• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา อุษา นาฎประเสริฐ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1647/ บรรจุศพ เปโตร นิพนธ์ เปรมสุข วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0204/ บรรจุศพ เกอทรูด ฉวีวรรณ ยอดประสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0205/ บรรจุศพ ยอแซฟ อติพงศ์ พงศ์หว่าน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 โซน 9 หลุม 1017/ บรรจุศพ อันตน เกียรติศักดิ์ ชีวบัณฑิตย์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1546 มิสซาปลงศพวัดพระเยซูเจ้าฯ เวลา 9.00 น/ บรรจุศพ ยวง บัปติสตา สนิท รุ่งเรืองแสนยากร วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1648/ บรรจุศพ ยอแซฟ ธเดช มีเจริญ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 โซน 6 หลุม 5533

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มกราคม 2018

บรรจุศพ ยากอบ วิจิตร  โรจนอำไพ    วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2018 โซน 1 หลุม 1823
บรรจุศพ ยอแซฟ นรินทร์  กาฬวิจิตร  วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2018  โซน 5 หลุม 4121
บรรจุศพ บาซิลิโอ สุเมธ   ปิ่นรัตน์  วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2018 โซน 8 หลุม 1450
บรรจุศพ เจมส์ ฟรังซิส วิชิต  บุราสัย  วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 โซน 5 หลุม 5302
บรรจุศพ มารีอา เรวดี  แซ่ตั้ง  วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2018 โซน 5 หลุม 4502
บรรจุกระดูก ฟรังซิสเซเวียร์ สมศักดิ์  พานิชเกษม   วันเสาร์ที่ 20 มกราคม  2018 โซน 6 หลุม 4527
บรรจุศพ มารีอา ดารารัตน์    พงษ์ชาตรี  วันพุธที่ 24 มกราคม 2018  โซน 2  หลุม 1043
บรรจุศพ คลาลา  วิไล  พันธุวงษ์  วันพุธที่ 24 มกราคม  2018  คอนโด 2-4-0310
บรรจุศพ  มารีอา  ทิวา  ธงชัย        วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม  2018  คอนโด  2-4-0311
บรรจุศพ อันเดร อนันต์  นิตโย  วันเสาร์ที่ 27 มกราคม  2018  โซน 4  หลุม 2026
บรรจุศพ มารีอา จันทร์จิรา  เอี่ยมฤทธิไกร วันอังคารที่ 30  มกราคม 2018 โซน 5 หลุม 4623


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009