• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมิถุนายน 2022

บรรจุศพ เปโตร หลี่โซ่  แซ่หล่อ (เหว่ยว่าน เจิง) วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2022 โซน 7 หลุม 0606
บรรจุศพ  ซิสเตอร์ อันนา จันทร์สม  กิจบำรุง วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2022 โซน 9 หลุม 0201
บรรจุศพ มารีอา วิภาพรรณ หล่าวศิริมงคล วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2022 โซน 4 หลุม 3827
บรรจุศพ มารีอา ลี่เจ็ง  แซ่อั้ง วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2022 โซน 3 หลุม 1905
บรรจุศพ มารีอา ฟรังซิสกา จรินทร์  ปุณณะหิตานนท์ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2022 โซน 3 หลุม 3906
บรรจุศพ แคธรีน กัลยา  รายณะสุข วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2022 โซน 3 หลุม 3718
บรรจุศพ ยอห์น นำ  ธีรชัยชาญ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2022 โซน 7 หลุม 0607
บรรจุศพ ดอมินิโก วินัย  สิงห์เสน่ห์ วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2022 โซน 5 หลุม 4104
บรรจุกระดูก เทเรซา สมจินต์  กลั่นนิล วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2022 โซน 1 หลุม 1308
บรรจุศพ เปาโล ทวีศักดิ์  ดวงบุตร วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2022 โซน 7 หลุม 0608
บรรจุศพ ยวงบัปติสตา กฤษณ  อิทธิสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2022 โซน 1 หลุม 0511
บรรจุกระดูก ซาเวียร์ ฌอง-คล็อค โรเบิร์ต วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2022 ช่องกระดูก 3-1-0448
บรรจุศพ ยอแซฟ ปรีชาศิวัต  อัศวนันต์ธนา วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2022 โซน 7 หลุม 0609
บรรจุศพ อันนา วู ธิ ตรุง  วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน  2022 โซน 9 หลุม 0505
บรรจุศพ อันนา นวรัตน์  ศิริเลิศโกมล วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2022 โซน 3 หลุม 2620
บรรจุศพ เซซีลีอา พัดชา  เจริญวิชา วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2022 โซน 6 หลุม 5230


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009