02-2020
2
หลุมศพ
0333
มารีอา มลิดา-สรกุล
07-02-1997
2
หลุมศพ
4830
เทเรซา สมถวิล-สมุทรคีรี
17-02-2008
6
หลุมศพ
4818
วิลเลี่ยม วีระศักดิ์-สมิต
08-02-2001
5
หลุมศพ
0741
ปีเตอร์ ประจง-สกุลทอง
19-02-2014
8
หลุมศพ
6006
โทมัส ศุภชัย-ศุภศิริชัย
15-02-2002
5
หลุมศพ
0235
ยวงบัปติสตา ต่อม-ศุขชาติ
17-02-1951
2
แฟลต
0329
เปโตร บุญรอด-ศิริผล
09-02-2001
2
หลุมศพ
4926
เปโตร มนู-ศศิประภา
06-02-1999
6
หลุมศพ
4928
เฮเลนา สุภาวดี-ศศิประภา
15-02-1978
6
หลุมศพ
4204
เซเลสติโน ณรงค์ศักดิ์-ศรีเมือง
21-02-2002
5
หลุมศพ
0145
นิโคลาส ระพีพัฒน์-ศรีหานู
13-02-2011
8
หลุมศพ
0312
เทเรซา ลมหวน-ศรีสิงห์
01-02-2018
4
คอนโด
3036
มารีอา อำไพ-ศรีประมง
22-02-2008
4
หลุมศพ
0120
แอนนา อัญชนา-ศรีทองท้วม
09-02-1978
1
หลุมศพ
1133
มารีย์ เทแรส ลออ-ศรีตระกูล
15-02-2016
8
หลุมศพ
4911
เทเรซา อุไรศรี-ศตัษเฐียร
23-02-1999
5
หลุมศพ
2638
เทเรซา สมทรัพย์-วีรานนท์
08-02-2011
4
หลุมศพ
1520
มารีอา สงวน-วีระวัฒนะ
08-02-1977
1
หลุมศพ
4514
อักแนส วนิดา-วีรบุญชัย
22-02-1998
5
หลุมศพ
5132
เทเรซา นพวรรณ-วิไลสกุลยง
22-02-1992
6
หลุมศพ
0427
ไมเกิ้ล คชสีห์-วิเศษสุวรรณภูมิ
19-02-2012
8
หลุมศพ
2636
มารีอา เสาวนี-วิเศษศิริ
16-02-2007
4
หลุมศพ
1408
มารีอ อันนา แย้ม-วิรุณวงศ์
12-02-1991
1
หลุมศพ
0748
เทเรซา มาลี-วิมานรัตน์
14-02-2015
2
หลุมศพ
0236
ยอแซฟ บัณฑิต-วาทยานนท์
12-02-2014
8
หลุมศพ
3008
มารีอา กรวรรณ-วาณิชอนันต์เลิศ
01-02-2010
3
หลุมศพ
5202
มารีอา กอบกุล-วัฒนไพบูลย์
06-02-2010
5
หลุมศพ
1335
ยอแซฟ อำพัน-วัฒนวิทย์
27-02-1997
2
หลุมศพ
0711
เปโตร อภิชัย-วัฒนพงศ์พันธุ์
20-02-2004
1
หลุมศพ
6619
อากาทา รำพึง-วัชโรทัย
18-02-2005
5
หลุมศพ
6617
เปาโล เผ่าพงษ์-วรศะริน
18-02-2005
5
หลุมศพ
1415
เปโตร ยรรยง-วงษ์ยรรยงค์
22-02-2003
1
หลุมศพ
3015
ยอแซฟ เชาว์-วงศ์แพทย์
23-02-1997
3
หลุมศพ
2221
ยงยุทธ (พล.อ.ต.)-วงศ์เลิศวิทย์
15-02-2005
3
หลุมศพ
0313
อันนา บุศรินทรา-ลีลานุชกุล
21-02-1977
1
หลุมศพ
4015
ยอห์น สฤษดิ์-ลีลาจินดา
03-02-2002
5
หลุมศพ
3309
อันนา จุไร-ลิมปสุข
04-02-2002
3
หลุมศพ
5426
อันนา แสงทิพ-ลิขนะไพศาล
07-02-2015
6
หลุมศพ
1230
AUGUSTINE ยินดี-ฤทธิไกร
15-02-1996
2
หลุมศพ
4309
ยอแซฟ เกษม-รุ่งเรืองเดชวัฒนา
27-02-1997
5
หลุมศพ
1343
เทเรซา จำเนียร-ราชกิจ
16-02-2000
2
หลุมศพ
0205
ยอกอบ เฉลิมชัย-รัตนหิรัญรัตน์
19-02-2009
2
คอนโด
1339
ยวงบัปติสตา เสถียร-รังสินานนท์
09-02-2010
2
หลุมศพ
3903
เปโตร สุรชาติ-รงศิริกุล
05-02-1996
3
หลุมศพ
0548
เปโตร ประโยชน์-ย้วยความดี
14-02-1983
2
หลุมศพ
0628
มารีอา แจ่มจำรัส-ย้วยความดี
03-02-2013
8
หลุมศพ
3714
คริสตินา สุรัตน์-ยิ่งภักดี
15-02-1986
3
หลุมศพ
0509
ยอห์น บัปติสตา นที-ม่วงทอง
02-02-1994
1
หลุมศพ
2707
จูเลีย จิราภา-มูลาภา
20-02-2009
3
หลุมศพ
3337
อันนา แฉล้ม-มีชูบท
14-02-2006
4
หลุมศพ
0337
มารีอา กิมหลี-มาลีสวัสดิ์
28-02-1980
2
หลุมศพ
0931
มารีอา ชื่นสุข-มาลีวงศ์
14-02-2015
8
หลุมศพ
3029
อันนา กมลรัตน์-มาลัยวงศ์
24-02-2009
4
หลุมศพ
0417
ยอแซฟ กมล-มานะนรารักษ์
07-02-1994
1
หลุมศพ
6129
ยวงบัปติสตา วัฒนา-มณีสุวรรณ
06-02-2011
6
หลุมศพ
0334
เฮเลนา ประยงค์-ภูษาเกษม
18-02-2004
2
หลุมศพ
0629
บีด สมุทร-ภูวณิชย์
23-02-2013
8
หลุมศพ
4203
นาตาเลีย ประภาพรรณ-ภูรีโรจน์
23-02-2015
5
หลุมศพ
4203
เซแลสติโน ทองคำ-ภูรีโรจน์
04-02-1929
5
หลุมศพ
0105
เปาโล สมศักดิ์-ภูริพุทธิพงศ์
13-02-2006
1
หลุมศพ
3222
มาเรีย มักดาเลนา พรรณี-ภาคสุวรรณ
20-02-2008
3
หลุมศพ
0350
ยอแซฟ รัก-ภมรศิริโรจน์
04-02-2012
8
หลุมศพ
0545
มักดาเลนา สิริ(บรรทม)-พาณิชเกษม
12-02-2011
2
หลุมศพ
2605
ยวง เต็กง้วน-พันธุ์พานิช
04-02-1965
3
หลุมศพ
4907
สกอลัสติกา จำเนียร-พันธุ์ทอง
08-02-1999
5
หลุมศพ
4131
ยาโกเบ วัธนา-พัชราวลัย
19-02-2007
6
หลุมศพ
0342
มารีอา นฤมล-พวงทองทิพย์
21-02-2007
2
หลุมศพ
1321
เปโตร วิชัย-พรพิทักษ์สุข
07-02-1996
1
หลุมศพ
0136
มารีอา อำพัน-พงษ์ชาตรี
06-02-1986
2
หลุมศพ
0535
เซซีเลีย เจียร-พงศทัต
03-02-1963
2
แฟลต
5713
เปโตร ทุง-ผ่าม
20-02-2001
5
หลุมศพ
