• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง /มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน เวลา 16.30 น.เป็นประธาน/

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนธันวาคม 2010/2553

เทเรซา เรณู นิตะโย บรรจุศพคอนโด 2-2-0303 ย้ายกระดูก เซซีลีอา สะอาด และ มาการีตา อุไรวรรณ นิตะโย บรรจุช่องเดียวกัน วันที่ 9 ธันวาคม 2553/2010
ยอแซฟ อุดมเกียรติ โลกาพัฒนา หลุม 08-0130(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 11 ธันวาคม 2553/2010
มารีอา สำเนียง พูลวิทยกิจ หลุม 3427 บรรจุศพวันที่ 16 ธันวาคม 2553/2010
ยอแซฟ สมัคร เทพประสิทธิ์ หลุม 08-0132(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 18 ธันวาคม 2553/2010
โทมัส วิรัตน์ ฉัตรภูมิรุจี หลุม 08-0133(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 20 ธันวาคม 2553/2010
มารี แทแรส ศิรินันท์ ควงประเสริฐดี หลุม 08-0135(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 22 ธันวาคม 2553/2010
เทเรซา เสาวรส วิเศษวงศ์ หลุม 2436 บรรจุศพวันที่ 23 ธันวาคม 2553/2010
เทเรซา ชุติมา ตรัวกูล หลุม 0944 บรรจุศพวันที่ 27 ธันวาคม 2553/2010 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009