• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เป็นประธาน/บรรจุศพ มารีอา บุสรินทร์ เจริญสุข วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 โซน 3 หลุม 3205/ บรรจุศพ cherubina บรรจบ ทรรทรานนท์ วันเสาร์ที่ 21 เมษายน โซน 1 หลุม 1620

 

ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  มกราคม  2018/2561
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน 
คุณพ่อสุทธิ  ปุคละนันท์
เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25  กุมภาพันธ์   
2018/2561
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อวิทยา  ลัดลอย
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018/2561
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30 น.
         ประธาน  
คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ
เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22  เมษายน  
2018/2561
         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม  2018/2561
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
        ประธาน 
(จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24  มิถุนายน  
2018/2561
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  กรกฎาคม  2018/2561
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน 
(จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  สิงหาคม  
2018/2561
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน 
(จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน  2018/2561
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน 
(จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  ตุลาคม  
2018/2561
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30  น.
       ประธาน  (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   25   พฤศจิกายน  2018/2561
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
        ประธาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23  ธันวาคม   
2018/2561
       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
       
ประธาน (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

รายชื่อประจำเดือน เมษายน
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
1503
ยอแซฟ สมพงค์-ไพศาล
12-04-1997
1
หลุมศพ
4804
ยอห์น โสภณ-ไชยราช
08-04-1998
5
หลุมศพ
1302
ฟิโรมีนา ยุรี-ไกรประสิทธิ์
29-04-2006
1
หลุมศพ
0139
มารีอา จำรัส-ไกรประสิทธิ์
27-04-1980
2
หลุมศพ
6303
เรนาโต อารีย์-โอมุเณ
20-04-2003
5
หลุมศพ
3107
วินเซนต์ สันต์-โลหะวิริยะศิริ
23-04-1988
3
หลุมศพ
2443
มาเรีย เงิน-โภควัฒน์
04-04-1957
4
หลุมศพ
2443
มารีอา แฉล้ม-โภควัฒน์
05-04-1991
4
หลุมศพ
4604
เอากุสติน อัศนีย์-โภคทวี
21-04-1974
5
หลุมศพ
3531
อาทานา ซีอุส ธนิน-โตจอ
08-04-2006
4
หลุมศพ
4009
ฟิลิป สมาน-โชติวุฒิ
10-04-2011
5
หลุมศพ
5028
มารีอา จำนง-โชติกเสถียร(สุทัศน์กุล)
17-04-2008
6
หลุมศพ
2127
เทเรซา เวียต-โงกี
21-04-2012
4
หลุมศพ
4326
มารีอา สมทรง-โกมุทแดง
03-04-2007
6
หลุมศพ
0346
อนันต์-โกญจนาท
30-04-1995
2
หลุมศพ
2542
ฟรังซิส นคร-โกกิลานนท์
02-04-1962
4
หลุมศพ
1629
อันนา ชั้น-แย้มกันชู
02-04-1995
2
หลุมศพ
1629
เกรโกรีโอ นิวัฒน์-แย้มกันชู
23-04-2000
2
หลุมศพ
5208
เซซีลีอา อรุณ-แพรงาม
11-04-2003
5
หลุมศพ
0923
ยูจีนี วลี-แท่นชวาล
14-04-2013
1
หลุมศพ
0746
ANTHONY เม่งซวง-แซ่โล้ว
10-04-1983
2
หลุมศพ
0807
มารีอา แต้สี (แต่เล่าเฮียง)-แซ่โจว
30-04-2013
1
หลุมศพ
0808
ยอแซฟ ลั้งหยอง(เจียม)-แซ่โจว
10-04-1974
1
หลุมศพ
6011
มารีอา เสี่ยมเฮียง (โง่วสี)-แซ่โง้ว (แซ่เอี้ยว)
08-04-2011
5
หลุมศพ
0137
ปีโอ ห่วยแซ-แซ่โง้ว
26-04-1972
1
แฟลต
0611
โรซา คาล้วน-แซ่โง้ว
17-04-1995
1
หลุมศพ
2608
อันนา เช็งเน้ย-แซ่โง้ว
16-04-2007
3
หลุมศพ
3103
อากาทา ฮุ้ยกุง -แซ่โง้ว
15-04-1940
3
หลุมศพ
3603
มารีอา เซี่ยมลั้ง-แซ่โง้ว
26-04-2009
3
หลุมศพ
0553
อันตน ชยพล-แซ่โค้ว
25-04-2014
2
แฟลต
0642
มารีอา มารีอา-แซ่โกว
03-04-1905
2
หลุมศพ
0640
ยอแซฟ ยงจั้ง-แซ่โก
23-04-1930
2
หลุมศพ
0320
เปโตร ก๊กบุ๊น-แซ่แต้
10-04-2006
1
หลุมศพ
6215
เทเรซา มุ้ยไน้-แซ่แต้
02-04-2003
5
หลุมศพ
0159
เยนอมิฟา ชม-แซ่เฮ้ง
08-04-1987
2
แฟลต
0533
มารีอา ซิวเอง-แซ่เฮ่
11-04-1990
2
หลุมศพ
3625
อันนา ฮง-แซ่เอี้ยว
24-04-1997
3
หลุมศพ
4229
ยอแซฟ เฮียกกิม-แซ่เอี้ยว
18-04-2007
6
หลุมศพ
0638
ซีมอน น่ำเฮี้ยว-แซ่เอี้ยว
22-04-2013
8
หลุมศพ
4730
นายเต็งฮี่-แซ่เยาว์
30-04-1976
6
หลุมศพ
5226
มารีอา วนิดา-แซ่เบ๊
07-04-2008
6
หลุมศพ
1039
อันนา โชวเอง-แซ่เตียว
17-04-2010
2
หลุมศพ
0123
- พัวสี-แซ่เตีย
21-04-1939
1
หลุมศพ
4102
อันนา ไซคิ้ม-แซ่เตีย
14-04-1982
5
หลุมศพ
5807
มาทีอุส เคียมเอีย-แซ่เตีย
25-04-2001
5
หลุมศพ
0432
โตเบีย ยอแซฟ เจียะหยิง-แซ่เตีย
09-04-2015
8
หลุมศพ
0821
มารีอา งั่งเจ็ง-แซ่เจี่ย
05-04-1984
1
หลุมศพ
0641