0440
มารีอา นุชสรากรณ์-ผลประมูล
03-02-1989
2
หลุมศพ
0155
ยอห์นเมรี่ สง่า-ปุณณะหิตานนท์
17-02-1977
2
แฟลต
3906
เบอร์นาร์ด พงษ์อำมาตย์-ปุณณะหิตานนท์
24-02-2015
3
หลุมศพ
1618
มารีอา มักดาเลนา ชูศรี-ปิ่นรัตน์
02-02-2003
1
หลุมศพ
6329
มารีอา บรรจง-ปิ่นนพเกล้า
16-02-1971
6
หลุมศพ
1530
ยอแซฟ กวงสุง-ปิติการุณวงศ์
24-02-2018
8
หลุมศพ
0330
อันนา ตาด-ปานรัตน์
14-02-1991
2
หลุมศพ
0924
เปาโล ปกรณ์-ปัณฑวาภิรมย์
17-02-1980
9
หลุมศพ
1011
เปาโล มงคล-ปัญจมงคล
10-02-2019
9
หลุมศพ
4829
อันตน อนันต์ -ปรีชาวุฒิ
12-02-2008
6
หลุมศพ
0245
ยวงบอสโก ปรีชา-ประสาทพร
26-02-1992
2
หลุมศพ
0531
ดอนบอสโก ชูรัตน์-ประสาทพร
10-02-1996
2
หลุมศพ
0531
มอนิกา สนิท-ประสาทพร
10-02-1961
2
หลุมศพ
3811
ยาโกเบ สาลี-ประสาทพร
16-02-1996
3
หลุมศพ
0322
เปาโล วีระพล-ประสพลาภ
27-02-2001
1
คอนโด
1234
ยอห์นบัปติสตา พ.ต.ท.กรีฑา-ประมวลวิทย์
17-02-2010
2
หลุมศพ
0112
มารีอา พัชรี-ประคองจิต
07-02-1971
1
แฟลต
0903
ยูเลีย ยูเลีย-ปภัสร์พงษ์
26-02-2001
1
หลุมศพ
5303
มารีอา โจเซฟน กฤษณา-บูรณะชาติ
22-02-2007
5
หลุมศพ
1529
แอนโทนี่ เดช-บุลสุข
23-02-2018
8
หลุมศพ
1233
ปิโอ สุวภัณฑ์-บุณยะวุฒกุล
24-02-2002
2
หลุมศพ
6616
เปโตร มงคล-บุญเต็ม
10-02-2005
5
หลุมศพ
3016
เทเรซา มาลี-บุญประกอบสุข
26-02-1983
3
หลุมศพ
0213
แอดลิน ดรุณี-บริกร
18-02-2005
1
คอนโด
0326
ลูกา ประกอบ-นิลแสง
17-02-2001
2
หลุมศพ
2026
อักแนส ตัน ง่วย เอง-นิตโย
15-02-1971
4
หลุมศพ
1404
เซซีลีอา สลับ-นาคเนียม
25-02-2010
1
หลุมศพ
1836
อักแนส ศกลวรรณ-นันทวิสัย
12-02-2020
8
หลุมศพ
4603
ยอแซฟ ธาตรี-ธีระประทีป
08-02-1998
5
หลุมศพ
3210
ยอแซฟ เฉลิม-ธีมะสมบัติ
26-02-1967
3
หลุมศพ
0734
อากาทา สุมาลี-ธนูสิงห์
04-02-2017
2
หลุมศพ
1834
เปาโล ดำรง-ธงชัย
01-02-2020
8
หลุมศพ
3915
มารีอา คุง-ทิวัน
09-02-1998
3
หลุมศพ
5719
เปาโล วีระ-ทิพย์ชลาธาร
20-02-2001
5
หลุมศพ
0834
ราฟาแอล สถาพร-ทองสุข
27-02-2017
8
หลุมศพ
4729
ปอลฟีลีโอ พิชญะ-ทรรทรานนท์
09-02-1956
6
หลุมศพ
4930
มารีอา สมจิตต์-ทรงสวัสดิ์
02-02-2008
6
หลุมศพ
2830
มาร์ธา ชรินทร์-ทรงคุ้มครอง
15-02-1995
4
หลุมศพ
4005
ยวงบัปติสตา ชูชัย-ถิระมัย
18-02-1973
5
หลุมศพ
0405
มารีอา ศิริพร-ถาวรศิริทรัพย์
22-02-1940
1
หลุมศพ
5720
มารีอา ลินดา พจนา-ตุงคะรักษ์
09-02-2020
5
หลุมศพ
5628
มารีอา กัญมน-ตั้งอัครถากุล
09-02-2009
6
หลุมศพ
1812
ยวงบัปติสตา สงวน-ตั้งตระกูล
04-02-1988
1
หลุมศพ
4320
เฮเลน ณัฏฐนา-ตันโชติศรีนนท์
26-02-2009
5
หลุมศพ
2702
มารีอา บุญช่วย-ตันยงศิริ
18-02-2009
3
หลุมศพ
6434
มารีอา มะลิ-ตันติโกศล
22-02-1991
6
หลุมศพ
1607
เวโรนิกา วีรวรรณ-ตันติประสุต
25-02-2013
1
หลุมศพ
1608
เดนนิส พินิจ-ตันติประสุต
03-02-1993
1
หลุมศพ
5632
มารีอา เจ๋-ตรันถิ
17-02-2018
6
หลุมศพ
0932
เปโตร ประเสริฐ-ดาวดี
24-02-2015
8
หลุมศพ
1042
ฟรังซิสโก เจียน-ดากรู้ส
07-02-1982
2
หลุมศพ
2634
ราฟาแอล สมศักดิ์-ซ้องกัง
22-02-1982
4
หลุมศพ
0009
หลุยส์ อภิวัฒน์-ซือสวัสดิ์
03-02-2001
P
กางเขน
2614
ยอห์น บอสโก ธนู-ชูเกียรติ
22-02-2003
3
หลุมศพ
0742
เทเรซา ประจิตร-ชูประจักษ์
03-02-2017
2
หลุมศพ
0543
เปโตร ชูชีพ(สุเทพ)-ชีพชล
18-02-2010
2
หลุมศพ
0736
เวนันซีโอ นิรันดร์-ชีพชล
10-02-2018
2
หลุมศพ
4927
เทเรซา สุพัตรา -ชีพชล
27-02-2008
6
หลุมศพ
0146
เปโตร สุดใจ-ชีพชล
22-02-2011
8
หลุมศพ
0428
ไมเกิ้ล วิรัตน์-ชินทร์นลัย
22-02-2012
8
หลุมศพ
1327
มารีอา เยาวลักษณ์-ชิตสีทรง
19-02-2017
8
หลุมศพ
0739
ยอแซฟ มงคล-ชาญชัยพิทักษ์
10-02-2014
8
หลุมศพ
0243
เปาโล เจริญ-ชัยสำเร็จ
09-02-2009
8
หลุมศพ
0813
ยวงบัปติสตา ชัชวาลย์-ชัชวัสวิมล
07-02-2020
9
หลุมศพ
1102
มารีอา วารี-ชวากร
15-02-2006
1
หลุมศพ
4220
มารีอา หัทยา-ฉันทานุรักษ์
23-02-2007
5
หลุมศพ
1835
อันตน สมพันธ์-จูฑะโยธิน
07-02-2020
8
หลุมศพ
3716
ยวง ประชา-จีนะวานิช
06-02-1997
3
หลุมศพ
6210
มารีอา วรา-จิรัฐติกาล
16-02-2008
5
หลุมศพ
6108
โรซา มารีอา สมจิตร-จินตกะวงศ์
03-02-2015
5
หลุมศพ
5510
เปโตร วินัย-จิตราคนี
02-02-2007
5
หลุมศพ
2535
ยูรีอันนา นวรัตน์-จิตตกล
