• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2016

บรรจุศพ ยอแซฟ  วิสิทธิ์  ผุดประภากุล   วันพุธที่  4  พฤษภาคม  2016  โซน 4  หลุม  3628
บรรจุกระดูก มารีอา มาลินี  สงวนสัตย์  วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2016  โซน 5 หลุม 5101
บรรจุศพ โทมัส  สุทิน  ไทยเจริญ  วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม  2016   คอนโด2-3-0114
บรรจุศพ อันตน  อดุลย์  บริบูรณ์  วันอังคารที่  10 พฤษภาคม  2016   โซน 8  หลุม  1142
บรรจุศพ เออเชนี  ประคิณ  ชุมสาย ณ อยุธยา  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม  2016  โซน 2  หลุม  1835
บรรจุศพ กาทารีนา  บุญเยี่ยม  อุดมเดช  วันอังคารที่  17 พฤษภาคม  2016  โซน  8  หลุม  1143
บรรจุกระดูก เซซีลีอา  สมทรง   ทัศคร  วันพฤหัสบดีที่  19  พฤษภาคม   2016  ช่องบรรจุกระดูกเลขที่  3-2-0554
บรรจุศพ ยอแซฟ  ตี๋  แซ่ลิ้ม  วันจันทร์ที่  23  พฤษภาคม  2016  โซน  3  หลุม  2604
บรรจุศพ ยอแซฟ  ชัยชาญ   เกษตรรุ่งเรือง   วันจันทร์ที่  23  พฤษภาคม  2016  โซน  8  หลุม 1145
บรรจุศพ  อันโตนีโอ  ไกรวิชญ์  โกวงศ์  วันพุธที่  25 พฤษภาคม  2016  โซน 3 หลุม 2509
บรรจุศพ มากาเร็ต  บุษศรา  ชินทร์นลัย  วันพฤหัสบดีที่  26 พฤษภาคม  2016  โซน 3 หลุม 3712
บรรจุศพ ยวงบัปติส วิชัย  วิศรุตวงศ์   วันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม  2016  โซน 8  หลุม  1146
บรรจุศพ เปโตร ยิ่ง  พฤกษวัฒนานนท์  วันเสาร์ที่  28  พฤษภาคม  2016   โซน  4  หลุม  3727


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009