• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30 น. และเวลา 16.30 น. ที่วัดพระเยซูเจ้าฯ ตลอดเดือนพฤศจิกายน / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง /งดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน เวลา 16.30 น.ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนกรกฎาคม 2010/2553

เปาโล อนันต์ จุฑามณี หลุม 2314 บรรจุศพวันที่ 5 กรกฎาคม 2010
เทเรซา สุนันทา ปิ่นมณีกุล หลุม 6429 บรรจุศพวันที่ 6 กรกฎาคม 2010
ยวง บอสโก ชุมพล วัฒนาหาญนุวัฒน์ หลุม 5615  บรรจุศพวันที่ 7 กรกฎาคม 2010
ฟรังซิสโก ปราโมทย์ อุดมเดช คอนโด 2-2-0224 บรรจุศพวันที่ 8 กรกฎาคม 2010
โรซา มัฑนา รักมโนธรรม หลุม 6430 บรรจุศพวันที่ 12 กรกฎาคม 2010
สเตเฟน เอกพล ชื่อรุ่งเรือง หลุม 6431 บรรจุศพวันที่ 17 กรกฎาคม 2010
เทเรซา สุชานุช ขุนหมื่น หลุม 6432 บรรจุศพวันที่ 21 กรกฎาคม 2010
ยวง มงคล เตียวไพบุลย์ หลุม 6433 บรรจุศพวันที่ 29 กรกฎาคม 2010 และบรรจุกระดูก ยอแซฟสวัสดิ์ เตียวไพบูลย์
บรรจุกระดูก มารีอา มะลิ เปโตร เสนอ ตันติโกศล หลุม 6434 วันที่ 29 กรกฏาคม 2010


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009