23-02-2017
4
หลุมศพ
3912
เปโตร สมชาย-จันทร์เด่นดวง
24-02-1996
3
หลุมศพ
5107
วิชิต-จันทรเจริญ
05-02-2010
5
หลุมศพ
1013
ลูซี่ โสภา-จันทรนิภ
21-02-2019
9
หลุมศพ
0305
ยอแซฟ ปัญญา-งามกิตติคุณ
17-02-2018
1
หลุมศพ
1322
อันนา สมถวิล-คูตระกูล
13-02-2019
1
หลุมศพ
1218
ยอแซฟ ธวัช-คันธเศรษฐ
16-02-2001
1
หลุมศพ
6501
มารีอา น้อมจิตต์-ขาวมาลา
17-02-2013
5
หลุมศพ
1048
ยอห์น วิรัช-กุลเนตุ
04-02-2016
8
หลุมศพ
1528
ยอห์น บัปติสตา วีรภัทร-กุลเนตุ
03-02-2018
8
หลุมศพ
0401
เปโตร - เปาโล ปน-กีรติพงษ์
05-02-1972
2
แฟลต
1312
เปโตรเปาโล ปน-กีรติพงศ์
05-02-1972
1
หลุมศพ
1312
ยอแซฟ สมชัย-กีรติพงศ์
21-02-1962
1
หลุมศพ
0805
อันนา สุรีรัตน์-กิติศักดิ์กุล
20-02-2000
1
หลุมศพ
4031
ซิลเวสเตอร์ สุรพงษ์-กิจเจริญ
11-02-2007
6
หลุมศพ
2340
มารีอา จันทร์-กิจสวัสดิ์
10-02-2009
4
หลุมศพ
6526
มารีอา อุไร-กิจสวัสดิ์
23-02-2018
6
หลุมศพ
0205
- พิชัย-กิจประชุม
15-02-1930
1
คอนโด
6007
เลาแรนเต จือไซ-กิจประชุม
25-02-2002
5
หลุมศพ
6007
เปโตร วีระ (จ.ส.อ.)-กิจประชุม
15-02-2005
5
หลุมศพ
3928
เทเรซา มณี (ซิสเตอร์)-กาญจนานุรักษ์
28-02-2006
4
หลุมศพ
0307
มารีอา สำเนียง-กองสุข
12-02-2011
2
คอนโด
4908
เทเรซา พันธุ์ศรี-กรีกุล
08-02-1999
5
หลุมศพ
3338
มารีอา ยุพา-กมลสุทธิ
16-02-2006
4
หลุมศพ
0148
เปาโล WEIJU (เหว่ยจี้)-ZENG (แซ่เจิน)
23-02-2011
8
หลุมศพ
5720
NORBERT-SPOHN
12-02-2006
5
หลุมศพ
1515
RIGANTI TERESA-SIN
18-02-1964
1
หลุมศพ
0151
PETER-SEMAR
04-02-1960
2
แฟลต
0354
PETER HONG-SATHARAKIT
08-02-1947
1
แฟลต
0205
Michael Hyrch Russell Joh-Peterrussell
01-02-1982
1
แฟลต
2034
เปโตร PEDRC-PURISIMA
23-02-1986
4
หลุมศพ
0116
CAMILLE COUDOUX-NEE LOGOZ
02-02-1976
2
แฟลต
4112
MARIE JEANNE D ARC-MEZIERE
22-02-2004
5
หลุมศพ
0456
TROVOR ETHELRED-MCCABE
20-02-1973
1
แฟลต
0214
ANDRIA-MAZZA
24-02-1958
2
แฟลต
0122
สงเคราะห์ MR.YAGOOB (ยากูบ)-MASIH (มาซิห์)
21-02-2017
3
คอนโด
3114
GULIAMO BIENVENIDO-MANGUESES
17-02-1996
3
หลุมศพ
3814
INFANT-LOH
06-02-1955
3
หลุมศพ
6133
Alice Gaurin-King
06-02-2010
6
หลุมศพ
5412
MARIA VERA (วีรวรรณ)-HERMAN
16-02-2011
5
หลุมศพ
0243
ANNA-HAUSER
12-02-2005
1
แฟลต
0536
JOSEPH ADRIEW-FEPE
23-02-1937
2
แฟลต
0204
PAUL ALLEN-FALLER
03-02-2009
2
คอนโด
0213
- YEO KIM-CHUA
13-02-1940
1
แฟลต
1718
ELIZABETH-CGSPEDES
02-02-1963
1
หลุมศพ
1327
เทเรซา นิตยา-BERYL COWBURN
17-02-2000
2
หลุมศพ
0547
Adolfo-Atenta
12-02-2013
8
หลุมศพ
2428
- PAULLINE-A. DE JESUS
19-02-1987
4
หลุมศพ
0168
บริกา เงิน-
26-02-1972
1
แฟลต
0201
John Ifherwood-
06-02-1971
1
แฟลต
0265
EM MEMORIA DE-
29-02-1924
1
แฟลต
0101
MATHIEU VO THANH THUY-
01-02-1970
2
แฟลต
0105
THOMAS TAN-
15-02-1940
2
แฟลต
0149
DON PEDRO TABOSO-
13-02-1971
2
แฟลต
0247
ARENE NICOLAS-
03-02-1934
2
แฟลต
0248
ANNA BELLARMINA-
26-02-1927
2
แฟลต
0310
L.PETREDES-
12-02-1961
2
แฟลต
0338
MARIA F DE SA-
05-02-1932
2
แฟลต
0625
อักแนส โกสิยพงษ์-
10-02-1970
1
หลุมศพ
6213
อากาทา เฉิน ฉ่าย ซิว-
20-02-2018
5
หลุมศพ
0103
คุณพ่อ พอลวิลเฟร็ด โอไบรน์-
10-02-2001
9
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน มีนาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
5223
อักแนส วราภร-ไวย์วิทยา (บุนนาค)
25-03-2012
5
หลุมศพ
0152
ชิต-ไพศาล
18-03-1982
8
หลุมศพ
0313
เปาโล สุรชัย-ไกรสมสุข
07-03-2013
3
คอนโด
4224
มารีอา มาลี-โอฬารวนกิจ
29-03-1997
5
หลุมศพ
3407
แอนโทนี่ ประสิทธิ์-โลหะวิริยศิริ
15-03-2016
3
หลุมศพ
0144
มารีอา เปรื่อง-โพธิเนตร์
16-03-1998
2
หลุมศพ
0232
ร็อค ธัชชัย-โปวิบูลย์
22-03-2011
2
หลุมศพ
6301
มีคาแอล สุเชษฐ์-โชติวุฒิ
29-03-2003
5
หลุมศพ
0460
มารีอา อนงค์-โชติชินเชาวน์
16-03-1969
1
แฟลต
1023
ลูซีอา ทองปิ่น-โควินทวงศ์
30-03-1975
1
หลุมศพ
4326
มารีอา สมทรง-โกมุทแดง
04-03-2007
6
หลุมศพ
5722
HELENA พะเยาว์-โกมลเสน
13-03-2001
5
หลุมศพ
0544
ราฟาแอล มนูญ-โกกิลานนท์
14-03-1992
2
หลุมศพ
5108
