• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนพฤษภาคม 2023

บรรจุศพ เทเรซา ทิพย์อักษร  เกิดกิจการ วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2023 คอนโด 2-5-0206
บรรจุศพ โทมัส เพียร  ลิ้มปิติ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2023 โซน 3 หลุม 3917
บรรจุศพ อันนา อำนวย  คีรีโชติ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2023 โซน 7 หลุม 0717
บรรจุศพ เปโตร ปรีชา  ปิยะกิจ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2023 โซน 2 หลุม 0239
บรรจุกระดูก มารีอา เรณู  โลกวิทย์  วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2023 โซน 6 หลุม 4230
บรรจุศพ อักแนส พรศรี ปัณฑวาภิรมย์ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2023 โซน 9 หลุม 0926
บรรจุศพ ยอแซฟ พรชัย  สติถิตย์ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2023 โซน 5 หลุม 6015
บรรจุศพ ยอแซฟ เมธี  ภัทรากรกุล วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2023 โซน 7 หลุม 0719
บรรจุศพ มารีอา สมร  สุวรรณศิริ(สิงหทัต) วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2023 โซน 5 หลุม 5405
บรรจุศพ มารีอา บุ่นกุ่ย  แซ่ลิ้ม  วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023 คอนโด 2-1-0311
บรรจุศพ มารีอา อารียา  มนูพิบูลย์ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2023 โซน 1 หลุม  1013
บรรจุศพ เทเรซา วีรยา  เอกวิรุฬห์  วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2023 โซน 6 หลุม 5729
บรรจุศพ มารีอา มักดาเลนา นุชสรา  วิทยานุเคราะห์ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2023 โซน 9 หลุม 0517
บรรจุศพ เปโตร จิรวัฒน์  ลิขิตเรืองศิลป์  วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2023 โซน 7 หลุม  0721
บรรจุศพ ลูกา สมชาย ศุภปิโยดมศิริ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023 โซน 7 หลุม 0720
บรรจุกระดูก ยอแซฟ ชินพันธ์ จิรัฐาเศรษฐ์ วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 โซน 8 หลุม 0731
บรรจุศพ โรซาริโอ ฉอ้อน  สกุลทอง วันอังคารที่  30 พฤษภาคม 2023 โซน 6 หลุม 4127
บรรจุศพ ยากอบ พิรกร  ทรรทรานนท์ วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 โซน 2 หลุม 0743
บรรจุศพ เคเนต โกวิท  โกวิทวิสิทธิ์ วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 โซน 3 หลุม 2823


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009