• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2012

ยอแซฟ ไพรัช  ทรัพย์เขื่อนขันธ์  วันที่  1  กันยายน  2012  หลุม 2006
ฟรังซิสโก  พรพจน์  พิมพ์กำเนิด  วันที่ 3 กันยายน  2012  คอนโด  2-3-0301
รูดอลฟ์  กล้า  แค๊มป์  วันที่ 4 กันยายน  2012  หลุม 6103
ยอห์นบอสโก  สุชาติ  ทัพมาลี  วันที่ 11 กันยายน  2012  หลุม 08-0448
อลิซาเบธ  เปรมศรี  รุ่งเรืองผล  วันที่ 13 กันยายน  2012  หลุม 08-0335
ยอแซฟ  สมชัย  บุญเผ่า  วันที่ 13  กันยายน  2012  หลุม 0842
แอนนา  เนื่อง  สันตสมบัติ  วันที่ 17  กันยายน  2012  หลุม 3807
เปโตร  เลี่ยงจง  แซ่แต้  วันที่ 18  กันยายน  2012  หลุม 08-0449
ยอห์น บัปติสตา  วิสารท  ธีระจักร  วันที่ 18  กันยายน 2012  หลุม 08-0450
มารีอา  เมี่ยวเฮียง  แซ่เตียว  วันที่ 20  กันยายน  2012  หลุม 08-0451
อันนา  บำรุง  สังขรัตน์  วันที่ 22 กันยายน  2012  หลุม 08-0452
มีคาแอล  สมพร  ตรีกมล  วันที่ 24  กันยายน 2012  หลุม 08-0528
อักแนส  ม่วย   แซ่เอี้ยว (แจ่เที้ยง  แซ่ลิ้ม)  วันที่ 29  กันยายน  2012  หลุม 08-0529


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009