• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา อุษา นาฎประเสริฐ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1647/ บรรจุศพ เปโตร นิพนธ์ เปรมสุข วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0204/ บรรจุศพ เกอทรูด ฉวีวรรณ ยอดประสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0205/ บรรจุศพ ยอแซฟ อติพงศ์ พงศ์หว่าน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 โซน 9 หลุม 1017/ บรรจุศพ อันตน เกียรติศักดิ์ ชีวบัณฑิตย์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1546 มิสซาปลงศพวัดพระเยซูเจ้าฯ เวลา 9.00 น/ บรรจุศพ ยวง บัปติสตา สนิท รุ่งเรืองแสนยากร วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1648/ บรรจุศพ ยอแซฟ ธเดช มีเจริญ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 โซน 6 หลุม 5533

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนธันวาคม 2010/2553

เทเรซา เรณู นิตะโย บรรจุศพคอนโด 2-2-0303 ย้ายกระดูก เซซีลีอา สะอาด และ มาการีตา อุไรวรรณ นิตะโย บรรจุช่องเดียวกัน วันที่ 9 ธันวาคม 2553/2010
ยอแซฟ อุดมเกียรติ โลกาพัฒนา หลุม 08-0130(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 11 ธันวาคม 2553/2010
มารีอา สำเนียง พูลวิทยกิจ หลุม 3427 บรรจุศพวันที่ 16 ธันวาคม 2553/2010
ยอแซฟ สมัคร เทพประสิทธิ์ หลุม 08-0132(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 18 ธันวาคม 2553/2010
โทมัส วิรัตน์ ฉัตรภูมิรุจี หลุม 08-0133(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 20 ธันวาคม 2553/2010
มารี แทแรส ศิรินันท์ ควงประเสริฐดี หลุม 08-0135(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 22 ธันวาคม 2553/2010
เทเรซา เสาวรส วิเศษวงศ์ หลุม 2436 บรรจุศพวันที่ 23 ธันวาคม 2553/2010
เทเรซา ชุติมา ตรัวกูล หลุม 0944 บรรจุศพวันที่ 27 ธันวาคม 2553/2010 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009