• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เป็นประธาน/ บรรจุกระดูก เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2019 คอนโด 2-4-0224/ บรรจุกระดูก เปโตร พันเอก(พิเศษ) วุฒิสนธิ์ เข็มสว่าง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2019 คอนโด 2-4-0225/ บรรจุศพ เทเรซา ลำดวน แสงเป่า วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2019 โซน 5 หลุม 4511/ บรรจุศพ มารีอา วงเดือน เขมกวัฒน์ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2019 โซน 3 หลุม 3024

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2019

บรรจุศพ เปโตร ชีพ  อัครเรศวิมาน วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2019 โซน 6 หลุม 4030
บรรจุศพ ยวงบอสโก อุดมศักดิ์   ลี้รุ่งเรืองพร วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2019 โซน 9 หลุม 0701
บรรจุศพ Angeline อัชรี   ตันธุวนิตย์ วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2019 โซน 3 หลุม 3401
บรรจุกระดูก เทเรซา จันทร์เพ็ญ  เข็มสว่าง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2019 คอนโด 2-4-0224
บรรจุกระดูก เปโตร พันเอก(พิเศษ) วุฒิสนธิ์  เข็มสว่าง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2019 คอนโด 2-4-0225
บรรจุศพ เทเรซา ลำดวน  แสงเป่า วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2019 โซน 5 หลุม 4511
บรรจุศพ มารีอา วงเดือน   เขมกวัฒน์ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2019 โซน 3 หลุม 3024


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009