• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มีนาคม 2019

บรรจุศพ ฟรานซิส สกล (โสภณ)   แฮตอินตอง  วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019 โซน 5 หลุม 5015
บรรจุศพ ยอแซฟ เอกลักษณ์  มีบุตรภักดี วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1232
บรรจุศพ มารีอา บุญสม  พิมพา วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2019 โซน 1 หลุม 0110
บรรจุศพ อักแนส ช้อย  หาญมุสิกวัฒน์กูร วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019 โซน 2 หลุม 1730
บรรจุศพ มารีอา อุษา  นาฎประเสริฐ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1647
บรรจุศพ เปโตร นิพนธ์  เปรมสุข  วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0204
บรรจุศพ เกอทรูด ฉวีวรรณ  ยอดประสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0205
บรรจุศพ ยอแซฟ อติพงศ์  พงศ์หว่าน  วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 โซน 9 หลุม 1017
บรรจุศพ อันตน  เกียรติศักดิ์  ชีวบัณฑิตย์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1546 มิสซาปลงศพวัดพระเยซูเจ้าฯ เวลา 9.00 น
บรรจุศพ ยวง บัปติสตา สนิท   รุ่งเรืองแสนยากร วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019  โซน 8 หลุม 1648
บรรจุศพ ยอแซฟ ธเดช   มีเจริญ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 โซน 6 หลุม 5533
บรรจุศพ ยอแซฟ อวยชัย  แม้นจิตร วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0206
บรรจุศพ ลูกา กวินท์ภัทร์   เอกประเสริฐกุล วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1649
บรรจุศพ มารีอา สุนา  ชัยพรพิศุทธิ์ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1650


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009