• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน สิงหาคม 2013

ยอแซฟ วิษณุ  วงศ์ไสว  วันที่ 1 สิงหาคม 2013 หลุม 1235
มารีอา  มาลี  สุตรา  วันที่ 3 สิงหาคม 2013 หลุม 1214
โยเซฟิน  วไล  ฟาวเล่อร์  วันที่ 5 สิงหาคม 2013 หลุม 4405
อับราฮัม  สุธี  สิงห์เสน่ห์  วันที่ 8 สิงหาคม 2013 หลุม 08-0646
อันนา  ศิริพร  ลิมป์ทองทิพย์  วันที่ 10 สิงหาคม 2013 หลุม 08-0647
มารีอา  สวาท  ก้อนในเมือง  วันที่ 10 สิงหาคม 2013  หลุม 08-0648
กอสมา  สมโภชน์  หอมนิยม  วันที่ 10 สิงหาคม 2013 หลุม 0843
เปโตร  วันชัย  ชีวายนต์  วันที่ 10 สิงหาคม 2013 หลุม 2538
ยอแซฟ  เริงชัย  แก้วไกรสร  วันที่ 14 สิงหาคม  2013 หลุม 08-0649
บริจิต  บงกชเพชร  สโรบล  วันที่ 15 สิงหาคม 2013 หลุม 08-0650
ยอแซฟ วีระชาติ  ศิริยงวัฒนา วันที่ 16 สิงหาคม 2013 หลุม 08-0651
นาตาลี  อัมพร  สังวาลเพชร  วันที่ 17 สิงหาคม 2013 หลุม 0224
นางกาญจนา  สมิต  วันที่ 23 สิงหาคม 2013 หลุม 2736
ยอแซฟ ไพศาล  วงค์วาณิชวัฒนา  วันที่ 24 สิงหาคม 2013  หลุม 6521
อันนา  รัศมี  หัตถการกุล  วันที่ 26 สิงหาคม 2013 หลุม 4704
มารีอา  ประภา  จิตราคนี  วันที่ 27 สิงหาคม 2013 หลุม 2403
มารีอา นวลจันทร์  ทิพย์สุคนธ์  วันที่ 28 สิงหาคม 2013  หลุม 08-0652
อันนา จาบ  มิตรเจริญ  วันที่ 29 สิงหาคม 2013  หลุม 08-0632


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009