• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา อุษา นาฎประเสริฐ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1647/ บรรจุศพ เปโตร นิพนธ์ เปรมสุข วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0204/ บรรจุศพ เกอทรูด ฉวีวรรณ ยอดประสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0205/ บรรจุศพ ยอแซฟ อติพงศ์ พงศ์หว่าน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 โซน 9 หลุม 1017/ บรรจุศพ อันตน เกียรติศักดิ์ ชีวบัณฑิตย์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1546 มิสซาปลงศพวัดพระเยซูเจ้าฯ เวลา 9.00 น/ บรรจุศพ ยวง บัปติสตา สนิท รุ่งเรืองแสนยากร วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1648/ บรรจุศพ ยอแซฟ ธเดช มีเจริญ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 โซน 6 หลุม 5533

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มีนาคม 2017

บรรจุศพ ยูรีอันนา  นวรัตน์  จิตตกล  วันพุธที่ 1 มีนาคม  2017  โซน 4  หลุม 2535
บรรจุศพ ราฟาแอล  สถาพร  ทองสุข  วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม  2017  โซน 8  หลุม 0834
บรรจุกระดูก เจมส์ ทวีศักดิ์  ปีเตอร์ซัน  วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม  2017  โซน 1  หลุม 1605
บรรจุศพ ยอแซฟ  ประพันธ์พจน์  ศิริกุล  วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม  2017  โซน 8 หลุม 1238
บรรจุศพ ALOYSIUS DR. ROBERT HO วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม  2017  โซน 5  หลุม  4917
บรรจุศพ เปาโล นิวัติชัย  สินไชยรัตนากุล  วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2017  โซน 8  หลุม 1330
บรรจุศพ อักแนส  จันทรา  รุ่งรัชกานนท์  วันเสาร์ที่  11  มีนาคม  2017  โซน 3  หลุม 3910
บรรจุศพ ยอแซฟ  กวางฮุย  แซ่ฉั่ว  วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม  2017  โซน 3  หลุม 2313
บรรจุศพ ยอแซฟ สิโรจน์  ศิริโกมุท  วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม  2017  โซน 5 หลุม  4403
บรรจุศพ  MACRINA  รีนา  รังทอง  วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม  2017  โซน  1  หลุม  0622
บรรจุศพ อันตน  ศรีรัตน์  ชีวะบุตร  วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2017   โซน  3  หลุม  1914
 


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009