• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

รายชื่อผู้ที่ค้างชำระค่าบำรุงสุสาน 10 ปีขึ้นไป

รายชื่อผู้ค้างชำระค่าบำรุงสุสานเกิน  10 ปี สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 525-2-07525-3 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย  และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง  / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้  ตรงกับ  วันอาทิตย์ที่   26  ตุลาคม  2557/2014  เวลา 16.30 น. คุณพ่อสุเทพ   พงษ์วิรัชไชย  เป็นประธาน


รายชื่อผู้ที่ค้างชำระค่าบำรุงสุสาน
ที่ เลขที่หลุม โซน ประเภท ชื่อ-นามสกุลผู้เสียชีวิต ชื่อผู้ดูแลหลุม ปีที่ค้างชำระ จำนวนปี ยอดเงิน
1 0920 1 หลุมศพ - สิ้ว แซ่เฮ้ง คุณ พรทิพย์ แซ่ตั้ง 2537 2546 20 13,000
2547 2556
2 0921 1 หลุมศพ ยอแซฟ พิชัย แซ่ตั้ง คุณ พรทิพย์ แซ่ตั้ง 2537 2546 20 13,000
2547 2556
3 3017 3 หลุมศพ
คุณ ชาโณ ม่วงพลูสวัสดิ์ 2538 2546 19 12,500
2547 2556
4 2211 3 หลุมศพ ปีโอ ห่วยแซ แซ่โง้ว คุณ กาญจนา ปิยะจรัสสุนทร 2540 2546 17 11,500
2547 2556
5 3515 3 หลุมศพ ว่าง คุณ พรทิพย์ เวชกิจ 2540 2546 17 11,500
2547 2556
6 1540 2 หลุมศพ ฟลอร่า จุลละมณฑล คุณ ดวงพร อุปถัมภ์ 2541 2546 16 11,000
2547 2556
7 3625 3 หลุมศพ อันนา ฮง แซ่เอี้ยว คุณ อาทิตย์ ศรีแก้ว 2541 2546 16 11,000
2547 2556
8 3904 3 หลุมศพ สุภาพร วงศ์อนันต์ คุณ วิไลวรรณ สุวรรณแสง 2540 2542 16 11,000
2544 2546
2547 2556
9 4325 5 หลุมศพ พอล พิธาน ศรีบุญบาล คุณ ไพบูลย์ ศรีบุญบาล 2541 2546 16 11,000
2547 2556
10 2312 3 หลุมศพ ยออากิม เดอมาโรส คุณ สมศรี รักวานิช 2543 2546 14 10,000
2547 2556
11 2408 3 หลุมศพ เปาโล สง่า ศรจิตติ คุณ รังสรรค์ ศรจิตติ 2543 2546 14 10,000
2547 2556
12 0110 1 หลุมศพ เทเรซา ทวี คุณวงศ์ คุณ กัณหะ คุณวงศ์ 2545 2546 12 9,000
2547 2556
13 0310 1 หลุมศพ CHARLES A.O DONELL คุณ รัศมี อำนาจเจริญ 2545 2546 12 9,000
2547 2556
14 1518 1 หลุมศพ จองแล้ว คุณ พเยาว์ วีระวัฒนะ 2545 2546 12 9,000
2547 2556
15 5103 5 หลุมศพ อันนา เป้า ขจรเลอศักดิ์ คุณ แน่งน้อย เวียงฟ้า 2545 2546 12 9,000
2547 2556
16 0104 1 หลุมศพ มารีอา ตั่วม่วย แซ่เอ็ง คุณ สุชัย รักไทยแสนทวี 2546 2546 11 8,500
2547 2556
17 1736 2 หลุมศพ ตรัยนันท์ มุ่งสมหมาย คุณ ไตรลาภ มุ่งสมหมาย 2546 2546 11 8,500
2547 2556
18 2435 4 หลุมศพ PEDRO N. CANTILADO คุณ นันทนา พุทธธีรภพ 2546 2546 11 8,500
2547 2556
19 2437 4 หลุมศพ โรซา เกลี้ยง แซ่เตีย คุณ สมบัติ ใจจงรัก 2546 2546 11 8,500
2547 2556
20 1343 2 หลุมศพ ซีมอน สุริยา สาริกบุตร คุณ พวงชมภู ราชกิจ 2547 2556 10 8,000
21 1431 2 หลุมศพ มารีอา ง้อ แซ่ลิ้ม คุณ จุฑารัตน์ ตันติพันธุ์ 2547 2556 10 8,000
22 2034 4 หลุมศพ เปโตร PEDRC PURISIMA คุณ มัทนีย์ อังศวานนท์ 2547 2556 10 8,000
23 2235 4 หลุมศพ คริสติน่า สุภร ปุณณะหิตานนท์ คุณ สุรินทร์ จ่างตระกูล 2547 2556 10 8,000
24 2236 4 หลุมศพ ยอห์นเมรี่ สง่า ปุณณะหิตานนท์ คุณ สุรินทร์ จ่างตระกูล 2547 2556 10 8,000
25 2237 4 หลุมศพ มารีอา เมรี่ ปุณณะหิตานนท์ คุณ สุรินทร์ จ่างตระกูล 2547 2556 10 8,000
26 2633 4 หลุมศพ มารีอา เพ็ญจันทร์ แซ่เซียด คุณ อนนท์ เจีย 2546 2546 10 7,700
2547 2550
2552 2556
27 4318 5 หลุมศพ ฟรังซิสโก รัญ ยืนสกุล คุณ บุญทอ กลิ่นบัวแก้ว 2547 2556 10 8,000
28 4605 5 หลุมศพ อันนา เอียงไน้ แซ่หวม คุณ ประเทือง แซ่ลี้ 2546 2546 10 7,700
2547 2548
2550 2556
29 6317 5 หลุมศพ เซนต์ ลาบัส แมรี่ โรจา จีวาน คุณ อมรา ธรรมสุวรรณ 2547 2556 10 8,000


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009