• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2555/2012

 เทเรซา ศิริพร ศักดิ์สินสิริพัฒน์ คอนโด 2-3-0231 บรรจุศพวันที่ 1 พค.2555/2012
หลุยส์ มงคลชัย จิตมนูญธรรม หลุม 4401 บรรจุศพวันที่ 2 พค.2555/2012
ยอห์น วิชัย ฤทธิ์บุญไชย โซนใหม่ หลุม 08-0437 บรรจุศพวันที่ 5 พค.2555/2012
เทเรซา รัศมี รุจิเรขรังสิมา หลุม 3613 บรรจุศพวันที่ 7 พค.2555/2012
ยอแซฟ วรวงศ์ วงศ์พิมพ์ โซนใหม่ หลุม 08-0140(ศพที่2) บรรจุศพวันที่ 10 พค. 2555/2012
มารีอา อรพิน สงวนบุญ โซนใหม่ หลุม 08-0438 บรรจุศพวันที่ 12 พค. 2555/2012
อันนา เสริมทรัพย์ จันทรเวคิน หลุม 0146 บรรจุศพวันที่ 22 พฤษภาคม 2555/2012
 มารีอา รังษี สังขรัตน์ หลุม 5111 บรรจุศพวันที่ 24 พฤษภาคม 2555/2012
อันตน ทวีศักดิ์ แก้วขจร โซนใหม่ หลุม 08-0435(ศพที่ 2) บรรจุศพวันที่ 31 พฤษภาคม 2555/2012


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009