เซซีลีอา หมุยจู-แซ่เจี่ย
30-04-1954
2
หลุมศพ
2217
มาร์โก ซุ่นเฮียง-แซ่อึ้ง
29-04-1966
3
หลุมศพ
5006
ยวงบัปติสตา ถนอม-แซ่อึ้ง
24-04-1999
5
หลุมศพ
2132
มารีอา คิ้ม (อาอี้)-แซ่หงุ่ย
30-04-1972
4
หลุมศพ
0116
มารีอา เทเรซา ไฉงิ้ม-แซ่ส่ง
18-04-2003
1
หลุมศพ
0113
มารีอา สมจิตต์-แซ่ล้อ
20-04-2016
3
คอนโด
0302
มีคาแอล กิมคุ้ย-แซ่ล้อ
14-04-1996
1
หลุมศพ
4623
เทเรซา คาเฮียง-แซ่ล้อ
16-04-1998
5
หลุมศพ
0107
ยวงบัปติส กิมไล้-แซ่ลี้
04-04-1962
1
หลุมศพ
2028
อันนา ต้าเอ็ง-แซ่ลี้
30-04-1977
4
หลุมศพ
6308
- เฮ้าชุ้น-แซ่ลี้
25-04-1979
5
หลุมศพ
0205
ยอแซฟ จุ่นยก-แซ่ลิ้ม
23-04-1994
1
หลุมศพ
0606
แอนนา ชุนง้อ-แซ่ลิ้ม
03-04-1968
1
หลุมศพ
1008
มารีอา เลี่ยงกี่-แซ่ลิ้ม
18-04-2015
1
หลุมศพ
2807
มารีอา กุ้ยเฮียง-แซ่ลิ้ม
29-04-1965
3
หลุมศพ
0506
- หว่องฉ่อย-แซ่มัด
25-04-1905
1
แฟลต
3118
อาริซาเบท หลีจือ-แซ่ผ่าน
17-04-2009
3
หลุมศพ
3118
อาลิซาเบ็ธ หลีจือ-แซ่ผ่าน
17-04-2009
3
หลุมศพ
2134
ลูกา ซุ่นไล้-แซ่ปึง
27-04-2945
4
หลุมศพ
0025
เปโตร ลิมซ้ง-แซ่ตั้ง
06-04-1944
P
กางเขน
0025
ยอแซฟ กิมซ้ง-แซ่ตั้ง
11-04-1945
P
กางเขน
0203
- ฮม-แซ่ตั้ง
12-04-1956
1
คอนโด
0729
มุ่ยเอ็ง-แซ่ตั้ง
24-04-1996
2
หลุมศพ
5003
ยูดา เลียก-แซ่ตั้ง
04-04-1999
5
หลุมศพ
5007
อักแนส ลุกขิม-แซ่ตั้ง
23-04-1999
5
หลุมศพ
5806
เทเรซา เฮียะสี-แซ่ตั้ง
25-04-2001
5
หลุมศพ
0303
- ลิม-แซ่ตัน
13-04-1965
1
คอนโด
6321
เทเรซา นันทา-แซ่ซึง
07-04-2003
5
หลุมศพ
0802
มารีอา ไซ้เกียว-แซ่ซิ้ม
15-04-1975
1
หลุมศพ
1546
ยอแซฟ อี่กวง-แซ่ฉั่ว
19-04-1981
2
หลุมศพ
0311
อันตน อาลิบ-แซ่จึง
09-04-1964
1
หลุมศพ
0532
มารีอา ซิวเจียว -แซ่จัง
10-04-2012
8
หลุมศพ
5008
มารีอา รัชนี-แซ่คู
27-04-1999
5
หลุมศพ
2115
บักบ๊วย-แซ่ก๊วย
08-04-1968
3
หลุมศพ
0338
ยอแซฟ เสนาะ-แก้วขจร
06-04-2000
2
หลุมศพ
3315
เปโตร ชวลิต-แก้วขจร
01-04-1995
3
หลุมศพ
1417
ฟรังซิสอัสซีซี ศิริ-เอียงผาสุข
13-04-2004
1
หลุมศพ
3617
ซูนิก้า เอ็ฟเฟโน-เอ
08-04-1996
3
หลุมศพ
6507
เปโตร สวัสดิ์-เหรียญทอง
16-04-2004
5
หลุมศพ
1021
ยอแซฟ สุดใจ-เสรีวงศ์
22-04-2003
1
หลุมศพ
3014
เซซีลีอา เฉลียว-เสรีวงศ์
25-04-1996
3
หลุมศพ
5029
มารีอา มณีรัตน์-เสรีวงศ์
25-04-2008
6
หลุมศพ
0819
ยวง สมศักดิ์-เล็งหงษ์ตระกูล
22-04-2004
1
หลุมศพ
1331
มารีอา จุรีวัลย์-เลิศล้ำอำไพวงศ์
22-04-2017
8
หลุมศพ
0430
- ต้อย-เลิศคชสีห์
27-04-1972
1
แฟลต
0411
ฐานิต-เพ็ชรตระกูล
06-04-1992
1
หลุมศพ
1237
มารีอา นวลศิริ-เพ็ชรตระกูล
02-04-2003
8
หลุมศพ
4803
อนาสตารีอา ล้วนลักษณ์-เผ่าลามาช
24-04-2010
5
หลุมศพ
0546
อากาทา มะลิ-เปศะรัตน์
06-04-1991
2
หลุมศพ
2915
ยอแซฟ กฤษดา-เทียนตระกูล
15-04-2016
3
หลุมศพ
5010
มารีอา ประถม-เถวัฒน์
25-04-1999
5
หลุมศพ
2726
ยอห์น โทมัส-เตรล
10-04-1941
4
หลุมศพ
3534
เทเรซา สุทิรัตน์-เตชจงนำชัย
09-04-2006
4
หลุมศพ
0206
อัลมอง เอดิเซียม-เดอลาพลอร์
25-04-1905
2
แฟลต
0745
เบเนดิกโต ทวิ-เดชศิริเจริญชัย
02-04-1983
2
หลุมศพ
1728
มารีอา จินตนา-เชาวนปรีชา
29-04-2000
2
หลุมศพ
6330
ยอแซฟ เล็ก-เจียนตระกูล
04-04-1984
6
หลุมศพ
3120
สเตฟาโน จรวย (วรกร)-เจริญศุข
12-04-1994
3
หลุมศพ
3121
สเตฟาโน เจริญ-เจริญศุข
23-04-1970
3
หลุมศพ
0239
เด็กหญิงปัลลาวี-เจน
13-04-2006
1
แฟลต
6625
มารีอา ดาราพร-เข้มตระกูล
21-04-2005
5
หลุมศพ
1917
เปาโล จัง-เกียฮะ
23-04-1946
3
หลุมศพ
0410
มารีอา สุรางค์-อุปริพุทธิ
16-04-2001
1
หลุมศพ
0516
ไมเคิล วีเฮียง-อุทัยฉาย
24-04-1940
1
หลุมศพ
3614
ยอแซฟ จรินทร์-อุดมสุข
04-04-2015
3
หลุมศพ
5011
สเตฟาโน ทวีสุข-อุดมสุข
29-04-1999
5
หลุมศพ
5011
เปโตร สมจิตร-อุดมสุข
07-04-2002
5
หลุมศพ
2836
ยอแซฟ เนียน-อุกฤษ
20-04-1973
4
หลุมศพ
0221
เซราฟีนา แพรวใจ-อิ่มเย็น
05-04-2010
2
คอนโด
0229
เทเรซา พัชรียา-อิ่มอโนทัย
16-04-2011
8
หลุมศพ
3313
มารีอา อำนวย-อารีนุกูล
01-04-2013
3
หลุมศพ
3005
อันนา อารมณ์-อานามนารถ
06-04-2010
3
หลุมศพ
5214
ฟรังซิสเซเวียร์ ประสพ-อานามนารถ
13-04-1979
5
หลุมศพ
5703
อักแนส วันดี-อานามนารถ
26-04-1993
5
หลุมศพ
6302
ยอแซฟ ณรงค์-อานามนารถ
22-04-2003
5
หลุมศพ
0302
คลอดิอุส ประสานศักดิ์-อัศวนนท์
27-04-2017
4
คอนโด
4923
คาทารีนา จริยาภรณ์-อัลวาเลซ
22-04-2002
5
หลุมศพ
0508
แอนโทนี เกื้อ-อังศวานนท์
03-04-2016
1
หลุมศพ
2841
เซซีลีอา บุญศรี-อรุณพูลศรี
06-04-2010
4
หลุมศพ
3731
เลโอ วิเชียร-อมรินทร์
02-04-2011
4
หลุมศพ
5117
ลูกา สมพร-อภิรักษ์ทานนท์
03-04-2010
5
หลุมศพ
6510
เดวิด แมทธิว คเชนทร์-อนันควานิช
26-04-2004
5
หลุมศพ
0637
ฟรังซิสเซเวียร์ นำ-ห่อเตรียม
16-04-2013
8
หลุมศพ
5102
อันนา หมุยจู-หัตถการกุล
07-04-1999
5
หลุมศพ
0846
มีคาแอล เพิ่มศักดิ์-หอมนิยม
24-04-2015
2
หลุมศพ
2416
คาบีแอล อารมณ์-หวังภุชเคนทร์
14-04-2008
3
หลุมศพ
0216
ยอแซฟ กิมชุน-หงีใจงาม
30-04-2015
3
คอนโด
1639
ยอแซฟ สุวิทย์-สุวรรณรังษี
26-04-1995
2
หลุมศพ
0140
ยอแซฟ กิม (ขุนชลภาคฯ )-สุวรรณกุล
13-04-1905
2
แฟลต
0441