โทมัส โทมัส-โก
13-03-1950
5
หลุมศพ
3109
มารีอา อรพันธ์-แสงเทียน
06-03-2014
3
หลุมศพ
2238
โทมาส ธานินทร์-แสงเทียน
27-03-1973
4
หลุมศพ
0532
มาเรีย มณฑา-แสงศรี
28-03-1954
2
แฟลต
6008
อันตน ภูรีเศรษฐ-แสงวงศ์
01-03-2002
5
หลุมศพ
1629
อันนา รัตนา-แย้มกันชู
14-03-2006
2
หลุมศพ
0206
ยอแซฟ อวยชัย (ฮวยไช้)-แม้นจิตร (แซ่โง้ว)
21-03-2019
4
คอนโด
0708
เทเรซา ส่วงกุง (ซ่องกุง)-แซ่โล้ว (แซ่นิ้ม)
16-03-2018
1
หลุมศพ
0604
ยอแซฟ กิ้งเอี้ยง-แซ่โล้ว
21-03-1968
1
หลุมศพ
0119
เทเรซา ซุ่ยฮ้ง-แซ่โป่ว
09-03-1979
1
หลุมศพ
0709
AUGUSTINE ฮ่องเชียง-แซ่โง้ว
29-03-1965
1
หลุมศพ
0710
มาร์ตินา บุญยิ่ง-แซ่โง้ว
23-03-1998
1
หลุมศพ
0710
ยอแซฟ ฮกช้วน-แซ่โง้ว
19-03-1993
1
หลุมศพ
2506
ยอแซฟ หลีอัญ-แซ่โก
12-03-1978
3
หลุมศพ
3730
มารีอา เจ็ง-แซ่เฮ้ง
07-03-2007
4
หลุมศพ
4708
ยอแซฟ เลี้ยง-แซ่เฮ้ง
12-03-1975
5
หลุมศพ
2340
ยวงเดอมาธา เท่งเลี๊ยก-แซ่เอี๊ยว
13-03-1986
4
หลุมศพ
0935
ยอแซฟ เซียวจือ-แซ่เอี้ย
25-03-2001
2
หลุมศพ
4018
ฟรังซิสโก ธีรชัย-แซ่เอี้ย
12-03-1997
5
หลุมศพ
0118
อักแนส มุ่ยเช็ง-แซ่เล้า
15-03-1995
1
หลุมศพ
2512
เปาโล ย่งเจีย-แซ่เตีย
09-03-1960
3
หลุมศพ
2028
ยอแซฟ เตียวนี้-แซ่เตีย
14-03-1927
4
หลุมศพ
5001
อันเดร บุ่นตง-แซ่เตีย
23-03-1966
5
หลุมศพ
0216
มารีอา แล-แซ่เตาะ
17-03-1979
1
หลุมศพ
6430
ยอแซฟ ไกแช-แซ่เซียะ
23-03-1978
6
หลุมศพ
0647
เรยีนา เรยีนา-แซ่เจี่ย
21-03-1998
2
หลุมศพ
0606
เปาโล ลิ้มเต็ก-แซ่เจีย
22-03-1962
1
หลุมศพ
1726
ยวงบัปติสตา บุ้นไก-แซ่อุ่น
12-03-1994
2
หลุมศพ
0631
เทเรซา สมศรี-แซ่อึ้ง
09-03-2013
8
หลุมศพ
1601
ยอแซฟ หย่วน-แซ่ห่าน
16-03-1994
1
หลุมศพ
6504
เปโตร แฮฮง-แซ่หลี
30-03-2004
5
หลุมศพ
4912
ยอแซฟ ฮงฮู่-แซ่หลิ่ม
01-03-1999
5
หลุมศพ
0105
ยอแซฟ กวงฮะ-แซ่ลี้
31-03-1972
1
หลุมศพ
2212
ไหม-แซ่ลี้
12-03-1938
3
หลุมศพ
6224
ยอแซฟ อ่อน-แซ่ลี้
18-03-2003
5
หลุมศพ
0606
แอนนา ชุนง้อ-แซ่ลิ้ม
04-03-1968
1
หลุมศพ
0714
ยอแซฟ เต็กฮุย-แซ่ลิ้ม
24-03-1968
1
หลุมศพ
0539
อากาทา ประหยัด-แซ่ลิ้ม
18-03-2013
2
หลุมศพ
1116
แอนนา ซิวโหว-แซ่ฟ่ง
06-03-1937
1
หลุมศพ
0429
มารีอา สุทินี-แซ่ถ่ำ
23-03-2012
8
หลุมศพ
0501
อันนา ป๋อฮุ้ง-แซ่ตั้ง
14-03-1983
1
หลุมศพ
3418
มารีอา คาซิม-แซ่ตั้ง
17-03-2018
3
หลุมศพ
5729
มารีอา หวั่งตี้-แซ่ตั้ง
25-03-2009
6
หลุมศพ
2622
มารีอา ซุ่นง้อ-แซ่ตัน
20-03-1998
3
หลุมศพ
5604
ยอแซฟ ไคฮี-แซ่ซึง
23-03-1959
5
หลุมศพ
4909
เปโตร โมเฮี้ยง-แซ่ซี
29-03-1999
5
หลุมศพ
0204
ยอแซฟ ไจ้กิด-แซ่ซิ้ม
12-03-1951
1
หลุมศพ
1525
มารีอา เพ็กเฮี้ย-แซ่ฉั่ว
27-03-1994
1
หลุมศพ
0927
มารีอา หมุ่ยจู-แซ่ฉั่ว
21-03-2003
2
หลุมศพ
2313
ยอแซฟ กวางฮุย-แซ่ฉั่ว
09-03-2017
3
หลุมศพ
0203
หยก-แซ่ฉั่น
22-03-1958
1
คอนโด
0315
อันนา เบ็กเลี้ยง-แซ่จู
21-03-1963
1
หลุมศพ
2724
โรซา อังคณา-แซ่จู
01-03-1999
3
หลุมศพ
2725
ยอแซฟ เตียงซู้-แซ่จู
21-03-1975
3
หลุมศพ
1325
เทเรซา ชูจิตต์-แซฉั่ว
20-03-2011
1
หลุมศพ
0147
อันนา ฉลวย-แก้วขจร
31-03-2011
8
หลุมศพ
0227
อันตน โยธิน-เฮ้งตระกูล
30-03-2011
8
หลุมศพ
1504
ยอแซฟ ยศ-เอาตระกูล
06-03-1996
1
หลุมศพ
1649
ลูกา กวินท์ภัทร์-เอกประเสริฐกุล
24-03-2019
8
หลุมศพ
0937
มารีอา ณัฐมน-เหล่าศิริหงษ์ทอง
28-03-2015
8
หลุมศพ
6507
เซซีลีอา องุ่น-เหรียญทอง
02-03-2005
5
หลุมศพ
1822
ยอแซฟ ไพบูลย์-เสวกพิบูลย์
17-03-1990
1
หลุมศพ
1822
เอลิซาเบ็ธ ประทุม-เสวกพิบูลย์
08-03-1983
1
หลุมศพ
3133
อันนา เขมนิจ-เสนาจักร
28-03-2018
4
หลุมศพ
5723
เทเรซา สุวภี-เสนะวีณิน
17-03-2001
5
หลุมศพ
0439
ยอแซฟ บริบูรณ์-เศวตรวิทย์
21-03-1927
2
แฟลต
5727
เปโตร วิสูตร-เลื่อนประไพ
21-03-2009
6
หลุมศพ
3426
ฟรังซิสเซเวียร์ พิชัย-เลิศวิสุทธิพงษ์
18-03-2006
4
หลุมศพ
1032
มากาแร็ต มณี-เลาสมบูรณ์
25-03-2013
2
หลุมศพ
4932
อัลเบิร์ต ปีเตอร์ ปิอุส-เรื้อก
13-03-2008
6
หลุมศพ
6005
มารีอา อังเจลา สายใจ-เรืองสมบูรณ์ (ทองประเสริฐ)
25-03-2007
5
หลุมศพ
0328
ฟรังซิสโก สุรยุทธ-เรืองปราชญ์
14-03-2015
2
หลุมศพ
0106
เทเรซา อวยพร-เมตตาจิตต์
03-03-1970
1
คอนโด
3019
