• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มิถุนายน 2017

บรรจุกระดูก บริจิต  วิจิตรา  วีรบุญชัย  วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน  2017  โซน  4  หลุม  3137
บรรจุศพ ยอแซฟ ชูเกียรติ์  เหมันตกุล  วันอังคารที่  6  มิถุนายน  2017  โซน  1  หลุม 1524
บรรจุศพ  โซเฟีย  ชูศรี  หงษ์สกุล  วันพุธที่ 7 มิถุนายน  2017 โซน  5  หลุม  5020
บรรจุกระดูก  อันตน  สุทิน  นันทวิสุทธิ์   วันพฤหัสบดี 8  มิถุนายน  2017  ช่องบรรจุกระดูกเลขที่  3-2-0557
บรรจุศพ มารีอา  บุญศรี  เตชะวณิช  วันจันทร์ที่ 12  มิถุนายน  2017  โซน 8  หลุม 1339
บรรจุศพ เทเรซา  รัศมี  ยงบรรทม  วันอังคารที่ 13 มิถุนายน  2017  คอนโด 2-4-0303
บรรจุศพ อักแนส ศิรินา  มุ่งนิรันดร์ วันพุธที่ 14 มิถุนายน  2017  โซน 8 หลุม 1340
บรรจุกระดูก ยอแซฟ อดุลย์  ปิยางสุ วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2017 โซน 1  หลุม 0613
บรรจุกระดูก ยอแซฟ บุญชัย  บุญเผ่า  วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2017 โซน 2 หลุม 0842
บรรจุศพ เทเรซา ชูนิน ตันวิสุทธิ์  วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน  2017  โซน 2 หลุม 1243
บรรจุศพ เปโตร  สุชน  แพร่ศิริพุฒิพงศ์  วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน  2017  คอนโด 2-4-0304
บรรจุศพ ยวง พชัย  ปลื้มเปรม วันอังคารที่ 20 มิถุนายน  2017  โซน 8 หลุม 1343
บรรจุศพ เอ็ดเวิร์ด   เอกพงศ์  แสงมโนมั่น  วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน  2017  โซน 8  หลุม 1344
บรรจุศพ เทเรซา  สุวรรณี  กีร์ตะเมคินทร์  วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน  2017  โซน 8  หลุม 1345
บรรจุศพ  อันนา  รัตนา  ดาราไทย วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน  2017  โซน 5  หลุม  4107
บรรจุศพ มารีอา เสี้ยม (เสียมป้อ)  จันทร์เด่นดวง  วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน  2017 โซน 5 หลุม 5901
บรรจุศพ ยอแซฟ สมโภชน์  จูฑะโยธิน วันอังคารที่ 27 มิถุนายน  2017  โซน 2 หลุม 0547
บรรจุศพ อันนา วรรณา  แก้วกระจ่าง วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 โซน 8 หลุม 08-1346


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009