• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ เป็นประธาน/ บรรจุศพ เทเรซา วราวดี แก้วจันทึก(วัชราทิตย์) วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 โซน 8 หลุม 1727/ บรรจุศพ อันนา กิ่งเต็ง แซ่เตียว วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 โซน 4 หลุม 3141 มิสซาปลงศพวัดเซนต์หลุยส์ เวลา 13.00 น.

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2019

บรรจุศพ ยอแซฟ อดิศร(อนุวัตร์)  แซ่เลี่ยว วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2019 โซน 3 หลุม 2610
บรรจุกระดูก ออกัสติน รา  แย้มกันชู วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2019 โซน 4 หลุม 3126
บรรจุศพ ฟรังซิสกา บานเย็น  โพธิชัย  วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2019 โซน 8 หลุม 1651 
บรรจุศพ Joanna แนนซี่  บุณยรักษ์ วันพุธที่ 10 เมษายน 2019 โซน 5 หลุม 6513
บรรจุศพ เทเรซา มาณี  เจตษณีนาถ วันศุกร์ท่ี่ 12 เมษายน 2019 โซน 4 หลุม 2740
บรรจุศพ ฟรังซิสโก ดีน้ำ  ตั้งจิตเป็นธรรม  วันพุธที่ 17 เมษายน 2019  โซน 8 หลุม 1652
บรรจุกระดูก พันโท เอิบ  โพชนะกิจ  วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2019 โซน 2 หลุม 1233
บรรจุศพ อันนา กิ่งเต็ง  แซ่เตียว  วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 โซน 4 หลุม 3141
บรรจุศพ เทเรซา วราวดี   แก้วจันทึก(วัชราทิตย์) วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 โซน 8 หลุม 1727


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009