โทมาส มนตรี-เฟื่องธุระ
12-03-1984
3
หลุมศพ
5004
ยอแซฟ สุรเสกข์-เพชรตระกูล
16-03-1999
5
หลุมศพ
2812
ยอแซฟ อนันต์-เผ่าศิริพงศ์
19-03-2002
3
หลุมศพ
0204
เปโตร นิพนธ์-เปรมสุข
09-03-2019
4
คอนโด
0107
มารีอา ขจร-เนียมวิวัฒน์
13-03-1978
2
แฟลต
0314
ยอแซฟ พงษ์พัฒน์-เนตรศรี
13-03-2018
4
คอนโด
0630
เปาโล เสี่ยวปิน-เทียมตะวัน
03-03-2013
8
หลุมศพ
0414
ยอแซฟ สมจิตต์-เตียวไพบูลย์
02-03-1936
1
หลุมศพ
0451
คาธารีนา เฮียง-เตียวเจริญ
27-03-1960
1
แฟลต
1521
ยอแซฟ โยแซฟ-เตชะวณิช
12-03-1994
1
หลุมศพ
2642
มารีอา มักดาเลนา สังวาลย์-เซ็ทเจริญ
07-03-1983
4
หลุมศพ
0151
ยอแซฟ พวง-เชิดเกียรติกำจาย
21-03-2011
8
หลุมศพ
0211
ยอแซฟ วิชัย-เจียมวงศ์
28-03-2015
3
คอนโด
1623
มารีอา ภรธิพา-เจษฎากร
19-03-1994
1
หลุมศพ
3122
รูฟีนา ดุษณี-เจริญศุข
25-03-1983
3
หลุมศพ
3122
วินเซนต์ อุดม-เจริญศุข
25-03-1996
3
หลุมศพ
4721
ลูโดวิกา วจี (รัตนกิจ)-เจริญศุข
31-03-2018
5
หลุมศพ
6221
ยออากิม เยี่ยม-เจริญภูมิ
02-03-2003
5
หลุมศพ
1535
แอนโทนี่ ดำรง-เจริญพงษ์
18-03-2018
8
หลุมศพ
0149
เปาโล ไพโรจน์-เจริญทรัพย์
01-03-2011
8
หลุมศพ
0533
อากาทา พรทิพา-เคหสุขเจริญ
11-03-2018
8
หลุมศพ
0225
เปโตร พันเอก(พิเศษ) วุฒิสนธิ์-เข็มสว่าง
25-03-2013
4
คอนโด
1246
เปโตร ไชโย-เขมกวัฒน์
10-03-1986
2
หลุมศพ
1135
ลูกา สุริยา-เกษตรบริบูรณ์
08-03-2016
8
หลุมศพ
2517
ANTHONY วิษณุ-เกวลี
27-03-2001
3
หลุมศพ
0940
ยวงบัปติสตา โยธิน-เกตุผล
24-03-2000
2
หลุมศพ
1541
นาย จรูญ( CHAROON)-อุ่นจิตติกุล (OONCHITTIKUL)
13-03-1993
8
หลุมศพ
3025
แพทริค พัฒน์-อิศรางกูร ณ อยุธยา
28-03-2018
3
หลุมศพ
3025
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัญพัฒน์-อิศรางกูร ณ อยุธยา
17-03-1978
3
หลุมศพ
5407
มารีอา นิภา-อาศัยธรรมกุล
14-03-2000
5
หลุมศพ
3004
มารีอากอเร็ตตรี พัชรี-อานามนารถ
25-03-2005
3
หลุมศพ
3004
อันตน อุทัย -อานามนารถ
08-03-1988
3
หลุมศพ
5705
เปโตร ฉาก-อานามนารถ
03-03-1954
5
หลุมศพ
0507
เบเนดิกต์ สุรพันธ์-อังศวานนท์
16-03-2013
1
หลุมศพ
0508
แอนโทนี เกื้อ-อังศวานนท์
04-03-2016
1
หลุมศพ
0603
มารีอา ซิวเซ็ง-อวิรุทธา
28-03-2010
1
หลุมศพ
5632
มารีอา วรินทร์ธร-อภิวรชัยโรจน์
03-03-2009
6
หลุมศพ
5117
ลูกา สมพร-อภิรักษ์ทานนท์
04-03-2010
5
หลุมศพ
0743
เซซีลีอา สุนีย์-อภิรักษ์ทานนท์
11-03-2014
8
หลุมศพ
1730
อักแนส ช้อย-หาญมุสิกวัฒน์กูร
08-03-2019
2
หลุมศพ
1811
มาร์ติโน ชนะ-หอมนิยม
06-03-2015
1
หลุมศพ
1028
เปโตร ธัญญะ-หฤทัย
09-03-2015
8
หลุมศพ
2007
เปาโล บุญเลิศ-หมั้นทรัพย์
21-03-2003
3
หลุมศพ
1403
มารีอา เซลีนา เนาวรัตน์-หงษ์ไพโรจน์
26-03-2018
1
หลุมศพ
1404
โคทิลดา สละ-หงษ์ไพโรจน์
23-03-2002
1
หลุมศพ
0402
มาร์ธา ฮ่ออี้-หงษ์
28-03-1952
1
หลุมศพ
6503
ยอแซฟ ถนอม-สุหฤทดำรง
27-03-2004
5
หลุมศพ
6223
มอนิกา อารีย์-สุวรรณเกษร
19-03-2003
5
หลุมศพ
1307
คาธารีนา คัทรินทร์-สุวกูล
18-03-2013
1
หลุมศพ
6621
อันนา เพ็ชรา-สุวกูล
16-03-2005
5
หลุมศพ
4427
เซวีเลีย พิมพา-สุภาพันธ์
20-03-2000
6
หลุมศพ
5726
มารีอา บางวลัย-สุภานัย
12-03-2009
6
หลุมศพ
0136
เอวูฟราชิยา บุญช่วย-สุชัยราช
01-03-2010
1
แฟลต
2230
ยวงบัปติสตา สรรพัชญ์-สิริสิงห์
03-03-1961
4
หลุมศพ
2534
เฟอร์มิน สมพร-สิริสิงห์
12-03-1982
4
หลุมศพ
1330
เปาโล นิวัติชัย-สินไชยรัตนากุล
03-03-2017
8
หลุมศพ
0308
แปร์เปตูอา มณี-สิทธิบุตร
17-03-1968
1
หลุมศพ
5631
หลุยส์โดวิโก อรุณสวัสดิ์-สิงหทัต
05-03-2009
6
หลุมศพ
2326
เวโรนิกา วาณี-สิขรางกูร
12-03-2012
4
หลุมศพ
2326
เวโรนิกา วาณี-สิขรางกูร
12-03-2012
4
หลุมศพ
2243
เปาโล พรชัย-สัจจวิทย์
08-03-1977
4
หลุมศพ
5716
มารีอา วรรณา-สวีรวงศ์ (ซาเวียร์)
15-03-2005
5
หลุมศพ
0632
อังเยลา สาลี่-สวนแก้ว
21-03-1976
2
หลุมศพ
2737
เมรี่ ปานจิตต์-สมิต
08-03-1961
4
หลุมศพ
3339
มอนิก้า มาเรีย ลักษมี-สมัครจิต
01-03-2006
4
หลุมศพ
3709
เปาโล สมชาย-สมกำลัง
17-03-1996
3
หลุมศพ
1508
มารีอามักดาเลนา จันทร์-สงวนชาติ
15-03-2009
1
หลุมศพ
4226
ยอแซฟ ณรงศักดิ์-สกุลทองวัฒนา
20-03-2007
6
หลุมศพ
0831
อันตน สนอง-สกุลทอง
