• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา อุษา นาฎประเสริฐ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1647/ บรรจุศพ เปโตร นิพนธ์ เปรมสุข วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0204/ บรรจุศพ เกอทรูด ฉวีวรรณ ยอดประสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0205/ บรรจุศพ ยอแซฟ อติพงศ์ พงศ์หว่าน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 โซน 9 หลุม 1017/ บรรจุศพ อันตน เกียรติศักดิ์ ชีวบัณฑิตย์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1546 มิสซาปลงศพวัดพระเยซูเจ้าฯ เวลา 9.00 น/ บรรจุศพ ยวง บัปติสตา สนิท รุ่งเรืองแสนยากร วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1648/ บรรจุศพ ยอแซฟ ธเดช มีเจริญ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 โซน 6 หลุม 5533

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มีนาคม 2016

บรรจุศพ แอนโทนี่  เกื้อ  อังศวานนท์   วันจันทร์ที่  7  มีนาคม  2016  โซน  1  หลุม  0508
บรรจุศพ  ยอห์นบัปติส  ยงสง่า  ป.สัตยารักษ์   วันจันทร์ที่  7  มีนาคม  2016   โซน  1  หลุม  0524
บรรจุศพ  ลูกา  สุริยา  เกษตรบริบูรณ์   วันจันทร์ที่   14  มีนาคม  2016  โซน  8   หลุม  1135
บรรจุศพ  มารีอา  ระเบียบ  ธวัชชูวงศ์  วันพุธที่ 16 มีนาคม  2016  โซน 5  หลุม  5818
บรรจุศพ  ลูซีอา  หทัยรัตน์  ตรัยวรกุล  วันเสาร์ที่  19  มีนาคม  2016  โซน  3  หลุม  3904
บรรจุศพ  เซซีลีอา  ธิดา    ศุภศิริชัย  วันอังคารที่  22  มีนาคม  2016  โซน 5  หลุม 6006
บรรจุศพ แมทธิว  พงษ์เกษม  ณ  ตะกั่วทุ่ง  วันจันทร์ที่  28  มีนาคม  2016  คอนโด  2-3-0111
บรรจุศพ มารีอา  ศรีสอาด  ชีรานนท์   วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม  2016  โซน 5  หลุม 6408


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009