• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2561/2018 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561/2018 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-0-09229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560/2017 เวลา 16.30 น. (วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม มีการจัดงานวันคริสตมาส จึงได้เลือนมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ)/บรรจุศพ มากาเร็ต - มาเรีย ภาวิณี ชื่อหทัย วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 คอนโด 2-4-0308/บรรจุศพ อันนา บุญเกิด เทพประสิทธิ์ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 โซน 8 หลุม 0132/บรรจุศพ เปาโล วิบูลย์ เลค วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 โซน 2 หลุม 0343

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2013

มารีอา  ศศิธร  บินอารีย์  วันที่ 1 เมษายน  2013  หลุม 1921
มารีอา มักดาเลนา  กิมเฮียง  ทองสุข  วันที่ 5 เมษายน 2013  หลุม 08-0548
ยวง ทรงชัย  สุทธิจิตต์  วันที่ 5 เมษายน 2013  หลุม 08-0633
แอนนา  เอมอร  นาวิกผล  วันที่ 8 เมษายน 2013  หลุม 08-0634
แมรี่ ประทุมรัตน์  มินประพาฬ  วันที่ 10 เมษายน 2013  หลุม 1205
ยอแซฟ วศิน  ทับละม่อม  วันที่ 11 เมษายน  2013  หลุม 4702
ยอแซฟ สมชาย  ยงเดชาสถิต  วันที่ 12 เมษายน 2013  หลุม 4808
มารีอา บุศรา  มุทริกานนท์  วันที่ 12 เมษายน 2013  หลุม 08-0635
ซิสเตอร์ ฟรังซิสเซเวียร์  เบลล์  วันที่ 16 เมษายน 2013 หลุม 4110
ยูจินี วลี  แท่นชวาล  วันที่ 19 เมษายน  2013  หลุม  0923
เซราฟีนา  สุภา  สาริสระ  วันที่ 19 เมษายน 2013  หลุม 08-0636
ฟรังซิสเซเวียร์  นำ  ห่อเตรียม  วันที่ 20 เมษายน  2013  หลุม 08-0637
มารีอา  กุลนิตย์  สถิรแพทย์  วันที่ 20 เมษายน 2013  หลุม 3236
ซีมอน  น่ำเฮี้ยว  แซ่เอี้ยว  วันที่ 24 เมษายน 2013 หลุม 08-0638


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009