02-03-1987
2
หลุมศพ
0832
การ์โรโล พิชัย-สกุลทอง
02-03-2000
2
หลุมศพ
4127
วิกตอเรีย แฉล้ม-สกุลทอง
29-03-2007
6
หลุมศพ
6006
เซซีลีอา ธิดา-ศุภศิริชัย
18-03-2016
5
หลุมศพ
1837
เวโรนิกา งามเดือน-ศุขอินทุ
02-03-1976
2
หลุมศพ
4403
ยอแซฟ สิโรจน์-ศิริโกมุท
20-03-2017
5
หลุมศพ
3707
เปาโล นายแพทย์กลนี-ศิริยง
12-03-2018
3
หลุมศพ
1328
ยอแซฟ ประพันธ์พจน์-ศิริกุล
02-03-2017
8
หลุมศพ
5721
อักแนส อาภา-ศรีโสภา
04-03-2001
5
หลุมศพ
4922
ยาโกเบ สมาน-ศรีเจริญ
18-03-2007
5
หลุมศพ
4129
มารีอา สุวรรณา-ศรีสวัสดิ์
19-03-2007
6
หลุมศพ
5417
ฟรังซิสเซเวียร์ สวัสดิ์-ศรีภิรมย์
30-03-2004
5
หลุมศพ
5417
ยวงบัปติสตา เล็ก-ศรีภิรมย์
03-03-1955
5
หลุมศพ
0103
ประยงค์ (วราห์)-ศรจิตติ
12-03-1967
2
แฟลต
3340
โกโดเฟรโด้ บัลโบวา-วีลาสโก้ ซินเนีย
04-03-2006
4
หลุมศพ
3927
มอนิกา สะอาด-วีระศิลป์ (ซิสเตอร์)
28-03-1968
4
หลุมศพ
0934
ยอห์น ศกรินทร์-วิเศษะพันธุ์
12-03-2015
8
หลุมศพ
5633
โทมัส ธวัช-วิภูชนิน
10-03-2009
6
หลุมศพ
0202
เชงตุน-วายภาท
04-03-1905
2
แฟลต
4110
มารีย์ ชาล (ซิสเตอร์)-วันเดอร์อาลส์ท
17-03-2005
5
หลุมศพ
5728
ยอห์นบัปติสตา วุฒิชัย-วังศธรธนคุณ
24-03-2009
6
หลุมศพ
0150
มารีอา ชะลูด-วนัปติกุล
13-03-2011
8
หลุมศพ
6502
มารีอา หย่ง-วงษ์สกุล
25-03-2004
5
หลุมศพ
3105
มารีอา อรพิณ-วงศ์อร่าม
24-03-2014
3
หลุมศพ
6010
มารีอา เชื้อ-วงศ์รุ่ง
25-03-1991
5
หลุมศพ
5321
โยนออฟอาร์ค จิตรา-วงศ์พานิช
26-03-1993
5
หลุมศพ
5322
เทเรซา วิภา-วงศ์พานิช
03-03-1961
5
หลุมศพ
3721
ยอแซฟ องุ่น-ลิวิกร
16-03-1977
3
หลุมศพ
6225
อันนา นิตยา-ลิขนะไพศาล
23-03-2003
5
หลุมศพ
4913
ยอแซฟ สงวน-ลัคนาวงศา
03-03-1999
5
หลุมศพ
1646
MARIA มาเรีย-ลมัย
23-03-1995
2
หลุมศพ
1648
ยวง บัปติสตา สนิท (BAK KIENG)-รุ่งเรืองแสนยากร
12-03-2019
8
หลุมศพ
3910
อักแนส จันทรา-รุ่งรัชกานนท์
06-03-2017
3
หลุมศพ
1801
เปโตร เปโตร-รำพึงกิจ
12-03-1994
1
หลุมศพ
0733
อันนา ดารา-ราชกิจ
03-03-2002
2
หลุมศพ
1024
มารีอา อันนา อมรรัตน์-รัวตระกูล
18-03-2012
1
หลุมศพ
1245
ฟรังซิสโก คาราริโอ ธนารัตน์-รัตน์สราญจิต
29-03-1998
2
หลุมศพ
6620
อันนา ลัดดา-รัตนิน
14-03-2005
5
หลุมศพ
4708
อัมโบรซีโอ โกศล-รัชชพงศ์รักษ์
21-03-1992
5
หลุมศพ
1617
คลารา สว่าง-รังสินานนท์
24-03-1983
1
หลุมศพ
1542
มารีอา สมจิตร-รังสรรค์
28-03-1990
2
หลุมศพ
0622
macrina รีนา-รังทอง
27-03-2017
1
หลุมศพ
5802
ยอแซฟ วิวัฒน์-รักษ์บุญยวง
25-03-1954
5
หลุมศพ
0302
ยอแซฟ อภิศักดิ์-รวิวรกุล
01-03-1972
1
หลุมศพ
0249
ฟรังซิสโก ละออง-ย้วยความดี
18-03-1987
2
หลุมศพ
0249
เปโตร ผ่อง-ย้วยความดี
18-03-1977
2
หลุมศพ
2008
อันนา มาลา-ยี่โถ
01-03-2006
3
หลุมศพ
1236
เซซีลีอา ชุนลั้น-ยี่รัญศิริ
05-03-1982
2
หลุมศพ
2942
เปาโล อุดม-ยังสมชีพ
12-03-1962
4
หลุมศพ
6222
มารีอา มักดาเลนา ซ่อนกลิ่น-ยังสมชีพ
16-03-2003
5
หลุมศพ
6314
แชร์แมน ชุมพิศ-ยะอัมพันธ์
22-03-1981
5
หลุมศพ
0205
เกอทรูด ฉวีวรรณ-ยอดประสิทธิ์
11-03-2019
4
คอนโด
5533
ยอแซฟ ธเดช-มีเจริญ
12-03-2019
6
หลุมศพ
1232
ยอแซฟ เอกลักษณ์-มีบุตรภักดี
02-03-2019
8
หลุมศพ
2010
เทเรซา ลาวัณย์-มีนานนท์
23-03-1999
3
หลุมศพ
2011
ลูกา ศราวุธ-มีนานนท์
25-03-1996
3
หลุมศพ
4611
ฟิลิปปา ย่ง-มีคิม
11-03-1998
5
หลุมศพ
2020
เปโตร เอก-มาลานิยม
15-03-2007
3
หลุมศพ
0147
มารีอา เปี่ยม-มาลัยทอง
01-03-2004
2
หลุมศพ
2310
คริสติโน สมบัติ-มังคลานนท์
15-03-2001
3
หลุมศพ
1014
ฟรังซิส มนัส-มนูพิบูลย์
02-03-2018
1
หลุมศพ
5803
ยวงบัปติสตา นิยม-มณีกิจ
28-03-2001
5
หลุมศพ
2038
อันเดร สำเริง-ภูลี
23-03-2007
4
หลุมศพ
4204
ลูกา ประกาส-ภูรีโรจน์
19-03-2001
5
หลุมศพ
0636
มารีอา เนาวรัตน์-ภูมิพิศิษฐ
25-03-1958
2
หลุมศพ
0630
อันนา ไพจิตร-ภมรบุตร
14-03-2013
2
หลุมศพ
6122
เบเนดิกโต ประจักษ์-ฟักน้อย
12-03-2003
5
หลุมศพ
4914
ยอแซฟ ภาณุภาคย์-พู่จิตร์กานนท์
06-03-1999
5
หลุมศพ
0744
เปโตร สมทรง-พูลสวัสดิ์
18-03-2014
8
หลุมศพ
3427
เปาโล ละมูล-พูลวิทยกิจ
28-03-2006
4
หลุมศพ
0845
มารีอา วีนัส-พูลคุณานุกูร
28-03-1991
2
หลุมศพ
2218
เทเรซา พเยีย-พิสัณฑ์สุข
