• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2013

มารีอา  ศศิธร  บินอารีย์  วันที่ 1 เมษายน  2013  หลุม 1921
มารีอา มักดาเลนา  กิมเฮียง  ทองสุข  วันที่ 5 เมษายน 2013  หลุม 08-0548
ยวง ทรงชัย  สุทธิจิตต์  วันที่ 5 เมษายน 2013  หลุม 08-0633
แอนนา  เอมอร  นาวิกผล  วันที่ 8 เมษายน 2013  หลุม 08-0634
แมรี่ ประทุมรัตน์  มินประพาฬ  วันที่ 10 เมษายน 2013  หลุม 1205
ยอแซฟ วศิน  ทับละม่อม  วันที่ 11 เมษายน  2013  หลุม 4702
ยอแซฟ สมชาย  ยงเดชาสถิต  วันที่ 12 เมษายน 2013  หลุม 4808
มารีอา บุศรา  มุทริกานนท์  วันที่ 12 เมษายน 2013  หลุม 08-0635
ซิสเตอร์ ฟรังซิสเซเวียร์  เบลล์  วันที่ 16 เมษายน 2013 หลุม 4110
ยูจินี วลี  แท่นชวาล  วันที่ 19 เมษายน  2013  หลุม  0923
เซราฟีนา  สุภา  สาริสระ  วันที่ 19 เมษายน 2013  หลุม 08-0636
ฟรังซิสเซเวียร์  นำ  ห่อเตรียม  วันที่ 20 เมษายน  2013  หลุม 08-0637
มารีอา  กุลนิตย์  สถิรแพทย์  วันที่ 20 เมษายน 2013  หลุม 3236
ซีมอน  น่ำเฮี้ยว  แซ่เอี้ยว  วันที่ 24 เมษายน 2013 หลุม 08-0638


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009