• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2018 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-0-09229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560/2017 เวลา 16.30 น. คุณพ่อสุทธิ ปุคะละนันท์ เป็นประธาน /บรรจุศพ เฟลิกซ์ อันตน มนตรี สวีรวงศ์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 โซน 5 หลุม 5717/บรรจุศพ มารีอา นันทนา ชัยสำเร็จ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2017 โซน 8 หลุม 1429 / บรรจุศพ ยอแซฟ ใจเพชร ระดมกิจ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2017 โซน 5 หลุม 5214 / บรรจุศพ เปาโล ซิมฟุก(หม่อยฟู้) แซ่ซิน(แซ่ฉิ่น) วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2017 โซน 8 หลุม 1430 / บรรจุศพ อันนา สมหวัง แซ่เซียว วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2017 โซน 3 หลุม 3425

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2014

อัลฟอนโซ  อัศวิน  สาตราคม  บรรจุศพวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2014 โซน 5  หลุม 4311
เซซีลีอา  พรศรี   ศิริวีรวัฒน์     บรรจุศพวันเสาร์ที่     4  ตุลาคม  2014    โซน 5   หลุม 4304
เปโตร  ประวิทย์   ดุ๊ก   บรรจุศพวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม  2014  โซน  8  หลุม  08-0843
เปโตร  เจริญชัย  กสิณธร  บรรจุศพวันอังคารที่  7  ตุลาคม  2014  โซน 6 หลุม 5734
เทเรซา  ปัญชรี  ทองวิสุทธิ์  บรรจุศพวันพุธที่  8  ตุลาคม  2014  คอนโด  2-3-0206
อักแนส  อังแนส   สอนประสม  บรรจุศพวันพฤหัสบดีที่  9  ตุลาคม   2014  โซน 4 หลุม 1927
ยอห์นบัปติส  เลื่อน     ตาเจริญ   บรรจุศพวันอังคารที่  14  ตุลาคม   2014   คอนโด  2-3-0208
ยวง บัปติสตา  ประเสริฐ  นาจรุง  บรรจุศพวันพฤหัสบดีที่  16  ตุลาคม  2014  โซน 3  หลุม 2501
อันนา  สำราญ   สังขะกะนิษฐ  บรรจุศพวันเสาร์ที่  25  ตุลาคม  2014  โซน 2 หลุม 0139
ยอห์น บอสโก  ยิ่ง   วรจิตรสันติ  บรรจุศพวันอังคารที่  28  ตุลาคม 2014  โซน 8  หลุม 0846
ยอแซฟ  สุเมธ  เชื้อประเสริฐ   บรรจุศพวันศุกร์ที่ 31  ตุลาคม  2014  โซน  8  หลุม 0847


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009