24-03-2013
3
หลุมศพ
5519
แมรี่ ผิว-พิรัฐโยธิน
05-03-1972
5
หลุมศพ
0110
มารีอา บุญสม-พิมพา
02-03-2019
1
หลุมศพ
4021
เทเรซา เนาวรัตน์-พิชิตพสุธาดล
21-03-1997
5
หลุมศพ
0629
เทเรซา จุฑาวรรณ-พานิชเกษม
20-03-1994
2
หลุมศพ
0315
แบร์นาแด๊ต วัลลี-พัฒนโชติ
18-03-2013
3
คอนโด
6229
ยอแซฟ ธนพล-พลประทิน
17-03-2010
6
หลุมศพ
1043
เปโตร สมชาย-พงษ์ชาตรี
30-03-2003
2
หลุมศพ
1532
เยโนเวฟา สมาน-ปูควะนิช
28-03-1999
2
หลุมศพ
2337
ยอแซฟ สนิท-ปิติสันต์
10-03-1986
4
หลุมศพ
2338
เซซีลีอา อัมพัน-ปิติสันต์
09-03-1989
4
หลุมศพ
6622
ฟิลิป ปราโมทย์-ปิติสันต์
18-03-2005
5
หลุมศพ
0512
ยอห์น เลียว-ปิงเซียง
12-03-1946
1
หลุมศพ
0219
ยอห์นบัปติสตา อนุวัตร-ปานสง่า
02-03-2010
2
คอนโด
4612
ยวงบัปติสตา ปัญญา-ปัญญาธนิต
27-03-1998
5
หลุมศพ
1329
มาทินดา วนิดา-ปรีชาวนิช
22-03-2005
8
หลุมศพ
0358
ยอแซฟ ล้วน-ประเสริฐพันธ์
26-03-1960
1
แฟลต
3822
เปาโล สุวิทย์-ประสิทธิ์รัตนพร
27-03-2002
3
หลุมศพ
4007
เปโตร นิลลา วัลลีย์-ประสาทพร
09-03-1994
5
หลุมศพ
0121
เปาโล สุวัฒน์-ประภากมล
01-03-2001
1
คอนโด
0524
ยอห์น บัปติสตา ยงสง่า-ป.สัตยารักษ์
03-03-2016
1
หลุมศพ
0206
โยแซฟ ทองเย็น-บุราณเศรษฐ์
10-03-1982
1
แฟลต
1727
ยอห์นบัติสตา ชาญ-บุญหราหมณ์
24-03-2009
2
หลุมศพ
1533
มารีอา สุมาลี-บุญสถิตถาวร
05-03-2018
8
หลุมศพ
3812
อากาทา เย็นใจ-บุญรักษาทรัพย์
02-03-2000
3
หลุมศพ
1138
ยาโกเบ ชวลิต-บุญจริง
31-03-2016
8
หลุมศพ
1828
มารีอา บุญมี-บุญคั้นผล
11-03-2014
2
หลุมศพ
1921
มารีอา ศศิธร-บินอารีย์
28-03-2013
3
หลุมศพ
1142
มารีอา ชุนเน้ย-บริบูรณ์
26-03-2018
8
หลุมศพ
3124
มารีอา มักดาเลนา นัดดา-นิ่มเสมอ
19-03-1987
3
หลุมศพ
1805
แอนนาตาเซีย กิมลั้ง-นิ่มสกล
07-03-1964
1
หลุมศพ
6012
โยเซฟิน ชนกวรรณ-นิโครวัฒนยิ่งยง
25-03-2002
5
หลุมศพ
2919
มาร์โค นิยม-นิยมจ้อย
01-03-2005
3
หลุมศพ
2027
วินเซนต์ วินเซนต์-นิตโย
17-03-1924
4
หลุมศพ
1709
ซีมอน สันติ-นิติรักษ์
02-03-1997
1
หลุมศพ
2341
เทเรซา สมบูรณ์-นิตตะโย
04-03-1965
4
หลุมศพ
5824
ยอแซฟ สมพร-นามวงศ์
29-03-1970
5
หลุมศพ
1647
มารีอา อุษา-นาฏประเสริฐ
10-03-2019
8
หลุมศพ
0145
ยอแซฟ อำนาจ-นรเศรษฐ
28-03-1995
2
หลุมศพ
5818
มารีอา ระเบียบ-ธวัชชูวงศ์
12-03-2016
5
หลุมศพ
0734
ฮีโรนีโม อุดมเดช-ธนูสิงห์
25-03-1988
2
หลุมศพ
2021
มอนิกา นัทภร (นฤมล)-ธกรจีรายุ (ดลบันดาล)
17-03-2018
3
หลุมศพ
3715
จอห์น อภิชาติ-ทิวาวรรณวงศ์
10-03-1988
3
หลุมศพ
0431
โรซา ชมพูนุท-ทวีรัตน์
26-03-2012
8
หลุมศพ
5409
ลูกา โสภณ-ทรัพย์เจริญ
16-03-2000
5
หลุมศพ
1306
เปาโล ชนินทร์-ทรัพย์อนันต์ชัย
18-03-1995
1
หลุมศพ
0144
หลุยส์ มารีย์ สมชาย-ทรวงสังเวียน
07-03-2007
2
หลุมศพ
6013
มาแซลโล วิโรจน์-ทรรทรานนท์
25-03-2002
5
หลุมศพ
1741
วิรัช-ทรงสัตย์
28-03-1996
2
หลุมศพ
0747
ฟิลลิป นิธิวัฒน์-ถั่วทอง
27-03-2014
8
หลุมศพ
1031
ยวงบัปติสตา จิรศักดิ์-ตุ้มกลีบ
13-03-2007
2
หลุมศพ
0114
เปาโล ศักดิ์ชัย-ตั้งอัครภากุล
25-03-2007
2
คอนโด
0935
ฟรังซิสโก มานิตย์-ตันยงศิริ
17-03-2015
8
หลุมศพ
4113
MERE ซ.แอนเจลา-ตัน
13-03-2000
5
หลุมศพ
1831
เออชีนี สายหยุด-ตัณสถิตย์
31-03-1995
2
หลุมศพ
0445
มารีอา มาลีอา-ตังมาลี
28-03-1949
1
แฟลต
2837
มารีอา วันเพ็ญ-ตริยะกุล
19-03-1952
4
หลุมศพ
0151
อันเยลา สาย-ตราชูกุล
20-03-1948
1
แฟลต
3904
ลูซีอา หทัยรัตน์-ตรัยวรกุล
10-03-2016
3
หลุมศพ
3318
ยอร์ช-ดีกรูส
03-03-1995
3
หลุมศพ
0742
เปโตร มานะ-ณัมคนิสรณ์
10-03-2014
8
หลุมศพ
2701
ยวง ปรารภ-ณ สงขลา
06-03-1970
3
หลุมศพ
2741
เซซีลีอา ฐิตินี-ณ นคร
31-03-2017
4
หลุมศพ
0314
ยอแซฟ บุญมี-ชื่นจิตร
10-03-2013
3
คอนโด
1914
อันตน ศรีรัตน์-ชีวะบุตร
27-03-2017
3
หลุมศพ
1546
อันตน เกียรติศักดิ์-ชีวบัณฑิตย์
12-03-2019
8
หลุมศพ
6408
มารีอา ศรีสอาด-ชีรานนท์
25-03-2016
5
หลุมศพ
5528
อันนา ยุพิน-ชาญชัยพิทักษ์
04-03-2010
6
หลุมศพ
1701
ปีโอ อัครวีร์-ชัยอัมพร
18-03-1994
1
หลุมศพ
1650
มารีอา สุนา-ชัยพรพิศุทธิ์
26-03-2019
8
หลุมศพ
1044
ยอแซฟ บุญเหลือ-ชัชวัสวิมล
10-03-1983
2
หลุมศพ
0008
ดอมินิค หวาน-ชัชวลิต
