• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2015

บรรจุศพ เทเรซา  วิลาวัณย์  สุขประเสริฐ  วันที่  1  ตุลาคม  2015  โซน  8  หลุม  1042
บรรจุศพ  คาธารีนา  จรีพร  เยาว์วิวัฒน์  วันที่  5  ตุลาคม  2015  โซน  6  หลุม  4730
บรรจุศพ  ยูเลียนา  สมสนิท  ทรรทรานนท์   วันที่  10  ตุลาคม  2015  โซน  2  หลุม  1431
บรรจุศพ  เทเรซา  วัชรี  มูนจินดา  วันที่  10  ตุลาคม  2015  คอนโด  2-3-0104
บรรจุศพ  เอมิลี  นวลแข  จันทรสันติ  วันที่  12  ตุลาคม  2015  โซน  4  หลุม  2126
บรรจุศพ  อันตน  สมเกียรติ  เนตรโพธิ์  วันที่  13  ตุลาคม  2015  โซน 8  หลุม  1043
บรรจุศพ  ฟรังซิสโก  วิภาส  โลหวริตานนท์  วันที่  14  ตุลาคม  2015  โซน  8  หลุม  1044
บรรจุศพ  ยอแซฟ  สมศักดิ์  เพ็ญรุ่งเรืองกุล  วันที่  14  ตุลาคม  2015  โซน  1  หลุม  0215
บรรจุศพ  เปโตร  ชาญชัย  พงศ์พัชรเมธี   วันที่ 16  ตุลาคม  2015  คอนโด  2-3-0105
บรรจุศพ  ฟรังซิสกา  อนงค์  ยินดีงาม  วันที่  18  ตุลาคม  2015  โซน  5  หลุม  6624
บรรจุศพ เปาโล  สรพล  เธียรวิฑิต  วันที่  19  ตุลาคม  2015  โซน  8  หลุม  1045
บรรจุศพ  ยอแซฟ  เลอเลิศ  สุหิตพันธุ์  วันที่  20  ตุลาคม  2015  โซน 5  หลุม  5621
บรรจุศพ  เอลิซาเบธ  กรกช  มาบรรดิษฐ์  วันที่ 24  ตุลาคม  2015  คอนโด  2-3-0106
บรรจุศพ  เทเรซา  สุดาวัลย์  ประพิณวงศ์  วันที่  28  ตุลาคม  2015   โซน 6  หลุม  6028


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009