คลารา ราตรี-สุริยวรรณ์
26-04-1992
2
หลุมศพ
0205
อันนา เต๊ย-สุภาษิต
22-04-1964
1
คอนโด
0633
เซซีลีอา ชูสิริย์-สุทธิจิตต์
17-04-2014
8
หลุมศพ
0546
เปโตร นาวี-สุขะวิริยะ
14-04-2010
2
หลุมศพ
2124
โรซา สมยงค์-สุขภักตร์
09-04-2006
3
หลุมศพ
2124
ฟรังซิส สมบูรณ์-สุขภักตร์
30-04-1961
3
หลุมศพ
4312
แอนนา น้อย-สุขนิรันดร์
21-04-1998
5
หลุมศพ
6608
มารีอา เซซีลีอา อำพร-สิริเลิศศักดิ์สกุล
10-04-2004
5
หลุมศพ
4701
หลุยส์ เชิงชาย-สินะวัฒน์
07-04-1984
5
หลุมศพ
0131
โทมาส ติ๊ด-สิงหา
12-04-1962
1
แฟลต
5404
เกรกอรี อุทัย-สิงหทัต
05-04-2005
5
หลุมศพ
2326
ริชาร์ด ไพรัช-สิขรางกูร
17-04-1991
4
หลุมศพ
0636
เซราฟีนา สุภา-สาริสระ
14-04-2013
8
หลุมศพ
6309
- เค็น-สารสิน
26-04-2003
5
หลุมศพ
1930
มัทธีอัส สุ่น-สามิภักดิ์
12-04-1999
4
หลุมศพ
4402
ALEXANDRE เดชา-สาทิสสะรัต
29-04-2013
5
หลุมศพ
1519
เทเรซา สุดา-สะมาลี
05-04-1995
1
หลุมศพ
0207
จ้อน-สวัสดิการ
13-04-1964
2
แฟลต
2036
เซซีลีอา เป้า-สมตระกูล
26-04-2012
4
หลุมศพ
4619
โยเซฟฟิน อัปสร-สนิทวงศ์ฯ
01-04-1999
5
หลุมศพ
4825
มารี แทแรส มาลี-สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
01-04-2011
5
หลุมศพ
3236
มารีอา กุลนิตย์-สถิรแพทย์
15-04-2013
4
หลุมศพ
4703
ลูกา พงษ์-สถิตย์กาญจน์
17-04-2016
5
หลุมศพ
0306
โจเซฟ-สคีเบลลาส
01-04-2011
2
คอนโด
1420
เปโตร คมสัน-ศุระศรางค์
26-04-2010
1
หลุมศพ
3429
มารีอา บ้วนบุ้น-ศุภวโรดม
13-04-2006
4
หลุมศพ
1332
ยอแซฟ ยงค์ชัย-ศิริวัฒนเจริญ
05-04-2017
8
หลุมศพ
2615
อันนา ชื่นฤดี-ศิริกรกุล
25-04-2010
3
หลุมศพ
0321
เทเรซา ศิริพร-ศักดิ์สินสิริพัฒน์
29-04-2012
2
คอนโด
1643
เปโตร ฉอ้อน-ศักดิ์สมวาสน์
28-04-1995
2
หลุมศพ
5721
อักแนส อาภา-ศรีโสภา
03-04-2001
5
หลุมศพ
0117
มารีอา สำราญ-ศรีหิรัญ
21-04-1977
1
หลุมศพ
2522
ลูซีอา อรุณ-ศรีสวัสดิ์
06-04-2001
3
หลุมศพ
4911
สนิท-ศตัษเฐียร
07-04-2012
5
หลุมศพ
3340
โกโดเฟรโด้ บัลโบวา-วีลาสโก้ ซินเนีย
03-04-2006
4
หลุมศพ
1016
มารีอา สุดา-วีระสุนทรเดช
06-04-1994
1
หลุมศพ
5206
ปอล วิฑูรย์-วีรฉัตรสกุล
11-04-1999
5
หลุมศพ
0240
ยูลีอานา สุดใจ-วิศาลสิงห์
08-04-1989
2
หลุมศพ
3535
เทเรซา สำอาง-วิวัฒนเวช
10-04-2006
4
หลุมศพ
1407
แคทเธอรีน สุรินทร์-วิรุณวงศ์
17-04-2010
1
หลุมศพ
0202
เชงตุน-วายภาท
03-04-1905
2
แฟลต
1741
ยอแซฟ บุญชัย-วัฒนวิทย์
13-04-1996
2
หลุมศพ
5110
เทเรซา สายทอง-วราธิพงศ์ชัยกุล
01-04-2003
5
หลุมศพ
6603
ยอแซฟ ธีรวุฒิ-วรรณมาลา
09-04-2004
5
หลุมศพ
1913
อากาธา ศรีจุฬา-วงษ์ประเสริฐ
23-04-2008
3
หลุมศพ
3530
ลูซีอา นิรมล-วงศ์เงินยวง
05-04-2013
4
หลุมศพ
3530
มารีอา ทับทิม-วงศ์เงินยวง
09-04-2016
4
หลุมศพ
1021
อักแนส แก้ว-วงศ์ยังอยู่
14-04-1953
1
หลุมศพ
3921
มารีอา ประคอง-วงศ์ชวลิต
15-04-2010
3
หลุมศพ
5817
มารีอา ระเมียน-ลีชอ
25-04-2008
5
หลุมศพ
3721
มอนิกา มอนิกา-ลิวิกร
16-04-1996
3
หลุมศพ
3309
อันนา จุไร-ลิมปสุข
02-04-2002
3
หลุมศพ
5426
เทเรซา นันทนา-ลิขนะไพศาล
10-04-2008
6
หลุมศพ
0034
ฟิลิป มนู-ลัดลอย
18-04-1974
P
กางเขน
3204
พลเรือตรี วิโรจน์-ลักษณะบุตร
04-04-2000
3
หลุมศพ
3204
โรซา ณัฐวรรณ-ลักษณะบุตร
13-04-2014
3
หลุมศพ
0437
ยอห์น วิชัย-ฤทธิบุญไชย
30-04-2012
8
หลุมศพ
5025
เปโตร บุญเพชร-ฤกษ์ภูริทัต
14-04-1999
5
หลุมศพ
5015
อันตน ชูชาติ-ฤกษ์พิชัย
15-04-2000
5
หลุมศพ
4613
เปโตร อภิชาติ-รุ่งศรี
01-04-2006
5
หลุมศพ
3110
มารีอา สวาท -รุ่งถนอม
21-04-2002
3
หลุมศพ
3819
มาร์การีตา มารีอา อัคคพร-รุจิรานนท์
27-04-2012
3
หลุมศพ
1020
- เวทย์-รุจิรัต
07-04-1982
1
หลุมศพ
4231
เทเรซา ดวงใจ-รินมานะอดิสัย
21-04-2007
6
หลุมศพ
6508
ลูซีอา สุรีย์-ราชกิจ
14-04-2004
5
หลุมศพ
0328
AUGUSTINE สำรวย-ย้วยความดี
10-04-1998
2
หลุมศพ
3533
อักแนส บัวเงิน-ยันต์เจริญ
07-04-2009
4
หลุมศพ
3029
โทมัส สมพร-มาลัยวงศ์
26-04-2005
4
หลุมศพ
1140
(ชาวฝรั่งเศส) แว็งซ็อง ฌอง เอ็มมานูเอล (VINCENT JEAN EMMANUEL)-มาย์แยร์ (MAILLERE)
20-04-2016
8
หลุมศพ
2913
ยวง ธูป-มากมายสิน
19-04-2001
3
หลุมศพ
2335
ชานน์ นีลา ยุสรา-มัลวิลล์
25-04-2010
4
หลุมศพ
2423
ยอแซฟ อรุณ-มันดี
26-04-1980
3
หลุมศพ
1141
เปาโล พันธวัจน์-มณีสุวรรณ
27-04-2016
8
หลุมศพ
0749
อันนา วิไลวรรณ-มณีฤทธิ์
14-04-2014
8
หลุมศพ
3012
อันโตนีโอ สมบูรณ์-มณีประสิทธิ์
16-04-2006
3
หลุมศพ
0730
มาการีตา นงลักษณ์-มณีทรัพย์
14-04-1999
2
หลุมศพ
1329
เกรกอรี-มารี สามารถ-ภูวณิชย์
16-04-2001
2
หลุมศพ
4203
เซแลสติโน ทองคำ-ภูรีโรจน์
02-04-1929
5
หลุมศพ
3428
โทมัส ปอน-ภุกงทอง
04-04-2006
4
หลุมศพ
0350
ยอแซฟ รัก-ภมรศิริโรจน์
02-04-2012
8
หลุมศพ
4221
มาร์ธา จินตนา-ฟ้อนศรีกา
21-04-2009
5
หลุมศพ
0150
อันนา ทรัพย์-พุดหอม
07-04-1952
1
แฟลต
6328
มารีอา ป่วยเชียง-พุฒิภัคภูมิ
30-04-2010
6
หลุมศพ
6234
มารีอา เทเรซา พัชรินทร์-พีรกิจกุศล
18-04-2010
6
หลุมศพ
2605
ยวง เต็กง้วน-พันธุ์พานิช
02-04-1965
3
หลุมศพ
0214
มอนิกา มัลลิกา-พวงทองทิพย์
27-04-2015
3
คอนโด
