• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2015

บรรจุศพ แพทริก   รุจิภาส   ดาราล้อมวงศ์   วันอังคารที่ 7 เมษายน  2015  โซน 3  หลุม  3814
บรรจุศพ มารี หลุยส์  วิมล  นิติรักษ์   วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน  2015  โซน  1  หลุม  1708
บรรจุศพ  ยอแซฟ จรินทร์  อุดมสุข  วันพฤหัสบดีที่  9  เมษายน  2015  โซน  3  หลุม  3614
บรรจุศพ ยอแซฟ  จันดา  ทาสี  วันพฤหัสบดีที่  9  เมษายน  2015  คอนโด  2-3-0212
บรรจุศพ  อนาสตาซีอา  ประนอม  กาญจนธานินทร์   วันจันทร์ที่  13  เมษายน  2015  โซน 6  หลุม  6228
บรรจุศพ  ยอแซฟ  อภิชัย  สุริยวรรณ์  วันจันทร์ที่  13  เมษายน  2015  โซน 8  หลุม  0938
บรรจุศพ  มาร์ธา  ยวน  ห้าด่านจาก  วันจันทร์ที่  13  เมษายน  2015  คอนโด  2-3-0213
บรรจุศพ  ซิสเตอร์ มารี โยเซฟ บุญประจักษ์  ทรรทรานนท์  วันเสาร์ที่ 18  เมษายน  2015  โซน 5 หลุม 4115
บรรจุศพ  เดวิท หลุยส์  วายบาร์โบ วันเสาร์ที่ 18  เมษายน  2015  โซน 8 หลุม 0939
บรรจุศพ ยอแซฟ  สันทัด  ทรัพย์เย็น   วันพุธที่  22 เมษายน  2015  โซน 8 หลุม  0940
บรรจุศพ มารีอา  เลี่ยงกี่  แซ่ลิ้ม   วันพฤหัสบดีที่  23  เมษายน  2015  โซน  1  หลุม  1008
บรรจุกระดูก  เบอร์นาร์ด  พงษ์อำมาตย์  ปุณณะหิตานนท์   วันเสาร์ที่  25  เมษายน  2015   โซน  3  หลุม  3906
บรรจุกระดูก  โยเซฟ  อเนก  จันทร์กลิ่น   วันเสาร์ที่  25 เมษายน  2015  โซน  8  หลุม  0936
บรรจุศพ  มอนิกา  มัลลิกา  พวงทองทิพย์  วันจันทร์ที่  27 เมษายน  2015 คอนโด  2-3-0214
บรรจุศพ มีคาแอล  เพิ่มศักดิ์  หอมนิยม  วันอังคารที่  28  เมษายน  2015  โซน  2  หลุม  0846
บรรจุศพ หลุยส์  สมบัติ  ทรรทรานนท์   วันพุธที่  29  เมษายน  2015  โซน  1  หลุม  1624


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009