• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง /มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน เวลา 16.30 น.เป็นประธาน/

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2013

เปโตร  สุวรรณชาติ  ทะเลแก้ว วันที่ 2 พฤศจิกายน  2013 หลุม 08-0232
โยเซฟ  สมพงษ์  ชีรานนท์  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2013  หลุม 4314
หลุยส์ซา พวงทอง  วิชชาธร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2013 หลุม 3121
ยอแซฟ สมชาย  อมรญาติ  วันที่ 16 พฤศจิกายน  2013 หลุม 08-0731
มารีอา จิตต์ใส  เสรีวงศ์  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2013 คอนโด 2-2-0316
ฟรังซิสเซเวียร์  ไพศาล  ธรรมเสนา  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2013  หลุม 08-0732
ฟรังซิสเซเวียร์  วันชัย  หอมนิยม  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2013  หลุม  3138
อันตน  สุพจน์  สุนทรธรรมวาที  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2013  หลุม 08-0733
ดอมินิก  เม่งเจียะ  แซ่ตั้ง  วันที่ 27 พฤศจิกายน  2013  หลุม 08-0734
ฟรังซิสเซเวียร์  ณรงค์  สมสุข  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2013 คอนโด 2-3-0319
เปาโล  พรชัย  ปัญจทรัพย์  วันที่ 30 พฤศจิกายน  2013 หลุม 0424


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009