0206
ยอแซฟ ดิเรก-พรประทีปเทวา
24-04-1999
1
หลุมศพ
3628
ยอแซฟ วิสิทธิ์-ผุดประภากุล
29-04-2016
4
หลุมศพ
1615
ยอแซฟ ศักดิ์ชัย-ผาสุขกิจวัฒนา
30-04-1994
1
หลุมศพ
0440
มารีอา สายหยุด-ผลประมูล
15-04-2004
2
หลุมศพ
2741
นาย ประพจน์-ผดุงพงษ์
21-04-2004
4
หลุมศพ
1450
บาซิลิโอ สุเมธ-ปิ่นรัตน์
01-04-2018
8
หลุมศพ
0613
ยอแซฟ อดุลย์-ปิยางสุ
17-04-2017
1
หลุมศพ
2337
ปุลเกรีอา สิรินทร์-ปิติสันต์
08-04-1988
4
หลุมศพ
0425
เปาโล ธีระ-ปัญจทรัพย์
01-04-1997
1
หลุมศพ
2135
เฮเลนา กิมเอ็ง-ประสพพร
10-04-1970
4
หลุมศพ
5306
เซซีเลีย ส่งศรี-บุราสัย
20-04-2001
5
หลุมศพ
5306
ยอร์จ อำพล-บุราสัย
16-04-2003
5
หลุมศพ
1732
ยอแซฟ อิริซีโอ-บอร์จาส
24-04-1995
2
หลุมศพ
1744
อันนา สมจิตต์-นิลเพ็ชร์
24-04-1995
2
หลุมศพ
0436
มารีอา เอิบ-นิรามัย
15-04-2012
8
หลุมศพ
4624
แอนเจล่า นภา-นิธินันทน์
24-04-1998
5
หลุมศพ
0303
เทเรซา เรณู-นิตะโย
12-04-2010
2
คอนโด
2341
เทเรซา สมบูรณ์-นิตตะโย
03-04-1965
4
หลุมศพ
0111
แอนโทนี ภาคภูมิ-นิซัน
19-04-2005
1
คอนโด
0125
โรซา ปราณี-นางแล
17-04-2017
3
คอนโด
4219
อันนา ละเมียด-นันทิทรรภ
29-04-1976
5
หลุมศพ
0127
ยอแซฟ ธีรยุทธ-ธรรมวิสุทธิ์
11-04-2010
8
หลุมศพ
6125
เทเรซา พรรณี-ธรรมธาดา
11-04-2002
5
หลุมศพ
0734
อากาทา สุมาลี-ธนูสิงห์
02-04-2017
2
หลุมศพ
4228
ยอแซฟ อำนวย-ทิพากรโรจนกิจ
16-04-2007
6
หลุมศพ
2105
โยเซฟฟิน ฟิน-ทัตตวร
24-04-2000
3
หลุมศพ
5730
โยเซฟ โยเซฟ แซม-ทอมมัส
25-04-2009
6
หลุมศพ
6016
เบเนดิกโต เสริมศักดิ์-ทองกิจเลาหชัย
29-04-2002
5
หลุมศพ
0940
ยอแซฟ สันทัด-ทรัพย์เย็น
16-04-2015
8
หลุมศพ
1624
หลุยส์ สมบัติ-ทรรทรานนท์
23-04-2015
1
หลุมศพ
0445
เทเรซา สายัณห์-ทรรทรานนท์
11-04-1998
2
หลุมศพ
4115
มารี โยเซฟ บุญประจักษ์-ทรรทรานนท์
13-04-2015
5
หลุมศพ
1315
เยโนเวฟา บุญพร้อม-ติณณารมย์
30-04-1994
1
หลุมศพ
1812
ยวงบัปติสตา สงวน-ตั้งตระกูล
02-04-1988
1
หลุมศพ
1605
โดโรธี โดโรธี-ตันติประสุต
30-04-2017
1
หลุมศพ
0105
ยอแซฟ สมคิด-ตันตินราศักดิ์
25-04-2006
2
คอนโด
1348
อันนา ดารา-ตันตสูติ
07-04-2017
8
หลุมศพ
0308
เปโตร ประยุทธ-ตอวิเชียร
23-04-2011
2
คอนโด
0224
เปาโล เจริญ-ตรีสถาน
29-04-1971
1
แฟลต
3814
แพทริก รุจิภาส-ดาราล้อมวงศ์
04-04-2015
3
หลุมศพ
1805
ปิโลปินา สมร-ซิ้มศิริ
19-04-1994
1
หลุมศพ
2144
แบร์นาร์ด บรรณา-ชโนดม (ชไนเดอร์)
29-04-1977
4
หลุมศพ
1402
เทเรซา บุญมา-ชโนดม
28-04-1964
1
หลุมศพ
0639
เซซีลีอา โสภี-ชูทรัพย์
26-04-2013
8
หลุมศพ
0713
เปโตร เหียบ-ชุณหกิจ
19-04-1953
1
หลุมศพ
1914
เรยีนา ศรีจุลินทร์-ชีวะบุตร
14-04-2008
3
หลุมศพ
5528
อันนา ยุพิน-ชาญชัยพิทักษ์
03-04-2010
6
หลุมศพ
0228
มารีอา สุปราณี-ชัยสุวรรณ
14-04-2011
8
หลุมศพ
0228
มารีอา ชมภูนุช-ชัยสุวรรณ
28-04-2014
8
หลุมศพ
6633
ยอแซฟ บุญนำ-ชัยวิสุทธิ์
10-04-2010
6
หลุมศพ
5805
มารีอา ส้องอิ่ม-ชัยกิจ
18-04-2001
5
หลุมศพ
5834
อันเดร ศิริพงค์-ชัชวัสวิมล
07-04-2017
6
หลุมศพ
0301
มารีอา อันนา เจริญศรี-จิระทวีกุล
24-04-2017
4
คอนโด
4401
หลุยส์ มงคลชัย-จินตมนูญธรรม
30-04-2012
5
หลุมศพ
4408
พุทธ บุญผ่อง-จิตสำราญ
12-04-2007
5
หลุมศพ
0220
เปโตร แถว-จิตราคณี
30-04-2002
1
คอนโด
0534
แอนนา ส่งศรี-จารุจินดา
24-04-2014
8
หลุมศพ
2629
เทเรซา จารุ-จันทโรบล
05-04-1977
4
หลุมศพ
3624
มารีอา สิทธิดา-จันทราทิพย์
23-04-1997
3
หลุมศพ
0136
ยอแซฟ ทองพูน-จันทระคะ
18-04-2016
2
หลุมศพ
0148
อันนา วิไล-จันทระ
30-04-2011
2
หลุมศพ
6232
ยอแซฟ พิฑูรย์-จรินทิพย์พิทักษ์
04-04-2011
6
หลุมศพ
5612
อันตน ชัยพร-ค้าพลอย
12-04-2000
5
หลุมศพ
3701
ฟรังซิสเซเวียร์ ปรีชา-คงตระกูล
27-04-2003
3
หลุมศพ
1048
ยอห์น วิรัช-กุลเนตุ
02-04-2016
8
หลุมศพ
1249
เปาโล วิสูตร-กุลเนตุ
01-04-2560
8
หลุมศพ
0448
ยอแซฟ สมชัย-กีรติพงศ์
20-04-1922
1
แฟลต
0541
อันนา อบเชย-กิติโกเศศ
30-04-2002
2
หลุมศพ
0433
ยอแซฟ เซ่งยู้-กิจเจริญ
24-04-1971
2
แฟลต
2016
มาร์ติน วิจิตร-กาญจนะวาหะ
12-04-2014
3
หลุมศพ
4011
มาเรียมักดาเลนา พยุง-กวยมงคล
15-04-2008
5
หลุมศพ
0247
โยเซฟฟิน จารูญ-กล้าพจน์
29-04-1905
1
แฟลต
6101
ยอแซฟ ไพศาล-กตัญญูทวีทิพย์
25-04-2012
5
หลุมศพ
0461
CECILEA NAMWOON-THRETANA
27-04-1949
1
แฟลต
0338
- Kho Jit-Seng
22-04-1931
1
แฟลต
0508
Skaida Clada-Seidel
22-04-1981
1
แฟลต
0122
PATRICIA PATHAMA-SISHOBHON
25-04-1957
2
แฟลต
0206
PETER-SEMAR
02-04-1960
1
คอนโด
0507
DAVIN DHANAPALAN-S/O THIAGARAJA
16-04-1964
2
แฟลต
0423
OLINKA-OBRUCA
28-04-1905
2
แฟลต
2328
GEORGE YOD-MICANON
09-04-1974
4
หลุมศพ
0136
AGNES PLOI CARLOS-MICALEEF
25-04-1925
2
แฟลต
2431
ALLANT MICHEAL-MEYNERT
23-04-1953
4
หลุมศพ
2431
HELENE MARGARET-MEYNERT
18-04-1948
4
หลุมศพ
0301
GEORGES-MERITAN
06-04-1905
1
คอนโด
0137
MARGUERITE VIAL-MAZEL
21-04-1937
2
แฟลต
0365
EUGENE-MALGORNE
27-04-1903
1
แฟลต
2331
มารีอา Blanche(ปัญจรัตน์)-Lamache
18-04-2011
4
หลุมศพ
0083
Mr.Jean Francis-Lafont
10-04-2013
