• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา อุบลรัตน์ เกษมสัมพันธ์ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 1633/ บรรจุศพ อักแนส อันนา เพ็ญศรี อรัญญกานนท์ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 1634

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2015

บรรจุศพ คามิลโล  ประวิทย์  วิจิตรธนาพร  วันจันทร์ที่  7  ธันวาคม  2015  โซน 8  หลุม  1049
บรรจุศพ  ปาตริค  เจริญรัตน์  พัฒโนดม  วันเสาร์ที่  12  ธันวาคม  2015  โซน  3  หลุม  2103
บรรจุศพ เทเรซา   อมรา  เดชะไกรสยะ  วันจันทร์ที่  14  ธันวาคม  2015  โซน 2 หลุม 1426
บรรจุศพ  มารีอา  ศศิธร  สงวนสัตย์   วันพุธที่  16  ธันวาคม   2015  โซน  8  หลุม  1050
บรรจุศพ อันนา  สมรวม  อ่องแสงคุณ วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม  2015 โซน 5  หลุม  5617
บรรจุศพ  มารีอา  หลีฮิ้ว  แซ่เลี่ยว  วันศุกร์ที่  18 ธันวาคม  2015  โซน 8  หลุม  1051
บรรจุศพ เปาโล  ชัยสิทธิ์  โอษฐศิริยานนท์  วันพุธที่  23  ธันวาคม  2015  โซน 5  หลุม  4716
บรรจุศพ  อันตน  นิรุธ  ชีพชล  วันอังคารที่  29  ธันวาคม  2015  โซน 2 หลุม  0736
บรรจุศพ  มารีอา เทเรซา  จู  เอกสาโรจน์   วันอังคารที่  29  ธันวาคม  โซน 2  หลุม  1228


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009