• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2561/2018 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561/2018 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-0-09229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560/2017 เวลา 16.30 น. คุณพ่อเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย เป็นประธาน /บรรจุศพ ยอแซฟ จิรายุ จารุธัญ วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 โซน 4 หลุม 2442

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กุมภาพันธ์ 2014

ยอแซฟ มงคล  ชาญชัยพิทักษ์  วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2014 หลุม 08-0739
เปาโล สงัด  เงินยวง  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2014 หลุม 08-0740
ยอแซฟ บัณฑิต  วาทยานนท์  วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2014 หลุม 08-0236
ปีเตอร์  ประจง  สกุลทอง  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2014 หลุม 08-0741


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009