• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมกราคม 2023

บรรจุศพ อันนา เสาวลักษณ์  กลั่นพจน์  วันอังคารที่ 3 มกราคม 2023 โซน 4 หลุม 2628
บรรจุศพ แอนด์ เอมิลี่  เกตุทัต วันพุธที่ 4 มกราคม 2023 โซน 9 หลุม 0511
บรรจุศพ ดอมินิก พรเทพ  ช่วยเจริญสุข วันพุธที่ 4 มกราคม 2023 โซน 3 หลุม 2901
บรรจุศพ เปาโล ไพโรจน์  ปีติสันต์ วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2023 โซน 7 หลุม 0701
บรรจุศพ มารีอา เตียง  วัฒนาเพิ่มพูล วันอังคารที่ 10 มกราคม 2023 โซน 7 หลุม 0702
บรรจุศพ ยอแซฟ ธวัชชัย  เลิศสุขประเสริฐ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2023 โซน 7 หลุม 0704
บรรจุศพ ยวง โง่วฮวด  แซ่อึ้ง วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2023 โซน 3 หลุม 2217
บรรจุศพ ยอห์น บัปติส วิชัย  ฤกษ์ภูริทัต วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2023 โซน 7 หลุม 0703
บรรจุศพ ยอแซฟ ไพรัตน์  เกษมสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2023 โซน 7 หลุม 0705
บรรจุศพ เปโตร วิชัย  ตั้งสุริยาไพศาล วันอังคารที่ 17 มกราคม 2023 โซน 8 หลุม 0137
บรรจุศพ เทเรซา นุสรา  สูงสว่าง  วันอังคารที่ 17 มกราคม 2023 โซน 4 หลุม 3528
บรรจุศพ เปโต