• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กุมภาพันธ์ 2016

บรรจุศพ  มารีอา   ฤดี  จูงหัตถการสาธิต   วันจันทร์ที่  1  กุมภาพันธ์   2016  โซน  8  หลุม  1131
บรรจุศพ ยอแซฟ เอี่ยมก๊ก   แซ่โง้ว   วันอังคารที่  2  กุมภาพันธ์   2016  โซน 8  หลุม  1132
บรรจุศพ  อักแนส  ทองพูน  เปสะรัตน์  วันพุธที่  3  กุมภาพันธ์  2016  โซน 3  หลุม 3119
บรรจุศพ  ยอห์น  วิรัช  กุลเนตุ   วันเสาร์ที่  6  กุมภาพันธ์  2016  โซน  8  หลุม  1048
บรรจุศพ  ยอแซฟ  ทนงศักดิ์  อุดมเดช  วันอังคารที่  9  กุมภาพันธ์  2016  คอนโด 2-3-0109
บรรจุศพ  มารีอา  เซียมจึง  แซ่โง้ว   วันพุธที่  10  กุมภาพันธ์  2016  โซน  4  หลุม  3437
บรรจุศพ  ยอแซฟ  อาฮวง  แซ่จู  วันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2016  โซน 5  หลุม  4725
บรรจุศพ  มารีย์-เทแรส  ลออ  ศรีตระกูล  วันเสาร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2016  โซน  8  หลุม  1133
บรรจุศพ  อันนา  ธัญภา  อาศัยธรรมกุล  วันอังคารที่   23  กุมภาพันธ์  2016  โซน 8  หลุม  1134
บรรจุศพ ยวงบัปติสตา  สากล  เกริกภุญชัย  วันพุธที่  24  กุมภาพันธ์  2016  โซน 2 หลุม 1541
บรรจุศพ เปโตร  ศุภพล  สุขเสริม   วันศุกร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2016 โซน 5 หลุม 4820

 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009