P
กางเขน
0264
PITHET POCHANVISUDH-LUANG
10-04-1918
1
แฟลต
0144
AUGUSTINE MLLE LOUISE-LAMACHE
26-04-1905
2
แฟลต
1614
แอนนา ANNE-KHIN MAUNG GYI
30-04-1994
1
หลุมศพ
2535
JOSEPH (ยอแซฟ) BERT(เบริต์)-JITTAKON (จิตตกล)
08-04-1971
4
หลุมศพ
0311
BERYL-JAMAL
05-04-1976
1
คอนโด
0446
Agata Lee Siew-Hong
05-04-1902
1
แฟลต
3128
ANAHID(แอนนาฮิด) BEDROS (เบดรอส)-HEDGENIAN (เฮดเจนเนียน)
08-04-2005
4
หลุมศพ
0509
GINO-DAMIANI
24-04-1905
2
แฟลต
0316
AUGUSTO LUIZ-DA SILYA
13-04-1965
1
คอนโด
1716
THANABRI-CHUENSUKSAWRDI
01-04-1985
1
หลุมศพ
1109
มากาเร็ต MARGARET-CHAN
05-04-1939
1
หลุมศพ
0415
JOSEPH WILLIAM-CAROLLI
18-04-1952
2
แฟลต
0519
LEROY JASON-BREITSPRECHER
15-04-1972
2
แฟลต
0416
GIUSEPPE-BERSIGHELLI
10-04-1940
2
แฟลต
0447
AUGUSTIE GODEFREY AMABLE-BERLANDIER
10-04-1934
2
แฟลต
0169
CHAELES-BAUDART
14-04-1905
1
แฟลต
0245
MAURA -A . COUGHLIN
16-04-1972
2
แฟลต
0155
ANN PIALET-
19-04-1905
1
แฟลต
0159
SUSANA-
19-04-1905
1
แฟลต
0555
FILOMENO FIORIO-
10-04-1891
1
แฟลต
0129
PLLV WEST-
21-04-1916
2
แฟลต
0208
MARIA MAI-
21-04-1905
2
แฟลต
0211
THERESA M. K. TROMBETTA-
12-04-1964
2
แฟลต
0242
มารีอา เตี๊ยก-
26-04-1928
2
แฟลต
0348
ANNA ROSA-
07-04-1927
2
แฟลต
0408
มารีอา -
22-04-1905
2
แฟลต
0441
ยอแซฟ เล็ก-
11-04-1935
2
แฟลต
2131
เทเรซา ไซกี้-
05-04-1959
4
หลุมศพ
2429
มารีอา รัตนาวดี-
22-04-1969
4
หลุมศพ
2541
DANIEL E. GUTIERREZ JR.-
22-04-1964
4
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน พฤษภาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
5809
ยอแซฟ วิริยะ-ไทยธรรม
05-05-2001
5
หลุมศพ
0946
เปโตร สาวิตร-ไกรสินธุ์
28-05-2015
8
หลุมศพ
0149
เอากุสติโน จรัส-โอษฐ์ศิริยานนท์
08-05-2014
2
หลุมศพ
4716
อันตน ชาติชาย-โอษฐศิริยานนท์
27-05-1998
5
หลุมศพ
3108
มารีอา จันจิรา-โลหะวิริยะศิริ
07-05-1960
3
หลุมศพ
3924
เกลแมนเต กมล-โลหชลิตานนท์
01-05-2017
3
หลุมศพ
2121
เทเรซา เกียว-โรมสาคร
19-05-1985
3
หลุมศพ
4405
มารีอา จิตรา-โชติวุฒิ
08-05-2017
5
หลุมศพ
4317
ยอแซฟ สุธรรม-โคมินทร์
22-05-1997
5
หลุมศพ
6421
ยอแซฟ วิรัช-โกวงศ์
30-05-2007
5
หลุมศพ
0443
เทเรซา ไขศรี-โกกิลานนท์
22-05-2007
2
หลุมศพ
5015
มารีอา อารีย์-แฮตอินตอง
17-05-1999
5
หลุมศพ
1932
มารีอา สุภาพ-แสงแลป
11-05-1996
4
หลุมศพ
0219
เทเรซา บุญส่ง-แสงจันทร์
29-05-2015
3
คอนโด
0134
อาบนรส์ หมุยจีง-แซ่โอ๊ว
08-05-1942
1
แฟลต
0520
วินเซนต์ เป็งเอี่ยม-แซ่โล้ว
07-05-1959
1
หลุมศพ
0746
โรซา ตั้งสี-แซ่โล้ว
09-05-1999
2
หลุมศพ
0247
อันนา ซิวลั้ง-แซ่โจว
19-05-1992
2
หลุมศพ
2715
มารีอา เพ็กลั้ง-แซ่โจว
12-05-1996
3
หลุมศพ
0501
เอลีซาเบธ เหลียงเฮียง-แซ่โง้ว
11-05-1975
1
แฟลต
0811
มารีอา งวงเจ็ง-แซ่โง้ว
16-05-1963
1
หลุมศพ
6029
อักแนส เซาะเค็ง-แซ่โง้ว
12-05-2009
6
หลุมศพ
1347
ยอแซฟ เส็งฮง(หลินมิ้ง)-แซ่โง้ว
07-05-2017
8
หลุมศพ
0220
เปโตร ก๊กเคี้ยง-แซ่แต้
26-05-1977
1
หลุมศพ
5811
เปโตร เต็กสูน-แซ่แต้
19-05-2001
5
หลุมศพ
1901
มารีอา กิมเฮง-แซ่เฮ้ง
28-05-1947
3
หลุมศพ
1252
ยอแซฟ ประสาร-แซ่เฮ้ง
02-05-2017
8
หลุมศพ
0934
มารีอา เพ็กลั้ง-แซ่เอี้ย
13-05-1975
2
หลุมศพ
4828
อันนา ซิวเหลียง-แซ่เอี่ยว
02-05-2008
6
หลุมศพ
0303
ลือพัง-แซ่เล้า
01-05-1959
1
คอนโด
2921
เหล่า ถ่อง เซียง-แซ่เล้า
02-05-1999
3
หลุมศพ
0926
โปเตียง-แซ่เบ๊
15-05-1996
2
หลุมศพ
0711
ยอแซฟ เก้า-แซ่เตียว
23-05-1960
1
หลุมศพ
0608
ฟรังซิสโก ฮั่วยิ้ง-แซ่เจ็ง
14-05-1969
1
หลุมศพ
0719
อันตน ซำเหลียง-แซ่เจ็ง
18-05-1959
1
หลุมศพ
1534
ยอแซฟ ฮะเส็ง-แซ่เจี้ย
19-05-1981
2
หลุมศพ
0301
ลูกา งี่แซ-แซ่เจี่ย
09-05-1994
1
หลุมศพ
1734
เปาโล มุ่ยฮง-แซ่เจีย
26-05-1995
2
หลุมศพ
1010
ยวงบัปติสตา อุ๊ยวา-แซ่ฮุน
12-05-1973
1
หลุมศพ
0124
- น่ำกั๊ว-แซ่อื้อ
13-05-1993
1
หลุมศพ
2022
มารีอา ซิ้วเจ็ง-แซ่อื้อ
07-05-2009
3
หลุมศพ
0614
ยวงบัปติสตา เกียเซ็ง-แซ่อึ้ง
24-05-1972
1
หลุมศพ
0240
ยอแซฟ ฉุ่น-แซ่หว่อง
08-05-2011
8
หลุมศพ
1338
โรซา สอน-แซ่หลิม
29-05-1991
2
หลุมศพ
0518
ปีเตอร์ หงุยกิม-แซ่หยี่
13-05-1916
1
หลุมศพ
0602
เทเรซา ซกตวง-แซ่ล้อ
30-05-1958
1
หลุมศพ
0247
โหงวจิว-แซ่ล้อ
05-05-1978
2
หลุมศพ
3437
หลุยส์ ซุ่นแช-แซ่ล้อ
07-05-2006
4
หลุมศพ
1305
เบเนดิกโต ก๊กอุ้ย-แซ่ลี้
01-05-1990
1
หลุมศพ
5801
ยอแซฟ เกเต่ง-แซ่ลี้
04-05-2009
5
หลุมศพ
6308
- วิศิษฐ์-แซ่ลี้
01-05-1964
5
หลุมศพ
0209
มารีอา แทบ-แซ่ลิ้ม
30-05-2005
1
คอนโด
2422
ยาโกเบ เง็กย่ง-แซ่ลิ้ม
08-05-1959
3
หลุมศพ
2604
ยอแซฟ ตี๋-แซ่ลิ้ม
18-05-2016
3
หลุมศพ
4102
ยอแซฟ วิชัย-แซ่ลิ้ม
05-05-1974
5
หลุมศพ
2116
หลุยส์ บุ้นฮุย-แซ่น้า
19-05-1976
3
หลุมศพ
0138
ยอแซฟ พิชัย-แซ่ตั้ง
30-05-1975
1
แฟลต
0138
ยวง ซิวกี่-แซ่ตั้ง
25-05-1957
1
แฟลต
0124
อร-แซ่ตั้ง
13-05-1993
1
หลุมศพ
0619
มารีอา ซุ้งคิ้ม-แซ่ตั้ง
29-05-1973
1
หลุมศพ
1303
มารีย์-โยเซฟ ไซ้จู-แซ่ตั้ง
