• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนมีนาคม2010/2553

มารีอา ศรีสุวรรณ อัตถสุริยานันท์ หลุม 6227 บรรจุศพวันที่ 1 มีนาฯ
เซซีลีอา สลับ นาคเนียม หลุม 1404 บรรจุศพวันที่ 2 มีนาฯ
ลูกา สมพร อภิรักษ์ทานนท์ หลุม 5517 บรรจุศพวันที่ 8 มีนาฯ
อันนา ยุพิน ชาญชัยพิทักษ์ หลุม 5528 บรรจุศพวันที่ 8 มีนาฯ
ยวง บัปติสตา อนุวัตร ปานสง่า คอนโด 2-2-0219 บรรจุศพวันที่ 8 มีนาฯ
เอวูฟราซิยา บุญช่วย สุชัยราช ช่องบบรจุกระดูก 3-1-0136 บรรจุศพ วันที่ 8 มีนาฯ
แคทเธอรีน มาลินี กมลพร หลุม 2131 บรรจุศพวันที่ 16 มีนาฯ
ฟรังซิสโก วิจิตร์ กาญจนธานินทร์ หลุม 6228 บรรจุศพวันที่ 20 มีนาฯ
ยอแซฟ ธนพล พลประทิน หลุม 6229 บรรจุศพวันที่ 20 มีนาฯ
ยอห์น JOSE PALIRA คอนโด 2-2-220 บรรจุศพวันที่ 21 มีนาฯ
เอดรัว รุธิระ กรองทอง หลุม 6230 บรรจุศพวันที่ 24 มีนาฯ
MARKUS PATRIG หลุม 6231 บรรจุศพวันที่ 25 มีนาฯ
อักแนส สมศรี ปิติปาละ หลุม 4809 บรรจุศพวันที่ 26 มีนาฯ
มารีอา ซิ้วเช็ง อวิรุทธา หลุม0603 บรรจุศพวันที่ 31 มีนาฯ


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009