27-03-2001
P
กางเขน
4618
เปโตร สมภพ-ชมจินดา
28-03-1979
5
หลุมศพ
0327
มารีอา รักษ์เดือน-ฉันทานุรักษ์
29-03-1973
2
แฟลต
4220
มารีอา รักษ์เดือน-ฉันทานุรักษ์
29-03-1973
5
หลุมศพ
1545
มารีอา บ้วยศรี-จูฑาธิปัตย์
08-03-1996
2
หลุมศพ
2315
มารีอา วรรณี-จูงหัตถการสาธิต
12-03-1974
3
หลุมศพ
1136
เปโตร เอี้ยวฉัน -จิระธนานันต์
20-03-2016
8
หลุมศพ
2130
นาง ชดช้อย-จิตรานุเคราะห์
28-03-2010
4
หลุมศพ
2536
เปาโล ประกาศ-จิตตกล
20-03-2018
4
หลุมศพ
6011
มารีอา สิริรัตน์-จำรัสเลิศสัมฤทธิ์
10-03-2002
5
หลุมศพ
0746
เทเรซา มาลี-จันทะชา
21-03-2014
8
หลุมศพ
5331
เปโตร อนันต์-จันทร์อ่อน
23-03-2009
6
หลุมศพ
1825
อันนา บุญมี-จันทร์อิทธิกุล
12-03-1983
1
หลุมศพ
2319
มารีอา ละเอียด-จันทร์พิทักษ์
11-03-1975
3
หลุมศพ
5107
เทเรซา ทัศพร-จันทรเจริญ
12-03-2009
5
หลุมศพ
0107
มารีอา ฝัก-จรรยางค์งาม
05-03-1967
1
แฟลต
4931
มารีอา วชิรญาณ-งามทรัพย์ทวีคูณ
09-03-2008
6
หลุมศพ
5112
ยอแซฟ วันดี-คะเนเร็ว
27-03-1986
5
หลุมศพ
0127
มาเรีย จาคประดิษฐ์-คอสเนอร์
24-03-1988
2
แฟลต
0569
อันโตนิโอ จุ้ย -คฤศโตปราการ หมื่น
30-03-1905
1
แฟลต
1401
แอลซา-คมกฤส
28-03-1984
1
หลุมศพ
0430
คาเบรียล เกื้อศักดิ์-คชนาค
25-03-2012
8
หลุมศพ
1534
ยอแซฟ สุรชัย-ขจรวิถีจิตต์
06-03-2018
8
หลุมศพ
3109
โธมัส ยอนนี-ก้อสตาร์
03-03-1969
3
หลุมศพ
4517
ยอแซฟ สุรเชษฐ์-กีร์ตะเมคินทร์
07-03-2003
5
หลุมศพ
0207
มารีอา เพ็ชรวลัย-กิจธนธำรงค์
18-03-2009
2
คอนโด
6228
ฟรังซิสโก วิจิตร-กาญจนธานินทร์
13-03-2010
6
หลุมศพ
4908
ฟรังซิสโก พลโท ประสงค์-กรีกุล
10-03-2014
5
หลุมศพ
0209
ยุสแตง ทรง-กรองทอง
06-03-2012
1
หลุมศพ
1841
ฮูโก เปโตร นารา-กรองทอง
11-03-2013
2
หลุมศพ
2131
แคทเธอรีน มาลินี-กมลพร
12-03-2010
4
หลุมศพ
5324
lee ming tong-mimi charity
14-03-2007
5
หลุมศพ
4126
ยอแซฟ frederick-f.h. dobbs
08-03-2007
6
หลุมศพ
4513
REGINA RAMSAY-VIERRA
21-03-1938
5
หลุมศพ
0531
MARIA DOLORES DE-URQUIZA VAZQUEZ
08-03-1959
2
แฟลต
2726
- WILLIAM-TRAILL CAPT.
31-03-1901
4
หลุมศพ
2727
- EVELYN-TRAILL
02-03-1953
4
หลุมศพ
0462
HECEHE-TIMONELLI
10-03-1905
1
แฟลต
0925
เปาลา PAOLA-TAN KONG
12-03-1962
1
หลุมศพ
2940
- BELMIRO-SIMOES
18-03-1905
4
หลุมศพ
0241
ALOYSIUS-SIIVILAI
23-03-1905
2
แฟลต
0355
PIETRO-SIGOT
19-03-1905
1
แฟลต
4917
นายโรเบอร์ท ทัดควีโฮ ALOYSIUS-ROBERT HO
06-03-2017
5
หลุมศพ
0316
JOEL OHENE-REYNOLDS
22-03-2013
3
คอนโด
1803
ANNA LILLY (ลิลลี่)-REVATBORVONWONG (เรวัตบวรวงศ์)
19-03-1968
1
หลุมศพ
0220
ยอห์น Jose-Pilara
19-03-2010
2
คอนโด
0103
Frnzricht Er Rer Soc-Oec
22-03-1981
1
แฟลต
0319
EMMA-NOORKHAN
23-03-1947
2
แฟลต
2328
MICHAEL SUVEJ-MICANON
29-03-1984
4
หลุมศพ
2629
VERONICA VERONICA-MCANTYRE
14-03-1974
4
หลุมศพ
6231
มาระโก PETRIG-MARKUS
20-03-2010
6
หลุมศพ
4607
PETER NGUYEN VAN-LAH
23-03-1932
5
หลุมศพ
0410
J. RETRIDIS-INGEGNIEUR
23-03-1943
2
แฟลต
2824
ELEZABETH NGUAN JIM (ง่วนยิ้ม แซ่เฮง)-GOH
02-03-2015
3
หลุมศพ
0224
MICHAEL GUY-FORNEY
03-03-1964
2
แฟลต
0212
ANNE-DESCHAMPS
14-03-1966
2
แฟลต
0467
ANTONIA GUILHERMINA IGNES-DE JESUS
08-03-1932
1
แฟลต
2823
AGATHA AGATHA-CHIA
09-03-1972
3
หลุมศพ
0124
JOSEPH KAN-BERLI
25-03-1964
2
แฟลต
0304
เทเรซา จำปา--
07-03-1971
1
คอนโด
2827
FILMENO V. DE JESUS--
28-03-1950
4
หลุมศพ
0111
แมทธิว พงษ์เทพ- ณ ตะกั่วทุ่ง
22-03-2016
3
คอนโด
0157
MARIS LI-
29-03-1929
1
แฟลต
0469
อันนา แจ่ม-
30-03-1905
1
แฟลต
0121
AUGUSTE SIMON GUY EMILE-
18-03-1924
2
แฟลต
0145
ANNA PUSHNOVA-
28-03-1977
2
แฟลต
0220
C.L. MOORE-
21-03-1971
2
แฟลต
0444
ANNA PLAIN-
23-03-1929
2
แฟลต
0524
CECILLO B DE GUZMANN-
10-03-1968
2
แฟลต
0122
ลูกา เอวิน-
15-03-2008
2
คอนโด
1715
GGRRYCHGNGSAWADR CHARAN-
10-03-1984
1
หลุมศพ
2035
อันนา แสง-
18-03-1942
4
หลุมศพ
2428
GEORGE M. DE JESUS-
13-03-1954
4
หลุมศพ
2441
โยเซฟฟิน โกซิวหง-
28-03-1952
4
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009