20-05-2000
1
หลุมศพ
0331
มารีอา กิมฮง (กิมฮุ้ง)-แซ่ตั้ง
30-05-1991
2
หลุมศพ
2805
ลูกา เค้ง-แซ่ตั้ง
10-05-2005
3
หลุมศพ
3331
ลูกา เอ็งไต-แซ่ตั้ง
01-05-2006
4
หลุมศพ
0642
มาร์กาเร็ต ชุนงิ้ม-แซ่ตัน
19-05-1905
2
หลุมศพ
1039
ยวงบัปติสตา เลี่ยงสุน-แซ่ซึง
09-05-2013
2
หลุมศพ
5928
มารีอา จิตรา-แซ่ซิ
30-05-2016
6
หลุมศพ
2012
ยอห์น เม้ง-แซ่ฉั่ว
30-05-2004
3
หลุมศพ
2803
มารีอา ซิ่วเล้า-แซ่ฉั่ว
22-05-1946
3
หลุมศพ
6331
ยอแซฟ ก๊กง้วน-แซ่ฉั่ว
05-05-2010
6
หลุมศพ
0205
ยอแซฟ บุ่นเจียว-แซ่จู
25-05-1967
1
คอนโด
4008
มารีอา มุ่ยเจ็ง-แซ่จิว
12-05-1996
5
หลุมศพ
6401
เทเรซา เง็กเซี้ยง-แซ่จัง
28-05-2016
5
หลุมศพ
0123
เปาโล ธงชัย-แซ่กัง
20-05-1966
1
แฟลต
2728
โทมัส วิทวัส-แก้วลัดดากร
22-05-1986
4
หลุมศพ
0435
อันตน ทวีศักดิ์-แก้วขจร
28-05-2012
8
หลุมศพ
5603
เปโตร ฮูเบอร์โต้-เอส เลกัสปี้
11-05-2000
5
หลุมศพ
0225
อันโตนีโอ ชาลี-เอกวรรณสกุล
19-05-1991
1
หลุมศพ
5016
อันตน ปรีชา-เสรีวงศ์
18-05-1999
5
หลุมศพ
1935
มารีอา สมใจ-เสนาจักร (ทรัพย์เกษม)
26-05-2010
4
หลุมศพ
5505
แบร์นาแด๊ต วีรวรรณ-เสนะวีณิน
31-05-2015
5
หลุมศพ
0505
มีคาแอล นวรัตน์-เวียร์รา
01-05-1995
1
หลุมศพ
6411
พอล กิตติศักดิ์-เลิศวัตรกานต์
17-05-2017
5
หลุมศพ
2741
เปโตร มิค-เลขะวิจิตเลิศ
22-05-2005
4
หลุมศพ
3119
มารีอา สมพร-เรืองกูล
04-05-1993
3
หลุมศพ
3119
เทเรซา ชวนพิศ-เรืองกูล
14-05-1951
3
หลุมศพ
1816
ยวงบัปติสตา รำพึง-เยาวสังข์
07-05-1995
1
หลุมศพ
6018
เทเรซา ดารา-เยาวสังข์
26-05-2002
5
หลุมศพ
2042
อันนา อีดิท-เมเนิท
22-05-2005
4
หลุมศพ
3019
ฟรังซิสเซเวียร์ ไพศาล -เฟื่องธุระ
21-05-2000
3
หลุมศพ
0223
เปาโล สรรพล-เปรมสุข
07-05-2015
3
คอนโด
6324
มารีอา คณาคำ-เปรมสุข
22-05-2008
5
หลุมศพ
3104
ยอแซฟ โล้ว-เปงเทียง
02-05-1950
3
หลุมศพ
0404
RAYMOND ปลีออง-เบร์เนียร์เรย์
25-05-1902
1
หลุมศพ
0451
มารีอา ซิ้วจีน-เทพไพบูลย์รัตน์
11-05-1905
8
หลุมศพ
4713
เปโตร บุญนำ-เตียวตระกูล
17-05-1998
5
หลุมศพ
5019
ANTHONY ปรีชา-เตชะวณิช
30-05-1999
5
หลุมศพ
6332
อันตน วิชัย-เด่นอำไพ
15-05-2010
6
หลุมศพ
2329
มารีอา จำเนียร-เดชาเลิศ
24-05-2010
4
หลุมศพ
1839
อังแนส เพ็ญพรรณ-เซี่ยงใช้
25-05-2008
2
หลุมศพ
1511
ยอแซฟ สุเทพ-เชื่อปัญญา
18-05-1994
1
หลุมศพ
4316
มารีอา นิภา-เชิดบุญชาติ
22-05-1997
5
หลุมศพ
3034
เทเรซา อุทัย-เจิดนภา
31-05-2005
4
หลุมศพ
0641
หลุยส์ พิชัย-เจริญสุข
27-05-2013
8
หลุมศพ
0049
เปโตร ธนู-เจริญพงษ์
29-05-1989
P
กางเขน
2740
ฟรังซิสเซเวียร์ เรืองศักดิ์-เจตษณีนาถ
18-05-1976
4
หลุมศพ
6615
ยอแซฟ เฉลียว-เขียวนอก
02-05-2005
5
หลุมศพ
1145
ยอแซฟ ชัยชาญ-เกษตรรุ่งเรือง
17-05-2016
8
หลุมศพ
0516
เทเรซา วาณี-อุทัยฉาย
16-05-1951
1
หลุมศพ
0224
ฟรังซิสโก ปราโมทย์-อุดมเดช
07-05-2010
2
คอนโด
0109
ยอแซฟ ทนงศักดิ์-อุดมเดช
02-05-2016
3
คอนโด
1143
กาทารีนา บุญเยี่ยม-อุดมเดช
14-05-2016
8
หลุมศพ
1406
ยอแซฟ สมชัย -อิฐรัตน์
25-05-2003
1
หลุมศพ
1418
มารีอา พยุง-อำภาพร
08-05-1909
1
หลุมศพ
6118
อันนา ประยูร-อำนวยพร
10-05-2002
5
หลุมศพ
0209
อันนา แท้-อังศวานนท์
16-05-1989
2
แฟลต
0210
ยอแซฟ สมชาย-อภิรักษ์ทานนท์
13-05-2005
1
คอนโด
6427
วินเซน สุนทร-อภิรักษ์ทานนท์
06-05-2010
6
หลุมศพ
4013
เทเรซา กฤษณา-อนันจิตสุภา
31-05-1977
5
หลุมศพ
0334
ดอมินิโก ซาวีโอ ชัชชัย-อนงค์จรรยา
04-05-1997
2
หลุมศพ
4925
อันนา ถนอมศรี-ห่อศิริ
08-05-1976
5
หลุมศพ
0846
มารีอา ชล๊อต-หอมนิยม
08-05-2004
2
หลุมศพ
1337
เปโตร ไพรัช-หล่อโลหชาญ
23-05-2017
8
หลุมศพ
3409
มารีอา สำรวม-หรรษานนท์
06-05-2014
3
หลุมศพ
0928
เปโตร ถนอม-สุวรรณราช
22-05-2010
2
หลุมศพ
0141
ถนอม-สุวรรณกุล
22-05-1905
2
แฟลต
0231
อากาทา พนมพรรณ-สุริยวรรณ์(ศรีทองท้วม)
13-05-2011
8
หลุมศพ
5908
เปโตร ประเชิญ-สุทธินาวิน
25-05-1988
5
หลุมศพ
6017
มารีอา พาณี-สุขะกูล
19-05-2002
5
หลุมศพ
0314
เรอเน เนตร-สุขดารา
21-05-1989
1
คอนโด
2533
ยวงบัปติสตา ชัย-สิริสิงห์
23-05-1975
4
หลุมศพ
4712
ยอแซฟ สกล-สิริสิงห์
14-05-1998
5
หลุมศพ
4707
ฟรังซิสเซเวียร์ ทอง-สินะวัฒน์
19-05-1987
5
หลุมศพ
6310
มอนิกา ปราณี-สิทธิ์ศิริชัยนนท์
24-05-2003
5
หลุมศพ
5631
หลุยส์โดวิโก อรุณสวัสดิ์-สิงหทัต
03-05-2009
6
หลุมศพ
3810
ซีมอน นเรศ-สันตสมบัติ
23-05-2009
3
หลุมศพ
1833
ลูซีอา ชุ่มจิต-สัจจพงศ์
21-05-1995
2
หลุมศพ
5111
อัลฟอนโซ สมนึก-สังขรัตน์
25-05-2002
5
หลุมศพ
5111
มารีอา รังษี-สังขรัตน์
20-05-2012
5
หลุมศพ
0452
อันเดร จำรัส-สังขรัตน์
28-05-2007
8
หลุมศพ
1927
อักแนส อังแนส-สอนประสม
10-05-2014
4
หลุมศพ
6206
อักแนส บุญชิน-สว่างสุรีย์
12-05-2002
5
หลุมศพ
0304
ยวงบัปติสตา อาทิตย์-สรกุล
27-05-2008
1
หลุมศพ
0304
ลูซีอา ทองคำ-สรกุล
22-05-2017
1
หลุมศพ
1316
เดวิด วรวิทย์-สมานกล
25-05-1996
1
หลุมศพ
4703
มารีอา เทเรซา วารี-สถิตย์กาญจน์
25-05-2013
5
หลุมศพ
1330
มาการีตา งามตา-ศุภพงศ์
28-05-2012
2
หลุมศพ
1330
ฟรังซัว พงศ์สันต์-ศุภพงศ์
