• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา อุษา นาฎประเสริฐ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1647/ บรรจุศพ เปโตร นิพนธ์ เปรมสุข วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0204/ บรรจุศพ เกอทรูด ฉวีวรรณ ยอดประสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0205/ บรรจุศพ ยอแซฟ อติพงศ์ พงศ์หว่าน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 โซน 9 หลุม 1017/ บรรจุศพ อันตน เกียรติศักดิ์ ชีวบัณฑิตย์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1546 มิสซาปลงศพวัดพระเยซูเจ้าฯ เวลา 9.00 น/ บรรจุศพ ยวง บัปติสตา สนิท รุ่งเรืองแสนยากร วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1648/ บรรจุศพ ยอแซฟ ธเดช มีเจริญ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 โซน 6 หลุม 5533

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนกุมภาพันธ์ 2554/2011

ยูดา โรจน์ สามานันท์ หลุม 1423 บรรจุศพวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554/2011
เลโอ วิเชียร อมรินทร์ หลุม 3731  บรรจุศพวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554/2011
ยวง บัปติสตา วัฒนา มณีสุวรรณ หลุม 6129 บรรจุศพวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554/2011
เทเรซา สมทรัพย์ วีรานนท์ หลุม 2638 บรรจุศพวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554/2011
เปาโล แคล้ว สีแดงงาม หลุม 6635 บรรจุศพวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554/2011
เทเรซา วิมล อยู่ยืนยง หลุม 08-0144(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554/2011
มารีอา สำเนียง กองสุข  ยอแซฟ สุมเธ ประชาศรัยสรเดช 2-2-0307(คอนโด) บรรจุศพวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554/2011
แบร์นาแด็ต สิริ พานิชเกษม หลุม 0545 บรรจุศพวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554/2011
มีเรียม แวร์ร่า เฮอแมน หลุม 5412 บรรจุศพวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554/2011
นิโคลัส ระพีพัฒน์ ศรีหานู หลุม 08-0145(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2554/2011
วิกตอเรีย โอฮา เจควี คอนโด 2-2-0116 บรรจุศพวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2554/2011
เปโตร สุดใจ ชีพชล 08-0146(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2554/2011
เฮเลนา เฉลียว แก้วขจร หลุม  08-0147(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2554/2011
เปาโล weiju Zeng 08-0148(โซนใหม่) บรรจุศพวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2554/2011

 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009