• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-0-09229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ เป็นประธาน /บรรจุศพ อากาทา พรทิพา เคหสุขเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 0533 / บรรจุศพ ยอแซฟ พงษ์พัฒน์ เนตรดี วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 คอนโด 2-4-0314 / บรรจุศพ เปาโล นายแพทย์กลนี ศิริยง วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 โซน 3 หลุม 3707

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2555/2012

 เทเรซา ศิริพร ศักดิ์สินสิริพัฒน์ คอนโด 2-3-0231 บรรจุศพวันที่ 1 พค.2555/2012
หลุยส์ มงคลชัย จิตมนูญธรรม หลุม 4401 บรรจุศพวันที่ 2 พค.2555/2012
ยอห์น วิชัย ฤทธิ์บุญไชย โซนใหม่ หลุม 08-0437 บรรจุศพวันที่ 5 พค.2555/2012
เทเรซา รัศมี รุจิเรขรังสิมา หลุม 3613 บรรจุศพวันที่ 7 พค.2555/2012
ยอแซฟ วรวงศ์ วงศ์พิมพ์ โซนใหม่ หลุม 08-0140(ศพที่2) บรรจุศพวันที่ 10 พค. 2555/2012
มารีอา อรพิน สงวนบุญ โซนใหม่ หลุม 08-0438 บรรจุศพวันที่ 12 พค. 2555/2012
อันนา เสริมทรัพย์ จันทรเวคิน หลุม 0146 บรรจุศพวันที่ 22 พฤษภาคม 2555/2012
 มารีอา รังษี สังขรัตน์ หลุม 5111 บรรจุศพวันที่ 24 พฤษภาคม 2555/2012
อันตน ทวีศักดิ์ แก้วขจร โซนใหม่ หลุม 08-0435(ศพที่ 2) บรรจุศพวันที่ 31 พฤษภาคม 2555/2012


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009