28-05-2012
2
หลุมศพ
1528
มารีอา สุธีรา-ศิลปวรเศรษฐ
12-05-1994
2
หลุมศพ
4122
ยอแซฟ ชาญ-ศิริโยธากุล
19-05-2010
5
หลุมศพ
0222
อันนา พัชรินทร์-ศิริสวัสดิ์
20-05-2010
2
คอนโด
6517
ยวงบัปติสตา ก๊กหงี-ศิริวรนาค
06-05-2004
5
หลุมศพ
4823
อากาทา บุญสิริ-ศิริยงค์
12-05-1998
5
หลุมศพ
3705
โรซา ดุษณี-ศิริยง
29-05-2005
3
หลุมศพ
2615
ยอแซฟ วิสุทธิ์-ศิริกรกุล
18-05-1980
3
หลุมศพ
6311
มารีอา มะลิ-ศรีรัตน์สิริ
23-05-2003
5
หลุมศพ
0528
เปโตร แม้น-ศรีมังกร
27-05-1993
2
หลุมศพ
0752
อักแนส สุภาพ-ศรีธัญญรัตน์
30-05-2014
8
หลุมศพ
4324
เวโรนิกา สมร-ศกุนะสิงห์
06-05-1997
5
หลุมศพ
1146
ยวงบัปติสตา วิชัย-วิศรุตวงศ์
25-05-2016
8
หลุมศพ
0737
เอลิซาเบ็ธ สะแว-วิทยุ
10-05-1979
2
หลุมศพ
5833
ยอแซฟ สุกิต-วิทยกฤตศิริกุล
10-05-2009
6
หลุมศพ
1338
เซบาสเตียน พัฑฒา-วิชชาธร
27-05-2017
8
หลุมศพ
0709
อันเดร อนุชาติ-วัฒนพงศ์พันธุ์
17-05-1997
1
หลุมศพ
1035
ลอเรนซ์ รังสิต-วัชรศิริ
26-05-1991
2
หลุมศพ
4330
มารีอา อาภรณ์-วลัยเสถียร
25-05-2007
6
หลุมศพ
5020
ยาโกเบ สนั่น-วงศ์สุธี
06-05-1999
5
หลุมศพ
5733
เปาโล ศักดิ์สิทธิ์-วงค์ชัยเกษม
14-05-2009
6
หลุมศพ
0751
เอากุสติโน เกษม-ลีนานุรักษ์
27-05-2014
8
หลุมศพ
0332
ย้ง-ลิ้มเจ็งสี
05-05-1942
2
แฟลต
1337
เทเรซา จิตตศรี-ลิ้มวิทยา
04-05-2001
2
หลุมศพ
0647
อันนา ศิริพร-ลิมป์ทองทิพย์
08-05-2013
8
หลุมศพ
0950
มารีอา โยเซฟิน สิตา-ลำพันธ์
27-05-2013
8
หลุมศพ
0329
ฟรังซิสโก เจียรณ์-ลดาพงษ์พัฒนา
10-05-2011
8
หลุมศพ
3519
ฟรังซิสโก บุญช่วย-รุ่งเรืองผล
06-05-1996
3
หลุมศพ
5126
พัทธมน-รุ่งวิทยา
17-05-2008
6
หลุมศพ
5126
ธนน-รุ่งวิทยา
01-05-2015
6
หลุมศพ
2024
เปโตร ปิติ-รุจานุรักษ์
29-05-2007
3
หลุมศพ
0630
ยอห์น บัปติสตา พินิจ-รัศมีมารีย์
30-05-2005
2
หลุมศพ
2109
เปาลิน วารุณี-รัตนวิชัย (donno)
07-05-2016
3
หลุมศพ
6308
มารีอา ศิริลักษณ์-รัตนภูพันธ์
17-05-2003
5
หลุมศพ
4108
OTTO วิรัตน์-รัตนปิยานนท์
31-05-2001
5
หลุมศพ
0210
ยอแซฟ มารุต-รัชชพงศ์รักษ์
01-05-2015
3
คอนโด
5802
ยอแซฟ วิบูล-รักษ์บุญยวง
26-05-2002
5
หลุมศพ
6430
โรซา มัธนา-รักมโนธรรม
09-05-1930
6
หลุมศพ
3903
เปโตร สุรชาติ-รงศิริกุล
02-05-1996
3
หลุมศพ
1236
เซซีลีอา ชุนลั้น-ยี่รัญศิริ
03-05-1982
2
หลุมศพ
3714
อันนา เสงี่ยม-ยิ่งภักดี
24-05-1975
3
หลุมศพ
5014
ยอแซฟ วิทยา-ยิ่งภักดี
15-05-1999
5
หลุมศพ
3725
มารีอา กฤษณา-ยังนึก
08-05-1996
3
หลุมศพ
0509
ฟิลิป นาวี-ม่วงทอง
06-05-2003
1
หลุมศพ
6333
ยอนาเวนตุส อิกเนทียสโบนาเวนเจ้อร์-มานิกัมปิลไล
14-05-2010
6
หลุมศพ
4203
มาตินา บาน-ภูรีโรจน์
28-05-1968
5
หลุมศพ
0232
เซซีลีอา สมพร-ภูรีโรจน์
21-05-2011
8
หลุมศพ
0637
มารีอา ชลอ-ภูมิพิศิษฐ
15-05-1989
2
หลุมศพ
2443
วิกตอเรีย อนงค์-ฟูสมบัติ
23-05-2015
4
หลุมศพ
0540
มารีอา อูลหลา-ฟรังโบเอนสกี้
26-05-1948
2
แฟลต
2133
ฟรังซิสโก โกสินทร์-พิริยะพันธุ์
18-05-1968
4
หลุมศพ
5519
แมรี่ ผิว-พิรัฐโยธิน
03-05-1972
5
หลุมศพ
1742
GLORIA MARIA ปลื้มจิต-พานิชประไพ
14-05-1995
2
หลุมศพ
3031
มารีอา สอิ้ง-พัฒนภิรมย์
20-05-2005
4
หลุมศพ
0506
มารีอา แช่ม-พรหมเกษร
30-05-1978
2
แฟลต
2941
ยวงบัปติสตา ทองคำ-พรรณวิไล
18-05-1980
4
หลุมศพ
0136
ยอแซฟ ขวัญทอง-พงษ์ชาตรี
08-05-1986
2
หลุมศพ
4801
ยวง พิชัย-ผุดประภากุล
12-05-2009
5
หลุมศพ
6434
ลูซีอา วราภรณ์ (อำภา)-ปุตระเศรณี
25-05-2014
6
หลุมศพ
1933
ราฟาแอล เอนก-ปิ่นรัตน์
11-05-1996
4
หลุมศพ
0239
ยวงบัปติสตา กิ้ว-ปิยะกิจ
21-05-1973
2
หลุมศพ
0208
มีคาแอล สุชัย-ปัญญาเลิศวุฒิ
24-05-2009
2
คอนโด
2606
- เซี๊ยะ จาง-ปอ
07-05-1959
3
หลุมศพ
3527
มารีอา กัลยา-ประกอบกิจ
31-05-2006
4
หลุมศพ
3527
ลูกา ทวี-ประกอบกิจ
10-05-2016
4
หลุมศพ
0640
ยอแซฟ ไชโย-ปกสว่างเจริญ
21-05-2013
8
หลุมศพ
3033
เปาโล โกวิท-บูระวัตรเดชา
30-05-2005
4
หลุมศพ
5422
อันนา พนอ-บุตรแสงดี
13-05-2000
5
หลุมศพ
3035
ยวง ชาญ-บุญเจริญ
06-05-2005
4
หลุมศพ
1533
มารีอา สุมาลี-บุญสถิตถาวร
03-05-2018
8
หลุมศพ
4714
มารีอา ฉันทนา-บุญประกอบวงศ์
18-05-1998
5
หลุมศพ
1213
ราฟาแอล มานิต-บุญคั้นผล
09-05-1993
1
หลุมศพ
0254
มักดาเลนา ชื่น-น่วมลมัย
13-05-1965
1
แฟลต
1215
มาเรียโยเซฟฟิน นงพร-นุตสถิตย์
09-05-1921
1
หลุมศพ
0637
ยอแซฟ วรรณภูมิ-นิลวิเวก
04-05-2010
2
หลุมศพ
0750
เดวิท วีรวัฒน์-นิมมานฤดีสุทธิ์
16-05-2014
8
หลุมศพ
2341
มาเรีย เก็บ-นิตตะโย
21-05-1942
4
หลุมศพ
0634
แอนนา เอมอร-นาวิกผล
04-05-2013
8
หลุมศพ
0218
JULIE BILLIART (จูลี่ แห่งบิลลิอาร์ต) เวอร์จิเนีย (VIRGINIA)-นวธรรม (NAWATHAM)
24-05-2015
3
คอนโด
0132
ยอแซฟ วงศ์-นภาสว่างวงศ์
22-05-2013
2
หลุมศพ
3720
สโกลาสติกา ละเอียด-ธวัชชูวงศ์
19-05-2004
3
หลุมศพ
3439
โรซา กำช่อ-ธรรมธาดา
18-05-2017
4
หลุมศพ
2302
เทเรซา จันทนา-ธนิยผล
29-05-2007
3
หลุมศพ
2523
อันนา ติ๋ว-ธงชัย(โตมร)
19-05-2010
3
หลุมศพ
2525
ยอแซฟ ประจวบ-ธงชัย
04-05-1998
3
หลุมศพ
5719
ยวงบัปติสตา พลเพชร-ทิพย์ชลาธาร
25-05-2016
5
หลุมศพ
