• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563/2020 เวลา 16.30 น. คุณพ่อศิริพจน์ สกุลทอง เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา โลลิต้า โรเมโร่ แฟร์แรร์ วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 โซน 9 หลุม 0809/ บรรจุศพ อันนา เอี้ยวเตียง แซ่เตีย วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2020 โซน 5 หลุม 5006

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2015

บรรจุศพ เปโตร  ไล  เจริญพงษ์  วันที่ 3 กันยายน  2015  โซน  8  หลุม  1037
บรรจุศพ  เทเรซา  เกษร  ศรีรัตนะ  วันที่  7  กันยายน  2015  โซน 8  หลุม  138
บรรจุศพ  มารีอา  เง็ก  แซ่ฉั่ว  วันที่ 7  กันยายน  2015  โซน  3  หลุม  2620
บรรจุศพ  อลิซาเบธ   เกียว  แซ่โง้ว   วันที่  7  กันยายน  2015  โซน  5  หลุม  5410
บรรจุศพ  โตเบีย  ยอแซฟ  เจียะหยิง  แซ่เตีย   วันที่ 8  กันยายน  2015  โซน  8  หลุม  0432
บรรจุศพ  มารีอา  อันโตเนีย  สุภา  รัตตมณี  วันที่ 10  กันยายน  2015  โซน  2  หลุม  1242
บรรจุศพ เทเรซา  แห่งพระกุมารเยซู  กนกวรรณ  ยุกติรัตน   วันที่  15  กันยายน  2015  โซน 8  หลุม  1039
บรรจุศพ  ฟรังซิสเซเวียร์  บำเหน็จ  เจริญสุข   วันที่ 19  กันยายน  2015  คอนโด  2-3-0101
บรรจุศพ  เปโตร  ถนัด  จำหน่ายผล  วันที่  23  กันยายน  2015  โซน 4  หลุม  2227
บรรจุศพ  เปโตร  จุมพล  ซีกเพชรทอง  วันที่  24  กันยายน  2015  โซน  8  หลุม  1040
บรรจุศพ นายสุเทพ  อภิชัยเอนก  วันที่  25  กันยายน  2015  คอนโด  2-3-0102
บรรจุศพ  ยอแซฟ  ธนาสิน  ตรันเจริญ  วันที่  26  กันยายน  2015  โซน  8  หลุม 1041
บรรจุศพ  อันนา  จิดาภา(วันทนี)  ศรีเจริญ  วันที่  28  กันยายน  2015  คอนโด  2-3-0103
บรรจุศพ มัทธิว  คมสัน  ธีระกล  วันที่ 29  กันยายน  2015  โซน  8  หลุม  0431


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009