5910
เปโตร วิชัย-ทิพย์ชลาธาร
10-05-2001
5
หลุมศพ
0554
เซซีลีอา สมทรง-ทัศคร
14-05-2016
2
แฟลต
0206
เทเรซา ปัญชรี-ทองวิสุทธิ์
10-05-2014
3
คอนโด
5327
มารีอา อัมพร-ทรัพย์เจริญ
16-05-2017
6
หลุมศพ
6104
เปโตร สุรชาติ-ทรัพย์วัฒน์
26-05-2015
5
หลุมศพ
1620
ยอห์น ดามาเซน ไพรัช-ทรรทรานนท์
28-05-1991
1
หลุมศพ
1239
มาร์การีตา ยุพา-ทรรทรานนท์
10-05-2012
2
หลุมศพ
4315
เลาแรนซีโอ วิรัช-ทรรทรานนท์
20-05-1997
5
หลุมศพ
1813
ซีมปรีซีโอ ไพฑูรย์-ตั้งตระกูล
24-05-1992
1
หลุมศพ
3402
อลัน อนันต์-ตันธุวนิตย์
15-05-2014
3
หลุมศพ
1605
ฟรังซิสเซเวียร์ วิชิต-ตันติประสุต
23-05-2008
1
หลุมศพ
3413
แมรี่ วชิรา-ตัน
05-05-2007
3
หลุมศพ
2922
ยอแซฟ สุจินต์-ตรีกมล
06-05-1998
3
หลุมศพ
0932
เปโตร วิเศษ-ดาวดี
10-05-2002
8
หลุมศพ
2701
มารีอา นารี-ณ สงขลา
06-05-2002
3
หลุมศพ
2741
เปโตร อภิชาญ-ณ นคร
17-05-1982
4
หลุมศพ
0203
ยอแซฟ สุกรี-ญาณกวี
25-05-1963
1
หลุมศพ
0351
เปโตร ฉาย-ช่างสมบัติ
09-05-1965
1
แฟลต
0229
เฟรด ทวีศักดิ์-ช่างสมบัติ
07-05-1957
2
แฟลต
4314
เบเนดิกโต อรุณ-ชีรานนท์
16-05-1997
5
หลุมศพ
0736
ยวงบัปติสตา นิกร-ชีพชล
15-05-1990
2
หลุมศพ
4311
มารีอา มะลิ-ชีพชล
05-05-1997
5
หลุมศพ
1112
มารีอา เพ็ญศรี-ชินพงสานนท์
18-05-1986
1
หลุมศพ
1112
อักแนส เซาหลิน-ชินพงสานนท์
10-05-1944
1
หลุมศพ
2636
มาเรีย เทเรซา นิตย์-ชาญฉลาด
25-05-1972
4
หลุมศพ
1335
ไมเคิ้ล วัชรชัย-ชัยสุรินทร์
15-05-2017
8
หลุมศพ
6321
ชาญชัย-ชัยชโลทรกุล
26-05-2014
5
หลุมศพ
3113
ฟรังซิสโก มาโนช-ชัชวลิต
05-05-1996
3
หลุมศพ
5813
ยอแซฟ ประหยัด-ฉันนิวัต
27-05-2001
5
หลุมศพ
5127
มารีอา วัฒนา -ฉันทานุรักษ์
30-05-2008
6
หลุมศพ
3526
เทเรซา มาเรีย อุราวรรณ-ฉัตรศรีตระกูล
30-05-2006
4
หลุมศพ
6403
ไมเกิ้ล พินิตย์-จูฑะโยธิน
08-05-2003
5
หลุมศพ
0158
เทเรซา ชั้น-จุ่มจรีย์
22-05-1905
1
แฟลต
2424
มารีอา อรัญญา-จิรวุฒิวรวงษ์
07-05-1962
3
หลุมศพ
3820
มารีอา สุธีรา-จิตต์สนิทกุล
15-05-2000
3
หลุมศพ
2319
ยวง ดนัย-จันทร์พิทักษ์
10-05-1996
3
หลุมศพ
0146
อันนา เสริมทรัพย์-จันทรเวคิน
20-05-2012
2
หลุมศพ
5107
วิชิต-จันทรเจริญ
02-05-2010
5
หลุมศพ
1107
อากาทา อารยา(Heng lek kiow)-จันทรนิภ
24-05-2453
1
หลุมศพ
0108
- ทาเข้ม-จอน
30-05-2006
2
คอนโด
0107
มารีอา ฝัก-จรรยางค์งาม
03-05-1967
1
แฟลต
0909
ยอแซฟ พลชัย-งามพัฒนะกุล
06-05-2014
1
หลุมศพ
6312
ลูซีอา มาลา-ขันธสิทธิ์
27-05-2003
5
หลุมศพ
0119
ยอแซฟ นิมิต-ก้องวานิช
08-05-2002
1
หลุมศพ
5022
มารีอา มาลี-กุลเนตุ
20-05-2009
5
หลุมศพ
1522
มารีอา อรนุช-กีร์ตะเมคินทร์
12-05-2006
1
หลุมศพ
0401
เปโตร - เปาโล ปน-กีรติพงษ์
02-05-1972
2
แฟลต
1312
เปโตรเปาโล ปน-กีรติพงศ์
02-05-1972
1
หลุมศพ
5001
อากาทา ศิริมาศ-กิตยานนท์
16-05-2001
5
หลุมศพ
6629
คุณพ่อยอห์น บอสโก ศักดิพัฒน์-กิจสกุล
21-05-2013
6
หลุมศพ
1502
มาเรีย ประยงค์-กังวาลสกุล
04-05-1968
1
หลุมศพ
0116
มารีอา เมธาพร-กสินธุเมธากร
09-05-2016
3
คอนโด
5033
มารีอา ประไพ-กรีกุล
21-05-2008
6
หลุมศพ
0220
มารีอา เทเรซา บุญนาค-กระทอง
06-05-2015
3
คอนโด
0532
มารีอา ใส-กรรณิกา
26-05-1981
2
หลุมศพ
3824
ยวงบัปติสตา กมล-กมลสุทธิ
19-05-2002
3
หลุมศพ
0307
JOHANNES HUIJSEN-TRUIJT
31-05-1962
2
แฟลต
0114
KARL-STIBAL
05-05-1905
2
แฟลต
4111
MARY WALTER-SANTER,OSU.
21-05-2014
5
หลุมศพ
5814
HERBERT KRAUS-RUDOLE
27-05-2001
5
หลุมศพ
2629
VICTOR VICTOR-MCANTYRE
15-05-1974
4
หลุมศพ
0419
PIERRE ( เปีย )-MATERON ( มาเตอรอง )
25-05-1905
2
แฟลต
0310
M.CLAUDE EUGENE-MABILLARD
21-05-1977
1
คอนโด
0401
JOSEPHINE-LEE
19-05-1946
1
หลุมศพ
0118
ANDRE-LASNIER
29-05-1931
2
แฟลต
0118
MARIE RAYMOND-LASNIER
05-05-1932
2
แฟลต
0525
ANSGAR-KOETTING
15-05-1963
2
แฟลต
6335
STEPHEN CHUA SIEW-HONG
24-05-2010
6
หลุมศพ
2810
ALOYSIUS-HO KIM HOI
28-05-1970
3
หลุมศพ
2641
EDWARD CHARIES-GARNIER
28-05-1956
4
หลุมศพ
0308
MARIA GORETTI PATCHAREE-GABRIEL
30-05-1977
1
คอนโด
0266
JULIEN NE DOUAIROW MARIN-DU VICTOR HUGO
13-05-1923
1
แฟลต
0366
YVES BELLEC MTRE MECANICIEN-DU VICTOR HUGO
16-05-1993
1
แฟลต
1121
ดาวิด (คุณปู่) DAVIO-DEOCAMPO
20-05-1941
1
หลุมศพ
2427
CLEMENTINA SRIDE (ศรี)-DE JESUS
24-05-1957
4
หลุมศพ
2628
ELIZABETH HILDA-CHAPMAN
06-05-1980
4
หลุมศพ
0268
JANE AUGUSTA BERKELEY-CACACE
29-05-1926
1
แฟลต
4117
JOSEPH MICHAEL-ASHING
19-05-2002
5
หลุมศพ
0269
HENRI NICOLAS-ARCCUET
22-05-1905
1
แฟลต
0302
IRENE MERITAN-(NEE GRANDIN)
27-05-1905
1
คอนโด
0102
MARIA SAM-
01-05-1939
2
แฟลต
0111
J. G. CONVERY-
30-05-1964
2
แฟลต
0120
AGNES WHITE-
14-05-1929
2
แฟลต
0243
THERESA PHRING-
19-05-1929
2
แฟลต
0338
MARIA F DE SA-
02-05-1932
2
แฟลต
0344
EG. BERLANDIER-
26-05-1928
2
แฟลต
3026
JOSEPHINE SMITH-
22-05-1968
4
หลุมศพ
6334
ANDY CHEUNG KUNG TAI-
17-05-2010
6
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009